Spring naar bijdragen

Tegenstrijdigheden


Aanbevolen berichten

Op deze site: http://www.rantrave.com/userimages/posts/12716___Selected.jpg?114330, staan veel tegenstrijdigheden in de Bijbel. Sommige zijn hier opgelost: http://www.answering-islam.org/Dutch/t/tegenstrijdighedeninbijbel.htm. Toch zijn er nog veel over die een grote invloed hebben op de leer van de Bijbel. Een paar voorbeelden:

7. Brengt God verwarring?

Geen verwarring

(1 Korinthiërs 14:33) Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen.

Wel Verwarring

(Jesaja 22:5) Want het is een dag van beroering, en van vertreding, en van verwarring van den Heere, den HEERE der heirscharen, in het dal des gezichts, een dag van ontmuring des muurs, en van geschreeuw naar het gebergte toe.

33. Schept God het kwaad?

Nee

(Deuteronomium 32:4) Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

(Psalm 19:8) De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende. De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen.

Ja

(Jesaja 45:7) Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

(Klaagliederen 3:38) Mem. Gaat niet uit den mond des Allerhoogsten het kwade en het goede?

(Amos 3:6) Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet siddere? zal er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet doet?

Weet iemand het antwoord op deze vraag?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 92
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Zoals veel dingen in de Bijbel denk ik niet dat het tegenstrijdigheden zijn, maar elementen zijn die het totaalplaatje compleet maken.

Beter gezegd, beide kloppen. ;)

Of ja, ik moet het anders zijn: Het zijn tegenstrijdigheden.

Ik denk dat ze vaak het totaalplaatje volledig maken, nuanceren en andere manieren van benadering belichten.

Daarom is het juist wel goed om niet teveel te focussen op een stel losse teksten of boeken, maar juist de hele bijbel in het oog te houden. Juist om een veel te eenzijdige kijk te voorkomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zoals veel dingen in de Bijbel denk ik niet dat het tegenstrijdigheden zijn, maar elementen zijn die het totaalplaatje compleet maken.

Beter gezegd, beide kloppen. ;)

Kon je vroeger je leraren daar ook van overtuigen.

"Olorin, is antwoord a of antwoord b goed?

"Beide antwoorden zijn goed, want ze maken het totaalplaatje compleet"

Het zou zo uit een management cursus kunnen komen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zoals veel dingen in de Bijbel denk ik niet dat het tegenstrijdigheden zijn, maar elementen zijn die het totaalplaatje compleet maken.

Beter gezegd, beide kloppen. ;)

Kon je vroeger je leraren daar ook van overtuigen.

"Olorin, is antwoord a of antwoord b goed?

"Beide antwoorden zijn goed, want ze maken het totaalplaatje compleet"

Het zou zo uit een management cursus kunnen komen.

In bepaalde gevallen is dat nu eenmaal waar. Heeft niks met management te maken.

(Bleh, management...)

Licht is:

A) een golf

B) een deeltje

Of anders:

Ga je muziek benaderen als wiskundige of vanuit artistiek perspectief.

Ga je keizer Karel de Grote als bioloog analyseren of als historicus?

Karel was nu eenmaal een biologisch organisme, hij heeft tevens als persoon invloed gehad op de geschiedenis van Europa. Als je hem gaat benaderen als een verzameling van wat moleculen, dan zegt die hele term 'keizer' niks. Toch is zo'n benadering best waar, net zoals de persoon vanuit psychologie dat ook is, zoals zijn handelen vanuit de geschiedkunde dat is. Allemaal zijn 'waar' in zoverre dat begrip bestaat.

Bij de Bijbel ga ik een stapje verder: een bepaald perspectief op grond van een bijbeltekst kan op bepaald vlak vanuit het christendom niet helemaal correct zijn. En tegelijk, het verhaal draagt bij in het beeld van het christendom. Het zijn als het ware de puzzelstukjes die het geheel maken. En vanuit het christendom zijn die puzzelstukjes wel een beetje subjectief, door tijd en plaats gekleurd en je moet ze zien binnen de lijn van de heilspedagogie.

Edit: mezelf schuldig gemaakt aan slecht lezen. ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bovendien kun je soms zeggen:

God wil A, B is echter wat gebeurd, dus doet God C, zodat A weer in zicht komt.

Dus, God wil rust (A), die rust wordt verstoord, er ontstaat verwarring (B) wordt verstoord degenen die dat doen en schept algehele verwarring, zodat de goeden weer ruimte krijgen en daardoor (A) weer onstaat.

God schept het goede (A), hij doet dit echter met vrije wil, hierdoor ontstaat (B) het kwaad. God schept dus louter goeds, maar tegelijkertijd ook het kwade. Vervolgens laat hij dus de allerkwaadste gebeurtenis © gebeuren om weer bij A uit te komen;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zoals veel dingen in de Bijbel denk ik niet dat het tegenstrijdigheden zijn, maar elementen zijn die het totaalplaatje compleet maken.

Beter gezegd, beide kloppen. ;)

Kon je vroeger je leraren daar ook van overtuigen.

"Olorin, is antwoord a of antwoord b goed?

"Beide antwoorden zijn goed, want ze maken het totaalplaatje compleet"

Het zou zo uit een management cursus kunnen komen.

In bepaalde gevallen is dat nu eenmaal waar. Heeft niks met management te maken.

(Bleh, management...)

Licht is:

A) een golf

B) een deeltje

Of anders:

Ga je muziek benaderen als wiskundige of vanuit artistiek perspectief.

Ga je keizer Karel de Grote als bioloog analyseren of als historicus?

Karel was nu eenmaal een biologisch organisme, hij heeft tevens als persoon invloed gehad op de geschiedenis van Europa. Als je hem gaat benaderen als een verzameling van wat moleculen, dan zegt die hele term 'keizer' niks. Toch is zo'n benadering best waar, net zoals de persoon vanuit psychologie dat ook is, zoals zijn handelen vanuit de geschiedkunde dat is. Allemaal zijn 'waar' in zoverre dat begrip bestaat.

Bij de Bijbel ga ik een stapje verder: een bepaald perspectief op grond van een bijbeltekst kan op bepaald vlak vanuit het christendom niet helemaal correct zijn. En tegelijk, het verhaal draagt bij in het beeld van het christendom. Het zijn als het ware de puzzelstukjes die het geheel maken. En vanuit het christendom zijn die puzzelstukjes wel een beetje subjectief, door tijd en plaats gekleurd en je moet ze zien binnen de lijn van de heilspedagogie.

Edit: mezelf schuldig gemaakt aan slecht lezen. ;)

Leuk, maar een opmerking als "Karel de Grote was keizer" en "Karel de Grote was geen keizer" kunnen niet allebei waar zijn. De dingen die jij noemt sluiten elkaar niet uit. je kan geen wiskunde boek hebben met de opmerking pi=3.14... en een paar hoofdstukken later pi = 6.28...

Dan kan je wellicht een perspectief vinden, maar daar moet je wel enorm oppassen. Je zult moeten aantonen dat het perspectief een waarde heeft en niet alleen maar in het leven is geroepen om iets recht te praten wat krom is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7. Brengt God verwarring?

Geen verwarring

(1 Korinthiërs 14:33) Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen.

Wel Verwarring

(Jesaja 22:5) Want het is een dag van beroering, en van vertreding, en van verwarring van den Heere, den HEERE der heirscharen, in het dal des gezichts, een dag van ontmuring des muurs, en van geschreeuw naar het gebergte toe.

De context van beide teksten is totaal verschillend .

In 1Kor.14:33 gaat het over de orde in de gemeente .

God is een God van orde : dwz. Dat God wil dat in de gemeente alles ordentelijk verloopt .

De tekst van Jesaja 22 gaat over een Godsgericht des Heren over de zonde van Jeruzalem .

De “verwarring†hier is een gevolg van Jeruzalem’s ongehoorzaamheid : God laat dit toe .

Link naar bericht
Deel via andere websites
Leuk, maar een opmerking als "Karel de Grote was keizer" en "Karel de Grote was geen keizer" kunnen niet allebei waar zijn.

Ow dat kan prima. Dat hangt volkomen af van je definitie van keizer.

Zijn titel is een continuatie van de keizer rol van het Romeinse rijk. In de middeleeuwen liep met daar zich nog wel erg mee bezig te houden. Later bijvoorbeeld: de titel ging over naar één van de deelgebieden: Het heilig Roomse Rijk (HRR). Ennuh, Rooms, slaat toch vooral op Romanum Imperium. ;)

Is Karel of Barbarossa een Romeins keizer, zoals Titus en Octaviunus - zijn voorgangers - ?

Lijkt me niet he... Maar daar komt de claim wel vandaan.

Andrzijds: Ontken maar eens dat Karel de keizer titel had en als zodanig het gezag had.Hij was keizer. Hij had de autoriteit. En ja..... het Oost Romeinse rijk (Byzantium) had de pest er in.

De dingen die jij noemt sluiten elkaar niet uit. je kan geen wiskunde boek hebben met de opmerking pi=3.14... en een paar hoofdstukken later pi = 6.28...

Een gamma wetenschap is geen beta.

Dan kan je wellicht een perspectief vinden, maar daar moet je wel enorm oppassen. Je zult moeten aantonen dat het perspectief een waarde heeft en niet alleen maar in het leven is geroepen om iets recht te praten wat krom is.

Wie heeft de selectie gemaakt van boeken die we 'Bijbel' noemen?

In die tijd toch ook wel wat knakkers die - laten we zeggen - niet onbekend waren met een beetje grieks filosofisch denken. Die wisten best wel een beetje af van wat rede was.

Nee, sterker nog, er waren wel ketterse clubs die rond tegenstrijdigheden een big deal maakten.

Het was best een mogelijk om boeken buiten de canon te houden. Het gebeurde niet. En het aardige was: men was echt wel op de hoogte van de verschillende boodschappen van verschillende boeken.

Maakte ook niet uit... De fout van denken is vooral om te denken dat het christendom een product van de Bijbel is. Nee, de Bijbel is een product van het christendom. Wil je de 'eind redactie intentie' snappen, dan moet je de Kerk snappen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Olorin, er zijn onder de moderne atheïsten veel die (ondanks vaak zeer middelmatige beta-kennis) alles, maar vooral religies, met allerlei 'wiskunde' en 'logica' klem proberen te zetten. Zij hebben (of vermoed ik, kiezen er voor) geen boodschap aan een rode draad, meerdere perspectieven, meerdere auteurs, meerdere contexten etcetera. Literatuur is vaak niet aan hen besteed. En mocht het wel aan hen besteed zijn, weigeren ze soms hardnekkig alle normale literaire invalshoeken op de Bijbel (nota bene n boek) los te laten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Aha de eeuwige discussie......"tegenstrijdigheden in de Bijbel!"

Kort gezegd, het woord van de volmaakte God bevat geen tegenstrijdigheden.

(2 Timotheüs 3:16, 17) 16De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, 17opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk.

Oh ja, mensen denken tegenstrijdigheden te hebben gevonden, maar bedenk dat wij mensen onvolmaakt, zwak en zondig zijn.

Bovendien zegt de volmaakte God.....

(Jesaja 55:8, 9) . . .„Want ulieder gedachten zijn niet mijn gedachten, noch zijn mijn wegen UW wegenâ€, is de uitspraak van Jehovah. 9„Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan UW wegen, en mijn gedachten dan UW gedachten.

Laten we nu gewoon de overtuiging hebben dat Gods Woord onfeilbaar is en als een volmaakte gids in ons leven bezien dan hebben we do hoop dat het nog wat wordt met ons leven.

Bedenk dat het een hachelijke zaak is om onze schepper te bekritiseren......

(Jesaja 29:15, 16) . . .Wee hun die zeer diep gaan in het verbergen van raad voor Jehovah zelf, en wier daden in een duistere plaats zijn geschied, terwijl zij zeggen: „Wie ziet ons, en wie weet van ons?†16 O die verkeerdheid van U! Dient de pottenbakker zelf soms net als het leem geacht te worden? Want dient het maaksel soms betreffende zijn maker te zeggen: „Hij heeft mij niet gemaakt� En zegt in feite soms het geformeerde zelf betreffende zijn formeerder: „Hij heeft geen verstand getoond�

have a good day,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Eclammers

In welk opzicht moet je de Bijbel dan gebruiken?

Als een moreel kompas in je leven en belangrijk in dogmatieke discussies, zoals jouw citaat aangeeft? Of nog voor meer? En waar haal je dat vandaan? En wel volledige schrift gaat het dan om?

Nee, zo duidelijk is het niet.

Sterker nog: de term geinspireerd is natuurlijk flink breed. Natuurlijk is de Bijbel geinspieerd op God, maar hoezo betekent dat, dat je het letterlijk moet nemen? Volgens mij staat dat er echt niet hoor, geinspireerd kan net zo goed beteken, dat je er zo blij van werd dat je een aantal mooie verhalen hebt verzonnen vanuit die inspiratie.

Natuurlijk kan je het zien als geleid door de Geest, maar dan nog de vraag: schakelde de Geest die schrijvers als mensen helemaal uit en liet hij ze als een soort robot Gods woord letterlijk opschrijven? Dat lijkt me niet, zeker niet uit de aard en bijvoorbeeld inleidingen in bepaalde delen, zeker in het nieuwe testament.

Het zit in elk geval allemaal tamelijk complex.

In elk geval denk ik dat het weinig constructief is wanneer wetenschap en geloof elkaar aanvallen, vooral om de disucssie veelal niet wordt gevoerd door een intelectuele elite, maar veeleerder door polemisten, die nuance en waarheid ondergeschikt vinden aan het doordrijven van hun mening.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik wil niet arrogant klinken, maar bepaalde van dat soort figuren vind ik een nogal kortzichtige visie hebben. Ook qua wetenschap. Ze hebben een paar populair-wetenschappelijke beta boekjes gelezen, ze snappen geen bal van cultuurwetenschap.

Ik herken enorm wat je zegt.

Idd, en hun idee van bronvermelding is de Wiki pagina :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Onzin

Mijn voorbeeld is:

Op plek a staat: Jan heeft 3 knikkers,

Op plek b staat: Jan heeft 4 knikkers.

En het weerwoord is dan: Wat is een knikker?

Ik hou het graag algemeen in plaats van specifiek bijbelteksten erbij te halen. De tegenstrijdigheden staan er genoeg. Alleen lezen sommigen de Bijbel te slecht om ze eruit te halen. Misschien dat beta's wat kritischer zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zoals veel dingen in de Bijbel denk ik niet dat het tegenstrijdigheden zijn, maar elementen zijn die het totaalplaatje compleet maken.

Beter gezegd, beide kloppen. ;)

Of ja, ik moet het anders zijn: Het zijn tegenstrijdigheden.

Ik denk dat ze vaak het totaalplaatje volledig maken, nuanceren en andere manieren van benadering belichten.

Daarom is het juist wel goed om niet teveel te focussen op een stel losse teksten of boeken, maar juist de hele bijbel in het oog te houden. Juist om een veel te eenzijdige kijk te voorkomen.

Zo kijk ik er ook tegenaan.

Er zullen ongetwijfeld enkele tegenstrijdigheden in de bijbel staan. Ik maak me daar niet zo druk over en het zal zeker geen invloed hebben om mijn dagelijkse geloofsleven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Onzin

Mijn voorbeeld is:

Op plek a staat: Jan heeft 3 knikkers,

Op plek b staat: Jan heeft 4 knikkers.

En het weerwoord is dan: Wat is een knikker?

Ik hou het graag algemeen in plaats van specifiek bijbelteksten erbij te halen. De tegenstrijdigheden staan er genoeg. Alleen lezen sommigen de Bijbel te slecht om ze eruit te halen. Misschien dat beta's wat kritischer zijn.

Op wikipedia ( .../moon ) staat dat de maan een massa heeft van 1/81 van de aarde ("plek a") en even verderop staat op dezelfde site dat de maan een massa heeft van 0.012300 Aardes ("plek b"). Maar 1/81 = 0.012345679... en niet 0.12300. En er staat dat de afstand Aarde-maan (de orbital distance) ongeveer 30 x de diameter van de aarde is en even verderop dat het tussen de 356400 km en 406700 km ligt. Alweer een tegenstrijdigheid.

Jahoor, tegenstrijdigheden alom (en hetzelfde geintje kun je ook doen met een serieus wetenschappelijk boek ipv met wikipedia).... Nee dus. Punt is, dat (zelfs) exacte wetenschappers op dezelfde vraag afhankelijk van de omstandigheden andere antwoorden geven. Voor een klein kind zou de afstand van de Aarde naar de maan "heel ver" kunnen zijn, terwijl diezelfde wetenschapper tegen een 12-jarige zou zeggen: "bijna 400 duizend kilometer" maar tegen een andere 12-jarige "tussen de 356400 km en 406700 km) en op een congres van astrofysici wellicht tot op 3 cijfers achter de komma (op basis van laser reflectie meting) en op een ander congres van sterrenkundigen wellicht "heel dichtbij" (simpelweg omdat de meeste astronomen denken in termen van (miljoenen) lichtjaren, en de maan inderdaad hier om de hoek is. Je hebt pas een tegenstrijdigheid als twee uitspraken onder dezelfde condities het tegenovergestelde beweren. Je zou toch denken dat beta's dat wel weten, maar in de praktijk vergeten ze vaak dat ze beroepsdeformatie hebben, en denken ze dat iedereen in alle omstandigheden altijd even precies moet zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op wikipedia ( .../moon ) staat dat de maan een massa heeft van 1/81 van de aarde ("plek a") en even verderop staat op dezelfde site dat de maan een massa heeft van 0.012300 Aardes ("plek b"). Maar 1/81 = 0.012345679... en niet 0.12300. En er staat dat de afstand Aarde-maan (de orbital distance) ongeveer 30 x de diameter van de aarde is en even verderop dat het tussen de 356400 km en 406700 km ligt. Alweer een tegenstrijdigheid.

Als je even rekent zie je dat het 1/81,2797 is. Een tegenstrijdigheid is niet een onnauwkeurigheid. Verderop wordt de ellips beschreven. Gemiddeld levert dat een afstand van 30.134 keer de diameter van de aarde. Als ik met een dergelijke muggenzifterij door de Bijbel heen stap, wordt het aantal tegenstrijdigheden nog veel erger.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op wikipedia ( .../moon ) staat dat de maan een massa heeft van 1/81 van de aarde ("plek a") en even verderop staat op dezelfde site dat de maan een massa heeft van 0.012300 Aardes ("plek b"). Maar 1/81 = 0.012345679... en niet 0.12300. En er staat dat de afstand Aarde-maan (de orbital distance) ongeveer 30 x de diameter van de aarde is en even verderop dat het tussen de 356400 km en 406700 km ligt. Alweer een tegenstrijdigheid.

Als je even rekent zie je dat het 1/81,2797 is. Een tegenstrijdigheid is niet een onnauwkeurigheid. Verderop wordt de ellips beschreven. Gemiddeld levert dat een afstand van 30.134 keer de diameter van de aarde. Als ik met een dergelijke muggenzifterij door de Bijbel heen stap, wordt het aantal tegenstrijdigheden nog veel erger.

als je gewoon leest wat ik al geschreven had, dan had je kunnen zien dat ik ook wel door had dat we over een verschil op de vijfde decimaal hadden (aangezien ik zelf al het getal 0.0123456... gaf). Maar je kunt net zo goed in allerlei wetenschappelijke boeken (sterrengidsen, etc.) meer afgeronde getallen vinden. En eveneens kun je talloze incomplete uitspraken vinden die in tegenspraak lijken met andere uitspraken uit hetzelfde of andere astronomische boekwerken. Betekent dat dat ze daadwerkelijk tegenstrijdig zijn, of dat de ene auteur een wat andere focus had dan de andere? Verreweg de meeste (zo niet alle) inconsistenties die ik ken en waarvan ik wel eens meer gelezen hebt, vallen in die categorie. Maar ja, als je met mijn post vol precieze statements al zo slordig omgaat, hoe kan ik dan verwachten dat jij met een boek samengesteld uit schrijfsels van meerdere dozijnen verschillende auteurs uit verschillende culturen, maatschappelijke posities en tijden, geschreven in drie talen over een periode van vele eeuwen, wel zo nauwkeurig kunt lezen, en ook zoals het bedoeld is?

Maar ach, ga gerust je gang. Ik heb geen idee of ik tijd heb om er op in te gaan, ik wilde alleen even aanstippen dat je houding ietswat onzinnig was, omdat je mathematische precisie verwacht in document dat niet met dat doel geschreven is, terwijl je de exactheid die je verwacht van dergelijke documenten, niet eens zult vinden in de sterrengids, de Quest, de Kijk, een willekeurige publicatie van de NASA of welk document dan ook over bv. de maan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik zeg nergens dat er in de Bijbel niet meer serieuzere tegenstrijdigheden te vinden zijn dan een paar onnauwkeurigheden. Ik zeg dat er op een bepaald moment iets beweerd wordt, en later iets volkomen anders. Niks geen afrondingsfoutje. En op essentiële momenten. Zeggen dat dat er niet staat geeft aan dat je de Bijbel niet goed leest. Zeggen dat het wel weg te werken is, is de boel onderschatten.

Wie is nu de auteur? Meerdere schrijvers. Kan ik inkomen. Ik verwacht tegenstrijdigheden. Of foutloos geschreven met goddelijke inspiratie. Maar dan verwacht je geen fouten.

En het probleem is dat wanneer ergens een bewering staat en later ergens een tegengestelde bewering, het wellicht wel recht te praten is, waarbij je dus alle kanten op kan, je er niet van uit kan gaan dat de andere beweringen correct zijn. Hoe ver kan je gaan in de interpretatie van die beweringen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik zeg nergens dat er in de Bijbel niet meer serieuzere tegenstrijdigheden te vinden zijn dan een paar onnauwkeurigheden. Ik zeg dat er op een bepaald moment iets beweerd wordt, en later iets volkomen anders. Niks geen afrondingsfoutje. En op essentiële momenten.

In dezelfde soort sterrenkundige artikelen kun je vinden dat:

- de maan om de aarde draait

- de maan niet om de aarde draait, maar het aarde-maan systeem om een gemeenschappelijk zwaartepunt draait

- de maan om de aarde draait omdat ze door de aarde aangetrokken wordt

- de maan om de aarde (of om gemeenschappelijk zwaartepunt) draait vanwege de kromming van de ruimte

- etc.

Dus niet maar wat afrondingsfoutjes (waarom "foutjes" - heb jij ergens een door e.o.a. God gesanctioneerde methode over hoe mensen hun getallen moeten delen met anderen?). Maar tegenstrijdige claims. En op essentiële momenten.

Zeggen dat dat er niet staat geeft aan dat je de Bijbel niet goed leest. Zeggen dat het wel weg te werken is, is de boel onderschatten.

ik ben blij dat jij er vast even voor gezorgd hebt dat de feiten helder zijn. Als iedereen jou nu nog als absolute autoriteit ziet wat betreft hoe je millennia oude documenten uit compleet andere culturen moet lezen, zijn we klaar.

Wie is nu de auteur? Meerdere schrijvers. Kan ik inkomen. Ik verwacht tegenstrijdigheden. Of foutloos geschreven met goddelijke inspiratie. Maar dan verwacht je geen fouten.

En het probleem is dat wanneer ergens een bewering staat en later ergens een tegengestelde bewering, het wellicht wel recht te praten is, waarbij je dus alle kanten op kan, je er niet van uit kan gaan dat de andere beweringen correct zijn. Hoe ver kan je gaan in de interpretatie van die beweringen?

Misschien wordt het tijd om toch wat voorbeelden te geven, want de voorbeelden van "tegenstrijdigheden" die ik in het verleden ben tegengekomen, waren niet tegenstrijdig. Kennelijk zwerft er dan nog een ander soort rond, dat ik altijd heb weten te vermijden. Zou best kunnen natuurlijk, maar dan wil ik ze toch graag eens ontmoeten, en kijken of het inderdaad is wat het is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid