Spring naar bijdragen

bremsel

Members
 • Aantal bijdragen

  49
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door bremsel geplaatst

 1. bremsel

  Depressie

  Amen. Veel blijvende kracht, innerlijke vreugde en vrede toegewenst en hopelijk voelen je ouders je ook weer vereerd door jou, in de Geest van de liefde, wetende dat God jou ook vergeven heeft en jou Zijn liefde en genade schenkt, elke dag opnieuw.
 2. Het is inderdaad een mooi initiatief om vluchtelingen op te vangen, maar kan men dat vragen van de gewone (niet breed hebbende) Europese burger? Legt men hiermee niet teveel druk op de (meeste) burger(s), die zelf al genoeg lijdt van de crisis in deze tijden? Nederland is in mijn ogen (dit zeggend als hard werkende burger voor minimumloon) allang geen welvarend land meer en alles is gewoonweg stront bezopen duur en de banen liggen niet voor het oprapen. Studeren heeft amper zin, want de banen zijn er niet. Je eigen hachje redden als alleenstaande is als een opgave op zich. Dan kan je nog zo w
 3. Mooie uiteenzetting. Vrede zij de profeet Jezus Christus en de zegel der profeten Mohammed; beiden van God gezonden met als boodschap afgoderij en meergodendom te ontwijken voor de Dag des Oordeels, met als verkondiging dat er slechts 1 Allah/God is waar we ons voor buigen en waar we ons toe wenden. Amen.
 4. De beste religie ter wereld bestaat niet. De beste religie is God, de Schepper dagelijks innerlijk gedenken, in stilte en oprechtheid. Jezelf na gaan, zonder oordeel en bemoeienissen/opleggingen naar de medemens toe. Religieus zijn zonder dat een ander dat perse van je hoeft te weten; in eenzaamheid kunnen vertoeven, doordat je innerlijke vrede hebt. Mensen kunnen helpen als ze bij je aankloppen. Mensen die je niet accepteren zoals je bent of leeft, terzijde laten in contact, maar zelf wel open blijven voor het bieden van hulp (24 uur het liefst), ook naar degenen die je niet (lijken te) ac
 5. Amen; zeker goed om ook daar bij stil te staan en dus niet alle Moslims in Nederland over 1 kam te scheren. Maar ook dan geldt; het zou enorm helpen om openheid te verkrijgen door dialoog vanuit de Moslims zelf in Nederland die geen extemisme of terrorisme willen en hun geloof anders belijden dan de duivelse monsters/beesten van ISIS. Hier moet wat aan gedaan worden in Nederland voor de toekomst, zowel voor de goede/ware Moslims die zijn ingeburgerd als voor de Nederlandse (christelijke/gelovige) burger, alleen al om spanningen en misverstanden weg te halen bij de onschuldige burgers die gewoo
 6. Dank je wel Joost voor misschien wel de belangrijkste bijdrage aan dit topic. Laat iedereen dit even goed tot zich doordringen. We leven in Nederland en wij als burgers van Nederland (gelovig en ongelovig) hebben recht op duidelijkheid vanuit de moslimgemeenschap in Nederland, welke zich dienen aan te passen aan de Nederlandse wetten en regels, alsook aan de democratie zoals deze nou eenmaal is; juist van degenen die hun geloof vredig en oprecht uitoefenen...schamen die zich niet openlijk voor ISIS? En by the way, mensen kun je NOOIT EN TE NIMMER bekeren door geweld of onder dwang met een pi
 7. Mag ik zo vrij zijn je te ontmoedigen? In Efeze 6 staat tegen wie je hebt te vechten, en welke Bijbel je daarbij hanteert maakt mij niet uit, mits het niet de satansbijbel is. Hoe meer je leest of anders gezegd, hoe meer of jij je vat vult, zal het op gegeven moment doen gaan overstromen. Hetgeen betekent daar waar je hart van vol is, je lippen zullen overstromen.... en dan... dan ben je een gevaar voor de boze want dan ben je bij machte om mensen die in de klauwen van satan zitten uit zijn greep kan ontheffen waardoor ze net als jij opnieuw geboren worden. En dat vindt de boze niet leuk en
 8. Mag ik zo vrij zijn je te ontmoedigen? In Efeze 6 staat tegen wie je hebt te vechten, en welke Bijbel je daarbij hanteert maakt mij niet uit, mits het niet de satansbijbel is. Hoe meer je leest of anders gezegd, hoe meer of jij je vat vult, zal het op gegeven moment doen gaan overstromen. Hetgeen betekent daar waar je hart van vol is, je lippen zullen overstromen.... en dan... dan ben je een gevaar voor de boze want dan ben je bij machte om mensen die in de klauwen van satan zitten uit zijn greep kan ontheffen waardoor ze net als jij opnieuw geboren worden. En dat vindt de boze niet leuk en
 9. Simpel antwoord: de Statenvertaling die met en zonder kanttekeningen wordt uitgegeven door de Gereformeerde Bijbelstichting (dus niet de Jongbloed-editie) en de eenmans-vertaling van Pieter Oussoren, de Naardense Bijbel. De Statenvertaling (+ de engelse King James Version) gaan uit van de authentieke Masoretische text van Ben Chayyim (ook wel de Daniel Bomberg editie genoemd), die op 9 schriftplaatsen licht verschilt van de Masoretische text van Ben Asher (Rudolf Kittel's Biblia Hebraica), waar alle hedendaagse vertalingen, inclusief de Naardense Bijbel van uit gaan. Dan heb je nog de grootste
 10. Excuses, maar er ging iets mis tijdens het posten:).
 11. De hang naar 1 specifieke vertaling vind ik niet moeilijk te verklaren, omdat het een bepaalde mentale rust voor iemand kan geven te weten welke vertaling hem/haar het meest ligt en daarop vergelijkingsmateriaal te baseren. Enkel 1 bijbel zonder vergelijkingsmateriaal is aan mij niet besteed en lijkt me ook niet reëel gezien het tijdperk waarin we leven, waarbij de kennis is toegenomen en meerdere vertalingen hun inzichten bieden op verschillende manieren. Het voorgaande betreffende de Willibrordvertaling 95 wil ik terugnemen, want ik gebruik ze weer voor mijn persoonlijke studie, naast de St
 12. De (Herziene) Statenvertaling, de Naardense Bijbel, de (New) King James; dit zijn in mijn optiek de meest getrouwe en meest letterlijke vertalingen van de bijbel, waarbij het 'nederhebreeuws' van de Statenvertaling en Naardense Bijbel niet alleen mooi 'klinkt' door het taalgebruik, maar gewoonweg het Hebreeuws het meest laat doorklinken in de vertaling; DAT is voelbaar tijdens het lezen en het vergt oefening om dit eigen te maken en later lief te hebben en te koesteren; zoals het ook oefening vergt om een andere taal te leren. Wat een rijkdom en diepgang bieden de letterlijke vertalingen, elka
 13. Ik zie persoonlijk de geestelijke strijd als de strijd van het toegewijd willen stoppen van bepaalde aardse begeerten en het denken van het vlees (de aardse mens) middels de Heilige Geest die ons door God geschonken is. Het Woord van God en toegeven aan het volle geloof in Jezus Christus als verlosser van ons aardse, zondige bestaan kunnen ons daadwerkelijk genezen van angsten of allerlei andere belemmeringen die ons geestelijk functioneren in de weg kunnen staan, al dan niet door je persoonlijk verleden of omdat je nu eenmaal meer vatbaar bent voor (negatieve) aardse invloeden van buitenaf; w
 14. Ik persoonlijk heb eenzelfde soort ervaring als de topicstarter "account", maar dan met de nederlandse Statenvertaling (GBS uitvoering met kanttekeningen. Het is de vertaling waar ik ondanks veel ervaringen met zowel uitstekende engelse als andere nederlandse vertalingen telkens weer op terugkom; zeker omdat ik het taaleigen en het 'nederhebreeuws' van de Statenvertaling door het experimenteren en de tijd heen eigen heb gemaakt, waardoor ik het lezen van de bijbel in de Statenvertaling nu werkelijk als een warm bad ervaar! Dt is denk ik zo ongeveer hetzelfde gevoel als de topicstarter krijgt
 15. bremsel

  Studiebijbels

  Ik erken de kracht van de Willibrordvertaling als moderne, betrouwbare en duidelijke bijbelvertaling die ons land rijk is. Ze heeft onder protestanten en gereformeerden erkenning gevonden en bijbelse begrippen als 'bekering' worden niet wegvertaald zoals dat in de NBV wel het geval is. Naar mijn mening qua betrouwbaarheid te verkiezen boven de NBV. Ook ademen de notities niet een bepaald theologisch klimaat, maar laten ze interpretaties open en ze geven doorgaans helderheid en openheid over vele Hebreeuwse woorden, namen en plaatsen, daar wanneer het in belang is van de context. Ik ben een vo
 16. bremsel

  Beste bijbel vertaling

  Persoonlijk vind ik de 2012 Willibrordvertaling (licht erziene editie) niet de 'beste vertaling' die er is, maar voor deze tijd wel de sterkste keuze als gulden middenweg; begrijpelijk, in modern nederlands gesteld, niet onnodig vrij vertaald, en tevens trouw aan de letterlijke interpretatie van grondtekst; wat betekent trouw aan de Naardense bijbel (en de Statenvertaling). De aantekeningen zijn duidelijk een aanvulling en verheldering op de tekst. Wat mij betreft verdient de Willibrordvertaling alle lof en ik hoop dat ze meerdere christenen mag bereiken om voor hen een verfrissend licht te w
 17. bremsel

  Beste bijbel vertaling

  Helemaal mee eens; het zijn allen vertalingen van de gebruikte Griekse, Hebreeuwse en Aramese grondteksten en allen niet zonder interpretaties (dit is alleen al te zien in het wel of niet gebruiken van een hoofdletter bij verwijzingen naar God of de christus). Dit gedachtegoed heeft mij persoonlijk geholpen en bevrijd van de dwangmatige gedachte te moeten vasthouden aan 1 vertaling of de Statenvertaling alleen te zien als het onfeilbare Woord van God; dat is ze namelijk niet, hoe prachtig de taal ook is en hoezeer ik de vertaling ook respecteer. De statenvertaling is wellicht het meest lette
 18. Mooi verwoord en goed onderwerp om bij stil te staan. Ik vind het persoonlijk nog fijn te vermelden dat een Christen die een andere Christen om de oren slaat zich daarmee niet bepaald overleverd aan Christus, maar aan zichzelf, het vlees dus. We zijn kinderen van Christus en niet Christus/God zelf en we behoren elkaar ten aller tijde in de waarde te laten; als uitgangspunt heeft ieder kind van God niet te vergeten ook een persoonlijke band met God (al dan niet middels de bijbel), waarin hij of zij zelf wel leert in het contact met God wat wel of niet goed is in zijn/haar leven. Ik vind het da
 19. bremsel

  Beste bijbel vertaling

  Op menig (cruciaal) punt vind ik de CV qua overdracht ook dichter bij de SV staan dan de NBG 51'. De Statenvertaling is over het algemeen toch nog steeds DE vertaling waarmee word vergelijken als men bepaalde verzen wilt 'checken' op getrouwheid/letterlijkheid vanuit de grondteksten, ook al zou de het alleen draaien om een vergelijking uit het Oude Testament. Een mooi voorbeeld hierbij is Genesis 28:14: De Statenvertaling: En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen al
 20. bremsel

  Beste bijbel vertaling

  Correcto! Volgens mij bestaat er een parallelbijbel met 6 verschillende vertalingen naast elkaar, maar dan helaas alleen van het Nieuwe Testament... De CV vind ik persoonlijk een mooie, krachtige vertaling die naar mijn mening veel weg heeft van de NBG 51' qua grondtekstgetrouwheid en het letterlijk vertalen vanuit de Griekse en Hebreeuwse grondteksten en was voor die tijd al een vooruitstrevende vertaling (!). De zinnen in de Canisius vertaling lopen in mijn optiek lekkerder door, wat de leesbaarheid ten goede komt en het geheel daardoor minder 'houterig' overkomt dan de NBG 51'; absoluut
 21. Mijn persoonlijke kijk op de godsnaam: JaHWeH bevat in ieder geval alle 4 de letters van tetragrammaton JHWH, daar waar JeHova of JeHovaH zichtbaar 2 of 3 letters bevat van het tetragrammaton JHWH en daarmee dus puur en alleen doelt op de 'vermoedelijke' uitspraak van de godsnaam JHWH. Het leuke wil dat ik persoonlijk de naam 'Jahweh' uitspreek als 'Jahoeweh', waarbij ik de laatste 'e' bijna als een 'i' van 'ik' uitspreek, heel kort en daarbij soort van 'inslik' zodat het ook traditioneel (niet-westers) aandoet en tevens in de buurt komt van 'Jehova'/'Yahowah' etc., waarbij de 'werkelijke'
 22. bremsel

  Beste bijbel vertaling

  Dat men teveel afwijkt van het originele hebreeuws en grieks is geen risico, maar al jarenlang een feit. De Statenvertaling en de Naardense Bijbel zijn de enige vertalingen in onze taal geschreven die het hebreeuws en grieks letterlijk getracht hebben te volgen en hierin zijn geslaagd, beiden op hun eigen manier (de SV zelfs met een welverdiende status van *heilig* 'monument' waarbij de Naardense Bijbel in moderner nederlands is geschreven en meer 'literair' en poetisch aan doet, wat je bij voorbaat al moet interesseren voordat je deze vertaling ten volle kan waarderen. De rest van de vertali
 23. bremsel

  Beste bijbel vertaling

  http://www.statenvertaling.nu/Aantekeningen.html Per hoofdstuk staan er aan -en opmerkingen, inclusief fouten die gecorrigeerd zouden worden in een 'volgende' druk...er staat verder niet aangegeven welke druk en welk jaar wordt bedoeld. Met deze site kun je dus zien of alle fouten er al zijn uitgewerkt als je je eigen HSV erbij pakt, afhankelijk van de editie die je hebt. Ik weet dat edities uit 2011 (1e druk) zowieso niet verder zijn aangepast. Ik hoop dat je er wat aan hebt en me feedback kunt geven of de geplande wijzigingen en verbeteringen ook daadwerkelijk al zijn ingevoerd; zeker al
 24. bremsel

  Beste bijbel vertaling

  Mee eens. Wat vertalingen betreft hebben we meer dan genoeg keus in ons land en er zijn genoeg vertalingen in modern Nederlands geschreven. Zelfs een extreem letterlijke, moderne vertaling (en nog letterlijker dan de Statenvertaling) hebben we tot onze beschikking, DAT is namelijk; de Naardense Bijbel...helaas vind ik de prijs overtrokken voor deze 'literaire' vertaling en dat is voor een bijbel in ons land niet echt gunstig en ik vind persoonlijk ook dat een bijbel ten aller tijden voor iedere gelovige financieel haalbaar moet zijn in boekvorm en dan met name ook voor de armen; om dan toch o
 25. bremsel

  Beste bijbel vertaling

  Mensen met de Herziene Statenvertaling die hier antwoord op kunnen geven?
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid