Spring naar bijdragen

Tiende/kerkbelasting/giften


Aanbevolen berichten

Ik heb een vraagje over het geld dat de kerk ontvangt. Natuurlijk is 'tiende' al ruim honderd jaar afgeschaft als verplichting in Nederland, maar is dit nog wel gebruikelijk, zij het vrijwillig?

Ook hoorde ik van een familielid dat wanneer zij een overleden dierbare bij de herdenkingsmis wil laten vermelden, hier een bedrag tegenover staat. Zijn jullie hiermee bekend? Zijn er meer van deze diensten (dierbare laten vermelden) waar een bijdrage tegenover staat, en zoja; welke zijn dit? Is het bekend wat de kerk vervolgens met dat bedrag doet? Ik kan enkel vinden dat het gebruikt wordt voor lokale projecten, maar kan geen balans vinden (wat er binnenkomst, wat er gebruikt wordt, wat er eventueel overblijft).

Lang bericht, kort samengevat: ik ben nieuwsgierig naar de inkomsten en uitgaven van de kerk! Alvast bedankt voor jullie hulp!

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 59
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Tienden zijn inderdaad niet verplicht, maar wel zal elke kerk je vragen om jaarlijks een financiële bijdrage te leveren aan je plaatselijke parochie of gemeenschap. Meestal zal dat middels de aktie Kerkbalans worden gedaan, maar je kan natuurlijk ook gewoon regelmatig zelf een bedrag op hun rekening storten.

Hoeveel je geeft, dat staat je vrij, maar sommige parochies of gemeenschappen geven wel een gemiddeld bedrag aan dat wordt gegeven, om je te stimuleren hetzelfde of meer te doen. En sommige kerken zijn wat strikter en benadrukken regelmatig dat de bijdrage niet vrijblijvend is.

Binnen de katholieke Kerk is het inderdaad mogelijk om tijdens de mis voor je dierbare te laten bidden. Zijn (of haar) naam wordt dan genoemd tijdens de intenties na de voorbeden. Daar staat dan inderdaad een klein bedrag tegenover. Hoeveel, dat verschilt per parochie.

In de meeste parochies wordt er echter sowieso in de zondagsmis na je overlijden voor je gebeden en wordt er indien gewenst uiteraard een uitvaartmis of -viering voor je opgedragen.

Over het algemeen worden inkomsten en uitgaven jaarlijks of in elk geval regelmatig medegedeeld in het parochie- of gemeenteblad. Is dat in jouw kerk niet het geval, of je wilt meer gedetailleerde informatie, dan kun je altijd het secretariaat of het kerkelijk bestuur vragen of en hoe je aan die informatie kunt komen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een kerkgemeenschap mag geen geld aan je vragen. Het moet uit je zelf gebeuren. Voor al de extra's zoals doop, trouw, begrafenis enz. mag ook niks extra gevraagd worden, zo is het toch in mijn gemeente. Sorry dat ik niet uitgebreider kan antwoorden, ben vanuit mijn gsm aan het sturen.

2 Korintiërs 9:7

een ieder zoals hij zich vóórneemt,

van harte,

niet uit droefheid of uit noodzaak:

want ‘God heeft een blijmoedige gever lief’.

Tiende is iets uit de tijd van Mozes, zeker niet op ingaan als ernaar gevraagd wordt. Extra hier extra daar en de armen zitten te creperen van de honger. Als ze nu is al de rijkdommen van de Vaticaan aan de armen zouden geven, dat zou nog is een echt wonder zijn.

10:7 Matteüs

gaat heen en predikt, zeggend:

genaderd is het koninkrijk der hemelen!-

10:8 Matteüs

verzwakten, geneest ze;

doden, wekt die op;

huidzieken, reinigt ze,

demonen, werpt ze uit;

hebt ge een gift aangenomen,

geeft een gift weg!-

10:9 Matteüs

verwerft u geen goud,

geen zilver en geen koper in uw gordels,

Zie, Jezus zijn volgelingen namen ook geen geld aan voor hun diensten, omdat zij het vanuit hun geloof deden met liefde. Zeg "wat" zelf voor een simpel gebed wordt er geld gevraagd, LOL!!!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat dat niet meer realistisch is Lid, Kerk van God. De meeste parochies/gemeentes hebben een gebouw te onderhouden / huur te betalen, hebben soms mensen in dienst, hebben bepaalde uitgaves waar in deze tijd geen ruilhandel meer in bestaat.

In de Katholieke kerk (waartoe ik behoor) is het normaal dat er voor bepaalde soorten 'diensten' geld gevraagd wordt. Meestal betreft het dan een betaling van de onkosten aan de parochie. Ook worden er vaak twee omhalingen gedaan: één voor de parochiewerking (incl. diakonaat!) en één voor een goed doel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

je kunt het ook gratis maken, maar dan moet je op een andere manier je geld binnen krijgen. In elk geval zijn twee dingen belangrijk:

1. De kerk moet open en transparant zijn over de kosten, zodat mensen kunnen bepalen wat voor bijdrage ze zouden moeten geven.

2. Het moet ook altijd zo zijn dat voor mensen die het niet kunnen betalen het ook gewoon gratis is. Naar mijn weten zal je bij een katholieke parochie nooit geweigerd worden wanneer je niet betaald omdat je krap bij kas zit.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat laatste mag dan ook niet, want dat zou simonie zijn. Je mag een vergoeding vragen voor doop, uitvaart en huwelijk, maar je mag geen viering weigeren als iemand niet kan betalen. Met name het doopsel en het huwelijk zijn sacramenten (de uitvaart kan in principe ook zonder mis) en sacramenten zijn niet te koop.

Deze sacramenten hoeven echter daarintegen niet per se altijd met koor, zang en op het hoofdaltaar. In principe kunnen ze ook in een zijkapel zonder enige zang worden toegediend. Misschien niet erg, ja, feestelijk, maar sacramenten zijn sacramenten.

Er is dus altijd ruimte voor versobering, als het financiëel niet altijd haalbaar is om voor iedereen een meer luisterrijke viering te houden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik denk dat dat niet meer realistisch is Lid, Kerk van God. De meeste parochies/gemeentes hebben een gebouw te onderhouden / huur te betalen, hebben soms mensen in dienst, hebben bepaalde uitgaves waar in deze tijd geen ruilhandel meer in bestaat.

In de Katholieke kerk (waartoe ik behoor) is het normaal dat er voor bepaalde soorten 'diensten' geld gevraagd wordt. Meestal betreft het dan een betaling van de onkosten aan de parochie. Ook worden er vaak twee omhalingen gedaan: één voor de parochiewerking (incl. diakonaat!) en één voor een goed doel.

Dat wordt allemaal gedaan bij ons met de wekelijkse inzamelingen. Voor de rest is alles voor niets, zoals het zou moeten zijn. Ons wordt zelf geleerd dat wij beter niks kunnen geven als het niet uit geloof en liefde is en van niet leden neemt mijn gemeente ook niks aan (staat ergens in de Bijbel, weet niet meer waar).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik denk dat dat niet meer realistisch is Lid, Kerk van God. De meeste parochies/gemeentes hebben een gebouw te onderhouden / huur te betalen, hebben soms mensen in dienst, hebben bepaalde uitgaves waar in deze tijd geen ruilhandel meer in bestaat.

In de Katholieke kerk (waartoe ik behoor) is het normaal dat er voor bepaalde soorten 'diensten' geld gevraagd wordt. Meestal betreft het dan een betaling van de onkosten aan de parochie. Ook worden er vaak twee omhalingen gedaan: één voor de parochiewerking (incl. diakonaat!) en één voor een goed doel.

Dat wordt allemaal gedaan bij ons met de wekelijkse inzamelingen. Voor de rest is alles voor niets, zoals het zou moeten zijn. Ons wordt zelf geleerd dat wij beter niks kunnen geven als het niet uit geloof en liefde is en van niet leden neemt mijn gemeente ook niks aan (staat ergens in de Bijbel, weet niet meer waar).

Je kan wel willen dat alles gratis is, maar helaas kost alles geld. Ook bij een huwelijksvoltrekking moet de predikant betaald worden en kosten gemaakt voor het gebouw. Als de inkomsten van bijdragen niet de kosten dekken, mag je best vragen om een bijdrage. Waarom zou alles gratis moeten zijn?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij is het wel zo dat de meeste protestantse kerken nog steeds de tienden handhaven, is wordt het natuurlijk niet verplicht, maar wel verwacht.

Volgens mij is dat echter niet juist. Volgens mij is het geven van tienden een oud-testamentische verplichting die niet meer opgaat voor christenen. De vroege christenen kenden echter wel een gemeenschap van goederen. Vroeger was het ook zo dat je je bezit afgaf als je het klooster intrad, hoe dat nu zit weet ik eigenlijk niet meer. Het is wel zo dat de priesterstudies zo'n 1500 euro per jaar kosten, wat ten opzichte van andere studies niet zo duur is (hiermee is als me goed heb ook woonst inbegrepen).

Verder weet ik niet hoe het in Nederland zit, maar in België worden verschillende religies door de belastingen gesteund, dat zijn zowel de katholieken als de protestanten.

Ik bezoek per jaar verschillende keren een conferentie van vrij zijn en ook dat is gratis, inclusief lunch en koffie of thee... Er is wel een liefdegave, en dan zorg ik wel dat ik genoeg geef om mijn kosten te dekken, persoonlijk vind ik dat maar normaal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik denk dat dat niet meer realistisch is Lid, Kerk van God. De meeste parochies/gemeentes hebben een gebouw te onderhouden / huur te betalen, hebben soms mensen in dienst, hebben bepaalde uitgaves waar in deze tijd geen ruilhandel meer in bestaat.

In de Katholieke kerk (waartoe ik behoor) is het normaal dat er voor bepaalde soorten 'diensten' geld gevraagd wordt. Meestal betreft het dan een betaling van de onkosten aan de parochie. Ook worden er vaak twee omhalingen gedaan: één voor de parochiewerking (incl. diakonaat!) en één voor een goed doel.

Dat wordt allemaal gedaan bij ons met de wekelijkse inzamelingen. Voor de rest is alles voor niets, zoals het zou moeten zijn. Ons wordt zelf geleerd dat wij beter niks kunnen geven als het niet uit geloof en liefde is en van niet leden neemt mijn gemeente ook niks aan (staat ergens in de Bijbel, weet niet meer waar).

Je kan wel willen dat alles gratis is, maar helaas kost alles geld. Ook bij een huwelijksvoltrekking moet de predikant betaald worden en kosten gemaakt voor het gebouw. Als de inkomsten van bijdragen niet de kosten dekken, mag je best vragen om een bijdrage. Waarom zou alles gratis moeten zijn?

Waarom moet de predikant betaald worden? Het moet vrijwilligers werk zijn, eigenlijk mag het zelf geen werk noemen. Hij moet het uit geloof en liefde voor God en de gemeente doen. Als je ervoor betaald wordt Hoe kan je dan nog de beloning ontvangen van de Heer? De predikant moet werken zoals de rest. Anders doe je het om de beloning van de mens te krijgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Uit 1 Korintiërs 9:

Welke soldaat betaalt ooit zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en eet niet van de vruchten? Of wie weidt een kudde zonder de melk van de kudde te gebruiken? [8] Dit zijn niet enkel menselijke overwegingen, de wet zegt precies hetzelfde, of niet soms? [9] In de wet van Mozes staat immers: Een dorsende os mag men niet muilbanden. Bemoeit God zich hier werkelijk met de ossen, [10] of gaat het eigenlijk over ons? Natuurlijk, met het oog op óns staat er geschreven dat de ploeger moet ploegen en de dorser moet dorsen in de hoop zijn deel te ontvangen. [11] Als wij in u een geestelijk gewas gezaaid hebben, is het dan te veel gevraagd als wij van u stoffelijke steun verwachten? [12] Als anderen zulke aanspraken op u hebben, dan wij toch zeker! Maar wij hebben van dit recht geen gebruik gemaakt, en willen liever alles verduren dan de prediking van Christus’ evangelie belemmeren. [13] U weet dat zij die de tempeldienst verrichten, leven van de tempel, en dat zij die aan het altaar dienen, hun deel ontvangen van het brandoffer. [14] Zo heeft de Heer ook bepaald dat de verkondigers van het evangelie van het evangelie moeten leven.

Lijkt me duidelijke taal. Hoewel Paulus ook zelf aangeeft dat hij geen gebruik heeft willen maken van het recht op loon, geeft hij wel aan dat het normaal moet zijn om verkondigers van het evangelie fatsoenlijk te betalen, zodat ze ervan kunnen leven.

Je mag je pastoor, dominee of voorganger dus op geen enkele wijze dwingen om zichzelf in het eigen inkomen te voorzien, zéker niet als je van hem verwacht dat hij elke dag van de week beschikbaar moet zijn voor de parochie of gemeente.

Als hij dat zelf wel wil en ook aankan, dan is dat mooi, maar als hij dat niet kan, dan doet hij daar niet minder goed mee en heeft hij ten volste recht op zijn loon.

Bedenk wel dat het priesterschap of het predikantschap behoorlijk zwaar werk is dat mentaal veel van je eist. Ook qua tijd en energie vergt het veel van je, want ook predikanten die part-time werken, zijn er uiteindelijk toch elke dag intensief mee bezig en maken veel meer uren dan ze betaald krijgen.

Burn-outs zijn dan ook niet zeldzaam binnen het vak.

Als zo iemand dan ook nog een fulltime baan moet aanhouden om genoeg geld te verdienen, dan is dat een hele zware last die je zo iemand op de schouders legt, een last die je niemand zou moeten opleggen.

Zegt Jezus zelf immers niet dat zijn last licht is? Waarom dan voor de priester of dominee het extra zwaar willen maken, puur omdat je niet bereid bent om ze alles te geven wat ze nodig hebben om hun roeping waardig te vervullen, maar je liever de ander verwijten maakt met de bijbel in de hand?

Alleen daarom al zou je graag volop en gul moeten willen geven, in plaats van meer van ze te eisen dan je ooit van jezelf zou willen eisen.

Ergo: al zou er níét in de bijbel staan dat verkondigers betaald te worden, waarom zou je dan niet alsnog besluiten om ze ook materieel te belonen voor hun werk, gewoon, omdat je hun werk volop waardeert en je graag ziet dat zij zich volop kunnen toewijden aan het gebed en de christengemeenschap?

Waarom zou je bijbelteksten nodig moeten hebben om gul en vrijgevig te zijn?

Sowieso moet je nooit met de bijbel in de hand gaan roepen wat anderen zouden moeten doen. Dat is namelijk niet jouw taak. Jouw taak is het om te ontdekken wat jíj voor de anderen moet doen en dat dan ook te doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Uit 1 Korintiërs 9:

Welke soldaat betaalt ooit zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en eet niet van de vruchten? Of wie weidt een kudde zonder de melk van de kudde te gebruiken? [8] Dit zijn niet enkel menselijke overwegingen, de wet zegt precies hetzelfde, of niet soms? [9] In de wet van Mozes staat immers: Een dorsende os mag men niet muilbanden. Bemoeit God zich hier werkelijk met de ossen, [10] of gaat het eigenlijk over ons? Natuurlijk, met het oog op óns staat er geschreven dat de ploeger moet ploegen en de dorser moet dorsen in de hoop zijn deel te ontvangen. [11] Als wij in u een geestelijk gewas gezaaid hebben, is het dan te veel gevraagd als wij van u stoffelijke steun verwachten? [12] Als anderen zulke aanspraken op u hebben, dan wij toch zeker! Maar wij hebben van dit recht geen gebruik gemaakt, en willen liever alles verduren dan de prediking van Christus’ evangelie belemmeren. [13] U weet dat zij die de tempeldienst verrichten, leven van de tempel, en dat zij die aan het altaar dienen, hun deel ontvangen van het brandoffer. [14] Zo heeft de Heer ook bepaald dat de verkondigers van het evangelie van het evangelie moeten leven.

Lijkt me duidelijke taal. Hoewel Paulus ook zelf aangeeft dat hij geen gebruik heeft willen maken van het recht op loon, geeft hij wel aan dat het normaal moet zijn om verkondigers van het evangelie fatsoenlijk te betalen, zodat ze ervan kunnen leven.

Je mag je pastoor, dominee of voorganger dus op geen enkele wijze dwingen om zichzelf in het eigen inkomen te voorzien, zéker niet als je van hem verwacht dat hij elke dag van de week beschikbaar moet zijn voor de parochie of gemeente.

Als hij dat zelf wel wil en ook aankan, dan is dat mooi, maar als hij dat niet kan, dan doet hij daar niet minder goed mee en heeft hij ten volste recht op zijn loon.

Bedenk wel dat het priesterschap of het predikantschap behoorlijk zwaar werk is dat mentaal veel van je eist. Ook qua tijd en energie vergt het veel van je, want ook predikanten die part-time werken, zijn er uiteindelijk toch elke dag intensief mee bezig en maken veel meer uren dan ze betaald krijgen.

Burn-outs zijn dan ook niet zeldzaam binnen het vak.

Als zo iemand dan ook nog een fulltime baan moet aanhouden om genoeg geld te verdienen, dan is dat een hele zware last die je zo iemand op de schouders legt, een last die je niemand zou moeten opleggen.

Zegt Jezus zelf immers niet dat zijn last licht is? Waarom dan voor de priester of dominee het extra zwaar willen maken, puur omdat je niet bereid bent om ze alles te geven wat ze nodig hebben om hun roeping waardig te vervullen, maar je liever de ander verwijten maakt met de bijbel in de hand?

Alleen daarom al zou je graag volop en gul moeten willen geven, in plaats van meer van ze te eisen dan je ooit van jezelf zou willen eisen.

Ergo: al zou er níét in de bijbel staan dat verkondigers betaald te worden, waarom zou je dan niet alsnog besluiten om ze ook materieel te belonen voor hun werk, gewoon, omdat je hun werk volop waardeert en je graag ziet dat zij zich volop kunnen toewijden aan het gebed en de christengemeenschap?

Waarom zou je bijbelteksten nodig moeten hebben om gul en vrijgevig te zijn?

Sowieso moet je nooit met de bijbel in de hand gaan roepen wat anderen zouden moeten doen. Dat is namelijk niet jouw taak. Jouw taak is het om te ontdekken wat jíj voor de anderen moet doen en dat dan ook te doen.

Je hebt gelijk Robert. Ik weet niet wat mij overkwam? Het is inderdaad niet mijn taak om hierover te oordelen. Ik had op een meer respectvolle manier moeten antwoorden. Het doet mij gewoon enorm pijn als ik zie hoe sommige mensen misbruik maken van religie en daarmee stinkend rijk worden, natuurlijk kan je hier niet iedereen bij betrekken. Maar een bedrag vragen voor een gebed, zou je zoiets niet graag uit vrije wil doen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nou ja, dat gedoe met die intenties is om te voorkomen dat elke mis er bij wijze van spreken honderden intenties worden voorgelezen. Nu al zijn in sommige parochies de intenties een langdurig gebeuren, omdat dan hele families jaren vooruit betalen en zo de lijst intenties elke week maar lang blijft.

Geloof me, als gewone kerkganger wordt je echt niet vrolijk als er minutenlang alleen maar namen worden opgelezen en zo de "flow" van de mis wordt vernacheld.

Dus wordt er een kleine vergoeding gevraagd, wat je spiritueel gezien ook als een gebedsoffer kunt zien, om dat een beetje in te dammen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je kunt inderdaad nog steeds aflaten verkrijgen door bepaalde gebeden of goede werken, altijd in combinatie met biecht en communie. Je kunt ze echter niet meer kopen, zoals Henkjan37 al zei, want ook dat is simonie.

Het idee erachter is dat oprechte vroomheid een louterende werking kan hebben na de dood, dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Zo kun je jezelf of iemand anders een helpende hand bieden tijdens het verblijf in het vagevuur. Zo zijn de gelovigen in de hemel, in het vagevuur en hier op aarde met elkaar verbonden.

Ik heb echter niet het idee dat de aflatenleer nog echt leeft wereldwijd, maar kan me daarin vergissen. Hier in Nederland leeft het echter volgens mij helemaal niet.

Zelf vind ik het een wat curieus iets, maar misschien denk ik daar wel anders over in het vagevuur, als iemand mij door een aflaat daaruit helpt. Wie zal het zeggen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het idee achter een aflaat is in feite dit:

Wanneer je je zonden belijd worden die vergeven. dat doe je bijvoorbeeld in het sacrament van boete en vergeving. Wanneer je vergeven bent is het niet de niet altijd voldoende om vrolijk verder te gaan, maar je moet je bekeren, je fouten herstellen. Een manier om je relatie met God weer te herstellen en je daadwerkelijk te bekeren is een bedevaart, een andere manier is het delen van je rijkdom. In de middeleeuwen kreeg je hiervoor als bewijs een aflaat, als een formeel bewijs dat je inderdaad je in daden ook van je zonden had afgekeerd. Dit liep op een gegeven moment uit op een grote misdaad, omdat bepaalde priesters en ook wereldlijke overheden het gebruikten als een vorm van belasting: bijvoorbeeld om kerken te bouwen of dijken. Hoewel het geven van geld om dijken of kerken te bouwen natuurlijk zeker niet slecht is, moet het kerkenrechtelijk los staan van de vergeving. Op het concillie van Trente is dit in overeenstemming met de ware christelijke leer gelukkig weer hersteld. Vandaag de dag ontvangen mensen nog steeds weleens een aflaat: een bewijs van bijvoorbeeld een bedevaart. Het aflaat red niet, de bekering van het kwade die er aan voorafgaand is voor God de rede om zijn genade rijkelijk uit te storten. Het aflaat is daarvan een bewijs: immers de apostelen kunnen in Jezus naam de genade uitdelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

:)

Een sacrament is een directe handeling van Christus door de Kerk, dat zijn Lichaam is. Zoals jij je lichaam gebruikt om te spreken, iemand te omhelzen en om je voort te bewegen, zo gebruikt Christus zijn Lichaam om zonden te vergeven, huwelijken te sluiten, priesters te wijden, zieken te zalven, de heilige Geest uit te delen, bekeerlingen te dopen en bovenal om zichzelf aan ons te geven en zo zijn Offer tegenwoordig te stellen in de eucharistie.

De Kerk bemiddeld dan dus niet tussen jou en Christus, maar is dan het Lichaam van Christus zélf. Degene die het sacrament toedient (meestal een priester, maar niet altijd) is dan ook de concretisering daarvan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bij ons in de Kerk wordt er heel bewust geen geld gevraagt voor het Doopsel, voor een huwelijk is het gebruikelijk dat er een bijdrage wordt gedaan. Als "richtlijn" wordt gevraagd dat je als actief lid 3% van je inkomen afdraagt. Er zijn mensen die minder geven, maar wel vrijwilligerswerk doen, en mensen die meer geven omdat ze hun geld toch niet op krijgen. Volgens mij moet iedereen hier naar eigen geweten bedenken wat hij/zij een juist bedrag vindt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid