Spring naar bijdragen

"In het begin schiep God de hemel en de aarde"


Aanbevolen berichten

Iedereen kent – neem ik aan – de eerste zin van de Bijbel: "In het begin schiep God de hemel en de aarde."

Maar het eerste woord van de Bijbel - בְּרֵ×שִ×ית - is een feitelijk een bezittelijk woord (ב + רֵ×שִ×ית – "in het/een begin van"). Een bezittelijk woord kan helemaal niet worden gevolgd door een werkwoord ("in het begin van schiep hij" slaat nergens op). Het woord komt 5 maal voor in de Tenach en telkens is het correct vertaald.

Jeremia 26:1 (בר×שית ממלכות - "in het begin van het koningschap").

Jeremia 27:1 (בר×שית ממלכות - "in het begin van het koningschap").

Jeremia 28:1 (בר×שית ממלכות - "in het begin van het koningschap").

Jeremia 49:34 (בר×שית מלכות צדקיה "in het begin van het koningschap van Tsedekiah").

Waarom wordt in Genesis 1:1 ×‘×¨× dan altijd als een werkwoord opgevat (×‘Ö¸Ö¼×¨Ö¸× - "hij schiep"), en niet als een zelfstandig naamwoord (×‘Ö°Ö¼×¨Ö¹× â€“ "schepping [van]")?

De Masoreten vertaalden ×‘×¨× als ×‘Ö¸Ö¼×¨Ö¸× ("hij schiep") in plaats van ×‘Ö°Ö¼×¨Ö¹× ("schepping [van]"); de LXX zegt á¼Ï€Î¿Î¯Î·ÏƒÎµÎ½ ("hij schiep"); de Vulgaat zegt "creavit" ("hij/zij/het heeft geschapen") en moderne Joodse & Christelijke Bijbelvertalingen geven eveneens "[hij] schiep."

Is het niet beter om het eerste vers uit de Bijbel - בר×שית ×‘×¨× ××œ×”×™× ×ת ×”×©×ž×™× ×•×ת ×”×רץ - te vertalen als "In het begin van God's schepping van de hemel en de aarde", als aanhef/titel voor hetgeen gaat volgen? Ik ben benieuwd naar jullie mening.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 65
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Volgens mij verandert dat weinig aan de betekenis. Dan krijg je namelijk dit:

'1. In het begin van Gods schepping van de hemel en de aarde. 2. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3. God zei: Er moet licht komen, en er was licht.' (aangevuld vanuit de NBV)

Het voordeel van jouw vertaling is dat je dan meteen alle theorieën dat er miljoenen jaren tussen vers 1 en vers 2 van Genesis 1 zit, onderuit schoffelt, aangezien er dan in vers 1 niets gebeurt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Iedereen kent – neem ik aan – de eerste zin van de Bijbel: "In het begin schiep God de hemel en de aarde."

Maar het eerste woord van de Bijbel - בְּרֵ×שִ×ית - is een feitelijk een bezittelijk woord (ב + רֵ×שִ×ית – "in het/een begin van"). Een bezittelijk woord kan helemaal niet worden gevolgd door een werkwoord ("in het begin van schiep hij" slaat nergens op).

Persoonlijk vind de uitleg van Rashi wel inspirerend:

In the beginning of God’s creation of: Heb. בְּרֵ×שִית בָּרָ×. This verse calls for a midrashic interpretation [because according to its simple interpretation, the vowelization of the word בָּרָ×, should be different, as Rashi explains further]. It teaches us that the sequence of the Creation as written is impossible, as is written immediately below] as our Rabbis stated (Letters of R. Akiva , letter “beth†; Gen. Rabbah 1:6; Lev. Rabbah 36:4): [God created the world] for the sake of the Torah, which is called (Prov. 8:22): “the beginning of His way,†and for the sake of Israel, who are called (Jer. 2:3) “the first of His grain.†But if you wish to explain it according to its simple meaning...

bron:http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8165/showrashi/true

"This verse calls for a midrashic interpretation"... "Dit vers vraagt om een uitleg langs de wegen van midrasj" (met een verwijzing naar Spreuken 8:22)... Be resjiet. Met het oog op zijn "resjiet" schiept God de hemel en de aarde...

for the sake of the Torah - met het oog op zijn Woord

en

and for the sake of Israel - met het oog op zijn Israel

Ik zie Paulus een soortgelijke uitleg geven in Kolossenzen 1 ("alles is door hem en voor hem geschapen"); ook hij spreekt over de Oorsprong ('resjiet', archè) door wie en tot wie alles geschapen is. In Wie Woord en Israel samenvallen...

Wordt hier uit een gemeenschappelijke bron geput???

Link naar bericht
Deel via andere websites

"In het begin schiep God de hemel en de aarde".

Ik heb het altijd begrepen als een soort samenvatting van wat er daarna gaat komen. Ik weet niet of je dat een aanhef of titel wil noemen, maar het zou een beetje raar zijn als de Bijbel opende met vers 2 of 3.

Er moet eerst een soort introductie zijn over wat er in dit eerste gedeelte gaat gebeuren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja precies, de allereerste post 'bewijst' dat het inderdaad een inleiding is.

Sommige bijbeluitleggers zeggen dat er heel veel tijd zat tussen dat God in vers 1 de hemel en de aarde schiep, en dat Hij in vers 3 het licht schept.. Met bovenstaande uitleg kan dat dus niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hendrik-NG,

Persoonlijk vind de uitleg van Rashi wel inspirerend...

Ook Rasji zegt dat de simpele, letterlijke betekenis zal moeten worden gelezen als "in het begin van God's schepping van de hemel en aarde, was de aarde woest en leeg, ...."

לפרשו כפשוטו כך פרשהו בר×שית ברי×ת ×©×ž×™× ×•×רץ וה×רץ היתה תהו ובהו וחשך וי×מר ×-×œ×”×™× ×™×”×™ ×ור. ×•×œ× ×‘× ×”×ž×§×¨× ×œ×”×•×¨×•×ª סדר הברי××” לומר ש×לו קדמו, ש×× ×‘× ×œ×”×•×¨×•×ª כך,

De midrasjische interpretatie hangt samen met de keuze van de Masoreten om de Hebreeuwse term ×‘×¨× te vertalen als een werkwoord ×‘Ö¸Ö¼×¨Ö¸× ('hij schiep'), in plaats van het zelfstandig naamwoord ×‘Ö°Ö¼×¨Ö¹× ("schepping [van]"). Deze lezing bevat een grammaticale anomalie en vraagt daarom om een midrasjische interpretatie.

Eén van de betekenissen van de letter Beth (ב) is "vanwege." Israel en de wijsheid (welke in de Midrasj met de Torah gelijk wordt gesteld), worden in de Tenach beiden ר×שית ("begin van") genoemd. Op deze manier staat er midrasjisch in Genesis 1:1: "Vanwege Israel/Torah schiep God de Hemel en Aarde."

In de Midrasj wordt een verhaal verteld van de eerste Hebreeuwse letter – de Alef (×) – die verdrietig en huilend bij zijn Schepper aankomt met de vraag waarom Hij de Torah is begonnen met de tweede letter (de Beth): "hoewel ik de eerste letter ben van alle letters, hebt U met mij niet de wereld geschapen". Het was veel correcter geweest als God had gezegd: "Elohiem bara et ha-sjamajiem berisjonah we'et ha-arets" – dan zou er geen grammaticaal probleem zijn, "God" ("Elohiem") zou het eerste woord zijn, en de Alef is dan de terecht eerste letter.

Maar God heeft een reden: de anomalie dient om aan te geven dat de Hemel en Aarde vanwege Israel en de Torah zijn geschapen. God stelt de Alef gerust en zegt dat Hij [de belangrijkste] passage uit de Tenach zal aanvangen met de Alef: Hij koos Exodus 20:2, met als centraal thema: "Ik ben de Heer, uw God." In deze passage zou je verwachten dat Exodus 20:2 had moeten beginnen met de letter ל van de negatieve geboden, of met één van de letters van positieve geboden. Maar het begint daarentegen met de letter Alef van het woord "'anochie." Nu is de circel rond: de Alef kan gerust zijn en de Masoretische anomalie is verklaard.

Deze verklaring geeft een antwoord voor Joodse bronnen, zoals Masoreten, de LXX en andere Joodse vertalingen. Mede daarom mijn vraag op dit forum, waarom eveneens niet-Joodse Bijbelvertalingen de grammaticale anomalie van de Masoreten volgen, in plaats van de grammaticaal correcte manier "in het begin van God's schepping van de hemel en aarde."

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hendrik-NG,
Persoonlijk vind de uitleg van Rashi wel inspirerend...

Ook Rasji zegt dat de simpele, letterlijke betekenis zal moeten worden gelezen als "in het begin van God's schepping van de hemel en aarde, was de aarde woest en leeg, ...."

לפרשו כפשוטו כך פרשהו בר×שית ברי×ת ×©×ž×™× ×•×רץ וה×רץ היתה תהו ובהו וחשך וי×מר ×-×œ×”×™× ×™×”×™ ×ור. ×•×œ× ×‘× ×”×ž×§×¨× ×œ×”×•×¨×•×ª סדר הברי××” לומר ש×לו קדמו, ש×× ×‘× ×œ×”×•×¨×•×ª כך,

Ik kan hem in zijn moedertaal helaas niet volgen en moet het doen met een vertaling... En ik heb ook niet weg willen moffelen dat hij nog meer zei over die beginwoorden. Vandaar dat ik het citaat eindigde met: "But if you wish to explain it according to its simple meaning..." en een 'keurige' verwijzing naar de bron.

Maar intussen lees ik in zijn uitspraken wel een 'keuzemogelijkheid': But if you wish to explain it... "Maar als je er voor kiest om het uit te leggen volgens..." Ik lees daar geen moeten in...

(Maar, inderdaad - en misschien bedoelde je dat wel te zeggen - als je zoekende bent naar een "recht toe recht aan betekenis", dan moet de vocalisatie worden aangepast)

Deze verklaring geeft een antwoord voor Joodse bronnen, zoals Masoreten, de LXX en andere Joodse vertalingen. Mede daarom mijn vraag op dit forum, waarom eveneens niet-Joodse Bijbelvertalingen de grammaticale anomalie van de Masoreten volgen, in plaats van de grammaticaal correcte manier "in het begin van God's schepping van de hemel en aarde."

Als men wellicht (zonder het te beseffen) put uit dezelfde bron (hoewel ik kan me ook kan voorstellen dat de weergave van de LXX onder christenen nog steeds enig "gezag" zal hebben - zijn uitwerking zal hebben op de lezing van die tekst), dan is de vraag misschien nog interessanter wat de Masoreten er toe heeft gebracht om die "grammaticale anomalie" toe te staan... Want hij is (zoals Rasji m.i. lijkt aan de duiden) "dubbelzinnig" - hij zet aan tot het maken van "keuzes"...

Misschien is "de christelijke vertaler" inderdaad wel bewust of onbewust beïnvloed geweest door die "midrasj", in welke vorm deze dan ook bestond in de tijd van Paulus... Want op de een of andere manier hoor ik in die Kolossenzenbrief "herkenbare echo's". En ook een Origenes hield zich al bezig met de uitleg van een tekst als Spreuken 8:22...

(Wel mooi trouwens, om een "boek met leefregels" zo te beginnen!! Dan sta je vanaf het begin "op scherp"...)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Deze verklaring geeft een antwoord voor Joodse bronnen, zoals Masoreten, de LXX en andere Joodse vertalingen. Mede daarom mijn vraag op dit forum, waarom eveneens niet-Joodse Bijbelvertalingen de grammaticale anomalie van de Masoreten volgen, in plaats van de grammaticaal correcte manier "in het begin van God's schepping van de hemel en aarde."

Ik zie het probleem niet met de zin "in het begin van God's schepping van de hemel en aarde.". Of je nu zegt God schiep of het is God's schepping is in principe hetzelfde. In beide gevallen staat God aan de basis van de schepping en in de volgende versen zie je HEm daadwerkelijk scheppen door te spreken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Deze verklaring geeft een antwoord voor Joodse bronnen, zoals Masoreten, de LXX en andere Joodse vertalingen. Mede daarom mijn vraag op dit forum, waarom eveneens niet-Joodse Bijbelvertalingen de grammaticale anomalie van de Masoreten volgen, in plaats van de grammaticaal correcte manier "in het begin van God's schepping van de hemel en aarde."

Ik zie het probleem niet met de zin "in het begin van God's schepping van de hemel en aarde.". Of je nu zegt God schiep of het is God's schepping is in principe hetzelfde. In beide gevallen staat God aan de basis van de schepping en in de volgende versen zie je HEm daadwerkelijk scheppen door te spreken.

Het maakt erg veel uit. 'God schiep' kan betekenen dat God de wereld creëerde vanuit bestaande materie. In het andere geval is God het absolute begin en is ook materie door hem geschapen. De kerk leert van oudsher al dat er sprake is van Creatio ex Nihilo omdat God buiten tijd en ruimte staat. Als ik me niet vergis, volgt de RKK hierin gewoon de joodse traditie omdat dit ook ergens in de Maccabeeën brief staat (plaats weet ik nu zo even niet), alleen wordt het door de RKK uiteraard christologisch geïnterpreteerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoe moeten we eigenlijk 'De Hemel' interpreteren in dit vers?

Als 'het universum'? dwz. alle sterren, sterrenstelsels etc.,

de atmosfeer? of als die plaats waar je na je dood eventueel naar toe kan?

Als er niet het universum bedoeld word, hebben we toch te maken met een ander soort God, en een ander 'in het begin', dat wanneer dat wel bedoeld word.

Lijkt me belangrijk om dat vast te stellen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Veel in het begin van de bijbel is geschreven zoals je het als mens waarneemt. (dat de zon een baan maakt bijvoorbeeld ook) Als mens neem je de hemel waar, niet het heelal. Maar ik geloof dat hemel hier heel breed gelezen mag worden, dus als universum.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Als 'het universum'? dwz. alle sterren, sterrenstelsels etc.,

de atmosfeer? of als die plaats waar je na je dood eventueel naar toe kan?

Ik denk dat de dichter geen hedendaagse astronomische kennis van het heelal had. Ik denk dat in het wereldbeeld van die tijd er niet echt een verschil was tussen die hemels en heb je dat zowel dat ons inzicht over het heelal toegenomen is als dat kennis over het hiernamaals in het Jodendom en christendom doorontwikkeld is.

Wat betreft je vraag over de sterren: de schepping daarvan staat wat verderop beschreven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Als 'het universum'? dwz. alle sterren, sterrenstelsels etc.,

de atmosfeer? of als die plaats waar je na je dood eventueel naar toe kan?

Ik denk dat de dichter geen hedendaagse astronomische kennis van het heelal had. Ik denk dat in het wereldbeeld van die tijd er niet echt een verschil was tussen die hemels en heb je dat zowel dat ons inzicht over het heelal toegenomen is als dat kennis over het hiernamaals in het Jodendom en christendom doorontwikkeld is.

Wat betreft je vraag over de sterren: de schepping daarvan staat wat verderop beschreven.

Ik weet dat Genesis 1 een gedicht is (te zien bvb aan de herhaling van 'het werd avond en morgen, de X dag', er worden coupletten afgewerkt, zegmaar)

en uiteraard niet als letterlijk verslag gelezen moet worden.

Het probleem is de introductie van Genesis 2. Ineens word dat fraaie gedicht tot 'geschiedenis' gebombardeerd, en word er zelfs extra bijgezegd dat dit de precieze volgorde der dingen was. Wat natuurlijk niet kan, en ook niet zo bedoeld is.

Dit gedeelte heeft een andere schrijfstijl en ook hier pas, blijkt er sprake te zijn van een zevende dag, de heilige rustdag, wat natuurlijk onderdeel van de Joodse cultuur was.

Het is een soort voetnoot bij het gedicht, waardoor het gedicht eigenlijk z'n fraaiheid ietwat verliest, en dogmatisch begint te worden.

Duidelijk is iig het knip- en plak-werk te zien die de huidige Bijbel heeft opgelevert.

Hoe God de wereld dus daadwerkelijk heeft geschapen, staat dus in feite nergens vermeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoe precies misschien niet, maar dát God alles heeft geschapen staat wel vast toch?

Ik vind dit eerlijk gezegd wat ver gezocht, maar dat komt misschien ook omdat ik geloof dat de bijbel van kaft tot kaft Gods woord is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vind dit eerlijk gezegd wat ver gezocht, maar dat komt misschien ook omdat ik geloof dat de bijbel van kaft tot kaft Gods woord is.

De Schrift is het woord van God van kaft tot kaft. Het gaat nu om het letterlijk interpreteren van hetgeen in Genesis 1 en 2 geschreven staat ja of nee. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het probleem is de introductie van Genesis 2. Ineens word dat fraaie gedicht tot 'geschiedenis' gebombardeerd, en word er zelfs extra bijgezegd dat dit de precieze volgorde der dingen was. Wat natuurlijk niet kan, en ook niet zo bedoeld is.

Ben ik niet met je eens. Het is een andere literaire style en sterker nog: genesis 2 is een ander verhaal dan 1, ze zijn niet consistent. Die volgorde komt niet overeen met genesis 1.

Het is ook niet echt 'geschiedenis'. Het literaire genre is mythe. Daar is het relevant bij wat de perceptie en rol van die verhalen in een cultuur zijn. Dat is voor ons in de 21e eeuw wat lastiger voor te stellen.

Duidelijk is iig het knip- en plak-werk te zien die de huidige Bijbel heeft opgelevert.

Dat is nogal een understatement. Die verhalen die je noemt lijken verdacht veel op Babylonische mythen . Niet vreemd gezien de ballingschap. Maar, ze zijn niet zomaar geknipt, de boodschap die het vertelt is drastisch veranderd. Men gebruikt die verhalen om hun boodschap te vertellen.

Hoe God de wereld dus daadwerkelijk heeft geschapen, staat dus in feite nergens vermeld.

Klopt. Maar dat is ook niet het doel van de bijbel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja okey maar als Genesis 1 niet echt gebeurd is, dan kunnen we met zn allen wel darwinisten worden ofzo.. Heel onze scheppingstheologie is toch gebaseerd op Genesis 1?

Vind ik niet. Die verhalen geven een boodschap. Het is die boodschap waar de scheppingstheologie op gebaseerd is, niet op zaken als of alles wel heel letterlijk genomen moet worden op een wetenschappelijke manier die toen nog helemaal niet bestond.

Je ziet het wel mooi terug bij christelijke theologen als Augustinus, die ook niet vonden dat je het scheppingsverhaal persé super letterlijk en historisch moest zien. En hij leefde meer dan duizend jaar voor dat de ouders van Darwin bestonden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ben ik niet met je eens. Het is een andere literaire style en sterker nog: genesis 2 is een ander verhaal dan 1, ze zijn niet consistent. Die volgorde komt niet overeen met genesis 1.

Zeker een andere stijl en ander verhaal, maar Genesis 2 zegt in de introductie dat Genesis 1 een stuk geschiedenis is. Terwijl we weten dat het een gedicht is, waarin een bepaalde boodschap naar voren komt, en niet een letterlijk verslag.

Dan kun je zeggen, Genesis 2 is een mythe. OK, prima, dat is ook zo, alleen waarom dan die 'voetnoot' na afloop van het scheppings-gedicht (inc. zevende dag)?

Het stuurt de lezer een bepaalde richting uit.

Ik krijg bijna medelijden met de schrijver, dat zijn poezie zo krom word uitgelegd door een aanvulling van misschien wel tientallen jaren later.

Nu zitten we lekker opgescheept met allerlei groepjes Young-Earth-creationisten, Gap-creationisten, en weet ik veel wat voor interpretaties er nog zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zeker een andere stijl en ander verhaal, maar Genesis 2 zegt in de introductie dat Genesis 1 een stuk geschiedenis is. Terwijl we weten dat het een gedicht is, waarin een bepaalde boodschap naar voren komt, en niet een letterlijk verslag.

Gen2 is ook niet een verslag. Ik weet niet waar de exacte grens ligt tussen gen 1 en 2. In de NBV hebben ze de hoofdstuktitel pas bij gen2:5 geplaatst.

Dan kun je zeggen, Genesis 2 is een mythe. OK, prima, dat is ook zo, alleen waarom dan die 'voetnoot' na afloop van het scheppings-gedicht (inc. zevende dag)?

Ik weet niet waar het één stopt en het tweede begint. Ik krijg de indruk dat het tweede verhaal pas bij gen2:5 begint. De NBV heeft daar het hoofdstuk pas geplaatst. Dat geldt toch al met de hoofdstuk en versnummering: Dat zijn handigheidjes voor het lezen, maar is pas van latere tijd.

Het stuurt de lezer een bepaalde richting uit.

Ik krijg bijna medelijden met de schrijver, dat zijn poezie zo krom word uitgelegd door een aanvulling van misschien wel tientallen jaren later.

Best kans dat die schrijver ook wel dacht dat het zo gegaan is, maar niet op een natuurkundige en geschiedwetenschappelijke manier, alleen al om het feit dat dit niet bestond dus dat zou anachronistisch zijn.

Het zijn beide verhalen die overeen komen met het wereldbeeld van die tijd in de regio, en daarvan dan een Joodse interpretatie. Want die verhalen zijn niet bepaald polytheïstisch, bewust zelfs.

Maar, waar het denk ik zelf mis gaat bij zowel bepaalde christenen als atheïsten, is dat ze die verhalen dan behandelen alsof ze door God geciteerd zijn om ons een lesje objectieve onfeilbare natuurkunde en geschiedenis te geven. En dat is niet waar.

Een leuk voorbeeldje vind ik van C.S. Lewis. Hij maakte een moderne scheppingsmythe. Hij nam de boodschap van de scheppingsverhalen over en voegde dit in een voor hem des tijds hedendaags wereldbeeld. Wat kreeg je toen: een schepping en zondeval verhaal maar dan in een wereld waar geleidelijke evolutie plaats vindt. Hij noemt het zelf bewust een nieuwe scheppingsmythe en vindt de bijbelverhalen veel sterker.

En... als door nieuwe ontdekkingen ons wereldbeeld weer aangepast zou worden, zijn we weer toe aan weer een ander verhaal. ;) Of ja... de scheppingsverhalen in de bijbel zijn actueel genoeg, maar wel voor de reden waarom ze in de bijbel zaten, niet om er een biologie lesje uit te halen.

Voor die tijd was dat ook geen openbaring, net zoals je dat verhaaltje van Lewis ook niet nodig hebt om te ontdekken dat er iets als evolutie bestaat.

Nee, het is juist die boodschap. Op basis van die boodschap bestaan zelfs dogma's, terwijl er geen eentje bestaat over dat het verhaal letterlijk zo allemaal heeft plaats gevonden.

Samengevat: geloofden de schrijvers dat de wereld er zo heeft uitgezien. Vast wel, of iig zal het er wel redelijk op gebaseerd zijn. Maakt het wat uit? Nee.

Nu zitten we lekker opgescheept met allerlei groepjes Young-Earth-creationisten, Gap-creationisten, en weet ik veel wat voor interpretaties er nog zijn.

Het aardige is dat het eigenlijk juist modernistische stromingen zijn. Juist beïnvloed door het moderne denken en deze manier van denken toepassen op geschriften van erg lang geleden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Gen2 is ook niet een verslag. Ik weet niet waar de exacte grens ligt tussen gen 1 en 2. In de NBV hebben ze de hoofdstuktitel pas bij gen2:5 geplaatst.

Ik weet niet waar het één stopt en het tweede begint. Ik krijg de indruk dat het tweede verhaal pas bij gen2:5 begint. De NBV heeft daar het hoofdstuk pas geplaatst.

Ja, klopt. Vanaf 2:5 lees je als het ware een ander scheppingsverhaal, maar dan niet poetisch, dus lijkt het er sterk op dat iemand op het idee gekomen is, dat het al bestaande Scheppings-gedicht mooi als Overture voor het boek Genesis kon dienen.

(en waarom ook niet? Een boek moet openen met iets indrukwekkends)

Ik denk dat dat de beste verklaring is, en de eerste regels van Gen2 diende als bruggetje. (maar wat helaas wel voor verwarring zorgt)

Het aardige is dat het eigenlijk juist modernistische stromingen zijn. Juist beïnvloed door het moderne denken en deze manier van denken toepassen op geschriften van erg lang geleden.

Je bedoelt in de richting van 'ik bepaal zelf wel of ik dit letterlijk moet lezen' of 'de dagen waren geen echte dagen, maar miljoenen jaren' en dat soort opvattingen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja okey maar als Genesis 1 niet echt gebeurd is, dan kunnen we met zn allen wel darwinisten worden ofzo.. Heel onze scheppingstheologie is toch gebaseerd op Genesis 1?

Vind ik niet. Die verhalen geven een boodschap. Het is die boodschap waar de scheppingstheologie op gebaseerd is, niet op zaken als of alles wel heel letterlijk genomen moet worden op een wetenschappelijke manier die toen nog helemaal niet bestond.

Dus kan Darwin ( en zowat iedere wetenschapper vind dit) nog steeds gelijk hebben?

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid