Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 291
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Probleem is alleen dat je zo werken en geloof tegen elkaar uitspeelt, terwijl ze beiden een geheel vormen. Door je deugdzaamheid vermeerder je je geloof en door je geloof vermeerder je je deugdzaamhei

Een raammodel? Onze Lieve Heer is toch geen manager? In het Evangelie spreekt Hij dan ook helemaal niet over een raammodel. Hij zegt heel eenvoudig: "Gij moet daarom zo bidden." (Mt 6,9) Dus wordt het

In Genesis werd de mens geschapen naar Zijn beeld (Zijn beeld?: Als Jezus: onzelfzuchtige liefde en vol  goddelijke kracht). Door Adam's gruwelijke schuiver is de mens gevallen en worden allemaal g

Posted Images

19 minuten geleden zei Thinkfree:

Hebt u vijanden lief

Iemand met een Messiaswaan laten doordraven is niet liefhebben.  

19 minuten geleden zei Thinkfree:

Hebt u vijanden lief

Waar is de naaste liefde ?

 

En waar jouw naastenliefde is weet ik niet. Ik zou zeggen: zoek eens goed waar je die gelaten hebt.  Als je iemand met een Messiaswaan laat doorgaan, gaat dat van kwaad tot erger. Strakjes vliegt ie nog uit het raam (onsterfelijkheidswaan).  Daar komt nog bij dat Kaasjeskruid toevallig een sterk geloof heeft en voldoende Bijbelkennis, en zich niet zo snel iets aan laat praten. Beginnende gelovigen zijn meestal een stuk minder weerbaar!  

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dolce Vita:

Iemand met een Messiaswaan laten doordraven is niet liefhebben.  

En waar jouw naastenliefde is weet ik niet. Ik zou zeggen: zoek eens goed waar je die gelaten hebt.  Als je iemand met een Messiaswaan laat doorgaan, gaat dat van kwaad tot erger. Strakjes vliegt ie nog uit het raam (onsterfelijkheidswaan).

Kaf en het koren laat god het splitsen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ieder mens kan zoveel van Christus ontvangen als hij of zij wenst! Het gaat niet om wat wij "doen", het gaat om wat HIJ gedaan heeft en nog steeds doet! Jezus is niet "slechts" onze Verlosser, Hij is onze Beste Vriend, Genezer, Hij voorziet in alles. Enige dat wij "moeten" doen is toestaan dat Hij in ons werkt! Als wij "werken", rust Hij. Als wij (in Hem) rusten, werkt Hij!

Wie zijn we in Christus? Geloven we dat we een nieuwe schepping zijn? Een wedergeborene IS rechtvaardig in Christus. God ziet een wedergeborene door Christus. De ruil is compleet. Dat betekent: rechtvaardiging, vergeving, genezing, vrijheid, voorspoed, geluk, ....

Gerechtigheid is niet "juist doen", maar "juist zijn"! 


De Bijbel leert ons dat na het offer van Jezus aan het kruis, God diegenen rechtvaardigt die in Jezus Christus geloven, maar niet diegenen die ernaar streven de wet te gehoorzamen (Galaten 2): 

weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 

In 2 Korinthe 5 lezen we: 

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. 

Met andere woorden: op het moment dat wij in Christus geloven, ziet God ons als rechtvaardig, onafhankelijk van onze werken of gehoorzaamheid! Romeinen 4 bevestigt dit: 

Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken: Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.

Dit is de kern van het nieuwe verbond! Gerechtigheid uit geloof en niet uit (goede) werken! Je bent dus niet rechtvaardig, omdat je moreel oprecht bent. Je bent ook niet rechtvaardig omdat je jezelf goed kunt beheersen. Je bent ook niet rechtvaardig omdat je dagelijks tien hoofdstukken uit de Bijbel leest. Je bent ook niet rechtvaardig omdat jij je rechtvaardig voelt. Je bent slechts de werkelijke gerechtigheid van God in Christus, omdat het offer van Jezus jou dat maakte! Als je dat gelooft, wordt je geloof gerekend tot rechtvaardigheid! 

En dit is waar God wil dat jij je geloof gebruikt. Als je rechtvaardig bent door je daden, heb je geen geloof nodig. Je hebt ook geen geloof nodig om te weten dat je zondig bent. Maar je hebt geloof nodig om te geloven en te verklaren dat je de gerechtigheid van God in Christus bent, ook tijdens jouw worsteling met verleiding en zonde! 

Als je bijvoorbeeld tegen je man of vrouw gescholden hebt, wil God juist dat jij je geloof toont door jezelf nog steeds als rechtvaardig te zien, ondanks jouw falen! Door deze levende openbaring dat je nog steeds rechtvaardig bent, zal je de kracht krijgen om van je man of vrouw te houden en je met hem of haar te verzoenen!

De duivel herinnert je misschien aan je slechte karakter en betwijfelt je integriteit, vaak via andere mensen. De duivel klaagt je aan: "Hoe durf jij jezelf rechtvaardig te noemen, terwijl je net iets verschrikkelijks deed??" Negeer gewoon zijn leugens en belijdt vrijmoedig: "Ik ben niet rechtvaardig vanwege wat ik heb gedaan of niet gedaan. Ik ben slechts rechtvaardig vanwege het bloed en het volbrachte, perfecte werk van Jezus Christus aan het kruis!"

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Ieder mens kan zoveel van Christus ontvangen als hij of zij wenst! Het gaat niet om wat wij "doen", het gaat om wat HIJ gedaan heeft en nog steeds doet! Jezus is niet "slechts" onze Verlosser, Hij is onze Beste Vriend, Genezer, Hij voorziet in alles. Enige dat wij "moeten" doen is toestaan dat Hij in ons werkt! Als wij "werken", rust Hij. Als wij (in Hem) rusten, werkt Hij!

Wie zijn we in Christus? Geloven we dat we een nieuwe schepping zijn? Een wedergeborene IS rechtvaardig in Christus. God ziet een wedergeborene door Christus. De ruil is compleet. Dat betekent: rechtvaardiging, vergeving, genezing, vrijheid, voorspoed, geluk, ....

Gerechtigheid is niet "juist doen", maar "juist zijn"! 

[...]

De duivel herinnert je misschien aan je slechte karakter en betwijfelt je integriteit, vaak via andere mensen. De duivel klaagt je aan: "Hoe durf jij jezelf rechtvaardig te noemen, terwijl je net iets verschrikkelijks deed??" Negeer gewoon zijn leugens en belijdt vrijmoedig: "Ik ben niet rechtvaardig vanwege wat ik heb gedaan of niet gedaan. Ik ben slechts rechtvaardig vanwege het bloed en het volbrachte, perfecte werk van Jezus Christus aan het kruis!"

Probleem is alleen dat je zo werken en geloof tegen elkaar uitspeelt, terwijl ze beiden een geheel vormen. Door je deugdzaamheid vermeerder je je geloof en door je geloof vermeerder je je deugdzaamheid. Je haalt nu zodanig Schriftgedeelten aan, dat het lijkt alsof ze spreken over een passieve vorm van geloof. Maar in de Schrift wordt heel veelvuldig aangegeven dat christenen niet moeten zondigen, dat zij hun roeping moeten waarmaken, dat God liefhebben het onderhouden van zijn geboden behelst, dat geloof zonder werken dood is en dat je niet het Rijk binnenkomt als je Gods wil niet doet. Ernstige waarschuwingen die al aangeven dat geloven niet vanzelf gaat.

Het is dus niet of-of, maar en-en. Juist omdat Hij onze Geliefde is, mogen we met Hem intiem samenwerken om heilig te worden en steeds meer op Hem te lijken. Mogen we groeien in de navolging van Christus door gebed, sacramenten en naastenliefde. En ook in het werkelijk verafschuwen van je zonden, zodat je wel degelijk berouw hebt als je je vrouw slaat en er alles aan wilt doen om het goed te maken. Uit onszelf kunnen we wellicht niets, maar met Christus naast en in ons kunnen we bergen verzetten. En met zijn gaven en talenten schenkt Hij ons ook de verantwoordelijkheid er goed en vroom mee om te gaan.

Als je gezondigt hebt, is het daarom niet voldoende om enkel te roepen dat je rechtvaardig zou zijn. Want je bent door Hem wedergeboren, verlost en bekwaam gemaakt tot het waarmaken van je roeping. Hij geeft je alle schatten en genaden die je nodig hebt om heilig te worden, naar de roeping die je hebt. Je hebt dus geen excuus om te zondigen en zal deze daarom berouwvol aan God moeten belijden. Dan zal God je ook barmhartig vergeven en de liefde tussen jou en Hem herstellen. Hij zal je dan weer oprichten en verder helpen. Maar zonder berouw is er geen echte liefde mogelijk en doe je het Offer tekort.

Het valt me dan ook op dat jij en verschillende anderen hier uitsluitend vanuit het ideaalbeeld schrijven: als je gelooft, dan wil je graag goede werken doen en is de weg naar heiligheid eenvoudig en heerlijk. Dat ideaalbeeld is terecht, maar zij is echter het doel, niet het middel en dus niet altijd de realiteit. Alle geloofshelden hadden juist te maken met beproevingen, moeilijkheden, lijden, zondige neigingen en perioden van dorheid en leegte. Maar ze bleven toch gehoorzamen, ook al was hun geloof soms zo klein als een mosterdzaadje en hielden ze enkel trouw door "dwaze," soms bijna koppige en niet te rationaliseren trouw aan Gods geboden.

Uiteindelijk zal elke gelovige inderdaad heilig en volmaakt verenigd met Christus worden en nu alreeds kunnen we daarin groeien en een voorsmaak ontvangen in de heilige sacramenten en in de liefde voor God en elkaar. Maar de poort is nauw en het pad is smal, vol beproevingen, woestijnperioden en valpartijen. Vele mensen van wie je misschien het idee hebt dat ze wat lauw en koel zouden zijn in het geloof, onderhouden misschien juist een heel diep en intens geloof, terwijl ze dat zelf in alle oprechte nederigheid misschien totaal niet zo zien. Zij zijn dan inderdaad voorzien in alles wat zij verlangen en alles wat zij nodig hebben, namelijk Christus zelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

Ach lieve mensen, net verhuist naar onze hoofdlocatie te Utrecht. Gisterenavond kennisgemaakt met het voorgangersechtpaar van onze nieuwe gemeente. Was erg gezellig. Ik zag dat zijn vrouw niet lekker in haar vel zat en vroeg of ze wat mankeerde. Sinds 6-7 maanden had ze vreemde pijnen in spieren en gewrichten. Er was al meerdere keren voor gebeden. Ze maakte zich zorgen want het werd steeds erger. Gebed was welkom. Aldus: Vader dank u wel voor de heerlijkheid die u ons gegeven heeft. Uw Koninkrijk, uw eigen levend makende Geest in ons. Dank u wel dat we overgeplaatst zijn naar Uw Koninkrijk, buiten de macht van de tegenstander en dat ziekte geen enkele grond heeft om op te staan. Dat deze kwalen verdwijnen in Uw machtige naam. Dank u Jezus. Vandaag kwam ze opgetogen langs. In de nacht was alles verdwenen. Glorie voor God. 

 

Dat is geen messiaswaanzin, dat is wandelen in die nieuwe schepping die Jezus voor ons heeft gekocht en betaald. "Gratis geef ik jullie Mijn Koninkrijk, genees de zieken. Wek de doden op, drijf boze geesten uit". "Jij en ik zijn 1". "De heerlijkheid die ik bij de Vader heb, schenk ik jullie". 

Het beeld en gelijkenis van God in een mens, dat kapot ging door de val (waar alle misleiding vandaan komt), wordt hersteld door de waarheid die Jezus bracht en de werking van Zijn Geest in ieder die zich laat transformeren door Hem. Dat nieuwe leven zien we in Zijn eerste 82 vrienden en nu in ons (?)!.

 

De weg er naar toe is eigenlijk heel gemakkelijk. Zien dat je niet gemaakt bent om voor je zelf te leven, in misleiding, in je gevallen natuur, maar voor het beeld en gelijkenis van God / Jezus. Ik kan daar uit mezelf niet komen. Dus:...."Heilige Geest verander me naar het beeld van Jezus".  Jezus zei: Vader, dat de glorie die U mij gegeven heeft, dat U die ook aan hun (ons) geeft die in Mij geloven (Joh 17:22). Heb Ik niet gezegd, jullie zijn goden! (Joh 10:34). De Vader, de Geest des Levens, geniet er van jullie het Koninkrijk te schenken (Luc 12:32).

 

Dus geen messiaswaanzin, maar overgave aan de werking van Zijn Geest. 

 

It is sown a natural body (ons leven in de gevallen natuur), it is raised a spiritual body (ons nieuwe leven in Hem). If there is a natural body, there is also a spiritual body. So it is written: “The first Adam became a living being”; the last Adam (Jesus), became a (divine)life giving spirit. The spiritual did not come first, but the natural, and after that the spiritual. The first man (Adam) was of the dust of the earth; the second man (Jesus) is of heaven. As was the earthly man (Adam), so are those who are of the earth (ons leven in de gevallen natuur); and as is the heavenly man (Jesus), so also are those who are of heaven (uit god geboren, jij en ik!). And just as we have borne the image of the earthly man (het leven in de gevallen natuur), so shall we bear the image of the heavenly man (het goddelijke leven als Jezus) (1 kor 15:44-49).

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood (dus vrij van de gevallen natuur), opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zodat ook wij in een nieuw (Zoë) leven (als Jezus) zouden wandelen (Rom 6:3-4). We zijn "A new creation in Christ". Gratis. Door Zijn eens en voor altijd perfecte offer.

 

Laten we alsjeblieft niet zijn zoals Jannes en Jambres:

 7 They are always learning and listening to anybody who will teach them, but never able to come to the knowledge of the truth. 8 Just as Jannes and Jambres [the court magicians of Egypt] opposed Moses, so these men also oppose the truth, men of depraved mind, unqualified and worthless [as teachers] in regard to the faith. 9 But they will not get very far, for their meaningless nonsense and ignorance will become obvious to everyone, as was that of Jannes and Jambres.

10 Now you have diligently followed [my example, that is] my teaching, conduct, purpose, faith, patience, love, steadfastness, 11 persecutions, and sufferings—such as happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra; what persecutions I endured, but the Lord rescued me from them all! 12 Indeed, all who delight in pursuing righteousness and are determined to live godly lives in Christ Jesus will be hunted and persecuted [because of their faith]. 13 But evil men and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. 

14 But as for you, continue in the things that you have learned and of which you are convinced [holding tightly to the truths], knowing from whom you learned them, 15 and how from childhood you have known the sacred writings (Hebrew Scriptures) which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus [surrendering your entire self to Him and having absolute confidence in His wisdom, power and goodness]. 16 All Scripture is God-breathed [given by divine inspiration] and is profitable for instruction, for conviction [of sin], for correction [of error and restoration to obedience], for training in righteousness [learning to live in conformity to God’s will, both publicly and privately—behaving honorably with personal integrity and moral courage]; 

17 so that a (wo-)man of God may be complete and proficient, outfitted and thoroughly equipped for every good work.

 

Bless you!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1/16/2018 om 16:19 zei Robert Frans:

Het valt me dan ook op dat jij en verschillende anderen hier uitsluitend vanuit het ideaalbeeld schrijven: als je gelooft, dan wil je graag goede werken doen en is de weg naar heiligheid eenvoudig en heerlijk. Dat ideaalbeeld is terecht, maar zij is echter het doel, niet het middel en dus niet altijd de realiteit.

Het doet me goed dat je dit ideaalbeeld terecht noemt. Goede werken zijn een vrucht. We kunnen in geen enkel geval roemen. Goede werken zijn het gevolg van de vrucht van de Geest, door Christus in ons. Uit onszelf kunnen we helemaal niks, immers:

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

We ZIJN een nieuwe schepping in Christus en DAAROM ZIJN we de gerechtigheid Gods in Christus, geen "kwaad werk" kan daar iets aan veranderen. Iemand die Christus afwijst, of niet aanneemt, heeft een probleem. Geen "goed werk" kan daar iets aan veranderen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei WdG:

Het doet me goed dat je dit ideaalbeeld terecht noemt. Goede werken zijn een vrucht. We kunnen in geen enkel geval roemen. Goede werken zijn het gevolg van de vrucht van de Geest, door Christus in ons. Uit onszelf kunnen we helemaal niks, immers:

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

We ZIJN een nieuwe schepping in Christus en DAAROM ZIJN we de gerechtigheid Gods in Christus, geen "kwaad werk" kan daar iets aan veranderen. Iemand die Christus afwijst, of niet aanneemt, heeft een probleem. Geen "goed werk" kan daar iets aan veranderen.

En wat betekent dit dan voor je om Christus aan te nemen en niet af te wijzen!!?

Is dit wel beweren dat men christus volgt maar toch zijn eigen gang gaan of is het werkelijk  aannemen en in praktijk brengen (volgen) AL wat Christus onderwees en voorschrijft?

Link naar bericht
Deel via andere websites

1 Thessalonicenzen 5 
Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus


Wat komt er in je op, als je aan Sodom en Gomorra denkt? Gods toorn en vurig oordeel? De waarheid is dat God de mensen in Sodom en Gomorra niet wilde oordelen. God was niet op zondejacht. God was op jacht naar gerechtigheid! De Bijbel bevestigt dit! Als God op zondejacht was, zou Hij niemand toestaan Hem tegen te houden. Uit Genesis 18 weten we dat Abraham God smeekte Sodom en Gomorra te sparen. Abraham vroeg God of Hij Sodom zou vernietigen als Hij 50 rechtvaardigen daar zou kunnen vinden. Gods antwoord was: 

Toen zei de HEERE: Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen sparen.

Abraham herhaalde de vraag, vroeg God of hij de stad zou vernietigen als er slechts 40, 30, uiteindelijk slechts 10 rechtvaardigen gevonden werden. Iedere keer antwoordde God dat Hij de stad zou sparen omwille van de rechtvaardigen! Ik geloof dat God de stad ook zou sparen als Abraham zijn vraag bleef herhalen en slechts op één rechtvaardige uitkwam. Waarom? Omdat God op jacht was naar gerechtigheid! 

Als God er toen niet op uit was om te vernietigen, dan zal God vandaag, wanneer Hij onze zonden al heeft geoordeeld in het lichaam van Zijn Zoon, er zeker niet op uit zijn te vernietigen! Aan het kruis droeg Jezus Gods oordeel, zodat wij niet meer geoordeeld worden! Tegenwoordig veroordeelt God ons niet voor onze zonden, omdat Hij de gerechtigheid van die ene Mens - Christus Jezus - heeft gevonden. Dus laat niemand je vertellen dat God je veroordeelt voor je zonden en je straft met kanker, ongelukken, mislukkingen of gebrokenheid. God zou onrechtvaardig zijn als Hij tweemaal dezelfde zonden bestrafte - in het lichaam van Jezus en dan in jouw lichaam! God is er niet op uit om jou te veroordelen. In plaats daarvan wil Hij jou iedere dag zegenen, niet omdat je het verdient, maar omdat Jezus in jouw plaats werd veroordeeld en gestraft! 

Jezus gaf ons Zijn gerechtigheid, zodat wij vrijmoedig voor de troon van God kunnen komen om alles vrij te ontvangen, waar Hij voor geleden heeft en voor gestorven is! 

Enige dat wij moeten doen is het aanbod van Jezus aannemen, in Hem geloven en Hem vertrouwen! 

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed: 

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Wat komt er in je op, als je aan Sodom en Gomorra denkt?

Mezelf verplaatsend in de tijden voorafgaand aan deze kennismaking met de toorn van God, zie ik mannen voor mij die zich wilden vergrijpen aan bezoekende engelen. Een stad vol met de walgelijkste wantoestanden die je je maar voorstellen kunt.

1 uur geleden zei WdG:

Gods toorn en vurig oordeel?

In zekere zin.

1 uur geleden zei WdG:

Dus laat niemand je vertellen dat God je veroordeelt voor je zonden en je straft met kanker, ongelukken, mislukkingen of gebrokenheid.

Inderdaad, die flauwekul is slechts in het leven geroepen om eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. Daarentegen is de uiteindelijke consequentie van de zonde; de dood. Hoe men deze toestand ook wil omschrijven, een pretje zal het geenszins zijn.

1 uur geleden zei WdG:

God is er niet op uit om jou te veroordelen.

Niet in eerste instantie, daar ben ik het mee eens. Nochtans is God in mijn optiek geen immoreel wezen als Hij straft wat onrechtvaardig is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hebreeën 13 
Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.

God wil niet dat je gebukt gaat onder zorgen en angst. God wil niet dat je bang bent voor iedere uitdaging of ieder probleem. God wil dat je gericht bent op Zijn genade voor jou! Als je denkt dat oplossingen voor problemen, doorbraken in je leven, oplossingen voor financieële problemen, genezingen van ziektes en alle andere zegeningen afhankelijk zijn van jouw inzet en de mate waarin je God gehoorzaamt, zal je niet rusten! De reden is dat je God nooit perfect zult gehoorzamen!

Echter, als jij je afhankelijk opstelt van Gods genade voor jou, dan gebeurt het tegenovergestelde! Als jij gelooft in Christus en op Hem vertrouwt (en dus niet op eigen inspanningen), zal je het eeuwige leven en Zijn zegeningen ontvangen. Dat is genade! Vertrouw op het volbrachte werk van Christus! Je zult dan zonder angsten, zonder zorgen kunnen leven!

God wil dat jij weet en begrijpt dat Zijn gerechtigheid, genezing, bescherming en voorziening voor jou zijn - het is allemaal betaald door Jezus' volbrachte en perfecte werk aan het kruis. Gods zegeningen zijn een zekerheid in jouw leven, omdat zij niet afhankelijk zijn van jouw inspanningen of de mate waarin jij je aan wetten houdt! Ze zijn afhankelijk van Jezus' volmaakte gehoorzaamheid! 

Onder het oude verbond ontving je Gods zegeningen, als je je aan al zijn wetten hield, zoals we lezen in Deuteronomium 28:

En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent. 

Als je zondigde of faalde, als je slechts één wet niet hield, ontving je Gods zegeningen niet. Maar, onder het nieuwe verbond spelen jouw zonden geen rol meer, omdat God Zelf gezegd heeft in Hebreeën 8:

Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.

Wees dus gericht op Gods genade! Vanwege Zijn genade heb je volledige toegang tot Zijn zegeningen. Je hoeft je geen zorgen te maken of je goed genoeg bent. Houd vast aan de beloften die in Zijn Woord zijn gedaan en geniet van Gods zegeningen, omdat Jezus de prijs betaald heeft! Enige dat je "moet" doen is het geloven en ontvangen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei WdG:

Maar, onder het nieuwe verbond spelen jouw zonden geen rol meer, omdat God Zelf gezegd heeft in Hebreeën 8:

Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.

Wees dus gericht op Gods genade! Vanwege Zijn genade heb je volledige toegang tot Zijn zegeningen. Je hoeft je geen zorgen te maken of je goed genoeg bent. Houd vast aan de beloften die in Zijn Woord zijn gedaan en geniet van Gods zegeningen, omdat Jezus de prijs betaald heeft! Enige dat je "moet" doen is het geloven en ontvangen!

Mocht jij met poep onder de schoenen bij mij naar binnen willen, dan verzoek ik je toch wel om deze uit te trekken alvorens te betreden. Of ben jij een van die mensen die beweren dat ze nooit poep onder de schoenen hebben?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op Sunday, January 14, 2018 om 14:15 zei Ton:

Mijn bijdragen in materiële zin om hongersnood, schoonwatervoorziening, opvang van weeskinderen te realiseren in oa Mozambique, ga ik hier niet etaleren, want dan wordt het hier gezien als opschepperij. Mijn Vader weet het, dat is genoeg.

Je gaat het niet etaleren, maar in feite doe je het dus wel.

 

Op Sunday, January 14, 2018 om 16:07 zei Dolce Vita:

Nogmaals, je getuigt van een geest van religie en een geest van narcisme, een geest van veroordeling en intussen ook van een handelsgeest en een geest van zelfverheffing. Niet van de Geest van Christus.  

Grappig dat je niet doorhebt dat iemand die van zichzelf zegt "ik ben DE weg, DE Waarheid en HET leven" "wie zonder mij is is zonder leven" "wie zijn vader en moeder liefheeft boven mij is mij niet waardig" ook een geest van veroordeling en narcisme heeft.  Dus wat is het verschil tussen de ene geest en de andere geest?

Op Monday, January 15, 2018 om 22:42 zei Dolce Vita:

Wat betreft genezing, sta ik zelf op het standpunt dat ik vroeger al had, zie onderstaande berichten in eerdere topics. Genezing vindt soms plaats. Carly Alkema genas bijvoorbeeld van de ziekte van Hirschsprung.  Doch vele heiligen waren ziek. Dat een gelovige per definifie gezond zou zijn of in stoffelijke zin zou moeten zijn of worden vind ik een zeer kwalijke leer.  Tot nog toe heb ik moeten constateren dat moderne genezersfiguren de mensen tegelijkertijd opzadelden met allerlei bijgeloof en extra zelf verzonnen leer. Rovers dus.

Dus jij bent DE Anja, waar ik vroeger mee in discussie ben geweest op dit forum? En op andere fora?

Dat had ik niet verwacht en doorzien.

Op Monday, January 15, 2018 om 17:23 zei Ton:

Dolce. We leven in een gevallen schepping, vandaar alle krankzinnige andere filosofieen. Jezus kwam met: de weg, de waarheid het volle leven. Zijn bloed: wij Zijn goddelijke natuur deelachtig. Zijn Geest: onze verandering naar Zijn beeld. 

Natuurlijk, alle andere filosofieen zijn krankzinnig en die van jou zijn "Hij nam de volle waarheid aan, vond het geweldig".

Laat nou iedereen met een bepaalde filosofie dat vinden, getuige de discussie hier tussen christenen onderling.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dolce Vita:

We zullen nog wel zien wie hier de werkelijkheid heeft verward met fake news.;)

En wanneer gaat dat gebeuren dan? Over drieduizend jaar?

Jammer dat je steeds wanneer je weerwoord krijgt roeptoetert "we zullen nog wel zien". Dit is christen eigen denk ik dan. Dit roept men al 2000 jaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Mocht jij met poep onder de schoenen bij mij naar binnen willen, dan verzoek ik je toch wel om deze uit te trekken alvorens te betreden. Of ben jij een van die mensen die beweren dat ze nooit poep onder de schoenen hebben?

De Heer haalt (gelukkig maar, voor iedereen) volgens de Heilige Schrift alleen het Zijne binnen inderdaad. Tat tvam asi.  Doch in dit geval wijst WdG er volgens mij op dat ieder mens met al zijn lek en gebrek de Heer mag aanroepen en niet eerst perfect hoeft te zijn. 

Romeinen 10: 5 Over de gerechtigheid door de wet schrijft Mozes: De mens die haar volbrengt, zal door haar tot het leven komen. 6 Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: Zeg niet bij uzelf: Wie zal ten hemel stijgen? alsof het nodig was Christus te doen afdalen; 7 of: Wie zal neerdalen in de onderwereld? alsof het nodig was Christus uit het dodenrijk te doen opstijgen. 8 Neen, zegt de Schrift, het woord is vlakbij, het is in uw mond, het is in uw hart, het woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen. 9 Want als uw mond belijdt, dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft, dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden.10 Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond het heil. 11 Zo zegt het de Schrift: Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld. 12 Er bestaat geen verschil tussen Jood en heiden. Zij hebben allen dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen.13 Want alwie de naam van de Heer aanroept zal gered worden. 14 Maar hoe kan men Hem aanroepen zonder in Hem te geloven? Hoe in Hem geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kan men van Hem horen, als niemand Hem verkondigt? 15 En hoe zullen zij Hem verkondigen, als zij niet zijn gezonden? Gelijk er geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het goede nieuws brengen. 16  Maar niet allen hebben aan het goede nieuws gehoor gegeven. Jesaja zegt het reeds: Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze prediking? 17 Zo ontstaat dan het geloof door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus. 18 Maar, zo vraag ik, hebben zij haar misschien niet gehoord? Toch wel: Hun geluid heeft zich over de gehele aarde verspreid en hun woorden weerklonken tot aan de uiteinden der wereld. 19 Maar, vraag ik weer, heeft Israël het misschien niet begrepen? Vooreerst is er Mozes, die zegt: Ik zal u naijverig maken op een volk dat geen volk is, en toornig op een volk zonder inzicht.20 En Jesaja zegt het onvervaard: Ik liet Mij vinden door wie Mij niet zochten. Ik heb Mij vertoond aan mensen die niet naar Mij gevraagd hebben. 21Maar Israël bedoelt hij, als hij zegt: De hele dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en weerspannig volk.

21 minuten geleden zei Foppe1986:

Of niet

Iedereen heeft de eeuwigheid. Alleen brengt niet iedereen die op dezelfde plek door. Zo boven zo beneden. De een woont op de Sahara. En de ander op de Veluwe.  Nu is het gek genoeg wel zo gelegen dat veel Saharabewoners maar al te graag op de Veluwe zouden wonen, doch maar weinig Veluwebewoners op de Sahara. :+

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid