Spring naar bijdragen

Hét Oordeel.. wat houdt het wel of niet in ?


Aanbevolen berichten

 

13 uur geleden zei Willempie:

Het is meer dan speculatie, denk ik. Ik zie op dit forum behoorlijk verontwaardigde reacties op mensen die de zonde nog durven te benoemen. Dat moet een reden hebben. Heb jij er een andere verklaring voor?

Ik zie het het overal om me heen in onze postmoderne, goddeloze maatschappij. De zonde mag niet meer worden benoemd want dat beledigt mensen.

 

Als het over het Oordeel gaat ligt naar ik opmerk vaak de focus op zondes. En dan met name wat anderen allemaal voor zondes hebben of zondigs doen. 

@Willempie, jouw tekstje is maar een van de vele voorbeelden hoor. Je schrijft "de zonde mag niet meer benoemd worden", maar dat is niet waar het mij om gaat. Van mij mag het heus wel benoemd worden, maar wat mij opvalt is dat het dan vnl over zondes van anderen en dan vooral andere geaardheden gaat. Alsof daar de hele zonde wereld om draait.  Terwijl ik denk dat het zou moeten gaan om jezelf en je eigen zondes. 

En wat zijn die zondes dan waar je op geoordeeld gaat worden ? 

Volgens mij gaat Mattheus 25 daarover.   En dat gaat over mensen eten en drinken en kleren geven, vreemdelingen opnemen.. etc. Kortom.. goed doen voor je naasten/medemensen.

ER STAAT GEEN ENKELE LETTER  bij over.. druk zijn met anderen op hun zondes wijzen, of dat je geen homoseksueel mag zijn, of andere geaardheden ...  GEEN LETTER! 

Wat er WEL nadrukkelijk staat is:  WAT HEB JE VOOR JE MEDEMENSEN VOOR GOEDS GEDAAN. ‼️

 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MAT.25/Matteus-25/

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.. 

En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” 41 Daarop zal Hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42  Want Ik had honger en jullie gaven Mij niet te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij niet op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten Mij niet.”

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Hopper:

Met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden..........

Idd.

Opvallend genoeg gaat Mattheus 25 over hele fysieke lichamelijke menselijke behoeftes, die van de gewone biologische natuurlijke mens dus.  En staat er geen letter bij over hoe geweldig geestelijk je bezig geweest moet zijn.   Of eigenlijk..zoals ik het "geestelijke" opvat.. dat je juist geestelijk bent als je naar de Geest van Jezus handelt..en dat betekent oog hebben voor de noden/behoeftes van  de natuurlijke mens/je medemens.  (Vandaar dat ik in dat topic waar je zo over "de natuurmens" oordeelde een paar keer Mattheus 25 aanhaalde). 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Petra.:

ER STAAT GEEN ENKELE LETTER  bij over.. druk zijn met anderen op hun zondes wijzen, of dat je geen homoseksueel mag zijn, of andere geaardheden ...  GEEN LETTER! 

Er staat in Johannes 7 wél

24 Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Monachos:

Wat er staat: met een rechtvaardig oordeel oordelen. Maar dan ga jij misschien vragen: 'wat is rechtvaardig?'

In het Engels hebben ze een mooie uitdrukking: 

"Don't judge a book by its cover."

Er staat niet oordelen en er staat rechtvaardig oordelen. Dat is mijn punt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Hopper:

Het Woord is zonder oordeel.   Het bevindt zich buiten het veld van goed en kwaad.   Net zoals de liefde des Vaders.

Daarmee negeer je Johannes 3:

17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

19 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

en Johannes 5:

21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.

22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven,

23 Opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.

...

30 Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.

Je houdt er je eigen theologische gedachten op na. Da's prima, zolang je maar niet beweert dat deze gedachten op de Bijbel gebaseerd zijn.

12 minuten geleden zei HJW4:

Er staat niet oordelen en er staat rechtvaardig oordelen. Dat is mijn punt.

Er staat 'Oordeelt niet naar het aanzien'.

WV75:

Oordeelt niet naar het uiterlijke, maar velt een rechtvaardig oordeel.

HSV:

Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel.

Het Boek:

Laat u niet leiden door uw vooroordelen, maar wees eerlijk en rechtvaardig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Monachos:

 

Er staat 'Oordeelt niet naar het aanzien'.

WV75:

Oordeelt niet naar het uiterlijke, maar velt een rechtvaardig oordeel.

HSV:

Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel.

Het Boek:

Laat u niet leiden door uw vooroordelen, maar wees eerlijk en rechtvaardig.

In de Bergrede staat toch duidelijk: oordeel niet.

Waarom neem je die tekst niet mee ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei HJW4:

In de Bergrede staat toch duidelijk: oordeel niet.

Nee, daarin staat

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Er staat nergens alleen "oordeelt niet""Gij zult niet oordelen" of "Het is ten strengste verboden om te oordelen".

M.i. komt e.e.a. neer op 'als je oordeelt, wees dan ook bereid zelf ge-/beoordeeld te worden.'

Maar zelfs als je niet oordeelt, kun je door anderen ge-/beoordeeld worden.

11 minuten geleden zei HJW4:

Waarom neem je die tekst niet mee ?

Bij deze.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Monachos:

Nee, daarin staat

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Er staat nergens alleen "oordeelt niet""Gij zult niet oordelen" of "Het is ten strengste verboden om te oordelen".

M.i. komt e.e.a. neer op 'als je oordeelt, wees dan ook bereid zelf ge-/beoordeeld te worden.'

Maar zelfs als je niet oordeelt, kun je door anderen ge-/beoordeeld worden.

Bij deze.

Die vind ik ook wel logisch klinken ja. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Monachos:

Nee, daarin staat

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Er staat nergens alleen "oordeelt niet""Gij zult niet oordelen" of "Het is ten strengste verboden om te oordelen".

M.i. komt e.e.a. neer op 'als je oordeelt, wees dan ook bereid zelf ge-/beoordeeld te worden.'

Maar zelfs als je niet oordeelt, kun je door anderen ge-/beoordeeld worden.

De laatste zin haal ik er anders uit. Als jij anderen oordeelt, zal God ook over jou oordelen. Ben je hard naar je medemens, dan zal God in het oordeel hard tegen jou zijn. Zie ook Mattheus 18: 21-35 over de dienaar die zijn schuld niet kon betalen en later degene die aanpakte die bij hem een schuld had.

De één na laatste zin komt niet uit de tekst. Er staat dat je dan ook bereid moet zijn. Er staat dat het zal gebeuren, los van of je er bereid toe bent.

In protestantse kring is er veel fixatie op het oordeel en hoe daar doorheen te komen. Dat kan tot behoorlijke verkramping leiden.

Ik lees veel eerder over de kracht van vergeving (70 * 7 keer).

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-11-2023 om 08:04 zei Petra.:

 

 

Als het over het Oordeel gaat ligt naar ik opmerk vaak de focus op zondes. En dan met name wat anderen allemaal voor zondes hebben of zondigs doen. 

@Willempie, jouw tekstje is maar een van de vele voorbeelden hoor. Je schrijft "de zonde mag niet meer benoemd worden", maar dat is niet waar het mij om gaat. Van mij mag het heus wel benoemd worden, maar wat mij opvalt is dat het dan vnl over zondes van anderen en dan vooral andere geaardheden gaat. Alsof daar de hele zonde wereld om draait.  Terwijl ik denk dat het zou moeten gaan om jezelf en je eigen zondes. 

En wat zijn die zondes dan waar je op geoordeeld gaat worden ? 

Volgens mij gaat Mattheus 25 daarover.   En dat gaat over mensen eten en drinken en kleren geven, vreemdelingen opnemen.. etc. Kortom.. goed doen voor je naasten/medemensen.

ER STAAT GEEN ENKELE LETTER  bij over.. druk zijn met anderen op hun zondes wijzen, of dat je geen homoseksueel mag zijn, of andere geaardheden ...  GEEN LETTER! 

Wat er WEL nadrukkelijk staat is:  WAT HEB JE VOOR JE MEDEMENSEN VOOR GOEDS GEDAAN. ‼️

 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MAT.25/Matteus-25/

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.. 

En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” 41 Daarop zal Hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42  Want Ik had honger en jullie gaven Mij niet te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij niet te drinken. 43 Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij niet op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten Mij niet.”

Met wat je hierboven schrijft kan ik natuurlijk alleen maar van harte instemmen. Ik ben zelf eigenlijk helemaal niet bezig met de seksualiteit van anderen en vind het niet eens interessant. Om die reden had ik hier al nooit op dat onderwerp gereageerd. Ik lees echter wel regelmatig mee en meende voor iemand te moeten opkomen die volgens mij voortdurend verkeerd wordt begrepen (het lijkt soms bijna kwade wil) omdat hij niet met sommige anderen meepraat, en op een valse wijze wordt aangevallen. Dat is alles.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 12-11-2023 om 12:43 zei Willempie:

Met wat je hierboven schrijft kan ik natuurlijk alleen maar van harte instemmen.

Mooi, dan zijn we het eens! 🌺

 

Op 12-11-2023 om 12:43 zei Willempie:

Ik ben zelf eigenlijk helemaal niet bezig met de seksualiteit van anderen en vind het niet eens interessant. Om die reden had ik hier al nooit op dat onderwerp gereageerd. Ik lees echter wel regelmatig mee en meende voor iemand te moeten opkomen die volgens mij voortdurend verkeerd wordt begrepen (het lijkt soms bijna kwade wil) omdat hij niet met sommige anderen meepraat, en op een valse wijze wordt aangevallen. Dat is alles.

Mwahh.. voor iemand opkomen prima hoor, maar op valse wijze aanvallen is nogal een beschuldiging. Je hebt het denk ik over Funda. Door wie dan ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid