Spring naar bijdragen

Paaswake


Gast Anon_phpbb

Aanbevolen berichten

Gast Anon_phpbb

De Paaswake is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar in de RKK. Ik mag vanavond in onze parochie de homilie verzorgen, wat enerzijds wel een grote eer is, maar aan de andere kant ook wel spannend.

Ik heb gisteravond tot vrij diep in de nacht zitten worstelen met de tekst, en vooral met de juiste insteek. Daar liep een e-mail wisseling tussen twee bijzondere mensen, users van dit forum, dwars door heen. En juist die e-mail wisseling heeft me de weg gewezen naar de insteek waarmee ik verder kon. Daarom leek het me aardig de tekst hier ook neer te zetten:

Quote:
Terwijl de mannen nog in verdriet en verwarring bijeen zijn, gaan de vrouwen naar het graf van Jezus. Niet omdat zij bedacht hadden dat het de vroege ochtend van de derde dag was, niet omdat zij zich herinnerden dat Jezus gezegd had “op de derde dag zal de mensenzoon verrijzenâ€.

Nee, de vrouwen gingen naar het graf van Jezus omdat dat moest gebeuren. Het was geen bijzondere opdracht van Jezus, het was een uiterst nederige taak die gewoon gedaan moest worden. En het is geen toeval dat het juist de vrouwen waren die deze taak gingen uitvoeren. We zien in de wereld van toen maar ook in de wereld van vandaag dat het steeds weer de vrouwen zijn die doen wat gedaan moet worden. De zware taken, de ondankbare taken, het werk waar weinig oog voor is totdat het niet gedaan wordt.

De meeste mannen hebben in de geschiedenis natuurlijk ook geen bijzonder aanzien. De meeste mannen beulen zich af om hun gezin van eten te voorzien, doen eenvoudig dienend werk of sterven in oorlogen als naamloze soldaat. Maar als we in de geschiedenis mensen tegen komen die zich vrij kunnen maken van de verplichtingen van het dagelijks leven om zich te wijden aan kunst, politiek of God, dan zijn het veelal mannen. En ook als mannen hun gewone nederige werk doen, doen ze dat veelal met de steun van vrouwen. Als ik een persoonlijk voorbeeld mag geven: in de Goede Week kom ik vrij weinig thuis. Naast mijn gewone werk ben ik zes van de zeven dagen in de kerk geweest om te assisteren in de liturgie. Dat is niet de meest hoogdravende rol die je kan hebben in de kerk, en het is zeker een belasting. Maar de echte belasting werd gedragen door mijn vrouw, die niet naar de kerk kon, die alleen voor onze kinderen moest zorgen, en die vanmorgen tegen me zei: misschien moet ik het niet meer de Goede Week noemen, maar de Eenzame Week.

We zien dit patroon terug in de Schrift en we zien het terug in de Kerk. Het is niet zo vreemd dat vrouwen soms klagen dat zij geen belangrijke taken krijgen in de kerk, terwijl ze wel in de praktijk een bijzonder groot deel van het werk doen dat weinig gezien wordt en weinig waardering krijgt, maar dat wel essentieel is voor de kerk.

Toch moeten we oppassen de Schrift niet al te oppervlakkig te lezen. Ja, ook in het evangelie zijn de vrouwen veelal dienend, vaak naamloos, en meestal zonder dat enige waardering blijkt voor wat ze doen. Maar dat is niet het enige. Uit het evangelie van vandaag kunnen we ook lezen dat deze vrouwen tot de leerlingen van Jezus behoorden. De twee mannen in het stralend witte kleed, we mogen veronderstellen dat het engelen waren, vragen aan de vrouwen: “Herinnert u hoe Hij nog in Galilea tot u gesproken heeftâ€. Deze vrouwen zijn dus onderricht door Christus. Roepen we ons dan ook Marta en Maria in herinnering. Bij Lucas lezen we:

Op hun reis ging Hij een dorp in. Een vrouw, Marta genaamd, ontving Hem. Zij had een zuster die Maria heette. Die kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Marta had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: ‘Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij komt helpen.’ De Heer gaf haar ten antwoord: ‘Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles, maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Het zijn de apostelen, opgevolgd door de bisschoppen, die structuur geven aan de Kerk, die de Kerk in de wereld vertegenwoordigen en die samen met de priesters en geassisteerd door de diakens de sacramenten bedienen en de liturgie vieren. Deze mannen zijn aangesteld als herders en zij handelen in de persoon van Christus op die momenten dat Christus dat wil. Maar het waren niet de apostelen die de eerste getuigen waren van de Verrijzenis. Het waren niet de apostelen die, ondanks wat hen in jaren door Jezus was geleerd, meteen begrepen wat er aan de hand was. In tegendeel, zij deden de getuigenis van de eerste getuigen, de vrouwen, af als beuzelpraat en zij geloofden hen niet. Bij Lucas lezen we dat Jezus zich afvraagt:

Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan werkelijk geloof op aarde vinden?’

Een terechte vraag, want zelfs zijn eigen apostelen hadden geen geloof op de vroege ochtend van Pasen. Jezus vraagt of Hij geloof zal vinden bij Zijn wederkomst, de komst van de Heer die wij verwachten op het einde van de tijd. Maar al vanaf het eerste moment vindt Hij vooral veel ongeloof.

Hoewel geloof en kerk vaak een mannenzaak lijkt, blijkt bij nader onderzoek dat het vooral de vrouwen zijn die de kerk ondersteunen met talloos vrijwillig werk en met gebed. Het geloof wordt, zeker in ons deel van de wereld, niet zozeer doorgegeven door priesters, diakens en leraren, maar door moeders en door oma’s. Je hoort wel eens over de kerk praten als een gebouw vol oude vrouwen. Als u om u heen kijkt zou u dat gevoel misschien ook wel kunnen hebben, in de ene kerk meer dan in de andere. Maar denk daar niet geringschattend over. Zolang de oma’s en moeders van deze wereld naar de kerk blijven komen, blijft het geloof behouden. In onze tijd staat het geloof misschien op de waakvlam, maar weet dan dat u het bent die de waakvlam brandende houdt.

Enige tijd geleden maakte ik kennis met een theologe uit Leuven. Nu weet u misschien dat het grapje gaat dat je als gelovige naar Leuven gaat, om als atheïst terug te keren. Theologie is een studie van de ratio, het verstand. Mannen, met hun neiging het verstand boven alles te plaatsen, kunnen in die studie inderdaad makkelijk hun geloof kwijt raken. Maar deze jonge theologe ging de omgekeerde weg. Ze ging naar Leuven als ongelovige, en liet zichzelf toe niet alleen met het verstand theologie te studeren maar ook haar geest en haar gevoel in te zetten. Haar vrienden en haar studiegenoten noemen het misschien beuzelpraat, maar zij is zoals dat dan mooi heet “tot geloof gekomenâ€.

Ik wens ons allen toe, mannen en vrouwen, dat we vrouwen als dezen, de vrouwen bij het graf van Jezus, de vrouwen die in stilte werken en bidden voor de kerk, de oma’s en moeders die het geloof doorgeven, de jonge theologe uit Leuven, dat wij hen tot voorbeeld nemen om zo het geloof aan te nemen in Christus, dat ons wordt aangereikt door de Kerk. Onze moeder.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarom zou hij het daar over moeten hebben? Op elk ander moment kan daarover gesproken worden (en CvW heeft zich daarover ook al op dit forum uitgelaten), en evt. ook in een dienst, maar het kan toch niet zo zijn dat er over niets anders meer gesproken mag worden? Sterker nog, ik zou het verwerpelijk vinden als het nergens anders meer over zou kunnen gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Omdat de Paaswake de gelegenheid bij uitstek is om geconfronteerd te worden met tekortkomingen, de hoop op verlossing en de gedachte dat de door Jezus ingestelde kerk een baken van diezelfde hoop en vertrouwen mag zijn. Om nog maar te zwijgen van het bovengemiddelde aantal aanwezigen (maar dat is een andere discussie). Naar mijn stellige mening is dat vertrouwen dusdanig ondermijnt, mede door subjectieve berichtgeving maar voornamelijk door totaal verkeerde uitlatingen van de zijde van de geestelijkheid, zie de ongelovelijke uitglijder van gisteravond in de Sint Pieter.

Begrijp me niet verkeerd, ik vind niet dat CvW daar aan *moet* refereren, het zou wel zo chique zijn om dat te doen en ik denk ook dat een groot aantal gelovigen dit verwacht. De clerus in Nederland kan hier helaas niet omheen.....

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Goede preek, maar geen woord over de misbruikschandalen......

Inderdaad, een goede preek.

Er is geen enkele reden om het over de misbruikschandalen te hebben in een preek die Pasen als thema heeft, waarbij de betekenis van de vrouwen in het paasevangelie en de betekenis van vrouwen voor de Kerk bijzonder belicht worden.

Je zou de link met de schandalen kunnen leggen op het moment dat thema's als zonden en de noodzaak tot bekering vanuit de Schriftlezingen specifiek aan bod komen in een liturgische tijd die zich daar specifiek voor leent (bijv. de veertigdagentijd voor Pasen).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Quote:

Goede preek, maar geen woord over de misbruikschandalen......

Ik vind het niet erg zinvol om daar keer op keer op keer op terug te komen.


Samengevoegd:

Quote:

De clerus in Nederland kan hier helaas niet omheen.....

Ik denk dat je geen idee hebt hoeveel de clerus van onze parochie op dit vlak al gedaan heeft. Echt geen enkel idee.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Ik vind het niet erg zinvol om daar keer op keer op keer op terug te komen.


Samengevoegd:

[...]

Ik denk dat je geen idee hebt hoeveel de clerus van onze parochie op dit vlak al gedaan heeft. Echt geen enkel idee.

Inderdaad, en dat is naar mijn bescheiden mening ook het hele probleem.

Het "grote" publiek weet alleen wat er in de media over verschijnt, niet wat jij en je collegae in jullie parochie er aan & mee doen.

Nogmaals, het zou een uitgelezen kans zijn om aan te geven dat de gelovigen met recht kunnen vertrouwen op hun herders.

Maar afgezien van die persoonlijke kanttekening blijf ik het een mooie preek vinden.


Samengevoegd:

Quote:

[...]

Je zou de link met de schandalen kunnen leggen op het moment dat thema's als zonden en de noodzaak tot bekering vanuit de Schriftlezingen specifiek aan bod komen in een liturgische tijd die zich daar specifiek voor leent (bijv. de veertigdagentijd voor Pasen).

Ik denk niet dat deze kwestie het verdraagt om nog een jaar te wachten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het "grote publiek" weet dat vast niet, maar je kan er toch van uitgaan dat de mensen in zijn parochie daar van op de hoogte zijn. Waarom moet daar dan in deze preek, die tenslotte ook enkel gericht is tot de mensen in die concrete parochie, nog op teruggekomen worden? Ik bedoel, ik ken CvW's parochie niet, ik heb geen idee wat daar allemaal gebeurt, maar als hij zegt dat er in die parochie al voldoende ingegaan is op die vreselijke situatie, dan hebben wij dat vind ik te geloven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Quote:

[...]

Inderdaad, en dat is naar mijn bescheiden mening ook het hele probleem.

Het "grote" publiek weet alleen wat er in de media over verschijnt, niet wat jij en je collegae in jullie parochie er aan & mee doen.

En waarom heb ik iets met het grote publiek te maken? Ik heb te maken met onze parochianen. Die weten heel nauwkeurig hoe hun clerus over de situatie denkt.

Quote:
Nogmaals, het zou een uitgelezen kans zijn om aan te geven dat de gelovigen met recht kunnen vertrouwen op hun herders.

Nogmaals, ik snap dat je dat van belang vindt, maar ik vind het niet zo sterk om te doen alsof we daar te weinig aan gedaan zouden hebben als je niet eens weet wat we daar aan gedaan hebben.

Quote:
Maar afgezien van die persoonlijke kanttekening blijf ik het een mooie preek vinden.

Dank je.

Quote:
Samengevoegd:

[...]

Ik denk niet dat deze kwestie het verdraagt om nog een jaar te wachten.

Ik denk dat het echt niet verstandig is om te praten alsof je weet wat in onze parochie gebeurd is, terwijl je dat niet weet. Je trekt wel heel snelle conclusies op basis van één preek. Niet erg, wel een beetje jammer.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Maar de echte belasting werd gedragen door mijn vrouw, die niet naar de kerk kon, die alleen voor onze kinderen moest zorgen, en die vanmorgen tegen me zei: misschien moet ik het niet meer de Goede Week noemen, maar de Eenzame Week.

pet.gif @ je vrouw.

En: mooie preek! Als een pastoraal werkster hem (mutatis mutandis) gehouden zou hebben, zouden mijn tenen waarschijnlijk krom gestaan hebben. Maar juist omdat jijzelf een man bent, behorende tot de clerus en wetende hoe het is om getrouwd te zijn, vind ik het bijzonder treffend!


Samengevoegd:

Quote:

[...]

Je zou de link met de schandalen kunnen leggen op het moment dat thema's als zonden en de noodzaak tot bekering vanuit de Schriftlezingen specifiek aan bod komen in een liturgische tijd die zich daar specifiek voor leent (bijv. de veertigdagentijd voor Pasen).

Precies, en dat is dan ook exact wat er in de kerken waar ik de afgelopen weken ben geweest, is gebeurd. Wat dat betreft, was het 'goede timing' (voor zover je daarover kunt spreken), dat heel deze ellende in de Veertigdagentijd bovenkwam.

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid