Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Is het Evangelie niet genoeg dan? Daar geeft Jezus toch zelf duidelijk de opdracht om in de naam van de VZHG te dopen. Of geloof je dat die opdracht na de Hemelvaart niet meer geldig was, dat die opdracht dus maar negen dagen gold?

De doopformule is dus volkomen bijbels, want zij staat in de bijbel. Bijbelser kun je het niet krijgen dan, toch?

Je geeft nog geen antwoord op mijn vraag. Waar staat dat na Jezus hemelvaart mensen gedoopt werden in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest? Het evangelie van Mattheus is inderdaad belangrijk, maar waarom staat er geen één keer in het boek Handelingen dat mensen met deze 'formule' gedoopt werden, maar alleen in de naam van Christus?

Laat ik het anders stellen: is de 'doopformule' zoals de kerken leren 'vereist', aangezien jij zegt dat het volkomen Bijbels is, of kunnen we ook in de naam van alleen Christus gedoopt worden, aangezien dat ook volkomen Bijbels is (zie voorbeelden Handelingen).

In welke naam werden deze mensen gedoopt?

Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen (Handelingen 2:38)

(Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus) Handelingen 8:16

En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven (Handelingen 10:48)

en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus (Handelingen 19:5)

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 124
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Nou, het is tegen de normale procedures, maar het gaat in alle gevallen om een geldige doop; mits met water en doopformule.

Nee, mits met stromend water, de trinitaire formule, en de intentie

Ik neem aan dat je met 'doopformule' bedoeld het dopen in de naam van Christus?

Henkjan had het, zoals je ongetwijfeld kan begrijpen als je het even terug leest, over de katholieke situatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Is het heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs ook voldoende?

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

-Matteüs 28,19-20

Mijn vraag is of deze formule ook in het boek Handelingen staat, de gebeurtenissen na Jezus Hemelvaart.

Waar staat dat mensen zich lieten dopen in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest?

Ik lees namelijk alleen dat mensen zich lieten dopen in de naam van Christus. Waar lees je de 'doopformule' in Handelingen?

Vroeger was het al vermoeiend genoeg met het eeuwige "waar staat dat in de Bijbel?" Maar nu moet het ook nog specifiek in Handelingen staan? _O-

Link naar bericht
Deel via andere websites
Is het heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs ook voldoende?

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

-Matteüs 28,19-20

Mijn vraag is of deze formule ook in het boek Handelingen staat, de gebeurtenissen na Jezus Hemelvaart.

Waar staat dat mensen zich lieten dopen in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest?

Ik lees namelijk alleen dat mensen zich lieten dopen in de naam van Christus. Waar lees je de 'doopformule' in Handelingen?

Vroeger was het al vermoeiend genoeg met het eeuwige "waar staat dat in de Bijbel?" Maar nu moet het ook nog specifiek in Handelingen staan? _O-

Nooit gehoord van de manuscripten die gevonden zijn van het evangelie van Mattheus, waar Jezus zijn discipelen de opdracht geeft te dopen in zijn naam (alleen)? Waar staat in de Bijbel dat zijn discipelen mensen doopte met de formule 'de vader en de zoon en de heilige geest' na zijn vertrek naar de hemel?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mijn vraag is of deze formule ook in het boek Handelingen staat, de gebeurtenissen na Jezus Hemelvaart.

Waar staat dat mensen zich lieten dopen in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest?

Ik lees namelijk alleen dat mensen zich lieten dopen in de naam van Christus. Waar lees je de 'doopformule' in Handelingen?

Vroeger was het al vermoeiend genoeg met het eeuwige "waar staat dat in de Bijbel?" Maar nu moet het ook nog specifiek in Handelingen staan? _O-

Nooit gehoord van de manuscripten die gevonden zijn van het evangelie van Mattheus, waar Jezus zijn discipelen de opdracht geeft te dopen in zijn naam (alleen)? Waar staat in de Bijbel dat zijn discipelen mensen doopte met de formule 'de vader en de zoon en de heilige geest' na zijn vertrek naar de hemel?

Waarom zou zoiets in de bijbel moeten staan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
@ JCG

Jezus zegt dat je dat zo moet doen. Dus zo doen we dat!

En zo doet de kerk dat bovendien altijd al. Dus, de Bijbel zegt het, de traditie zegt het. Alleen jij zegt wat anders;)

Henkjan, je leest niet wat ik typ.

Ik zeg dat er nergens in de Bijbel mensen werden gedoopt in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest, maar alleen in de naam van Christus. De Bijbel zegt dat Jezus' discipelen zich lieten dopen in de naam van alleen Christus (zie voorbeelden hierboven uit Handelingen), niet ik.

Hierboven wordt gesuggereerd dat het een vereiste is om iemand in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest te dopen, dit terwijl er duidelijk in de Bijbel staat dat Jezus' discipelen dit in de naam van Christus alleen deden. Er is geen bewijs dat dit met de doopformule 'in de Vader en de zoon en de heilige geest' gedaan werd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

dan heb jij niet goed gelezen, Jezus zegt immers in Marcus: doop in de naam van de VZHG.

Dat staat dus wel in de Bijbel.

Het dopen in Jezus naam kan daar op slaan, het zou ook op wat anders kunnen slaan, dat is open voor discussie: die discussie wordt beantwoord door Jezus zelf: in de naam van de VZHG. En de traditie doet het dus ook niet anders dan dit; de apostolische traditie, dus want de apostelen in de praktijk deden.

Overigers: het dopen in alleen Jezus'naam, zoals jij beweerd staat er niet he. Er staat in Jezus'naam, zonder alleen. Dus nu verzin je dingen bij de Bijbel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
dan heb jij niet goed gelezen, Jezus zegt immers in Marcus: doop in de naam van de VZHG.

Dat staat dus wel in de Bijbel.

Het dopen in Jezus naam kan daar op slaan, het zou ook op wat anders kunnen slaan, dat is open voor discussie: die discussie wordt beantwoord door Jezus zelf: in de naam van de VZHG. En de traditie doet het dus ook niet anders dan dit; de apostolische traditie, dus want de apostelen in de praktijk deden.

Overigers: het dopen in alleen Jezus'naam, zoals jij beweerd staat er niet he. Er staat in Jezus'naam, zonder alleen. Dus nu verzin je dingen bij de Bijbel.

Je beweerd dat ik dingen verzin, en ik heb het gevoel dat je of mij niet begrijpt, of je koste wat het kost aan je eigen zienswijze blijft houden, om je gelijk te krijgen. Ik geef je feiten (teksten uit Handelingen), het is aan de lezer om het te geloven of niet. Ik haal viermaal een Bijbeltekst aan waar de discipelen van Jezus mensen doopte in de naam van Jezus (lees alleen in zijn naam!). Nergens staat dat mensen gedoopt werden in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest. Het is, zoals ik het bezie, geen vereiste om gedoopt te worden met de 'formule' zoals trinitariërs beweren.

In de volgende gevallen werden de mensen NIET gedoopt in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest:

Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen (Handelingen 2:38)

(Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus) Handelingen 8:16

En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven (Handelingen 10:48)

en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus (Handelingen 19:5)

Verzin ik dingen als ik zeg: deze mensen werden alleen in de naam van Jezus Christus gedoopt? Waar staan de woorden 'in de vader' en 'in de heilige geest' in bovenstaande teksten?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zou Jezus na het eten zich wel eens ontlast hebben? Staat niets van in de Bijbel, dus waarschijnlijk niet he.

Grappig

Vind je? Ben toch benieuwd naar je antwoord. Sterker nog, gezien de vragen die je stelt, zal je moeten antwoorden, tenzij je wil erkennen dat je eigen vraag onzinnig is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zou Jezus na het eten zich wel eens ontlast hebben? Staat niets van in de Bijbel, dus waarschijnlijk niet he.

Grappig

Vind je? Ben toch benieuwd naar je antwoord. Sterker nog, gezien de vragen die je stelt, zal je moeten antwoorden, tenzij je wil erkennen dat je eigen vraag onzinnig is.

Ik stelde geen vraag, ik zei dat Jezus' discipelen werden gedoopt in de naam van Christus alleen. Ik onderbouwde mijn bewering met viertal teksten waarin staat dat de discipelen gedoopt werden in de naam van Jezus. Geen doop in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest in Handelingen...

Verzin ik dingen als ik zeg: deze mensen werden alleen in de naam van Jezus Christus gedoopt? NEE, dat staat in Handelingen, dat zijn niet mijn woorden maar de woorden van de schrijver van Handelingen. Er staat geen enkel voorbeeld in de Bijbel van een doop waarbij een doopformule werd gebruikt, namelijk de VZHG.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er staat dat ze in Jezus'naam gedoopt worden.

Er staat niet bij welke woorden daarbij gebruikt werden en evenmin hoe dat verder precies verliep.

Ik snap wel dat jij koste wat kost wil ontkennen dat dopen gewoon gebeurd op de manier zoals Jezus heeft aangegeven in het evangelie van Marcus omdat dat botst met je eigen geloofsopvattingen, maar dat kan je simpelweg niet uit die teksten halen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Grappig

Vind je? Ben toch benieuwd naar je antwoord. Sterker nog, gezien de vragen die je stelt, zal je moeten antwoorden, tenzij je wil erkennen dat je eigen vraag onzinnig is.

Ik stelde geen vraag, ik zei dat Jezus' discipelen werden gedoopt in de naam van Christus alleen. Ik onderbouwde mijn bewering met viertal teksten waarin staat dat de discipelen gedoopt werden in de naam van Jezus. Geen doop in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest in Handelingen...

Verzin ik dingen als ik zeg: deze mensen werden alleen in de naam van Jezus Christus gedoopt? NEE, dat staat in Handelingen, dat zijn niet mijn woorden maar de woorden van de schrijver van Handelingen. Er staat geen enkel voorbeeld in de Bijbel van een doop waarbij een doopformule werd gebruikt, namelijk de VZHG.

Maar Jezus zegt wel dat dat de woorden zijn om mee te dopen. Dus met wie strijd je nu;)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Vind je? Ben toch benieuwd naar je antwoord. Sterker nog, gezien de vragen die je stelt, zal je moeten antwoorden, tenzij je wil erkennen dat je eigen vraag onzinnig is.

Ik stelde geen vraag, ik zei dat Jezus' discipelen werden gedoopt in de naam van Christus alleen. Ik onderbouwde mijn bewering met viertal teksten waarin staat dat de discipelen gedoopt werden in de naam van Jezus. Geen doop in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest in Handelingen...

Verzin ik dingen als ik zeg: deze mensen werden alleen in de naam van Jezus Christus gedoopt? NEE, dat staat in Handelingen, dat zijn niet mijn woorden maar de woorden van de schrijver van Handelingen. Er staat geen enkel voorbeeld in de Bijbel van een doop waarbij een doopformule werd gebruikt, namelijk de VZHG.

Maar Jezus zegt wel dat dat de woorden zijn om mee te dopen. Dus met wie strijd je nu;)

Waar staat in de Bijbel dat na Jezus hemelvaart mensen gedoopt werden in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest?

En waarom staat er volgens jou in Handelingen alleen maar voorbeelden van dopen in de naam van Jezus (alleen)?

Ik ben van mening dat de schrijver niet zomaar 'de Vader' en 'de heilige geest' vergeten is in zijn brief, en dat deze mensen werkelijk gedoopt zijn in de naam van Jezus.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zo staat het er nu eenmaal: omdat Lucas gewoon dacht: als ik opschrijf in Jezus naam dan snapt iedereen wel gewoon dat het gaat om de normale doop, dus met de woorden zoals Jezus die gegeven heeft. En als iemand toch twijfelt daaraan, dan kun je dan rustig even vragen bij de apostelen of hun opvolgers en dan zullen die je dat vertellen;)

Het dopen in Jezus naam wordt zo omschreven omdat het meer is dan alleen een zinnetje zeggen: het bestaat ook uit water gieten, handen opleggen, er wordt voor en naderhand gebeden etc. De liturgische teksten zijn dus een onderdeel van het hele ritueel. Door aan te geven dat het gaat om de dood op Jezus naam wordt aangegeven dat het gaat om dit ritueel, en niet bijvoorbeeld de doop van Johannes of de verschillende vormen van dopen en ritueel wassen zoals die gebruikelijk waren in de Joodse traditie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben van mening dat de schrijver niet zomaar 'de Vader' en 'de heilige geest' vergeten is in zijn brief, en dat deze mensen werkelijk gedoopt zijn in de naam van Jezus.

Ja joh, Jezus vertelde alleen voor de lol hoe je moest dopen:P Gelukkig deden de dicipelen het op jouw manier _O-_O-

Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij weet je het antwoord zelf heel goed JCG. Welk punt wil je maken? Dat heel veel mensen verkeerd gedoopt zijn?

Dit topic begint trouwens off-topig te gaan. We kunnen hier best op doorgaan maar dan wil ik het topic splitsen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
De doop is tegenwoordig in veel kerken een enorm georganiseerd evenement. Helemaal niets mee, want iedereen mag dan ook weten dat je voor Jezus kiest, maar de vaak dan 'verplichte' lidmaatschap en doop- registratie van een bepaalde kerk staat mij wat tegen.

Ik ben benieuwd wat jullie mening is.

Zo denk ik er eender over, een doop hoeft niet percé plaats te vinden in een doopvond, ik heb menig foto's en filmpjes gezien dat mensen werden gedoopt in zee, maar ook in een vaart en ben zelfs aanwezig geweest Op Urk waar iemand in het IJsselmeer werd gedoopt. Ik denk dat de kerk vaak voor de lieflijk ruikende voeten van de Zoon loopt, de suggestie opwekkend alsof zij het beter weten, gelijk als destijds de Farizeeën en de Sadduceeën. Er is na 2000 jaar nog niet veel verandert. Een zwerver vroeg of ik hem wilde dopen, kan hoor, maar de slotgracht van een nabij gelegen kasteel leek me nogal een modderpoel, en de plas op straat was te ondiep dus heb maar gevraagd aan de lokale staf of er een mogelijkheid was om hem te dopen, en die was er gelukkig voor hem en kon ik het zelfs uit handen geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ok, mijn vraag elders is wel beantwoord. Je schrijft echt zelf zo. :#

Práát je ook zo?

Euh ja, wat is daar zo bijzonder aan??
Link naar bericht
Deel via andere websites
Niks hoor

Pffffffffffff oh, gelukkig!

Dacht al dat ik in rang zou vallen? :#

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid