Spring naar bijdragen

Waarom zou ik verlossing moeten willen dan?


Aanbevolen berichten

3 uur geleden zei TTC:

Omwille van wat je schreef:

  • Volgens Pred.12:7 keert deze geest terug naar God.
  • Dat wil niet zeggen dat die geest iets is dat onze persoonskenmerken heeft.
  • Je zou de geest dan ook kunnen vergelijken met de stroom die een apparaat in werking zet.
  • God is de bron van het leven of van de levenskracht.
  • Alleen God kan mensen weer herscheppen uit het stof en iemand weer de levenskracht teruggeven. 

Vandaar ook m'n vraag wat je precies bedoelde met 'stof' eerder, de mens als een apparaat bestaande uit elementen.

Ik bedoelde niet dat de mens een robot of een apparaat is. Ik vergeleek de levenskracht met stroom. En die kracht gaat bij de dood als het ware terug naar God of naar de bron. Hij kan het leven namelijk weer teruggeven. Er zal een toekomstige opstanding zijn onder Gods Koninkrijk. Jezus vergeleek de dood met een slaap. Terwijl je slaapt, weet je niets. Ook uit Prediker 9:5 blijkt dat de dood ook echt dood is. Er staat: "doden weten helemaal niets meer". Dus terugkeren naar stof, wil zeggen dat je lichaam vergaat tot stof. Je leeft niet verder in een geestenrijk. Je weet niets meer.  Een toekomstige opstanding ligt in Gods handen. "verwondert u niet hierover"-Joh.5:28.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 208
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Omdat niemand meer geluk brengt dan Jezus. Omdat er geen groter geluk is dan het zware juk van het kwaad en de zonde eindelijk van je af te kunnen laten glijden, als koude, doorweekte kleding na een z

Stel dat we een Vredesrijk tot doel stellen, hoe zou je dat dan aanpakken? Misschien dat op deze manier duidelijk wordt waarvan we verlost kunnen worden, het is een suggestie die tot zelfonderzoek wil

@zendeling Je verhaal zou kloppen als de eucharistie inderdaad enkel maar een ritueel zou zijn, slechts oppervlakkige kennis van Jezus. Maar het tegendeel is waar. De eucharistie is het diepste geheim

7 uur geleden zei violist:

 Ik hoor over de woestijnreis van het volk Israël vaak zeggen dat "wij" ook op reis zijn, met vallen en opstaan op weg naar "het beloofde land". Ik vraag me daarbij dan af wat dat beloofde land voor "ons" is. Wat is die goede afloop die jij noemt, wie bereikt die en wanneer? Is het niet meer dan jezelf wat voorhouden, moed inpraten terwijl je uiteindelijk net als elk mens en elk dier dood ga en is alles ijdelheid geweest (en kwelling des geestes)?

Die belofte is er inderdaad voor Israël. Of in NT-taal: de ecclesia. Maar Israël leerde (achteraf) dat ook de reis zelf wat bracht. Dat God hen tijdens die reis wat duidelijk wilde maken:

Citaat

Deut 8:2 Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 8:3 U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.

Terwijl één doorlopende verhaallijn in die Exodusgeschiedenis laat zien dat sommigen meenden dat het al "niet meer was dan jezelf wat voorhouden, moed inpraten terwijl je uiteindelijk net als elk mens en elk dier dood gaat en alles ijdelheid was geweest" ("Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn”?", etc...)

Een ander lijn is: God zorgt.

Weer een andere is: Israël bereikt dat beloofde land. We gaan het zien!

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hendrik-NG:

Weer een andere is: Israël bereikt dat beloofde land. We gaan het zien!

Terwijl ik als ongelovige op eigen kracht de eindstreep probeer te halen doe jij dat door jezelf moed in te praten dat  achter de eindstreep het beloofde land ligt. Ik zie er geen verschil in of het éen of het ander deze reis makkelijker of prettiger maakt. Ik ervaar veel voldoening van het resultaat dat ik het zelf gerooid heb. Mijn zelfkennis heb ik niet verkregen door naar figuren uit de bijbel te kijken maar door steeds bij mezelf te rade te gaan of ik behandeld zou willen worden zoals ik een ander behandel en mijn gedrag op die manier bij te stellen voor zover een aangeboren karakter dat toelaat. Achter de eindstreep wacht de dood, een soort slaap zegt Sanne. God zou in staat zijn om het leven tzt weer terug te geven, ik neem aan gebaseerd op een aantal bijbelteksten. Verwacht jij een ander leven terug te krijgen dan mij staat te wachten? Of heeft God mij niet nodig en blijf ik dood? Of wacht mij een vreselijke straf als ik van geen kwaad bewust wakker word zoals in de biblebelt wordt voorgehouden?

 

Hendrik-NG zei: .....Dat God hen tijdens die reis wat duidelijk wilde maken

Wat heeft God jou tot nu toe duidelijk gemaakt waer je zonder Hem onwetend van was gebleven?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Hendrik-NG:

Deut 8:2 Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 8:3 U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.

Ik begrijp écht niet dat er mensen zijn die NIET inzien dat dit een énge, écht heel enge tekst is. Een god die je met opzet 40 jaar de woestijn in stuurt en bijna laat verhongeren om zodoende te laten voelen dat hij de baas is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Hendrik-NG:

Het feit dat die mensheid nu al 6000 jaar (of hoe veel langer dan ook) bezig is "te bewijzen" dat het niet anders kan vraagt om een bewijs dat het inderdaad anders kan. Om bij het geven van het antwoord te stellen dat er maar Eén is die dat anders kon en kan, juist omdat in Hem goddelijke en menselijke natuur samen opgaan. Er ontstaat nu bij uitstek de noodzaak van verlossing en ruimte voor de Verlosser.

In alle beknoptheid stelt het verhaal in Genesis: de mens werd "een der elohiem" door de kennis van goed en kwaad; "Wel, god", zegt God tegen de mens: "kennelijk weet je nu precies de fijne scheidslijn aan te geven tussen goed en kwaad. Laat dat dan maar zien!", waarop Genesis in het vervolg (en alle volgende boeken in de Tenach) laat zien dat die mensheid daar niet op eigen kracht uit komt.

Precies wat Jehovah's Getuigen ook vertellen. We kunnen het niet alleen. Dit noemen wij de strijdvraag. God heeft dus alle recht om de regering weer in eigen hand te nemen door middel van Gods Koninkrijk.

Op 14-4-2017 om 10:09 zei Hitchens:

Nee dat is niet duidelijk als je geen referentiekader hebt. Het is alleen duidelijk als je een moreel besef hebt. Dat hadden Adam en Eva niet. 

Nou, dat weet ik zonet nog niet. In Genesis staat dat God restreeks met Adam en Eva communiceerde. Adam en Eva waren zonder zonde en konden dus ook met Jehovah communiceren. Na de zondeval was dat niet meer mogelijk. Maar vóór de zondeval hadden ze onderwijs van God zelf. Daar zal denk ik ook wel over moraal gesproken zijn. Wat de dood betekende wisten ze ook, want de dieren om hun heen gingen wel dood.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei sjako:

Adam en Eva waren zonder zonde en konden dus ook met Jehovah communiceren

Maar vóór de zondeval hadden ze onderwijs van God zelf

Wat de dood betekende wisten ze ook, want de dieren om hun heen gingen wel dood.

Verzin je dit nu allemaal zelf of heb je het ergens vandaan ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei sjako:

Wat de dood betekende wisten ze ook, want de dieren om hun heen gingen wel dood.

Waaraan gingen die dood? Werden de schapen van Adam en Eva door leeuwen in het paradijs verslonden? Of had de satan of God zelf vóor de zondeval al allerlei enge ziektes op de dieren losgelaten? Of had God bij hen het verouderingsproces vooruitlopend op dat van de mens al in werking gesteld?

 

10 uur geleden zei sjako:

God heeft dus alle recht om de regering weer in eigen hand te nemen door middel van Gods Koninkrijk.

Niet het recht, het was als Schepper Zijn plicht om de mensheid niet het slachtoffer te laten worden van zijn ruzie met zijn aartsvijand de satan. Waarom wacht Hij hier al duizenden jaren mee? Denk je nu echt dat de mensheid ooit een keer zover komt dat ze zal toegeven dat het zonder God niet gaat? Ik denk eerder het tegenovergestelde, door Gods afwezigheid is er steeds minder plek voor Hem en zal Zijn koninkrijk een illusie blijven, ook voor de JG. Kijk maar eens terug hoe vaak het al niet is doorgegaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Verzin je dit nu allemaal zelf of heb je het ergens vandaan ?

Nee, dit beredeneer ikzelf. Maar ze communiceerden wel restreeks met God.

Genesis 3:8 Later hoorden zij de stem van Jehovah God, die omstreeks het winderige gedeelte van de dag in de tuin wandelde, waarop de mens en zijn vrouw zich voor het aangezicht van Jehovah God tussen de bomen van de tuin gingen verbergen.  

1 uur geleden zei violist:

Waaraan gingen die dood? Werden de schapen van Adam en Eva door leeuwen in het paradijs verslonden? Of had de satan of God zelf vóor de zondeval al allerlei enge ziektes op de dieren losgelaten? Of had God bij hen het verouderingsproces vooruitlopend op dat van de mens al in werking gesteld?

Omdat dieren lagere schepselen zijn. Het zal minder hard zijn geweest denk ik. Misschien waren leeuwen aaseters, maar het gaat erom dat er een perfecte balans was. Ik denk bijv. ook niet dat er dino's rondgelopen hebben. Ik geloof ook niet dat de aarde in 6 letterlijke dagen geschapen is. De dino's waren misschien nodig om de vegetatie dat eerst geschapen werd in toom te houden. Maar tegen die tijd van Adam en Eva waren ze verdwenen.

Jehovah heeft er volgens mij geen rekening mee gehouden dat Adam en en Eva zouden zondigen, dus dat laatste lijkt me niet waarschijnlijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei violist:

Niet het recht, het was als Schepper Zijn plicht

Jehovah heeft vooral geen plichten tov de mens. Andersom wel. Jehovah heeft al op zoveel manieren laten weten dat Hij bestaat en dat Hij zal verwezenlijken wat oorspronklijk de bedoeling was. Het is de rode lijn die door de hele bijbel is terug te vinden. Dat mensen soms een beetje ongeduldig zijn en verkeerd voorspellen wanneer Gods Koninkrijk aanbreekt doet daar niks aan af. Als de Schepper van het Universum iets wilt, zal het gebeuren.

1 minuut geleden zei violist:

Waaraan gingen de dieren dan in een volmaakt paradijs dood?

Omdat dieren nu eenmaal een andere functie hebben als mensen. De mens was de kroon op de schepping. We zijn naar het evenbeeld van God geschapen. God sterft niet. De grootste straf na de zondeval is dat wij werden als de dieren, we werden oud en sterven. Satan loog dat we niet zouden sterven, al denken daar sommige mensen anders over.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei violist:

Je hebt nog steeds niet gezegd waaraan de dieren in het paradijs vóor de zondeval dood konden gaan. Jij beweert dat Adam en Eva ze zagen doodgaan, geef dan eens een paar suggesties. 

De mens was de kroon op de schepping, als enige schepselen had de mens eeuwig leven. De mens was vrijwel gelijk aan de engelen, alleen ze hadden een aardse bestemming en hadden de opdracht de aarde te beheren en te onderhouden.

Dieren waren van nature sterfelijk. Dat kunnen we terugvinden in 2Petrus 2:12 Maar deze [mensen] zullen, net als redeloze dieren, die van nature geboren zijn om gevangen en vernietigd te worden, in de dingen waarvan zij onwetend zijn en schimpend spreken, in hun eigen [loopbaan van] vernietiging ook de vernietiging ondergaan, 

prediker 3:19 zegt het eigenlijk ook

19 Want er is een afloop met betrekking tot de mensenzonen en een afloop met betrekking tot de dieren, en zij hebben dezelfde afloop. Zoals de één sterft, zo sterft de ander, en zij allen hebben slechts één geest, zodat er geen superioriteit is van de mens over het dier, want alles is ijdelheid.  20 Allen gaan naar één plaats. Zij zijn allen uit het stof ontstaan, en zij keren allen tot het stof terug.  21 Wie weet of de geest van de mensenzonen opstijgt naar boven en of de geest van de dieren neerwaarts daalt naar de aarde?  

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei sjako:
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Verzin je dit nu allemaal zelf of heb je het ergens vandaan ?

Nee, dit beredeneer ikzelf. Maar ze communiceerden wel restreeks met God.

Genesis 3:8 Later hoorden zij de stem van Jehovah God, die omstreeks het winderige gedeelte van de dag in de tuin wandelde, waarop de mens en zijn vrouw zich voor het aangezicht van Jehovah God tussen de bomen van de tuin gingen verbergen

Realiseer je wel dat je nu de stelling dat ze voor de zondeval wél met god communiceerden, wil aantonen met een moment ná de zondeval.....:*

Citaat

 

6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

8 En zij hoorden de stem van den Heere God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den Heere God, in het midden van het geboomte des hofs

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Realiseer je wel dat je nu de stelling dat ze voor de zondeval wél met god communiceerden, wil aantonen met een moment ná de zondeval.....:*

Jawel, maar je leest niet goed. Op het winderige gedeelte van de dag wandelde God door de tuin van Eden, zoals Hij altijd deed. Blijkbaar verscheen God toen altijd, maar nu verborgen zei zich voor Zijn aangezicht, want ze hadden het besef van schaamte en zonde. Daarvoor deden ze dat dus niet. God is heilig en het eerste mensenpaar was zuiver zonder zonde zodat ze in de aanwezigheid kon zijn van Hem. Nu hebben we een middelaar nodig, Jezus, en daarvoor waren het de priesters. Jehovah communiceerde rechtstreeks met het eerste mensenpaar voor de zondeval. Zo wist Eva wat de naam van God was. Wie had dat hun verteld?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

De mens was de kroon op de schepping, als enige schepselen had de mens eeuwig leven.

Je blijft redenen opnoemen waarom dieren vóor de zondeval al dood gingen. Ik heb daar geen enkele keer om gevraagd. Ik vraag nu voor de zoveelste keer wat in een volmaakt paradijs een doodsoorzaak van een dier kan zijn geweest, dus niet waarom maar waardoor!!!

1 uur geleden zei sjako:

Zo wist Eva wat de naam van God was. Wie had dat hun verteld?

Wat een fantasie, God vertelt haar wel hoe Hij heet maar houdt blijkbaar achterwege dat Hij een vijand in de hemel had die Hij heeft verbannen en dat ze daar voor moet oppassen omdat die elk moment op aarde in de gedaante van een dier kan verschijnen met de bedoeling haar te verleiden en dat Hij daarbij niet gaat ingrijpen om haar op de proef te stellen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei violist:

Je blijft redenen opnoemen waarom dieren vóor de zondeval al dood gingen. Ik heb daar geen enkele keer om gevraagd. Ik vraag nu voor de zoveelste keer wat in een volmaakt paradijs een doodsoorzaak van een dier kan zijn geweest, dus niet waarom maar waardoor!!!

2petrus  en prediker laat dus zien dat dieren van nature dood gaan. Waarom en hoe staat er niet. Waarschijnlijk ouderdom. Of ze elkaar opaten staat er ook niet. Misschien niet. In het Paradijs eet een leeuw ook stro (dat zal wel niet letterlijk zijn), daarom denk ik dat die leeuw een aaseter wordt, dus dat hij dieren opeet die dood gegaan zijn. Maar misschien wordt het een planteneter, we zullen het hopelijk mee gaan maken. Ik vind dat ook niet zo belangrijk.

28 minuten geleden zei violist:

Wat een fantasie, God vertelt haar wel hoe Hij heet maar houdt blijkbaar achterwege dat Hij een vijand in de hemel had die Hij heeft verbannen en dat ze daar voor moet oppassen omdat die elk moment op aarde in de gedaante van een dier kan verschijnen met de bedoeling haar te verleiden en dat Hij daarbij niet gaat ingrijpen om haar op de proef te stellen?

Genesis 4:1 4 A̱dam nu had gemeenschap met E̱va, zijn vrouw, en zij werd zwanger. Mettertijd baarde zij Ka̱ïn en zei: „Ik heb met de hulp van Jehovah een man voortgebracht.”

Ze kende dus de naam van God, en wie zegt dat ze niet af wist van Satan. Daar wordt volgens mij niets over gezegd. Wel werden er morele grenzen aangegeven. Ze mochten alles eten, behalve van die ene boom. Misschien wist ze wel van het bestaan van Satan af, dat maakt die zonde des te erger. Maar het doet er niet toe, ze overtrad een hele duidelijke wet, die makkelijk te begrijpen was. Adam had makkelijk kunnen zeggen dat ze niet goed bij haar hoofd was om dat te eten, maar hij deed net zo hard mee. Ze overtraden duidelijk Gods wetten en ze wisten dat ze dood zouden gaan. En ze wisten ook wat de dood betekende. Teruggaan tot stof waaruit ze gemaakt waren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei sjako:

2petrus  en prediker laat dus zien dat dieren van nature dood gaan. Waarom en hoe staat er niet. Waarschijnlijk ouderdom.

Ik had altijd het idee dat Adam en Eva maar een paar dagen in het paradijs hebben gewoond voordat ze de fout ingingen. Maar nu jij hebt uiteengezet dat zij vóor de zondeval al wisten wat de dood betekende,  ze hebben dieren door ouderdom  zien sterven, houdt dat in dat Adam en Eva heel wat jaren in het paradijs geleefd moeten hebben voordat de satan in actie kwam. Een schaap kan ouder dan 15 jaar worden en een olifant ouder dan 50 jaar. En al die tijd leefden zij zonder seks want hun zonen werden pas na de zondeval geboren. Het wordt er voor mij allemaal niet geloofwaardiger op.

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Dat beloof ik:

Adam en Eva waren zonder zonde en konden dus ook met Jehovah communiceren

Je snapt het niet. Ik zal je maar helpen. Deze stelling is onzin omdat, als je de bijbel volgt, ziet dat volgens de verhalen ook ná de zondeval communicatie plaats vind tussen god en de mens.

 

2 uur geleden zei sjako:

Jehovah communiceerde rechtstreeks met het eerste mensenpaar voor de zondeval. Zo wist Eva wat de naam van God was

Ik lees nergens dat ze zo wist wat de naam van god was ? Verzin je ze ter plekke ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Je snapt het niet. Ik zal je maar helpen. Deze stelling is onzin omdat, als je de bijbel volgt, ziet dat volgens de verhalen ook ná de zondeval communicatie plaats vind tussen god en de mens.

Zeker, maar niet rechtstreeks. Een mens kan God niet zien en tegelijkertijd leven. Dat komt omdat God Heilig is niets onreins kan in Zijn nabijheid zijn zonder te sterven. Het zal dus altijd via een engel zijn. (Exodus 33:20)

20 En hij voegde eraan toe: „Gij kunt mijn aangezicht niet zien, want geen mens kan mij zien en nochtans leven.”

40 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik lees nergens dat ze zo wist wat de naam van god was ? Verzin je ze ter plekke ?

Lees je wel goed? Ik heb het vers aangegeven.

1 uur geleden zei sjako:

Genesis 4:1 4 A̱dam nu had gemeenschap met E̱va, zijn vrouw, en zij werd zwanger. Mettertijd baarde zij Ka̱ïn en zei: „Ik heb met de hulp van Jehovah een man voortgebracht.”

Eva zei: 'ik heb met de hulp van Jehovah.....'

Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei sjako:

Zeker, maar niet rechtstreeks. Een mens kan God niet zien en tegelijkertijd leven.

En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan (Gen 3:21)

Het blijft lachen sjako, moesten Adam en Eva hun handen voor de ogen houden tijdens het passen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

2In het Paradijs eet een leeuw ook stro (dat zal wel niet letterlijk zijn), daarom denk ik dat die leeuw een aaseter wordt, dus dat hij dieren opeet die dood gegaan zijn. Maar misschien wordt het een planteneter, we zullen het hopelijk mee gaan maken. Ik vind dat ook niet zo belangrijk.

 

@sjakoLees jij dat in de Bijbel? In de meeste vertalingen zie ik toch duidelijk 'groene kruid / planten groei ' staan. Wat dus inhoud dat de leeuw geen aaseter is.
Kan je mij dan uitleggen waarom je ervan uit gaat dat de dieren al stierven in het paradijs voor de zondeval?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

Teruggaan tot stof waaruit ze gemaakt waren.

Niet gelijk, bij sommigen pas na een kleine 1000 jaar. Nadat gelovige mannen het met ongelovige vrouwen deden werd de maximum leeftijd als straf teruggebracht naar 120 jaar. Bedankt mannen van het eerste uur!  Waarom de gemiddelde leeftijd daarna nog verder omlaag geschroefd werd  heb ik in de bijbel niet kunnen vinden maar het zit er dik in dat een aantal gelovigen op hun beurt wat anders verkeerd gedaan hebben. De gemiddelde leeftijd stijgt echter weer, wie weet ziet God eindelijk in dat wij er niets aan kunnen doen dat Zijn zonen zich niet konden beheersen en trekt Hij zijn straf binnenkort in.

Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid6 twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren. (Gen 6:3)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid