Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Hendrik,

Omdat bloed zo nauw betrokken is bij de levensprocessen, zegt Gods Woord, de bijbel, dat de ziel in het bloed is„Want de ziel van het vlees is in het bloed, en ikzelf heb het ten behoeve van u op het altaar gegeven, om verzoening te doen voor uw ziel, want het is het bloed dat verzoening doet door de ziel die erin is†(Le 17:11).

Om dezelfde reden — en hier legt de bijbel een nog directer verband — lezen wij: „De ziel van elke soort van vlees is zijn bloed†(Le 17:14).

Het is duidelijk dat in Gods Woord het leven en het bloed als heilig worden beschouwd.

Hoi Ed, ook hier bij leviticus 17 vers 11 moet ik wederom opmerken dat je te snel conclusies trekt over de betekenis van deze tekst en dat je nauwkeurig moet lezen alvorens een conclusie te trekken dat: de ziel in het bloed is, want staat dat hier??

Nee er staat:'De ziel van het vlees is in het bloed'

De bijbel spreekt hier over lichaamsdelen in symbolische zin. Als er staat: 'Gij toetst mijn nieren', dan zijn de nieren hier niet letterlijk bedoeld. Het is een andere zegswijze voor: 'Gij ziet of ik zuiver ben', want de nieren zijn zuiveringsorganen.

Ook over het hart wordt in symbolische zin gesproken over: de zetel vd genegenheden

In die zin is het bloed de zetel van het leven, zoals dat in leviticus 17 vers 11 bedoeld is.

Ik denk dat het veel JG ontbreekt aan het geestelijk begrijpen van de bijbel als ze dergelijke passages die gaan over dat: de ziel het bloed is letterlijk opvatten en letterlijk proberen te verklaren.

De Statenvertaling geeft Gen. 2:7 als volgt weer:.....

7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

De mens WERD een ziel en kreeg er geen!

Ja het klopt mbt tot dit specifieke vers dat je dit zegt, namelijk: dat de mens een ziel werd en niet kreeg. Dat baseer je op deze ene bijbeltekst. Maar in het licht van andere bijbelteksten kun je lezen dat de mens weldegelijk een ziel heeft en niet is

Jij pint je vast op 1 betekenis op basis van wat 1 schriftplaats over de ziel vd mens zegt. Toch geef ik je 2 andere schriftplaatsten waar staat dat de mens een ziel heeft:

mat 10 vers 28: Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar.. niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna.

en de andere tekst die ik je gaf

1 kon 17 vers 21 staat dat Elia het volgende bidt voor een dood kind:

'Laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren

Als de totale mens altijd een ziel is, en ik kom met dit soort teksten beste Ed, dan zul je toch verder moeten gaan verdiepen in de betekenis vd ziel ipv angstig vast blijven houden aan 1 uitleg vh wtg:

Er is dus iets aan de hand als ik met zulke teksten kom:

1. of de bijbel spreekt zichzelf tegen over de betekenis van de ziel( de ene keer de ziel als de totale mens aanduiden, maar in andere schriftplaatsen als 1 onderdeel vd totale mens wat op zichzelf kan voortbestaan)

2. of de ziel kan meerdere betekenissen hebben in de bijbel(net zoals de term: eerstgeborene)

Ik ga voor optie 2, en als jij zelf met een open mind de bijbel zou bestuderen zonder door een bepaalde bril te lezen zou je net als ik erachter komen dat optie 2 hier speelt mbt de betekenis vd ziel(dus de ziel kan meerdere betekenissen hebben in de bijbel)

Als al die mensen nog steeds leven (in het zielenrijk of geestenrijk zoals velen beweren)

dan zou Joh.5:28-29 dat handelt over de aardse opstanding onzinnig zijn.

Dan zouden ze vanuit de hemel weer terug moeten komen op aarde.

groet,

Op grond waarvan zou dit onzinnig zijn?? Op basis van je eigen denkwijze of op basis van Gods woord? Ik gaf je al wat sleutels in handen door te wijzen op de bijbelgedeeltes die spreken over het feit dat de ziel van iemand los kan voortbestaan na de dood. En dat de ziel kan terugkeren in een dood kind. Dus waarom zou dit bij de opstanding der doden niet kunnen?

Prediker 12 vers 7 leert immers over het sterven vd mens:

en het stof wederkeert tot de aarde zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft

Dus er blijft iets voortbestaan na de dood beste Ed wat terugkeert naar God, en zover ik weet leert de bijbel dat God in de hemel is. Dus zelfs de bijbel leert dat het niet onmogelijk is dat de ziel of geest terugkeert vanuit de hemel in het lichaam tijdens de opstanding.(want andersom kan het wel volgens prediker 12 vers 7!)

Enige verschil is dat de mensen die uit de graven opgewekt zullen worden een nieuw verheerlijkt lichaam zullen krijgen. Voor God is dat niet onmogelijk en deze belofte lezen we in de bijbel waarvan ik uitga dat jij dat als de waarheid en absolute autoriteit beschouwd?

Fijne dag Ed en Gods zegen

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 119
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

(...)

Verder heb je gelijk dat de ware God een God van de levenden is.

Want getrouwe dienstknechten zitten in God volmaakte herinnering, want alhoewel zij allen niet meer bestaan (ze zijn dood) leven zij in Gods herinnering.

(...)

groet,

Ed

Beste Ed, hoe kun je nou van Jezus' uitspraak dat God een God van levenden is, precies het tegenovergestelde maken, namelijk dat God een God van doden is?

Het "leven in Gods herinnering" klinkt leuk, en is spitsvondig, maar het maak wel dat Jezus precies het tegenovergestelde zegt, namelijk dat Abraham, Isaak en Jakob wel degelijk gewoon dood zijn en niet levend. En het "leven in Gods herinnering" is ook geen begrip dat je elders in de bijbel tegenkomt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

door Hendrik-NG » 26 maart 2014 09:21

eclammers schreef:

Als al die mensen nog steeds leven (in het zielenrijk of geestenrijk zoals velen beweren)

dan zou Joh.5:28-29 dat handelt over de aardse opstanding onzinnig zijn.

Dan zouden ze vanuit de hemel weer terug moeten komen op aarde.

Ik zie (bezien in het licht van een belofte als in Openb. 21:1-5) niet in wat daar onzinnig aan zou zijn...

Reactie op het bovenstaande:

Ik geloof heel sterk in een aardse opstanding zoals Joh.5:28-29 zegt, als de opstanding niet bestond dan heeft het helemaal geen zin om in Christus te geloven, mijn geloof is verankerd in de opstanding.

Ik geloof dat als een mens sterft zijn toekomst in de handen van de ware God ligt.

Ik geloof dus niet dat hij verder leeft in een geestenrijk.

Sommigen geloven dat wel en dat hij dus later weer een opstanding op aarde zal krijgen(opnieuw in het vlees), niet Bijbels dus niet realistisch!

Link naar bericht
Deel via andere websites
door Hendrik-NG » 26 maart 2014 09:21
eclammers schreef:

Als al die mensen nog steeds leven (in het zielenrijk of geestenrijk zoals velen beweren)

dan zou Joh.5:28-29 dat handelt over de aardse opstanding onzinnig zijn.

Dan zouden ze vanuit de hemel weer terug moeten komen op aarde.

Ik zie (bezien in het licht van een belofte als in Openb. 21:1-5) niet in wat daar onzinnig aan zou zijn...

Reactie op het bovenstaande:

Ik geloof heel sterk in een aardse opstanding zoals Joh.5:28-29 zegt, als de opstanding niet bestond dan heeft het helemaal geen zin om in Christus te geloven, mijn geloof is verankerd in de opstanding.

Ik geloof dat als een mens sterft zijn toekomst in de handen van de ware God ligt.

Ik geloof dus niet dat hij verder leeft in een geestenrijk.

Sommigen geloven dat wel en dat hij dus later weer een opstanding op aarde zal krijgen(opnieuw in het vlees), niet Bijbels dus niet realistisch!

Als ook voor jou (net als voor Ft) geldt "met Bijbels bedoel ik: zoals het Wachttorengenootschap de bijbel uitlegt", dan zeg ik: jij en ik zeggen inderdaad iets anders over "de ziel" van een mens.

Maar het WTG maakt duidelijk een aantal theologische keuzes bij de uitleg van de Schrift die ik niet maak...

Het WTG "neutraliseert" een tekst als 1 Petr 4:5-6 (die n.b. gaat over de opstanding van de mens bij de komst van Jezus - heel on-topic hier, dus) met een verwijzing naar Jezus' uitspraak in Mat 8:22 ("laat de doden hun doden begraven"); "omdat Jezus het woord "doden" in die uitspraak een figuurlijke betekenis geeft moet men die uitspraak van Petrus ook figuurlijk lezen, en vertalen als: "zij die bij hun leven het Evangelie hebben gehoord, maar ten dode gedoemd waren, omdat ze zich niet bekeerden".

Maar die uitleg is niet de enig mogelijke uitleg van die tekst in vers 6. Want het voorgaande vers gaat over de komst van Jezus, en zijn oordeel "over de levenden en de doden"... En als de Schrift daar over spreekt, dan gaat het over al de levenden en al de doden (die zullen opstaan "aan het einde van de loop der tijden")...

Heel goed mogelijk is de uitleg, dat ook al die doden (vanaf de tijden van Adam en Abraham (die zich verheugde op de komst van de Messias) het Evangelie ook hebben gehoord...! "Opdat zij ook zouden leven naar God in de geest" (= in de toekomst niet naar hun eigen wil ("naar het vlees") zouden blijven leven, maar naar de wil van God ("naar de Geest") - 1 Petr 4:2!)

Trouwens: die tekst waarin Jezus spreekt over de blijdschap van Abraham is ook veelzeggend in dit verband:

Joh 8:56 Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.

Abraham heeft de komst van het Woord in de wereld gezien... En niet "van verre", zoals het WTG suggereert met een verwijzing naar Hebr 11:13. In het verheugen van Abraham zit dat "van verre zien" ingebakken (iets dat je ziet aankomen, daar verheug je je op - je kan je niet verheugen op iets waar je geen vermoeden van hebt!!), maar hij heeft het "van verre gezien" (zich verheugd), én "van nabij gezien" (hij maakte de komst van de Messias méé!!)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hi Danny,

Ik kan er niet om heen dat jij een interpretatie hebt over de teksten die je aanhaalt.

Ik bestudeer de hele Bijbel (jij ook) en zie alleen maar harmonie in de Bijbel en daarom geloof ik heel sterk dat de ware God Jehovah de Bijbel heeft geïnspireerd.

(2 Timotheüs 3:16) De gehele Schrift is door God.

We moeten ons afvragen hoe heeft God het bedoeld, het is zijn woord en dus moeten we uitleg over Bijbelverzen in de Bijbel zelf zoeken en daar zullen we het ook vinden.

De ziel de totale mens of deel van de mens?

Dieren zijn ook zielen.

(Genesis 1:20, 21) . . .Verder zei God: „Dat de wateren een gewemel van levende zielen voortbrengen en dat vliegende schepselen over de aarde vliegen langs het vlak van het uitspansel van de hemel.†21 En God ging ertoe over de grote zeemonsters te scheppen en elke levende ziel die zich beweegt, waarvan de wateren gingen wemelen naar hun soort, en elk gevleugeld vliegend schepsel naar zijn soort.. . .

(Genesis 1:24) . . .Verder zei God: „Laat de aarde levende zielen voortbrengen naar hun soort: huisdieren en zich bewegend gedierte en wild gedierte der aarde naar hun soort.†. . .

Mensen zijn ook zielen.

(Genesis 46:15-27) 15 Dit zijn de zonen van Le̱a, die zij Ja̱kob in Pa̱ddan-A̱ram gebaard heeft, benevens zijn dochter Di̱na. Alle zielen van zijn zonen en van zijn dochters waren drieëndertig [in getal]. …. 18 Dit zijn de zonen van Zi̱lpa, die La̱ban aan zijn dochter Le̱a had gegeven. Mettertijd baarde zij dezen aan Ja̱kob: zestien zielen. …… 22 Dit zijn de zonen van Ra̱chel, die aan Ja̱kob werden geboren. In het geheel veertien zielen. ….. 25 Dit zijn de zonen van Bi̱lha, die La̱ban aan zijn dochter Ra̱chel had gegeven. Mettertijd baarde zij dezen aan Ja̱kob; in het geheel zeven zielen. 26 Alle zielen die met Ja̱kob naar Egy̱pte kwamen, waren degenen die uit zijn opperdij waren voortgekomen, afgezien van de vrouwen van Ja̱kobs zonen. In het geheel zesenzestig zielen. 27 En Jo̱zefs zonen, die hem in Egy̱pte geboren werden, waren twee zielen. Alle zielen van het huis van Ja̱kob die naar Egy̱pte kwamen, waren zeventig [in getal].

Dieren en mensen zijn dus zielen, Danny.

Nogmaals, God kan iemands eeuwige toekomst afsnijden. Hij de bron van het leven bepaalt of iemand die dood is een opstanding krijgt of niet.

Adam en Eva bijvoorbeeld krijgen met zekerheid geen opstanding, hun ziel=leven is symbolisch in Gehenna gewordpen.

Groet,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites

De ziel de totale mens of deel van de mens?

Dieren en mensen zijn dus zielen.

Dat is een niet onderbouwde dus.

Als een dier een ziel is, en een ziel is niet meer dan dat, dan is er nog een betekenis voor het woord ziel over, en dat is de geest van de mens die tot God gaat als het stof tot stof wederkeert.

Adam en Eva bijvoorbeeld krijgen met zekerheid geen opstanding,

Waar haal jij dat uit de bijbel? Uit de bijbel kun je halen dat ze van stof waren en stof tot zich moesten nemen om te leven, en in dat leven qua tijd geen beperkingen kregen door het eten van de boom des levens.

Dat zij stierven was hun voorzegd op hun revolutie tegen God. Maar dat zij geen deel nemen in de opstanding vind je nergens.

hun ziel=leven is symbolisch in Gehenna geworpen.

Hoezo symbolisch? Net als waar je spreekt van "leven in een herinnering" bedien je je hier van buitengewoon vrijzinnige constructies. Waarom houd je de bijbel niet liever voor waar en zeker?

Er is geen geestenrijk.

En wat er wel is, dat is uitdrukkelijk door God verboden om daar contact mee te zoeken.

Er is een hemel.

Hoe die georganiseerd is is ons onbekend, maar met zekerheid bestaat zij. Ook vandaag.

Er is een opstanding van alle mensen.

Hoe het tijdsverloop tot dat moment wordt doorgebracht is niet eenduidig te bepalen, maar bekend is dat een opstanding zal komen voor alle mensenzielen.

Er is een God; één God

Alle communicatie met de hemel verloopt via aanbidding van God de Vader. Aanbidding van de Heilige Geest of zelfs van Jezus Christus de Gezalfde Koning die als Kandelaar van God bij de mensen zal wonen en over de mens zal regeren, is ons niet opgedragen of aangeraden om te doen. Hoezeer Hij ook met goddelijke Majesteit is bekleed en de Pleitbezorger en Hogepriester is van de mens.

En eens, als die grote dag komt zullen wij aanschouwen hoezeer God en Christus één zijn, en hoezeer wij één met Hen mogen zijn. De openbaring van die dag komt voor deze generatie in deze generatie. Maar voor de wereldgeschiedenis die aan het uitrollen is, komt zij in die toekomst waarvan wij getuigen dat het de dag van het oordeel is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hi Danny,

Ik kan er niet om heen dat jij een interpretatie hebt over de teksten die je aanhaalt.

Leg dat eens uit in het kader van math 10 vers 28.

Ik zeg inderdaad dat deze tekst leert dat een mens het lichaam maar niet de ziel kan doden. En daarmee concludeer ik n.a.v. de context van dit bijbel passage terrecht dat de ziel los kan voortbestaan van het lichaam(daar hier gesproken wordt dat bij het doden vh lichaam niet automatisch ook de ziel gedood wordt!!)

Hoe zou ik dat anders moeten interpreteren of verklaren volgens jou n.a.v. dit specifieke vers, of dat vers waarin Elia de ziel vh kind terugliet keren in het lichaam??

Ik interpreteer eigenlijk heel weinig en lees vooral wat er staat!! Het zou pas interpreteren zijn indien ik wat anders zou zeggen dan wat er staat, en een verklaring zou zoeken om deze tekst wat anders te laten zeggen dan er bedoeld wordt. Maar dat doe ik hier nadrukkelijk niet Ed!

Ik denk vooral dat het WTG bij deze teksten aan het "interpreteren" slaat, omdat de gedachten in deze teksten over de ziel het WTG niet aanstaat!

Ik bestudeer de hele Bijbel (jij ook) en zie alleen maar harmonie in de Bijbel en daarom geloof ik heel sterk dat de ware God Jehovah de Bijbel heeft geïnspireerd.

Dat is ook mijn uitgangspunt, daarom probeer ik je uit te leggen dat als er in het ene vers staat dat de mens een ziel is (wat inderdaad in de bijbel staat dat ontken ik niet) en er in een andere gedeelte staat dat de mens een ziel heeft er dan iets aan de hand is.

1. of de bijbel spreekt zichzelf tegen over de betekenis vd ziel

2. of de ziel kan meerdere betekenissen hebben zoals ook de term eerstgeborene.

Juist omdat ik net zoals jij geloof dat de bijbel Gods Woord is en God zichzelf niet kan tegenspreken geloof ik in optie 2, namelijk dat de ziel meerdere betekenissen kan hebben.

Hou ik juist vast aan die ene betekenis die jij en vele JG-en hanteren over de ziel, dan laat je de bijbel (en hiermee Jehovah!!)zichzelf tegenspreken. Dus ik snap niet hoe jij dan deze kwesties oplost, en kan beweren dat de bijbel nog met zichzelf in harmonie is?

Dus de 1 definitie vd ziel blijven hanteren en dat toepassen op teksten zoals math 10 vers 28. Dan laat je de bijbel zichzelf tegenspreken Ed!

(2 Timotheüs 3:16) De gehele Schrift is door God.

We moeten ons afvragen hoe heeft God het bedoeld, het is zijn woord en dus moeten we uitleg over Bijbelverzen in de Bijbel zelf zoeken en daar zullen we het ook vinden.

Amen, daarom zeg ik juist hetgeen ik hierboven heb uitgelegd. Dus mijn vraag hoe jij dan die ene interpretatie van de ziel(dat de mens altijd een ziel is)op mijn aangehaalde bijbelteksen kunt toepassen waarin juist staat dat de ziel los van het lichaam bestaat en zelfs terugkeert in de mens zoals het kind waarin de ziel terugkeerde in het lichaam(voorbeeld wat ik je gaf!)

Hoe verklaar jij die teksten dan als jij de bijbel als het ongebroken woord van God beschouwd(zoals ik dat ook doe) als je aan die ene enkele definitie vd ziel vasthoudt die niet in overeenstemming is met mijn aangehaalde schriftpassages??

De ziel de totale mens of deel van de mens?

Dieren zijn ook zielen.

(Genesis 1:20, 21) . . .Verder zei God: „Dat de wateren een gewemel van levende zielen voortbrengen en dat vliegende schepselen over de aarde vliegen langs het vlak van het uitspansel van de hemel.†21 En God ging ertoe over de grote zeemonsters te scheppen en elke levende ziel die zich beweegt, waarvan de wateren gingen wemelen naar hun soort, en elk gevleugeld vliegend schepsel naar zijn soort.. . .

(Genesis 1:24) . . .Verder zei God: „Laat de aarde levende zielen voortbrengen naar hun soort: huisdieren en zich bewegend gedierte en wild gedierte der aarde naar hun soort.†. . .

Mensen zijn ook zielen.

(Genesis 46:15-27) 15 Dit zijn de zonen van Le̱a, die zij Ja̱kob in Pa̱ddan-A̱ram gebaard heeft, benevens zijn dochter Di̱na. Alle zielen van zijn zonen en van zijn dochters waren drieëndertig [in getal]. …. 18 Dit zijn de zonen van Zi̱lpa, die La̱ban aan zijn dochter Le̱a had gegeven. Mettertijd baarde zij dezen aan Ja̱kob: zestien zielen. …… 22 Dit zijn de zonen van Ra̱chel, die aan Ja̱kob werden geboren. In het geheel veertien zielen. ….. 25 Dit zijn de zonen van Bi̱lha, die La̱ban aan zijn dochter Ra̱chel had gegeven. Mettertijd baarde zij dezen aan Ja̱kob; in het geheel zeven zielen. 26 Alle zielen die met Ja̱kob naar Egy̱pte kwamen, waren degenen die uit zijn opperdij waren voortgekomen, afgezien van de vrouwen van Ja̱kobs zonen. In het geheel zesenzestig zielen. 27 En Jo̱zefs zonen, die hem in Egy̱pte geboren werden, waren twee zielen. Alle zielen van het huis van Ja̱kob die naar Egy̱pte kwamen, waren zeventig [in getal].

Dieren en mensen zijn dus zielen, Danny.

Nogmaals ik ontken niet dat de totale mens in de bijbel soms met ziel of zielen wordt aangeduid. Maar ik wees jou op de uitzonderingen in de bijbel waar weldegelijk staat dat de mens een ziel heeft.

Met deze passages uit genesis waar je terrecht aangeeft dat de mens hier als: ziel wordt aangeduid poets je mijn schriftpassages niet weg waarin staat dat de mens een ziel heeft.

Ik heb je mijn verklaring gegeven dat de ziel in de bijbel dus duidelijk 2 betekenissen kan hebben. Alleen heb jij nog geen oplossing voor deze probleemstelling gegeven, en citeer je alleen de teksten die jouw gedachtegang over de ziel bevestigen, (wat ik overigens niet bestrijd of ontken), maar ga je helaas niet in op mijn schriftcitaten die juist aanduiden dat de mens een ziel heeft

Dus je onderbouwd het verder niet, het enige wat je nu doet is schriftplaatsen citeren die spreken over mens en dier die ziel genoemd worden, tegenover mijn schriftplaatsen waarin de ziel weldegelijk als onderdeel van de mens wordt genoemd.

Daarmee los je niks op, en hou je je probleem overreind. Sterker nog op deze manier laat je de bijbel(en dus Jehovah) zichzelf tegenspreken.

En voor mij laat je alleen zien hetgeen wat ik al eerder zei: namelijk dat de ziel inderdaad meerdere betekenissen kan hebben in de bijbel.

Nogmaals, God kan iemands eeuwige toekomst afsnijden. Hij de bron van het leven bepaalt of iemand die dood is een opstanding krijgt of niet.

Adam en Eva bijvoorbeeld krijgen met zekerheid geen opstanding, hun ziel=leven is symbolisch in Gehenna gewordpen.

Groet,

Ed

Ik denk dat je te weinig onderbouwd hebt om mij hiervan te overtuigen Ed! Je zal eerst op mijn bijbelpassages moeten ingaan over de ziel die teruggkeerd in een kind en math 10 vers 28 waarin duidelijk wordt geleerd dat als het lichaam sterft..niet de totale mens sterft daar de ziel niet gedood kan worden!!

Dat is toch weldegelijk in tegenspraak dat de bijbel altijd leert dat de totale mens een ziel is??

Link naar bericht
Deel via andere websites
(....)

Adam en Eva bijvoorbeeld krijgen met zekerheid geen opstanding, hun ziel=leven is symbolisch in Gehenna gewordpen.

Groet,

Ed

Hoi Ed,

hoe weet je met zekerheid dat Adam en Eva geen opstanding krijgen?

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:22 Want evenals in A̱dam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden.

Dat de opstanding wellicht niet blijvend is, is een heel andere zaak. Over Adam staat in de bijbel echter niet wat Gods oordeel is, dus het lijkt me wat voorbarig dat wij dat wel gaan doen. Hooguit kun je stellen, dat hun verbanning uit het paradijs, in plaats van direct sterven, een teken van genade (onverdiende goedheid) was richting Adam en Eva. Dat suggereert op z'n minst, dat ze niet direct verdoemd waren.

Ter illustratie: Rutherford dacht in 1928 nog dat Adam en Eva opgewekt zouden worden (alleen dat het moment onbekend was), en in 1939 dat het eigenlijk helemaal nog niet zeker was dat Adam en Eva uberhaupt opgewekt zouden worden. Idem voor de inwoners van Sodom en Gomorra, die volgens de Watchtower in 1879, 1913 en 1920 nog opgewekt zouden worden, maar volgens de Watchtower in 1941, 1952 en 1954 niet. Maar in 1965 was er gelukkig wel weer hoop voor hen. Het zit ze echter niet mee, want volgens de Watchtower van 1967 is er weer geen hoop voor hen, maar gelukkig is er nog de Awake van 1974 volgens welke er wel weer hoop voor hen is. In 1988 kregen we echter via de watchtower te horen, dat ze volkomen vernietigd waren. Maar "insight" meldde in dat zelfde jaar dat sommige inwoners wel een opstanding zouden krijgen, maar volgens een Watchtower uit 1990 weer niemand, en dat wordt (met Adam en Eva en Judas erbij) herhaald in 2005 in een Watchtower.

Al met al zou ik maar niet al te stellig zijn m.b.t. de vraag wie er nu precies wel en niet een opwekking zal krijgen. Als het WTG het al niet meer weet, wie dan wel? Het is maar te hopen, dat God de Watchtower niet al te vaak leest.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Danny schreef:......

Leg dat eens uit in het kader van math 10 vers 28.

Ik zeg inderdaad dat deze tekst leert dat een mens het lichaam maar niet de ziel kan doden. En daarmee concludeer ik n.a.v. de context van dit bijbel passage terrecht dat de ziel los kan voortbestaan van het lichaam(daar hier gesproken wordt dat bij het doden vh lichaam niet automatisch ook de ziel gedood wordt!!)

Ja maar beste Danny dit wordt totaal niet ondersteund door Gods Woord.

Wat math 10 vers 28 duidelijk maakt dat God iemands eeuwige toekomst kan bepalen, eeuwige dood of eeuwig leven (evt. na een opstanding).

Maar ook al krijgt iemand een opstanding in het 1000-jarig rijk van Christus dan kan hij/zij als die zondigt door God worden veroordeelt.

Dat mensen zielen zijn (levende wezens met lichaam en geest) bewijst deze tekst ook:...

(Ezechiël 18:4) . . .Ziet! Alle zielen — mij behoren ze toe. Zoals de ziel van de vader zo eveneens de ziel van de zoon — mij behoren ze toe. De ziel die zondigt, díé zal sterven.

tot gauw Dan,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites

In het kader van math 10 vers 28:

Ik zeg inderdaad dat deze tekst leert dat een mens het lichaam maar niet de ziel kan doden. En daarmee concludeer ik n.a.v. de context van dit bijbel passage terecht dat de ziel los kan voortbestaan van het lichaam(daar hier gesproken wordt dat bij het doden vh lichaam niet automatisch ook de ziel gedood wordt!!)

Ja maar dit wordt totaal niet ondersteund door Gods Woord.

Wat Danny waarschijnlijk bedoelt is dat de ziel voortleeft nadat de dood is ingetreden.

Dus de ziel kan voortbestaan terwijl het lichaam niet voorbestaat. Maar in hoeverre die ziel bij dat voortleven een (ander) lichaam behoeft of niet is hier nog geen onderwerp van discussie. Toen Christus werd gekruisigd en ook weer was opgestaan waren er verschillende stadia van verheerlijking. Waarbij de wonden aan zijn handen bleven, waarvan we mogen uitgaan dat die niet blijvend zijn. Hoe dat zit, dat is aan God. Hier telt dat het lichaam sterft, en de ziel niet. Dat staat er gewoon.

Akkoord?

Wat math 10 vers 28 duidelijk maakt dat God iemands eeuwige toekomst kan bepalen, eeuwige dood of eeuwig leven (evt. na een opstanding).

Je toevoegingen leiden je af. Maak er geen abstractie en geen verhaaltje van, maar houd je liever bij de tekst. De tekst is een concrete aansporing van concrete mensen in een concreet leven, in afhankelijkheid aan God.

Mat.10: 24

De discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Het zij de discipel genoeg, dat hij wordt gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij de Heere des huizes Beëlzebul hebben genoemd, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!

Vreest hen dan niet; want er is niets bedekt, dat niet zal geopenbaard worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden. Wat Ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht; en wat gij hoort in het oor, predikt dat op de daken. En vreest niet voor hen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.

We stellen dus hier gewoon simpel vast dat de ziel is te onderscheiden van het lichaam. Het lichaam is waar we mee leven in dit leven, en de ziel is wat door God wordt bestemd tot een andere toekomst. Akkoord?

Maar ook al krijgt iemand een opstanding in het 1000-jarig rijk van Christus dan kan hij/zij als die zondigt door God worden veroordeelt.

:? Je maakt het jezelf erg moeilijk door een leer over het duizendjarig rijk in deze bijbeltekst te willen proppen. Houd je liever strict aan de Heilige Schrift, dat levert veel méér inzicht op. Door jouw dominosteen-koppeling van ziel aan lichaam en lichaam aan opstanding en opstanding aan leefvormen in de opstanding, lijk je te verzanden en is het resultaat geen inzicht maar klonterig moeras en drijfzand. Door deze tekst te willen bevatten en te proppen in je leerstellingen, worden de harde rotsen van je fundament tot een papje van leer en rots waarin je verzandt en toch vastloopt op de hardheid binnenin.

Dat is mijn indruk, off-topic - excuus; laten we het liever hebben over deze tekst van Mattheüs 10: de ziel die bijbels 100% bewijsbaar niet vergaat waar het lichaam wel vergaat.

Dat mensen zielen zijn (levende wezens met lichaam en geest) bewijst deze tekst ook:...

(Ezechiël 18:4) . . .Ziet! Alle zielen — mij behoren ze toe. Zoals de ziel van de vader zo eveneens de ziel van de zoon — mij behoren ze toe. De ziel die zondigt, díé zal sterven.

Het is een dwaalspoor. We hadden immers Mat.10 onderkend als onderscheidende tekst met het oudtestamentische spreken over de ziel? En wat Ezechiël betreft daar is wel wat over te zeggen; want het gaat daar over het leven, en over Gods oproep tot bekering. God zegt:

"Denken julie dat Ik behagen heb aan de dood van de mens", en Hij spreekt met sterkte: "wie zich bekeert zal niet sterven maar leven." Hoe kan God dat zeggen als alle levenden sterven en zulks zonder redelijke schifting? Daarmee wijst de Heilige Geest door naar de tijd en gelegenheden dat het lichaam vergaat, maar voor God naar de ziel nog blijft bestaan. Want aan God is het oordeel en Hij geeft het leven naar Zijn welbehagen.

Het is daarom ook in Ezechiël niet iets van uitsuitend lichamelijkehid en vleselijke dood, maar van Gods heilsplan. Het is de weg van Johannes de Doper:

Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt,

en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?

Want Ik heb geen lust aan de dood van de stervende, spreekt de Heere HEERE;

daarom bekeert u en leeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Danny schreef:......

Leg dat eens uit in het kader van math 10 vers 28.

Ik zeg inderdaad dat deze tekst leert dat een mens het lichaam maar niet de ziel kan doden. En daarmee concludeer ik n.a.v. de context van dit bijbel passage terrecht dat de ziel los kan voortbestaan van het lichaam(daar hier gesproken wordt dat bij het doden vh lichaam niet automatisch ook de ziel gedood wordt!!)

Ja maar beste Danny dit wordt totaal niet ondersteund door Gods Woord.[/

pardon? Ik citeer hier letterlijk Gods woord best Ed?? Dus ik begrijp je niet! math 10 vers 28 is naar mijn mening een onderdeel van Gods Woord.

Wat math 10 vers 28 duidelijk maakt dat God iemands eeuwige toekomst kan bepalen, eeuwige dood of eeuwig leven (evt. na een opstanding).

Hier sla jij aan het interpreteren naar mijn mening omdat het niet strookt met jouw begrip van ziel.

Ook Elia liet de ziel van een kind terugkeren. Dus wordt deze visie( de mens heeft een ziel) wordt weldegelijk ondersteund door de schrift. Dat heb ik immers met diverse schriftcitaten aangetoond. Het enig wat je inderdaad kan doen is zeggen dat deze schriftplaatsen iets anders schijnen te bedoelen dan er staat(wat mij een vrij hopeloze zaak lijkt daar deze teksten vrij duidelijk zijn). Maar dan sla jij aan het interpreteren Ed, en ben je genoodzaakt de betekenis van deze teksten weg te redeneren. Ik zie ook dat dit gebeurd.

Dat mensen zielen zijn (levende wezens met lichaam en geest) bewijst deze tekst ook:...

(Ezechiël 18:4) . . .Ziet! Alle zielen — mij behoren ze toe. Zoals de ziel van de vader zo eveneens de ziel van de zoon — mij behoren ze toe. De ziel die zondigt, díé zal sterven.

tot gauw Dan,

Ed

Ed<

nogmaals hier in dit specifieke vers klopt je uitleg, alleen de andere teksten die ik citeer leren dat de mens behalve een ziel is, ook een ziel heeft.

Ik weet dat je daar moeite mee hebt omdat jij trouw de leer vh wtg volgt. We draaien in cirkels denk ik. Ik heb vrij goed beargumenteerd op grond van de schrift dat de ziel weldegelijk meerdere betekenissen heeft in de bijbel. Iets anders kan ik er niet van maken tenzij je de bijbel met zichzelf in tegenspraak wil laten zijn.

Je mag er uiteraard mee doen wat je wil. Ik heb alle teksten en uitleg gegeven en zo duidelijk mogelijk gepresenteerd. En ik denk dat ik vrij redelijke en overtuigende bewijstlast uit de bijbel heb gegeven dat de mens ook een ziel heeft ipv dat de mens altijd een ziel is.

In mijn optiek heb jij maar 1 interpretatie van het begrip: ziel. Alleen kom je daar weldegelijk mee in de knel mbt de teksten die ik jou heb gegeven waarin de bijbel leert dat de mens ook een ziel heeft.

Duidelijker kan ik het niet formuleren. Het is aan jou om dit te onderzoeken of wat ik zeg wellicht redelijk is op basis van wat de schrift over de term: ziel zegt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar dat de ziel kan sterven zijn, jullie dat wel met de Bijbel eens?

Lees aub deze teksten:...

(Ezechiël 18:4) . . .Ziet! Alle zielen — mij behoren ze toe. Zoals de ziel van de vader zo eveneens de ziel van de zoon — mij behoren ze toe. De ziel die zondigt, díé zal sterven.

(Genesis 2:17) Maar wat de boom der kennis van goed en kwaad betreft, gij moogt daarvan niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij beslist sterven.â€

(Genesis 17:14) En een onbesneden manspersoon, bij wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden zal worden, ja, die ziel moet van zijn volk worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken.â€

(Rechters 16:30) Vervolgens zei Simson: „Mijn ziel sterve met de Filistijnen.†Toen boog hij zich met kracht, en het huis stortte in op de asvorsten en op al het volk dat erin was, zodat de doden die hij bij zijn eigen sterven ter dood bracht, talrijker werden dan die hij gedurende zijn leven ter dood gebracht had.

(Job 33:22) En zijn ziel komt de kuil nabij, En zijn leven degenen die de dood toebrengen.

(Psalm 78:50) Voorts baande hij een pad voor zijn toorn. Hij weerhield hun ziel niet van de dood zelf; En hun leven gaf hij zelfs aan de pestilentie prijs.

(Jesaja 53:12) Om die reden zal ik hem een deel geven onder de velen, en met de machtigen zal hij de buit verdelen, ten gevolge van het feit dat hij zijn ziel zelfs in de dood heeft uitgestort en onder de overtreders werd geteld; en hijzelf droeg van velen de zonde, en voor de overtreders ging hij bemiddelen.

(Handelingen 3:23) Ja, elke ziel die niet naar die Profeet luistert, zal volledig worden verdelgd uit het midden van het volk.’

(Openbaring 16:3) En de tweede goot zijn schaal uit in de zee. En ze werd bloed als van een dode, en elke levende ziel stierf, [ja,] alles wat in de zee was.

Ik ben benieuwd naar jullie verklaring bij deze teksten.

fijne dag,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar dat de ziel kan sterven zijn, jullie dat wel met de Bijbel eens?

De ziel als - gezien de context van die teksten - synoniem voor persoon, wel ja. Maar dat betekent niet dat de ziel ook zou ophouden te bestaan.

Maar dit gaat weer volstrekt offtopic en heeft niks meer te maken met het oorspronkelijke onderwerp.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar dat de ziel kan sterven zijn, jullie dat wel met de Bijbel eens?

Er lopen nogal wat dingen door elkaar. Aan de ene kant, dat "ziel" als aanduiding voor een levend wezen kan worden gebruikt (zie de vb. die je hebt gegeven). Aan de andere kant, dat de "ziel" ook gebruikt voor iets dat kan blijven leven, als het lichaam sterft (zie de tekst die Dannyr aanhaalt).

Dus als "ziel" als aanduiding voor lichaam wordt gebruikt, is het evident dat "de ziel" kan sterven. Dat is zoals je "alle neuzen dezelfde kant op" kunt zeggen, als je het eigenlijk over hele mensen (incl. hun opinies) hebt, die dezelfde kant op staan.

Als je het als "ziel" hebt over datgene wat nadat het lichaam gedood is, blijft leven (Mat.10:28.), dan is het nog steeds iets dat kan sterven. Jezus zegt immers: "En wordt niet bevreesd voor hen die het lichaam doden maar de ziel niet kunnen doden; doch vreest veeleer hem die én ziel én lichaam kan vernietigen in Gehe̱nna" (NWV). Kennelijk kan diegene voor wie je niet bang hoeft te zijn (mensen, de duivel?) alleen je lichaam doden, maar niet je ziel, maar God is degene die beide kan doden/vernietigen. Dus ja, de ziel kan "gedood" worden door God

(n.b. of dat betekent dat de ziel niet meer bestaat, of dat God er iets anders mee doet, is een andere vraag. Mat.10:28 maakt duidelijk dat God het kan doen, niet dat Hij het gaat doen).

(....)

Ik ben benieuwd naar jullie verklaring bij deze teksten.

fijne dag,

Ed

"Ziel" wordt zoals ik hier boven al schreef, gebruikt voor "leven". Maar niet altijd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het zou mooi zijn als de titel zou zijn Christus' wederkomst.

De eerste komst van Jezus als Zoon des Mensen en met een speciale bediening als de knecht des Heeren met als dieptepunt Zijn vernedering aan het kruis was een komst ten dienste van de hele wereld.

Waar ik op wacht is Zijn komst voor de Gemeente.

Wat de wereld te wachten staat is Zijn komst als De Christus in Heerlijkheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als jij als gelovige denkt dat je het "gemist" hebt dan is dat ongeloof.

Vergeet niet dat we nu net in de derde dag leven, de dag waarop nieuw leven tot stand komt, neem de fouten in de tijdsrekeningen erbij en we zijn slechts in die dag waar de Barmhartige Samaritaan 2 daglonen vooruitbetaalde alvorens Hij beloofde terug te komen.

Het is de 2 die altijd spreekt over 2 dagen gelijk aan 2000 jaar.Ik denk en geloof dat God helemaal op schema ligt. :*

Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar dat de ziel kan sterven zijn, jullie dat wel met de Bijbel eens?

De ziel als - gezien de context van die teksten - synoniem voor persoon, wel ja. Maar dat betekent niet dat de ziel ook zou ophouden te bestaan.

Maar dit gaat weer volstrekt offtopic en heeft niks meer te maken met het oorspronkelijke onderwerp.

Er gaat inderdaad een aantal onderwerpen door elkaar hier; graag weer terug naar het onderwerp:

Staat er ergens in de Bijbel waarom Jezus precies tóen op aarde gekomen is? Waarom heeft God Hem niet eerder, of later, gezonden? Verschillende bijbelse profeten hebben gepraat over de komst van de Messias maar nooit hebben ze in tijdsverband gesproken wanneer Hij zou komen (correct me if I'm wrong!), maar hebben ze het wel gehad over bijvoorbeeld in welke staat de wereld zou verkeren bij Zijn komst?
Link naar bericht
Deel via andere websites
Als jij als gelovige denkt dat je het "gemist" hebt dan is dat ongeloof.

Vergeet niet dat we nu net in de derde dag leven, de dag waarop nieuw leven tot stand komt, neem de fouten in de tijdsrekeningen erbij en we zijn slechts in die dag waar de Barmhartige Samaritaan 2 daglonen vooruitbetaalde alvorens Hij beloofde terug te komen.

Het is de 2 die altijd spreekt over 2 dagen gelijk aan 2000 jaar.Ik denk en geloof dat God helemaal op schema ligt. :*

Wauw, ik heb wat vage dingen gehoord, maar dit...

Leg uit

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat fijn om te horen, dat God helemaal op schema ligt. Het zou je maar gebeuren, dat Hij ineens te laat zou zijn.

"Dames en heren, de Dag des Heren, vertrekkende vandaag vanuit de hemel, heeft een vertraging van ongeveer 100 jaar. Er worden tornado's ingezet. Houdt u rekening met een langere reistijd."

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bedankt allen voor het redeneren over "de ziel".

Terug naar de topic.

God is de grote tijdsplanner, alles gaat volgens zijn plan en komt precies op tijd.

Dat geldt ook voor Jezus' komst, het komt precies op tijd.......

(Habakuk 2:2, 3) 2 Toen antwoordde Jehovah mij en zei: „Schrijf [het] visioen op en zet [het] duidelijk op tafelen, opdat wie ervan voorleest, dit vloeiend kan doen. 3 Want [het] visioen is nog voor de bestemde tijd, en het blijft voorthijgen naar het einde, en het zal geen leugen vertellen. Zelfs al zou het op zich laten wachten, blijf er vol verwachting naar uitzien; want het zal zonder mankeren uitkomen. Het zal niet te laat komen.

Voordat Jezus komt kunnen mensen overal op aarde hun liefde, loyaliteit en vertrouwen tonen in/aan God en Christus. Bovendien zit Jezus niet stil hij is nu door de prediking (en zijn engelen) mensen aan het verzamelen voor zijn koninkrijk, voordat Gods ingrijpen komt. Hij is nu een grote inspectie aan het houden (zie Mat.7) om straks een rechtvaardig oordeel te kunnen vellen en "schapen van de bokken" te kunnen scheiden.

Als Jezus' parousia nu een feit is dan is de conclusie dat we nu in de profetische eindtijd leven (lees Mat. 24).

Ik wens jullie een bijzonder fijne dag toe,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid