Spring naar bijdragen

De strijd tegen Zwarte Piet


Aanbevolen berichten

Dit blog van Sebastien Valkenberg op de website de Elsevier drukt mijn inziens wel goed uit wat er aan de hand is.

Wat denken andere mensen hier van deze discussie? In wat voor perspectief moeten we dit plaatsen?

Zwarte Piet is het nieuwste slachtoffer in de wasstraat van de politieke correctheid

De Pietendiscussie is geen geïsoleerd verschijnsel, maar onderdeel van bredere campagne om ´schuldige´ tradities en objecten op te sporen.

zwarte-piet.gif

'Zwarte Piet is niet wit, daar kan ik niks aan veranderen' En zo is het. Minister-president Mark Rutte (VVD) sloeg de spijker op zijn kop.

Natuurlijk kun je een politiek correct Sinterklaasfeest verordonneren, zoals een aanzwellend leger aan critici wil. Tot deze week had de discussie een folkloristisch gehalte. Maar nu gaan de Verenigde Naties zich ermee bemoeien. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten onderzoekt of de knecht van Sinterklaas een racistisch stereotype is.

Roetveeg

Ach, het is een kleine moeite om de uitdossing van Piet aan te passen, aldus een veelgehoord standpunt. Burgermeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan (PvdA) oppert dat enkel een roetveeg op het gezicht een acceptabel compromis zou kunnen zijn. Het suggereert dat de Pietendiscussie een geïsoleerd verschijnsel is. Terwijl ze een symptoom is van een bredere campagne om ´schuldige´ objecten op te sporen.

Een tijdje terug was de Gouden Koets de steen des aanstoots. Er staat een beeltenis op met de naam 'Hulde der Koloniën'. De tekening laat halfnaakte zwarte mannen en vrouwen die hun rijkdommen aanbieden aan het koningshuis. Dat roept ´grote weerstand op,´ aldus kamerleden van de SP en GroenLinks.

Ander voorbeeld. Vorig jaar was er ophef over een meer dan 300 jaar oude spotprent van het Rijksmuseum. De Ottomaanse sultan ligt ziek in bed na een nederlaag tijdens het Beleg van Wenen. Aan het voeteneind staat de koninklijke kakstoel aan het, ernaast ligt de Koran als ware het toiletpapier. Beledigend, was het oordeel in de Turkse media.

Pippi Langkous

De oplossing voor dit leed? De beeltenis op de koets moest verwijderd worden en om tegemoet te komen aan 'gevoeligheden' haastte directeur Wim Pijbes zich te zeggen dat het Rijksmuseum de betekenis van de prent niet onderschrijft. En nu lijkt Piet er dus aan te moeten geloven.

Op deze manier kun je aan de gang blijven. Moet je de geschiedenis met terugwerkende kracht kuisen en kneden totdat ze binnen de juiste ideologie past? Dat lijkt me een hellend vlak, te meer omdat er geen reden is om halt te houden bij het verleden. Eerder dit jaar pleitte de Duitse minister van familiezaken Kristina Schröder voor om God voortaan maar in sekseneutrale termen te omschrijven en het woord 'neger' moesten we ook maar weglaten uit de Pippi Langkous-boeken van Astrid Lindgren.

Stel dat Piet een andere kleur krijgt. Is daarmee de kou uit de lucht? Ik vrees van niet. De vraag is veeleer: who's next?

bron: elsevier.nl

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 119
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Ik vind de jaarlijks terugkomende discussie een erg vervelend iets.

Sinterklaas en zwarte Piet zijn onderdeel van onze cultuur.

Maar volgens het politiek correcte denken moeten wij ons die schamen voor onze cultuur net zoals het westen zich diep moet schamen voor het westers zijn.

Geef het 100 jaar en het Nederland wat wij nu kennen is volledig overgenomen door andere culturen die het wel waard vonden om trots te zijn op hun cultuur.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb er al te veel van gezien en gelezen. Ik ben Zwarte Piet-discussiemoe. Het is gewoon een jolige traditie, meer niet. Goed punt met het correctheidsdenken. Dan moeten we ons ook maar even beklagen bij de zuiderburen want die hebben een grootse triomfboog om de onafhankelijkheid van de vermalijde Hollanders te vieren en in het Bellevue liggen anti-Nederlandse affiches. Dat kan natuurlijk niet!

Link naar bericht
Deel via andere websites

De discusssie over zwarte piet is inderdaad vooral een strijd tegen het eigen verleden. Je kan niet politiek correct zijn als je niet alle niet correcte zaken uit het verleden "gecorrigeerd" zijn. Het is vergelijkbaar met de puriteinen en vergelijkbare stromingen uit de 19e eeuw en ook groepen van nu die "de bijbel" alleen willen laten "spreken" en alle eeuwen kerkgeschiedenis en traditie naast zich neer leggen.

Als je echt wat aan dit stukje cultuur wilt veranderen neem dan eens ook een zwarte sinterklaas met een grote witte baard. Sint Nicolaas kwam namelijk uit Afrika en niet uit Spanje. Er is volgens mij echt geen kind die zo'n schoensmeer zwarte piet voor een negroïde man aan ziet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Overigens hier nog een stuk van een vriend van mij. Hij betoogt min of meer wat Thorgrem zegt. Ik ben wel benieuwd wat jullie vinden van zijn stuk:

Zwarte Piet en de immigratie-vergissing

door Fop Schipper

Het lijkt nog slechts een kwestie van tijd voordat Nederland de aanstootgevende zwarte schmink van het gezicht van Zwarte Piet wast. De Nederlandse cultuur zit in het beklaagdenbankje tegenover een strenge allochtone jury. En er is geen houden aan. We zijn simpelweg niet bestand tegen de kritiek van zich beledigd voelende allochtonen. Want de zich immer schuldig voelende blanke westerling wil niets liever dan zichzelf verschonen tegenover de beschuldiging van racisme. Zoals Pontius Pilatus zijn handen waste in onschuld, zo wassen wij binnenkort de schmink van Piet’s gezicht. In de hoorzitting over de ingediende bezwaren tegen de Sinterklaas-intocht in Amsterdam wisten onze gepigmenteerde medelanders het blanke-schuldcomplex perfect uit te buiten. ZIJ voelen zich beledigd en daarom moeten WIJ onze traditie aanpassen. Anne Frank, de holocaust, racisme, Jodensterren, slavernij, alles werd uit de kast gehaald om de kruiperige Amsterdamse bestuurderskliek het laatste zetje te geven.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Simpel. Als Nederland geen 3,5 miljoen allochtonen zou hebben binnengelaten op een bevolking van 16 miljoen dan zou onze sinterklaastraditie niet bedreigd worden. Wij hebben het zelf zover laten komen. Het heeft vier decennia geduurd voordat er maatschappijbreed kritiek kwam op de multiculturele samenleving en op het openen van onze grenzen voor de 3e wereld. Hierdoor is anno 2013 meer dan de helft van de Amsterdammers van allochtone afkomst, en voor Rotterdam gold dit al veel langer. Het is dan ook geen toeval dat Zwarte Piet als eerste in Amsterdam dreigt te sneuvelen. Wanneer dringt het tot de Nederlanders door dat de immigratie van niet-westerlingen in de huidige status quo onvermijdelijk het einde betekent van de Nederlandse cultuur en identiteit? Want in een rechtsstaat waarin alle individuen gelijke rechten hebben, daarin zijn uiteindelijk de aantallen relevant. It’s the demography stupid!

Op een voor mij mysterieuze wijze zijn wij massaal gaan geloven dat immigratie een ‘fact of life’ is. We zijn gaan geloven dat immigratie een voldongen feit is waar wij rijke maar ontevreden westerlingen nu eenmaal mee geconfronteerd worden. Ook op de Dagelijkse Standaard is dit betoogd.

Maar immigratie is juist één van de weinige ontwikkelingen die we met simpele beleidskeuzes en maatregelen heel precies kunnen sturen. De Nederlandse overheid heeft heel veel niet in de hand, en dat geldt ook voor andere landen. Zo is de invloed van de overheid op de economie relatief beperkt en kan men in principe niet veel meer doen dan zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Hetzelfde geldt voor allerlei culturele ontwikkelingen en veranderende normen & waarden. Veel korte en lange-termijn ontwikkelingen voltrekken zich grotendeels autonoom en buiten de invloedssfeer van de overheid.

Maar als het gaat om immigratie en de gevolgen die dit heeft voor Nederland, dan is de overheid juist in staat om dit met een handomdraai in de gewenste richting te dirigeren. Bijvoorbeeld door immigranten in de eerste tien jaar van hun verblijf in Nederland geen enkel recht op een uitkering te geven. En kom op, is immigratie werkelijk een verschijnsel dat zich in alle open en welvarende landen voordoet? Welnee! En iedereen die iets verder kijkt dan zijn Europese neus lang is, die ziet dat dit niet waar is. Neem bijvoorbeeld Japan. Japan is hét handelsland bij uitstek en weet zijn open en internationale houding probleemloos te combineren met een immigratiebeleid waarin men praktisch niemand binnen laat. Hetzelfde geldt voor Zuid-Korea. Zuid-Korea is ook een modern en welvarend land met talloze succesvolle en internationaal opererende bedrijven, denk aan Samsung en Hyundai. Maar ook Zuid-Korea heeft géén last van massa-immigratie en is géén multiculturele samenleving.

In Japan wonen (bijna) alleen Japanners en in Zuid-Korea wonen (bijna) alleen Koreanen en dat vindt iedereen heel normaal. Maar WIJ mogen niemand uitsluiten, want dan zijn we racistisch. Er is een anti-westers, anti-blank paradigma waarvan wijzelf ironisch genoeg de fanatiekste aanhangers zijn. Voorbeeld: als een blanke Française tot Miss Frankrijk wordt verkozen dan is er kritiek omdat ze ‘te’ blank zou zijn en onvoldoende het multiculturele Frankrijk representeert.

Maar uiteraard is er nooit kritiek op een ‘te’ Chinese Miss China of op een ‘te’ donkere Miss Nigeria. Het lijkt een globaal fenomeen te zijn. Japan is voor de Japanners, Ghana is voor de Ghanezen, Turkije is voor de Turken, maar westerse landen zijn voor iedereen! Ieder volk heeft recht op een eigen land en een eigen cultuur, behalve Europeanen. De wereld wordt geen smeltkroes, het westen wordt een smeltkroes. Ergo, wij verdwijnen, de rest niet. Onze cultuur en onze identiteit is hier het slachtoffer van.

Terug naar immigratie. Immigratie is geen ‘fact of life’, het is een keuze. Een keuze van westerse landen om verdragen te tekenen waarin we onszelf verplichten om elke asielaanvraag – van wie dan ook, waar dan ook vandaan – serieus in overweging te nemen. En het is de keuze van westerse landen om niet terug te komen op de ratificatie van deze verdragen. Evenals het de keuze is van sommige Europese landen om met behulp van een ‘opt out’ een uitzonderingspositie te verkrijgen in het Europese immigratie discours, om zo de instroom echt te kunnen stoppen.

Er is geen precedent in de geschiedenis van de mensheid waarin de oorspronkelijke (autochtone) bevolking van een land vrijwillig haar numerieke meerderheid en haar culturele dominantie opgeeft. Laten wij niet dat eerste suïcidale voorbeeld zijn!

Bron: http://joostniemoller.nl/2013/10/zonder ... discussie/

(zie bron voor links)

Disclaimer: dat ik dit stuk plaats betekent niet per se dat ik er achter sta.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ergens vind ik ook dat het een naspelen van hoe het vroeger was is, de bisschop en zijn knechten, en er wordt al lange tijd verteld dat dat moren waren. Is dat dan racistisch, of is het gewoon een representatie van vroeger tijden? Bovendien worden ze niet meer als slaven neergezet.

Ook vind ik dan het kerstman met elven verhaal helemaal niet zo anders, het representeert dezelfde hierarchische relatie, het is enkel gedepersonaliseerd.

We hebben al zo weinig cultuurvoorbeelden in Nederland, en dit is iets waar ieder kind zich op verheugd, en waar menig volwassene met plezier op terugkijkt. Dat er mensen zijn die zich hierdoor gekwetst voelen, komt volgens mij grotendeels door onbegrip van het feest.

Tenslotte, je zou toch denken dat de VN wel iets beters te doen heeft...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Altijd leuk zulke discussies, vooral omdat ze afleiden van de échte problemen die er zijn. Zwarte Piet is racistisch, maar buitenlandse kinderen onze luxe schoenen laten maken schijnbaar weer niet. We vinden het o zo erg dat Pieten als onderdanige knechten worden afgebeeld, maar we laten wel rustig vele vrouwen en meisjes zich misbruiken door mannen, enkel omdat ze er geld voor krijgen en sommigen het misschien wel vrijwillig doen.

We willen zo graag onze cultuur behouden, maar nemen bijvoorbeeld ondertussen kritiekloos allerlei Amerikaanse cultuuruitingen en denkwijzen over, van MacDonalds tot hun films en lectuur. Zelfs de kerstman moet concurreren met de Sint. Het is gewoon hypocriete nonsens en ik voel weinig behoefte om daaraan mee te doen. Als mensen een groene piet willen, dan is dat hun eigen zaak.

Link naar bericht
Deel via andere websites
We willen zo graag onze cultuur behouden, maar nemen bijvoorbeeld ondertussen kritiekloos allerlei Amerikaanse cultuuruitingen en denkwijzen over, van MacDonalds tot hun films en lectuur. Zelfs de kerstman moet concurreren met de Sint. Het is gewoon hypocriete nonsens en ik voel weinig behoefte om daaraan mee te doen. Als mensen een groene piet willen, dan is dat hun eigen zaak.
Die twee dingen zijn niet vergelijken. Het beschermen van een Nederlandse traditie is iets anders dan het weren van buitenlandse bedrijven of wat dan ook. McDonalds of Amerikaanse films zijn een aanbod op de markt; naast Nederlandse opties.

Daarnaast zijn culturen geen statische gegevens. Andere elementen kunnen er deel van gaan uitmaken. McDonalds is onderdeel geworden van de algemene Westerse cultuur. Evenals elementen uit andere culturen daar deel van uit kunnen maken. Dat vind ik ook prima.

Maar dat is iets anders dan groepen die een bewuste campagne voeren tegen de Nederlandse cultuur, die door middel van protest en actie pro-actief strijden voor het verbieden van tradities die symbool staan voor de Nederlandse cultuur als geheel. Dat is iets volstrekt anders dat er restaurants in Nederland zijn onder de paraplu van een Amerikaans bedrijf.

Mensen maken zich zorgen over de toenemende intolerantie binnen de maatschappij tegen traditionele uitingsvormen. Met hypocrisie of nonsens dat niks te maken. En als evenmin met McDonalds of Hollywood.

Sowieso begrijp ik nooit waar die vreemde redenering die stelt dat je geen probleem mag aankaarten omdat er ook andere problemen die je niet aankaart.

Zoals "Ja je mag niet klagen dat mensen zich tegen de Nederlandse cultuur keren omdat er Amerikaanse restaurants in Nederland zijn". Of "Ja je mag niet tegen abortus zijn zolang er nog een zwerver buiten de Albert Heijn zit". En als je dat dan wel bent dan ben je een hypocriet. Zo vreemd vind ik dat altijd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het Sinterklaasfeest is altijd al voortdurend veranderd. Eerst was er maar één Piet en was de Piet vooral een boeman, toen werden het meer Pieten (mede door toedoen van de geallieerden), vervolgens werden roe en zak in de marge gedrongen, de Piet werd minder een knecht en meer een vriend en tenslotte verdween ook grotendeels de geheimzinnigheid door al die Sinterklaasjournaals en massale Sinterklaasfeesten buiten de intochten en schoolbezoeken, zodat iedereen dezelfde verhalen moet aanhouden.

Het hypocriete zit mijns inziens niet in het gegeven dat men een kleiner probleem aankaart, want ook op de kleintjes moet gelet worden. Vooral omdat grote problemen nu juist klein beginnen. Maar ik vind het alleen erg vreemd dat men rept over discriminatie bij een zwarte Piet, terwijl we dus wel min of meer toestaan dat kinderen in fabrieken voor ons werken, enkel omdat zij in een ver buitenland wonen. Of dat we toestaan dat mensen in het buitenland veel slechter betaald worden en in veel onveiligere situaties moeten werken dan mensen hier. Mijns inziens is dat ook discriminatie, want waarom zouden wij en zouden onze kinderen meer rechten mogen hebben dan zij daarginds?

Verder maakt het mij ook niet uit of een bepaalde cultuuruiting uit commerciele motieven wordt aanvaardt of uit andere motieven. MacDonald is niet enkel een bedrijf, maar staat voor een Amerikaans cultureel fenomeen van massaproductie, voorspelbare kwaliteit en ook snelheid en gemak. We hadden en hebben allang vele snackbars hier, die veel Hollandser zijn dan de Mac. En waarom lijkt bijvoorbeeld iedereen zo blij te zijn met Starbucks, terwijl we hier in Nederland ook allang uitstekende, unieke koffiezaken hebben? Precies, Starbucks is voorspelbaar, je weet wat je krijgt, en je kunt er ook nog eens heel individualistisch tot in de kleinste details je kop koffie samenstellen. Heel Amerikaans en we vinden het prachtig. Ook de Amerikaanse media die wij consumeren, dragen uiteraard vooral Amerikaanse waarden uit en beïnvloeden zo dus ook de Nederlandse cultuur. Is dat erg? Niet altijd, want niet alles uit het buitenland is natuurlijk kwaad en Amerika kan ook echt inspireren. Maar het gebeurt wel en daar wordt ook niet veel over geklaagd. Zolang we het maar leuk vinden, zeg maar.

Op zich is het wel interessant wat hier nu gebeurd. Immers, wij hebben ook zo vaak uitingen uit andere culturen bediscussieerd met geheven vingertje. Het stierenvechten in Spanje, de besnijdenis in het jodendom, het dwergwerpen, etc. Soms kun je dat terecht vinden, soms niet, maar onze afwijzingen werden nooit helemaal unaniem door andere culturen gedeeld. En nu wordt er ineens een uiting van óns afgewezen en bediscussieerd. En vinden steeds meer mensen dat óók terecht. Wat de uitkomst echter ook moge zijn, we ervaren nu tenminste eens hoe het is om aangevallen te worden op de eigen cultuur en de pijn die daarbij kan horen. Of het nu terecht is of niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het Sinterklaasfeest is altijd al voortdurend veranderd. Eerst was er maar één Piet en was de Piet vooral een boeman, toen werden het meer Pieten (mede door toedoen van de geallieerden), vervolgens werden roe en zak in de marge gedrongen, de Piet werd minder een knecht en meer een vriend en tenslotte verdween ook grotendeels de geheimzinnigheid door al die Sinterklaasjournaals en massale Sinterklaasfeesten buiten de intochten en schoolbezoeken, zodat iedereen dezelfde verhalen moet aanhouden.
Maar is een verschil tussen een natuurlijk verandering binnen een cultuur en het via protest en druk proberen af te dwingen dat tradities worden afgeschaft.

Bovendien gaat het mij, en veel mensen denk ik, niet zozeer om Zwarte Piet of het sinterklaasfeest maar om de algemene tendens binnen de maatschappij om traditionele ideeën, uitingsvormen etc. verdacht te maken en af te schaffen. Vaak vanuit een ver doorgevoerde vorm van individualisme.

Tegelijkertijd is er anderzijds het probleem, aangekaart door sommigen in dit topic, van de aanwezigheid van vrij objectiverende niet-Westerse culturen die dit vacuüm innemen. Dit zal leiden, ik denk niet dat je daar echt iets aan kan doen, tot een grote crisis in het Westen.

Het gaat dus niet om een klein probleem maar om een algemene ontwikkeling die door sommigen wordt gezien.

Het hypocriete zit mijns inziens niet in het gegeven dat men een kleiner probleem aankaart, want ook op de kleintjes moet gelet worden.
Mijns inziens zou je minder grote woorden moeten gebruiken in een discussie. Als je ergens meteen binnenkomt en met morele oordelen gaat smijten is het weinig verwonderlijk als mensen geen zin hebben om naar je te luisteren. Het hele woord hypocriet is niet op zijn plaats in mijn ogen.

Op zich snap ik best wat je bedoelt maar je agressieve en overspannen toon maakt het moeilijk om in gesprek te gaan.

Vooral omdat grote problemen nu juist klein beginnen. Maar ik vind het alleen erg vreemd dat men rept over discriminatie bij een zwarte Piet, terwijl we dus wel min of meer toestaan dat kinderen in fabrieken voor ons werken, enkel omdat zij in een ver buitenland wonen. Of dat we toestaan dat mensen in het buitenland veel slechter betaald worden en in veel onveiligere situaties moeten werken dan mensen hier. Mijns inziens is dat ook discriminatie, want waarom zouden wij en zouden onze kinderen meer rechten mogen hebben dan zij daarginds?
Ja maar wat heeft dat in vredesnaam met deze discussie te maken?

Als iemand voor kinderrechten in China opkomt kun je ook zeggen "Dat is hypocriet zolang meisjes in Mexico ieder jaar met honderden tegelijk verdwijnen". Of wanneer iemand iets willen doen aan dierenmishandeling "Ja die mensen zijn hypocriet zolang er nog tijgers worden afgeschoten in China". Etc.

Waarom zou het ene elkaar uitsluiten? Waarom mag je niet hier iets van zeggen omdat er op andere plaatsen ook problemen zijn. En wie zegt dat mensen die dit aankaarten niet tegelijk ook het andere aankaarten?

Of is er een bepaalde gefixeerde waarin problemen moeten worden opgelost. Je mag alleen beginnen met C. op te lossen als A. is opgelost, zolang A. nog niet is opgelost moet je van C. afblijven, want dan ben je een hypocriet. De hele logica van je redenering ontgaat me.

Verder maakt het mij ook niet uit of een bepaalde cultuuruiting uit commerciele motieven wordt aanvaardt of uit andere motieven.
Een vreemde opmerking voor een katholiek. Ik denk dat juist de katholieke filosofie een belangrijk instinct heeft ontwikkeld voor het belang van de "intentionaliteit". De intentie die gepaard gaat met handelingen is wel degelijk belangrijk om tot een juist oordeel te komen.
MacDonald is niet enkel een bedrijf, maar staat voor een Amerikaans cultureel fenomeen van massaproductie, voorspelbare kwaliteit en ook snelheid en gemak. We hadden en hebben allang vele snackbars hier, die veel Hollandser zijn dan de Mac. En waarom lijkt bijvoorbeeld iedereen zo blij te zijn met Starbucks, terwijl we hier in Nederland ook allang uitstekende, unieke koffiezaken hebben? Precies, Starbucks is voorspelbaar, je weet wat je krijgt, en je kunt er ook nog eens heel individualistisch tot in de kleinste details je kop koffie samenstellen. Heel Amerikaans en we vinden het prachtig. Ook de Amerikaanse media die wij consumeren, dragen uiteraard vooral Amerikaanse waarden uit en beïnvloeden zo dus ook de Nederlandse cultuur. Is dat erg? Niet altijd, want niet alles uit het buitenland is natuurlijk kwaad en Amerika kan ook echt inspireren. Maar het gebeurt wel en daar wordt ook niet veel over geklaagd. Zolang we het maar leuk vinden, zeg maar.
Er spreekt, mijns inziens, vooral een hoop persoonlijke frustratie uit je post. Allemaal leuk en aardig, maar het heeft weinig te maken met deze kwestie.

Het is inderdaad dat de Europese cultuur vervalt in een bepaalde consumptiecultuur waarin kernwaarden verdwijnen. Echter; dat rechtvaardigt niet de conclusie dat mensen die stelling willen nemen tegen de afschaffing van traditionele culturele symbolen het morele oordeel van "hypocriet" verdienen.

Er is geen enkel verband tussen jou observatie van veramerikansering, en alle frustratie die dat bij je lijkt op te roepen, en het morele oordeel dat je, met beroep je observatie, denkt te moeten vellen over mensen die de traditionele culturele symbolen willen verdedigen.

Op zich is het wel interessant wat hier nu gebeurd. Immers, wij hebben ook zo vaak uitingen uit andere culturen bediscussieerd met geheven vingertje. Het stierenvechten in Spanje, de besnijdenis in het jodendom, het dwergwerpen, etc.
Wij? Over wie je hebt nu heb je het nu eigenlijk? Er wonen 16 miljoen mensen in Nederland.

Maar je lijkt te spreken over een collectief waartoe jij, ik en iedereen zouden behoren en je lijkt precies te weten wat ieder van ons zegt en vindt van allerlei dingen. Waar haal je dat toch allemaal vandaan?

Soms kun je dat terecht vinden, soms niet, maar onze afwijzingen werden nooit helemaal unaniem door andere culturen gedeeld. En nu wordt er ineens een uiting van óns afgewezen en bediscussieerd. En vinden steeds meer mensen dat óók terecht. Wat de uitkomst echter ook moge zijn, we ervaren nu tenminste eens hoe het is om aangevallen te worden op de eigen cultuur en de pijn die daarbij kan horen. Of het nu terecht is of niet.
Wat een vreemd ressentiment. Je doet nu alsof Nederlanders, als massief collectief, constant andere culturen aanvallen en nu ineens zelf het slachtoffer worden. En dat vindt je dan leuk.

Wat je niet lijkt te begrijpen dat zowel de Zwarte Piet-traditie, als de besnijdenis, de koosjere slacht etc. door dezelfde ideologie worden aangevallen; namelijk die van het cultureel relativisme. Denk je dat de mensen die nu tegen Zwarte Piet zijn anderen zijn die tegen de besnijdenis waren?

Of denk je dat de mensen die nu de gevaarlijke trend die zich lijkt te ontwikkelen ter sprake brengen andere mensen zijn dan degenen die ook vinden dat het verbieden van koosjere slacht te ver gaat?

In hoeverre zie je de verbanden en de ontwikkeling binnen hetgeen hier besproken wordt? Want je lijkt alles aan elkaar te knopen met vreemde veroordelingen en een hoop frustratie die ik moeilijk kan plaatsen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het idee dat er opeens zoveel mensen te hoop lopen over de zwarte piet zou ook te denken moeten geven. Is de zwarte piet dan nog het enige wat ons als Nederlanders een beetje met elkaar verbindt? Dat cultuur-relativisme is inderdaad een grote bedreiging, maar wellicht is die bedreiging binnenkort wel voorbij. Simpelweg omdat er dan geen Nederlandse cultuur meer is die nog gerelativeerd kan worden. Alle uitingen van onze cultuur die boven het niveau van zwarte piet uitstijgen zijn wellicht al verdwenen. Het volkslied kan nog afgeschaft worden, omdat het te christelijk is, want dat Nederland een christelijke cultuur zou hebben, dat is ook al een tijdje geleden afgeschaft. In feite doen we aan massale zelfontkenning en blijft er een samenleving over die geen flauw idee heeft waar haar ideeën op zijn gebaseerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Aan een Zwarte Piet is wat mij betreft niets racistisch. Het is een traditie en als er mensen zijn die daar problemen mee hebben doen ze er maar niet aan mee, of we passen de traditie aan. Beide kanten om lijkt mij dat niet eens zo problematisch. We leven in een vrij land, wil je geen deel uit maken van een traditie waar een katholieke heilige met zijn helpers kinderen mores leren, so be it.

Vroeger kwamen er ook geen Roomsche heiligen bij ons het huis in, mij vader klopte op het raam en we wisten dat hij de cadeautjes kocht en inpakte. Het was ook geen Sinterklaas, maar pakjesavond. Die mogelijkheid is er gewoon. De meest sinten hebben volgens mij ook geen kruis meer op hun mijter.

Bij tradities gaat het niet alleen om gebruiken, maar vooral om de symbolen en soms een beetje om het verhaal. Sinterklaas kan prima zwart zijn. Zijn helpers kunnen prima wit zijn. Daar gaat het alleen niet om.

Stel, dat Sinterklaas daadwerkelijk moren als helpers heeft gehad, zou het dan prima zijn? Dacht het maar niet, de meeste mensen willen niet aan het verleden herinnerd worden, en zoeken dan elke mogelijkheid om iets te vinden.

Het lijkt mij overigens, dat negroide mensen ook gewoon Zwarte piet mogen worden? De opa van mijn vrouw kwam als KNIL militair uit Nederlands-Indië, volbloed Savoenees (klein eilandje, geen Aziaten maar Polynesiërs, denk aan Aboriginals en Papoeaas) en is Zwarte Piet geweest.

Racistisch zo zijn geweest als je die mensen weigert om Zwarte Piet te spelen, maar goed. Zwarte Piet eruit en Ruprecht er in?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is niet zo dat ik gefrustreerd ben of zo, hoewel dat misschien soms zo kan overkomen. Het valt mij alleen wel op dat veel mensen klagen over de ene vorm van discriminatie, terwijl ze wel meedoen aan een andere en ernstigere vorm ervan. En dat culturen sowieso veranderen, onder invloed van commercie, kunst, muziek of uitwisseling van ideeën, dat mensen daar normaliter geen problemen mee hebben, maar nu ineens wel. Terwijl dus ook het Sinterklaasfeest heel veel veranderd is de afgelopen decennia, juist ook omdat de cultuur veranderde.

Zelf lijkt het me wat saai als alle tradities een politieke lading zouden moeten krijgen, maar ik ben wel van mening dat er ergere misstanden zijn, terwijl daar niet of nauwelijks tegen wordt geprotesteerd. Doe het een zonder het andere te laten, denk ik dan. Anders lijkt het er sterk op dat je een gemakkelijk te bediscussieren onderwerp gebruikt om af te leiden van onderwerpen die veel ingewikkelder zijn en ook je eigen leefwijze veel directer raken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het idee dat er opeens zoveel mensen te hoop lopen over de zwarte piet zou ook te denken moeten geven. Is de zwarte piet dan nog het enige wat ons als Nederlanders een beetje met elkaar verbindt? Dat cultuur-relativisme is inderdaad een grote bedreiging, maar wellicht is die bedreiging binnenkort wel voorbij. Simpelweg omdat er dan geen Nederlandse cultuur meer is die nog gerelativeerd kan worden. Alle uitingen van onze cultuur die boven het niveau van zwarte piet uitstijgen zijn wellicht al verdwenen. Het volkslied kan nog afgeschaft worden, omdat het te christelijk is, want dat Nederland een christelijke cultuur zou hebben, dat is ook al een tijdje geleden afgeschaft. In feite doen we aan massale zelfontkenning en blijft er een samenleving over die geen flauw idee heeft waar haar ideeën op zijn gebaseerd.
Zwarte Piet is niet waar het om gaat, het is een symptoom van iets groters.

Het is denk ik belangrijk dat mensen daar aandacht voor vragen. Het risico is dat mensen zich blindstaren op het symptoom, het incident dat als geïsoleerd wordt gezien. Dat is dus wat die column betoogd die als beginpost van dit topic heb geplaatst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Doe het een zonder het andere te laten, denk ik dan. Anders lijkt het er sterk op dat je een gemakkelijk te bediscussieren onderwerp gebruikt om af te leiden van onderwerpen die veel ingewikkelder zijn en ook je eigen leefwijze veel directer raken.
Maar wie doet dat dan? Je hebt het steeds over mensen die het over Zwarte Piet hebben maar niks geven om die andere zaken en nu zelfs het tegenovergestelde willen; het doelgericht op Zwarte Piet hebben om die andere dingen te verdonkeremanen.

Wie zijn die mensen dan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het idee dat er opeens zoveel mensen te hoop lopen over de zwarte piet zou ook te denken moeten geven. Is de zwarte piet dan nog het enige wat ons als Nederlanders een beetje met elkaar verbindt? Dat cultuur-relativisme is inderdaad een grote bedreiging, maar wellicht is die bedreiging binnenkort wel voorbij. Simpelweg omdat er dan geen Nederlandse cultuur meer is die nog gerelativeerd kan worden. Alle uitingen van onze cultuur die boven het niveau van zwarte piet uitstijgen zijn wellicht al verdwenen. Het volkslied kan nog afgeschaft worden, omdat het te christelijk is, want dat Nederland een christelijke cultuur zou hebben, dat is ook al een tijdje geleden afgeschaft. In feite doen we aan massale zelfontkenning en blijft er een samenleving over die geen flauw idee heeft waar haar ideeën op zijn gebaseerd.
Zwarte Piet is niet waar het om gaat, het is een symptoom van iets groters.

Het is denk ik belangrijk dat mensen daar aandacht voor vragen. Het risico is dat mensen zich blindstaren op het symptoom, het incident dat als geïsoleerd wordt gezien. Dat is dus wat die column betoogd die als beginpost van dit topic heb geplaatst.

Het is een symptoom van cultuur-relativisme, waarbij dit één van de laatste stuiptrekkingen is. Want er is niet zoveel Nederlandse cultuur meer die nog weggerelativeerd kan worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het idee dat er opeens zoveel mensen te hoop lopen over de zwarte piet zou ook te denken moeten geven. Is de zwarte piet dan nog het enige wat ons als Nederlanders een beetje met elkaar verbindt? Dat cultuur-relativisme is inderdaad een grote bedreiging, maar wellicht is die bedreiging binnenkort wel voorbij. Simpelweg omdat er dan geen Nederlandse cultuur meer is die nog gerelativeerd kan worden. Alle uitingen van onze cultuur die boven het niveau van zwarte piet uitstijgen zijn wellicht al verdwenen. Het volkslied kan nog afgeschaft worden, omdat het te christelijk is, want dat Nederland een christelijke cultuur zou hebben, dat is ook al een tijdje geleden afgeschaft. In feite doen we aan massale zelfontkenning en blijft er een samenleving over die geen flauw idee heeft waar haar ideeën op zijn gebaseerd.
Zwarte Piet is niet waar het om gaat, het is een symptoom van iets groters.

Het is denk ik belangrijk dat mensen daar aandacht voor vragen. Het risico is dat mensen zich blindstaren op het symptoom, het incident dat als geïsoleerd wordt gezien. Dat is dus wat die column betoogd die als beginpost van dit topic heb geplaatst.

Het is een symptoom van cultuur-relativisme, waarbij dit één van de laatste stuiptrekkingen is. Want er is niet zoveel Nederlandse cultuur meer die nog weggerelativeerd kan worden.

Dan zijn we terug bij de openingspost.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is niet zozeer een specifieke groep mensen die ik daarvoor aanwijs, het is vooral iets wat me in verschillende media al heel lang opvalt. Namelijk dat dit soort "gemakkelijkere" problemen sneller onderwerp worden van massaal protest dan complexere, vaak ernstigere problemen. En dit onderwerp komt zelfs elk jaar weer terug, bij elk naderend Sinterklaasfeest.

Ik houd het natuurlijk altijd voor mogelijk dat ik het verkeerd zie en als dat hier ook het geval is, dan zou dat alleen maar mooi zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb er al te veel van gezien en gelezen. Ik ben Zwarte Piet-discussiemoe. Het is gewoon een jolige traditie, meer niet. Goed punt met het correctheidsdenken. Dan moeten we ons ook maar even beklagen bij de zuiderburen want die hebben een grootse triomfboog om de onafhankelijkheid van de vermalijde Hollanders te vieren en in het Bellevue liggen anti-Nederlandse affiches. Dat kan natuurlijk niet!
Ah, en de Nederlanders zijn heden ten dage nog steeds onderhevig aan een strijd? Nee dus. Terwijl er mensen heden ten dage nog wel steeds gediscrimineerd worden.
Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid