Spring naar bijdragen

thom

Members
 • Aantal bijdragen

  4867
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door thom geplaatst

 1. Ook dit klopt domweg niet met Romeinen 13. 1-2: De gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Hij die ingaat tegen het gezag, gaat tegen God in en wie daar tegen ingaat, roept zijn eigen oordeel over zich af. Wat is het precies aan deze tekst, dat je niet begrijpt ? Het is in een 'andere taal' het karma; oorzaak en gevolg, oftewel.. de wet. Het heeft niets van doen met de zogenaamde ''door God ingestelde overheden'' die aangestuurd worden door psychopaten en gewetenloze heersers. Alhoewel dit wel een gevolg is van de uitvoering van het kwaad. Het leven onder de wet
 2. Een valse religie. De Bron is. De mens zal, wanneer hij zich de Bron bewust wordt, de ware religie moeten koesteren, omarmen, om uiteindelijk hierin op te gaan.
 3. thom

  De eerste brief van Petrus

  1. Dus wat je nu zegt is dat je zonder enige grond allerlei dingen kunt beweren? Dat is onredelijk. Zonder enige grond allerlei dingen beweren.. ..natuurlijk mag dat! Zolang die grond niet gedeeld wordt door een ander is dat altijd zo, omdat de ander zweeft. Ook al meent die te staan. Het hele systeem van Credible draait daarop 😁 Want wat is het geloof waard voor hen die niet het geloof hebben? Hebr. 11 1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. 2 Want door hetzelve hebben de ouden get
 4. Zoals in "Ik kan niet anders"? Het kan niet anders. Joh. 17 23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden
 5. En daarom is zeggen dat je God MOET liefhebben een contradictie Moeten als enige mogelijkheid. Al ware het, dat ik alles bezat, maar de Liefde niet.. ik ben niets.
 6. En het in het hart uitwerken van de Liefde is en kan alleen door de Liefde zelf. Liefhebben uit God, door God en tot God. Daarom; heb Mij lief.. is het enige wat telt in de enige relatie in God.
 7. Precies. Hoe kan de gelovige dan buiten de drie-eenheid leven? Dat is nu het punt, want daarin scheidt de mens zich dan af, in de gelovige, ik, en daarbij de drie-eenheid. Hoe kan 'ik' dan blijven, als 'ik' oplost in Hem. Je schrijft immers; Maar tevens schrijf je; Het opstandingslichaam, wordt voorbereid, geweven, al vóór de uiteindelijke opstanding. Het is een proces wat Jezus al liet zien bij de verheerlijking op de berg aan de discipelen dat dit in de mens ( in hen die de Weg gaan) aanwezig is, of gaande is. Het is een proces van ont-wikkelen wat nu al pl
 8. En als de vaccinatie 'de ander' niet beschermt tegen het virus? Net zo 'doeltreffend' is als het mondkapje. https://apokalypsnu.nl/2020/12/02/de-grote-vraag-over-coronavaccins-die-niemand-stelt/ Wat is het nut van een vaccin dat de verspreiding van een virus niet kan tegenhouden?
 9. Dat blijkt wel uit het afgescheiden denken; de drie-eenheid.. en ik. Maar is dat wat die tekst schrijft? Blijkt dat uit de tekst, dat wij met Hem moeten omgaan alsof het van mij is? Of schrijft de Schrift juist dat wij Hem lief moeten hebben en NIETS daarbuiten. ALLES van Hem toch? In Christus Jezus, onze Heere. Dat is in de Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het Leven.
 10. Tja.. die Bijbelse taferelen.. het is me wat. Je bedoelt de materie? Ik kom ook net van de Tacx.
 11. Ja, in deze natuur wel, uiteraard, transformeert de natuur in iets anders maar van dezelfde natuur. Het gaat om de beeldspraak, dat het voorbeeld van de rups die vlinder wordt, maar ''zij kennen elkaar niet'' zoals Joh. de Doper Hem niet kent, die voor hem was, en na hem komt. Het zijn haaks op elkaar staande fenomenen, Het kruis is uiteraard ook een prima beeldspraak hiervoor; 2 stukken hout, maar staan voor hetzelfde proces als die van de pop. De ene balk heeft pas nut in relatie met de andere, zonder elkaar geen inzicht, geen overgave, geen dood, geen opstanding. Maar het ene lic
 12. Begin jij nu ook al? Nee, ik doe dit soort reageren al jaren.
 13. Galaten 2:20 (HSV) Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Je hebt iets gekregen dat van oorsprong niet van jou was; nu je het hebt gekregen mag je er mee omgaan alsof het van jou is. Romeinen 8:38-39 (HSV) Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, no
 14. Mooi hoor Jurriën. Als ALLES van Hem is en NIETS van onszelf, waarom toch dan 'ons hart', ons geloof, en '> de gelovigen'. Hoe kan dan iets van de mens, van Hem zijn, of wat van Hem is, van de mens zijn.. mits.. mits dat alles van de (oude)mens overgegeven is aan Hem. Vandaar; Hoe kan de Zoon, in ons, NIET een onderdeel zijn van Vader-Zoon- Geest? In een vorige reactie gaf ik nog een tekst hierover, wat weer aansluit op de reactie waar jij op reageert; over de Zoon in ons, als het Oorspronkelijke Leven. 1 Joh. 5 sv18 Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, n
 15. Kortom; 1 Joh. 5 sv 11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. 12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.
 16. Misschien een tip; bekijk de video van Fundamenteel even, van gister met Mattias Desmet over de totstandkoming van de situatie waar we nu massaal in terechtgekomen zijn. Verhelderend, terwijl ik pas 10 minuten gekeken heb net, maar ondersteund mijn reactie over hypnose van de massa, door de angst die er al was, gebundeld wordt naar een vorm (virus) en die gezamenlijk bestrijden. De mens heeft een doel gekregen om de angst te kanaliseren kunnen, terwijl diezelfde mens gevangen wordt genomen in een systeem.
 17. Wat is msm-hypnose? De voortdurende en steeds aanwezige (des)informatie via de kranten, radio en televisie waar de mens zijn overtuiging door verkrijgt. En dit gelooft, en uitdraagt; de andere mens, met andere informatie is verstorend en wordt buiten gehouden. En aangewezen als de gehypnotiseerde zich bedreigt voelt door dit andere gedrag. De mens gaat als vanzelf de regels handhaven die de sekteleiders opgelegd hebben via die msm. Jouw taal is de msm-taal; angst en controle.
 18. Dat vind ik echt te kort door de bocht. Als er geen maatregelen werden getroffen was het leed niet te overzien. Dat vergeten jullie ‘critici’ nog wel eens. Mensen onder invloed van msm-hypnose zijn onbereikbaar.
 19. Het eigen hart, oké, dat begrijp ik, maar er is een hart door Hem gegeven. Dat is net zo 'nieuw als de uit God geborene'. Want dat hart is een eeuwig, want dat is het Zijne. Dat is het opgewekte in de mens, wat de basis is voor het Hemels lichaam. 1 Kor. 15 Dat is het geloof van Jezus Christus. Hoe anders kan Zijn bloed ons reinigen? Hoe anders, worden 'wij' onderdeel van het Lichaam? Gaat dat dan buiten de drie-eenheid om? Als het Zijne? Vader-Zoon-Geest; want de Vader Zelf heeft u lief. Joh. 17sv Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw wo
 20. Zoals gezegd; het hangt af van in Wie je werkelijk geïnteresseerd bent. Net zoals bij Carl Jung; hij zocht het blijkbaar daar, waar de ware Christus tóch niet te vinden is: Ik vraag mij toch af hoe jij de Bijbel leest, en alle Schriften daarbuiten, waarin je een Jezus leest, die dan niet in de mens aanwezig kan zijn? Ik bedoel, hoe lees je deze tekst dan, over de Zoon in ons.. Joh. 17 sv 23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
 21. Zoals gezegd; het hangt af van in Wie je werkelijk geïnteresseerd bent. Net zoals bij Carl Jung; hij zocht het blijkbaar daar, waar de ware Christus tóch niet te vinden is: Slecht hij die werkelijk bereid is buiten (zichzelf) te kijken, is in potentie bereid de Vervulling van z'n hart te vinden. Als ik die regels van Carl Jung had geschreven, had ik ze precies omgedraaid. Ik begrijp je niet. Aan de ene kant schrijf je dat in ons de ware Christus niet te vinden is, maar dan schrijf je dat de Vervulling in het hart van de mens te vinden is. Wat is het no
 22. Dat lijkt mij logisch 😁 Je zou er eentje in jezelf ontdekken!
 23. Mooi Jurriën, bedankt voor je uiteenzetting. En dit laatste onderschrijf ik, en lees vanuit die gedachten over ''de Schrift'', wat voor mij dan een helend Woord is, een voedende Geest, heilig, want; uit de Eenheid voortkomend. Maar kan inderdaad geen eenheid zijn, want; geschreven en daarmee al direct voor meerdere zaken vatbaar. Volgens mij schreef Jezus daarom niets op, althans liet geen geschreven tekst na, niet als erfenis of niet als afgod. Het Woord is een taal voor het ontvankelijke hart, een toon.. oh nee, dan ben ik je kwijt Wat Gods Woord herkent, is uit God, dat kan m.i.
 24. thom

  Nieuwstopic

  Weg met dat nutteloze mondkapje dus. Nutteloos voor een vermeend virus, en nadelig voor de zuurstofregulatie van de mens. Wees eens dapper, en onderzoek het nut van het mondkapje, én vooral de nadelige effecten voor de mens. De mens wordt zowel fysiek als psychisch mishandeld door het verplicht dragen van het mondkapje. Klaag daarom van Dissel, Rutte en de Jonge aan voor dit misdrijf. 😐 Vrijheid van meningsuiting houdt op bij strafbare feiten? Is het strafbaar die muilkorf, ''houd jullie allemaal je muil en stik erin'', aan te klagen? Politieagenten hebben zate
 25. Log 98 Jezus zei: Het Koninkrijk van de Vader is vergelijkbaar met een man die een machtig man wilde doden. Hij trok het zwaard in zijn huis en dreef het in de muur opdat hij zou beseffen dat zijn hand sterk zou zijn. Naar binnen toe doodde hij toen de machtige. Thomas Evangelie. Om het concreet te maken, zal de mens zichzelf moeten onderzoeken, wie hij is, waaruit hij leeft en bestaat. Komt de mens tot inzicht, dat hij leeft (uit genade) omdat hij leeft in een wereld die tijdelijk is, en niet de Zijne, komt de mens tot geloof. Het Zijne, (dat is uit God) is het ware L
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid