Spring naar bijdragen

Wat is de beste religie in de wereld?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 131
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Mooie uiteenzetting. Vrede zij de profeet Jezus Christus en de zegel der profeten Mohammed; beiden van God gezonden met als boodschap afgoderij en meergodendom te ontwijken voor de Dag des Oordeels, met als verkondiging dat er slechts 1 Allah/God is waar we ons voor buigen en waar we ons toe wenden. Amen.

Als Mohammed een profeet van God was, eet ik mijn schoen op (wel met wat geraspte kaas ajb) en denk ik dat ik van mijn geloof afval. Ik denk dat neuken met minderjarige meisjes, Jodenhaat, christenhaat, vrouwen afpakken van andere mensen, gevangen die zich overgeven martelen en onthoofden etc niet echt passen bij mijn godsbeeld thank you very much.

Is God niet ondoorgrondelijk?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Religie staat haaks op geloof, religie is voor mij "wet".

Al in de tijd van de Here Jezus op aarde waren de "religieuzen" zijn grootste tegenstanders, ze zochten Hem te doden.

De religie liep al in Zijn dagen Hem voor de voeten, het zijn de witgepleisterde graven, het zijn hen die een schoon gelaat wilden of willen tonen, het zijn mensen die afgaan op de buitenkant en die dat belangrijk vinden.

Dus de beste religie bestaat niet in mijn optiek. Het is allemaal even ja.... "not my cup of tea", laat ik het netjes zeggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom ben je de vergadering toegetreden waar je nu zit?

1. omdat ik uit een katholieke familie kom

2. omdat ik een europese culturele opvoeding heb genoten

3. omdat ik me er thuis bij voel

Welk geloof heb je?

Rooms katholieke, ultramontaan, midden-orthodox, niet-conservatief, mystiek.

Wat betekend geloven in God voor u?

Geen idee, ik begrijp de vraag niet.

Beschrijf is hoe je dag er uitziet op de dag dat jij je vergadering bezoekt, om God te vereren?

Vergaderingen zijn in katholieke omgevingen op de een of andere manier altijd veel te chaotisch en te langdradig om effectief te zijn. Het zijn vooral momenten om je te realiseren dat je God op je blote knietjes mag danken dat Hij je nooit geroepen heeft pastoor of pastoraal werker te worden.

Als je de goddelijke eredienst bedoelt, de Eucharistie, dan is dat in het meest actieve geval voor mij ongeveer drie dagen:

dag 1 (ergens doordeweeks): de lezingen van de zondag bestuderen, achtergrondinformatie verzamelen, de teksten overwegen en op zoek naar de bedoelingen die de Kerk kennelijk heeft bij de keuze. Bedenken hoe het Evangelie te duiden in het licht van de eerste lezing, de antwoordpsalm en zo mogelijk ook de tweede lezing. Lezen wat eventuele kerkvaders e.d. al gezegd hebben over de lezingen. Zoeken naar actualisatie van de lezingen. In mijn hoofd een opzet voor de homilie formeren.

dag 2 (zaterdag): homilie uitschrijven, herlezen, aanpassen. Voorbeden formuleren. Zo tegen een uur of 17:30 naar de sacristie van onze hoofdkerk, albe ophalen, door naar nevenkerk in buurdorp. Aldaar meegaan in wat men gewend is, en hopen dat ik alle gekkigheden die afwijken van het Missaal kan onthouden. H. Mis assisteren, en homilie verzorgen.

dag 3 (zondag): Om 10:00 naar de kerk. Albe meeneem. Omkleden (albe aan, stola aan, dalmatiek aan. Inderdaad, geen singel, en geen amict). Instructie van de misdienaars, controleren van stoelen, kaarsen, wierook, missaal, lectionarium, evangeliarium, homilie, voorbeden. Eventueel ondersteunen priesters bij omkleden. Eventueel bespreken taakverdeling andere diaken(s). Introïtus, knielen voor tabernakel, buiging voor altaar, evangeliarium op altaar, altaarkus, naar zetel. Opening en schuldbelijdenis, Kyrie, Gloria, gebed (door priester). Lezingendienst (door lector), zegen priester vragen, alleluja, lezing Evangelie, Homilie, Credo, voorbeden. Altaardienst: klaar maken altaar: corporale plaatsen, vaatwerk plaatsen, priester brood aangeven, wijn en water mengen ("Water en wijn worden een, gij deelt in ons mens-zijn, neem ons op in uw goddelijkheid"). Pagineren missaal gedurende bede, prefatie, eucharistisch gebed. Bij doxologie kelk opheffen. Communie-ritus, zegenwens. Communiceren, Christus' bloed uitreiken, Christus lichaam uitreiken. Purificeren. Slot & zegen. Omkleden.

Naar huis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 4 weeks later...

Geen enkele religie of vorm ervan kan goedkeuring vinden in de ogen van God.

Elke religie gaat namelijk ervan uit dat de mens in staat is om de hemel te verdienen door zijn God maar flink te behagen.

God heeft echter helemaal niets van mensen nodig. Alles is al gedaan en wel 2000 jaar geleden.

Daarbij is de kerk een menselijke uitvinding. De Bijbelse term 'eclessia' betekent niets meer of minder dan 'uitgeroepenen'. Nergens wordt een gelovige aangespoord om op zondagochtend een raar ritueel op te voeren met een beetje huiver en een kopje koffie na.

Paulus bezocht dan ook de eclessia thuis en niet in een specifiek gebouw met een toren.

Wie de kerkgeschiedenis napluist stuit op een Babylonische verwarring ('diabolos'!) van veel heidendom en het christendom van keizer Constatijn.

Maar wat dan? God rechtvaardigt alleen op grond van geloof uit genade. En dan is het nog niet eens ons geloof, maar Zijn geloof!

"Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme."

Efeze 2:8,9 NBG

Word je hier wanhopig van? Niet doen, want God komt met een ieder tot Zijn doel. Hij wil namelijk dat iedereen gered wordt en zal dat ook overeenkomstig doen:

'God is de Redder van alle mensen, speciaal van gelovigen.' 1Tim 4:10

Geloven is het enige wat telt.

Wat geloven?

Dat Hij de Redder is van alle mensen. Geen mens uitgesloten:

'Zoals door één mens en één daad alle mensen zondaren geworden zijn, zó zullen ook door één Mens en één daad alle mensen gerechtvaardigd worden.'

Romeinen 5:18

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geen enkele religie of vorm ervan kan goedkeuring vinden in de ogen van God.

Elke religie gaat namelijk ervan uit dat de mens in staat is om de hemel te verdienen door zijn God maar flink te behagen.

God heeft echter helemaal niets van mensen nodig. Alles is al gedaan en wel 2000 jaar geleden.

Daarbij is de kerk een menselijke uitvinding. De Bijbelse term 'eclessia' betekent niets meer of minder dan 'uitgeroepenen'. Nergens wordt een gelovige aangespoord om op zondagochtend een raar ritueel op te voeren met een beetje huiver en een kopje koffie na.

Paulus bezocht dan ook de eclessia thuis en niet in een specifiek gebouw met een toren.

Wie de kerkgeschiedenis napluist stuit op een Babylonische verwarring ('diabolos'!) van veel heidendom en het christendom van keizer Constatijn.

Maar wat dan? God rechtvaardigt alleen op grond van geloof uit genade. En dan is het nog niet eens ons geloof, maar Zijn geloof!

"Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme."

Efeze 2:8,9 NBG

Word je hier wanhopig van? Niet doen, want God komt met een ieder tot Zijn doel. Hij wil namelijk dat iedereen gered wordt en zal dat ook overeenkomstig doen:

'God is de Redder van alle mensen, speciaal van gelovigen.' 1Tim 4:10

Geloven is het enige wat telt.

Wat geloven?

Dat Hij de Redder is van alle mensen. Geen mens uitgesloten:

'Zoals door één mens en één daad alle mensen zondaren geworden zijn, zó zullen ook door één Mens en één daad alle mensen gerechtvaardigd worden.'

Romeinen 5:18

Jouw conclusie even kort samenvattend: elkaar helpen of een relatie hebben met God is slecht.

Dat maakt voor de hemelgang niet uit, want iedereen gaat toch gewoon naar de hemel .

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik denk dat Thorgrem bedoelt dat je Bijbelteksten platslaat en gebruikt om de fenomenen religie en kerk te veroordelen. Wat helemaal niet Bijbels is. Want idd, wat is t verschil tussen thuis handelingen uit te voeren (iets wat God Zelf ons nota bene opdraagt) of gezellig met zijn allen in n kerkgebouw?

Dat is zo'n beetje de samenvatting ja.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom ben je de vergadering toegetreden waar je nu zit?

Dat is een lang verhaal ;) Ik ben niet gelovig opgevoed, maar daar was er Een het niet mee eens. Eenmaal aangeraakt ben ik gaan zoeken naar een Kerk die bij mij paste. Ik werd altijd sterk aangetrokken tot de kerken die ik noem algemene Kerken (dus: katholiek/orthodox), vanwege de liturgie en de traditie. Ook bij de doopsgezinden heb ik heel erg mooie vieringen meegemaakt. Helaas nergens een plek gevonden in het helaas wat gebroken kerklandschap. Tot ik bij toeval binnenliep bij de oud-katholieken. Daar ben ik na een jaar gedoopt.

Welk geloof heb je?

Zie de Apostolische geloofsbelijdenis. (Dit klink makkelijk, gewoon naar een eeuwenoud document verwijzen, maar het is zeker geen gemakszucht...)

Wat betekend geloven in God voor u?

Iemand vroeg me ooit "Waar gaat het christendom om?" ik antwoordde "de barmhartigheid van God". Dit terwijl de meeste mensen het christendom in eerste plaats als opdracht zien en bijvoorbeeld antwoorden: "Jesus volgen", "er zijn voor anderen" of "God liefhebben". Al die dingen zijn belangrijk, maar ik associeer het geloof blijkbaar in eerste plaats met de barmhartigheid/grootsheid/goedheid van God. Pas daarna vloeit er denk ik een opdracht uit.

Ik ben er in ieder geval heel blij mee.

Beschrijf is hoe je dag er uitziet op de dag dat jij je vergadering bezoekt, om God te vereren?

Dat ligt aan de viering. Op zondag beginnen we om half tien met de eucharistie. Dat is een mooie viering, we beginnen met de schuldbelijdenis en daarna volgen er diverse lezingen. Na de derde lezing (dat is altijd een lezing uit een van de evangeliën) wisselen we de vrede-groet met elkaar uit (we wensen elkaar de vrede van Christus door het schudden van de handen). Daarna volgt de eucharistie en communie. Hoe dat in elkaar steekt kunnen we beter een ander topic aan wijden. Daarna zingen we nog een aantal liederen. Na ongeveer 5 kwartier is de viering voorbij en kan iedereen naar huis, een deel van de gemeenteleden blijft altijd om koffie te drinken.

Op dinsdag hebben we daarnaast altijd completen. Eeuwenoude gezangen die we als gemeenschap zingen, afgeleid uit de kloostertraditie. We beginnen met een aantal inleidende gezangen en een stilte. Daarna worden er psalmen gezongen. Het geheel duurt iets minder dan een halfuur.

Ik wil vooral weten wat jullie van je eigen geloof vinden en in welk geloof jullie zitten.

Ik noem mezelf in eerste plaats christen.

Een tegenvraag: vanwaar deze vragen? :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik zal nooit begrijpen waarom men zoekt naar religie en niet zoekt naar wat de Bijbel belooft en dat is rust in Christus Jezus. Bevrijd van zonde, dood en wet , op grond heel eenvoudig van geloof.

Joh. 3 vers 16.

Zolang je het niet wil begrijpen zal je het niet begrijpen.

Dat klopt, ik wil het ook niet begrijpen. De Here Jezus had heel wat problemen met de religieuzen tijdens Zijn rondwandeling. En dat heb ik vanuit de Bijbel goed begrepen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik zal nooit begrijpen waarom men zoekt naar religie en niet zoekt naar wat de Bijbel belooft en dat is rust in Christus Jezus. Bevrijd van zonde, dood en wet , op grond heel eenvoudig van geloof.

Joh. 3 vers 16.

Zolang je het niet wil begrijpen zal je het niet begrijpen.

Dat klopt, ik wil het ook niet begrijpen. De Here Jezus had heel wat problemen met de religieuzen tijdens Zijn rondwandeling. En dat heb ik vanuit de Bijbel goed begrepen.

Dan niet zeuren dat je het niet begrijpt

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat klopt, ik wil het ook niet begrijpen.

Tja... Dan houdt een gesprek een beetje op.

De Here Jezus had heel wat problemen met de religieuzen tijdens Zijn rondwandeling. En dat heb ik vanuit de Bijbel goed begrepen.

Dat had hij, en hij was vooral heel barmhartig naar tollenaren en overspelige vrouwen. Ik weet niet of nou de boodschap is dat we dat we overspelig moeten worden en woekerrentes moeten innen.

Wel is het denk ik zo dat juist die mensen uitschot waren, liefde nodig hadden, naar Jezus kwamen en het niet nodig hadden om op hun fouten gewezen te worden. Ze hadden vooral genade, vergeving en liefde nodig. En kregen dat ook.

Jezus verweidt die farizeeërs en schriftgeleerden ook niet dat ze vrome Joden waren, maar wel dat ze hypocriet waren. (mug en kameel, splinter en balk) Maar bovenal, omdat het hun meer aan te rekenen valt, juist om hun functie. (En er is hier trouwens een enorme parallel met het oude testament.)

Het probleem met die mensen is vooral dat ze veel van de Schrift weten en een voorbeeldfunctie hebben. Ik denk dat wat dat betreft de farizeeër van toen wellicht symbool staat voor de christen van nu. En dan met name degene die zichzelf een goede gelovige vindt en erg bezig is met de zonde van de ander.

Hoeft niet slecht uit te pakken hoor, diverse farizeeërs volgden Jezus. Ik vermoed ook dat Jezus juist extra streng was tegen degene die zichzelf vroom vonden. Vergeving is toch lastig als je denkt niets fout te doen. Toch lijkt een zekere farizeeër (Paulus) naar mate die groeide in het geloof steeds meer bewust te zijn geworden van zijn eigen tekortkomingen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik zal nooit begrijpen waarom men zoekt naar religie en niet zoekt naar wat de Bijbel belooft en dat is rust in Christus Jezus. Bevrijd van zonde, dood en wet , op grond heel eenvoudig van geloof.

Joh. 3 vers 16.

Jezus zonder religie is een onbijbels geloof zonder aanbidding en vooral zonder het dienen van God. Ik stel me er vooral een geloof bij voor dat Jezus een bijzonder mens is ofzo.

Best wel tegenstrijdig met het 'Onze Vader', wat Jezus leert.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik zal nooit begrijpen waarom men zoekt naar religie en niet zoekt naar wat de Bijbel belooft en dat is rust in Christus Jezus. Bevrijd van zonde, dood en wet , op grond heel eenvoudig van geloof.

Joh. 3 vers 16.

Jezus zonder religie is een onbijbels geloof zonder aanbidding en vooral zonder het dienen van God. Ik stel me er vooral een geloof bij voor dat Jezus een bijzonder mens is ofzo.

Best wel tegenstrijdig met het 'Onze Vader', wat Jezus leert.

Dan versta ik onder religie iets anders. De Here Jezus was geen bijzonder mens. Hij was God, alleen tijdens Zijn aardse bediening was Hij de mensen gelijk geworden en had Hij Zijn goddelijkheid afgelegd. Het gebed dat Hij Zijn discipelen leerde staat hier volkomen los van naar mijn overtuiging.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid