Spring naar bijdragen

Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest?


Aanbevolen berichten

Op 5-2-2024 om 18:33 zei Hopper:

Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben Hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf!  (1 Korintiërs 6)

 

Na al het gehakketak of we Jezus wel of niet moeten aanbidden (Mag je zelf weten) is het verstandig om eens aandacht te geven aan het inwonend aspect van de heilige Geest.  Ons aller lichamen is een deel van het lichaam van Christus.   De lichamen zijn de delen van Christus, maar de Geest is één.  Als je maar zou weten dat je geest niet van jezelf is.

Als je jezelf aan de Heer geeft (schenking), wordt je geest één geheel met Hém.  Hoef je ook niet meer te hakketakken of je Jezus moet aanbidden.

Ik geloof niet dat je jezelf weg kan schenken. Je kan hoogstens toegeven als je meegevoerd kan worden. Dus de vraag “mag ik je wegnemen” bevestigend beantwoorden.

Het is mij niet gelukt om te bevestigen. Heel mijn wezen wil weg uit deze situatie, maar ik ben al niet van mijzelf, en de werkelijke eigenaar zegt steeds “nee”.

Ik kan alleen toekijken. 

Voor mensen die denken dat ze hun eigen eigenaar zijn, is dit alles onbegrijpelijk, en ze hebben de wereld lief, ondanks het lijden, de oorlog, het isolement van eigen waarheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 62
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Zit je zomaar één geheel te zijn met je Heer Baäl.   "Baäl (hebreeuws ba'al: heer, bezitter) is een bij de westsemitische volken gebruikelijke aanduiding voor de mannelijke godheid, die echter in

Waarom zouden mensen dat doen? Dit is een Nederlands forum en discussies gaan dus in het Nederlands. Jij copy paste een lap Engels omdat je geen zin heb om je punt daaruit samen te vatten in het NL, m

Ik ben nogal zuinig op mijn geest.  Beter gezegd.. extreem zuinig.. op alles wat van mij is. Zo ook mijn zieleheil.  Hence: Mijn lichaam, mijn geest, mijn ziel.. is van mij.  Er is er maar 1 met

21 minuten geleden zei Noel2:

Ik geloof niet dat je jezelf weg kan schenken. Je kan hoogstens toegeven als je meegevoerd kan worden. Dus de vraag “mag ik je wegnemen” bevestigend beantwoorden.

Het is mij niet gelukt om te bevestigen. Heel mijn wezen wil weg uit deze situatie, maar ik ben al niet van mijzelf, en de werkelijke eigenaar zegt steeds “nee”.

Ik kan alleen toekijken. 

Voor mensen die denken dat ze hun eigen eigenaar zijn, is dit alles onbegrijpelijk, en ze hebben de wereld lief, ondanks het lijden, de oorlog, het isolement van eigen waarheid.

Zelflediging (mystieke dood) is het lastigste onderwerp om te bespreken.  Kierkegaard vraagt zich daarbij niet af wat de dood is, maar hoe deze zich in het leven manifesteert.  Dat is geen beschouwing over de dood van een ander (waar we allemaal mee van doen krijgen) , maar de eigen dood in beschouwing nemen.   De dood en het beschouwen van de eigen dood is de dood in ernst nemen als een 'niet-zijn'.

Zoals je weet ben ik geen voorstander van hiernamaals fantasieën , deze houden de mens in de geestelijk onvervulde toekomst.  De mens dient zichzelf op enige wijze te confronteren met het niet-meer-zijn: de eindigheid van 'zelf'.   We dienen Mattheüs 16:25 ernstig te nemen.  Wie het leven wenst te behouden (als zichzelf) zal het verliezen.  Mattheüs 16:25 geeft ook aan dat het leven verliezen alleen kan wegens een ander (Mij).

Het vergt een bepaalde eenzaamheid, die alleen is weggelegd voor de enkeling.  Je eigen hart dient zich aangetrokken te voelen door het 'alleen zijn'.   Zolang de mens schuilt is de massa wordt het niks.  Alleen in dat 'alleen zijn' , in die existentiële eenzaamheid kunnen we ons in ernst tot de eigen dood verhouden.   Maar hoe meer ik jou of een ander aanwijzingen zou geven, des te meer je het 'alleen zijn' verliest.

Van de mystieke dood mag geen enkele verwachting uitgaan, je bent het immers zelf die verwachtingen koestert.   Het is een einde aan alle verwachtingen.

Je schrijft: de werkelijke eigenaar zegt steeds “nee”.  Zolang de werkelijke eigenaar 'nee' zegt ben je gedwongen jezelf als een 'zelf' te beleven.   Zonder medewerking van de werkelijke eigenaar sta je machteloos.  Deze zal zo zijn redenen hebben?

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Noel2:

Ja, vanwege hoger inzicht dat maar moeilijk voor mij toegankelijk is. Dus echt weten doe ik het niet, maar ik snap wel dat het niet anders kan.

Het hangt ook van de levensomstandigheden af.   Dan moet ik denken aan het boek Job.  Zolang het leven op rolletjes loopt gebeurd er in spirituele zin weinig.  Het Woord heeft lang in mij gesproken zonder dat er wat bijzonders gebeurde.  Vooral als je jong bent, ben je ook nog bezig met 'aardse dingen'.   Maar zoals Job ons leert, juist als alles tegen zit dan is het zaak om standvastig te zijn.

De mens die innerlijk onthecht is aan de dingen zal gemakkelijker in de voetstappen van Job kunnen treden als de mens die zich heeft laten meesleuren door het leven.  Het onthecht zijn aan de dingen is een beweging van het hart.  Ons hartje begeert niks meer van de dingen temidden van de dingen.   Zodat je daadwerkelijk 'vergeet' om gehecht te zijn aan van alles en nog wat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Hopper:

Het hangt ook van de levensomstandigheden af.   Dan moet ik denken aan het boek Job.  Zolang het leven op rolletjes loopt gebeurd er in spirituele zin weinig.  Het Woord heeft lang in mij gesproken zonder dat er wat bijzonders gebeurde.  Vooral als je jong bent, ben je ook nog bezig met 'aardse dingen'.   Maar zoals Job ons leert, juist als alles tegen zit dan is het zaak om standvastig te zijn.

De mens die innerlijk onthecht is aan de dingen zal gemakkelijker in de voetstappen van Job kunnen treden als de mens die zich heeft laten meesleuren door het leven.  Het onthecht zijn aan de dingen is een beweging van het hart.  Ons hartje begeert niks meer van de dingen temidden van de dingen.   Zodat je daadwerkelijk 'vergeet' om gehecht te zijn aan van alles en nog wat.

Voor Job waren er veel wendingen in het leven. Hoe ga je als sterveling om met al die wendingen? Het lot vervloeken is wel erg negatief. Angstvallig de wendingen voorkomen zal moeilijk gaan, als God die wendingen wil. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Noel2:

Voor Job waren er veel wendingen in het leven. Hoe ga je als sterveling om met al die wendingen? Het lot vervloeken is wel erg negatief. Angstvallig de wendingen voorkomen zal moeilijk gaan, als God die wendingen wil. 

Ik weet nu al wat God wil, Hij heeft eens gezegd: 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.'  Bidt tot de Heer Jezus Christus, dat Hij u helpt, en u zult rust vinden en blijdschap!

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Noel2:

Voor Job waren er veel wendingen in het leven. Hoe ga je als sterveling om met al die wendingen? Het lot vervloeken is wel erg negatief. Angstvallig de wendingen voorkomen zal moeilijk gaan, als God die wendingen wil. 

We dienen telkens weer met ons lot om te gaan en dat wat ons overkomt in een moreel kader te plaatsen.   Kunnen wij , als ons onrecht wordt aangedaan, dit gelaten over ons heen laten komen ?   Dat is een ervaringsweg.  Morele verontwaardiging opbrengen is niet moeilijk (Let op! als het onszelf betreft ), het tegenovergestelde is dat wel.  Als jou wat wordt aangedaan is het dan moeilijk om te doen alsof het niks is?   Dat lukte mij vroeger niet.  Linksom of rechtsom , op enige wijze dient de mens contact te krijgen met zijn innerlijk, alleen daar spreekt het hart.   In het hart komen we zaken tegen welke we liever niet tegenkomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Jahu:

Ik weet nu al wat God wil, Hij heeft eens gezegd: 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.'  Bidt tot de Heer Jezus Christus, dat Hij u helpt, en u zult rust vinden en blijdschap!

Belast zijn is misschien niet alleen maar negatief. 

10 uur geleden zei Hopper:

We dienen telkens weer met ons lot om te gaan en dat wat ons overkomt in een moreel kader te plaatsen.   Kunnen wij , als ons onrecht wordt aangedaan, dit gelaten over ons heen laten komen ?   Dat is een ervaringsweg.  Morele verontwaardiging opbrengen is niet moeilijk (Let op! als het onszelf betreft ), het tegenovergestelde is dat wel.  Als jou wat wordt aangedaan is het dan moeilijk om te doen alsof het niks is?   Dat lukte mij vroeger niet.  Linksom of rechtsom , op enige wijze dient de mens contact te krijgen met zijn innerlijk, alleen daar spreekt het hart.   In het hart komen we zaken tegen welke we liever niet tegenkomen.

Het is een puinhoop geworden, alsnog, in het hart, heb de wijsheid niet gevonden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Noel2:

Belast zijn is misschien niet alleen maar negatief. 

Zoals het in deze Bijbeltekst door de Heer Jezus Christus is bedoeld, is het een 'last', iets wat op je drukt, waar je neerslachtig en depressief van wordt, de oorzaak van angst, de geestelijke nood die men heeft.., die mensen wil Hij uit hun 'gevangenschap' redden, en diegenen die Zijn Naam Jezus Christus aanroepen met de bede: 'Heer Jezus, wilt U mij helpen', die zal Hij ook helpen want Hij is die liefdevolle God, die Zijn woord waarmaakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Jahu:

Zoals het in deze Bijbeltekst door de Heer Jezus Christus is bedoeld, is het een 'last', iets wat op je drukt, waar je neerslachtig en depressief van wordt, de oorzaak van angst, de geestelijke nood die men heeft.., die mensen wil Hij uit hun 'gevangenschap' redden, en diegenen die Zijn Naam Jezus Christus aanroepen met de bede: 'Heer Jezus, wilt U mij helpen', die zal Hij ook helpen want Hij is die liefdevolle God, die Zijn woord waarmaakt.

Misschien wil God naast kwetsbare kinderen om te redden ook weerbare kinderen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Noel2:

Belast zijn is misschien niet alleen maar negatief. 

Het is een puinhoop geworden, alsnog, in het hart, heb de wijsheid niet gevonden.

De mystieke eenwording is een verschrikking.  Het Woord berooft de mens van iedere houvast.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Noel2:

Ja het lijkt of de kwetsbaarheid absoluut is.

Het is het bekende verhaal: we zijn uit het paradijs verdreven door kennis van goed en kwaad.  Daar betalen we als nazaten van Adam en Eva nog altijd de tol van.   Niet omdat God boos is, maar omdat zijn onkenbaarheid zo ver van ons af staat.   Als we maar denken: "God is goed" (Hetgeen waar is) dan schept ons denken gelijk een tegenstelling.  Toch zijn we naar Gods beeld en gelijkenis geschapen.  Er is binnen de mens een klein deeltje wat dat 'beeld en gelijkenis' nog met zich meedraagt.

Het is het beste om in je zwakte/duisternis te staan.  Licht kan alleen ontsteken in de duisternis.   Hosea 2:13. Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Hopper:

Het is het bekende verhaal: we zijn uit het paradijs verdreven door kennis van goed en kwaad.  Daar betalen we als nazaten van Adam en Eva nog altijd de tol van.   Niet omdat God boos is, maar omdat zijn onkenbaarheid zo ver van ons af staat.   Als we maar denken: "God is goed" (Hetgeen waar is) dan schept ons denken gelijk een tegenstelling.  Toch zijn we naar Gods beeld en gelijkenis geschapen.  Er is binnen de mens een klein deeltje wat dat 'beeld en gelijkenis' nog met zich meedraagt.

Het is het beste om in je zwakte/duisternis te staan.  Licht kan alleen ontsteken in de duisternis.   Hosea 2:13. Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken.

 

Het beste voor wie?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Hopper:

Voor de enkeling die het onbekende in gaat zonder garanties.

Ik zou zeggen, niet doen!

Vertrouw op de de Heer Jezus Christus, want wie op Hem zijn/haar vertrouwen stelt, en die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. (Rom.9:33)

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Jahu:

Ik zou zeggen, niet doen!

Vertrouw op de de Heer Jezus Christus, want wie op Hem zijn/haar vertrouwen stelt, en die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. (Rom.9:33)

Toch wel een soort garanties. Het is moeilijk als je geleerd hebt “eerst nadenken, dan doen”, dat is het verdoemde volk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Noel2:

Toch wel een soort garanties. Het is moeilijk als je geleerd hebt “eerst nadenken, dan doen”, dat is het verdoemde volk.

Het is belangrijk dat u goed nadenkt, daarbij heeft u de volle garantie dat de Heer Jezus Christus u helpt, als u op een rustige plek tot Hem bidt: help mij a.u.b. Heer Jezus.

 

In het bijzonder wat het nadenken betreft, wij moeten God dienen met heel ons verstand, en dat doen wij als wij goed nadenken. (Mar 12:30)

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Jahu:

Het is belangrijk dat u goed nadenkt, daarbij heeft u de volle garantie dat de Heer Jezus Christus u helpt, als u op een rustige plek tot Hem bidt: help mij a.u.b. Heer Jezus.

 

In het bijzonder wat het nadenken betreft, wij moeten God dienen met heel ons verstand, en dat doen wij als wij goed nadenken. (Mar 12:30)

Het ‘wegschenken van jezelf’ zonder garanties is een wanhoopsdaad, met garanties berekenend, maar om geen vijanden meer te hebben lijkt het me wijs. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noel2:

Garanties willen anderen nog wel geven. 

Ons denken manifesteert zich vooral als een denken over iets.    Garanties gaan ook over iets en hebben een betrekking op het toekomstige.   Dat wat de mens echter het meest nabij is kan niet gedacht worden.  Dat is de mens zelf.  Omdat de mens over iets denkt, denkt de mens zichzelf als man, vrouw, blank, zwart.  Kortom de tegenstellingen.

Hetzelfde geldt voor God.   God Zelf denken, dat kan niet.  Om dat probleem te omzeilen heeft de kerk God in drieën opgesplitst, dan kunnen we beter over God denken.  Maar kennelijk was het de bedoeling niet dat we over God gaan nadenken.  We mogen immers geen beeld maken.  God is Enig.   God heeft geen 'tegenover zich'.

Wij als mensen die over onszelf nadenken hebben wel een 'tegenover zich'. Mannen tegen over vrouwen, blanken tegenover zwarten goeden tegenover kwaden enz.     We komen wederom bij Exodus 20:3-4 uit.    We worden gestraft wegens kennis van goed en kwaad.  Met deze kennis kunnen we het 'tegenover zich' denken.

We moeten dus niet al te goed nadenken.  Ook niet over ons zelf.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Hopper:

Ons denken manifesteert zich vooral als een denken over iets.    Garanties gaan ook over iets en hebben een betrekking op het toekomstige.   Dat wat de mens echter het meest nabij is kan niet gedacht worden.  Dat is de mens zelf.  Omdat de mens over iets denkt, denkt de mens zichzelf als man, vrouw, blank, zwart.  Kortom de tegenstellingen.

Hetzelfde geldt voor God.   God Zelf denken, dat kan niet.  Om dat probleem te omzeilen heeft de kerk God in drieën opgesplitst, dan kunnen we beter over God denken.  Maar kennelijk was het de bedoeling niet dat we over God gaan nadenken.  We mogen immers geen beeld maken.  God is Enig.   God heeft geen 'tegenover zich'.

Wij als mensen die over onszelf nadenken hebben wel een 'tegenover zich'. Mannen tegen over vrouwen, blanken tegenover zwarten goeden tegenover kwaden enz.     We komen wederom bij Exodus 20:3-4 uit.    We worden gestraft wegens kennis van goed en kwaad.  Met deze kennis kunnen we het 'tegenover zich' denken.

We moeten dus niet al te goed nadenken.  Ook niet over ons zelf.

Ik kan je volgen qua gedachten. Paradoxaal wel als denken niet het beoogde is.

Maak ik me toch een soort voorstelling hoe het in het tijdloze is, bewustzijn van een auto waarmee een bestuurder van A naar B gaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid