Spring naar bijdragen

broer konijn

Members
 • Aantal bijdragen

  971
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door broer konijn geplaatst

 1. 1. VLAGGETJES van behoud De mens is een vlaggetjesbeest. Hij gaat een route op weg naar de heilige berg en zet vlaggetjes bij wat hem treft als aandachtspunt van norm en welzijn. Maar de zaken van aandacht zijn tegelijk vaak typerend voor de mens die er zijn speerpunt van maakt, of voor wie het gewoon een zaak is van eigen identiteit, of eigen afwijking, of eigen territorium. En de vlaggetjes worden als het ware een soort van geurvlaggetjes (steeds zeiken over hetzelfde onderwerp, zeg maar). Denk bijvoorbeeld aan iemand die altijd roept de sleutels niet te laten slingeren maar een vaste plaa
 2. @ logisch: Matth.5:32 Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Dat betekent dat de verlater zondigt. En die zonde van de verlater blijft ook de verlatene navolgen, tot klacht en schandspreking aan de verlater. En de reden waarom ik het hier noem: degene die de verlatene trouwt doet al overspel. Dat zegt Jezus Christus. Dan is het zeker zo dat wie de verlater trouwt overspel doet. Dus de vrije vrouwen zijn niet vrij, maar plegen overspel als zij het met een
 3. broer konijn

  Waar heb je moeite mee?

  Begrijpen wel ja, maar ik deel em niet. Je zorg zit em denk ik ook in het niet voldoende vertrouwen hebben in de mens om zijn eigen norm te stellen, terwijl ik dat vertrouwen wel heb. Er is maar een heel dunne scheidslijn tussen het vertrouwen om zijn eigen norm te stellen en vertrouwen om de hogere reeds geldende norm ook te respecteren. Want recht is uit de eigen aard niet geschikt om vaak veranderd te worden. Want recht staat of valt met recht zelf. Zonder een geldingsduur, is recht helemaal geen recht, maar willekeur. Recht dat plotseling wordt gewijzigd, wordt in feite gebroken. We willen
 4. Bedankt voor je uitweiding; mooi om te zien hoe inderdaad het goede en opbouwende door vastbijtende volharding, ook een plaats krijgt in het totaalbeeld ! Dat is geen smokkelen, maar een manier om te laten voelen dat het om een inhoudelijke discussie gaat. Dat gedachteloos wat in het wilde weg babbelen fout gaat lopen. Dat elk woord waarde heeft. Zonder scherpstelling blijf je eeuwig bij elkaar langs praten. Confrontatie en scherpstelling biedt daar gewoon meer helderheid. Meer kans dat je elkaar raakt, prikkelt tot nadenken over consequenties van de eigen visie en andere perspectieven, en e
 5. Ik weet het. Maar wanneer je eenmaal op die golflengte komt, ga je met steeds minder, steeds meer begrijpen. Dat is geen kwestie van moeilijk doen, maar van golflengte. Sorry dat de afstand groot is. Overbrugging kan alleen door communicatie. Wat je citeerde, daar knipte je twee woorden weg: dan kunnen kern: Nope, mijn letter ligt niet buiten de bijbel. Maar niet exclusief. Die kern rechtvaardigt dat ik Thorgrem aanspreek op wat voor hem de bijbel is. Dat is zijn inbreng. Zijn aanspreekbaarheid. Hij vraagt erom. Hij geeft aan dat hij zijn letter niet buiten de bijbel zoekt, en speci
 6. Beste Konijn. a) Bovenstaande heeft niets te maken met het citaat en mijn commentaar daarop. Throrgrem gebruikte ironie. Het droop ervan af zeg maar. c) ga je je verontschuldiging aanbieden voor je insinuatie dat ik geen waarde aan de Bijbel zou hechten? Graag. Ik wacht geduldig af. Dag Mysticnetherlands, a. jouw citaat was een antwoord aan Thorgrem. Daarom is een en ander direct relevant. b. Die ironie is dan niet gestopt en de lading niet getemperd. c. Dat heb ik niet gezegd. Ik zei dat je zonder Woord van God bent. En dat kan ik ook in mijn eigen perspectief, best verkeerd zien. M
 7. Je bent dus niet in staat om iets in de context waarin het geplaatst is te lezen. Vrij sneu voor jou natuurlijk maar val mij er niet mee lastig wil je. Het toont echter prima dat jij volstrekt niet in staat bent om een gecompliceerde verzameling boeken als de bijbel zonder begeleiding te lezen en te interpreteren. Die mag je hebben. Maar ik had al gereageerd, en jij had al geantwoord. En een hoop kennis zijn we rijker geworden. Dus als wat je hier zegt over mij hout snijdt, dan ligt het aan mij dat jij geen gelegenheid hebt gehad om te nuanceren, en past geduld aan jouw kant, en doen we het g
 8. Thorgrem: Bizar dat zoveel mensen überhaupt waarde aan de bijbel hechten Dat is een uitspraak die wel bij jou past (MysticNetherlands) maar voor een katholiek is 'ie nogal ongenuanceerd. Dus ik zeg/vraag: jouw letter lijkt buiten de bijbel te liggen. Thorgrem: Nope, maar niet exclusief binnen de bijbel. Heb je het gelezen? Dit is inhoudelijk, en relevant, en niet zonder nuance. Tot zover keurig op orde. Maar de nuance is wel wat in tegenspraak met de eerste opmerking. En ook onder katholieken leeft er wel meer ongenuanceerdheid, http://www.stpiusx.be/index.php?page=151&news=276
 9. Lees het nou gewoon eens op je gemak door. Dan zul je ontdekken dat je verstand wel welwillend is in eigen context, maar dat er een emotionele factor meespeelt, waardoor je jezelf verliest, als er bepaalde prikkels van ergernis opkomen. Biblicisme is niet mijn term of mijn leer, maar jullie term en jullie verketterende afstandneming, om achteroverleunend te excommuniceren, zonder daarbij een discussie aan te hoeven gaan. Je zou eens kunnen overwegen om te onderbouwen, of om gewoon wat minder snel geërgerd te zijn.
 10. Elke ketter heeft een letter. Ik ben geen ketter en heb dus geen eigen letter. Dat zo zeggen, kenmerkt bij uitstek een ketter. Welkom. Nope, maar niet exclusief binnen de bijbel. Dan kunnen we vanaf nu de bijbel als gemeenschappelijke norm nemen, en tussen ons ervan uitgaan, dat de bijbel als kennisbron juist en betrouwbaar is, en alle reden geeft om deze te leren en na te volgen. Ik accepteer de bijbel als verslaggeving van de Bron en met behulp van de bijbel kan gezonde leer voortvloeien, tevens is het onderdeel van gezonde leer. Uit enkel de bijbel (zoals bijbelisme) komt
 11. Elke ketter heeft een letter. Maar jouw letter lijkt buiten de bijbel te liggen. Accepteer jij de bijbel als gezonde bron van gezonde leer?
 12. @ DE TRINITEIT: Merk je wel dat je een automatische koppeling hebt tussen: 1. de tekst en een zekere eenheid 2. een zekere eenheid en de triniteit 3. de triniteit en een zeker belijden daarover. Dat maakt dat je belemmerd wordt om om deze tekst te gaan begrijpen in de eigen context. Vergelijk het met Luther en Jacobus. De kerk leert goede werken en Luther kan daardoor niets met Paulus' waarheid, omdat de kerk Jacobus inbrengt als bewijs. Dus met het zicht op de "hogere" waarheid zegt Luther dat Jacobus een strooien brief is waar het geloof alleen maar last van heeft. Dat is zijn f
 13. broer konijn

  Bestaat God?

  Wanneer je uitgaat van een redelijke tegenspreker, worden ineens veel zaken minder belachelijk. Wat ik zeg is dat de laboratoria schijnresultaten produceren en in redelijkheid niet kunnen gelden als bewijs. Dus honderden faculteiten en (groepen) onderzoekers bedriegen ons ofzo? 1. Hoe weet je dit? 2. Welke motivatie zit daarachter bij de wetenschappers? Inderdaad; inclusief de ofzo varianten. De waardering van iets als waarheid, wordt bepaald door zijn ligging in het geloof, het perspectief van dat geloof, en de aannemelijkheid in het geloof. Meer licht op waarheid wordt niet gebracht
 14. broer konijn

  Bestaat God?

  Oh; ja, dan had ik het kunnen weten, en is wat ik bij voorbaat stel ook niet meer echt bij voorbaat, en weet ik misschien wat me te wachten staat, waardoor ik zo vrijmoedig kan zijn.
 15. broer konijn

  Bestaat God?

  Laten we ons niet afleiden en intimideren met een stapel van schijnargumenten die niets anders doen dan de bewijskracht van een concreet argument statuur geven. Wat jij meent aangetoond te hebben (toename van genetisch materiaal), is bewijsbaar een proefopstelling waarin de voeling met de realiteit geheel uit het oog is verloren. Dat stel ik, Heb je daar inhoudelijke inbreng over? Jij zei dat je het had aangetoond namelijk, en dat heb ik dan dus kennelijk gemist. Ehm, observatie =/= realiteit stel je nu. Sorry maar dat is belachelijk. De processen die in het lab worden waargenomen kunnen ni
 16. broer konijn

  Bestaat God?

  Simplistisch of niet; ik zeg beperkende tekortkoming. Inmiddels is dat dan onomstreden. Simplistisch is eerder dat de variatie in soorten, ook andere basiskenmerken brengen. Want immers het beest is steeds in zijn eigen setting, zoals jij het formuleerde 'compleet'. Dat biedt geen enkele noodzaak of neiging om een andere levensvorm te gaan worden. Ik zeg net dus precies het tegenovergestelde hè. Ja, dat snap ik wel. Jij beschouwt elke variant als een nieuwe basis die compleet is voor zijn omgeving, en het feit dat het nu formeel compleet is, is in jouw begripsvorming aanleiding om los te
 17. Het Comma Johanneum is veel eerder een illustratie en een bewijs ervan hoe zorgvuldig men omging met de bijbel en hoe belangrijk men het vind om precies te zijn, dan hoe onzorgvuldig men ermee omging en hoe onverschillig men met de waarheid van God omging. Was dezelfde houding en gezindheid nu nog aanwezig geweest, dan waren veel moderne vertalingen niet uitgekomen maar weggecensureerd. Maar nu zijn er in onze tijd vertalingen gekomen voor de wereld (Groot Nieuws BIjbel), die niet bestemd waren voor de kerk, waarna de wereld en de kerken de handen ineen sloegen, en een wereldse ve
 18. broer konijn

  Bestaat God?

  Hoe je er ook een eigen kleur aan geeft, jij maakt onderdeel uit van het grotere geheel. Dat is het grotere geheel van de mate van onwetenschappelijke benadering, tunnelvisies, standpuntcentrisch redeneren, moe worden en verdrietig of juist doordrammerig, en allerlei hardnekkigheden. Frappant is denk ik wel het juiste woord. En toeval bestaat niet.
 19. broer konijn

  Bestaat God?

  Die blaadjes boven in de boom kunnen niet worden geplukt tot er een beest zo lang is om het te kunnen plukken. Natuurlijke selectie veronderstelt dat die blaadjes hoog moeten hangen, en het overige voedsel moet een gebrek aan zijn, om eens beesten te kunnen zien grazen van die boomtoppen. Zonder dat gebrek, komt de selectie niet tot aan de boomtop. Dus precies wat ik zeg: een 'beperkende tekortkoming'. En wel van het beest. Evolutie van de boom was makkelijker geweest, er wordt niet geplukt en dus komt de boom minder tot voortvarende groei dan de korte struiken, en de struiken worden geboren.
 20. Mee eens. Maar tegelijk is het natuurlijk wel de bedoeling dat het Woord in scherpte kan dienen tot onderricht en inzicht. Dus het is ter ondersteuning van jouw woorden dat het onnodige scherpslijperij is, dat ik toch ook enigszins scherpslijp 1. Beveiliging / bewaking We kunnen er veilig vanuit gaan dat als de Farizeeërs het genoeg vonden, het ook genoeg was. immers; het was hun belang om die termijn niet een dag te kort te nemen. 2. Het teken is drie dagen/nachten? Verder over het teken van Jona: Wie kan precies vertellen wat dat teken is?!! Mattheüs 16:1 ev En de Farizeën en Sa
 21. MARIA <<>> WOORD VAN GOD Bijbels is in ieder geval dat als het gaat om een vergelijking tussen Mariaverering en de bijbel navolgen, Maria-ering duidelijk de mindere van de twee is. dat zegt namelijk onze Herder Die niet alleen gestorven is, maar ook weer opgestaan, om de Heilige Geest ook ons te getuigen - niet van nieuwe wegen en nieuwe paden - maar van de Waarheid, en te troosten tot volharding en uitzien naar het beloofde toekomst van de Morgenster. Lukas 11:27-28 En het geschiedde, als Hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de schare, tot Hem
 22. broer konijn

  Bestaat God?

  Waarom alleen nuttig? Waarom maakt het niet weten, jou tamelijk onverschillig? geloof je dan uiteindelijk toch niet echt die evolutietheorie? Dat is de wetenschap dat het oude niet blijft, maar verandert, om plaats te maken voor een nieuwe aarde en nieuwe horizonten, met een potentiële dimensie die vanuit het heden onbegrensd verstrekkend is. Als je tenminste de evolutietheorie gelooft. Heel de evolutie is erop gebaseerd dat beperkingen leiden tot aanpassingen die ertoe leiden dat die aanpassingen ook daadwerkelijk fit for purpose worden. Een reikhalzend verlangen en proberen, doet een snave
 23. broer konijn

  Bestaat God?

  Die blaadjes boven in de boom kunnen niet worden geplukt tot er een beest zo lang is om het te kunnen plukken. Natuurlijke selectie veronderstelt dat die blaadjes hoog moeten hangen, en het overige voedsel moet een gebrek aan zijn, om eens beesten te kunnen zien grazen van die boomtoppen. Zonder dat gebrek, komt de selectie niet tot aan de boomtop. Dus precies wat ik zeg: een 'beperkende tekortkoming'. En wel van het beest. Evolutie van de boom was makkelijker geweest, er wordt niet geplukt en dus komt de boom minder tot voortvarende groei dan de korte struiken, en de struiken worden geboren.
 24. Ik begrijp je niet. Ik ben geen bijbelaanbidder, en jij bent wel een katholiek. Als ik hier iets fout zie, dan toch echt niet op het punt van bijbelaanbidding, want dat weet ik zeker.
 25. Nog zo'n een die werkelijk geen flauw idee heeft hoe de bijbel uit traditie is ontstaan. Dus jij gaat neem ik aan aantonen / uitleggen dat de bijbel uit traditie is ontstaan? Daar ben ik ook wel benieuwd naar, maar ik denk dat Thorgrem dat niet kan. Een katholiek kan geen verschil zien tussen een tot goedkeuring voorgedragen tekst, en een tekst die een concilie zelf schrijft. Dat een tekst helemaal niets met concilies te maken heeft (zoals een profeet niets te maken heeft met de farizeeërs en schriftgeleerden) en er gewoon al is tot het bekendheid krijgt en gezag onder gelovigen, dat ka
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid