Spring naar bijdragen

dood en de 'hel'


Aanbevolen berichten

@ miesje gaat niet om wat jij eerlijk vind, maar wat de Bijbel zegt.
correctie, wat Sola scriptura vindt dat de bijbel zegt.

Sommige dingen staan er heel letterlijk en duidelijk in de grondtekst, kan je niet omheen, dus dan geloof je het of niet.

ah vandaar al die kerkscheuringen, eeuwenlange studies etc.. heel duidelijk allemaal.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 239
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Hoi Eulogía,

dat is een citaat van mij dat Miesje daar aanhaalt. Ik denk zelf dat het vooral gebaseerd is op een bepaalde interpretatie van het woord 'eeuwig'. Uiteraard is (ook hier) de wens de vader van de gedachte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
correctie, wat Sola scriptura vindt dat de bijbel zegt.

Sommige dingen staan er heel letterlijk en duidelijk in de grondtekst, kan je niet omheen, dus dan geloof je het of niet.

ah vandaar al die kerkscheuringen, eeuwenlange studies etc.. heel duidelijk allemaal.

Dat is vaak over specifieke zaken, die niet zo makkelijk direct uit de Bijbel is te halen, maar dat is ook niet goed.

sterker nog waar nu boekenkasten vol mee worden geschreven was in de Bijbelse tijd voor de apostelen basic stuff.

voorbeeld:

heb 6:

11 Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. 12 Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. 13 Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. 14 Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoi Miesje

Hoi Miesje

Over : De buitenste duisternis :

Wel in den beginne was er niets, alles wat donker. Ik zie het dan ook zo: Licht is iets, Duisternis is een naam aan iets dat niets is.Om er over te kunnen spreken en het te kunnen benoemen. Maar duisternis is eigenlijk afwezigheid van licht. Maar het is op zichzelf niets.

Wat betreft het tandengeknars, kan zeker de ernst aangeven van dit verhaal.

De uitspraak: Duisternis is de afwezigheid van Licht.. is van Einstein, om aan te geven dat God bestond.

http://www.oudgoud.net/algemeen/einstein-en-de-professor.html

Ik denk niet dat de Bijbel zo begon..

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed;

Nu wil ik het even niet over de schepping hebben. Maar om even aan te tonen dat het zeker wel iets was. Wat voor de hemel en aarde was, wordt niet beschreven in Genesis 1. Dus ik denk op basis van Genesis 1:1,2 kan je niet zeggen dat duisternis niets iets is.

Ik vind de straf eeuwig branden en pijnlijden niet rechtvaardig. Om een voorbeeld te geven. (nu kun je dat niet geheel gelijkstellen want mensen zijn God niet natuurlijk maar probeer naar mijn boodschap te kijken wat ik bedoel te zeggen)

Terrecht zeg jij hier, dat wij God niet zijn. Het gaat dus niet om wat wij rechtvaardig vinden. Anders gezegd. Johannes 3:16-17 zegt niet voor niets..

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Dit is het doel.. Hij biedt het aan.. je hoeft niet te solliciteren..

an heeft een bedrijf. Er zijn mensen die geloven in mijn bedrijf. En mensen die niet geloven in mijn bedrijf. Het bedrijf staat voor de overheid. Mensen die niet achter het bedrijf staan, zijn eigenlijk tegen de overheid.

Piet is opperhoofd van het bedrijf en stelt iemand aan die de baas mag zijn en alles in het bedrijf mag regelen. Via hem worden mensen aangenomen om in het bedrijf te werken.

Er komen mensen om te solliciteren en iedereen krijgt een kans. Sommige mensen geloven niet in het bedrijf. Zij krijgen een brief mee met een stempel, waarop ieder ander bedrijf kan zien dat zij eigenlijk de overheid afwijzen. Daardoor worden deze mensen in de samenleving achtergesteld en kunnen niet meer leven en gaan om van de honger. Omdat zij de overheid hebben afgewezen.

Is dit eerlijk ? NEE ! Die mensen verdienen een keuze. Als zij TEGEN de overheid zijn, oke dat is hun keuze. Maar zij moeten in dit geval niet altijd lijden, voorgoed hun keuze hen achtervolgt. Ze moeten dan het land misschien uit, omdat ze daar niet kunnen blijven.

Begrijp je wat ik bedoel te zeggen ?

Jan is in dit geval God, en de baas Piet is Jezus... (tja het is nu echt een figuurlijk verhaal geworden he ;) Dus neem het echt niet letterlijk het gaat even om iets uit te leggen)

Met andere woorden het zou niet eerlijk zijn als God mensen de keuze geeft. Maar vervolgens de mensen die Hem afwijzen eigenlijk zegt: Als je niet voor mij kiest ga jij eeuwig lijden.

Dat vind ik geen eerlijke keuze.

Ik denk niet dat dit een hele goede vergelijking is. Maar goed.. Om even met jou mee te gaan in jou bedrijf.

Het bedrijf staat voor de overheid (een land).. Dit bedrijf heeft een man ingehuurd, die buiten het visums weggeeft.

De man zegt: Kom, erbij.. kies voor mij... , de hongersnood komt. Met dit visum ben jij een inwoner van land .Als je voor mij kiest.. dan krijg je voorspoed. Ik geef jou, eten. Ik geeft jou onderdak, ik geef jou warmte, ik geef jou liefde, ik geef jou... Jij zal niets te kort komen. De deur staat open. En een ieder die wil binnen komen.. die krijgt een visum. De entree.. is vrij.. Als de hongersnood komt, mogen mensen met dit visum mijn land binnen. Als de hongersnood komt, gaat het land dicht.. dan worden er geen visums meer verleend. Kom er nu in.. kies voor het overvloed Nu zijn er mensen die het visum aannemen en mensen die het visum weigeren. allerlei redenen, ik geloof niet in de hongersnood, ik kan goed voor mij zelf zorgen, ik heb tijd genoeg om het visum op te halen.. etc etc. Vervolgens komt de hongersnood.. en de mensen met het visum mogen het land in. De andere zien nu de ernst in.. en willen nu ook het land in. Maar helaas zij worden aan de grens geweigerd. Want de boodschap was duidelijk ..

Hoewel dit beeld nog steeds erg mank loopt.. met de werkelijkheid en erg simplistisch is weergegeven, geeft dit wel meer aan hoe het zit.

Het gaat niet om wat wij vinden.. Het gaat erom.. nemen wij het offer aan... of wijzen wij hem af..

Denk aan wat in de bijbel staat: " 1 dag is als duizend jaar, en duizend jaar als 1 dag"

Ik denk dat jij deze tekst bedoeld:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:8 dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:4Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.

Petrus parafraseert Ps 90:4 en het geeft aan dat God eeuwig is.. en buiten tijd en ruimte staat.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sommige dingen staan er heel letterlijk en duidelijk in de grondtekst, kan je niet omheen, dus dan geloof je het of niet.

ah vandaar al die kerkscheuringen, eeuwenlange studies etc.. heel duidelijk allemaal.

Dat is vaak over specifieke zaken, die niet zo makkelijk direct uit de Bijbel is te halen, maar dat is ook niet goed.

sterker nog waar nu boekenkasten vol mee worden geschreven was in de Bijbelse tijd voor de apostelen basic stuff.

gaaaaaap :Z
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het gaat er inderdaad om wat de bijbel zegt Sola, helemaal mee eens.

Wat ik schrijf is mijn overtuiging, en ik haal dat uit de bijbel. (Immers daar mijn geloof op is gebaseerd)

Het hele idee van het eeuwig branden in de zin van pijn lijden voor altijd komt van de oorspronkelijke kerk....

Iedereen mag een andere overtuiging hebben, maar dit is wat ik geloof :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het gaat er inderdaad om wat de bijbel zegt Sola, helemaal mee eens.

Wat ik schrijf is mijn overtuiging, en ik haal dat uit de bijbel. (Immers daar mijn geloof op is gebaseerd)

Het hele idee van het eeuwig branden in de zin van pijn lijden voor altijd komt van de oorspronkelijke kerk....

Iedereen mag een andere overtuiging hebben, maar dit is wat ik geloof :)

Het idee van eeuwig branden is een Bijbels concept, maar het is wel een lichaam die je er speciaal voor krijgt, zie openbaring en 1 cor 15.

@ quest

gaaaaaap

ja denk wel dat we uitgepraat zijn idd... :|:*

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Dave :Waar haal jij vandaan dat de doden de ongelovigen zijn?

De bijbel leert dat de gelovigen niet meer geoordeeld zullen worden. Jezus heeft deze straf gedragen. Als gelovige wordt je verzegeld met de Heilige Geest. Het zou dus raar zijn als het boek van het leven opengaat en het toch weer afhangt van wat ik goed of fout heb gedaan.

Johannes 5,24 

Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

1 Johannes 4,17 

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.

2 Petrus 3,7

Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.

Math 25:

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is

Het goede nieuws is eigenlijk dat God de ongelovigen oordeelt op hun werken. Hoe dat gaat weet ik niet, maar blijkbaar is zelf dan nog redding mogelijk.

tekst doorgenomen.

de discussie hel / hemel is altijd al omstreden geweest, en ik had er ook aan deelgenomen.

Op mijn werk is een Jehova's Getuige, en die weet zeker dat de hel NIET bestaat. Welke punten hij daarvoor aanhaalde ben ik kwijt.

een andere collega vindt het hel-idee een bangmakerij en de grootstse onzin.

een andere collega,, een Moslim. gelooft wel in de hel.

Zoals ik bovenstaande tekst lees en het algehele plaatje interpreteer ga je bij voorbaat naar de Hel, en ben je bij voorbaat een ongelovige ,, tenzij je een toegift doet, door te gaan geloven in Jezus. Gevolg is dat ik het idee heb dat je verplicht wordt te geloven in Jezus.

er zijn tal van andere levensopvattingen wat mensen aanspreekt, zelf ben onder de indruk van het Boeddhisme. Boeddhisme is voor iedereen en er worden geen speciale taken / werken verwacht. Bij een monotheistische religie heb ik eigenlijk mijn twijfels, voor wat betreft vrijheid van de mens in zijn opvattingen / handelingen

vraag:

definieer ongelovig eens. Wat is de definitie van een ongelovige, en aan wat voor eisen / voorwaarden dien je te voldoen om niet naar de Hemel te gaan???

bv Hitler, zit die er?

Stalin?

beiden hebben de dood van miljoenen mensen op hun geweten

Link naar bericht
Deel via andere websites

dus om in aanmerking te komen voor een plaats in de hemel ben je dus verplicht Jezus als redder aan te nemen?

er zijn nu eenmaal hele bevolkingsgroepen die er een ander idee op na houden, of die dit idee dus niet aanspreekt.

die gaan dus naar de hel volgens jou ( volgens Bijbels Perspectief) ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
dus om in aanmerking te komen voor een plaats in de hemel ben je dus verplicht Jezus als redder aan te nemen?

er zijn nu eenmaal hele bevolkingsgroepen die er een ander idee op na houden, of die dit idee dus niet aanspreekt.

die gaan dus naar de hel volgens jou ( volgens Bijbels Perspectief) ?

Het is niet verplicht om Jezus als Redder aan te nemen.

Als je met een boot de oceaan op bent gegaan en de boot is vergaan en je bent kilometers door zee naar het land gezwommen en aan de kant werpt iemand je een reddingsboei toe, terwijl je bijna vergaat, dan ben je niet verplicht die boei vast te pakken.

Het is alleen maar genade dat Jezus een reddende hand toesteekt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
dus om in aanmerking te komen voor een plaats in de hemel ben je dus verplicht Jezus als redder aan te nemen?

er zijn nu eenmaal hele bevolkingsgroepen die er een ander idee op na houden, of die dit idee dus niet aanspreekt.

Het idee spreekt ze wel aan, ze weten alleen niet beter. Wat Jezus biedt is eeuwig leven, waarom zou je dat niet willen?

die gaan dus naar de hel volgens jou ( volgens Bijbels Perspectief) ?

Dat weet ik niet, ik zei alleen dat ze als ongelovigen worden gezien. Uiteindelijk komt ieder mens voor God te staan en Hij zal rechtvaardig oordelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat hierboven. Wat is er nou zo vreselijk fantastisch aan eeuwig leven? Wat moet je er mee?

Het probleem is dat jij eeuwig leven met God niet kunt voorstellen en daarom kijk je blijkbaar naar je eigen leven en huivert blijkbaar al bij de gedachte om eeuwig zoals je nu bent te leven. Uiteraard is dat niet het eeuwige leven wat God je te bieden heeft, dat is iets wat je je niet eens kunt voorstellen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik weet dat niet zeker. Maar als de ene optie 'eeuwig leven' is, klinkt het mij in de oren alsof de andere optie (wanneer je niet voor Jezus kiest) eindig leven is.

Mja, maar eeuwig leven staat tegenover de dood en in de bijbel bedoelen ze daar mee een eeuwigheid in de hel, wat dat ook moge betekenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid