Spring naar bijdragen

Modestus

Members
 • Aantal bijdragen

  1.046
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Modestus reageerde op Thinkfree in Ontmaskerd de werken van satan   
  Jij mag dan twee ogen hebben, maar geloof mij Mari mari is gelukkiger dan jij.
  Het is beter voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur  het helse vuur - Letterlijk: de hel van het vuur. geworpen te worden.
 2. Like
  Modestus reageerde op Fundamenteel in Ontmaskerd de werken van satan   
  Weet je dat 100% zeker?
 3. Like
  Modestus reageerde op Gaitema in Ontmaskerd de werken van satan   
  Mee eens.
 4. Like
  Modestus reageerde op Flawless victory in Ontmaskerd de werken van satan   
  Je herhaalt mijn woorden helemaal niet. Je laat de helft van het gesprek weg en geeft er een andere draai aan. Walgelijk. 
   
   
 5. Like
  Modestus reageerde op Flawless victory in Ontmaskerd de werken van satan   
  Dit is weer een stropop-redenering. Nogmaals, hij moet een oog missen omdat deze wereld gevallen is en in het kwaad ligt.
  Ik begrijp dat je nog ergens verdriet over hebt van wat er ook gebeurd moge zijn in je leven. Maar de schuld blijven leggen bij God helpt je niet verder. Je wordt zo enkel maar zuurder en bitterder en je verdraait andermans berichten, zoals de stropop die je van het mijne maakte. Dat is een hele vervelende eigenschap.
 6. Like
  Modestus reageerde op Robert Frans in Ontmaskerd de werken van satan   
  Is zijn eigen Moeder ook goed? Maar je hebt wel gelijk: voor ons gewone mensen is het vrij moeilijk tot onmogelijk om die strijd te winnen. We hoeven het daarom ook niet alleen te doen. Christus staat aan onze zijde. Samen met zijn Moeder, Maria, en zijn Bruid, de Kerk. Met Hem kunnen we deze strijd wél aan.
  Waarom Hij die strijd laat doorgaan en niet nu ingrijpt? Misschien wel omdat Hij geduld met ons heeft. Want Gods ingrijpen betekent wel het einde van deze geschiedenis en het oordeel over heel de mensheid. Zoals C.S. Lewis zegt: zodra de regisseur op het toneel verschijnt, is de voorstelling afgelopen.
  Kindermisbruik op zo'n schaal dat de helft (!) van alle kinderen wereldwijd ermee te maken heeft, bittere armoede veroorzaakt door rijke, corrupte machthebbers, meedogenloze uitbuiting voor lage lonen, verwoesting van de schepping en massale wreedheid jegens dieren uit pure gemakzucht, decadentie die middels uitgekiende marketing zich zo subtiel presenteert dat we het al niet eens meer doorhebben, terwijl gelovigen zich vooral boosmaken over zaken die henzelf maar weinig offers kosten...
  De reden dat wij om Gods genade en vergeving bidden, is vooral vanuit het besef dat als God ingrijpt, Hij heel wel eens bij óns zou kunnen beginnen.
 7. Like
  Modestus reageerde op Flawless victory in Ontmaskerd de werken van satan   
  Nee. Deze openbaring en genade is via Mar Mari aan de islamitische dader geschonken. Niet aan jou. Jij hoeft er niks van te begrijpen als onwelwillende atheïst.  Wanneer je welwillend zou zijn dan zou je het kunnen zien als een  getuigenis van Gods grote genade door Mar Mari aan de dader.  De relatie met God is persoonlijk. Het is niet voor de massa maar een intieme aangelegenheid.

  Alsof het geen onmiskenbaar wonder is dat het slachtoffer Zijn liefde betuigt aan de dader….  
 8. Like
  Modestus reageerde op Flawless victory in Ontmaskerd de werken van satan   
  Waarom God het toestond dat Mar Mari werd aangevallen en zijn rechter oog verloor, dat zijn dingen die we niet kunnen weten. Maar God gebruikt Mar Mari hierin wel als een getuigenis.  Hoor maar hoe de bisschop zijn kruis heeft opgenomen en Jezus volgt!
   
  Voor het incident werd Mar Mari reeds bedreigd. Een korte video.
   
 9. Like
  Modestus reageerde op Flawless victory in Ontmaskerd de werken van satan   
  Omdat de bisschop net als jij en ik zich bevindt in een gevallen schepping waar kwaad heerst.  De bisschop zelf heeft overigens gezegd dat hij zijn oog als een offer ziet voor God en dat hij van de moslim houdt die het gedaan heeft.  Zo gebruikt God het kwade ten goede door Zijn kinderen te sterken, want alleen door de Heilige Geest kan de bisschop de dader van harte vergeven en zijn lijden opdragen aan God.   
 10. Like
  Modestus ontving een reactie van Flawless victory in Gebruikt God het lijden?   
  Zeker. Moet je dit eens horen: Negen jaar lijden in de kerker veranderde de drugsdealer in een trouwe christen. Waargebeurd verhaal in het Engels.
   
 11. Like
  Modestus ontving een reactie van Flawless victory in Op basis waarvan geloven moslims?   
  'I stand with Mar Mari Emmanuel.' Dit in verband met een tragische gebeurtenis waarover ik in een andere topic geschreven heb. Hierbij wil ik zijn moslim-moordenaar 'blij maken' door de kritiek van Mar Mari Emmanuel over islam te verspreiden. Ik bemoedig je hetzelfde te doen op andere websites en sociale media.
   
   
   
   
   
   
   
   
 12. Like
  Modestus ontving een reactie van Thinkfree in Op basis waarvan geloven moslims?   
  'I stand with Mar Mari Emmanuel.' Dit in verband met een tragische gebeurtenis waarover ik in een andere topic geschreven heb. Hierbij wil ik zijn moslim-moordenaar 'blij maken' door de kritiek van Mar Mari Emmanuel over islam te verspreiden. Ik bemoedig je hetzelfde te doen op andere websites en sociale media.
   
   
   
   
   
   
   
   
 13. Like
  Modestus reageerde op Fundamenteel in Donald Trump versus The New World Order   
  Dat staat zo in de Bijbel, maar uw god is blijkbaar een andere; dat onderstreep je hier over het hele forum meermaals.
  Genesis 19:1-11 - Verhaal van Sodom en Gomorra, waarin mannen van Sodom proberen seksuele betrekkingen te hebben met de engelen die Lot gastvrijheid bood.
  Leviticus 18:22 - "U mag niet bij een man liggen zoals bij een vrouw; dat is een gruwel."
  Leviticus 20:13 - "Wanneer ook een man bij een man ligt, zoals men bij een vrouw ligt, hebben zij beiden een gruwel gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden; hun bloed rust op hen."
  Romeinen 1:26-27 - "Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijkheid met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf."
  1 Korinthiërs 6:9-10 - "Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven."
  1 Timotheüs 1:10 - "Ontuchtplegers, mannen die met mannen slapen, mensenhandelaars, leugenaars, meineedplegers, en als er iets anders tegen de gezonde leer is..."
 14. Like
  Modestus ontving een reactie van Thinkfree in Donald Trump versus The New World Order   
  Hij houdt ook van homo's, maar niet van het homo zijn. Hier maakt hij het heel duidelijk (vanaf minuut 1:03):
  https://m.youtube.com/watch?v=eQUQbGpl15s
 15. Like
  Modestus ontving een reactie van Thinkfree in Straatpredikers.   
  Interessante voorval bij een straat prediker.
  https://m.youtube.com/watch?v=3zWoWpkjoV4
 16. Like
  Modestus reageerde op Flawless victory in 🌈💖 De Regenboogverklaring: ​ een christelijk excuus voor lhbti-discriminatie🌈💖 ​   
  Helder. Dank voor de verheldering.

  Ik vind het beeld er wel raar uitzien maar ik geloof toch dat hij in een kerk staat, bijvoorbeeld door het doek met het kruis dat zowel achter hem ligt als over de katheder ligt. 

  Uit de website blijkt dat het wel degelijk een echte kerk is: https://cgsc.org.au
 17. Like
  Modestus ontving een reactie van Thinkfree in 🌈💖 De Regenboogverklaring: ​ een christelijk excuus voor lhbti-discriminatie🌈💖 ​   
  Bisschop Mar Mari Emmanuel tegen priesters / geestelijken die de homohuwelijken zegenen: "Jullie dwazen, jullie lafaards, jullie verraders... Judas Iskariot is een heilige vergeleken met jullie!"
   
 18. Like
  Modestus ontving een reactie van Fundamenteel in Kerstmis   
  Kerstgedichten
  1
  Een ster die schijnt van boven leidt wijzen naar beloofde land.
  Een Koning is voor ons geboren,
  Die Redder Christus is, de Heer.
  De blijde boodschap is te horen,
  Van 's hemels engelen gezang.
  De herders zijn erom verrast.
  Het Kind is heden ons geboren,
  Het Licht is heden opgestraald.
  De hemel juicht met de aarde.
  Gods geesten jubelen met ons.
  De herders horen met hun oren,
  Dat Opperherder is geboren,
  Die ook het Lam is en Gods Zoon.
  Verblijdt u Jozef en Maria,
  Gods vrede is vandaag op aarde,
  Gods welbehagen in de mensen van goed wil.
  Gods blijde boodschap van genade,
  Brengt liefde, vreugde en de hoop,
  De hoop die komt van het geloof,
  Geloof in Christus de Verlosser,
  Die einde brengt aan alle angst.
  2
  De wijzen jubelen met herders,
  Het koor der engelen verkondigt blijde nieuws,
  Dat Schepper is vandaag als mens verschenen
  En hemel met de aarde zijn verzoend.
  Een stille nacht, een nacht van vrede,
  Verjaagd het duister en angst,
  Verkondigend ons de Dag van vrede,
  Van licht, van heil en van geluk.
  De ster die schijnt vanuit de hemel
  Verblijdt de aarde met het grote nieuws,
  Dat heden Zon is ons verschenen,
  Maria’s Zoon geboren in de grot.
  De aarde juicht met de hemel,
  Want heden zijn we welkom in het hof van Eden.
  De engelen verblijden met de mensen,
  Het Leven viert triomf over de dood.
  Viert feest gij, Jozef en Maria,
  En alle aardbewoners met hen mee,
  Want heden is ons heil verschenen, 
  De boze geesten zijn verdreven,
  En wij zijn van de vloek verlost.
  Ik wens je, [...], al het beste
  Dat je verlangd hebt in je hart.
  Dat al datgene, wat je wenste,
  Vervuld mag worden in dit jaar.
  3
  Een ster is heden ons verschenen,
  De Zon is heden opgestraald.
  De engel straalt van vreugde in de hemel
  En brengt het blijde boodschap voor de mens.
  Een nacht van heil, een nacht van vrede,
  We worden van ons ongeluk bevrijd.
  De Weg van leven, harmonie en vrede
  Is heden ons geopenbaard. 
  4
  Een ster is heden ons verschenen,
  De Zon is heden opgestraald.
  De engelen vereren God en 
  Herders haasten naar de grot.
  De grote Leidsman van ons leven
  Vandaag is ons als mens verschenen
  De Maagd heeft heden Hem gebaard. 
  Hem eren wijzen met ontzag.
  5
  De ster schijnt heden aan de hemel,
  Voorafgaand aan de zonsopgang.
  De engelen bezingen God,
  En herders snellen naar de grot.
  De grote Herder van ons levensloop
  Verschijnt ons heden in de grot.
  Hem eren wijzen met hun  pracht en praal
  Vannacht is Hij door Maagd gebaard.
   
 19. Like
 20. Like
  Modestus ontving een reactie van Fundamenteel in Dieren en andere leven van de zee en de lucht   
  Kokmeeuw
   Wulp
   Scholekster
 21. Like
  Modestus reageerde op Fundamenteel in Citaat van de dag   
  Romeinen 12:21 Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door goed te doen.
 22. Like
 23. Like
  Modestus ontving een reactie van Fundamenteel in Dieren en andere leven van de zee en de lucht   
  Kluut
   Roodborsttapuit
   Boompieper
 24. Like
  Modestus ontving een reactie van Fundamenteel in Dieren en andere leven van de zee en de lucht   
  Bergeend
   Nachtzwaluw
   Stormmeeuw
 25. Like
  Modestus ontving een reactie van Fundamenteel in Dieren en andere leven van de zee en de lucht   
  Goudfazant, te mooi om echt te zijn. 🙂
   Fazant
   Aalscholver
   Lepelaars
   
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid