Spring naar bijdragen

Wat zijn de vruchten waaraan je de boom herkent ?


Aanbevolen berichten

En aan het bos herken je dan de Bron ? 

 

18 uur geleden zei Robert Frans:

Als je mij een reactie toestaat. Ik denk eerder aan dit:

Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben.

-Matteüs 5,3-12

Maar ook aan dit:

Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.
Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen,
Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven?
En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed?  En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken?
De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.
-
Matteüs 25,34b-40

Er zijn niet-christenen die dichter bij Jezus leven dan christenen doen. Zij zullen uiteindelijk met vreugde Christus ontmoeten, in dit leven of hierna. Terwijl de christenen die niet naar het Evangelie leven zullen worden heengezonden.

 

 

 🌻Die lijken mij ook het meest toepasselijk.  Huiselijke strijd als vrucht staat er i.i.g. niet bij. 

Vandaar dat ik "Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden."  niet kan rijmen met "Jullie moeten niet denken dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. Ik kom strijd brengen tussen ..."

 

Op 28-4-2023 om 10:53 zei Petra.:

Dit klinkt niet als een oproep om God te volgen, volgens deze tekst zegt Jezus letterlijk dat hij is gekomen om strijd te brengen i.p.v. vrede. 

 "Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. Ik kom strijd brengen. ...."

 

Het is ook tegenstrijdig met deze tekst: "Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden" (Matteüs 5:9). 

Als Jezus kwam om strijd te brengen is het geen vredestichter maar strijdstichter. Dan zou Jezus niet -kinderen Gods- genoemd kunnen worden. Als dat niet raar is weet ik het ook niet meer hoor. Volgens mij klopt er iets niet, aan de tekst of vertaling of weetikwat. 

 

 

P.S. 

18 uur geleden zei Robert Frans:

De Koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.
-
Matteüs 25,34b-40

In de NBV21 tellen vrouwen wel mee.  

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MAT.25/Matteus-25/

"..alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan."

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

 🌻Die lijken mij ook het meest toepasselijk.  Huiselijke strijd als vrucht staat er i.i.g. niet bij. 

Vandaar dat ik "Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden."  niet kan rijmen met "Jullie moeten niet denken dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. Ik kom strijd brengen tussen ..."

Daar heb ik je al eerder over geschreven. Mensen die het absoluut goede doen en daadwerkelijk vrede willen stichten, worden niet zelden geminacht tot gehaat. Ik gaf je al het voorbeeld van de feministe in een huis vol conservatievelingen, die weliswaar geen ruzie in huis wil, maar ook respectvol en gelijkwaardig behandeld wil worden. En huisgenoten dus erop zal aanspreken als zij dat niet doen en de discussie erover zal aangaan als dat nodig is. Ook als dat toch tot conflicten leidt, omdat zij weet dat echte vrede pas kan ontstaan op basis van gelijkwaardigheid en respect jegens iedereen.
Maar je hoeft zelfs geen conflicterende waarden te hebben om geminacht te worden. Zodra je iemands geweten prikkelt door een consequent betere, rechtvaardigere leefwijze (en dat kan al door zoiets simpels als harder werken dan je collega's!), is de kans vrij aanwezig dat diegene niet zichzelf daaraan wil verheffen, maar jou naar beneden wil halen. 'Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.' Hoogmoed is nu eenmaal aantrekkelijker dan nederigheid. En volgens mij vindt de cancel-cultuur op social media daarin ook een grond.

Citaat

P.S. 

In de NBV21 tellen vrouwen wel mee.  

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MAT.25/Matteus-25/

"..alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan."

 

En stel nu dat je in een huis woont met mensen die dat níét vinden, en je kan er ook niet zomaar weg (er zijn genoeg gemeenschappen waar je héél moeilijk je uit kan losmaken zonder alles te verliezen wat je hebt opgebouwd, laat staan daarna een nieuw leven op te starten). De lieve vrede bewaren, ook als dat betekent dat ze jou respectloos behandelen en tot het aanrecht veroordelen, of toch maar iets minder vrede bewaren omwille van échte vrede?
Denk maar niet te gemakkelijk over het stichten van vrede. In de ideale wereld kun je daarmee inderdaad conflicten vermijden tot oplossen, omdat iedereen zich graag voor elkaar vernederd en van elkaar leert, maar in zo'n wereld leven we bepaald niet. Hoeveel ellende, tegenslagen, vervolgingen en mishandelingen hebben veel heiligen en hervormers in het algemeen moeten doorstaan om de samenleving rechtvaardiger te krijgen? Hadden zij om de lieve vrede dan moeten zwijgen, zich moeten schikken naar al het onrecht? Hadden de feministen van weleer zich moeten blijven schikken naar hun man, omdat dat anders alleen maar geruzie zou oplossen in huis, en dus nooit het feminisme moeten ontwikkelen?
Of laten we een politieker, groter voorbeeld noemen: had Oekraïne zich moeten schikken naar Rusland en zich geruisloos door haar moeten laten annexeren, om de nu gaande bloedige oorlog te voorkomen? Of was het terecht dat zij de wapens oppakte, juist om te vechten voor echte vrede en veiligheid?

Christus wist dit natuurlijk als geen ander; Hij kent de menselijke natuur beter dan wie ook. Zijn vrede is dan ook niet van deze wereld. Zijn vrede behelst de verzoening tussen God en mens, die levens op innerlijk niveau kan veranderen en daardoor uiteindelijk hele gemeenschappen. Hij wist dat zijn Evangelie lang niet overal in goede aarde zou vallen en daardoor conflicten zou veroorzaken. Maar toch bracht Hij het Evangelie en draagt Hij ons op dat ook te doen. Zijn vrede is compromisloos, ook als dat dus inderdaad kan betekenen dat je ruzie krijgt met mensen om je heen en voor die vrede moet vechten. Liever die strijd, hoe lang die ook mag duren, dan een valse vrede die enkel tot zonde leidt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Robert Frans:
Op 15-5-2023 om 08:15 zei Petra.:

 🌻Die lijken mij ook het meest toepasselijk.  Huiselijke strijd als vrucht staat er i.i.g. niet bij. 

Vandaar dat ik "Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden."  niet kan rijmen met "Jullie moeten niet denken dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. Ik kom strijd brengen tussen ..."

Daar heb ik je al eerder over geschreven. Mensen die het absoluut goede doen en daadwerkelijk vrede willen stichten, worden niet zelden geminacht tot gehaat. Ik gaf je al het voorbeeld van de feministe in een huis vol conservatievelingen, die weliswaar geen ruzie in huis wil, maar ook respectvol en gelijkwaardig behandeld wil worden. En huisgenoten dus erop zal aanspreken als zij dat niet doen en de discussie erover zal aangaan als dat nodig is. Ook als dat toch tot conflicten leidt, omdat zij weet dat echte vrede pas kan ontstaan op basis van gelijkwaardigheid en respect jegens iedereen.
Maar je hoeft zelfs geen conflicterende waarden te hebben om geminacht te worden. Zodra je iemands geweten prikkelt door een consequent betere, rechtvaardigere leefwijze (en dat kan al door zoiets simpels als harder werken dan je collega's!), is de kans vrij aanwezig dat diegene niet zichzelf daaraan wil verheffen, maar jou naar beneden wil halen. 'Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.' Hoogmoed is nu eenmaal aantrekkelijker dan nederigheid. En volgens mij vindt de cancel-cultuur op social media daarin ook een grond.

Hi RF, 

Daar heb je idd. al eerder op geantwoord. En je geeft een goeie uitleg. Maar toch maar toch.. blijf ik het een merkwaardig dingetje vinden.  Het is de manier waarop het er staat.. ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar strijd... uit dezelfde mond van degene die -heb je vijanden lief en keer je andere wang toe- zei.  Dat gaat toch allemaal niet goed samen. 

Je noemde eerder ook al het feminisme. Waarbij je uiteraard bij mij aan het juiste adres bent 😘, maar hoe zie je dat dan ? Zie je dat als een vrucht van het Christendom ? Met Jezus die oproept om daarvoor te strijden ? 

Wat bedoel je met de cancel-cultuur op social media ? 

 

22 uur geleden zei Robert Frans:

Christus wist dit natuurlijk als geen ander; Hij kent de menselijke natuur beter dan wie ook. Zijn vrede is dan ook niet van deze wereld. Zijn vrede behelst de verzoening tussen God en mens, die levens op innerlijk niveau kan veranderen en daardoor uiteindelijk hele gemeenschappen. Hij wist dat zijn Evangelie lang niet overal in goede aarde zou vallen en daardoor conflicten zou veroorzaken. Maar toch bracht Hij het Evangelie en draagt Hij ons op dat ook te doen. Zijn vrede is compromisloos, ook als dat dus inderdaad kan betekenen dat je ruzie krijgt met mensen om je heen en voor die vrede moet vechten.

Ik ben het aan de ene kant wel met je eens hoor, maar het lastige is dan toch juist de conflicten vanwege meningsverschillen over het Evangelie, waar zoveel kerkscheuringen en afsplitsingen uit ontstaan zijn. 

 

22 uur geleden zei Robert Frans:

Liever die strijd, hoe lang die ook mag duren, dan een valse vrede die enkel tot zonde leidt.

Maar wat is zonde ? Wat volgens de ene zondig of verkeerd is, is volgens een ander juist goed en omgekeerd idem. Volgens mij zijn kerken tegenwoordig juist wat meer de weg van het compromis aan het bewandelen. Onderling, maar ook naar andere religies. Dat lijkt mij toch een betere vrucht dan mekaar vervolgen en uitmoorden. 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Hi RF, 

Daar heb je idd. al eerder op geantwoord. En je geeft een goeie uitleg. Maar toch maar toch.. blijf ik het een merkwaardig dingetje vinden.  Het is de manier waarop het er staat.. ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar strijd... uit dezelfde mond van degene die -heb je vijanden lief en keer je andere wang toe- zei.  Dat gaat toch allemaal niet goed samen. 

Je noemde eerder ook al het feminisme. Waarbij je uiteraard bij mij aan het juiste adres bent 😘, maar hoe zie je dat dan ? Zie je dat als een vrucht van het Christendom ? Met Jezus die oproept om daarvoor te strijden ? 

Wat bedoel je met de cancel-cultuur op social media ? 

Ik ben het aan de ene kant wel met je eens hoor, maar het lastige is dan toch juist de conflicten vanwege meningsverschillen over het Evangelie, waar zoveel kerkscheuringen en afsplitsingen uit ontstaan zijn. 

Maar wat is zonde ? Wat volgens de ene zondig of verkeerd is, is volgens een ander juist goed en omgekeerd idem. Volgens mij zijn kerken tegenwoordig juist wat meer de weg van het compromis aan het bewandelen. Onderling, maar ook naar andere religies. Dat lijkt mij toch een betere vrucht dan mekaar vervolgen en uitmoorden.

Ik gaf het femisme als een jou aansprekend voorbeeld van hoe een op zich vreedzame beweging toch kan clashen met waarden die daar tegenin gaan en hoe de strijd om vrede toch, wel, strijd kan veroorzaken. Daarbij gaf ik dus nog geen oordeel over het feminisme zelf. Het feminisme is ook te pluriform en te complex om daar een eenvoudig oordeel over te kunnen vellen. Sommige feministen doen goed werk, anderen weer niet.
Met de cancelcultuur of afrekencultuur bedoel ik de afrekencultuur op social media, waarbij mensen die bekritiseerd worden ook direct worden geboycot en buitengesloten tot zelfs bedreigd, om ze zo monddood te maken. Waardoor er weinig ruimte meer overblijft voor vrije uitwisseling van ideeën, nuances en vergevingsgezindheid.

Het Evangelie en de wereld gaan inderdaad niet altijd goed samen. We worden opgeroepen om vreedzaam te leven en onze vijand de andere wang toe te keren, zelfs voor onze vijand te bidden. Maar dat kan dus wel conflicten opleveren in huis en dat is waar Jezus voor waarschuwt. Hij wil dat wij naar het Evangelie leven, ook als mensen ons daarom minachten, vervolgen, noem maar op. In die zin brengt Hij dus een zwaard: Hij weet dat mensen het Evangelie niet kunnen verdragen en zich eraan ergeren, maar toch wil Hij dat wij ernaar leven.
Ook als je ervoor kiest niet terug te vechten en inderdaad de andere wang toe te keren, kun je daarmee juist nog meer woede en verachting opwekken. Mensen die consequent vreedzaam, zachtmoedig en nederig leven, wekken nogal eens irritatie tot agressie op bij kwaadwillenden. Maar toch wil Hij dat je consequent vreedzaam, zachtmoedig en nederig leeft. Niet jij moet je dan aanpassen, maar de ander moet zich maar eens wat meer aanpassen aan wat goed is. Niet het slachtoffer is het probleem, maar de dader.

Het is ook goed te beseffen dat de evangelieën werden opgetekend en verspreid in tijden van hevige christenvervolgingen. De christenen destijds, en ook veel christenen nu, ervaarden dus aan den lijve het zwaard dat Christus bracht. Zij deden niet mee aan de hedonistische uitspattingen van die tijd en zij weigerden de goden van die tijd te vereren. Dat leverde hen smaad, buitensluiting, vervolging, marteling en de dood op. Ze hadden zichzelf veel ellende kunnen besparen als zij meer hadden meebewogen met de wereld en hun geloof en waarden (deels) hadden opgegeven, maar zij bleven standhouden. En het was door hun martelaarschap dat de kerk bloeide en zij het christendom tot op de dag van vandaag kon doorgeven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat @Robert Frans schrijft is conform de schrift. Vrede wordt gebracht door Christus die de vredevorst is. Zie Jesaja 9;5: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst." en vers 6 zegt zelfs dat aan de vrede (van Christus) geen einde zal komen. vers 6: "Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen"

Dus de vrede is door Christus. Daarom zegt de wet ook dat het volk een vreende stad vrede aan moet bieden om oorlog te voorkomen. Deut 20;10: "Wanneer u een stad nadert om ertegen te strijden, moet u haar vrede aanbieden." Wanneer zij dan de vrede aanvaarden zal de heerschappij van Christus uitgebreid worden omdat het Joodse volk de heerserstaf is van Christus. In Christus is vrede en het Joodse volk moet vrede brengen zoals de wet zegt. Maar wanneer zij geen vrede brengen gaan zij tegen het gezag van Christus in en komen in conflict met hun Heer. Daarom is het Joodse volk zij die Christus aanvaarden en Hem dienen.

Christus is de vredevorst en deze vrede is in het Koninkrijk van Christus. Zijn koninkrijk is daar waar Christus als koning aanvaard en gehoorzaamd wordt. Na het laatste oordeel zullen zij die de genade van Christus aanvaarden aan Zijn zijde regeren en zij zullen heesrschappij over de aarde voeren. Daarover zegt Openbaring 21:4: "En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan." en Jesaja legt uit dat er volledige vrede zal zijn, dieren hebben vrede met elkaar en mens en dier leven in harmonie samen. Er zal rust zijn in heel Zijn Koninkrijk. Jesaja 11;6-10:

"Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn."

Er zal dus geen kwaad meer zijn maar er zal eenheid en harmonie zijn omdat de Heere het hoofd is van Zijn gemeente en alle leden gehoorzaam zullen zijn en goed zullen doen waardoor Christus in hen allen tot eenheid en goedheid brengt. In de Christenen vandaag de dag woont Christus en Hij begint Zijn heerschappij door hen heen en in Hem werken alle leden samen tot één geheel. De samenwerking in Christus is een voorafschaduwing van de heiligeid van het Koninkrijk wanneer dat gereinigd zal zijn. En allen die Zijn naam aanvaarden zullen daar deel van uitmaken.

Maar zij die Christus niet aanvaarden, tot hen is de geur van Christus een geur ten dode en zij aanvaarden zijn naam niet en zij strijden tegen het Koninkrijk omdat zij het niet willen aanvaarden. De schuld ligt dus bij hen die Christus afwijzen en voor eigen belang gaan.

De bijbel spreekt veel over het koninkrijk Van God en aan de werken van Christus kunnen we zien hoe goed het daar zal zijn. Bij de komst van Christus werden allen die bij Hem gebracht werden genezen. Daar is het heil.

De vrede van Christus wordt ook duidelijk in Hem. Vrede is een vrucht van de Geest en zo is Christus een boom in het Konikrijk van God die veel vrucht voortbrengt en één van die vruchten is vrede. Galaten 5;22: "De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing." Dit zijn dus gemoedstoestanden die in de Christenen aanwezig zijn. Zij zijn bomen en aan de vrucht kan men zien dat het Christus in hen is die de bron is. Daarom is er tussen Christenen samenwerking en eenheid. Dit zijn dus gemoedstoestanden die in de mens aanwezig zijn. Het zijn geen eigenschappen zoals sterk zijn en intelligent zijn of vaardig zijn in handwerk (eigenschappen die eigen zijn aan het individu, maar voeding die maakt dat je met blijdschap je werk doet, of met zachmoedigheid te werk gaat. Het zijn vruchten die men tot zich neemt doordat men bij Christus is of met hen omgaat die deze vruchten hebben. Iemand met zachtmoedigheid brengt zachtmoedigheid en verspreidt zachtmoedigheid. Wanneer men met hen omgaat en deze zachtmoedigheid geniet dan eet men als het ware deze vrucht. Deze vrucht is van Christus afkomstig. Vruchten raken op en groeien weer aan. Dat in tegenstelling tot persoonskenmerken, talent. De vrucht bepaald hoe men met zijn talent gebruikt. In openbaring 22 wordt gesproken over de mensen die Christus aanvaarden en zij worden vergeleken met vruchtbomen (de boom des levens) die aan water geplant zijn en iedere maand vrucht dragen. Dit water stoomt uit de tempel en komt van de bron, Christus (Ezechiël 47). Wie aan het water geplant is geeft zijn vrucht op zijn tijd (Psalm 1;3). De vrucht zoals liefde raakt op wanneer liefde in praktijk brengt en daarmee anderen voedt. Maar wanneer men in Christus blijft en tijd neemt om met Hem om te gaan dan neemt men het water van de Geest tot zich en in de rust bij Hem ontvangt men nieuwe liefde. Want Christus is de bron van alle leven en alle goedheid.

Zie Openb 22;1-4: "En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid."

Christus is de weg de waarheid en het leven (Joh 14;6) en daarom is Christus de boom des levens die in de mensen woont die Hem toelaten en zij worden levensbomen namens Crhistus. Daarom is het leven in hen en verspreiden zji de geur van Christus.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het aanvaarden van Christus is vrij eenvoudig. Men dient te geloven dat Jezus Christus God is, de Jezus die in de bijbel Jezus van Nazareth genoemd wordt en dat men gelooft dat Hij mens is geworden. Dat Hij de Zoon van God is en dat Hij de messias is, de man die gezonden zou worden om de zonden van de ieder mens weg te nemen. onze ongerechtigheden (zonden) maken scheiding met God waardoor Zijn leven uit ons vloeit en wij sterven. Maar door de genade van Christus worden wij gered en worden wij verzoend met God. Want verzoening is door vergoeding en terugbetaling en dat heeft Chritus voor ons bewerkt. Wie dat gelooft is gered tot in eeuwigheid en Hij zal deel uitmaken van het eeuwige leven dat Hem gegund wordt. Door Hem kan God genadig zijn aan ons en ons leven redden van de dood wanneer wij maar in Zijn naam geloven en Zij bloed willen aanvaarden. Want het leven is in het bloed en daarom moest Zijn bloed vloeien en uit hem wegstromen opdat wij het leven weer mochten ontvangen.

Jezus van Nazareth, die de Zoon van God is wordt in de bijbel beschreven en daar wordt de waarheid over Hem verteld. Alles wat over Hem geschreven is is waar. Maar het aanvaarden van Zijn offer is genoeg om in het leven behouden te blijven en deel uit te mogen maken van het eeuwige leven. Zijn offer is krachtig en reinigt van elke zonde en alle zonden zullen vergeven worden. 

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Waarom is dat?  Jezus zei: IK ben de weg, de waarheid en het leven.   (Johannes 14: 3-6)

Omdat zijn leven de weg geeft die mens moet gaan,
en zijn getuigenis/doen de waarheid geeft die de mens nodig heeft,
en zijn offerende bemiddeling toegang tot eeuwig leven geeft aan de mens.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-5-2023 om 17:10 zei Hopper:

Waarheid kan niet verteld worden , het is het Woord zelf wat waar is.

Waarom is dat?  Jezus zei: IK ben de weg, de waarheid en het leven.   (Johannes 14: 3-6)

Johannes 5;31-33 geeft het getuigenis van Jeuzs over Johannes. Jezus getuigt dat Johannes de waarheid over Hem getuigt: "Als Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis niet waar. Er is een Ander Die van Mij getuigt, en Ik weet dat het getuigenis dat Hij van Mij getuigt waar is. U hebt mensen naar Johannes gestuurd, en hij heeft van de waarheid getuigd."

Ook Johannes zelf getuigt en verklaard dat zijn getuigenis waar is, Joh 19:35: "En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft."

Het woord waarnaar Johannes 1 verwijst is het woord van de schrift. Niet alle woorden zijn waarheid maar Jezus Christus is de waarheid. En Jezus is de vervullling van het woord. Dus het woord waar Johannes 1 over spreekt is het woord dat in Christus gesproken wordt. Want de schrift getuigd dat er mensen zullen komen die het woord verdraaien. Die woorden zijn niet in Christus gesproken. Ook werd gesproken van de antichrist die een tegenstander van Christus is en dwaalleer brengt. Zijn woorden zijn het werlk van de tegenstander.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
Op 15-5-2023 om 08:15 zei Petra.:

En aan het bos herken je dan de Bron ? 

 

 

 

 🌻Die lijken mij ook het meest toepasselijk.  Huiselijke strijd als vrucht staat er i.i.g. niet bij. 

Vandaar dat ik "Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden."  niet kan rijmen met "Jullie moeten niet denken dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. Ik kom strijd brengen tussen ..."

 

 

 

P.S. 

In de NBV21 tellen vrouwen wel mee.  

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/MAT.25/Matteus-25/

"..alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan."

Jezus zei dat als iemand je op je rechterwang slaat, je linkerwang naar hem toe moet keren,  

 

Christus zei ook op een andere plaats. Denk niet dat ik gekomen ben om je vrede te brengen, maar strijd.

Dit is in tegenspraak met hierboven uitspraak

De historische oorsprong van dit gezegde: De Joden in de eerste eeuw die Christus aanvaardden. In een huis was er een die Christus had aangenomen  en zijn broer Christus had afgewezen. Dat  brengt strijd in dat huis. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid