Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Het is dwaas om God te negeren, je kan hem niet gewoon wegdenken!!!

(Psalm 10:4) . . .De goddeloze stelt in zijn verwaandheid geen onderzoek in; Al zijn denkbeelden zijn: „Er is geen God.â€

(Psalm 14:1) . . .De persoon zonder verstand heeft in zijn hart gezegd: „Er is geen Jehovah.†Zij hebben verderfelijk gehandeld, zij hebben verfoeilijk gehandeld in [hun] gedragingen. Er is niemand die het goede doet.

Ik vind de teksten uit die psalmen niet zo sympathiek. Zoals ik het lees zijn ongelovigen dwaas, verwaand en zonder verstand. Is dat iets wat jij onderschrijft eclammers?

Vergis je niet. In de tijden dat deze psalm werd gedicht bestonden er in de omgeving van de dichter geen "atheïsten" in de "moderne betekenis" van dat begrip. In die term "goddeloze" moet je jezelf dan ook niet inlezen, Hitchens.

Wat is dan die goddeloze? Zie de "inleidende psalm" uit dat psalmboek (die gaat over "twee wegen"):

1 Welzalig de man

die niet wandelt in de raad van de goddelozen,

die niet staat op de weg van de zondaars,

die niet zit op de zetel van de spotters,

2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van JHWH

en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

6 Want JHWH kent de weg van de rechtvaardigen,

maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

Een "goddeloze" in bijbelse taal is een persoon die "Gods weg door het leven" niet wil bewandelen. Niet leeft zoals God dat voor ogen heeft...

En als we uitgaan van die betekenis, dan zou iemand die zich christen noemt zo maar een goddeloze kunnen zijn, maar iemand die zichzelf een "atheïst" beschouwt iemand kunnen zijn die Gods weg bewandelt...

De goddeloze is een onrechtvaardig handelend persoon, iemand die het goede in de wereld moedwillig afbreekt...

Zie in dat verband de afkeurende taal in psalm 10:

5 Zijn wegen bezorgen te allen tijde verdriet.

Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich;

al zijn tegenstanders blaast hij weg.

6 Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen,

want van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen.

7 Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list,

onder zijn tong is kwaad en onrecht.

8 Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen,

op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige,

zijn ogen loeren op de arme.

Dat is wat die "afbrekers" uitvreten in de wereld. Toen, en ook nu helaas nog... En dan zegt die psalm: zij zeggen ten onrechte "er is geen God"... Want: ze zullen hun straf niet ontlopen...!!

Je kan van dat laatste denken wat je wil, maar als je een rechtvaardig mens bent, Hitchens, dan ben je zéker geen goddeloze zoals deze psalmist ze voor ogen heeft!!

Bedankt voor je toelichting. In dat geval kan ik aan mijn gelovige vriendjes vertellen dat ik geen goddeloze ben! Kijken hoe ze reageren :#
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 189
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Ik vind de teksten uit die psalmen niet zo sympathiek. Zoals ik het lees zijn ongelovigen dwaas, verwaand en zonder verstand. Is dat iets wat jij onderschrijft eclammers?

Vergis je niet. In de tijden dat deze psalm werd gedicht bestonden er in de omgeving van de dichter geen "atheïsten" in de "moderne betekenis" van dat begrip. In die term "goddeloze" moet je jezelf dan ook niet inlezen, Hitchens.

Bedankt voor je toelichting. In dat geval kan ik aan mijn gelovige vriendjes vertellen dat ik geen goddeloze ben! Kijken hoe ze reageren :#

Nou; ik zou het niet zo opvatten, want wat telt is hoe je je openbaart tegenover God:

Zoek God. Zoek jij God? Want de kleinste kiem van waar geloof, zal tot volgroeiing komen als een reusachtige boom. Waar een concreet iemand staat is niet altijd te zeggen, maar de bemoedigende waarschuwing is dat vele laatsten als eersten worden geteld. En één ding staat vast: Pasbekeerden denken meestal rechtlijniger en scherper en minder overtollig belast, dan zij die steunen op rust van tradities en voorgebakken leringen. Eenvoud en waar geloof maken het hele verschil. Jou dat nu al aanrekenen zou een vorm van disrespect zijn aan je geventileerde standpunten. Ja toch; Niet dan?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sommige pasbekeerden vinden inderdaad dat zij het veel beter weten dan andere gelovigen die al jarenlang gelovigen, dat noemen ze ook wel eens (over)enthousiasme.

De ongelovige uit de Bijbel zou je denk ik het beste kunnen omschrijven als iemand die zich aan 'God noch gebod' wenst te conformeren maar alleen handelt naar wat hem zelf goeddunkt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 months later...
Waarschuwing voor alle 'echte' christenen:

Je cultiveert het ook wel een beetje hoor. ;)

Ja oké, je hebt op bepaalde centrale dogma's van de westerse kerk en haar afsplitsingen wat heterodoxe opvattingen, dus kun je binnenkort wel de inquisitie verwachten. :P

Maar afgezien daarvan heb ik zelf toch best de indruk dat we vaak genoeg wel herkenning vinden. Van kijk op wetenschap, tot omgang met je medemens en de natuur vanuit het geloof. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarschuwing voor alle 'echte' christenen:

Je cultiveert het ook wel een beetje hoor. ;)

Ja, das een beetje een bonte mix van cynisme, sarcasme, zelfspot etc. Ik worstel er nl best wel mee (dat ik sommige dogma's moeilijk of zelfs niet accepteer), maar ik heb me voorgenomen dat ik niet zomaar blind wil gaan op wat anderen zeggen (ook niet de auteurs van de Bijbel, en zelfs niet, de auteurs op Credible.nl :# ). Zolang ik niet van God en/of mijzelf een aantal dingen zeker weet/voel/geloof, stel ik me agnostisch op. En ik denk sowieso dat altijd mijn godsbeeld anders zal zijn dan de 'gemiddelde christen' (er van uitgaande dat die zich aan de diverse dogma's/gangbare theologische opvatting houdt, maar zo hier meelezende denk ik dat dat klopt).
Ja oké, je hebt op bepaalde centrale dogma's van de westerse kerk en haar afsplitsingen wat heterodoxe opvattingen, dus kun je binnenkort wel de inquisitie verwachten. :P
Nobody expects the Spanish Inquisition!!
Maar afgezien daarvan heb ik zelf toch best de indruk dat we vaak genoeg wel herkenning vinden. Van kijk op wetenschap, tot omgang met je medemens en de natuur vanuit het geloof. :)

Goed om te horen. Het is overigens bilateraal, ik vind bij een aantal mensen hier veel herkenning gelukkig. Jij bent daar zeker een van :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...

Sorry voor mijn late reactie Hitchens (14-11-2013).

Op je vraag of ik alles onderschrijf wat de Bijbel zegt is mijn antwoord "Ja".

Of Gods Woord tegen mij of voor mij spreekt ik neem het altijd aan als waar en ik dien mij te voegen naar Gods woord.

Ook ik was geruime tijd goddeloos en paste in psalm 10 en 14. Ik was niet bruikbaar voor God, maar nu probeer ik het wel te zijn. nu pas ik hopelijk meer in wat positieve teksten zoals.......

(2 Timotheüs 2:15) . . .Doe uw uiterste best om u goedgekeurd aan God aan te bieden, als een werkman die zich nergens over behoeft te schamen, die het woord der waarheid juist hanteert. . .

(Romeinen 12:9-12) 9 [uW] liefde zij zonder huichelarij. Hebt een afschuw van wat goddeloos is, hangt het goede aan. 10 Hebt in broederlijke liefde tedere genegenheid voor elkaar. Neemt de leiding in het betonen van eer aan elkaar. 11 Doet UW werk niet traag. Zijt vurig van geest. Dient Jehovah als slaven. 12 Verheugt U in de hoop. Volhardt onder verdrukking. Houdt aan in het gebed. 

Je had nog een vraag over goddeloosheid, ik vond deze definitie:....

GODDELOOSHEID

Dat wat niet in overeenstemming is met Gods maatstaf van morele uitnemendheid is goddeloos, slecht, verdorven of waardeloos. Evenals het Griekse woord pone′ria duiden het Hebreeuwse werkwoord rasja en verwante vormen op dat wat goddeloos, slecht, is

In de oudheid waren er ook van die personen. Zij hielden er persoonlijke opvattingen over God op na, maar weigerden uit trots na te gaan of ze juist waren. Koning David van Israël zei over dergelijke mensen: „De goddeloze stelt in zijn verwaandheid geen onderzoek in; al zijn denkbeelden zijn: ’Er is geen God.’ Hij heeft in zijn hart gezegd: ’God is het vergeten.’†— Ps. 10:4, 11.

fijne dag,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 months later...

Hoi iedereen. Ik heb voor mezelf een definitie van God samengesteld. Ik vroeg me af wat jullie meningen zijn over deze definitie. God is voor mij een bron van inspiratie. Het doel van mijn leven. Hetgene wat ik in mijn leven na wil streven. Zonden als trots, jalozie en drif zouden mij hier in theorie van af kunnen houden. Delen jullie deze definitie? Zo ja, zo nee, let me know why. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

God heeft zich in de Bijbel aan de mensheid bekendgemaakt.

Daaruit kunnen we heel goed distilleren wie en wat God is. Waarom dan zelf een definitie samenstellen.

God is de bron van het leven, hij heeft al het leven geschapen en onderhoudt het elke dag in het hele universum.

(Johannes 4:24) . . .God is een Geest, en wie hem aanbidden, moeten [hem] met geest en waarheid aanbidden.â€

Het is wel fijn om te lezen dat God jouw grote inspiratiebron is en dat je voor hem wil leven. Ga daar mee door.

succes en een fijne dag toegewenst,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites
Lekker ding ;),

:#

om de een of andere reden hecht ik meer waarde aan het oordeel van al die universiteiten die ook een theologie-afdeling hebben en die theologie dus wel een wetenschap vinden, dan aan dat van een random forummer die niet eens zoveel weet van geloof.

Zou je kunnen uitleggen waarom dat zo is? Kijk, ik vind theologie geen wetenschap, waarom niet? Omdat echte wetenschap waarnemingen doet, hypothesen opzet en deze gaat testen, men gaat deze dus proberen te ontkrachten. Lukt dat niet, dan zit er misschien wel wat in dat deze hypothese klopt, zeker als andere wetenschappers deze bevestigen. Geloof/theologie werkt compleet anders. Die werkt andersom, de heeft een hypothese en gaat rechtvaardigingen vinden om deze te accepteren, dus niet ontkrachten. Men heeft de hypothese niet eens altijd op waarnemingen gebaseerd. Niemand heeft bijvoorbeeld bevestigingen van de wonderen van Jezus buiten de bijbel om. Om maar een voorbeeld te noemen. Daarnaast staat de schepping compleet haaks op de evolutietheorie. Men kan natuurlijk wel allemaal argumenten verzinnen om dit te rechtvaardigen, maar dit komt bij mij over als cognitieve dissonantie.

Nou Theologie is weldegelijk een wetenschap in de zin dat je bepaalde kennis van zaken moet hebben mbt tot het bijbelse grieks/latijn en hebreeuws(moet je kennen), de wetenschap vd tekstkritiek(het vergelijken van manuscripten om de meest oorspronkelijke en betrouwbare weergave vd bijbel te komen). Geschiedenis vd kerkvaders etc..

Het geloof zelf is inderdaad niet allemaal wetenschappelijk te bewijzen, anders was geloof op zichzelf al wetenschap.

Maar ik denk dat je dan 2 dingen door elkaar haalt nl geloof en theologie. Zelfs de meest geleerde theoloog die veel kennis heeft vd bijbel en de oorsprong vd bijbel en het hebreeuws en grieks, hoeft nog geen gelovige te zijn, maar zal theologie weldegelijk als een vorm van wetenschap zien, je moet daar nog wel voor naar de universiteit. Gelukkig hoef je weer niet naar de universiteit om een gelovige te worden ;)

En dan heb je ook nog gelovige en ongelovige theologen(...om het nog lastiger te maken :# )

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 4 months later...

Het is een hele goeie en bijna onmogelijke vraag om mijn god in uw schoot te werpen.

mijn god verandert constant hoe dichter bij ik deze vraag kom..

mijn god op dit moment het universum dat neutraal blijft om ons een tuin te geven om in te leven,hij heeft over alles nagedacht bij het ontwerpen van deze tuin.

ik heb geen afbeelding van god dus om te zeggen dat het een man in de wolken is lijkt me onmogelijk voor ieder mens uit deze eeuw.

Maar god heeft inderdaad ook menselijk trekjes al is het beter om te zeggen hij heeft inderdaad ook dierlijke trekjes,blijven ontkennen heeft geen zin we blijven dieren die onszelf mens noemen.

De wetenschap tegenspreken heeft geen zin die heeft altijd gelijk,maar omdat we god niet kunnen zien betekend niet dat we niet in hem kunnen geloven,ik geloof namelijk dat alles wat ik zie god is.

alles om me heen behalve ik zelf mezelf mag ik niet gelijk stellen aan god,ik ben een soort kind van hem is beter om te zeggen.

Ik zelf ben een boom die reageer op mijn omgeving en de slang het beest beschermd mij.

ik sta altijd in het midden van mijn omgeving ik ben een boom van kennis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
. . .Doe uw uiterste best om u goedgekeurd aan God aan te bieden, als een werkman die zich nergens over behoeft te schamen, die het woord der waarheid juist hanteert. . .

Doet UW werk niet traag. Zijt vurig van geest.

Welk 'werk' hebben we het dan over? Hoe weet je wanneer God wat van je verlangt??

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid