Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

@Hitchens

Die concrete voorbeelden kan je dus lezen in de bron die ik je heb gegeven.

Ik ga hier geen concrete cases geven om de nieuwsgierigheid van de lezer te bevredigen.

Maar ga gerust verder met het onderschatten van de gevaren die dit "spelletje" met zich mee brengt, en de psychische gevolgen daarvan.

Ik hoop dat vooral jonge mensen, mijn waarschuwing ter harte nemen, en zich verre houden van het spelen van occulte spelletjes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 130
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

@Hitchens

Die concrete voorbeelden kan je dus lezen in de bron die ik je heb gegeven.

Ik ga hier geen concrete cases geven om de nieuwsgierigheid van de lezer te bevredigen.

Kortom ik moet zelf even een boek van een niet-wetenschapper aanschaffen om die pagina's te lezen over zogenaamde voorbeelden die je zelf niet wilt plaatsen. Gebakken lucht.

Maar ga gerust verder met het onderschatten van de gevaren die dit "spelletje" met zich mee brengt, en de psychische gevolgen daarvan.

Nogmaals, welke gevaren? Dat heb je nog steeds niet benoemd. Je hebt het alleen maar over 'de gevaren'. Laten we nou eens die oppervlakkige uitspraken achterwege laten en de inhoud in duiken. Maar nee, daar heb je 'geen behoefte' aan.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Nogmaals, welke gevaren? Dat heb je nog steeds niet benoemd. Je hebt het alleen maar over 'de gevaren'. Laten we nou eens die oppervlakkige uitspraken achterwege laten en de inhoud in duiken. Maar nee, daar heb je 'geen behoefte' aan.

Ineke heeft al aangegeven dat ze nog met haar studie bezig is, wellicht daarom dat ze het antwoord schuldig moet blijven? Het gevaar van dergelijke spelletjes is dat mensen in een spirituele crisis kunnen terecht komen, het zijn ervaringen die - indien niet begrepen - mensen gek kunnen maken met alle gevolgen van dien. Het spel kan dit hooguit uitlokken, net zoals veel andere zaken in het leven. Ineke had dit ook kunnen antwoorden uiteraard, blijkbaar maakt ze er liever - gezien een aantal irrationele tegenspraken - een mysterie van. Pro forma:

Het imago van de psychotische ervaring, de stembeleving of de zogenaamde waanvoorstelling is niet al te best in de huidige psychiatrische wereld. Het streven lijkt momenteel er vooral op gericht om dergelijke ervaringen te betitelen met woorden als gek, ongewenst, gestoord, gevaarlijk en verlammend. Er wordt veel energie gestoken in het zwartmaken van de ervaring en bovendien wordt er met man en macht aan gewerkt om de ervaring te onderdrukken. Als je zelf voor het eerst met een psychose te maken krijgt dan is natuurlijk erg verwarrend. Als je dan in contact komt met ‘wijze’ mensen die je vertellen dat een psychose iets zeer ernstigs is, vaak ten gevolge van niet goed functionerende hersenen dan is het aanlokkelijk om dat perspectief dan maar over te nemen en er op die manier je eigen waarheid van te maken.

https://psychoseanders.wordpress.com/ps ... ermomming/

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik kan dan nog wel bezig zijn met mijn studie, maar weet heus wel dat men in de psychaitrie drie soorten ziektebeelden onderscheidt [waartussen trouwens allerlei overgangsvormen kunnen voorkomen];

1. [psycho]neurosen,

2. psychopathieën,

3. psychosen.

Een psychose is een totale geestesziekte, waarbij de patient zowel met zijn omgeving als met zijn innerlijk gedeeltelijk of geheel het contact verloren heeft.

Bij een psychoticus is dus de hele persoonlijkheid aangetast en handelt of denkt de patient volkomen onbegrijpelijk, zodat zijn daden hem niet meer kunnen worden toegerekend.

Een neurose daarentegen is een ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door lichamelijke afwijkingen en stoornissen in gedrag en gemoedsleven, zonder aanwijsbare fysieke oorzaken.

Een psychoneurose is een neurose met een primair psychische oorzaak; zij is gebaseerd op een niet verwerkte emotionele conflictsituatie, die zich op verhulde wijze uit in de genoemde afwijkingen [ uit de neurose zich in de lichamelijke sfeer, dan spreekt men ook wel van orgaanneurose].

Het gaat hier echter over personen die zich met occulte zaken hebben ingelaten [zoals het hier genoemde Ouija-bord ] waardoor zij "occult belast" worden.

Ik heb al aangegeven wat daarmee bedoeld wordt, maar het moge duidelijk zijn dat een occulte belasting op zichzelf niet 'gezien' kan worden, net zo min als men 'leven' kan zien - men kan er alleen de uitingen van waarnemen.

En hier ligt een grote moeilijkheid; en dat is dat in feite maar weinig van de bekende symptomen een min of meer doorslaggevend bewijs voor occulte belasting vormen. Ze kunnen namelijk ook aanwijzingen zijn voor niet-occulte geestesziekte.

Zo zouden er misschien wel tientallen oorzaken van depressie kunnen worden aangewezen, maar de occulte oorzaak is er daar maar EEN van.

Ik wil dan ook best een overzicht geven voor de oorzaken van de symptomen [ afzonderlijk of in combinatie:

a. zuiver fysische en psychische oorzaken;

b. occulte oorzaken [demonische belasting].

Ik heb, meen ik, elders al eens gezegd dat de Universitaire Psychiatrie in feite alleen maar rekening houdt met de eerstgenoemde groep van oorzaken.

Bij occulte oorzaken kan een ongelovige psychiater nooit helpen, omdat de psychiatrie dus geen rekening houdt met demonische bezetting, dus EEN van de redenen waarom de gangbare psychiatrie zo dikwijls faalt is dat zij geen rekening houdt met de geweldige psychische spanningen die door stoornissen in de verhouding van de gelovige tot God en tot de Here Jezus Christus worden teweeggebracht.

Hier kunnen zielzorgers [ bij voorkeur die welke kennis hebben van en inzicht in de psychiatrie] heel wat beter werk doen.

Enkele [mogelijke] gevolgen van het gebruik van het Ouija-bord [= geesten oproepen] zijn:

Zwaarmoedigheid

depressies

zelfmoordneigingen - en pogingen [ vloeien vaak voort uit zwaarmoedigheid/depressies.

Veelvuldige nachtmerries

spookverschijnselen.

Dit is een lijst die geen pretentie van volledigheid bezit.

Echter hebben velen moeten ervaren op wat voor een dure prijs hun occulte aktiviteiten hun waren komen te staan, en de "eindstations" blijken in talloze gevallen te zijn: OF de krankzinnigen-inrichting, OF, zelfmoord.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik kan dan nog wel bezig zijn met mijn studie, maar weet heus wel dat men in de psychaitrie drie soorten ziektebeelden onderscheidt [waartussen trouwens allerlei overgangsvormen kunnen voorkomen];

1. [psycho]neurosen,

2. psychopathieën,

3. psychosen.

Een psychose is een totale geestesziekte, waarbij de patient zowel met zijn omgeving als met zijn innerlijk gedeeltelijk of geheel het contact verloren heeft.

Bij een psychoticus is dus de hele persoonlijkheid aangetast en handelt of denkt de patient volkomen onbegrijpelijk, zodat zijn daden hem niet meer kunnen worden toegerekend.

Een neurose daarentegen is een ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door lichamelijke afwijkingen en stoornissen in gedrag en gemoedsleven, zonder aanwijsbare fysieke oorzaken.

Een psychoneurose is een neurose met een primair psychische oorzaak; zij is gebaseerd op een niet verwerkte emotionele conflictsituatie, die zich op verhulde wijze uit in de genoemde afwijkingen [ uit de neurose zich in de lichamelijke sfeer, dan spreekt men ook wel van orgaanneurose].

Het gaat hier echter over personen die zich met occulte zaken hebben ingelaten [zoals het hier genoemde Ouija-bord ] waardoor zij "occult belast" worden.

Ik heb al aangegeven wat daarmee bedoeld wordt, maar het moge duidelijk zijn dat een occulte belasting op zichzelf niet 'gezien' kan worden, net zo min als men 'leven' kan zien - men kan er alleen de uitingen van waarnemen.

En hier ligt een grote moeilijkheid; en dat is dat in feite maar weinig van de bekende symptomen een min of meer doorslaggevend bewijs voor occulte belasting vormen. Ze kunnen namelijk ook aanwijzingen zijn voor niet-occulte geestesziekte.

Zo zouden er misschien wel tientallen oorzaken van depressie kunnen worden aangewezen, maar de occulte oorzaak is er daar maar EEN van.

Ik wil dan ook best een overzicht geven voor de oorzaken van de symptomen [ afzonderlijk of in combinatie:

a. zuiver fysische en psychische oorzaken;

b. occulte oorzaken [demonische belasting].

Ik heb, meen ik, elders al eens gezegd dat de Universitaire Psychiatrie in feite alleen maar rekening houdt met de eerstgenoemde groep van oorzaken.

Bij occulte oorzaken kan een ongelovige psychiater nooit helpen, omdat de psychiatrie dus geen rekening houdt met demonische bezetting, dus EEN van de redenen waarom de gangbare psychiatrie zo dikwijls faalt is dat zij geen rekening houdt met de geweldige psychische spanningen die door stoornissen in de verhouding van de gelovige tot God en tot de Here Jezus Christus worden teweeggebracht.

Hier kunnen zielzorgers [ bij voorkeur die welke kennis hebben van en inzicht in de psychiatrie] heel wat beter werk doen.

Enkele [mogelijke] gevolgen van het gebruik van het Ouija-bord [= geesten oproepen] zijn:

Zwaarmoedigheid

depressies

zelfmoordneigingen - en pogingen [ vloeien vaak voort uit zwaarmoedigheid/depressies.

Veelvuldige nachtmerries

spookverschijnselen.

Dit is een lijst die geen pretentie van volledigheid bezit.

Echter hebben velen moeten ervaren op wat voor een dure prijs hun occulte aktiviteiten hun waren komen te staan, en de "eindstations" blijken in talloze gevallen te zijn: OF de krankzinnigen-inrichting, OF, zelfmoord.

Oprecht dank voor deze uiteenzetting Ineke, het wekt het vermoeden dat politici zich met occulte zaken bezighouden en de bevolking demonische belastingen opleggen. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

@TTC

Of politici zich wel of niet bezig houden met occulte zaken, is hier niet relevant, en doet wat mij betreft hier dus niet ter zake.

Het gaat om mensen [ en helaas vooral jonge mensen] die zich bezig houden met het "spelen" van gevaarlijke occulte spelletjes, met alle gevolgen van dien, die ik dus uiteen heb gezet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@MN

Waarom is dat een "rare term?". Misschien in de ogen van een leek, echter een normale term binnen de psychiatrie/psychologie.

Er zijn talrijke andere opleidingsinstituten waar men een studie kan volgen tot zogenaamde "geesteswetenschappen" , echter de opleiding tot psychiater is uitsluitend te volgen op een universiteit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Of politici zich wel of niet bezig houden met occulte zaken, is hier niet relevant, en doet wat mij betreft hier dus niet ter zake. Het gaat om mensen [ en helaas vooral jonge mensen] die zich bezig houden met het "spelen" van gevaarlijke occulte spelletjes, met alle gevolgen van dien, die ik dus uiteen heb gezet.

Dat zeg je altijd Ineke, de relevantie ontgaat je misschien door de vooringenomenheid in je betoog? Al wie Bijbelstudie ernstig neemt weet dat het doorzien van de egotransverwarring tot heel vreemde neveneffecten kan leiden, het komt over dat je dit alles onder een verboden 'occultisme' wil plaatsen. Elk weldenkend mens - gelovig of niet - weet dat zoiets absurd is, het is als zeggen dat de Bijbel een spiritueel boek is maar we mogen ons niet met spiritualiteit bezig houden. Tja, zo kan je natuurlijk nog lang wachten om je ware aard te herontdekken, je hebt er dan immers een slot op gezet. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Inderdaad. Dus daarom klonk t nogal als 'witte sneeuw'. Kan me niet voorstellen dat men de hele tijd het woordje 'universitair' voor iedere studierichting plakken, behalve dan precies in die gevallen dat men t als studierichting aanduidt.

Het mag nooit lijken dat men hetzelfde zegt, het is daarom beter om er een illusoire muur tussen te plaatsen opdat de troosteloze strijd kan verder gezet worden. :(

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor de goede orde:

Een psychiater is een medicus die een aanvullende opleiding psychiatrie gevolgd heeft.

Psychiaters zijn de enigen die de wettelijke bevoegdheid hebben om biologische behandelingen, zoals geneesmiddelen en electroshocks voor te schrijven.

Daarnaast kunnen zij ook psychotherapeutische verantwoordelijkheid op zich nemen.

Psychiaters werken vaak samen met psychologen, elk vanuit hun eigen specialiteit.

Naast de universitaire studies bestaan er dus ook verschillende bacheloropleidingen in het hoger onderwijs [ bijv. voor psychologisch assistent, maatschappelijk werker of sociaal-pedagogisch hulpverlener.

Klinische psychologen hebben eveneens een universitair masterdiploma in de psychologie, en duren 4 tot 5 jaar [bachelor + master] met een klinische stage onder professionele begeleiding. Daarnaast hebben de meeste klinische psychologen een 2 tot 4-jarige postuniversitaire therapieopleiding gevolgd in 1 van de ambulante gezondheidscentra.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat een rare vraag. Het moge toch duidelijk zijn dat met de "universitaire psychiatrie" bedoeld wordt: iemand die een universitaire opleiding tot psychiater gevolgd heeft, en DUS behoort tot de universitaire psychiatrie.

Denk je dat transpersoonlijke psychiaters geen universitaire studies hebben gelopen? Of verzinnen die zomaar wat?

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Schrift zelf geeft een overzicht van de allerbelangrijkste symptomen van occulte belasting, namelijk in de gevallen van [inwoning van demonen], dus de ergste gevallen van belasting.

Zie resp. Mattheus 10:32; 12:22; Markus 1:26; 9:17-22; Lukas 13:11-17.

Zulke symptomen zijn o.a. doofheid, blindheid en stomheid, lichamelijke misvormingen, toevallen en zelfmoordneigingen.

De geschiedenis in Markus 5:1-20 en Lukas 8:26-39 geeft een beeld van een bezetene, wiens symptomen, waar ze voorkomen [ zeker indien in combinatie] bijna absolute zekerheid geeft dat er sprake is van occulte belasting.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@TTC

Wat is een "transpersoonlijke psychiater?". Licht dat eens nader toe, want je bent weer heel vaag aan het doen wat mij betreft.

Dat zijn kwakzalvers die zich bevinden op het grensvlak van pathologie en spiritualiteit. Bijvoorbeeld Gradus van Florestein die je doorverwijst naar een reïncarnatietherapeut of een kinesioloog als hij het zelf niet meer weet. Een kort interview met hem maakt veel duidelijk ( https://robvd.home.xs4all.nl/jose/nieuwsbriefarchief/Transpersoonlijke_psychiatrie.html )

Er is een hele vereniging van ( http://www.transpsy.nl/ ).

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik mis in je volledige betoog, wat in feite niet veel meer is dan een soort bijsluiter voor iemand die een psychologische studie wil doen, de relevantie voor het onderwerp: het Ouija bord. Het is alsof iemand vraagt naar de link tussen de Brexit en de hypotheekrente en dat jij begint uit te leggen wat de ontstaansgeschiedenis van Groot-Brittannië is. Het is mooi dat je verschillende ziektebeelden kunt categoriseren. Erg relevant is het (nog) niet want waar dit topic om gaat is of het Ouija bord occult is of onschuldig. Jouw aanname is dat het occult is (op basis van jouw specifieke religieuze standpunt) maar je geeft zelf ook al toe dat je standpunt niet wetenschappelijk is. Mij gaat het erom hoe je uberhaubt komt op die aanname. Om daar achter te komen zullen we moeten gaan kijken naar wat een Ouija bord daadwerkelijk is, wat de werking ervan is en kijken naar een aantal concrete gevallen van mensen die het spel gespeeld hebben. Vandaar mijn vraag aan jou: hoe komt het dat mensen opeens geen contact meer kunnen leggen met entiteiten/ demonen als ze hun vinger niet op het glas leggen? Waarom zijn de demonen in hun communicatie afhankelijk van de spelregels van een speelgoedfabrikant?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Voor de goede orde:

Een psychiater is een medicus die een aanvullende opleiding psychiatrie gevolgd heeft.

Psychiaters zijn de enigen die de wettelijke bevoegdheid hebben om biologische behandelingen, zoals geneesmiddelen en electroshocks voor te schrijven.

Daarnaast kunnen zij ook psychotherapeutische verantwoordelijkheid op zich nemen.

Psychiaters werken vaak samen met psychologen, elk vanuit hun eigen specialiteit.

Naast de universitaire studies bestaan er dus ook verschillende bacheloropleidingen in het hoger onderwijs [ bijv. voor psychologisch assistent, maatschappelijk werker of sociaal-pedagogisch hulpverlener.

Klinische psychologen hebben eveneens een universitair masterdiploma in de psychologie, en duren 4 tot 5 jaar [bachelor + master] met een klinische stage onder professionele begeleiding. Daarnaast hebben de meeste klinische psychologen een 2 tot 4-jarige postuniversitaire therapieopleiding gevolgd in 1 van de ambulante gezondheidscentra.

Dat is me bekend. Dus 'universitaire psychiatrie is wat mij betreft een pleonasme.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Voor de goede orde:

Een psychiater is een medicus die een aanvullende opleiding psychiatrie gevolgd heeft.

Psychiaters zijn de enigen die de wettelijke bevoegdheid hebben om biologische behandelingen, zoals geneesmiddelen en electroshocks voor te schrijven.

Daarnaast kunnen zij ook psychotherapeutische verantwoordelijkheid op zich nemen.

Psychiaters werken vaak samen met psychologen, elk vanuit hun eigen specialiteit.

Naast de universitaire studies bestaan er dus ook verschillende bacheloropleidingen in het hoger onderwijs [ bijv. voor psychologisch assistent, maatschappelijk werker of sociaal-pedagogisch hulpverlener.

Klinische psychologen hebben eveneens een universitair masterdiploma in de psychologie, en duren 4 tot 5 jaar [bachelor + master] met een klinische stage onder professionele begeleiding. Daarnaast hebben de meeste klinische psychologen een 2 tot 4-jarige postuniversitaire therapieopleiding gevolgd in 1 van de ambulante gezondheidscentra.

Dat is me bekend. Dus 'universitaire psychiatrie is wat mij betreft een pleonasme.

Misschien niet als je referentiekader pseudowetenschap is :+

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid