Welcome to Credible

Welkom op Credible! Leuk dat je langs komt! Kijk gerust eerst even rond op het forum en als je ergens op wilt reageren maak dan een account aan! We hopen dat je het naar je zin hebt en mocht je vragen hebben neem dan contact op met ons!

ineke-kitty

Wat zegt Jezus Christus over Zichzelf?

144 berichten in deze discussie

De Here Jezus Zelf vroeg de mensen die bij Hem waren een:  " Maar u, wie zegt u dat Ik ben?"  [ Matth. 16:15].  Wat zou jij op deze vraag van de Heer antwoorden?  Maar wat zegt de Here Jezus Zelf wie Hij is?

In de Bijbel kunnen we lezen wat Jezus over Zichzelf heeft gezegd:  " Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.  Niemand komt tot de Vader dan door Mij" [Joh. 14:6].

Jezus claimt hiermee de enige verbinding tot God de Vader te zijn en daarmee de enige echte Weg tot een relatie met God.

" Ik ben de Deur,  als iemand tot Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden"  [ Joh. 10:9].

Met deze woorden claimt Jezus de enige toegang tot redding te zijn.

" Ik ben het Licht der wereld;  wie Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben"  [Joh. 8:12].

" Ik ben de goede Herder;  de goede herder geeft zijn leven voor de schapen"  [ Joh. 10:11].

Jezus vergelijkt Zichzelf met een herder en de mensen die in Hem geloven, met Zijn kudde.  Een herder leidt, verzorgt en beschermt zijn schapen. Als Goede Herder sterft Jezus zelfs voor Zijn kudde.

Later meer over wat de Heer over Zichzelf heeft gezegd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei ineke-kitty:

" Ik ben de Deur,  als iemand tot Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden"  [ Joh. 10:9].

Het is zelfs een open deur, als dat wat altijd aanwezig is en bijgevolg nooit is weggeweest.

Jezus zei:
Zie wie voor je aangezicht is,
en wie eerst voor jou verborgen was, 
zal tevoorschijn treden.
Want er is niets verborgen 
dat zich niet zal tonen
en alles wat verdwenen is zal terugkeren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei ineke-kitty:

Met deze woorden claimt Jezus de enige toegang tot redding te zijn.

Jezus als persoon claimt hier niets, een dergelijke misvatting ontstaat doorgaans wanneer de tweenaturenleer buitenspel wordt gezet. Gelukkig doet het geen afbreuk aan de uitspraak zelf, het toont enkel aan hoe de egotransverwarring tot heel wat onbegrip en misinterpretaties kan leiden. In het verlengde daarvan de stereotiepe debatten die oeverloos kunnen doorgaan, waarvan we dan ook vaak de getuige zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Cursief is de post van Ineke-Kitty zonder bronvermelding, zie hierboven. Vetgedrukt (de verbindende tekst tussen de bijbelteksten)  staat op internet: http://levendevragen.nl/multimedia-archive/wie-is-jezus-christus-eigenlijk/

Lees en vergelijk!!!

De Here Jezus Zelf vroeg de mensen die bij Hem waren een:  " Maar u, wie zegt u dat Ik ben?"  [ Matth. 16:15].  Wat zou jij op deze vraag van de Heer antwoorden?  Maar wat zegt de Here Jezus Zelf wie Hij is?

Jezus Zelf vroeg de mensen die bij Hem waren eens: “ Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?” ( Mattheus 16:15).  Wat zou ú op deze vraag van Jezus antwoorden? Misschien hebt u zich al een mening over Jezus gevormd, maar als je over iemand spreekt is het fair die persoon ook zelf aan het woord te laten komen, of niet? Wat zegt Jezus Zelf wie Hij is?

In de Bijbel kunnen we lezen wat Jezus over Zichzelf heeft gezegd:  " Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.  Niemand komt tot de Vader dan door Mij" [Joh. 14:6].

Ze zijn na te lezen in het bekendste boek ter wereld de Bijbel. Hierin kunnen we lezen wat  Jezus over Zichzelf heeft gezegd:

Jezus claimt hiermee de enige verbinding tot God de Vader te zijn en daarmee de enige echte Weg tot een relatie met God.

Jezus claimt hiermee de enige verbinding tot God de Vader te zijn en daarmee de enige echte weg tot een relatie met God.

" Ik ben de Deur,  als iemand tot Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden"  [ Joh. 10:9].

Met deze woorden claimt Jezus de enige toegang tot redding te zijn.

Met deze woorden claimt Jezus de enige toegang tot redding te zijn.

" Ik ben het Licht der wereld;  wie Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben"  [Joh. 8:12].

" Ik ben de goede Herder;  de goede herder geeft zijn leven voor de schapen"  [ Joh. 10:11].

Jezus vergelijkt Zichzelf met een herder en de mensen die in Hem geloven, met Zijn kudde.  Een herder leidt, verzorgt en beschermt zijn schapen. Als Goede Herder sterft Jezus zelfs voor Zijn kudde.

Jezus vergelijkt Zichzelf hier met een herder en de mensen die in hem geloven met Zijn kudde. Een herder leidt, verzorgt en beschermt zijn schapen. Als goede herder sterft Jezus zelfs voor Zijn kudde.

Later meer over wat de Heer over Zichzelf heeft gezegd.

 

                                                                                      - - - - 0 - - - - -

 

Voor wie niet kan wachten op het kopiërwerk van de meest gelovige christen van dit forum hier het vervolg van "haar" (grote) boodschap :

-“Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.”

Zonder eten en drinken kan geen mens leven. Jezus claimt alles te zijn wat de mens absoluut nodig heeft om te leven, de menselijke honger naar liefde, acceptatie, vreugde, gerechtigheid en vrede incluis. Jezus belooft dat alles en nog veel meer voor altijd te stillen door de gemeenschap met hem.

-“Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.”

Jezus verzekert hier dat ieder die Hem volkomen vertrouwt niet aan de dood is overgeleverd. Als Jezus Zelf de bron van het leven is, dan betekent dit: wie in gemeenschap met Hem leeft heeft een nieuw leven, nu en in de eeuwigheid.

Wat is dat voor een man die volkomen overtuigd zulke buitengewoon grote dingen over Zichzelf beweert? Vanwege deze uitspraken werd Jezus Christus destijds fel bekritiseerd en zelfs aangevallen. Zijn tegenstanders weerspraken Hem door te zeggen dat geen mens ter wereld het recht heeft zoiets van zichzelf te denken, laat staan uit te spreken. Bent u het daarmee eens?

Alhoewel Jezus zo vijandig bejegend werd bleef hij onverstoorbaar bij zijn uitspraken en verkondigde bovendien dat God Hem vanuit de hemel deze opdracht gegeven had en dat Hij door Hem gestuurd was. ( Johannes 8:42) Maar waarom zou God iemand naar de aarde sturen? Ook op deze vraag geeft Jezus Zelf het antwoord.

bron: http://levendevragen.nl/multimedia-archive/wie-is-jezus-christus-eigenlijk/

Deze site staat op naam van ene Teunis van Eldik en hij besluit dit artikel met: (uit De stem overgenomen met toestemming van de redactie). En zo hoort het ook.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei violist:

Alhoewel Jezus zo vijandig bejegend werd bleef hij onverstoorbaar bij zijn uitspraken en verkondigde bovendien dat God Hem vanuit de hemel deze opdracht gegeven had en dat Hij door Hem gestuurd was. ( Johannes 8:42) Maar waarom zou God iemand naar de aarde sturen? Ook op deze vraag geeft Jezus Zelf het antwoord.

Vraag hierbij stelt zich of het dan morgen anders zal zijn, doch leuk om al een preview te krijgen. 

11 minuten geleden zei violist:

Ook op deze vraag geeft Jezus Zelf het antwoord.

Citaat

Waarom is Jezus Christus gekomen? Jezus zegt, Ik ben gekomen,…

  • -“…opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.”
  • -“…om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.”
  • -“…niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor  velen.”
  • – Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve.”
  • -“…opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.”

Het is opvallend dat de beweegredenen voor de komst van Jezus verbonden zijn met beangstigende dingen als duisternis, verlorenheid, dood, zonde en gericht. Het schrikwekkende daarvan is dat Jezus met deze ernstige woorden de treurige situatie van de mensen beschrijft. (bron)

Jezus beschreef blijkbaar de treurige toestand van de wereld destijds, hij zou dan vandaag gewoon hetzelfde kunnen herhalen? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ah..... we hebben weer lopen speuren waar dit artikel vandaan komt.  Wel, voor de goede orde is het een artikel dat ontstond als evangelisch traktaat tijdens een gemeenschappelijke studie van Peter Schild [ zendeling ERB Wetzlar], Nathanael Armissen [ pastor ERB Wetzlar]  en Waldemar Justus  [ pastor EFG Emmendingen]. 

EN bedankt vast voor de aanvulling. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei ineke-kitty:

......EN bedankt vast voor de aanvulling. 

Geen dank, graag gedaan. Maar waarom wil je eigenlijk de indruk wekken dat alles van jou je eigen tekst is en kom je pas met een bronvermelding als je ermee geconfronteerd wordt? Dit is niet de eerste keer. Ben je ziek?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei ineke-kitty:

Ach... waarschijnlijk ben ik het gewoon vergeten .  Geen moedwillige opzet dus.  Maar laat het eens op je inwerken, misschien leer je er nog van.

Ik van jouw plakwerk leren? Wat je nu zegt is precies waar ik regelmatig over val, evangeliseren en ongelovigen de les willen lezen terwijl jij je hier als een grote schijnheilige gedraagt. Verder vind ik je reactie wel goed en zal ik onthouden. Als de Heer mij straks vraagt waarom ik mij niet bekeerd heb ga ik zeggen: "Ach... waarschijnlijk ben ik het gewoon vergeten .  Geen moedwillige opzet dus"  Misschien trapt Hij er wel in.......

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei ineke-kitty:

Ah..... we hebben weer lopen speuren waar dit artikel vandaan komt.  Wel, voor de goede orde is het een artikel dat ontstond als evangelisch traktaat tijdens een gemeenschappelijke studie van Peter Schild [ zendeling ERB Wetzlar], Nathanael Armissen [ pastor ERB Wetzlar]  en Waldemar Justus  [ pastor EFG Emmendingen]. EN bedankt vast voor de aanvulling. 

Het is zoals Jezus zei, niets blijft verborgen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei TTC:

Het is zelfs een open deur, als dat wat altijd aanwezig is en bijgevolg nooit is weggeweest.

Jezus zei:
Zie wie voor je aangezicht is,
en wie eerst voor jou verborgen was, 
zal tevoorschijn treden.
Want er is niets verborgen 
dat zich niet zal tonen
en alles wat verdwenen is zal terugkeren.

Ineke heeft gelijk. Je gebruikt cq verbuigt het vijfde logos uit het Thomasevangelie hier naar eigen believen.  Geen probleem dat je er je fantasie op loslaat, maar daar staat in het geheel niet wat jij ervan maakt.  Het gaat ook niet om  "egotransverwarring", wat je daar ook voor iets onder verstaat, maar gewoon over Jezus de Christus. 

De juiste vertaling van logos 5 van het evangelie van Thomas is overigens als volgt: 
"Jezus zegt: Ken hem die voor uw aangezicht is en wat voor u verborgen is, zal u geopenbaard worden. En niets is begraven, dat niet opgewekt zal worden."   Er staat niet  in het Thomasevangelie wat jij ervan hebt gemaakt.  

De stijl van de auteur in dit logos is typisch joods. In het Hebreeuwse denken gebruikte men vaak de gebiedende wijs om een voorwaarde aan te geven. Er staat dus eigenlijk: áls u hem zou kennen, die voor u staat, dan zal dat wat voor u verborgen is, aan u geopenbaard worden. 

In het Evangelie van Johannes staat  hetzelfde:  Joh.1:26 "Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27 hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’"  (NBV).  In de Statenvertaling lezen we: Joh.1:26 " maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent"

En in Johannes 4, vers 10 zegt Jezus hetzelfde tegen de Samaritaanse vrouw: "10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben."

Jezus geeft op verhullende wijze te kennen dat Hij de verwachte Godmens IS.   Om dit te verstaan moet je iets weten van het Messiasbegrip van de joden in die tijd.  De joden gingen ervan uit dat de Zoon van God van den beginne af aan verborgen is geweest, maar aan het einde der tijden alles wat verborgen is geweest zal openbaren. Ook de Judese Christenen gingen daarvan uit.  Niks geen open deur die altijd aanwezig is geweest en nooit is weggeweest dus, maar een verborgen deur, die Zichzelf heeft geopenbaard als Jezus Christus, Onze Heer.  Het Thomasevangelie zegt daarvan overigens in logos 70 ook nog: " Jezus zegt: als jullie baren wat in je zit, zal dat, wat jullie in je hebben, je redden; als jullie dat niet in je hebben, zal dat, wat jullie niet in je hebben, je doden."  Iemand die Jezus Christus heeft aangenomen, ontvangt Zijn Leven en Zijn Lichaam.   Een gelovige kent Jezus dus, omdat de Heilige Geest de mens die Jezus wil volgen en Hem aanneemt, in de volle waarheid leidt.  En die komt overeen met wat de Bijbel ons over Hem leert. 

Jezus heeft het in dit logos van Thomas over Zijn eigen Opstanding.   Het Thomasevangelie is dan ook helemaal niet zo gnostisch, want de aanhangers van de gnostiek loochenen de opstanding van het lichaam. Dat doet het Thomasevangelie niet. 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

We hebben nu gelezen wat de Here Jezus over Zichzelf heeft gezegd, maar wat staat er over Hem geschreven in het Oude testament?

Ik begin met Jesaja 11:1,2

"Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen.  En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands,  de Geest des raads en er sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN".

Er is maar EEN nakomeling van David die aanspraak kan maken op deze profetie, en dat is de Here Jezus Christus.

Jeremia 23:5,6

"Ziet , de dagen komen, spreekt de HEERE;  dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken;  Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen; en dit zal Zijn Naam zijn, waarmede men Hem zal noemen:  de HEERE:  ONZE GERECHTIGHEID".

Hier wordt de geboorte van de Here Jezus al aangekondigd en Zijn toekomstige heerschappij over de aarde.  Dan zal ook Juda verlost worden van hun vijanden en geheel Israel zal veilig wonen. 

Zal de 'bron'  er maar gelijk bij vermelden en die is uit de Bijbel zelf, met 'commentaar ' van mijzelf eraan toegevoegd. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Dolce Vita:

Het gaat ook niet om  "egotransverwarring", wat je daar ook voor iets onder verstaat, maar gewoon over Jezus de Christus. 

Interessant om zien, je begrijpt niet waar iets over gaat maar je kan er wel een conclusie aan vastknopen. Jezus had het veel over die egotransverwarring, het is net om deze reden waarom misinterpretaties schering en inslag zijn. Gelukkig is het leerzaam voor wie dit ernstig neemt, niets blijft verborgen als een open geheim dat alomtegenwoordig is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei TTC:

Interessant om zien, je begrijpt niet waar iets over gaat maar je kan er wel een conclusie aan vastknopen. Jezus had het veel over die egotransverwarring, het is net om deze reden waarom misinterpretaties schering en inslag zijn. Gelukkig is het leerzaam voor wie dit ernstig neemt, niets blijft verborgen als een open geheim dat alomtegenwoordig is.

Interessante vage woordjes, en interessantdoenerij, maken nog niet waar wat je over Jezus en het evangelie van Thomas beweert. Als je daarbij dan ook nog iets heel anders van het Thomasevangelie maakt dan wat er in de grondtekst daarvan staat, wordt het inderdaad duidelijk dat er verwarring is bij de lezer van dat logos. En dan dit soort antwoorden van je laten zien dat je wellicht met je ego in de knoop zit.  Jezus is geen verwarring maar ontwarring.  De Weg, de Waarheid en het Leven. 

Zalig de enkelvoudigen van geest.  

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Dolce Vita:

Interessante vage woordjes, en interessantdoenerij, maken nog niet waar wat je over Jezus en het evangelie van Thomas beweert. Als je daarbij dan ook nog iets heel anders van het Thomasevangelie maakt dan wat er in de grondtekst daarvan staat, wordt het inderdaad duidelijk dat er verwarring is bij de lezer van dat logos. En dan dit soort antwoorden van je laten zien dat je wellicht met je ego in de knoop zit.  Jezus is geen verwarring maar ontwarring.  De Weg, de Waarheid en het Leven. Zalig de enkelvoudigen van geest.  

Niet enkel simpel van geest, ook stereotiep herkenbaar. Zeg iets over de egotransverwarring en men gaat verder met in de knoop zittende ego's, denk je ook dat alle lezers blind zijn? Dan verder met de ontwarring van de verwarring, niets blijft verborgen. :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei sjako:

Zouden Hij niet degenen die zich bewust zijn van hun geestelijke nood bedoelen?

Het is maar hoe je het bekijken wil, 'zalig zijn de armen van geest' kunnen we tegenover 'kennis vermeerdert smart' plaatsen. Zie naar het gehanteerde argumentum ad hominem en elk gezond denkend mens weet genoeg, vandaar 'stereotiep herkenbaar'. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Jesaja 7:14

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven;  ziet een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren,  en Zijn Naam zal IMMANUEL  heten.

"Immanuel"  betekent:  God met ons.

Jesaja 9:5,6

"Want een Kind is ons geboren,  een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder;  en men noemt Zijn Naam  Wonderlijk,  Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;  Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid,  van nu aan tot in eeuwigheid toe.  De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen".

Dit is wel een van de bekendste Schriftplaatsen in de Bijbel waar gesproken wordt over de eerste komst van de Here Jezus Christus.  Deze profetie is dan ook reeds gedeeltelijk vervuld. Zijn heerschappij zal geen einde hebben, noch Zijn Koninkrijk.  Echter DAT moet nog vervuld worden als Hij wederkomt met macht en heerlijkheid en daadwerkelijk Zijn Koninkrijk op aarde zal oprichten. 

Micha 5:1

" En gij, Bethlehem Efratha!  zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda?  Uit u zal Mij voortkomen,  Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds,  van de dagen der eeuwigheid".

In detail wordt beschreven waar de Heiland geboren zou worden, namelijk in Bethlehem.  "Zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid"  staat er nog bij.  Dat zegt ook Johannes 1:1  :  " In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God".

Johannes 1:14 zegt:  " En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des eniggeborenen van den Vader,  vol van genade en waarheid".

God is mens geworden, en Hebreeen 2: 9 zegt:  " Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond.  Die een weinig minder dan de engelen geworden was,  vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou".

De Here Jezus Christus heeft met Zijn bloed onze schuld betaald aan het kruis van Golgotha.  Hij is het Afschijnsel [ het zichtbare Beeld Gods] .  Hebr. 1:2  - het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid.   Hij is voor allen die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden.  [ Hebr. 5:9].  Ook deze profetie is reeds vervuld, want een ieder die in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven .  Hij is Immanuel.  "God met ons",  de almachtige God, de eeuwige Vader,  Sterke God, en de Vredevorst.  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei ineke-kitty:

De Here Jezus Christus heeft met Zijn bloed onze schuld betaald aan het kruis van Golgotha.

Hij mag dat destijds gedaan hebben, hoe gaan we als mensheid reageren als hij dat nog een keer komt doen? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎9‎-‎12‎-‎2016 om 01:44 zei ineke-kitty:

Hier wordt de geboorte van de Here Jezus al aangekondigd en Zijn toekomstige heerschappij over de aarde.  Dan zal ook Juda verlost worden van hun vijanden en geheel Israel zal veilig wonen. 

Worden de vijanden van Israël dan door Jezus gedood?  Zo ja, wat valt er daarna dan nog voor Hem te regeren? 

l

2 uur geleden zei ineke-kitty:

Echter DAT moet nog vervuld worden als Hij wederkomt met macht en heerlijkheid en daadwerkelijk Zijn Koninkrijk op aarde zal oprichten. 

Ik kan me niet indenken wat voor lol een Zoon van een God die het hele universum geschapen heeft er aan heeft om op een planeet als de aarde waar wij een puinhoop van hebben gemaakt te gaan regeren. Gaat Hij de CO2-uitstoot dan aanpakken of wat moet ik me voorstellen bij een wereldomvattend koninkrijk waarvan de koning in Jeruzalem woont.

Dat de profeten Jesaja en Jeremia van een hersteld Israëlisch koninkrijk droomden kan ik me nog wel een beetje voorstellen. Hun wereld ging niet veel verder dan het beloofde land omringd door volken die hen vijandig gezind waren. Maar om hun droom over te nemen en op hele wereld te betrekken lijkt me iets te veel van het goede en zoals ik al zei, praktisch gezien gewoon niet haalbaar. Het kwaad zit niet in een satan maar in de mens zelf en dat haalt geen enkele koning er met een vingerknip uit, we zullen daar zelf aan moeten blijven werken.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei TTC:

Hij mag dat destijds gedaan hebben, hoe gaan we als mensheid reageren als hij dat nog een keer komt doen? 

Dat heb ik al vaker uitgelegd. Hij zal niet meer als een kindje naar de wereld komen met meriaden engelen triomferende over het kwaad op deze wereld. Dat is wat de Bijbel de dag van Jehovah noemt. Dus de mensen zullen het zeker weten dat het menens is. Daarna wordt Gods Rijk bevestigd op deze wereld met Jezus als Koning.

2 uur geleden zei violist:

Worden de vijanden van Israël dan door Jezus gedood?  Zo ja, wat valt er daarna dan nog voor Hem te regeren? 

Ja, en niet enkel die van Israël. Enkel geloof zal personen kunnen redden. Je zult nog versteld staan hoeveel mensen de Grote Verdrukking nog doorkomen. Bovendien zal iedere gelovige die vóór Christus is overleden een opstanding krijgen en degenen die een aardse hoop hebben. Dus genoeg om over regeren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei violist:

Maar wat houdt het regeren dan voor Hem in? Welke taken neemt Hij van de huidige regeringsleiders over?

Het hele huidige stelsel wordt weg gedaan, dus Hij neemt alles over. De 144.000 zullen ook wel een functie hierin krijgen. Welke precies wordt niet aangegeven. Na 1000 jaar wordt de macht weer voor 100% overgedragen aan God. Dan zal het weer zijn als de dagen van Adam en Eva met dit verschil dat de strijdvraag is opgelost en satan verdwenen is. Daarom zal het weer niet van voren af aan mis kunnen gaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!


Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.


Nu aanmelden