Spring naar bijdragen

Verscheurd


Aanbevolen berichten

In Verscheurd gaat schrijver Justin Lee in gesprek over homoseksualiteit en het christelijk geloof. De auteur ging als christenhomo een moeizame weg; kreeg zelf veel te maken met onbegrip, onkunde en veroordeling. Nu wil hij bijdragen aan het gesprek over seksuele diversiteit, dat christenen samenbindt.

Verscheurd gaat over de moeizame verhouding tussen het christelijk geloof en seksuele diversiteit. Justin Lee weerlegt een aantal vooroordelen en laat zien hoe je vanuit liefde en respect met elkaar kunt omgaan, van elkaar kunt leren en elkaar kunt liefhebben. Hij laat zien hoe je bruggen kunt bouwen tussen christen-zijn en homoseksualiteit.

Om de menselijke kant van deze kwestie zo goed mogelijk te belichten, heeft Justin Lee een aantal van zijn persoonlijke ervaringen gebruikt. Als tiener en christen worstelt Justin met een geheim: hoewel hij moeite heeft het te accepteren, weet hij dat hij homo is. In zijn boek staat hij stil bij de gebeurtenissen die zijn leven en geloof veranderden: zijn ontkenning, coming-out, zijn ervaringen met ‘ex-homo’-bewegingen, intensieve studie van de Bijbel, zijn vragen over hoe God wil dat hij als homo zijn leven leidt en zijn uiteindelijke zelfacceptatie. 

Deze gebeurtenissen maken Justin tot een van de belangrijkste stemmen in een vraagstuk die regelmatig grote verdeeldheid brengt in de kerk.

Justin Lee
Justin Lee is oprichter en directeur van de Gay Christian Network, een interkerkelijke organisatie. Deze organisatie zet zich in voor het bevorderen van het gesprek over homoseksualiteit en christelijk geloof, en biedt hulp aan mensen die op wat voor manier dan ook met deze kwestie worstelen.

Aanbevelingen
Het is verschrikkelijk om te zien hoe liefdeloos veel christenen over homo’s praten en met hen omgaan. Gelukkig zie je de laatste jaren een kentering. Meer en meer christenen raken ook op dit punt doordrongen van Gods heilige liefde. Daar is grote moed voor nodig. Dit boek van Justin Lee is een mijlpaal. ‘Verscheurd’ is de moedigste uitgave in christelijk Nederland sinds lange tijd.
- Reinier Sonneveld, auteur

Een eerlijk en hoopvol boek. De schrijver houdt alle kerkmensen een spiegel voor en hij wijst een weg om elkaar vast te houden in een verscheurde christenheid.
- Andries Zoutendijk, predikant van de Jacobikerk, Utrecht

Ik las ‘Verscheurd’ op het puntje van mijn stoel, met naast mij een kop inmiddels koud geworden koffie. Toen ik het boek eenmaal dichtklapte had ik het gevoel dat ik Jason Lee persoonlijk had leren kennen. Hij is pijnlijk eerlijk over, maar blijft ook eindeloos begripvol naar zijn medegelovigen. Mijn hart is geraakt. Mijn oordeel is nooit meer hetzelfde. Een absolute aanrader!
- Lara Mohn, psycholoog 

Dit boek biedt een open en evenwichtig perspectief voor kerken en gelovigen die de impasse rond het thema homoseksualiteit en de Bijbel willen doorbreken.
- Miranda Klaver, religieonderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 137
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

 • 2 months later...
Als het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid recensies van boeken over christendom en homoseksualiteit gaat plaatsen is dat natuurlijk altijd een zeer interessante gebeurtenis ;)

Mocht je nog eens iets nodig hebben dan stuur maar een PM, kijk ik wat ik voor je kan regelen (H)

Link naar bericht
Deel via andere websites
;)

Maareh, waarom heb je 2 exemplaren besteld?

Eentje om weg te geven of uit te lenen. Ik heb de eerste bladzijdes van het boek al kunnen lezen. En ik denk dat het een erg interessant boek is. Mijn oma wil vast een stukje lezen, en bij ons in de Kerk lopen toch ook wel een aantal homo's rond die wellicht interesse hebben in het lezen van dit boekje.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • 1 month later...

Ik heb dit boekje ook gelezen. Je hebt het zo uit, want als je eenmaal in het verhaal van Justin Lee zit, kom je er niet zo makkelijk meer los van en wil je weten waar het heen gaat.

Een van de mooiste passages gaat over Romeinen 13 : 8-10

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

De eerste keer dat ik dit gedeelte las, moest ik het nog een paar keer lezen om me ervan te verzekeren dat ik het niet verkeerd zag. Zei Paulus nou echt dat alle andere geboden – elk gebod van God, inclusief maar niet beperkt tot de Grote Tien – samengevat konden worden in het gebod om elkaar lief te hebben? Dat klonk me net iets te vrijzinnig in de oren. Volgens die logica kon iemand ‘liefde’ als excuus gebruiken om zijn of haar partner te bedriegen met iemand die aantrekkelijker was, of niet soms?

Nee dus. Dat was niet de ‘liefde’ waar Paulus het over had. Paulus gebruikte het Griekse woord agape, een term die verwees naar onzelfzuchtige, onvoorwaardelijke, opofferende liefde, het soort liefde dat uit is op dat wat het beste is voor de ander in plaats van op dat wat het beste is voor jezelf. Die vorm van liefde is de vervulling van Gods wet, en volgens Paulus volkomen betrouwbaar in elke situatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb dit boekje ook gelezen. Je hebt het zo uit, want als je eenmaal in het verhaal van Justin Lee zit, kom je er niet zo makkelijk meer los van en wil je weten waar het heen gaat.

Een van de mooiste passages gaat over Romeinen 13 : 8-10

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

De eerste keer dat ik dit gedeelte las, moest ik het nog een paar keer lezen om me ervan te verzekeren dat ik het niet verkeerd zag. Zei Paulus nou echt dat alle andere geboden – elk gebod van God, inclusief maar niet beperkt tot de Grote Tien – samengevat konden worden in het gebod om elkaar lief te hebben? Dat klonk me net iets te vrijzinnig in de oren. Volgens die logica kon iemand ‘liefde’ als excuus gebruiken om zijn of haar partner te bedriegen met iemand die aantrekkelijker was, of niet soms?

Nee dus. Dat was niet de ‘liefde’ waar Paulus het over had. Paulus gebruikte het Griekse woord agape, een term die verwees naar onzelfzuchtige, onvoorwaardelijke, opofferende liefde, het soort liefde dat uit is op dat wat het beste is voor de ander in plaats van op dat wat het beste is voor jezelf. Die vorm van liefde is de vervulling van Gods wet, en volgens Paulus volkomen betrouwbaar in elke situatie.

Liefde als excuus is geen liefde. Niet omdat er een betere liefde is, maar omdat de liefde de SAMENVATTING is van de wet. De wet is dus goed en rechtvaardig, maar zij is samen te vatten in de liefdewet. Nooit zal de liefde zich keren tegen de wet.

Waarom dan zou Paulus deze wet een samenvatting geven, en dan zeggen dat je elkaar niets anders schuldig moet zijn? Wilde hij samenvatten? Wilde hij compleet zijn? Wilde hij een andere benadering van hetzelfde geven?

Omdat de wet uitgaat van het perspectief van de duisternis; te weten stelen, moorden, breken, haten, verlaten.

Maar het nieuwe perspectief benadert niet vanuit het vlees, maar vanuit de Geest:

" Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed,"

" Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen van het licht."

Link naar bericht
Deel via andere websites
Liefde als excuus is geen liefde. Niet omdat er een betere liefde is, maar omdat de liefde de SAMENVATTING is van de wet. De wet is dus goed en rechtvaardig, maar zij is samen te vatten in de liefdewet. Nooit zal de liefde zich keren tegen de wet.

Dat zegt Justin Lee dus ook.

Wie heeft het trouwens over een excuus? Excuus waarvoor?

Waarom dan zou Paulus deze wet een samenvatting geven, en dan zeggen dat je elkaar niets anders schuldig moet zijn? Wilde hij samenvatten? Wilde hij compleet zijn? Wilde hij een andere benadering van hetzelfde geven?
Ik weet niet wat Paulus wilde. Ik lees wel wat er staat.
Omdat de wet uitgaat van het perspectief van de duisternis; te weten stelen, moorden, breken, haten, verlaten.

Maar het nieuwe perspectief benadert niet vanuit het vlees, maar vanuit de Geest:

" Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed,"

" Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen van het licht."

Ja, en dus?
Link naar bericht
Deel via andere websites
Wie heeft het trouwens over een excuus?

Justin Lee dus:

“Zei Paulus nou echt dat alle andere geboden – elk gebod van God, (..) samengevat konden worden in het gebod om elkaar lief te hebben? (..) Volgens die logica kon iemand ‘liefde’ als excuus gebruikenâ€.
Excuus waarvoor?
Om tegen de wet in te gaan.
Liefde als excuus is geen liefde. Niet omdat er een betere liefde is, maar omdat de liefde de SAMENVATTING is van de wet. De wet is dus goed en rechtvaardig, maar zij is samen te vatten in de liefdewet. Nooit zal de liefde zich keren tegen de wet.

Dat zegt Justin Lee dus ook.

Inderdaad de liefde is de samenvatting van de wet. De wet is goed en rechtvaardig.

Nooit zal de liefde zich keren tegen de wet.

Liefde kan inderdaad nooit als excuus gebruikt worden om tegen de wet in te gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

[..........]

Liefde kan inderdaad nooit als excuus gebruikt worden om tegen de wet in te gaan.

Tegen welke wet precies Oceanos? Ik volg bij voorkeur de samenvatting die Jezus van de wet gegeven heeft.

“elk gebod van God, inclusief maar niet beperkt tot de Grote Tienâ€

Hetgeen samengevat is in het OT als:

“zult gij den HEERE uw God liefhebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen†en “gij zult uw naaste liefhebben als uzelven†(Deutr.6:5, Lev.19:18)

En een beetje schriftgeleerde kon dus zonder probleem antwoorden op de vraag van Christus wat er in de wet geschreven is, namelijk:

“En zie, een zeker wetgeleerde stond op (..) En hij antwoordende zeide: Gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.†(Lukas 10:25)

Hij stelt hier een vraag, en daarna volgt er een stukje waar hij ontkracht wat jij zegt. Heb je dat ook gelezen?

Laten we het nog een keer lezen, en er dan ook de vinger bij leggen wat we lezen:

Paulus zegt: Alle geboden hebben één samenvatting: liefhebben.

huup huup barbatruc?

Maar mag je hiermee dan het gebod “Gij zult niet echtbreken†overtreden door je partner te bedriegen met iemand die aantrekkelijker is, met een beroep op de liefde?

De truc is hier dat men de liefde gebruikt als excuus om het gebod te overtreden. Of anders gezegd, omdat het hier om liefde zou gaan, zou het simpelweg geen overtreding meer zijn.

Nee, zegt Lee, in dit geval is het excuus van liefde niet gerechtvaardigd.

Maar lees dan de reden waarom Justin Lee hier “Nee†antwoord en geen “Jaâ€.

Het onderscheid is volgens Lee te bepalen door de term ‘liefde’ die Paulus hier bedoeld.

Lee definieert deze liefde. En aan de hand daarvan kan worden vastgesteld of bij een beroep op liefde het wel echt gaat om deze bedoelde ‘liefde’ of niet.

Dit toegepast op het specifieke voorbeeld: er is dan volgens Lee geen sprake van deze ‘liefde’. En als er geen sprake is van liefde dan kun je vanzelfsprekend ‘liefde’ ook niet als excuus gebruiken. En mag je het gebod “Gij zult niet echtbreken†niet overtreden.

Mag je Gods geboden overtreden door liefde als excuus te gebruiken?

Volgens Justin Lee’s lijn is het antwoord dus:

- “Nee†als het niet gaat om ‘liefde’

- “jaâ€, als het gaat om ‘liefde’

Lee staat dus achter de grote truc:

Dat men de liefde gebruikt als excuus om het gebod te overtreden. Of anders gezegd, omdat het hier om liefde zou gaan, zou het simpelweg geen overtreding meer zijn.

Justin Lee gaat hiermee de fout in.

1) Want ten eerste spreekt hij zichzelf tegen. De SAMENVATTING van de wet gebruikt hij om de wet te overtreden. Een samenvatting is een verkorte versie, een simplificatie om de hoofdpunten uit te lichten. En kan nimmer gebruikt worden om de uitdrukkelijke geboden zelf, te gaan overtreden. Dat zou tegenstrijdig zijn.

2) Ten tweede, Neem bijvoorbeeld genoemde gebod “Gij zult niet echtbrekenâ€. Wat nu als beide partners in volle openheid en overeenstemming besluiten het huwelijk te verbreken omdat méér liefde voor een ander is ontstaan.Volgens Justin Lee’s logica zou echtbreuk dan geoorloofd zijn, maar God zegt: "Gij zult niet echtbreken!â€.

3) Ten derde, is het tegenstrijdig met de Schrift. Er bestaat geen liefde die ingaat tegen Gods geboden. “Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren†(1Joh.5:3). “En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen.†(2Joh1:5,6).

4) In zijn definitie van liefde negeert Justin de bijbelse definitie ( zie vorig punt), en gaat voorbij aan het feit dat God er onlosmakelijk mee verbonden is:

Egoïsme is ook sprake van als heel de maatschappij zondigt tegen God, en dan met elkaar besluit om de zonde maar gewoon geheel en volmondig van elkaar te accepteren. Want de naastenliefde is de liefde tegen iedereen maar het meest tegenover degene die het meest naast is. Met God als meest Naaste. Maar als er geen liefde meer is voor God, dan wordt wat God zelf ervan vindt steeds minder belangrijk. En Gods Woord verstomt tot wat goed is in de ogen van de gelovigen.

En het zijn juist de verguisde geboden onder Mozes die zo sterk getuigen dat God het is die alle eer opeist en alle onderwerping vraagt. Technisch gezien was wat Eva deed aan Adam zuiver een liefde werk ‘Agape’. Want ze kregen kennis en de vrucht was begeerlijk om daar kennis van te krijgen. Maar het is liefdeloosheid, omdat het ze bracht op zeer grote afstand van God. En ook egoïsme omdat er argumenten worden gebruikt om het eigen straatje schoon te vegen ten koste van anderen die daardoor schade lijden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

In tegenstelling tot jou komt Justin Lee tot een tweetal onderbouwingen vanuit de bijbel. Een is die jouw standpunt verwoordt en een die zijn standpunt verwoordt. Hij kan ze allebei bijbels verantwoorden en accepteert dat er twee uitleggingen naast elkaar bestaan. Grootste probleem wat hij ondervindt is dat het merendeel van de aanhangers van jou standpunt niet willen accepteren dat er twee standpunten bijbels te onderbouwen zijn en daardoor per definitie iedereen veroordelen en uitsluiten die het niet met dat standpunt eens is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
In tegenstelling tot jou komt Justin Lee tot een tweetal onderbouwingen vanuit de bijbel. Een is die jouw standpunt verwoordt en een die zijn standpunt verwoordt. Hij kan ze allebei bijbels verantwoorden en accepteert dat er twee uitleggingen naast elkaar bestaan. Grootste probleem wat hij ondervindt is dat het merendeel van de aanhangers van jou standpunt niet willen accepteren dat er twee standpunten bijbels te onderbouwen zijn en daardoor per definitie iedereen veroordelen en uitsluiten die het niet met dat standpunt eens is.

En dit haal jij allemaal uit het citaat van Justin Lee??

 • Zou je dan daadwerkelijk Lee willen citeren waarin hij mijn standpunt zou verwoorden en deze “bijbels verantwoord en accepteertâ€?
 • Zou je dan Lee willen citeren waar hij zou schrijven over zijn grootste probleem wat hij zou ondervinden met aanhangers van mijn standpunt?

Overigens, je noemt het veroordelen van personen door "het merendeel van de aanhangers van jouw standpunt".

Als het meent dat het over mij gaat spreek mij er dan op aan.

Anders gaat het klaarblijkelijk niet over mij.

(..) komt Justin Lee tot (..) onderbouwingen vanuit de bijbel. Hij kan ze (..) bijbels verantwoorden

Lee geeft zijn interpretatie van Romeinen 13, namelijk dat men de liefde zou mogen gebruiken als excuus om het gebod te overtreden. Of anders gezegd, omdat het om liefde zou gaan, zou het simpelweg geen overtreding meer zijn.

Ik gaf je meerdere bewijzen dat Lee’s interpretatie voorlopig niet bijbels blijkt.

Maar dat hij tegenstrijdig is met zichzelf, met de logica, en bovenal met de Schrift (2 bewijsteksten gaf ik). En op die manier God buitenspel zou zetten:

Justin Lee gaat hiermee de fout in.

1) Want ten eerste spreekt hij zichzelf tegen. De SAMENVATTING van de wet gebruikt hij om de wet te overtreden. Een samenvatting is een verkorte versie, een simplificatie om de hoofdpunten uit te lichten. En kan nimmer gebruikt worden om de uitdrukkelijke geboden zelf, te gaan overtreden. Dat zou tegenstrijdig zijn.

2) Ten tweede, Neem bijvoorbeeld genoemde gebod “Gij zult niet echtbrekenâ€. Wat nu als beide partners in volle openheid en overeenstemming besluiten het huwelijk te verbreken omdat méér liefde voor een ander is ontstaan.Volgens Justin Lee’s logica zou echtbreuk dan geoorloofd zijn, maar God zegt: "Gij zult niet echtbreken!â€.

3) Ten derde, is het tegenstrijdig met de Schrift. Er bestaat geen liefde die ingaat tegen Gods geboden. “Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren†(1Joh.5:3). “En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen.†(2Joh1:5,6).

4) In zijn definitie van liefde negeert Justin de bijbelse definitie ( zie vorig punt), en gaat voorbij aan het feit dat God er onlosmakelijk mee verbonden is:

Egoïsme is ook sprake van als heel de maatschappij zondigt tegen God, en dan met elkaar besluit om de zonde maar gewoon geheel en volmondig van elkaar te accepteren. Want de naastenliefde is de liefde tegen iedereen maar het meest tegenover degene die het meest naast is. Met God als meest Naaste. Maar als er geen liefde meer is voor God, dan wordt wat God zelf ervan vindt steeds minder belangrijk. En Gods Woord verstomt tot wat goed is in de ogen van de gelovigen.

En het zijn juist de verguisde geboden onder Mozes die zo sterk getuigen dat God het is die alle eer opeist en alle onderwerping vraagt. Technisch gezien was wat Eva deed aan Adam zuiver een liefde werk ‘Agape’. Want ze kregen kennis en de vrucht was begeerlijk om daar kennis van te krijgen. Maar het is liefdeloosheid, omdat het ze bracht op zeer grote afstand van God. En ook egoïsme omdat er argumenten worden gebruikt om het eigen straatje schoon te vegen ten koste van anderen die daardoor schade lijden.

Dit bewijst dat Lee’s interpretatie voorlopig niet bijbels blijkt.

Als je meent dat dit bewijs niet klopt geef dan gerust aan waarom niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
In tegenstelling tot jou komt Justin Lee tot een tweetal onderbouwingen vanuit de bijbel. Een is die jouw standpunt verwoordt en een die zijn standpunt verwoordt. Hij kan ze allebei bijbels verantwoorden en accepteert dat er twee uitleggingen naast elkaar bestaan. Grootste probleem wat hij ondervindt is dat het merendeel van de aanhangers van jou standpunt niet willen accepteren dat er twee standpunten bijbels te onderbouwen zijn en daardoor per definitie iedereen veroordelen en uitsluiten die het niet met dat standpunt eens is.

En dit haal jij allemaal uit het citaat van Justin Lee??

 • Zou je dan daadwerkelijk Lee willen citeren waarin hij mijn standpunt zou verwoorden en deze “bijbels verantwoord en accepteertâ€?
 • Zou je dan Lee willen citeren waar hij zou schrijven over zijn grootste probleem wat hij zou ondervinden met aanhangers van mijn standpunt?

Ik heb zijn hele boek gelezen, de recensie waar dit topic mee is gestart, is door mij geschreven. Ik zou zeggen lees het zelf eens.

Overigens, je noemt het veroordelen van personen door "het merendeel van de aanhangers van jouw standpunt".

Als het meent dat het over mij gaat spreek mij er dan op aan.

Anders gaat het klaarblijkelijk niet over mij.

Het gaat ook niet specifiek over jou maar over het standpunt wat je inneemt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

En dit haal jij allemaal uit het citaat van Justin Lee??

 • Zou je dan daadwerkelijk Lee willen citeren waarin hij mijn standpunt zou verwoorden en deze “bijbels verantwoord en accepteertâ€?
 • Zou je dan Lee willen citeren waar hij zou schrijven over zijn grootste probleem wat hij zou ondervinden met aanhangers van mijn standpunt?

Ik heb zijn hele boek gelezen, de recensie waar dit topic mee is gestart, is door mij geschreven. Ik zou zeggen lees het zelf eens.

Dit is geen antwoord op mijn eigenlijke vraag:
 • Zou je Lee willen citeren waarin hij mijn standpunt zou verwoorden en deze “bijbels verantwoord en accepteertâ€?
 • Zou je dan Lee willen citeren waar hij zou schrijven over zijn grootste probleem wat hij zou ondervinden met aanhangers van mijn standpunt?

Twee uitleggingen naast elkaar?

In tegenstelling tot jou komt Justin Lee tot een tweetal onderbouwingen vanuit de bijbel. Een is die jouw standpunt verwoordt en een die zijn standpunt verwoordt. Hij kan ze allebei bijbels verantwoorden en accepteert dat er twee uitleggingen naast elkaar bestaan.

Jij zegt dat Justin Lee accepteert dat er twee uitleggingen naast elkaar bestaan.

Ja, inderdaad: een goede en een foute...

Justin Lee kwam tot de overtuiging dat de kerk het op dit punt verkeerd heeft en dat de meerderheid van de Christenen betreffende Bijbelteksten fout interpreteert. Hij vind dat het niet alleen toegestaan is om geboden over deze issue als cultuur-afhankelijk naast zich neer te leggen, maar dat dit zelfs noodzakelijk is. Het tegen een homorelatie zijn noemt Lee zondig.

Dus hoezo zou hij accepteren dat er 2 gelijkwaardige opvattingen zouden zijn betreffende homoseksuele relaties?

Lee’s grootste probleem

Grootste probleem wat hij ondervindt is dat het merendeel van de aanhangers van jou standpunt niet willen accepteren dat er twee standpunten bijbels te onderbouwen zijn en daardoor per definitie iedereen veroordelen en uitsluiten die het niet met dat standpunt eens is.
Deze Lee die dus maar één eindconclusie als bijbels standpunt accepteert, deze lee zou volgens jou een groot probleem hebben met mensen die in het licht van de bijbel maar 1 bijbels standpunt zien ??

Nee, wat Lee als grootste probleem ondervind is wat hij noemt de cultuuroorlog tussen Homo’s versus Christenen. En de diepere oorzaak hiervan is volgens hem mis-informatie. Aan beide zijden.

In beide gemeenschappen voelde hij zich daardoor misplaatst. Het hele conflict voerde zich ook af in zijn eigen persoon. Hij voelde zich de belichaming van het schisma. Hij voelde zich verscheurd, vervreemd en onbegrepen.

Hij voelde zich alsof hij zou moeten kiezen tussen jezelf veroordelen tot een leven lang doen-alsof, of jezelf te veroordelen tot een eeuwigheid in hel. Hij vond dat hij niet de waarheid over zichzelf zou kunnen ontkennen maar ook dat hij geen twee levens kon leiden. Zijn oplossing was: ik laat de cultuur-oorlog niet mijn leven bepalen; ik zal mijn weg vinden met Gods hulp ongeacht wat anderen ervan vinden. Hierin zag hij voor zichzelf een rol als bruggenbouwer. Hij beloofde God celibatair te zijn als dat was wat God van hem vroeg.

En bij het concreet vragen wat God van je wil lag het antwoord in de Bijbel. Niet alleen een snelle inzage van wat de Bijbel te zeggen had, maar een eerlijke, biddend, diepgaande studie. Na bestudering van de standaardteksten kwam hij niet tot een eenduidig eindoordeel, en hij was toen van plan het zekere voor het onzekere te nemen en te kiezen voor het celibaat. Totdat zijn visie wijzigde over de positie van de wet in combinatie met de liefde. Dit veranderde zijn standpunt tot het menen dat een homo-relatie geoorloofd zou zijn.

Genoemde tekst over de rol van de wet en liefde vormt dus het theologisch hart van zijn boek.

Ik meen echter dat deze visie onvoldoende draagvlak biedt in de bijbel. Zie onderstaande redenen.

Maar zijn hoofdpunt is dus om niet alles te plaatsen in de vermaledijde homo versus Christenen cultuuroorlog. Dus niet het afgeven op anderen die iets niet zouden willen accepteren. Niet maar veronderstellen dat de ander maar iedereen veroordeelt die het niet met zijn standpunt eens is.

Dingo, met wat jij claimde dat Justin zou vinden, blijkt juist het hoofdpunt te zijn waartegen hij ageert.

Ongeacht geaardheid of standpunt, in iemand die onvoorwaardelijk God wil dienen en oprecht de bijbel na wil navorsen om Zijn wil te leren, daar herken ik eerder een broederband mee dan met bijvoorbeeld iemand die wel met mij eens zou zijn, maar zijn mening zou baseren op vooroordelen. Zou het niet onze roeping zijn om als volgers van Christus eenheid te zoeken via Zijn Woord? Niet dat dit altijd lukt, maar wel dat dit ons streven en missie is. Vandaar dat ik inhoudelijk inging op Lee’s zijn standpunten en bijbel-interpretatie.

Overigens, je noemt het veroordelen van personen door "het merendeel van de aanhangers van jouw standpunt".

Als het meent dat het over mij gaat spreek mij er dan op aan.

Anders gaat het klaarblijkelijk niet over mij.

Het gaat ook niet specifiek over jou maar over het standpunt wat je inneemt.
Ook dan blijft staan:

Als je meent dat mijn standpunt iets te maken heeft met het veroordelen van personen, spreek mij dan op mijn standpunt aan. Anders gaat het klaarblijkelijk niet over mijn standpunt.

Lee geeft zijn interpretatie van Romeinen 13, namelijk dat men de liefde zou mogen gebruiken als excuus om het gebod te overtreden. Of anders gezegd, omdat het om liefde zou gaan, zou het simpelweg geen overtreding meer zijn.

Ik gaf je meerdere bewijzen dat Lee’s interpretatie voorlopig niet bijbels blijkt.

Maar dat hij tegenstrijdig is met zichzelf, met de logica, en bovenal met de Schrift (2 bewijsteksten gaf ik). En op die manier God buitenspel zou zetten:

1) Want ten eerste spreekt hij zichzelf tegen. De SAMENVATTING van de wet gebruikt hij om de wet te overtreden. Een samenvatting is een verkorte versie, een simplificatie om de hoofdpunten uit te lichten. En kan nimmer gebruikt worden om de uitdrukkelijke geboden zelf, te gaan overtreden. Dat zou tegenstrijdig zijn.

2) Ten tweede, Neem bijvoorbeeld genoemde gebod “Gij zult niet echtbrekenâ€. Wat nu als beide partners in volle openheid en overeenstemming besluiten het huwelijk te verbreken omdat méér liefde voor een ander is ontstaan.Volgens Justin Lee’s logica zou echtbreuk dan geoorloofd zijn, maar God zegt: "Gij zult niet echtbreken!â€.

3) Ten derde, is het tegenstrijdig met de Schrift. Er bestaat geen liefde die ingaat tegen Gods geboden. “Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren†(1Joh.5:3). “En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen.†(2Joh1:5,6).

4) In zijn definitie van liefde negeert Justin de bijbelse definitie ( zie vorig punt), en gaat voorbij aan het feit dat God er onlosmakelijk mee verbonden is:

Egoïsme is ook sprake van als heel de maatschappij zondigt tegen God, en dan met elkaar besluit om de zonde maar gewoon geheel en volmondig van elkaar te accepteren. Want de naastenliefde is de liefde tegen iedereen maar het meest tegenover degene die het meest naast is. Met God als meest Naaste. Maar als er geen liefde meer is voor God, dan wordt wat God zelf ervan vindt steeds minder belangrijk. En Gods Woord verstomt tot wat goed is in de ogen van de gelovigen.

En het zijn juist de verguisde geboden onder Mozes die zo sterk getuigen dat God het is die alle eer opeist en alle onderwerping vraagt. Technisch gezien was wat Eva deed aan Adam zuiver een liefde werk ‘Agape’. Want ze kregen kennis en de vrucht was begeerlijk om daar kennis van te krijgen. Maar het is liefdeloosheid, omdat het ze bracht op zeer grote afstand van God. En ook egoïsme omdat er argumenten worden gebruikt om het eigen straatje schoon te vegen ten koste van anderen die daardoor schade lijden.

Ik gaf je meerdere bewijzen dat Lee’s interpretatie voorlopig niet bijbels blijkt.

Maar dat hij tegenstrijdig is met zichzelf, met de logica, en bovenal met de Schrift (2 bewijsteksten gaf ik). En op die manier God buitenspel zou zetten. Zie bovengenoemde punt 1 t/m 4.

Dit bewijst dat Lee’s interpretatie voorlopig niet bijbels blijkt.

Als je meent dat dit bewijs niet klopt geef dan gerust aan waarom niet.

Als je meent dat dit bewijs wel klopt hoef je niet te reageren.

Gebod overtreden uit naam van liefde. Christus deed dit volgens Justin Lee ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je hebt het niet eens gelezen en toch meen je op basis van een samenvatting te moeten oordelen en veroordelen wat Lee allemaal wel en niet zou vinden. Zowel jou persoonlijke mening, als jou persoonlijke problemen kennen we nu wel ten aanzien van homoseksualiteit. Misschien kun je jou lappen tekst, gewoon weer copy&pasten in het daartoe bestemde topic, want in wezen is Lee slechts het middel om weer gewoon je riedeltje over homoseksualiteit af te draaien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je hebt het niet eens gelezen en toch meen je op basis van een samenvatting te moeten oordelen en veroordelen wat Lee allemaal wel en niet zou vinden. Zowel jou persoonlijke mening, als jou persoonlijke problemen kennen we nu wel ten aanzien van homoseksualiteit. Misschien kun je jou lappen tekst, gewoon weer copy&pasten in het daartoe bestemde topic, want in wezen is Lee slechts het middel om weer gewoon je riedeltje over homoseksualiteit af te draaien.

Ik begrijp van je dat je het heel vervelend vind dat mensen soms reageren vanuit mis-informatie, en dan oordelen en veroordelen.

Bij deze zeg ik je dat ik het hele boek van begin tot eind gelezen heb en elke letter reactie van mijzelf is.

Wat zegt dit nu over jouw reactie?

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid