Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 186
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Stof tot nadenken.

Joh.17:21 ”...opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die  Gij Mij gegeven h

Ik zie een vicieuze cirkels......... Ik geloof dat ik zeker weet wat de waarheid is Ik geloof dat het waarheid is dat ik zeker weet Ik weet zeker dat ik geloof wat waarheid is Ik weet zeker da

15 minuten geleden zei Tomega:

Waar de kracht van de reclame in de herhaling wordt gezien, daar treedt tegelijk haar ontwaarding en sleetswording op.

Deze herhaling is nodig, net zolang dat Christus ontkent wordt, als het Licht en Leven in de mens.

15 minuten geleden zei Tomega:

..een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden..

Rechtvaardigheid en verzoening en vergeving zijn niet van toepassing op Christus (lees: zijn niet benodigd voor Christus). Dat bewijst dat de mens niet Christus zelf is, en dat hij ook niet buiten zichzelf om kan. Hij moet persoonlijk genoegdoening krijgen. Christus behoeft dat niet.

Op Christus in ons! Opdat Zijn bloed ons reinigt om gelijkvormig te worden aan Hem; Zijn Zoon gelijkvormig te worden.

En dat is het Licht en Leven dat wij eens waren. Dat is Joh. 17. 

Dat is de taak van de Verlosser; de godenzonen thuisbrengen in Zichzelf, door Zichzelf. Eén Lichaam. 

Mits, Tomega, Hij aangenomen wordt, dat is; tot geloof komen, van Hem, in ons.

En dan jouw uitspraak; '' het is beter met heldere meningen te worstelen, dan met het niets in harmonie te zijn.'' wens ik je veel worsteling toe.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei thom:

Mits, Tomega, Hij aangenomen wordt, dat is; tot geloof komen, van Hem, in ons.

Wat je aanneemt, is vanaf dat moment aangenomen.
Christus aannemen is voor Christus niet nodig.
Dat bewijst dat er twee personen zijn; en niet één.

6 minuten geleden zei thom:

Dat is de taak van de Verlosser; de godenzonen thuisbrengen in Zichzelf, door Zichzelf. Eén Lichaam. 

godenzonen zijn vele, dat is niet één.

6 minuten geleden zei thom:

Eén Lichaam. 

Leert de natuur je niet dat een beest een kop heeft en ledematen die afzonderlijk bewegen en reageren kunnen?
God is Geest, en die heeft een Hoofd, dat is zijn Woord en zijn levengevende Kracht.
Ik zeg, het Hoofd van God is Christus.
Christus zegt; het hoofd van mijn lichaam, dat ben Ik.
Het lichaam bestaat uit vele individualiseerbare ledematen,
die worden aangestuurd door het Hoofd.

Vader, Koning, Hoofd, gezag en orde, het bewijst allemaal dat de eenheid die er is en zal zijn,
niet gaat over één God die zichzelf is in Geest en Kracht, want dat was al zo voor het begin der tijden.
Maar de eenheid is geest en stof en materie en licht en duisternis in vele zielen, die tezamen vormen,
wat het gezin van God zal zijn: een eenheid van losse individualiseerbare personen.
Daar heb je echt geen hogere wiskunde voor nodig;
maar wel afstandneming van mistige verborgenheden,
van vrijmetselaars en oosterse godsdiensten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Tomega:
16 minuten geleden zei thom:

Mits, Tomega, Hij aangenomen wordt, dat is; tot geloof komen, van Hem, in ons.

Wat je aanneemt, is vanaf dat moment aangenomen.
Christus aannemen is voor Christus niet nodig.
Dat bewijst dat er twee personen zijn; en niet één.

Christus aannemen, is de her-verbinding met God. De ware Religie zogezegd; het her-verbonden worden.

Het Licht komt tot het Zijne. Niet tot de persoonlijkheid Tomega, maar tot Datgene wat gewekt moet worden óm de her-verbinding.

Gij moet wederom geboren worden, uit God.

''Christus aannemen is voor Christus niet nodig.
Dat bewijst dat er twee personen zijn; en niet één.'' 

Laten we zeggen; individu en Individu. Of ik, en Ik. Of ik ben, en Ik ben.

Maar zo luidt het gezegde; je kunt geen 2 heren dienen. 

En die keus te kunnen dienen, is er pas als Christus aangenomen is. Want dan pas dan komt de anti-Christus in werking in de mens. 

Dan begint de innerlijke worsteling :-) Het juk van Christus.

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei TTC:
12 minuten geleden zei thom:

Dan begint de innerlijke worsteling.

Bezin eer je begint, wat je hierna nog te zien krijgt, amper geloofwaardig. 

De rode pil.

Al het natuurlijke dient volkomen door-ademd te worden door het nieuw-natuurlijke, de geest van de nieuwe natuur. En als deze taak dan verricht is, volgt de vierde opgave: dan dient de anti-mens te worden aangetast en van zijn plaats te worden gestoten. U moet dat goed verstaan. 

De anti-mens (wij hebben met opzet déze naam gekozen om hem aan te duiden) is in feite tegen-natuurlijk, doch niettemin zeer reëel. En het gehele bouwwerk waaraan wij op een zeker moment begonnen zijn, kan door hem worden geblokkeerd. Wij willen nu trachten hem te verklaren.

Een nagenoeg onvoorstelbaar lange tijd is de oude-staat-van-zijn, de gewone natuurlijke staat-van-zijn in ontwikkeling geweest. Aan die ontwikkelingsgang lag steeds een en dezelfde idee-voor-de menswording ten grondslag: de natuurgeboren staat diende volkomen te worden en te zijn, alvorens aan de bovennatuurlijke staat kon worden begonnen. 

Vandaar dat de gehele staat-van-zijn van de mens in het verleden steeds gelegen heeft op het niveau van de gewone, natuurlijke ontwikkeling, zoals wij die in de gehele natuur aantreffen. De mens zoals wij hem hier kennen, is in feite een hogere diersoort. Wij dienen die waarheid onder ogen te zien, ook al probeert men haar weg te praten. 

Daarvan getuigt bijvoorbeeld het feit dat men hier en daar bezig is te trachten van een aap een mens te maken. En wanneer wij zouden blijven de gewone natuurgeboren wezens van de oorsprong, dan zou er ook geen sprake zijn van ook maar één spoortje van de anti-mens. 

Doch sedert de ontwikkelingsgang van de rasgodsdienten is daarin verandering gekomen. In een heel voorzichtig, langzaam tempo, zo dat zij duizenden jaren van ontwikkeling overspande, werd aan de mens een bepaalde moraliteit bijgebracht, en werd verschil gemaakt tussen, enerzijds, de hypernatuurlijke levens staat van de mens en zijn levensgewoonten, waarin in feite geen spoortje zondigheid kon worden bespeurd, én, anderzijds, een hogere, een andere mens. Het eerste millimeterstapje in de richting van een nieuwe menswording werd zo gezet. 

En naarmate nu dát proces voortging, werd geleidelijk aan de anti-mens openbaar! Alles wat van de oude mens was en is, alles wat tot zijn levensgewoonten behoorde, heel zijn doen en laten, zijn begeerte, al zijn wensen en verlangens, pakten zich samen tot een fel verzet, als in zelfverdediging! En de anti-mens, de tot een wezen samengebundelde lagere begeerte-aard, vond natuurlijk in iedere gelijksoortige sterveling een bondgenoot, met gelijksoortige behoeften en verlangens.

En naarmate toen de natuurgeboren mens zich meer en meer ging voegen naar hogere wetten en leefregels, en zijn moraliteit op een hoger plan kwam, ontwikkelde zich in dezelfde mate een strijd tussen wat genoemd werd het zwart gevloekte en de goddelijke invloeden, tussen het duivelse en het goddelijke in de mens, tussen de terrein-verliezende, oorspronkelijke natuurmens en de zich-ontwikkelde mens, die door de rasgoden zelf werd geleid. 
U ken de natuurwet: wie zwak is verdedigt zich, en aanvallen is vele malen een vorm van verdediging. Zo hebben wij u dan in het kort verklaard hoe de anti-mens in ons is gekomen. Hij is het product van een natuurwet, die zich tot op de huidige dag verzet tegen de gang van zaken volgens het zich geleidelijk voltrekkende godsplan, en vecht, in zelfverdediging, tot het laatste sprankeltje levenskracht. 

Men zal zonder overdrijving kunnen vaststellen, dat de anti-mens in ons nu tot zijn grootste kracht is gekomen. Want in die lange reeks van eeuwen, waarin het type van de natuurgeboren mensheid in ontwikkeling is geweest, en in die strijd tussen de opwaarts strevende mens en de groeiende anti-mens in hem, werd hij als overladen met zonden. En het gevolg daarvan was bij velen een zeer krachtig zondebesef; en dat zondebesef is nu weliswaar zeer krachtig geworden, maar de anti-mens daartegenover zó sterk, dat zich bij vrijwel de gehele mensheid duidelijk doet gevoelen een soort van overgave, een zich neerleggen bij de astrale toestanden van het moment. 
https://rozenkruis.us7.list-manage.com/track/click?u=8a8672b6a4e4b4b3f1dde4598&id=231765e9e6&e=f658d4e643 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei thom:

U ken de natuurwet: wie zwak is verdedigt zich, en aanvallen is vele malen een vorm van verdediging. Zo hebben wij u dan in het kort verklaard hoe de anti-mens in ons is gekomen. Hij is het product van een natuurwet, die zich tot op de huidige dag verzet tegen de gang van zaken volgens het zich geleidelijk voltrekkende godsplan, en vecht, in zelfverdediging, tot het laatste sprankeltje levenskracht. 

Op deze manier ervaar je die verbondenheid wellicht op een andere manier, zoals God is alles in Allen? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei thom:

Christus aannemen, is de her-verbinding met God. De ware Religie zogezegd; het her-verbonden worden.

Ik zeg, dat dat niet waar is. Christus aannemen, is Hem erkennen
als Persoon en als Middelaar en als Hogepriester en als Koning.
De ware religie, erkent wat God daarover heeft gezegd.
De ware religie erkent dat God spreekt;
dat God spreekt, en zijn woord houdt.

Jij bouwt op Gods woorden, maar erkent niet wat Hij heeft gezegd.
Niet het gezag, en niet de rol, en zelfs niet het daadwerkelijk gesproken zijn.
Je neemt van God, zijn Woord af, en neemt zijn plaats en positie in,
en wat echt als Woord is geopenbaard, werp je overboord.

39 minuten geleden zei thom:

En naarmate toen de natuurgeboren mens zich meer en meer ging voegen naar hogere wetten en leefregels, en zijn moraliteit op een hoger plan kwam, ontwikkelde zich in dezelfde mate een strijd tussen wat genoemd werd het zwart gevloekte en de goddelijke invloeden, tussen het duivelse en het goddelijke in de mens, tussen de terrein-verliezende, oorspronkelijke natuurmens en de zich-ontwikkelde mens, die door de rasgoden zelf werd geleid. 

Bedankt voor je bijdrage; die gaat veel verder en dieper dan een mening kan gaan.

http://www.rosicrucianfellowship.nl/Boeken/WERELDBESCHOUWING/De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers.pdf

en daartegenover: sterk-rozenkruis.info/gevaar

Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei Tomega:
1 uur geleden zei thom:

Christus aannemen, is de her-verbinding met God. De ware Religie zogezegd; het her-verbonden worden.

Ik zeg, dat dat niet waar is. Christus aannemen, is Hem erkennen
als Persoon en als Middelaar en als Hogepriester en als Koning.
De ware religie, erkent wat God daarover heeft gezegd.
De ware religie erkent dat God spreekt;
dat God spreekt, en zijn woord houdt.

Je zegt dus, dat het wel waar is.

 

55 minuten geleden zei Tomega:

Jij bouwt op Gods woorden, maar erkent niet wat Hij heeft gezegd.
Niet het gezag, en niet de rol, en zelfs niet het daadwerkelijk gesproken zijn.
Je neemt van God, zijn Woord af, en neemt zijn plaats en positie in,
en wat echt als Woord is geopenbaard, werp je overboord.

Zo bijzonder, want dit is precies waar jij mee bezig bent; de Bijbelteksten overboord, en Tomega's preek als gezaghebbend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei thom:

Je zegt dus, dat het wel waar is.

Het komt er nu op aan. Hij gebruikt een is-gelijk-teken. Hij vervangt de ziel door Christus. Maar de genoemde her-verbinding (ow) met God, neemt Christus (lv) niet weg, en ook zijn positie niet, en ook zijn plaats niet. En ook de eigen plaats van de ziel niet, als kind van God, en als burger van het Koninkrijk met Christus als Koning.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Tomega:
10 minuten geleden zei thom:

Je zegt dus, dat het wel waar is.

Het komt er nu op aan. Hij gebruikt een is-gelijk-teken. Hij vervangt de ziel door Christus. Maar de genoemde her-verbinding met God, neemt Christus niet weg, en ook zijn positie niet, en ook zijn plaats niet. En ook de eigen plaats van de ziel niet, als kind van God, en als burger van het Koninkrijk met Christus als Koning.

Het komt er nu op aan? Hij gebruikt een is-gelijk-teken?

De her-verbinding IS de Christus, de Middelaar, de Verlosser.

Lispel er verder maar een eind op los, je kleppen zijn niet te verwijderen.

Zolang jij Hem niet kan aannemen, ben je blind.

 

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei thom:

Het komt er nu op aan? Hij gebruikt een is-gelijk-teken?

De her-verbinding IS de Christus, de Middelaar, de Verlosser.

Wat je zegt. Wat ik heb gezegd. Wat bij jou zo groot IS, heeft geen eigen ziel meer; het is God.
De identiteit van de ziel is weg. Het kind is God geworden.
God is zichzelf geworden, en het kind is dood.

Dat is in werkelijkheid: het kind heeft zichzelf aan God gelijk gemaakt,
en het oorspronkelijke paradijselijke gezag, opnieuw verworpen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Tomega:

Wat je zegt. Wat ik heb gezegd. Wat bij jou zo groot IS, heeft geen eigen ziel meer; het is God.
De identiteit van de ziel is weg. Het kind is God geworden.
God is zichzelf geworden, en het kind is dood.

Dat is in werkelijkheid: het kind heeft zichzelf aan God gelijk gemaakt,
en het oorspronkelijke paradijselijke gezag, opnieuw verworpen.

 

Het Kind is dan Thuisgekomen wat je nu beschrijft. Opgenomen in het Al, de adem Gods; 

Joh. 1

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Waar jij bang voor bent, is het aardse bestaan te verliezen. Wel, dat is de opdracht; zij die hun leven willen behouden zullen het verliezen, maar die zijn leven geeft om Mijn wil, zal leven in eeuwigheid.

Begrijp je?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Joh.17:21

”...opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die  Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt:.

Denkbeeldige muren tussen God en mens, en tussen mensen onderling kunnen omvallen. Wat overblijft is een eenheid, een stilte, een vrede die alle verstand te boven gaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Mount Freedom:

Joh.17:21

”...opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die  Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt:.

Denkbeeldige muren tussen God en mens, en tussen mensen onderling kunnen omvallen. Wat overblijft is een eenheid, een stilte, een vrede die alle verstand te boven gaat.

Er staat zóveel in die paar tekstregels.. :-) 

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei thom:

Zo bijzonder, want dit is precies waar jij mee bezig bent; de Bijbelteksten overboord, en Tomega's preek als gezaghebbend.

Jij hebt een capita selecta van de bijbel heersend gemaakt over het geheel. Maar principieel is dat niet een aannemen van Christus, maar het verwerpen van Hem. Ik stel me in die zin dus diametraal tegenover jou. God heeft gecommuniceerd op twee manieren, ten eerste door de natuur, en ten tweede door Zijn eigen volk en de wet en de profeten. Dat wat via de natuur komt is geen Woord en kun je zo ook niet noemen: het is de natuur en het Licht dat God gaf aan de wereld.

Maar dat God een belofte deed en een plan in werking zette met een weg en een waarheid en het leven, dat is niet door het licht en niet door de natuur, maar door het woord dat God sprak. Dat woord vraagt om gehoord en aangenomen en gehoorzaamd te worden. 

3 minuten geleden zei thom:

Waar jij bang voor bent, is het aardse bestaan te verliezen. Wel, dat is de opdracht; zij die hun leven willen behouden zullen het verliezen, maar die zijn leven geeft om Mijn wil, zal leven in eeuwigheid.

Is dat wat je denkt? Het geloof leert het opengaan van de graven en de opstanding der doden. Het geloof leert dat Christus in het vlees is opgestaan en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dat moet ook jij geloven, wil je iets hebben aan dat eeuwige leven van jezelf, dat is getransfigureerd in God. 

Let wel: het is de natuurgodsdienst genoeg om terug te vloeien in wie God is. Er is vrede en rust, voor wie zijn bestaan en zijn roeping en zijn toekomst accepteert en omarmt zoals God hem die toebereidt.

Maar God zei zoveel meer aan zijn volk, en Hij gaf zoveel meer, en Hij vraagt zoveel meer persoonlijke identificering van God als meerdere in het beeld van eens mensen lichaam. En Hij biedt dan ook een plaats in Zijn gezin. Wie zal het zeggen, of niet de toekomstige aarde ook niet een toekomstige hemel zal geven met zoveel meer aan plaats en reikwijdte dan de aarde alsdan is? 

En wie zich openbaar beroept op Christus die kan ook niet om het woord heen dat God aan de wereld gaf, en zal daarom ook op dat woord afgerekend worden. Wie meer heeft gekregen, wordt ook op meer afgerekend.
En dat geldt dus evenzo voor degenen die God menen zodanig goed te kennen, dat zij Zijn woord niet nodig hebben of beter begrijpen dan Hij heeft gecommuniceerd.

En een christen wordt als christen onderscheiden, waar hij Gods woord aanneemt en daar gezag aan toekent.
Jezus Christus aannemen als Gods Woord, veronderstelt dat je Gods woord aanneemt, dat van Hem getuigt.   

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Tomega:
1 uur geleden zei thom:

Waar jij bang voor bent, is het aardse bestaan te verliezen. Wel, dat is de opdracht; zij die hun leven willen behouden zullen het verliezen, maar die zijn leven geeft om Mijn wil, zal leven in eeuwigheid.

Is dat wat je denkt? Het geloof leert het opengaan van de graven en de opstanding der doden. Het geloof leert dat Christus in het vlees is opgestaan en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dat moet ook jij geloven, wil je iets hebben aan dat eeuwige leven van jezelf, dat is getransfigureerd in God. 

Let wel: het is de natuurgodsdienst genoeg om terug te vloeien in wie God is. Er is vrede en rust, voor wie zijn bestaan en zijn roeping en zijn toekomst accepteert en omarmt zoals God hem die toebereidt.

Maar God zei zoveel meer aan zijn volk, en Hij gaf zoveel meer, en Hij vraagt zoveel meer persoonlijke identificering van God als meerdere in het beeld van eens mensen lichaam. En Hij biedt dan ook een plaats in Zijn gezin. Wie zal het zeggen, of niet de toekomstige aarde ook niet een toekomstige hemel zal geven met zoveel meer aan plaats en reikwijdte dan de aarde alsdan is? 

En wie zich openbaar beroept op Christus die kan ook niet om het woord heen dat God aan de wereld gaf, en zal daarom ook op dat woord afgerekend worden. Wie meer heeft gekregen, wordt ook op meer afgerekend.
En dat geldt dus evenzo voor degenen die God menen zodanig goed te kennen, dat zij Zijn woord niet nodig hebben of beter begrijpen dan Hij heeft gecommuniceerd.

En een christen wordt als christen onderscheiden, waar hij Gods woord aanneemt en daar gezag aan toekent.
Jezus Christus aannemen als Gods Woord, veronderstelt dat je Gods woord aanneemt, dat van Hem getuigt. 

Dat is wat ik denk. En lees ik in je schrijven.

Geen Bijbeltekst wordt er behandeld, begrepen of op gewezen door je. Alles één brij van aannames zonder fundament.

Gegroet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei thom:

Geen Bijbeltekst wordt er behandeld, begrepen of op gewezen door je. Alles één brij van aannames zonder fundament.

Hoe zou het worden wanneer we elke tekst in de Bijbel onder de loep leggen van booleaanse logica? Zou er dan meer consensus gerealiseerd kunnen worden of nu net minder, mooi experiment. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid