Spring naar bijdragen

Eva en de verboden vrucht.


Aanbevolen berichten

Hoe kon ze dan weten dat het niet goed was om van de vruchten te eten, ze wist het verschil tussen goed en kwaad immers niet ?

Hier heb je gelijk in.

Maar je vergeet dat de slang haar verleidde om ervan te eten.

En ze zouden immers aan Gd gelijk worden.

Een beetje verder staat dat de vruchten er aanlokkelijk en veelbelovend uitzagen en door ervan te eten zouden ze verstandig worden.

Dit viel op omdat de slang haar er attent op maakte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 84
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Hoe kon ze dan weten dat het niet goed was om van de vruchten te eten, ze wist het verschil tussen goed en kwaad immers niet ?

Hier heb je gelijk in.

Maar je vergeet dat de slang haar verleidde om ervan te eten.

En ze zouden immers aan Gd gelijk worden.

Een beetje verder staat dat de vruchten er aanlokkelijk en veelbelovend uitzagen en door ervan te eten zouden ze verstandig worden.

Dit viel op omdat de slang haar er attent op maakte.

God had gezegd dat dit niet mocht, dus was het het kwade.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hij geeft je gelijk, en hij noch jij geven argumenten. Anderen hier geven wel argumenten. Er staat nergens 'Adam ende Eva hadden totaal geen kennisch van goed ende kwaed'. Nergens. Sterker nog, er staat dat God ze al wat inzicht in goed en slecht gaf door te zeggen dat eten van die boom baaaaad mmmmmkay was.

Nergens lees ik in genesis dat A en E kennis van goed en kwaad hadden voor de daad.

Na de daad gingen hun ogen open en gingen beseffen......

1 dat ze naakt waren, vers

[7] Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt waren. Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen en maakten daar lendenschorten van.

2 ze gingen beseffen dat ze Gd kwaad hadden gedaan door hun ongehoorzaamheid, vers

[8] Toen zij bij het opkomen van de middagwind de heer God in de tuin hoorden naderen, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de heer God tussen de bomen van de tuin.

Bevestiging volgende vers:

[22] De heer God zei: ‘Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van Ons is geworden, wil Ik voorkomen dat hij zijn hand uitstrekt en ook van de boom van het leven plukt. Door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven!’ WB vertaling

escape

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hij geeft je gelijk, en hij noch jij geven argumenten. Anderen hier geven wel argumenten. Er staat nergens 'Adam ende Eva hadden totaal geen kennisch van goed ende kwaed'. Nergens. Sterker nog, er staat dat God ze al wat inzicht in goed en slecht gaf door te zeggen dat eten van die boom baaaaad mmmmmkay was.

Nergens lees ik in genesis dat A en E kennis van goed en kwaad hadden voor de daad.

Na de daad gingen hun ogen open en gingen beseffen......

1 dat ze naakt waren, vers

[7] Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt waren. Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen en maakten daar lendenschorten van.

2 ze gingen beseffen dat ze Gd kwaad hadden gedaan door hun ongehoorzaamheid, vers

[8] Toen zij bij het opkomen van de middagwind de heer God in de tuin hoorden naderen, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de heer God tussen de bomen van de tuin.

Bevestiging volgende vers:

[22] De heer God zei: ‘Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van Ons is geworden, wil Ik voorkomen dat hij zijn hand uitstrekt en ook van de boom van het leven plukt. Door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven!’ WB vertaling

escape

Je blijft maar inlezen. Ik weet niet hoe vaak ik t moet herhalen. Misschien verwoorde ik t hier beter:
Omdat God hun dat heeft verteld en dus gegeven die kennis. Simpel. En de Bijbel zegt nergens dat ze totaal geen onderscheid van goed en kwaad hadden. Allleen dat ze geen schaamte hadden. En dat de boom er uitzag alsof ze goed was om je mis op te doen. Het is vooral de slang die de lezer vertelt wat er allemaal gebeurt (ogen open, als God kennis hebbende etc).

En nee ik zeg ook niet dat ze kennis van goed kwaad hadden. Maar jij beweert dat dat ze het per se niet hadden. En dat staat er niet. En is ook niet te concluderen. En als God ze iets verbiedt kun je dus concluderen dat ze op dat ogenblik hun eerste inzicht in goed en kwaad kado kregen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@MysticNetherlands,

Je hebt gelijk, wie ben ik om mijn overtuiging als waarheid te presenteren.

Dit is niet de bedoeling.

Ik had evengoed gewoon kunnen zeggen dat ik het eens ben met de zienswijze van "Dat beloof ik."

Nog een zienswijze waaruit we eventueel zouden kunnen concluderen dat A en E geen inzicht hadden in goed en kwaad.

Eva was volmaakt , toch kon zij niet weerstaan aan de verleiding van de slang/satan.

Op haar beurt verleidde ze Adam, een tweede volmaakte mens.

Twee maal dezelfde fout.

Een beetje vreemd dat in dit geval twee volmaakte mensen die inzicht zouden hebben in de kennis van goed en kwaad, dezelfde fout maken.

Jezus kon als volmaakte mens wel aan de verleiding van de duivel weerstaan.

Jezus had wel deze kennis, hij was goddelijk en volgens vele christelijke zienswijzen was Hij vanaf het begin bij de schepping aanwezig.

Dit verklaart ook de zinssnede uit vers [22]

De heer God zei: ‘Nu de mens IN de kennis van goed en kwaad als een van Ons IS geworden.

In kennis van goed en kwaad

Let op het gedeelte “ als een van ons geworden IS ....... .

In wat geworden is ?

Niet in gelijkheid met Gd, maar In kennis van goed en kwaad.

Ze begrepen het nu maar pas, na de daad, het verschil tussen goed en kwaad.

Maar, het is maar een conclusie.

escape

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hij geeft je gelijk, en hij noch jij geven argumenten. Anderen hier geven wel argumenten. Er staat nergens 'Adam ende Eva hadden totaal geen kennisch van goed ende kwaed'. Nergens. Sterker nog, er staat dat God ze al wat inzicht in goed en slecht gaf door te zeggen dat eten van die boom baaaaad mmmmmkay was.

Inderdaad staat de eerste cursieve zin er niet.

Maar de tweede staat er ook niet. Er staat simpelweg niet dat ze inzicht kregen in goed en kwaad voordat ze van de boom aten. Er staat wél dat ze dat inzicht kregen nádat ze van de boom aten.

Uit het gegeven dat ze tevoren was uitgelegd dat van de boom eten vreselijke gevolgen zou hebben, kun je inderdaad de conclusie trekken dat ze dat dan toch moeten hebben geweten. Maar dat is iets wezenlijke anders dat dat het er staat.

Het probleem met deze teksten is dat er zaken in staan die tegengesteld zijn.

Of ze wisten het tevoren, of ze wisten het niet, maar het kan niet tegelijkertijd waar zijn.

Welke visie je ook kiest, de keus houdt automatisch in dat de conclusie moet zijn dan bepaalde delen van de tekst niet kloppen.

Omgekeerd redenerend: als je er van uitgaat dat de hele tekst wel klopt, moet je tegenstellingen in de tekst accepteren, en dat is vreemd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Of ze wisten het.

Of ze wisten het niet.

Feit is dat de bijbel hierover geen verdere details geeft.

Mijn conclusie is dat juist door gebrek aan details teksten schijnbaar niet kloppen

en voor interpretaties vatbaar zijn.

Mijn conclusie is ook dat het niet belangrijk is of ze het nou wisten of niet.

De daad is gepleegd met als gevolg onvolmaaktheid.

escape

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het probleem met deze teksten is dat er zaken in staan die tegengesteld zijn.

Of ze wisten het tevoren, of ze wisten het niet, maar het kan niet tegelijkertijd waar zijn.

Welke visie je ook kiest, de keus houdt automatisch in dat de conclusie moet zijn dan bepaalde delen van de tekst niet kloppen.

Omgekeerd redenerend: als je er van uitgaat dat de hele tekst wel klopt, moet je tegenstellingen in de tekst accepteren, en dat is vreemd.

De tegenstellingen die je ervaart, zouden ertoe moeten leiden dat je opnieuw je interpretatieproces doorloopt en kijkt of al je veronderstellingen kloppen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Yep, ze kloppen.

Waar zit ik fout dan, of zit de fout in de tekst ?

Als ze kloppen, kan je conclusie zijn dat de fout in de tekst zit. Zelf zou ik daar niet zo zeker van zijn.

Eén van de mogelijkheden is, dat de mens wel degelijk wist wat goed en kwaad is ten aanzien van de boom, omdat God dat persoonlijk aan de mens had verteld. Jij wijst dat argument af. Waarom? Hoe bepaal jij zelf wat goed en kwaad is?

En hoe denk je dat men dat deed in de cultuur waarin de Bijbel ontstond?

Neem Exodus 15:26: Mozes hield hun voor: ‘Als u oprecht gehoorzaamt aan het woord van de heer uw God, en als u doet wat in zijn ogen goed is, als u zijn voorschriften opvolgt en zijn verordeningen onderhoudt, dan zal geen van de ziekten die Ik over Egypte liet komen, u treffen. Ik ben de heer, uw geneesheer’ (Willibrordvertaling).

En Deuteronomium 12:28: Gehoorzaam aan alles wat ik u vandaag voorschrijf; dan zullen u en uw kinderen altijd gelukkig zijn, omdat u doet wat goed is in de ogen van de heer uw God (Willibrordvertaling).

Ik lees hier dat goed is wat in Gods ogen goed is. Dat weet je uit zijn voorschriften en verordeningen. Je handelt ernaar door te gehoorzamen, ze op te volgen en te onderhouden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste TS,

Opmerkelijk dat je zelfs als atheïst geindoctrineerd bent door een calvinistisch, danwel theologisch denken.

Als je de Schrift bestudeerd dan kun je weten dat Adam uit de aarde aards was en dat de aarde bezoedeld was door de val van een overdekkende cherub die in opstand kwam en uit de hemel werd gekieperd en dus werd de aarde woest en ledig. Dat was de aarde blijkbaar niet, en als Adam ( rood) uit de aarde (adamah) genomen wordt dan was de grondstof niet zuiver en was de zonde ( zuurdesem) van de vorige "dag" aanwezig en kon hij dus de verleiding van de slang niet weerstaan en werd hij ongehoorzaam aan God.

Eva is een type van het lichaam van Christus en Adam ging a.h.w. mee met zijn vrouw zoals de 2e Adam meeging met Zijn lichaam. Dat is pure typologie wat je eigenlijk pas verstaat als je een gelovige bent en dat ben je niet, dus het heeft geen zin om het uit te diepen.

Kennis van de restitutieleer geeft antwoord op je vragen, wat ook ooit mijn vragen waren, maar je moet daarmee wel wat je geleerd hebt uitbannen.

Adam werd geen zondaar omdat hij zondigde, maar zondigde omdat hij al bij de schepping een grondstof had die niet deugde. Adam was goed, maar niet volmaakt en daarom spreekt Genesis 1 al over het Licht dat komen zou in vers 3 en wijst heel het hoofdstuk naar Hem Die het uitgedrukte Beeld Gods was en dat was niet de 1e Adam , maar de 2e Adam.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Mystic

Wat een vreemde opmerking.

God schiep .... "in den beginne.... de [2] hemelen en de aarde, en nergens wordt beschreven wanneer dat was. In vers 2 van Genesis wordt beschreven dat die aarde woestheid en ledigheid is geworden, namelijk vanwege de val van die overdekkende cherub.

Adam is genomen UIT de aarde die zondig was geworden, zoals @Kwispel al uitgelegd heeft.

Dus, nee, God heeft in den beginne de aarde perfect geschapen, echter werd die aarde woestheid en ledigheid door toedoen van de satan. Daarna heeft God de aarde gerestitueerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er staat echter niet dat de aarde woest en ledig was geworden, maar alleen dat zij woest en ledig was. Toen God haar schiep, was er nog geen orde. Vervolgens scheidde Hij in de eerste drie dagen de elementen en vervolgens vulde Hij in de laatste drie dagen de elementen met schepselen.

Zo bracht Hij orde en leven in de schepping en bracht Hij haar tot stand.

De aarde wordt daarnaast pas in Genesis 3 vervloekt. Daarvóór was er dus niets aan de hand met haar, God vond de schepping zelfs "zeer goed." Iets wat God nooit zal zeggen van de zonde, of van iets dat zondig is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Robert Frans

De zonde kwam toch echt in de wereld door de zondige satan.

De satan was dus eerder een zondaar dan Adam.

Genesis 3:19 zegt dan ook dat Adam niet stierf omdat hij gezondigd had, maar dat hij stierf, omdat hij uit de aarde genomen was. Hij werd gemaakt uit een gevallen aarde.

God heeft de aarde niet woest en ledig geschapen, maar zij is dat geworden. De aarde WERD dus woest en ledig.

Jesaja 45:18 bevestigt dat ook: "Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer".

Link naar bericht
Deel via andere websites

De satan verleidde inderdaad Adam tot zonde, maar dat zegt nog niets over de aarde zelf. En in Genesis 1 staat nog steeds niet dat de aarde woest en ledig wérd, maar enkel dat ze dat wás. Het woordje "werd" erin lezen lijkt mij dus nogal een eigen keuze.

Het gedeelte uit Jesaja spreekt dat niet tegen, want in Genesis 1 lees je inderdaad dat God de ledige, woeste aarde ordent en vult met leven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Adam werd geen zondaar omdat hij zondigde, maar zondigde omdat hij al bij de schepping een grondstof had die niet deugde

Een grondstof die niet deugde... één waar begeerte uit voortsproot, wellicht?

Maar dan: is dat, op zichzelf genomen, slecht?

Twee gedachten daarover:

Een. Jacobus zegt: "Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders." (Jacobus 1:13 e.v.).

Dus niet de begeerte is zonde, maar de bevruchting (beantwoording met een daad) ervan.

Hoe dat gaat, zien we bij Eva in Genesis 3:6:

"En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, (...)"

Twee. Hoe zou je liefde voor God vrijwillig kunnen zijn, wanneer je niet tenminste óók een verlangen hebt dat de andere kant op gaat...? Je kunt ervoor kiezen dat verlangen al dan niet te beantwoorden met een daad. Zoals JHWH tot Kaïn zegt:

"Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen." (Genesis 4:6 e.v.).

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee, geen eigen keuze @RF, maar wat er in de grondtekst staat, en daar staat dat de aarde woestheid en ledigheid WERD, vanwege de afgrond.

Het is een omstreden vers inderdaad, en ik wil dat best verder uitleggen, maar men wijst over het algemeen sowieso de restitutieleer af, en ga me dus niet verder daarmee vermoeien, tenzij je echt interesse hebt daarin.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid