Spring naar bijdragen

Actie Kerkbalans; 'iedere kerk moet een keuken hebben'.


Aanbevolen berichten

Ik las gisteren dat de Actie Kerkbalans weer van start is. 

De kerk krimpt, vergrijst en heeft te dealen met meerdere crises

Dominee Julia van Rijn ziet kansen na Actie Kerkbalans: ‘Iedere kerk moet een keuken hebben’ zegt zij. Zij ziet voor kerken met name mogelijkheden om samen te eten met de buurt. Dat werkt verbindend en zo trek je ook mensen die anders niet in de kerk komen.

Zijn er nog regelmatige kerkgangers ? 

Wat vinden jullie van het afdragen van tienden en dan nu de 1% vraag ?

Zien jullie nog een toekomst voor kerken ? 

Ik vind het wel een leuk idee kerken met keukens, brengt ook wat meer warmte en gezelligheid.

 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/1159486/dominee-julia-van-rijn-ziet-kansen-na-actie-kerkbalans-iedere-k

"Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het motto van de Actie Kerkbalans die deze week van start gaat. Met de actie halen de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente geld op voor hun lokale kerken en parochies.

Bij de actie wordt kerkleden gevraagd om zo’n 1% van het inkomen aan de kerk te geven. Geen bijbelse tienden meer dus? ‘We vragen met respect. Een tiende is wel erg veel, daar komen katholieken zeker niet aan’, vertelt bisschop Hans van den Hende van het bisdom Rotterdam. ‘Ik geef aan de kerk omdat de kerk mij veel geeft’, hoorde de bisschop onlangs van een parochielid".


 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Petra. changed the title to Actie Kerkbalans; 'iedere kerk moet een keuken hebben'.

De Actie Kerkbalans is een jaarlijkse actie waarin kerken in de tweede helft van januari hun leden vragen een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De actieperiode van Kerkbalans 2023 is van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari. 

Ik vraag me af of het gebrek aan animo voor dit topic representatief is voor de leegloop en het sluiten van kerken in het algemeen. Ik denk het wel. 

 

https://www.kerkbalans.nl/nieuws/doe-mee-aan-het-onderzoek-van-actie-kerkbalans/

"Plaatselijke kerken zetten zich op verschillende manieren in om crises aan te pakken en kwetsbare groepen binnen en buiten de kerk bij te staan. Wat merken en verwachten kerkgangers hiervan? Ervaren zij zelf steun vanuit de kerk? En in hoeverre zijn zij bereid kerken (nog of juist) financieel te steunen in tijden van nood?"

 

"Kerk in tijden van crisis
Kerken spelen sinds jaar en dag een belangrijke rol bij het aanpakken van crises. Ook in de huidige tijd, waarin verschillende crises zoals de opvang van vluchtelingen, de oplopende energieprijzen, de toenemende eenzaamheid, de nog altijd voortdurende coronacrisis en natuurlijk de oorlog in Oekraïne, zich opstapelen. Veel parochies, kloosters en gemeenten zien een helpende taak voor zichzelf weggelegd. Zo realiseren ze – vaak in samenwerking met de lokale overheid – opvangplekken voor vluchtelingen, is er diaconale hulp voor mensen die het financieel zwaar hebben en zetten veel kerken en kerkelijke vrijwilligers zich in voor bijvoorbeeld voedselbanken, schuldhulpverlening of projecten die eenzaamheid tegengaan.

 

Vragen aan kerkgangers
Hoe zien kerkgangers deze helpende rol van de kerk? Daar zoomt het onderzoek van Actie Kerkbalans op in. In de vragenlijst wordt kerkgangers gevraagd wat zij van de kerk verwachten in verschillende crises, maar ook hoe zij dit in hun lokale parochie of gemeente terugzien. Tegelijk worden ook kerken zelf getroffen door gevolgen van de crisis en is het de komende periode een extra uitdaging om de helpende rol juist nu op te pakken. De vragenlijst gaat daarom ook in op de vraag in hoeverre kerkgangers bereid zijn hun plaatselijke parochie of gemeente juist in tijden van crisis financieel te steunen."

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-1-2023 om 05:02 zei Petra.:

Zijn er nog regelmatige kerkgangers ?

Ik beken. ;)

Citaat

Wat vinden jullie van het afdragen van tienden en dan nu de 1% vraag?

Een mooie richtlijn, maar niet iets om als verplichting op te leggen. Het belangrijkste is dat je met vreugde en dankbaarheid geeft en zo vrijgevig mogelijk bent, waaronder ook aan je eigen kerk. En dat je niet alleen financieel bijdraagt aan je gemeenschap, maar ook door persoonlijke betrokkenheid.

Citaat

Zien jullie nog een toekomst voor kerken? 

God heeft ons een eeuwige toekomst belooft voor zijn Kerk, maar hoe dat er hier in Nederland uit gaat zien, dat weten we niet. Enerzijds lijkt Hij zich sacramenteel steeds meer terug te trekken door ons gebrek aan geloof, anderzijds zijn er hier en daar initiatieven te zien die weer de andere kant op lijken te wijzen en is er meer geloof te vinden dan je op het eerste gezicht zou denken. We kunnen alleen maar de kerk biddend aan Hem toevertrouwen en zelf zoveel mogelijk aan de verhoring van onze gebeden bijdragen.

Citaat

Ik vind het wel een leuk idee kerken met keukens, brengt ook wat meer warmte en gezelligheid.

In onze parochie wordt wekelijks door leden van de gemeenschap Sant'Egidio voor daklozen een gratis maaltijd opgediend in het parochiehuis naast de kerk. De Franciscustafel wordt het genoemd. Ook wordt in de winter soep rondgedeeld in de straten en worden de daklozen dus opgezocht. En het parochiehuis heeft daar inderdaad een mooie, grote keuken voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Robert Frans:

Enerzijds lijkt Hij zich sacramenteel steeds meer terug te trekken door ons gebrek aan geloof, anderzijds zijn er hier en daar initiatieven te zien die weer de andere kant op lijken te wijzen en is er meer geloof te vinden dan je op het eerste gezicht zou denken.

Dit vind ik wel heel erg neigen naar 'je bent ziek door gebrek aan geloof' maar ik hoop dat je het zo niet bedoelt. Want alhoewel geloof uiteraard zeer belangrijk is, is binnen de Paulinische Drie-eenheid liefde de meeste.

Laat die kerken maar leeglopen, want de Almachtige woont niet in gebouwen die door mensen zijn gebouwd. Maar ja, die oude stenen gebouwen waren voor de joden ook al zo belangrijk, zodat ze Stefanus stenigden toen die zei dat God daar niet in woont, zie Handelingen 7.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Piebe:

Dit vind ik wel heel erg neigen naar 'je bent ziek door gebrek aan geloof' maar ik hoop dat je het zo niet bedoelt. Want alhoewel geloof uiteraard zeer belangrijk is, is binnen de Paulinische Drie-eenheid liefde de meeste.

Meer naar wat in de zeven brieven in Openbaringen aan waarschuwingen gegeven wordt, namelijk dat Jezus zijn kandelaar bij een kerk kan wegnemen als Hij er niet voldoende geloof, hoop en liefde vindt, ofwel als men er te lauw is.

Citaat

Laat die kerken maar leeglopen, want de Almachtige woont niet in gebouwen die door mensen zijn gebouwd.

God zit niet te wachten op lege kerken. Die kunnen ons worden aangerekend als wij te nalatig zijn geweest in het heilswerk dat Hij ons opgedragen heeft. Dergelijke uitingen zijn strijdig met zijn liefde, die elk mens wil bereiken met het Evangelie, vele zielen uit de dood wil redden en daarvoor ons, zijn Kerk, wil gebruiken.

Overigens geloven wij dat Christus wel degelijk resideert in onze kerken, onder de gedaante van brood (hosties). Niet omdat Hij daaraan gebonden is, maar omdat Hij dat simpelweg graag wil. Hij is graag in levende lijve onder en zelfs ook ín ons, met heel zijn wezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Robert Frans:

Meer naar wat in de zeven brieven in Openbaringen aan waarschuwingen gegeven wordt, namelijk dat Jezus zijn kandelaar bij een kerk kan wegnemen als Hij er niet voldoende geloof, hoop en liefde vindt, ofwel als men er te lauw is.

God zit niet te wachten op lege kerken. Die kunnen ons worden aangerekend als wij te nalatig zijn geweest in het heilswerk dat Hij ons opgedragen heeft. Dergelijke uitingen zijn strijdig met zijn liefde, die elk mens wil bereiken met het Evangelie, vele zielen uit de dood wil redden en daarvoor ons, zijn Kerk, wil gebruiken.

Overigens geloven wij dat Christus wel degelijk resideert in onze kerken, onder de gedaante van brood (hosties). Niet omdat Hij daaraan gebonden is, maar omdat Hij dat simpelweg graag wil. Hij is graag in levende lijve onder en zelfs ook ín ons, met heel zijn wezen.

Ik proef bij jou een angst die pas zal verdwijnen zodra je ophoudt het initiatief bij de mens neer te leggen. Dat de kerken leeglopen is gewoon realiteit maar het geloof leeft op via internet. Het christendom gaat mee met de tijd, dat is altijd zo geweest en heeft ons altijd onderscheiden van de andere religies die blijven hangen in het oude. En als die hosties zo belangrijk zijn kunnen we ze misschien digitaal aanbieden. Ze passen door de brievenbus en wegen het meeste niet. Gewoon meegaan met de tijd.

De zeven kerken uit Openbaring hebben hier overigens niks mee te maken, dat waren synagogen waar Paulus en Petrus langs waren geweest om te preken onder joden. In Openbaring worden die zeven gemeenten getoetst en gewogen en al dan niet te licht bevonden. Het heeft met de huidige gang van zaken niets, maar dan ook helemaal niets te maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Robert Frans:

Ik negeer hem niet. Het was een eerste snelle reactie op wat je over het Allerheiligst Sacrament zei. En daar is niets typisch aan.

Ik zei niks over de hostie an sich, maar stelde slechts voor dat hij per post verzonden kan worden in het digitale tijdperk.  Technisch gezien zei ik dus wat over verzenden, maar bedankt voor je snelle reactie alvast!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-1-2023 om 05:02 zei Petra.:

Ik las gisteren dat de Actie Kerkbalans weer van start is. 

De kerk krimpt, vergrijst en heeft te dealen met meerdere crises

Dominee Julia van Rijn ziet kansen na Actie Kerkbalans: ‘Iedere kerk moet een keuken hebben’ zegt zij. Zij ziet voor kerken met name mogelijkheden om samen te eten met de buurt. Dat werkt verbindend en zo trek je ook mensen die anders niet in de kerk komen.

Zijn er nog regelmatige kerkgangers ? 

Wat vinden jullie van het afdragen van tienden en dan nu de 1% vraag ?

Zien jullie nog een toekomst voor kerken ? 

 

Ik zie weinig toekomst voor de kerken in Nederland.   Misschien alleen nog in sommige dorpen in de Bible Belt.  De laatste halve eeuw is de mens enorm geindividualiseert en buiten-kerkelijk geworden.  Het christelijk geloof zoals dat eeuwen heeft bestaan in Nederland wordt niet meer doorgegeven.

Financieel zal het ook lastig worden, want kerken zijn grote gebouwen die best wel wat kosten aan onderhoud en stookkosten.

Maar op de langere termijn kan er wellicht weer een nieuwe kerk ontstaan.  Het kan toch nooit de bedoeling zijn geweest dat er ontelbare denominaties zijn?  En dat ze zich met politiek bezig houden en het privé leven van mensen?  Maar eerst moet het oude sterven voordat er wat nieuws kan ontstaan.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Robert Frans:
Op 21-1-2023 om 05:02 zei Petra.:

Zijn er nog regelmatige kerkgangers ?

Ik beken. ;)

😀 Dat had ik ook wel verwacht 🌸

 

Citaat
Citaat

Wat vinden jullie van het afdragen van tienden en dan nu de 1% vraag?

Een mooie richtlijn, maar niet iets om als verplichting op te leggen. Het belangrijkste is dat je met vreugde en dankbaarheid geeft en zo vrijgevig mogelijk bent, waaronder ook aan je eigen kerk. En dat je niet alleen financieel bijdraagt aan je gemeenschap, maar ook door persoonlijke betrokkenheid.

Mooi gezegd. 

 

13 uur geleden zei Robert Frans:

God heeft ons een eeuwige toekomst belooft voor zijn Kerk, maar hoe dat er hier in Nederland uit gaat zien, dat weten we niet. Enerzijds lijkt Hij zich sacramenteel steeds meer terug te trekken door ons gebrek aan geloof, anderzijds zijn er hier en daar initiatieven te zien die weer de andere kant op lijken te wijzen en is er meer geloof te vinden dan je op het eerste gezicht zou denken. We kunnen alleen maar de kerk biddend aan Hem toevertrouwen en zelf zoveel mogelijk aan de verhoring van onze gebeden bijdragen.

Ja, er zijn best wel initiatieven. Ik zie meer een beweging richting gemeenschapszin; in een omkijken naar elkaar i.p.v. vingertjes wijzen. 

 

13 uur geleden zei Robert Frans:

n onze parochie wordt wekelijks door leden van de gemeenschap Sant'Egidio voor daklozen een gratis maaltijd opgediend in het parochiehuis naast de kerk. De Franciscustafel wordt het genoemd. Ook wordt in de winter soep rondgedeeld in de straten en worden de daklozen dus opgezocht. En het parochiehuis heeft daar inderdaad een mooie, grote keuken voor.

Oh wat goed zeg.  Ook Sinterklaas en Kerst werd gevierd zie ik, nice! : https://www.santegidio.nl/franciscustafel-amsterdam-viert-sinterklaas/https://www.santegidio.nl/kerstfeesten-met-honderden-vrienden/

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Piebe:

Ik proef bij jou een angst die pas zal verdwijnen zodra je ophoudt het initiatief bij de mens neer te leggen.

God zelf legt het initiatief ook bij ons. Hij roept ons immers op het Evangelie te verkondigen en al biddend de geloofsgeheimen te vieren, zodat Hij werkelijk in ons midden kan zijn. Waar wij dat niet doen, verdwijnt de kerk. Want Christus zelf is de enige bestaansgrond van de kerk, dus als wij Hem niet meer ten volle willen verkondigen en tegenwoordigstellen, dan verdwijnt vanzelf die bestaansgrond.

Citaat

Dat de kerken leeglopen is gewoon realiteit maar het geloof leeft op via internet. Het christendom gaat mee met de tijd, dat is altijd zo geweest en heeft ons altijd onderscheiden van de andere religies die blijven hangen in het oude.

Het christendom is ouderwets nog modern; zij is tijdloos. Wie teveel in een bepaalde tijdsgeest wil blijven hangen, klassiek of modern, zal ook uiteindelijk alleen de tijdsgeest als loon krijgen. Uit elke tijdsgeest moeten we de goede vruchten plukken, dus ook uit die van onze voorouders, maar we volgen enkel Christus en niet de tijd.

Citaat

De zeven kerken uit Openbaring hebben hier overigens niks mee te maken, dat waren synagogen waar Paulus en Petrus langs waren geweest om te preken onder joden. In Openbaring worden die zeven gemeenten getoetst en gewogen en al dan niet te licht bevonden. Het heeft met de huidige gang van zaken niets, maar dan ook helemaal niets te maken.

Als ze voor ons irrelevant zouden zijn, dan zouden ze ook niet in de Schrift staan en al helemaal niet in een boek als Openbaringen, dat binnen het christendom wel degelijk als relevant wordt gezien. De waarschuwingen aan die kerken kunnen en moeten wij ons daarom ook ter harte nemen. Als wij dezelfde zonden begaan als die kerken en daarin volharden, dan zal God ook bij ons zijn Licht wegnemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Ferry_Tassie:

Vier strafpunten zijn nochal overdreven. Gewoon één.

Vier is chewoon eerlijk hoor voor een taalfouten 

 

Op 1-1-2023 om 10:59 zei Petra.:

Ik stel voor dat we strafpunten gaan uitdelen, uiteraard in rangorde:  1. tikfouten, 2. schrijffouten, 3. spelfouten, 4. taalfouten.   

De winnaar krijgt de trofee: Fouter dan de foutste fouterik. |:(

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://debezieling.nl/bbc-documentaire-over-vrouwelijke-priesters-in-de-rooms-katholieke-kerk/

Citaat

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk geldt wijding van vrouwen nog altijd als een theologische onmogelijkheid. De organsiatie Women's Ordination Conference (WOC) verzet zich hier al sinds de oprichting in 1975 tegen. Het WOC beschouwt het als haar missie "om te pleiten en te bidden voor de wijding van vrouwen tot diaken, priesters en bisschoppen in een inclusieve en verantwoordelijke Rooms-Katholieke Kerk". De WOC is de oudste een grootste organisatie die dit doel nastreeft. De organisatie wil een  feministische stem zijn voor vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk. Als grassroots-beweging bevordert zij activisme, dialoog en gebedsvol getuigenis en roept zij op tot de volledige gelijkheid van vrouwen in de Kerk.

Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 180 room-katholieke vrouwen tot priester, diaken of bisschop gewijd door de groep genaamd Rooms-Katholieke Vrouwenpriesters (RCWP) en door de Vereniging van Rooms-Katholieke Vrouwen Priester. Er bestaan 16 nationale organisaties in 11 verschillende landen die wijding voor vrouwen bepleiten. Daarnaast bestaan er in de Verenigde Staten 8 lokale conferentie die vrouwen wijden.

Ook binnen de RKK is er beweging.  Als mannen de dienst uitmaken dan kunnen vrouwen een 'tegenbeweging' maken.  En vrouwen tot priester, diaken of bisschop wijden.  Wie weet wordt het pausschap wel een duobaan?  Anno 2023 hoeven vrouwen zich niet meer neer te leggen bij de macht van 'de man'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 22-1-2023 om 23:39 zei Piebe:

Ik zei niks over de hostie an sich, maar stelde slechts voor dat hij per post verzonden kan worden in het digitale tijdperk.  Technisch gezien zei ik dus wat over verzenden, maar bedankt voor je snelle reactie alvast!

Ik heb cookies op mijn computer...

Op 23-1-2023 om 10:50 zei Robert Frans:

Als ze voor ons irrelevant zouden zijn, dan zouden ze ook niet in de Schrift staan en al helemaal niet in een boek als Openbaringen, dat binnen het christendom wel degelijk als relevant wordt gezien. De waarschuwingen aan die kerken kunnen en moeten wij ons daarom ook ter harte nemen. Als wij dezelfde zonden begaan als die kerken en daarin volharden, dan zal God ook bij ons zijn Licht wegnemen.

 

Dus de Schrift is ineens wel "patsboem" uit de Hemel komen vallen? Of door God geïnspireerd? Wat is het precies wat je gelooft Frans? Of weet je het zelf ook niet meer (wat wel vaker het geval is bij vrijzinnige gelovigen, die zijn 1 stap verwijderd van agnosticisme). 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Noppert1998:

Dus de Schrift is ineens wel "patsboem" uit de Hemel komen vallen? Of door God geïnspireerd? Wat is het precies wat je gelooft Frans? Of weet je het zelf ook niet meer (wat wel vaker het geval is bij vrijzinnige gelovigen, die zijn 1 stap verwijderd van agnosticisme). 

Ik ben geen vrijzinnige gelovige, anders had ik inderdaad net zo goed een deïst of agnost kunnen worden, maar een katholiek die de katholieke leer omtrent de Schrift aanhoudt. De Schrift is door God geïnspireerd en vormt samen met de Traditie de geloofsschat van de katholieke kerk, die het leergezag heeft wat betreft het katholieke geloof en die ook de Schrift heeft samengesteld. Op deze website van de katholieke kerk in Nederland wordt op rustige toon uitgelegd welke rol de Schrift speelt in het geloof en ook wat de Traditie nu is. Ik citeer:

De Heilige Schrift of de Bijbel is voor christenen een heilig boek, ontstaan gedurende vele eeuwen waarin God eerst zijn weg ging met het volk Israël (boeken van het Oude Testament, of eerste deel van de Bijbel) en vervolgens ook met de volgelingen van Jezus (bij de boeken van het Oude Testament komen de boeken van het Nieuwe Testament, tweede deel van de Bijbel). De Bijbel is dan ook eigenlijk een samenstelling van vele verschillende geschriften geschreven door verschillende mensen in hun eigen tijd, geïnspireerd door de heilige Geest. Dat maakt het een uniek geschrift waarin de rode draad gevormd wordt door de weg die God is gegaan met zijn Volk.

De Schrift heeft voor katholieken, oosters-orthodoxen en ook verschillende protestantse kerkgemeenschappen dus niet dezelfde rol als de Koran voor de meeste moslims heeft. En ook binnen de Schrift is niet elk boek even belangrijk. De evangelieën zijn bijvoorbeeld het belangrijkst en van daaruit worden de andere boeken geïnterpreteerd.
Voor katholieken zijn de sacramenten, het kerkelijk leergezag en het eigen geweten veel meer leidend in hun geloofsleven. Die zijn weliswaar gegrond op de Schrift en dus ook de Traditie; het katholieke geloof is in die zin zeer bijbels te noemen. Maar het geloof komt niet uitsluitend uit de Schrift voort.

Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Robert Frans:

Ik ben geen vrijzinnige gelovige, anders had ik inderdaad net zo goed een deïst of agnost kunnen worden, maar een katholiek die de katholieke leer omtrent de Schrift aanhoudt. De Schrift is door God geïnspireerd en vormt samen met de Traditie de geloofsschat van de katholieke kerk, die het leergezag heeft wat betreft het katholieke geloof en die ook de Schrift heeft samengesteld. Op deze website van de katholieke kerk in Nederland wordt op rustige toon uitgelegd welke rol de Schrift speelt in het geloof en ook wat de Traditie nu is. Ik citeer:

De Heilige Schrift of de Bijbel is voor christenen een heilig boek, ontstaan gedurende vele eeuwen waarin God eerst zijn weg ging met het volk Israël (boeken van het Oude Testament, of eerste deel van de Bijbel) en vervolgens ook met de volgelingen van Jezus (bij de boeken van het Oude Testament komen de boeken van het Nieuwe Testament, tweede deel van de Bijbel). De Bijbel is dan ook eigenlijk een samenstelling van vele verschillende geschriften geschreven door verschillende mensen in hun eigen tijd, geïnspireerd door de heilige Geest. Dat maakt het een uniek geschrift waarin de rode draad gevormd wordt door de weg die God is gegaan met zijn Volk.

De Schrift heeft voor katholieken, oosters-orthodoxen en ook verschillende protestantse kerkgemeenschappen dus niet dezelfde rol als de Koran voor de meeste moslims heeft. En ook binnen de Schrift is niet elk boek even belangrijk. De evangelieën zijn bijvoorbeeld het belangrijkst en van daaruit worden de andere boeken geïnterpreteerd.
Voor katholieken zijn de sacramenten, het kerkelijk leergezag en het eigen geweten veel meer leidend in hun geloofsleven. Die zijn weliswaar gegrond op de Schrift en dus ook de Traditie; het katholieke geloof is in die zin zeer bijbels te noemen. Maar het geloof komt niet uitsluitend uit de Schrift voort.

Gooi dan alles maar in mijn hoed/pet.. Als ik dat dan lees:

13 uur geleden zei Noppert1998:

Als ze voor ons irrelevant zouden zijn, dan zouden ze ook niet in de Schrift staan en al helemaal niet in een boek als Openbaringen, dat binnen het christendom wel degelijk als relevant wordt gezien.

Is de canon er gekomen door mensenhanden of op een magische manier door Gods bemoeienis ermee? En als het door mensenhanden is gekomen, kan er dan iets in de Bijbel staan dat geen echte waarde heeft? Nu ben je, voor mij, een beetje een magiegelovige. 

 

 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Noppert1998:

Is de canon er gekomen door mensenhanden of op een magische manier door Gods bemoeienis ermee?

Er zijn twee niveaus: ten eerste het schrijven zelf, dat is iets tussen God en de mens die het schrijft.
En ten tweede het niveau van de omgeving, die erkent dat hier iets is dat niet van mensen is, maar van God.
Toch is dat tweede niet zo losjes en vrijblijvend als het klinkt. Want in het oude testament was het een zaak van geschiedschrijving, en van profeten die een bepaalde lijn uitdragen, gevolgd door allerlei praktische gebeurtenissen, die ingrepen op wat die profeten deden en brachten. Met steeds belangrijke schakels van geschiedbewaring: Henoch, Abraham, Jozef, Mozes, Salomo Hizkia, Jeremia, Jesaja, en ga zo maar door, en in het nieuwe testament natuurlijk de twaalf discipelen en anderen zoals Paulus en Barnabas. Dat geeft een duidelijke orde en lijn binnen een een bestaande leer en moraal. Wat je ook weer ziet bij de bewaring van de bijbeltekst in de Byzantijnse traditie. Die anders dan de Romeinse traditie niet geneigd was om te ontkoppelen van de oudere geschriften ten behoeve van een zich door de heilige Geest geleide ontwikkelende praktijk, maar juist om deze geschriften op een hoog voetstuk te houden van leidende wet en moraal, en zoveel mogelijk trachtten te voorkomen dat daarvan werd afgeweken.
Dat is een klemtoonverschil van "Woord" als Woord-gezag van teksten, tegenover "Woord" als Jezus'-gezag dat leiding geeft aan de kerken. Later door velen vervangen door "Woord" als Geest-gezag dat leiding geeft aan het individu. Maar geen enkele klemtoon rechtvaardigt, dat er bij de klemtoonverschillen, ook tegenstellingen en tegenstrijdigheden ontstaan. Het ene, gaat nooit ten koste van het andere. De eenheid die God met zichzelf is, verhindert dat God of de Geest of de kerk zichzelf tegenspreken kan/mag. Maar leg dat maar eens uit aan groeperingen die geen andere ontstaansgrond hebben, dan door zo'n klemtoonverschil.

2Petrus 1: 19-21
En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt,
als op een licht, schijnende in een duistere plaats.
Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;
Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen,
maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde,
hebben ze gesproken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Tomega:

Met steeds belangrijke schakels van geschiedbewaring: Henoch, Abraham, Jozef, Mozes, Salomo Hizkia, Jeremia, Jesaja, en ga zo maar door, en in het nieuwe testament natuurlijk de twaalf discipelen en anderen zoals Paulus en Barnabas

Van de discipelen zijn alleen Mattheüs en Johannes tevens evangelisten, in de veronderstelling dat zij ook daadwerkelijk de evangeliën hebben geschreven die op hun naam staan. Marcus en Lucas behoorden niet tot 'de twaalven'. Ze waren wel discipelen (leerlingen) maar geen apostelen (uitgezondenen). Van Petrus, Jacobus en Judas zijn er geschriften (althans; de betreffende brieven zijn aan hun toegeschreven) maar van Barnabas? Ook Abraham en Jozef hebben voor zover ik weet geen geschriften nagelaten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Ferry_Tassie:
1 uur geleden zei Tomega:

Met steeds belangrijke schakels van geschiedbewaring: Henoch, Abraham, Jozef, Mozes, Salomo Hizkia, Jeremia, Jesaja, en ga zo maar door, en in het nieuwe testament natuurlijk de twaalf discipelen en anderen zoals Paulus en Barnabas

Van de discipelen zijn alleen Mattheüs en Johannes tevens evangelisten, in de veronderstelling dat zij ook daadwerkelijk de evangeliën hebben geschreven die op hun naam staan. Marcus en Lucas behoorden niet tot 'de twaalven'. Ze waren wel discipelen (leerlingen) maar geen apostelen (uitgezondenen). Van Petrus, Jacobus en Judas zijn er geschriften (althans; de betreffende brieven zijn aan hun toegeschreven) maar van Barnabas? Ook Abraham en Jozef hebben voor zover ik weet geen geschriften nagelaten.

Voor mij is het van het niveau platte-aarde theorie, om te denken dat geschiedbewaarders ook de schrijvers moeten zijn geweest. En ik bestrijd (betwijfel) dus dat Abraham en Jozef geen geschriften hebben nagelaten. Abraham en Jozef en Mozes en Daniël en Salomo konden schrijven, en waren geleerd, en ze hadden ook vooraanstaande plaatsen in de wereldgeschiedenis van dat moment. Dat zijn daarom bij uitstek mannen, die kennis en vaardigheden konden hebben om hun eigen geschiedenis te vinden en / of te bewaren en veilig te stellen. Bedenk dat het bij geschiedbewaring niet alleen gaat over dat iets geschreven moet zijn, maar ook over dat het geschrevene moet kwalificeren als waarachtig geschreven en dat men het wil bewaren. Dat zou voor Barnabas (lees: de eerste gemeente) nog wel eens méér een ding kunnen zijn dan voor Paulus. Want Paulus kan bij wijze van spreken elk moment opnieuw schrijven, terwijl Barnabas meer tot de lezers gerekend moet worden, vermoed ik zo. 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid