Spring naar bijdragen

Inspiratie van de Bijbel?


Aanbevolen berichten

Voor de één is het van kaft tot kaft Gods Woord, voor de ander een verzameling menselijke geschriften. Weer een ander zegt 'de Bijbel is niet Gods Woord maar Gods Woord staat wel in de Bijbel'. V.w.b. 'goddelijke inspiratie' zijn er verschillende theorieën:

Citaat

Een oude theorie is de zogenoemde mechanische inspiratie. In deze gedachte heeft God de Bijbelschrijver gedicteerd wat er geschreven moest worden. Hierbij wordt wel de metafoor gebruikt dat de Bijbelschrijvers door God als typemachine zijn gebruikt. Deze theorie komt heel dicht bij de islamitische gedachte over de totstandkoming van de Koran.

Een andere theorie is de zogenoemde dynamische inspiratie. Deze gedachte gaat ervan uit dat God enkele gedachten aan de Bijbelschrijver heeft geopenbaard. Daarna zouden de schrijvers er op hun eigen manier verder een invulling aan hebben gegeven. In deze benadering zou er dus heel veel menselijke ballast in de Bijbel zijn opgenomen.

Een derde theorie is de zogenoemde organische inspiratie. Deze theorie is ontwikkeld door Herman Bavinck. Zij gaat uit van de gedachte dat de Bijbelschrijvers bewust en zelfstandig hebben geschreven. Toch heeft God hen in hun schrijven zo geleid en bestuurd dat zij Gods woorden hebben opgeschreven. Bij de organische inspiratie wordt onderscheid gemaakt tussen een goddelijke en een menselijke factor. In deze gedachte heeft God de menselijke factor gestuurd en voor fouten behoed.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Inspiratie_van_de_Bijbel#Inspiratietheorieën

De Bijbel (b)lijkt sowieso multi-interpretabel te zijn, gezien verschillende discussies waarin men elkaar verbaal met bijbelteksten om de oren slaat.

Als je gelooft dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods Woord is, ben je dan zelf tot die conclusie gekomen (en zo ja: hoe) of is je dit aangeleerd door iemand anders?

Als je gelooft in een bepaalde inspiratie, welke van de drie? Of een vierde?

Als je er niet in gelooft, waarom dan niet?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

De bijbel is van begin tot het einde een samenvatting van de menselijke verloop. Ik ben tot die conclusie gekomen wanneer vele verbonden puntjes een plaatje vormden. 

Ik ben gelovig geboren, altijd christelijk geaard geweest, andere religies bekeken en wat gespeeld, maar toen ik christen wou worden veranderde veel in een oogwink. En met christen worden bedoel ik me laten vormen door bijbelstudie. Ik geloof in God, Jezus en de wederopstandig. Maar dat maakt mij natuurlijk geen christen, mijn handelen en praten doen dat. De wereld van vandaag maakt zulk vormsel een tikkeltje uitdagender dan pakweg 15 jaar geleden. Maar net daarom is de volharding eens zo’n gelukzaligheid. Maar ook geeft het rust te weten dat wij geestelijk verlost zijn en de fysieke slavernij weldra voorbij is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Fundamenteel:

De bijbel is van begin tot het einde een samenvatting van de menselijke verloop. Ik ben tot die conclusie gekomen wanneer vele verbonden puntjes een plaatje vormden. Ik ben gelovig geboren, altijd christelijk geaard geweest, andere religies bekeken en wat gespeeld, maar toen ik christen wou worden veranderde veel in een oogwink. En met christen worden bedoel ik me laten vormen door bijbelstudie. Ik geloof in God, Jezus en de wederopstandig. Maar dat maakt mij natuurlijk geen christen, mijn handelen en praten doen dat. De wereld van vandaag maakt zulk vormsel een tikkeltje uitdagender dan pakweg 15 jaar geleden. Maar net daarom is de volharding eens zo’n gelukzaligheid. Maar ook geeft het rust te weten dat wij geestelijk verlost zijn en de fysieke slavernij weldra voorbij is. 

Hoe meer je afdaalt in de stroom van het leven, hoe meer je beseft dat je deze stroom en zijn bedding bént. (Rood)

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei TTC:

Straks allemaal dood, zo de Bijbel zegt.

Kun je een Bijbelvers benoemen dat 'straks allemaal dood' zegt?

6 uur geleden zei Fundamenteel:

Helaas onvermijdelijk. Maar er is ook sprake van eeuwig leven onder leiding van Christus. 

Heb je een voorstelling van dat eeuwige leven?

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Bastiaan73:

Kun je een Bijbelvers benoemen dat 'straks allemaal dood' zegt?

Niet in die woorden, wel allerhande onheilsvoorspellingen die nagenoeg hetzelfde betekenen. En dan laat ik enige metaforische interpretatie buiten beschouwing, dat bestaat immers niet voor literalisten.

6 uur geleden zei Fundamenteel:

Helaas onvermijdelijk. Maar er is ook sprake van eeuwig leven onder leiding van Christus. 

Is dat binnen of buiten tijd en ruimte?

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei TTC:

Niet in die woorden, wel allerhande onheilsvoorspellingen die nagenoeg hetzelfde betekenen. En dan laat ik enige metaforische interpretatie buiten beschouwing, dat bestaat immers niet voor literalisten.

Ik ben wel nieuwsgierig naar een metaforische interpretatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ik ben wel nieuwsgierig naar een metaforische interpretatie.

Herstel kan gepaard gaan met heel wat psychische ongemakken, dit soort 'onheil' gebeurt in het hoofd des mensen en niet noodzakelijk letterlijk te nemen. Door halsstarrig vast te houden aan de letterlijke invulling zal gebeuren hoe hierover gedacht wordt, zo heeft iedereen altijd gelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei TTC:

Herstel kan gepaard gaan met heel wat psychische ongemakken, dit soort 'onheil' gebeurt in het hoofd des mensen en niet noodzakelijk letterlijk te nemen. Door halsstarrig vast te houden aan de letterlijke invulling zal gebeuren hoe hierover gedacht wordt, zo heeft iedereen altijd gelijk.

Herstel van iets specifieks? Of bedoel je herstel van dat wat de Bijbel zonde noemt?

Bedoel je met de letterlijke invulling een soort self-fulfilling prophecy?

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Bastiaan73:

Voor de één is het van kaft tot kaft Gods Woord, voor de ander een verzameling menselijke geschriften. Weer een ander zegt 'de Bijbel is niet Gods Woord maar Gods Woord staat wel in de Bijbel'. V.w.b. 'goddelijke inspiratie' zijn er verschillende theorieën:

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Inspiratie_van_de_Bijbel#Inspiratietheorieën

De Bijbel (b)lijkt sowieso multi-interpretabel te zijn, gezien verschillende discussies waarin men elkaar verbaal met bijbelteksten om de oren slaat.

1. Als je gelooft dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods Woord is, ben je dan zelf tot die conclusie gekomen (en zo ja: hoe) of is je dit aangeleerd door iemand anders?

2. Als je gelooft in een bepaalde inspiratie, welke van de drie? Of een vierde?

3. Als je er niet in gelooft, waarom dan niet?

 

1. Onderscheid tussen zelf tot een conclusie komen en aangeleerd zijn is niet zo makkelijk te maken als het op het eerste gezicht lijkt. We zijn immers allemaal ondergedompeld in sociale context met alles wat daarbij komt kijken. De bijbel is een verzameling geschriften die op enkele concilies (Hippo, Carthago) officieel als canon is vastgesteld. Ik zie die geschriften in de context van de Joodse en Christelijke geloofstradities waar ze in zijn ontstaan en bekrachtigd. Het zijn getuigenissen uit geloof tot geloof, kort gezegd. Qua leergezag kun je dus niet de bijbel op een voetstuk zetten en ahw voor zichzelf laten spreken, anders kun je inderdaad een verbale oorlog-om-gods-waarheid krijgen. Leergezag sluit eerder aan bij de geloofstraditie zoals die zich ontvouwd heeft door de eeuwen heen.

2. Christus is het Woord, de inspiratie komt voort uit de navolging van Hem. Christenen volgen een Persoon, we zijn niet het volk van het Heilige Boek of iets in die trant.

3. Bijbelteksten in zichzelf zijn dode lettertjes, maar God kan ze wel tot leven brengen door geloof.

bewerkt door pyro
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Bastiaan73:

Herstel van iets specifieks? Of bedoel je herstel van dat wat de Bijbel zonde noemt? Bedoel je met de letterlijke invulling een soort self-fulfilling prophecy?

Men zegt dat de Duivel in het spel zit, hierdoor worden we eenzijdig inflatoir geconditioneerd. Bij herstel wordt deflatie terug in herinnering gebracht, dit proces kan leiden tot vreemde, vaak chaotische, neveneffecten. Uiteindelijk is dit een louter geestelijk proces dat zich ook in praktijk kan manifesteren middels veel verzet en ander onheil. Op de keper beschouwd is het bijna te absurd voor woorden, zoals je mi terecht stelt een 'self-fulfilling prophecy'. En dat zou dan het christendom moeten voorstellen? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei pyro:

Qua leergezag kun je dus niet de bijbel op een voetstuk zetten en ahw voor zichzelf laten spreken, anders kun je inderdaad een verbale oorlog-om-gods-waarheid krijgen.

Mee eens. Een omschrijving als 'onfeilbaar Woord van God' suggereert m.i. echter wel een bepaald voetstuk.

48 minuten geleden zei pyro:

Leergezag sluit eerder aan bij de geloofstraditie zoals die zich ontvouwd heeft door de eeuwen heen.

Is er één geloofstraditie? Als we kijken naar al die verschillende groepen/afscheidingen in het Christendom heb ik daar mijn twijfels over. En allemaal zijn ze van mening dat juist zij het bij het rechte eind hebben. Toch? Misschien een raar beeld maar stel nou dat ik een buitenaards wezen ben en op Aarde kom en er één moest uitkiezen, welke dan en waarom juist die?

Ontstaansgeschiedenis_van_kerken_in_Nede

43 minuten geleden zei TTC:

Men zegt dat de Duivel in het spel zit, hierdoor worden we eenzijdig inflatoir geconditioneerd. Bij herstel wordt deflatie terug in herinnering gebracht, dit proces kan leiden tot vreemde, vaak chaotische, neveneffecten. Uiteindelijk is dit een louter geestelijk proces dat zich ook in praktijk kan manifesteren middels veel verzet en ander onheil. Op de keper beschouwd is het bijna te absurd voor woorden, zoals je mi terecht stelt een 'self-fulfilling prophecy'. En dat zou dan het christendom moeten voorstellen? 

Geloof je dat de duivel een reële entiteit is of een metafoor?

Ik probeer je gedachtegang te volgen en woordkeuze te snappen maar eerlijk gezegd vind ik dat moeilijk. Kun je je antwoord in Jip-en-Janneke taal gieten?

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Bastiaan73:

Geloof je dat de duivel een reële entiteit is of een metafoor? Ik probeer je gedachtegang te volgen en woordkeuze te snappen maar eerlijk gezegd vind ik dat moeilijk. Kun je je antwoord in Jip-en-Janneke taal gieten?

Ik denk dat de Duivel de personificatie van onwetendheid is, aanvankelijk egocentrisch maar met een groeipotentieel zoals elk individu. In Jip-en-Janneke taal:

  1. bij inflatie en bijhorend winstbejag ontstaan er geldtekorten/spanningen
  2. bij deflatie gebeurt het omgekeerde, er komt spontaan geld vrij

De Duivel vindt deflatie niet zo'n leuk idee, nog steeds onwetend over wat het betekent.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Bastiaan73:

1. Mee eens. Een omschrijving als 'onfeilbaar Woord van God' suggereert m.i. echter wel een bepaald voetstuk.

2. Is er één geloofstraditie? Als we kijken naar al die verschillende groepen/afscheidingen in het Christendom heb ik daar mijn twijfels over. En allemaal zijn ze van mening dat juist zij het bij het rechte eind hebben. Toch? Misschien een raar beeld maar stel nou dat ik een buitenaards wezen ben en op Aarde kom en er één moest uitkiezen, welke dan en waarom juist die?

1. ja, ik vind het op z'n best een nogal ongelukkig gekozen term die makkelijk tot allerlei misverstanden leidt.

2. er is natuurlijk een hoofdstroming en die is voor mij het belangrijkste referentiekader om 'de geloofstraditie' te begrijpen, hoe rijkgeschakeerd en helaas ook verdeeld die zich in de loop van de tijd ook heeft ontwikkeld.

Wat betreft aliens en geloof, daar heeft Guy Consolmagno een interessant boek over geschreven: 'would you baptize an extra-terrestrial...'
Eigenlijk geloof ik dat het mogelijk is veelkleurigheid te verstaan op een niveau waar scheuringen en verdeeldheid hun betekenis verliezen. Je mag mij een idealist noemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei pyro:

Wat betreft aliens en geloof, daar heeft Guy Consolmagno een interessant boek over geschreven: 'would you baptize an extra-terrestrial...'

Grappig en bedankt voor de naam. Het eerste dat mij dan te binnen schiet is 'would you let an extra-terrestrial baptize you?'

4 minuten geleden zei pyro:

Eigenlijk geloof ik dat het mogelijk is veelkleurigheid te verstaan op een niveau waar scheuringen en verdeeldheid hun betekenis verliezen. Je mag mij een idealist noemen.

Als die verschillende kleuren wederzijds worden (h)erkend en er niet zwart-wit wordt ged8 is dat een mooi uitgangspunt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Bijbel is geïnspireerd door God. De Bijbel is geschreven over heel veel tijd door verschillende schrijvers, maar geïnspireerd door God. Daarom is het ook kloppend met elkaar. De rode lijn, het verloren gaan van het paradijs naar het herstel van paradijs is altijd terug te vinden. Het middelpunt van het herstel is Gods Zoon. Dat zie je in zowel het OT als het NT. Dus de Bijbel is van kaft tot kaft Gods woord aan de mensheid. Sommige zaken zijn zo geschreven zodat wij het kunnen begrijpen. Bijv Jesaja schreef onder inspiratie dat de aarde rond is en aan het niets hangt. Jehovah had misschien ook kunnen uitleggen hoe de zwaartekracht werkt en dat we daardoor in een baan rond de zon draaien, maar dat zouden mensen duizenden jaren geleden niet hebben begrepen.

Het is dus zo geschreven dat wij het kunnen begrijpen. Soms zijn dingen opgeschreven die we pas kunnen begrijpen als het zover was. Bijv de profetieën van  Daniël en Openbaring. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei sjako:

De Bijbel is geïnspireerd door God. De Bijbel is geschreven over heel veel tijd door verschillende schrijvers, maar geïnspireerd door God. Daarom is het ook kloppend met elkaar. De rode lijn, het verloren gaan van het paradijs naar het herstel van paradijs is altijd terug te vinden. Het middelpunt van het herstel is Gods Zoon. Dat zie je in zowel het OT als het NT. Dus de Bijbel is van kaft tot kaft Gods woord aan de mensheid. Sommige zaken zijn zo geschreven zodat wij het kunnen begrijpen. Bijv Jesaja schreef onder inspiratie dat de aarde rond is en aan het niets hangt. Jehovah had misschien ook kunnen uitleggen hoe de zwaartekracht werkt en dat we daardoor in een baan rond de zon draaien, maar dat zouden mensen duizenden jaren geleden niet hebben begrepen.

Het is dus zo geschreven dat wij het kunnen begrijpen. Soms zijn dingen opgeschreven die we pas kunnen begrijpen als het zover was. Bijv de profetieën van  Daniël en Openbaring. 

Kan ik jouw invalshoek dan omschrijven als 'accommodatie-inspiratie'?

Citaat

Het begrip accommodatie betekent dat God Zich in Zijn openbaring aan het menselijk begripsniveau aanpast. Volgens Calvijn doet Hij dat bijvoorbeeld door mensentaal te gebruiken. Als God in Zijn eigen taal zou spreken, zou niemand Hem verstaan.

Bron: Digibron-webpagina

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Bastiaan73:

Kan ik jouw invalshoek dan omschrijven als 'accommodatie-inspiratie'?

Soms wel. Maar meestal de mechanische. Vaak zijn bijv  profetiën zo gedetaileerd dat een accomodatie inspiratie niet voldoende is. Openbaring is daar ook een voorbeeld van. Pas nu kunnen we Openbaring begrijpen en soms kunnen we bepaalde zaken nog niet helemaal begrijpen.

10 uur geleden zei TTC:

Straks allemaal dood, zo de Bijbel zegt.

Nee juist allemaal levend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei sjako:

Soms wel. Maar meestal de mechanische. Vaak zijn bijv  profetiën zo gedetaileerd dat een accomodatie inspiratie niet voldoende is. Openbaring is daar ook een voorbeeld van. Pas nu kunnen we Openbaring begrijpen en soms kunnen we bepaalde zaken nog niet helemaal begrijpen.

Ik vind het knap als je Openbaring (helemaal) begrijpt.

Kun je de mechanische inspiratie eigenlijk wel 'meestal' aanhangen als je gelooft dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods Woord is? Het is dan toch óf in z'n geheel de mechanische inspiratie óf niet? Of is het ene gedeelte mechanisch geïnspireerd en het andere gedeelte dynamisch of organisch?

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Bastiaan73:

Voor de één is het van kaft tot kaft Gods Woord, voor de ander een verzameling menselijke geschriften. Weer een ander zegt 'de Bijbel is niet Gods Woord maar Gods Woord staat wel in de Bijbel'. V.w.b. 'goddelijke inspiratie' zijn er verschillende theorieën:

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Inspiratie_van_de_Bijbel#Inspiratietheorieën

De Bijbel (b)lijkt sowieso multi-interpretabel te zijn, gezien verschillende discussies waarin men elkaar verbaal met bijbelteksten om de oren slaat.

Als je gelooft dat de Bijbel van kaft tot kaft Gods Woord is, ben je dan zelf tot die conclusie gekomen (en zo ja: hoe) of is je dit aangeleerd door iemand anders?

Als je gelooft in een bepaalde inspiratie, welke van de drie? Of een vierde?

Als je er niet in gelooft, waarom dan niet?

 

Vooral het derde, maar er zitten ook wel menselijke fouten in, zoals elk mens die maakt.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Bastiaan73:

Voor de één is het van kaft tot kaft Gods Woord, voor de ander een verzameling menselijke geschriften. Weer een ander zegt (...)

 

Maar wat getuigt het geschrift over zichzelf?  Wat getuigt de Christus en de apostelen zoals we hen kennen uit dat geschrift?

Bij hen maakt het klaarblijkelijk niet uit of de Schrift iets zegt of dat de Heilige Geest of God zelf iets zegt, want ze gebruiken het rustig door elkaar heen;

Het heeft zo allemaal hetzelfde gezag. Namelijke goddelijk gezag. De ene keer is een psalm van David gewoon de woorden van David, de andere keer zijn de woorden van David geciteerd als de Woorden van de Heilige Geest. De ene keer zijn het de wetten van Mozus, de andere keer zijn die wetten datgene wat God zelf gezegd heeft.

Dan snap ik wel dat ze met autoriteit zich beroepen op hun eeuwenoude Geschrift als "Er staat geschreven!" als iets waaraan niet te tornen valt. Zelfs niet op het nivo van de jota's en de tittels.

Als zij zich vrij voelen zo met de Schrift om te gaan en zelfs oproepen dat ook te doen, dan voel ik mij niet bezwaard om dat proberen te volgen.

bewerkt door Joas HS
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid