Spring naar bijdragen

Wek doden op genees de zieken en drijf demonen uit.


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 716
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Nu wil ik natuurlijk de pret niet drukken, maar laten we ook niet meteen de loftrompet afsteken over de geloofwaardigheid van Vredestichter.  Het is alsof een reeks van negatieve ervaringen op di

Vredetsichter, je hoeft van mij je spullen niet te pakken, hoor.

Ja, dat moet je nu net tegen diabeten zeggen.

27 minuten geleden zei Thorgrem:

Is dit topic een parodie?

(bron wiki)Een parodie of persiflage is een spottende nabootsing van een gedicht, lied, film, toneelstuk, verhaal of andere kunstzinnige uiting. Vaak worden hierbij herkenbare eigenschappen van het origineel overdreven of uitvergroot.

Ik begrijp Thorgrem dat ook deze Topic jou niet bevalt, maar om genezingen, bevrijdingen, en doden die opstaan uit alle omschijvingen van de vier evangelieen te scheuren, houd je weing meer van de bijbel over. 

Dit Forum is een christelijke, Je hebt ooit zelf al aangegeven hier niet meer in te geloven (genezing), maar hoop niet dat je dit actueel onderwerp weer in de ban doet of mij persoonlijk weer blokkeert, om jou persoonlijke overtuiging/mening kracht bij te zetten.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei vredestichter:

(bron wiki)Een parodie of persiflage is een spottende nabootsing van een gedicht, lied, film, toneelstuk, verhaal of andere kunstzinnige uiting. Vaak worden hierbij herkenbare eigenschappen van het origineel overdreven of uitvergroot.

Zoals gewoonlijk een vrij juiste woordkeuze mijnerzijds dus. Dank voor de bevestiging.

13 minuten geleden zei vredestichter:

Ik begrijp Thorgrem dat ook deze Topic jou niet bevalt, maar om genezingen, bevrijdingen, en omschijvingen van doden die opstaan uit de vier evangelieen te schuren, houd je weing meer van de bijbel over. 

Het is 'dit topic', 'deze topic' is geen Nederlands. Maar de constatering is juist. Dit topic doet mij de nekharen overeind staan. Over genezingen in de bijbel heb ik het niet gehad. We hebben het nu over in mijn ogen 9 van de 10 keer pure oplichting. Ik zou het bijna blasfemie willen noemen.

13 minuten geleden zei vredestichter:

Dit Forum is een christelijke, Je hebt ooit zelf al aangegeven hier niet meer in te geloven (genezing), maar hoop niet dat je dit actueel onderwerp weer in de ban doet of mij persoonlijk weer blokkeert, om jou persoonlijke overtuiging/mening kracht bij te zetten.

 

Graag citaat waar ik dat heb aangegeven. Zodra je hier weer gaat knippen en plakken zonder een begeleidend schrijven zal ik je zeker weer een strafpunt geven want resulteert in een ban van een maand. Laat dit geen herhaling zijn van het andere topic wat een fiasco was.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De vraag is of God vandaag ook nog geneest. Natuurlijk doet HIJ dat, daar twijfel ik geen seconde aan. Waarom zou God niet genezen? Waarom heeft Jezus zo vreselijk geleden? HIJ zou toch ook "gewoon" kunnen sterven, en op die manier de straf op Zich nemen, die voor ons bestemd was? Waarom geloven veel Christenen wel in vergeving, maar niet in genezing? Ik geloof in ieder geval in de complete ruil aan het kruis, dat betekent dat Jezus arm geworden is, zodat wij rijk kunnen zijn, Jezus is gestraft, zodat wij vrij zijn, Hij is gestorven, zodat wij kunnen leven, HIJ is geslagen, bespot, opdat wij genezen zijn. Ik geloof dat alles 2000 jaar geleden geschied is. Enige dat wij 'moeten' doen is het geloven en aannemen. Dat vraagt misschien meer dan de meesten beseffen: totale afhankelijkheid van Jezus Christus. Als Jezus mij niet kan genezen, kan niemand mij genezen. Wat een ander gelooft, moet een ander maar geloven, met alle respect.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei WdG:

De vraag is of God vandaag ook nog geneest. Natuurlijk doet HIJ dat, daar twijfel ik geen seconde aan. Waarom zou God niet genezen? Waarom heeft Jezus zo vreselijk geleden? HIJ zou toch ook "gewoon" kunnen sterven, en op die manier de straf op Zich nemen, die voor ons bestemd was? Waarom geloven veel Christenen wel in vergeving, maar niet in genezing? Ik geloof in ieder geval in de complete ruil aan het kruis, dat betekent dat Jezus arm geworden is, zodat wij rijk kunnen zijn, Jezus is gestraft, zodat wij vrij zijn, Hij is gestorven, zodat wij kunnen leven, HIJ is geslagen, bespot, opdat wij genezen zijn. Ik geloof dat alles 2000 jaar geleden geschied is. Enige dat wij 'moeten' doen is het geloven en aannemen. Dat vraagt misschien meer dan de meesten beseffen: totale afhankelijkheid van Jezus Christus. Als Jezus mij niet kan genezen, kan niemand mij genezen. Wat een ander gelooft, moet een ander maar geloven, met alle respect.

daar zeg ik amen op !! :E

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei vredestichter:

daar zeg ik amen op !! :E

En, ik raad artsen nooit af. Maar, "we" moeten ons wel afvragen wat Gods wil is, als we ziek zijn, of als we ellende meemaken. Wil God dat we eerst naar een arts gaan, of wil Hij dat we eerst naar Hem gaan? Geloven betekent een intieme relatie met Jezus Christus, een volledig vertrouwen in alle opzichten. Dat die relatie van onze kant niet altijd zo is, zoals deze moet zijn, wil niet zeggen dat HIJ er niet voor ons is. Christus steekt altijd Zijn Hand uit. Aan ons de keuze deze te pakken, of liever een andere hand te willen pakken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei WdG:

De vraag is of God vandaag ook nog geneest. Natuurlijk doet HIJ dat, daar twijfel ik geen seconde aan. Waarom zou God niet genezen? Waarom heeft Jezus zo vreselijk geleden? HIJ zou toch ook "gewoon" kunnen sterven, en op die manier de straf op Zich nemen, die voor ons bestemd was? Waarom geloven veel Christenen wel in vergeving, maar niet in genezing? Ik geloof in ieder geval in de complete ruil aan het kruis, dat betekent dat Jezus arm geworden is, zodat wij rijk kunnen zijn, Jezus is gestraft, zodat wij vrij zijn, Hij is gestorven, zodat wij kunnen leven, HIJ is geslagen, bespot, opdat wij genezen zijn. Ik geloof dat alles 2000 jaar geleden geschied is. Enige dat wij 'moeten' doen is het geloven en aannemen. Dat vraagt misschien meer dan de meesten beseffen: totale afhankelijkheid van Jezus Christus. Als Jezus mij niet kan genezen, kan niemand mij genezen. Wat een ander gelooft, moet een ander maar geloven, met alle respect.

Het is niet zo dat ik niet in genezing geloof, ook vandaag de dag kan het voorkomen. Maar de voorbeelden die hier in dit topic langskomen, daar heb ik zeer mijn bedenkingen over.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Thorgrem:

Het is niet zo dat ik niet in genezing geloof, ook vandaag de dag kan het voorkomen. Maar de voorbeelden die hier in dit topic langskomen, daar heb ik zeer mijn bedenkingen over.

Dat mag. Ben jij wel eens bij T.B. Joshua geweest? Een van onze medewerkers wel, in Nigeria. Op basis daarvan heeft hij verslag gedaan. Dat verslag plaats ik niet, omdat een discussie daarover zinloos is. Ik ben wel met je eens dat een onderwerp als dit niet behandeld moet worden aan de hand van voorbeelden van gebedsgenezers. Het gevaar is dat de discussie snel gaat over personen, en niet over genezingen die wel degelijk, ook vandaag, gebeuren. Ik denk dat deze genezingen te weinig plaatsvinden, omdat het geloof niet aanwezig is. In Jezus' woonplaats kon Hij niet veel doen. Ze kenden Hem wel, maar, daar hield het bij op. Ze dachten dat Hij "slechts" een timmerman was.

Wist je dat hoe jij Jezus ziet, bepaalt wat je van Hem ontvangt? Als je Jezus als jouw genezer ziet, ontvang je genezing. Als je Jezus als jouw toevluchtsoord ziet, ontvang je bescherming. 

In Nazareth, de woonplaats van Jezus, zagen de mensen Jezus in het natuurlijke. Mattheüs 13 bevestigt dit: 

Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan?

Ze zagen Jezus in het natuurlijke. Ze zagen Hem niet als God in het vlees. Het gevolg was dat Hij in Nazareth niet veel machtige werken kon doen, zoals we in Mattheüs 13 kunnen lezen: 

En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei WdG:

Ze zagen Jezus in het natuurlijke. Ze zagen Hem niet als God in het vlees. Het gevolg was dat Hij in Nazareth niet veel machtige werken kon doen, zoals we in Mattheüs 13 kunnen lezen: 

En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.

Marcus schrijft over dezelfde gebeurtenis:

En Hij kon aldaar geen kracht doen; dan Hij legde weinigen zieken de handen op, en genas hen. (Mar.6:5)

Het was ongeloof dat men ervan weerhield om de zieken te brengen. En wat niet gebracht wordt, kan ook niet genezen worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Marcus schrijft over dezelfde gebeurtenis:

En Hij kon aldaar geen kracht doen; dan Hij legde weinigen zieken de handen op, en genas hen. (Mar.6:5)

Het was ongeloof dat men ervan weerhield om de zieken te brengen. En wat niet gebracht wordt, kan ook niet genezen worden.

Ja, en?

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

Jezus heeft ook aan Zijn volgelingen de opdracht tot (bidden voor) genezing gegeven! Allereerst kunnen we denken aan de 12 discipelen. “Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen” (Luc. 9: 1 en 2), en “Zij gingen heen en trokken de dorpen langs, overal het evangelie predikende en genezingen doende” (vers 6). Ook Matt. 10:8 spreekt ervan: “Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet”.

Vervolgens gaf Jezus de opdracht aan de 70 (zie Luc. 10:1). In vers 9 lezen we: “…. geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen”. Ook de apostelen (Hand. 5:12) zoals Petrus en Paulus handelden in de autoriteit van de Naam van Jezus. In Hand. 5:15 is te lezen, dat zieken zelfs in de schaduw van Petrus genazen, en dat God buitengewone krachten deed “door de handen van Paulus zodat ook zweetdoeken en gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren” (Hand. 19: 11 en 12).

Wat voor de discipelen en apostelen van toen gold, is ook in deze tijd van toepassing voor degenen, die in Jezus Christus geloven, Hem willen volgen en vol zijn van de Heilige Geest. Helaas zijn veel gelovigen zich daar niet altijd goed van bewust. Daarom is het van groot belang dat Gods Woord, zeker op dit punt, meer aandacht krijgt en serieus wordt genomen. De Here Jezus zegt in Marc. 16: 17 en 18: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in Mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden”.We mogen ons dagelijks beschikbaar stellen en ons laten leiden door de Heilige Geest, en in geloof en gehoorzaamheid handelen, ook in het bidden voor genezing van zieken in de Naam van Jezus. Want Zijn overwinning aan het kruis van Golgotha is de basis voor genezing. ‘In Jezus’ Naam’ bij het bidden voor zieken moet uiteraard niet als stopwoord of cliché of een soort magische formule gebruikt worden, maar als wij door de leiding van de Heilige Geest ervaren dat Hij ons de autoriteit daartoe geeft (uiteraard wordt in algemene zin met ‘bidden in Jezus’ Naam’ uitgedrukt dat wij erkennen dat wij tot God mogen naderen op grond van het volbrachte werk van Jezus op het kruis van Golgotha).

Volgelingen van de Here Jezus dienen te bedenken, dat zij vertegenwoordigers van Jezus Christus op aarde zijn en zich beschikbaar mogen stellen voor de Heilige Geest, en zich ernaar mogen uitstrekken een kanaal te zijn van (o.a. de genezende kracht van) de Heilige Geest. Het gaat er niet om wat de gelovige zelf kan, maar wat de Heilige Geest kan doen in en door ons. Dus niet de gelovigen zelf hebben een gave van genezing, maar het gaat om de gaven van genezingen van de Heilige Geest (zie 1 Kor. 12:9).

(bron https://stichting-promise.nl/algemeen/heel-de-mens.htm )

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei vredestichter:

maar als er nep is, bestaat het toch ook echt, wel eens een vals briefje van 15 gezien.

Deze zin is nou echt tekenend voor jouw aanwezigheid op dit forum (inclusief je gebruik van interpunctie). Al je posts zitten vol drogredenen waarop je hele overtuiging/wereldbeeld gebaseerd is.

Als een nep iets bestaat, bestaat het ook in het echt? Met als voorbeeld een vals briefje van €15. Dus je zegt dat een vals briefje van €15 impliceert dat er ook een echt briefje van €15 is?

Ik stel voor om een basiscursus filosofie te volgen, maar misschien belangrijker nog: ga zelf eens in therapie. Verder vind ik het een grote schande dat een overheid mensen betaald om het 'mooie nieuws van Jezus' te brengen. Als dit waar is trouwens, ik heb hier namelijk mijn bedenkingen bij.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er worden teveel zaken op een hoop gegooid. DeThomas heeft een goed punt. Ik geloof niet dat "ongeloof" per definitie een teken verlangt, hoewel er wel een kern van waarheid in zit. Maar, zelfs als het zo is, wat zou het? Niemand verwacht dat iedereen het gewoon maar even aanneemt. Er zijn bewijzen genoeg, en het vragen naar bewijs of een teken is naar mijn mening heel erg logisch. Niet lang geleden stelde een ongelovige ons een dergelijke vraag. Hij kwam langs, en heeft zijn bewijzen gezien. Nu is hij een Christen. Ik weet niet waar jij woont, DeThomas? Dat zou ik ook niet in het forum vermelden, maar, mocht het Nederland of Belgie zijn, dan hoop ik dat vredestichter op jouw "aanbod" ingaat.

Mensen mogen best om bewijs of om een teken vragen.

Gelovigen mogen genezing verwachten, zoals ze ook vergeving mogen verwachten. Het zijn Bijbelse beloftes, zo eenvoudig is het. Ik ken niemand die graag ziek is of graag gebrek heeft. Als iemand beweert dat lijden een onderdeel van Christen-zijn is, moet hij of zij ook zo consequent zijn niet naar een arts te gaan. Iedereen wil genezing ontvangen, toch? God heeft dit beschikbaar gesteld.

Ook geloof ik dat er wel degelijk demonische machten bestaan. Mensen kunnen zeker demonisch bezet zijn. Demonen uitdrijven is iets "heel normaals", maar hoe? We kunnen Christus vertellen over deze demonen. Misschien doet HIJ dan iets, dat zou kunnen. Beter is de demonen over Christus vertellen. De duistere machten sidderen bij het horen van de naam Christus. Weersta deze machten in Christus, en satan zal van je vluchten, zo eenvoudig is het.

Genade betekent dat we ontvangen waar we geen recht op hebben (genezing, eten, kleding, welzijn, welvaart) en dat we datgene dat we wel verdiend hebben (de hel) niet ontvangen. Geloof (faith) maakt alles beschikbaar uit genade. Hoe? Door het horen van het woord, en het belijden daarvan. Als we ziek zijn, zouden we dus kunnen belijden dat we door Zijn (=Jezus) striemen genezen zijn. Zou dit waarheid kunnen zijn? Ik denk het wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei TTC:

Onderhand lijkt heel dit forum dat wel, jammer.

Dat valt wel mee, slechts een paar topics/personen mijn inziens. Het zijn de users van een forum die de content genereren. 

3 uur geleden zei WdG:

Dat mag. Ben jij wel eens bij T.B. Joshua geweest? Een van onze medewerkers wel, in Nigeria. Op basis daarvan heeft hij verslag gedaan.

Nee, wel bij Hans Klok. Goede illusionist. Maar met Christus heeft het helemaal niets van doen. Ik hoef niet bij een oplichter te zijn geweest om te weten dat het een oplichter is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei DeThomas:

Ik ben ergens afgehaakt op pagina 2. Maar laten we de proef op de som nemen.

Ik heb diabetes. Bidt mij beter. Als ik geen insuline meer nodig heb zal ik dat hier bekennen en met bekeren tot het christelijke geloof. openlijk!

Jezus legde mensen de handen op zodat de genezingskracht door hem heen kon vloeien of een vrouw die een probleem met vloeiingen had raakte Jezus aan.

Er zijn heel veel verschillende manieren om genezing te ontvangen als we naar Jezus kijken Hij brengt het op heel veel verschillende manieren, De Heilige Geest heeft bij mij vaak door mijn handen heen gewerkt, en soms was dit ook voelbaar.

Die persoon voelde het vaak warm of zelfs heet worden of een gevoel van elektriciteit, ik wil graag een keer bij je langs komen, en natuurlijk gratis zonder enige verplichting.

Bekeren en bekennen dat werkt zo niet het is allemaal genade en dat behoeft geen tegenprestatie.

We praten hier over liefde en passie en aan de andere kant toen Thomas de gaten in zijn handen en voeten zag veranderde wel zijn houding.

Ik hoor het wel :)

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid