Spring naar bijdragen

Zaken negeren en gebrek aan inspraak?


Aanbevolen berichten

Naar aanleiding van een vraag aan de moderatie in topic "Wat heeft JHWH geschapen" schreef ik het volgende:

Op 23-2-2019 om 01:08 zei Trajecto:
Op 22-2-2019 om 05:02 zei TTC:

Voor mijn begrip, wat wil theologie zeggen volgens hoe het hier gedefinieerd wordt?

Voor een definitie in het algemeen kun je bijvoorbeeld Wikipedia raadplegen.

Dit forum is van oorsprong een christelijk jongerenforum dat toch wel primair gericht is op de diverse (grotere) kerkrichtingen in het orthodoxe veld. Daarvoor zijn er diverse subforums in gedeelte Geloof gemaakt, onder andere het subforum "Theologie".

Wat zich buiten de grote hoofdstroom afspeelt is niet verboden, maar dat heeft zijn plek in het gedeelte Levensbeschouwing in het subforum "Godsdienst en spiritualiteit". Daar past dan bijvoorbeeld het spreken over niet-trinitair christendom. Ook past naar mijn mening dit topic, waar je dan niet zozeer over het concept van een demiurg wilt praten (wat in Credible niet goed past in de bedoeling van het gedeelte Geloof) maar ook de vraag "wat precies JHWH dan geschapen heeft. Is dit enkel deze wereld, de door ons beperkt kenbare Kosmos, het universele spel van goed en kwaad ... of nog iets anders? Anderzijds, kunnen we dit spel van goed en kwaad ook overstijgen en welke rol speelt JHWH hierin? Is deze rol aanmoedigend of nu net beperkend?"  Het lijkt toch wat buiten het doel van het gedeelte Geloof te vallen (of gaan vallen). Dat gedeelte is toch vooral het gedeelte waar christenen van de doelgroep met elkaar praten en waar jongeren (en eventueel niet meer zo jonge mensen) die belangstellend zijn naar een vorm van het traditionele orthodoxe geloof een hand gereikt kan worden, en uitleg om eventueel op het christelijke pad te geraken.

 

TTC reageerde:

18 uur geleden zei TTC:

Ja, had ik gegeven. Uitleg slaat op niets maar hebben de leden weinig inspraak in.

Eenieder mag meedenken maar de indeling van het forum is tamelijk vast, alhoewel het denkbaar is dat wat in welk gedeelte wel of niet als toelaatbaar wordt gezien enigszins varieert in de tijd.

Bijvoorbeeld: Nu bijna een jaar geleden is er tegelijk met mijn aantreden ook een JG moderator geworden. Er is toen in het gedeelte Geloof ook niet zozeer een strikte handhaving van een onbespreekbaarheid van de Drie-eenheid gehandhaafd; mij leek dat logisch. Later is dat echter weer wel tot de regel die gehandhaafd wordt geworden. Er bleek groot ongenoegen te zijn bij forummers over het toelaten van twijfel of ontkenning ten aanzien van de Drie-eenheid. Alhoewel dit niet echt onder de term "inspraak" is gebeurd, is er toch wel gelet op wat men wil; in dit geval het strikt handhaven van de koers zoals die al sinds jaar en dag was. Nagestreefd wordt die weer goed te handhaven. Niettemin heeft er toch wel een forummer afgehaakt die te weinig het christendom nog als leidraad zag, in het forum.

Op zich treden er natuurlijk sowieso wel wat variaties in de stijl van modereren op. Mij is wel ter ore gekomen dat er vroeger wel klachten waren dat er op Credible soms bijdragen, die niet als dienstig en passend hier werden ervaren door de crew, simpelweg verwijderd werden zonder ook maar enige toelichting ergens over wat en waarom dit gebeurd was. Dit tracht ik zeker te vermijden. Ik schrap niet veel en wanneer ik iets schrap komt er een mededeling dat er bericht(en) geschrapt zijn. Ik verwijder weinig maar voeg wel modbreaks toe wanneer ik dat nodig acht. Dit levert dan helaas vaak weer klachten op over storende donkere balken. Maar ja, ik kan het niet iedereen naar de zin maken en helaas heb ik niet zo veel mogelijkheden om een modbreak goed zichtbaar te laten zijn maar ook weer niet heel groots eruit springend.

Hoe dan ook. Wensen en klachten in verband met beleid en koers kunnen geuit worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

In dit geval wil ik het heel eenvoudig houden.

  1. opening topic binnen het kader van theologie
  2. iemand zegt dat het niet bij theologie thuis hoort
  3. het topic wordt verplaatst om redenen die geen grond hebben

Heb al meermaals proberen aan te geven dat er door een aantal een oneigenlijke manier van communiceren wordt gebruikt, dit met een sterk ideologisch kenmerk waardoor veel debatten al stranden alvorens er überhaupt een dialoog kan ontstaan. Wat rest is dan het stereotiepe debat, weinig christelijk in die zin dat er geen ruimte gelaten wordt voor diepgaander reflectie en/of andere zienswijzen. Ik schrijf dit op basis van herhaalde waarneming, met respect voor verschillende meningen die we tot een harmonieus geheel kunnen vormen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat TTC terecht boos wordt omdat

- hij een topic opent in theologie.
- Sjako daarop vervolgens zonder uitleg of argumentatie antwoordt met 'dit lijkt me geen onderwerp voor de rubriek 'theologie
- TTC daarop wél beargumenteerd antwoordt
- vervolgens het hele topic, wederom zonder uitleg of argumentatie, en zonder ook maar met 1 woord op TTC in te gaan wordt verplaatst naar godsdienst en spiritualiteit.

De uitleg en argumentatie volgt pas als TTC er om vraagt.
Maar ik zou werkelijk niet weten waarom de vraag die hij stelt niet onder theologie zou passen (" wat precies JHWH dan geschapen heeft. Is dit enkel deze wereld, de door ons beperkt kenbare Kosmos, het universele spel van goed en kwaad ... of nog iets anders?")

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

In dit geval wil ik het heel eenvoudig houden.

  1. opening topic binnen het kader van theologie
  2. iemand zegt dat het niet bij theologie thuis hoort
  3. het topic wordt verplaatst om redenen die geen grond hebben

Heb al meermaals proberen aan te geven dat er door een aantal een oneigenlijke manier van communiceren wordt gebruikt, dit met een sterk ideologisch kenmerk waardoor veel debatten al stranden alvorens er überhaupt een dialoog kan ontstaan. Wat rest is dan het stereotiepe debat, weinig christelijk in die zin dat er geen ruimte gelaten wordt voor diepgaander reflectie en/of andere zienswijzen. Ik schrijf dit op basis van herhaalde waarneming, met respect voor verschillende meningen die we tot een harmonieus geheel kunnen vormen. 

ad 2. Naar zijn mening en niet zozeer niet omdat het geen theologie betreft maar omdat het niet helemaal past binnen het beleid voor het gedeelte Geloof waaronder het subforum "Theologie" valt.

ad 3. De grond heb ik niet genoemd onmiddellijk na het verplaatsen, maar daarna wel. Het staat je vrij om het daarmee niet eens te zijn en er vragen over te stellen. Puur stellen dat de redenen geen grond hebben, daar kan ik weinig mee. Maak duidelijk wat je precies fout of of een oneigelijk argument lijkt, anders kan ik er niets mee.

 

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik denk dat TTC terecht boos wordt omdat

- hij een topic opent in theologie.
- Sjako daarop vervolgens zonder uitleg of argumentatie antwoordt met 'dit lijkt me geen onderwerp voor de rubriek 'theologie
- TTC daarop wél beargumenteerd antwoordt
- vervolgens het hele topic, wederom zonder uitleg of argumentatie, en zonder ook maar met 1 woord op TTC in te gaan wordt verplaatst naar godsdienst en spiritualiteit.

De uitleg en argumentatie volgt pas als TTC er om vraagt.
Maar ik zou werkelijk niet weten waarom de vraag die hij stelt niet onder theologie zou passen (" wat precies JHWH dan geschapen heeft. Is dit enkel deze wereld, de door ons beperkt kenbare Kosmos, het universele spel van goed en kwaad ... of nog iets anders?")

Sjako vertelde alleen wat hem leek, inderdaad, en TCC reageerde daarop met een citaat uit Wikipedia. Dat citaat slaat uiteraard op theologie in het algemeen en niet specifiek op een subforum met die naam in ons forum.

Bij het verplaatsen van het topic heb ik in aanmerking genomen dat TCC de demiurg noemde en zich gewoonlijk ook niet door strikte Bijbeltekst en/of kerkregels en dogma's laat leiden en ik vermoedde ook dat hij bij het gestarte topic in kwestie niet per se de bedoeling heeft het wel binnen die kaders te houden. Dat zou dan geen probleem zijn in het gedeelte waarin het topic nu staat, maar in het gedeelte waar het aanvankelijk stond wel.

Als ik het mis heb, laat het weten!

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Trajecto:

ad 2. Naar zijn mening en niet zozeer niet omdat het geen theologie betreft maar omdat het niet helemaal past binnen het beleid voor het gedeelte Geloof waaronder het subforum "Theologie" valt.

Ik lees "Theologie: In dit subforum kunnen alle vragen over kerkleer en dogmatiek uitgewerkt worden." Ik ga er verder ook geen polemiek van maken, heb gezegd wat ik hierover denk op basis van herhaalde waarneming doorheen het ganse forum.  

8 minuten geleden zei Trajecto:

Dat citaat slaat uiteraard op theologie in het algemeen en niet specifiek op een subforum met die naam in ons forum.

Zo is het onmogelijk om een volwassen dialoog te voeren, sorry. Het is een beetje als zeggen dat een forumonderdeel over bananen gaat maar eigenlijk, omdat we dat zo bepaald hebben, gaat het over raketmotoren. Als we dit nu een beetje eerlijk zouden benaderen dan past het topic gewoon netjes onder de sectie 'theologie' volgens gangbare definities die op zich zeer ruim zijn en gedegen onderzoek toelaten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

TTC stelt een vraag over en naar God en het goddelijke aan de orde. Daarbij stelt hij het godsbeeld Jahweh aan de kaak. Dat is bij uitstek een vraag voor theologie.

Hoewel ik vermoed dat de theologische kennis niet (meer) aanwezig is op dit forum om dit onderwerp goed in de diepte te bespreken, hoort het echt  en juist wel thuis in de theologie.  Als deze kwestie niet in theologie geplaatst kan worden, dan kan de hele rubriek theologie net zo goed gesloten worden, want de kwestie is puur theologie.

Dat er figuren zijn, die er niet tegen kunnen als er aan hun godsbeeld gerammeld wordt, is duidelijk. Maar dat zou in mijn optiek geen reden mogen zijn om het onderwerp niet in theologie te plaatsen. Wie er niet tegen kan, kan zich gewoon buiten het onderwerp houden. 

bewerkt door Catootje Tromp
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Catootje Tromp:

TTC stelt een vraag over en naar God en het goddelijke aan de orde. Daarbij stelt hij het godsbeeld Jahweh aan de kaak. Dat is bij uitstek een vraag voor theologie.

Hoewel ik vermoed dat de theologische kennis niet (meer) aanwezig is op dit forum om dit onderwerp goed in de diepte te bespreken, hoort het echt  en juist wel thuis in de theologie.  Als deze kwestie niet in theologie geplaatst kan worden, dan kan de hele rubriek theologie net zo goed gesloten worden, want de kwestie is puur theologie.

Dat er figuren zijn, die er niet tegen kunnen als er aan hun godsbeeld gerammeld wordt, is duidelijk. Maar dat zou in mijn optiek geen reden mogen zijn om het onderwerp niet in theologie te plaatsen. Wie er niet tegen kan, kan zich gewoon buiten het onderwerp houden. 

Kun je me uitleggen hoe het godsbeeld Jahweh aan de kaak stellen (dus bekritiseren/hekelen) in een subforum kan waarvoor als basis en bindend de Apostolische Geloofsbelijdenis geldt en dus o.a.:

"Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

... " ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Trajecto:

Kun je me uitleggen hoe het godsbeeld Jahweh aan de kaak stellen (dus bekritiseren/hekelen) in een subforum kan waarvoor als basis en bindend de Apostolische Geloofsbelijdenis geldt en dus o.a.: "Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, ... " ?

Het is een ernstig gemeend topic Trajecto, inmiddels zijn we hier zover gevorderd dat amper nog iets kan besproken worden of we belanden steevast in dezelfde polemieken. Hier alweer, heeft nog weinig met theologie te maken dat een open houding vereist en verschillende zienswijzen toelaat ter toetsing op waarachtigheid.

3 uur geleden zei antoon:

Hekelen, als dat het is kan niet en zeker niet op een Christelijk forum, ook ik ben het niet altijd eens met moderatie, maar ik denk dat dit een juiste beslissing is, en wat dan nog het is niet gesloten er kan verder gepraat worden.

Dat is het niet, het vanuit een strikt ideologische denkkader uitsluiten van bijvoorbeeld filosofie en de geesteswetenschappen lokt vermoedens en argwaan uit. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Trajecto:

Kun je me uitleggen hoe het godsbeeld Jahweh aan de kaak stellen (dus bekritiseren/hekelen) in een subforum kan waarvoor als basis en bindend de Apostolische Geloofsbelijdenis geldt en dus o.a.:

"Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

... " ?

Theologie bedrijven IS een systematische bestudering van de vraag naar en het antwoord op de waarheid over God en het goddelijke. Juist het feit dat TTC dit wilde doen binnen de rubriek theologie is een heel positief, correct gegeven dat hij gewoon feitelijk juist ziet.  

In de door jou genoemde proposities staat bovendien geen Jahweh maar God, almachtige Vader en Schepper van hemel en aarde.  Maar al zou er wel Jahweh in staan, dan nog behoort de vraag juist tot de theologie. Dat de geloofsbelijdenis daar geldt als feit betekent in het geheel niet dat de kritische vraag niet gewoon theologisch kan worden behandeld.

 

bewerkt door Catootje Tromp
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Catootje Tromp:

Theologie bedrijven IS een systematische bestudering van de vraag naar en het antwoord op de waarheid over God en het goddelijke. Juist het feit dat TTC dit wilde doen binnen de rubriek theologie is een heel positief, correct gegeven dat hij gewoon feitelijk juist ziet. In de door jou genoemde proposities staat bovendien geen Jahweh maar God, almachtige Vader en Schepper van hemel en aarde.  Maar al zou er wel Jahweh in staan, dan nog behoort de vraag juist tot de theologie. Dat de geloofsbelijdenis daar geldt als feit betekent in het geheel niet dat de kritische vraag niet gewoon theologisch kan worden behandeld.

Met je eens Catootje, het onbenoembare heeft vele namen. We zouden evengoed Catootje kunnen nemen, volgens mij komen we dan al veel dichter bij de waarheid.  

8 uur geleden zei antoon:

Als het geen hekelen is, en je houdt je aan je woord, dan heb je gelijk

Theologie is ook filosofie, en diepe contemplatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid