Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Je negeert dan wel het feit dat er mensen door in de psychische problemen raken. Of vind je dat geen probleem?

Straks moeten we nog angst krijgen om Jezus te volgen, nochtans zeggen velen dat te doen. Uiterst twijfelachtig of dat werkelijk zo is, op de transpersoonlijke domeinen kunnen inderdaad vreemde dingen gebeuren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 130
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Onderzoeken naar dit soort fenomenen zijn echter altijd openbaar en een psychiater kan prima in het openbaar dergelijke algemene uitspraken doen zonder zijn beroepsgeheim te schenden.

Ergo: als iemand beweert dat het spel psychische problemen zou veroorzaken, dan is het juist heel normaal dat hij (of zij) daarbij zijn eigen naam en referenties prijsgeeft en ook zijn onderzoeksresultaten publiceert, zodat andere wetenschappers kunnen nagaan of het onderzoek juist is uitgevoerd en of het onderzoek herhaalt kan worden met gelijke resultaten.

Een psychiater die volstrekt anoniem beweringen doet zonder met relevante onderzoeksresultaten te komen is geen betrouwbare bron.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Tja, "onderzoekresultaten" worden dus niet altijd openbaar gemaakt, maar vooruit, ik verwijs dan naar Dr. Koch die onderzoek heeft gedaan naar 'gevallen' waarbij het Ouija-bord is gebruikt, met alle psychische gevolgen van dien.

Bron: Koch, okkultes ABC, a.w., p.254-258, 323-325.

Koch, Cristian Counseling...., a.w., p.40v.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Tja, "onderzoekresultaten" worden dus niet altijd openbaar gemaakt, maar vooruit, ik verwijs dan naar Dr. Koch die onderzoek heeft gedaan naar 'gevallen' waarbij het Ouija-bord is gebruikt, met alle psychische gevolgen van dien.

Bron: Koch, okkultes ABC, a.w., p.254-258, 323-325.

Koch, Cristian Counseling...., a.w., p.40v.

Er zijn ook mensen die psychische problemen krijgen wanneer hun baas steeds maar meer geld wil op z'n bankrekening, gebruikt die dan ook zo'n bord om z'n personeel in z'n demonische macht te krijgen? Je zou dat gezien je studie ook kunnen weten, hoe bepaal bv je het verschil tussen een pathologische- en een groeipsychose? Denk je dat we contact kunnen maken met de doden?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Tja, "onderzoekresultaten" worden dus niet altijd openbaar gemaakt, maar vooruit, ik verwijs dan naar Dr. Koch die onderzoek heeft gedaan naar 'gevallen' waarbij het Ouija-bord is gebruikt, met alle psychische gevolgen van dien.

Bron: Koch, okkultes ABC, a.w., p.254-258, 323-325.

Koch, Cristian Counseling...., a.w., p.40v.

Een theoloog, geen wetenschapper.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoe dan ook, God weet wat voor een onzichtbare wereld ons omgeeft en waarom Hij occultisme heeft verboden.

Het gaat dan om necromantie: het raadplegen van de geesten van de gestorvenen [ spiritisme]; waarzeggerij: helderziendheid in ruimte en tijd; Toverij: het uitoefenen van magische invloed op personen en dingen, ten goede of ten kwade [ witte resp. zwarte magie].

De gevolgen van bovengenoemde occulte praktijken zijn dikwijls occulte belasting, en een invalspoort voor demonische machten.

Het raadplegen van de geesten van overleden personen [ in werkelijkheid van boze geesten] wordt streng veroordeeld in de Wet [ Lev. 19:31; 20:6] ; de Profeten [ Jesaja 8:19v] en de Geschriften [ 1 Kron. 10:13]

Jesaja 8:19-22 "En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen - zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden [vragen]? Tot de wet en tot de getuigenis. Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad. Dan trekt men rond, gedrukt en hongerig, en wanneer men hongert, zal men in woede uitbarsten, en zijn koning en zijn God vervloeken, en men zal de blik omhoog richten en men zal de aarde schouwen, en zie, .......benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in duisternis is men verstoten".

Wel, duidelijk wat de gevolgen zijn als men zich inlaat met dergelijke occulte praktijken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Tja, "onderzoekresultaten" worden dus niet altijd openbaar gemaakt, maar vooruit, ik verwijs dan naar Dr. Koch die onderzoek heeft gedaan naar 'gevallen' waarbij het Ouija-bord is gebruikt, met alle psychische gevolgen van dien.
Over welke psychische gevolgen heb je het? Hoe kwamen die tot stand? Welk wetenschappelijk onderzoek is daarnaar verricht? Hoe relateer je dit aan een Ouija bord?
Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hitchens

Ik heb een bron gegeven, namelijk van de theoloog Dr. Koch, die uitgebreid ingaat op het gebruik van een Ouija-bord in relatie tot psychische problemen.

Ik kan me voorstellen dat een ongelovige dit niet zal aanvaarden als "wetenschappelijk" onderzoek.

Als christen ga ik uit van wat de Bijbel over het "raadplegen" van geesten leert en wat de gevolgen daarvan zijn.

Daarnaast worden persoonsgegevens in de "gevalsstudies" in de psychologie niet openbaar gemaakt, zoals ik eerder al stelde.

Wat mij wel bekend is, is dat de in occulte zaken geinteresseerde filosoof Schopenhauer aandrong, in de eerste helft van de vorige eeuw, op een wetenschappelijke bestudering van deze 'verschijnselen', die inderdaad op gang kwam nadat de psychologie zelf zich tot een experimentele wetenschap ontwikkeld had, en zo werd in 1882 de Society for Psychical Research opgericht die met behulp van psychologische technieken de als paranormaal aangemerkte verschijnselen begon te bestuderen.

De eerste arbeid van de vereniging was een uitgebreid onderzoek in te stellen naar het VOORkomen van spontane telepathie en helderziendheid en toen pas bleek hoe enorm verbreid dit soort verschijnselen waren in alle lagen van de bevolking.

In een recent werk van de parapsycholoog Joh. L. Randall geeft deze een treffend overzicht van de huidige stand van het onderzoek.

[J.L. Randall, Parapsychology and the Nature of Life ; London 1975].

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hitchens

Ik heb een bron gegeven, namelijk van de theoloog Dr. Koch, die uitgebreid ingaat op het gebruik van een Ouija-bord in relatie tot psychische problemen.

Ik kan me voorstellen dat een ongelovige dit niet zal aanvaarden als "wetenschappelijk" onderzoek.

Als christen ga ik uit van wat de Bijbel over het "raadplegen" van geesten leert en wat de gevolgen daarvan zijn.

Daarnaast worden persoonsgegevens in de "gevalsstudies" in de psychologie niet openbaar gemaakt, zoals ik eerder al stelde.

Je meldt dus eigenlijk niks relevants. Een bron waarop we niet kunnen reageren en die ook niet eens wetenschappelijk is :(

Maar misschien kan ik jou dan een vraag stellen: waarom denk jij dat de deelnemers van een Ouija spel nooit met geesten contact kunnen maken als er niemand een vinger op het glas legt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
De parapsychologie heeft haar technieken zo verfijnd dat zij in veel gevallen zwendel, suggestie en natuurlijke fysische en psychische verklaringen heeft kunnen uitsluiten, zodat slechts paranormale verklaringen overblijven.
Is het werkelijk? En hoe gebruiken ze hun 'technieken' dan in het geval van het onderzoeken van paranormale verschijnselen bij een Ouija bord? Want wat je in feite zegt is: de pseudowetenschap heeft zichzelf zover ontwikkeld dat ze wetenschappelijke verklaringen kan uitsluiten. Ik ben erg benieuwd naar je onderbouwing.

het is een feit dat in bepaalde gevallen ook boodschappen zijn doorgekomen die niemand van de aanwezigen kon weten of voorspellingen zijn gedaan die precies zijn uitgekomen.

Een feit dus. Kun je dit feit dan ook onderbouwen met gegevens en/of voorbeelden?
Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hitchens

Tja, zoals ik al zei, is Dr. Koch geen 'wetenschapper' in de zin van wat men als algemene wetenschap aanvaart.

Voor de "wetenschapper" zal ik dan ook niks relevants te melden hebben.

Echter voor een christen, die kennis heeft van Gods Woord, waarin God ernstig waarschuwt voor het occulte, zou het wel degelijk relevant moeten zijn.

Het lijkt me zinloos om, als je het "spel" speelt met de bedoeling geesten op te roepen, je dan NIET gebruik zou maken van je vinger op het glas te leggen, want daarmee schuift het van letter naar letter, vooral wanneer uitdrukkelijk geesten worden aangeroepen.

Dat is namelijk het doel van het spel.

Het glas wordt [omgekeerd] in het midden geplaatst, waarop licht de vingertoppen worden gelegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@RF

Is het relevant in deze discussie dat het werk van Randall 41 jaar oud is, en dat we nu in 2016 leven? Er zal ongetwijfeld recentere literatuur over bestaan in de "wetenschappelijke wereld".

Ik voel me ook niet geroepen van alles te gaan onderbouwen aan resultaten die uit verschillende onderzoeken naar boven zijn gekomen.

Het gaat mij er nu om, dat zelfs met puur wetenschappelijke methoden bewezen is dat er een geestelijke "hogere wereld" bestaat waarin de wetten van ruimte en tijd en alle andere fysische wetten NIET gelden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het lijkt me zinloos om, als je het "spel" speelt met de bedoeling geesten op te roepen, je dan NIET gebruik zou maken van je vinger op het glas te leggen, want daarmee schuift het van letter naar letter, vooral wanneer uitdrukkelijk geesten worden aangeroepen.

Dat is namelijk het doel van het spel.

Je begrijpt dat er ooit iemand meer dan 100 jaar geleden in een kantoortje van de Parker Brothers heeft bedacht dat het wel leuk zou zijn om in de spelregels op te nemen dat deelnemers hun vinger op het glas moeten leggen. Ik probeer me nu te verplaatsen in jouw gedachtegang...Je lijkt het bijna vanzelfsprekend te vinden en redeneert volledig omgekeerd. Maar voor de duidelijkheid: je ziet niet in dat deze spelregel is uitgevonden als de enige manier om uberhaupt het glas te laten bewegen? De betreffende occulte entiteiten zijn ook geïnstrueerd met de spelregels, en houden zich daar netjes aan? De entiteiten kunnen niet zélf het glas bewegen?
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het gaat mij er nu om, dat zelfs met puur wetenschappelijke methoden bewezen is dat er een geestelijke "hogere wereld" bestaat waarin de wetten van ruimte en tijd en alle andere fysische wetten NIET gelden.

Hoezo is dat bewezen? Ineke, je beweert hier continue dingen zonder énige onderbouwing.
Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hitchens

Er bestaan nota bene leerstoelen voor de parapsychologie aan verschillende universiteiten, zoals aan de Rijks-universiteit van Utrecht waar dr. W.H.C. Tenhaeff die leerstoel vele jaren bezette.

Ook in Moskou en Leningrad is in academisch verband het parapsychologisch onderzoek op gang gekomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hoe dan ook, God weet wat voor een onzichtbare wereld ons omgeeft en waarom Hij occultisme heeft verboden. Wel, duidelijk wat de gevolgen zijn als men zich inlaat met dergelijke occulte praktijken.

Waarom zou men mensen diepgaander inzichten willen onthouden? Is dat niet het werk van Satan die mensen gevangen wil houden in onwetendheid? De aap komt uit de mouw, zoveel is wel duidelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Is het werkelijk? En hoe gebruiken ze hun 'technieken' dan in het geval van het onderzoeken van paranormale verschijnselen bij een Ouija bord? Want wat je in feite zegt is: de pseudowetenschap heeft zichzelf zover ontwikkeld dat ze wetenschappelijke verklaringen kan uitsluiten. Ik ben erg benieuwd naar je onderbouwing.

Als wetenschap nog niet heeft kunnen bewijzen wat tijd en ruimte is, wat is dan wetenschap? Alle respect voor de wetenschappelijke methode, veel komt echter op losse schroeven te staan wanneer dat fundament - tijd en ruimte - niet eens bewezen is. Hetzelfde geldt voor de 'mens', wetenschap tast ook daar nog in het 'occulte' duister.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hitchens

Ik heb een bron gegeven, namelijk van de theoloog Dr. Koch, die uitgebreid ingaat op het gebruik van een Ouija-bord in relatie tot psychische problemen.

Ik kan me voorstellen dat een ongelovige dit niet zal aanvaarden als "wetenschappelijk" onderzoek.

Sterker nog, ik denk dat ook een gelovige het net als dergelijk zal aanvaarden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Sterker nog, ik denk dat ook een gelovige het net als dergelijk zal aanvaarden.

Inderdaad, ook een gelovige zal eerst een keertje moeten sterven alvorens daar legitieme uitspraken over te kunnen doen. Napraten is duidelijk iets anders, als de doden beginnen te spreken dan wordt het spookachtig. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hitchens

Jij noemt het "occulte entiteiten". Ik noem het demonen, en die houden zich inderdaad aan de "spelregels". Zolang zij niet worden opgeroepen, zullen zij zich ook niet manifesteren en DUS ook niet zelf het glas laten bewegen.

Je ontwijkt de vraag of misinterpreteert em. Als de entiteiten worden opgeroepen, waarom kunnen zij dan niet zelf het glas bewegen? Waarom zijn ze afhankelijk van zelfbedachte spelregels?
Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hitchens

Ja, een feit, en dat gebeurt d.m.v. "gesproken boodschappen", namelijk spiritistische mededelingen via de stem, hetzij via de stem van het medium hetzij via de "directe stem" van de geest.

En waarom zou dat een feit zijn? Ik vroeg naar concrete voorbeelden (cases dus) waarbij dat aangetoond is. Tot nu toe is alles wat je noemt jouw persoonlijke visie, zonder onderbouwing.
Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid