Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Ik ben recentelijk begonnen met het gestructureerd doorlezen van de bijbel. Ik ben niet gelovig en weet nog niet goed wat ik er van moet denken. Als ik zo het scheppingsverhaal lees dan kan ik daar gewoonweg niet bij. Ik heb een aantal vragen, ik zou het leuk vinden als ik eens wat reacties/meningen van anderen hoor.

1. de schepping kan ik maar moeilijk bevatten en anders zien dan de evolutietheorie. Nu wil ik die discussie niet aangaan, maar ik zou graag eens horen hoe anderen tegen het scheppingsverhaal aankijken.

2. In Genesis lees ik dat de mensen mochten eten van de vruchten van de planten en de bomen. Zou iedere gelovige dan een veganistisch dieet moeten aanhouden ?

3. Op de zevende dag rustte God, en God heeft die dag gezegend en geheiligd. In mijn beleving is de zondag de rustdag, en dus de laatste dag van de week. In de jeugdbijbel die ik lees (naast de NIV Stydy Bible) lees ik dat de Christenen de eerste dag van de week hun rustdag houden. Dus dan is zondag de 1e dag van de week. Kan iemand mij dat uitleggen: waarom is de zondag zoals ik die ken, de eerste dag van de week en niet de laatste ?

4. In navolging op de vorige vraag zou ik kunne nbegrijpen dat Zondag de eerste dag van de week zou zijn, omdat God de eerste dag het licht schiep. Maar de zon schiep hij pas op de vierde dag. Welk licht schiep God dan op de eerste dag ?

Nou, tot zover maar eens. Ik hoop dat ik niet al te domme vragen stel en ben benieuwd naar reactie.

Hartelijke groet,

Arthur

Link naar bericht
Deel via andere websites
2. In Genesis lees ik dat de mensen mochten eten van de vruchten van de planten en de bomen. Zou iedere gelovige dan een vegaistisch dieet moeten aanhouden ?

Hoewel ik erg sympathiek sta tegenover vegetarisme, staat er ook in genesis in het verhaal over de zondvloed:

Genesis 6,2-4

De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht. Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten.

We zien ook eten van vlees in de wetten van de Joden terug en Jezus zelf hielp bij het vangen van vissen.

Overigens staat er ook nergens dat je persé wel vlees zou moeten eten als christen.

3. Op de zevende dag rustte God, en God heeft die dag gezegend en geheiligd. In mijn beleving is de zondag de rustdag, en dus de laatste dag van de week. In de jeugdbijbel die ik lees (naast de NIV Stydy Bible) lees ik dat de Christenen de eerste dag van de week hun rustdag houden. Dus dan is zondag de 1e dag van de week.

Zaterdag is de laatste dag van de week, zondag is de eerste dag van de week.

Historisch zien we dat de eerste christenen op de eerste dag van de week samen kwamen en de euharistie/Heilig avondmaal samen vierden omdat velen van hun ook Joods waren dus op zaterdag de Sabbat vierden. Rond die viering op zondag is onze kerkdienst ontwikkeld.

Theologisch gezien is de uitleg dat in Christus de Sabbat vervuld is (zoals de wet ook in hem vervuld is) en wij iedere week zijn offer en opstanding herdenken op de dag dat Hij is opgestaan. In feite is de zondagse viering een soort mini Pasen.

4. In navolging op de vorige vraag zou ik kunne nbegrijpen dat Zondag de eerste dag van de week zou zijn, omdat God de eerste dag het licht schiep.

De namen van de dagen in de week zijn eigenlijk niet christelijk maar heidens, net zoals ook de namen van de maand dat zijn. Zijn naar oa. goden genoemd, in het Nederlands veelal Germaanse, plus naar de zon en de maan (en die van de maanden refereren naar Romeinse goden, keizers en getallen).

Maar de zon schiep hij pas op de vierde dag. Welk licht schiep God dan op de eerste dag ?

Als je het mij vraagt zou ik zeggen dat de schrijver naar een wereldbeeld refereert wat toen in die tijd gangbaar was, maar naar onze wetenschappelijke kennis niet klopt. Maakt trouwens niet uit voor het verhaal wat mij betreft.

Nou, tot zover maar eens. Ik hoop dat ik niet al te domme vragen stel en ben benieuwd naar reactie.

Nee hoor. Ik vind het goede vragen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik wil er nog wat aan toevoegen:

Na de zondvloed (zie Genesis 6-8) zei God tegen Noach:

Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven.(Genesis 9:4)

Vanaf toen mochten de mensen dus vlees eten

Over het licht van de eerste drie dagen: dat licht kwam misschien van God zelf. Hij heeft geen middelen nodig om als lichtbronnen te dienen. Pas op de vierde dag schiep hij lichtbronnen om voor de aarde tot lichtdrager te zijn.

Ik geloof zelf in de schepping en er zijn genoeg argumenten tegen de evolutietheorie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
En waarom mochten mensen van God eerst niet vlees eten en na de zondvloed wel?

Omdat na de zondvloed er nog te weinig planten waren rond de plek waar de ark landde (waarschijnlijk Afrika) om op te eten. Er waren genoeg reine dieren om te eten.

Te weinig planten. I see. Bedankt voor deze Bijbelse opheldering :)
Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar de zon schiep hij pas op de vierde dag. Welk licht schiep God dan op de eerste dag ?

Als je het mij vraagt zou ik zeggen dat de schrijver naar een wereldbeeld refereert wat toen in die tijd gangbaar was, maar naar onze wetenschappelijke kennis niet klopt. Maakt trouwens niet uit voor het verhaal wat mij betreft.

Wat is onze wetenschappelijke kennis van nu? Die gaat toch niet over wat wij denken dat men vroeger niet had kunnen weten?! De wetenschappelijke kennis van nu gaat natuurlijk over ons wereldbeeld en ons begrip van het licht nu.

Met ons wereldbeeld van nu, kunnen wij véél meer dan wat wij toerekenen aan de kennis van toen.

1. Licht is onzichtbaar. Heel het heelal is één grote verlichte kamer, maar wij zien het als een zwart gat. Hoe kan dat? Omdat licht pas zichtbaar wordt als het wordt tegengehouden.

2. Licht is energie. Als we ons vleugels aanmeten en naar de zon reizen en we nemen een keukenrol alumimiumpapier mee dat we tussen ons en de zon houden, dan is het volstrekt donker om ons heen. Onmogelijk naar ons gevoel; maar wetenschappelijke realiteit van nu. Maar ons probleem gaat niet het licht zijn, dat we zijn kwijt geraakt, maar de hitte die ons verschroeit. Wij zullen dus verbranden terwijl we (afgezien van ons eigen gloeilicht) in volslagen duisternis zijn.

3. Licht is breekbaar. Licht is véél meer dan het licht dat we zien van de zon. Wat we zien is een enorme bundel van oneindig veel kleurschakeringen. Die schakeringen worden zichtbaar door breking. En dan ontdekken we dat licht niet alleen licht is, maar ook kleur. Het is meer van hetzelfde. De schepping van kleur is derhalve onderdeel van de schepping van licht.

4. De schepping heeft beperkt toegang tot het licht. De schepping ziet met ogen van beperktheid. Licht wordt door ons gezien in een beperkt bereik. Maar wat ziet God? Wij weten dat licht aan beide uitersten van het spectrum nog een enorm bereik heeft, waarvan wij nu nog niet eens de uitersten kunnen bereiken, laat staan de enorme energie beheersen die erbij vrij komt.

5. Licht is afschermbaar. Wat in de schaduw is, dat noemen wij duisternis. Dit is het licht dat we kennen van de zon. Dit is wat wij ook erkennen als mogelijk te begrijpen door de mensen die leefden toen de bijbeltekst van Genesis werd doorgegeven.

Mijn vraag is dan: Hoe komt het dat wij blijven hangen in onverstand toerekenen aan onze voorvaderen, terwijl wijzelf nog niet eens een begin maken met het begrip van wat daadwerkelijk bij het ontstaan van de schepping aan de orde moet zijn geweest?

Het zou toch wat merkwaardig zijn dat we niet rekenen met wat we zelf aan kennis hebben, terwijl we onmogelijk achten dat de mensen die grote wonderlijke kennis doorgeven, méér wisten of begrepen dan wij nu.

Ik zou dus concluderen dat naar onze wetenschappelijke kennis het terecht is dat er waarschijnlijk meerdere stadia van het ontstaan van licht te onderscheiden zijn. En dan geldt ook voor mij dat het voor het verhaal niet uitmaakt. Het bewijst alleen dat als het waar is dat de generaties van toen dit niet konden weten, dat zij kennelijk een groot geloof hadden en een gezaghebbende bron.

Maar ons probleem is niet eens zozeer dat het wereldbeeld van toen volgens ons niet klopt, maar dat we in wezen niet geloven dat de mensen van toen een werkend verstand hadden. Want wij beschouwen hun tekst van toen als innerlijk inconsistent. Generaties op generaties werkten met deze tekst, maar wij menen dat wij die op zo grote afstand zijn, nu meer intelligentie hebben en kunnen beredeneren dat hun voorstelling van toen innerlijk tegenstrijdig was. Let op: dat is in algemeenheid; ik heb het niet over jou, dat zeg jij hier zeker niet, omdat je spreekt van een "ander wereldbeeld". Maar rekenen we met een nuchter verstand, dan stelt deze tekst ons voor een vraag van ons begrip. Dat gaat over ons begrip, en niet over het onbegrip dat we aan een ander toerekenen. Het beginsel is dus dat we aan de generaties van toen redelijk denkend vermogen toerekenen. Het scheppingsverhaal is dan in beginsel in zichzelf consistent. Daar begint het mee. En dan is de vaststelling in verwondering dat zij toen kennelijk méér licht erkenden dan alleen het licht van de zon en maan en sterren.

Wij weten nu dat dat als uitgangspunt nog niet zo raar is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

1. de schepping kan ik maar moeilijk bevatten en anders zien dan de evolutietheorie. Nu wil ik die discussie niet aangaan, maar ik zou graag eens horen hoe anderen tegen het scheppingsverhaal aankijken.

Ik geloof dat het scheppingsverhaal geen chronologische vertelling van het ontstaan van leven is. Het is in zekere zin een typisch scheppingsverhaal, zoals die ook in andere culturen voor komt. Maar ik geloof ook dat de evolutietheorie niet persé uitsluit dat er een God is.

3. Op de zevende dag rustte God, en God heeft die dag gezegend en geheiligd. In mijn beleving is de zondag de rustdag, en dus de laatste dag van de week. In de jeugdbijbel die ik lees (naast de NIV Stydy Bible) lees ik dat de Christenen de eerste dag van de week hun rustdag houden. Dus dan is zondag de 1e dag van de week. Kan iemand mij dat uitleggen: waarom is de zondag zoals ik die ken, de eerste dag van de week en niet de laatste ?

Die zevende dag was de Sabbat, zoals die door Joden gevierd wordt. De zondag zou de dag zijn dat Jezus uit de dood opstond (de dag na de Sabbat) en daarom vieren de meeste christenen de zondag als rustdag. Al zijn er maar weinig groepen die geloven dat je niets mag op zondag, de sabbat was immers een regel voor het Joodse volk in die tijd.

4. In navolging op de vorige vraag zou ik kunnen begrijpen dat Zondag de eerste dag van de week zou zijn, omdat God de eerste dag het licht schiep. Maar de zon schiep hij pas op de vierde dag. Welk licht schiep God dan op de eerste dag ?

Ik denk dat een al te letterlijke lezing van de schepping problemen zoals deze brengen.

Christenen geloven dat de bijbel een verzameling boeken is die geinspireerd is door God, en die vertellen over God's weg met mensen. De bijbel is dus niet gedicteerd door God (zoals bijvoorbeeld de moslims over de Koran geloven), en de verschillende boeken hebben ook weer verschillende literaire genres, waarvan het belangrijk is je bewust te zijn om de betekenis van de boeken te begrijpen. Bijvoorbeeld dus Genesis: geloof ik dat het 'waar' is? Ja. Geloof ik dat het een letterlijke chronologische vertelling van het ontstaan van leven is? Nee. Begrijp je wat ik bedoel?

De hoeveelheid gezag die aan de bijbel gegeven wordt, verschilt ook weer per gemeente, en in zekere zin per gelovige.

Link naar bericht
Deel via andere websites
En waarom mochten mensen van God eerst niet vlees eten en na de zondvloed wel?

Omdat na de zondvloed er nog te weinig planten waren rond de plek waar de ark landde (waarschijnlijk Afrika) om op te eten. Er waren genoeg reine dieren om te eten.

Je denkt aan een T-rex bijvoorbeeld? Of zou dat lastig gaan denk je.

Ik voorzie toch een praktisch probleempje. Van de reine dieren waren er 7 per soort. Koeien bijvoorbeeld. Daar moesten 8 mensen hun dagelijkse voedsel uit putten. In de tussentijd worden vruchtbare dieren opgegegen. Die kunnen zich dus niet meer voortplanten. Voor een koe om nakomelingen te krijgen en deze te laten volgroeien kost een paar jaar. Andere dieren idem. Bij gebrek aan ander voedsel, er waren nog geen planten zeg je, hoe moet een mens die eerste jaren dan overbruggen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
En waarom mochten mensen van God eerst niet vlees eten en na de zondvloed wel?

Omdat na de zondvloed er nog te weinig planten waren rond de plek waar de ark landde (waarschijnlijk Afrika) om op te eten. Er waren genoeg reine dieren om te eten.

Je denkt aan een T-rex bijvoorbeeld? Of zou dat lastig gaan denk je.

Vis misschien...?! ;)

En anders wellicht inderdaad een T-steak:

flintstones_ribs.jpg

Link naar bericht
Deel via andere websites
En waarom mochten mensen van God eerst niet vlees eten en na de zondvloed wel?

Omdat na de zondvloed er nog te weinig planten waren rond de plek waar de ark landde (waarschijnlijk Afrika) om op te eten. Er waren genoeg reine dieren om te eten.

Je denkt aan een T-rex bijvoorbeeld? Of zou dat lastig gaan denk je.

Ik voorzie toch een praktisch probleempje. Van de reine dieren waren er 7 per soort. Koeien bijvoorbeeld. Daar moesten 8 mensen hun dagelijkse voedsel uit putten. In de tussentijd worden vruchtbare dieren opgegegen. Die kunnen zich dus niet meer voortplanten. Voor een koe om nakomelingen te krijgen en deze te laten volgroeien kost een paar jaar. Andere dieren idem. Bij gebrek aan ander voedsel, er waren nog geen planten zeg je, hoe moet een mens die eerste jaren dan overbruggen?

Voor de eerste jaren na de zondvloed was er natuurlijk nog voorraad op de ark (wellicht). Maar voor daarna was vleeseten wel handig in combinatie met planten

Link naar bericht
Deel via andere websites

1. Licht is onzichtbaar. Heel het heelal is één grote verlichte kamer, maar wij zien het als een zwart gat. Hoe kan dat? Omdat licht pas zichtbaar wordt als het wordt tegengehouden.

Je moet hiervoor het heelal vergelijken met een bos. Als het bos heel groot is, de stammen dik genoeg zijn en de bomen dicht genoeg bij elkaar staan zie je alleen maar hout om je heen. Als je op een groot, maar niet super groot veld staat waar net hier en daar een dun stammetje geplaatst is, kijk je er dwars doorheen. Het heelal is als het laatste.

Maar ons probleem is niet eens zozeer dat het wereldbeeld van toen volgens ons niet klopt, maar dat we in wezen niet geloven dat de mensen van toen een werkend verstand hadden. Want wij beschouwen hun tekst van toen als innerlijk inconsistent. Generaties op generaties werkten met deze tekst, maar wij menen dat wij die op zo grote afstand zijn, nu meer intelligentie hebben en kunnen beredeneren dat hun voorstelling van toen innerlijk tegenstrijdig was.

Is dat wel een goede voorstelling van onze mening nu. Natuurlijk hadden de mensen van toen een goed werkend verstand, alleen is hun kennis op een laag niveau. Zij kenden nog niet alle verbanden die we nu wel kennen. En waarschijnlijk nog meer argumenten om mensen die met die verbanden aankwamen tot zwijgen te brengen. Uitgaande van deze redenatie hoeven we niet moeilijke sprongen te maken dat zij over ander licht praatten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor de eerste jaren na de zondvloed was er natuurlijk nog voorraad op de ark (wellicht). Maar voor daarna was vleeseten wel handig in combinatie met planten

Jarenlange voedselvoorraad op de Ark? Over welk voedsel hebben we het dan?
superfoods natuurlijk, recentelijk herontdekt door de food industrie en echt alleen maar voor het welzijn van de mens.
Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid