Spring naar bijdragen

Jcg

Members
 • Aantal bijdragen

  59
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. Jcg

  De Drie-eenheid

  Wat is er mis mee om iets wat reeds goed is beargumenteerd te herschrijven? Maar voorlopig heb ik on topic in een vorige reactie ongeveer vijftig schriftplaatsen gegeven waaruit duidelijk blijkt dat Jeshua niet God is. en zoals een eerdere bezoeker ook al aangaf... ook hij heeft nooit een antwoord /weerlegging gekregen. en dat zal ook nu niet gebeuren. Inderdaad, Jezus wordt de zoon van God genoemd, niet God zelf.
 2. Jcg

  De Drie-eenheid

  De schrijver quote Psalmen, en opeens is 'God de Vader' degene die deze dingen in Psalmen heeft gezegd? Waar staat dat, en waar is dat bewijs? Het heeft juist heel veel zin om te kijken wie 'de spreker' is in de aangehaalde teksten (in dit geval de Psalmen), en nagaan wiens woorden gequoot worden, in dit geval de Psalmist. Het lijkt me meer zin te hebben om te zien hoe een citaat functioneert in de tekst waarin e.e.a. wordt aangehaald... In dit geval: in de Hebreeënbrief! Want daarin staat te lezen dat God (via de profeten) gesproken heeft - en dan volgen een aantal profetenuitspraken die w
 3. Jcg

  De Drie-eenheid

  De schrijver quote Psalmen, en opeens is 'God de Vader' degene die deze dingen in Psalmen heeft gezegd? Waar staat dat, en waar is dat bewijs? Het heeft juist heel veel zin om te kijken wie 'de spreker' is in de aangehaalde teksten (in dit geval de Psalmen), en nagaan wiens woorden gequoot worden, in dit geval de Psalmist.
 4. Jcg

  De Drie-eenheid

  Elders in het NT worden ook gewoon OT-citaten aangehaald als gesproken door God. Wat jij wilt, is dat "context" een magisch woord is, waarmee je alles wat je niet aanstaat, kunt wegvegen. Je bent Hebr.1:2 nog even vergeten waar alles door de Zoon geschapen is. Hebr.2:11-13 is een aardig voorbeeld. Hebr.1:5 natuurlijk ook, waar ook gewoon "hij zegt" stond, maar waar jij wel "God" leest. En - interessant - in Hebr.3:7 gaat het om de Heilige Geest die spreekt, terwijl het volgens Ps.95 JHWH is die spreekt (weer een puntje voor de drie-eenheid, idem Hebr.10:15). Maar even later (Hebr.3:15, 4:7)
 5. Jcg

  De Drie-eenheid

  Oh? De schrijver van Hebreeën maakt toch geen onderscheid? Hij zegt dat "God heeft gesproken via de profeten"; en met die woorden is de Tenach gevuld. Met de woorden van God, die de schrijver even later citeert: "Hij zei..." Even voor de goede orde: dat 'legei' betekent alléén "de Schrift zegt", als de woorden "de Schrift" ("η γÏαφη") ook daadwerkelijk gebruikt worden in een tekst... Je kan het (dat "η γÏαφη") er niet zo maar even bij denken omdat het je wel goed uit komt... En dat 'legei' betekent weliswaar hij/zij/het zegt, maar het volgt gewoon het onderwerp! Zoals gezegd,
 6. Jcg

  De Drie-eenheid

  Het laat mooi zien dat in het Grieks het subject (onderwerp) niet steeds in de directe context (dezelfde zin) hoeft te staan, maar ook gewoon één zin (of een paar zinnen) eerder... η γÏαφη hoeft in vers 6 niet herhaald te worden, omdat het (als subject) al een zin eerder gebruikt werd... Nu Hebr 1: wat is daar het subject?? Komt het woord "η γÏαφη" - de Schrift - daar voor? Hebr 1 begint zo: 1 ΠολυμεÏῶς καὶ πολυτÏόπως πάλαι ὠΘεὸς λαλήσας τοῖς πατÏάσιν á¼Î½ τοῖς Ï€Ïοφήταις 2 á¼Ï€â€™ á¼ÏƒÏ‡Î¬Ï„ου τῶν ἡμεÏá
 7. Jcg

  De Drie-eenheid

  Staat er: 'Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door Jezus Christus' of staat er 'Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus'. En wiens woorden sprak Christus? Was het niet de woorden van God, zoals hij keer op keer tegen de Joden zei? Was het niet dat Jezus zei dat wie Hem zag, ook de Vader zag? Jezus is de Messias, de Christus van God, niet God zelf. Ofwel, als Paulus het evangelie wel van Petrus of Johannes of Jacobus in Jeruzalem had gehoord, had Paulus ook gewoon moeten schrijven dat hij het niet van ee
 8. Jcg

  Spontane doop

  Ik stelde geen vraag, ik zei dat Jezus' discipelen werden gedoopt in de naam van Christus alleen. Ik onderbouwde mijn bewering met viertal teksten waarin staat dat de discipelen gedoopt werden in de naam van Jezus. Geen doop in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest in Handelingen... Verzin ik dingen als ik zeg: deze mensen werden alleen in de naam van Jezus Christus gedoopt? NEE, dat staat in Handelingen, dat zijn niet mijn woorden maar de woorden van de schrijver van Handelingen. Er staat geen enkel voorbeeld in de Bijbel van een doop waarbij een doopformule werd gebruikt, name
 9. Jcg

  Spontane doop

  Grappig Vind je? Ben toch benieuwd naar je antwoord. Sterker nog, gezien de vragen die je stelt, zal je moeten antwoorden, tenzij je wil erkennen dat je eigen vraag onzinnig is. Ik stelde geen vraag, ik zei dat Jezus' discipelen werden gedoopt in de naam van Christus alleen. Ik onderbouwde mijn bewering met viertal teksten waarin staat dat de discipelen gedoopt werden in de naam van Jezus. Geen doop in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest in Handelingen... Verzin ik dingen als ik zeg: deze mensen werden alleen in de naam van Jezus Christus gedoopt? NEE, dat staat in Handeli
 10. Jcg

  De Drie-eenheid

  Je noemt mijn bijdrage 'geneuzel' en zegt dat ik in staat ben de Bijbel in korte tijd twee keer tegen te spreken. Merkwaardig genoeg ga je op geen van de Bijbelteksten in die ik aandraag hmm.... Je hebt wellicht Galaten 1:11-12 nog niet gelezen? Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. 12 Want ik heb dat ook niet van een mens (antropos) ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Je betoog was kort samengevat "hier heb je een aantal bijbelteksten waarin staat dat Jezus man/mens
 11. Jcg

  Spontane doop

  Grappig
 12. Jcg

  Spontane doop

  Je beweerd dat ik dingen verzin, en ik heb het gevoel dat je of mij niet begrijpt, of je koste wat het kost aan je eigen zienswijze blijft houden, om je gelijk te krijgen. Ik geef je feiten (teksten uit Handelingen), het is aan de lezer om het te geloven of niet. Ik haal viermaal een Bijbeltekst aan waar de discipelen van Jezus mensen doopte in de naam van Jezus (lees alleen in zijn naam!). Nergens staat dat mensen gedoopt werden in de naam van de Vader en de zoon en de heilige geest. Het is, zoals ik het bezie, geen vereiste om gedoopt te worden met de 'formule' zoals trinitariërs beweren.
 13. Jcg

  De Drie-eenheid

  Prachtig he. Ik heb er serieus eens over nagedacht om een antwoordgenerator te maken. Voor argument x met bijbelcitaat a/b/c dan is het antwoord 1 enz enz. Want ja, in 10 jaar christelijk forummen heb je alles al wel langs zien komen, vaak genoeg meegedaan en op een gegeven moment geloof je het wel. ach ja, je kunt er cynisch over doen. Aan de andere kant houd ik dan maar in gedachten dat Jezus het in ieder geval wel belangrijk vond, wie Hij is ("Als je niet gelooft dat Ik (het) ben, dan zul je in je zonden sterven". Johannes zoveel. 8 geloof ik). Vertalers weten heel goed wat Jezus be
 14. Jcg

  De Drie-eenheid

  De waarheid is dat er één God is: de Vader. De waarheid is dat er ook één Heer is: Jezus Christus. De waarheid is dat God (lees: de Vader) Jezus Christus 'Heere' gemaakt heeft, oftewel een positie gegeven heeft (Handelingen 2:36). De waarheid is dat Jezus Christus dat bevestigd na zijn opstanding in Mattheus 28:18, dat hem alle macht is gegeven. Dat maakt niet dat Jezus 'God' is, maar dat maakt dat God hem de positie heeft gegeven om te regeren over de schepping. God heeft zijn zoon deze positie gegeven. Hij heeft hem Heere gemaakt.
 15. Jcg

  De Drie-eenheid

  Prachtig he. Ik heb er serieus eens over nagedacht om een antwoordgenerator te maken. Voor argument x met bijbelcitaat a/b/c dan is het antwoord 1 enz enz. Want ja, in 10 jaar christelijk forummen heb je alles al wel langs zien komen, vaak genoeg meegedaan en op een gegeven moment geloof je het wel. Ik heb zo'n 'antwoord generator', maar blijkbaar willen weinig mensen het horen. Traditie staat boven waarheid bij de meeste mensen.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid