Spring naar bijdragen

Vaticaan Synode 2021-2024


Aanbevolen berichten

 

 

De eerste sessie van de bisschoppenvergadering over kerkvernieuwing voorbij.

https://nos.nl/artikel/2495821-synode-vaticaan-voorbij-slijtageslag-met-kleine-stapjes-richting-kerkvernieuwing

"Het was met recht een historische gebeurtenis, want voor het eerst mochten bij deze 'Synode over Synodaliteit' zoals de bijeenkomst officieel heet, behalve bisschoppen ook veel anderen meepraten en vooral meestemmen. Lagere geestelijken zoals priesters en diakens, monniken en nonnen, maar ook 'gewone' gelovigen - mannen en vrouwen - van alle continenten. Onder de 346 deelnemers die gisteravond het slotdocument goedkeurden waren 54 vrouwen."

"Ook maakt de paus er geen geheim van dat hij openstaat voor een vorm van zegen voor homoseksuele paren.

Wel staat in het document dat wat betreft genderidentiteit en seksuele geaardheid de Kerk niet voldoende kennis heeft en te rade moet gaan bij de wetenschap en bij ervaringsdeskundigen. Voor het Westen van de wereld misschien een magere oogst, maar het onderwerp is niet van tafel."

 

"Toen halverwege de laatste week de synode leek in te zakken, greep paus Franciscus in. In een vlammende toespraak viel hij uit tegen klerikalisme: de arrogante manier waarop sommige geestelijken zichzelf op een voetstuk plaatsen."Seksistische en dictatoriale gedragingen," zo zei de paus. Franciscus liet zijn tirade ook meteen door het persbureau publiceren. Dat ging volledig in tegen de gang van zaken tot dat moment, waarbij de journalisten juist zo min mogelijk mochten weten over wat er in de synodezaal gebeurde."

 

 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/10/28/einde-van-bisschoppensynode-wat-is-er-nu-bereikt/

"Einde van bisschoppensynode: wat is er nu bereikt? "De Kerk verandert heel erg traag"

De bisschoppensynode, die bijna vier weken lang aan de gang was in het Vaticaan, is afgelopen. Na heel wat debatrondes (vijf en een halve dag per week werd er gewerkt, telkens in twee sessies) volgt er nu een slotdocument. Enfin, slot, neen, volgend jaar volgt er nog een afsluitend deel van de synode. Nu krijgen alle deelnemers een jaar de tijd om over alles nog eens na te denken om dan volgend jaar alles in een finale plooi te krijgen. 

 

En wat is er allemaal besproken? "Veel heikele thema’s, thema’s die gevoelig liggen, maar die wegens de moderne tijden besproken moeten worden. Niet gemakkelijk want je zit met een spanningsveld tussen het geseculariseerde Europa en continenten als Afrika en Azië waar de Kerk aan gelovigen wint, maar waar modernisering niet zo hoog op de agenda staat. En dan is er nog een strijd tussen hervormers en conservatieven."

Concreet: de lgbtq-gemeenschap bijvoorbeeld. De term alleen al ligt moeilijk. "In het document zal men het wellicht ook hebben over "people with a different sexual orientation". Maar duidelijk is dat er een betere omgang moet komen met hen", zegt De Cubber. Homostellen en zegeningen daarvan, het gonst al langer. Een homohuwelijk, dat lijkt er voorlopig niet door te komen. Wat hoor je nog na weken debatteren? Dat vrouwen in de Kerk niet echt meer een probleem vormen, er lijkt een consensus te zijn rond hen, zeker ook om hen tot diaken te wijden. Het celibaat en de afschaffing ervan is besproken, maar de grote doorbraak lijkt daar niet te liggen. Gehuwde priesters of vrouwelijke priesters, het zal nog niet voor direct zijn. 

Wat zeker ook besproken is, een "hot topic" bij ons, is de aanpak van seksueel misbruik in de Kerk. Dus zowel vermijden als helen achteraf. Paus Franciscus is er al langer mee bezig, struikelt er net als de vorige paus over en moet soms dweilen met de kraan open."

 

 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 86
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het is verboden om je op te houden bij een abortuskliniek. En om daar te bidden. Er is veel overlast geweest door met name gelovigen.  Dat deze dame handig denkt te zijn door alleen te bidden werkt

Mooi hoe de geesten een niet aflatende aandrang hebben om hun oorsprong en doelstelling bekend te maken en te bevestigen. Minder mooi, dat ze daarbij bijna nooit de mantel dragen waarop het juiste p

Ik denk niet dat hij ten onrechte heeft gezeten. Door de rechter én in hoger beroep was hij wel veroordeeld. De uitspraak in cassatie leidde tot ernstige emoties bij nabestaanden. De reactie

 Een ultra conservatieve stem minder volgend jaar: 

https://www.nytimes.com/2023/11/11/world/europe/pope-francis-joseph-strickland.html

Bishop Strickland had significant ideological differences with Pope Francis. He was arguably the most prominent figure representing traditionalist American Catholics who see Francis as dangerously liberal on social issues like divorce, abortion and same-sex marriage, and on theological issues including his discouragement of the Latin Mass. Ultraconservatives in the United States have emerged as the financial center and media megaphone of the resistance to Francis’ papacy.

In the past year, Bishop Strickland has accused the pope of undermining the Catholic faith, questioned whether Vatican officials even qualified as Catholics and warned that the global meeting of bishops and laypeople that the pope convened last month was a vehicle to threaten “basic truths” of Catholic doctrine.

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 12-11-2023 om 16:43 zei Robert Frans:
Op 12-11-2023 om 09:15 zei Petra.:

Ik denk dat het anders is. Niet de tijdsgeest maar Gods Heilsplan. 

Dat is uiteindelijk wel de bedoeling natuurlijk. Nochtans doet de ene paus dat beter dan de andere. Paus Franciscus vind ik soms wat moeilijk te plaatsen hierin. Ik ben heel benieuwd wat de synode uiteindelijk zal voortbrengen (volgend jaar oktober het tweede deel) en sta open voor de eventuele veranderingen, maar kan me wel voorstellen dat lang niet iedereen op een synodale kerk zit te wachten.

Je ziet i.i.g. duidelijk dat Fransiscus een vernieuwende weg is ingeslagen. Ik vind de synodale kerk nou juist iets positiefs. Maar goed, het zal lastig laveren zijn voor de beste man.  Voor de ene kunnen de veranderingen niet snel genoeg gaan en voor de ander is elke verandering een schrikbeeld.  Wat is dan de weerstand tegen een synodale kerk ?  

 

Op 12-11-2023 om 16:43 zei Robert Frans:

Het ultramontanisme, daar waar het zijn werk goed deed, heeft de afgelopen eeuwen nu eenmaal wel stabiliteit, eenheid en krachtdadigheid binnen de kerk voortgebracht en ook verschillende heiligverklaarde pausen. Die vruchten kun je niet zomaar ontkennen.

Die heb ik op moeten zoeken 🙂

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ultramontanisme

 

Op 12-11-2023 om 16:43 zei Robert Frans:

Ook kan de leer omtrent de sacramenten en het leergezag niet zomaar veranderd worden en blijft het wel belangrijk dat je mogelijke toespelingen daarop zoveel mogelijk voorkomt. Een homorelatie inzegenen kan misschien wel mooi zijn, maar niet als het blijvend huwelijkse verwachtingen opwekt, als het constant wordt gezien als 'de volgende stap naar...' En bij de mogelijkheid vrouwen tot diaken te wijden speelt hetzelfde: men kan dat dan gaan zien als opmaat naar vrouwelijke priesters en bisschoppen, terwijl dat absoluut niet zo hoeft te zijn. Het kan dan erg moeilijk zijn om de balans te vinden tussen enerzijds het erkennen van meer zegeningen en roepingen en anderzijds het trouw blijven aan de geloofstraditie zelf.

Natuurlijk kan het leergezag niet zomaar veranderd worden, het is een proces van jaren. Het hoeft geen opmaat te zijn, maar het kan wel een opmaat zijn, is mijn gedachte. 

Toen de doodstraf uit het leergezag werd geschrapt dacht je toch ook niet.. het wordt moeilijk om trouw te blijven aan de geloofstraditie zelf.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Petra.:

Je ziet i.i.g. duidelijk dat Fransiscus een vernieuwende weg is ingeslagen. Ik vind de synodale kerk nou juist iets positiefs. Maar goed, het zal lastig laveren zijn voor de beste man.  Voor de ene kunnen de veranderingen niet snel genoeg gaan en voor de ander is elke verandering een schrikbeeld.  Wat is dan de weerstand tegen een synodale kerk ? 

Het protestantisme. ;) Het ultramontanisme was kort gezegd vooral een reactie op de Reformatie. Ideeën voor een synodale kerk waren er toen al, zo ik begreep, totdat men zag hoe dat binnen de Reformatie vooral tot conflicten en verdeeldheid leidde. Men vond het daarom belangrijk dat er iemand was die de eenheid van de kerk bleef bewaren en in gezaghebbende zaken namens Christus het laatste woord bleef houden. Diegene werd de paus.

De vraag is nu in hoeverre de paus absoluut gezag behoort te behouden, of dat álle bisschoppen in dat gezag moeten delen, óók als dat kan betekenen dat verschillende bisschoppen verschillende ideeën kunnen leren en er geen pasklare antwoorden vanuit Rome meer worden gegeven. En in hoeverre zouden leken en ook vrouwen moeten kunnen meebeslissen over theologische kwesties? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden en raakt direct aan hoe je de geloofstraditie verstaat. Behoort zij een onveranderlijke zuil te zijn, strekkend van 33 na Christus tot nu, of een vloeiend organisme dat meebeweegt met de tijden vanuit een vaste kern? De katholieke geschiedenis is daarbij zo complex, dat je beide zienswijzen ermee kunt verdedigen zonder per se inconsistent te zijn met de feiten.

Citaat

Die heb ik op moeten zoeken 🙂

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ultramontanisme

Ik had er echter al naar gelinkt in mijn schrijven. Normaliter zijn onderstreepte woorden links, te herkennen aan je muisaanwijzer die dan in een handje veranderd.

Citaat

Natuurlijk kan het leergezag niet zomaar veranderd worden, het is een proces van jaren. Het hoeft geen opmaat te zijn, maar het kan wel een opmaat zijn, is mijn gedachte. 

Toen de doodstraf uit het leergezag werd geschrapt dacht je toch ook niet.. het wordt moeilijk om trouw te blijven aan de geloofstraditie zelf.

Nee, maar de doodstraf was geen essentiëel onderdeel van de geloofstraditie. Er zijn verschillende niveau's van gezag binnen de kerk. Het laagste niveau is veranderlijk, het hoogste niveau absoluut niet. Net zoals je in elke sport spelregels hebben die je kunt wijzigen, maar ook spelregels die hetzelfde moeten blijven en de sport de sport maken.

Als het echter gaat om het huwelijk en de wijding, dan spreken we over onveranderlijke sacramenten, directe genadegaven van Christus zelf. Als men daar dan aan de randen gaat zitten morrelen, dan kan dat gedoe en verwarring opleveren. Men moet dan alsnog weer hele duidelijke grenzen stellen, die vervolgens ook weer bediscussieerd zullen worden.

Want stel dat men voortaan homorelaties zou kunnen inzegenen met een eenvoudige sacramentale (dit is dus een link), zou dat dan voor iedereen voldoende zijn? Natuurlijk niet. Men zal dan in de loop der tijd de inzegening steeds meer een huwelijks karakter willen geven en uiteindelijk willen dat het een volwaardig sacramenteel huwelijk wórdt. Wat dus niet zonder meer kan. Zo is in het verleden altijd met gegeven pastorale uitzonderingen en vrijheden omgegaan. De kerk geeft een vinger en vervolgens neemt men de hele arm en reageert verontwaardigd als de kerk de arm weer terug wil. Buiten de kerk zie je dat fenomeen ook opduiken en het kan daardoor een afschrikwekkende werking hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Nee, maar de doodstraf was geen essentiëel onderdeel van de geloofstraditie. Er zijn verschillende niveau's van gezag binnen de kerk. Het laagste niveau is veranderlijk, het hoogste niveau absoluut niet

Ten tijde van de kerkelijke staat was het dat wel degelijk, tot op het hoogste niveau. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Robert Frans:

Nee, maar de doodstraf was geen essentiëel onderdeel van de geloofstraditie. Er zijn verschillende niveau's van gezag binnen de kerk. Het laagste niveau is veranderlijk, het hoogste niveau absoluut niet. Net zoals je in elke sport spelregels hebben die je kunt wijzigen, maar ook spelregels die hetzelfde moeten blijven en de sport de sport maken.

Als het echter gaat om het huwelijk en de wijding, dan spreken we over onveranderlijke sacramenten, directe genadegaven van Christus zelf.

Wat onveranderlijke sacramenten betreft.. lees ik in je link niet dat het niet kan maar : " Nieuwe sacramentaliën vaststellen of erkende op authentieke wijze uitleggen, sommige ervan afschaffen of wijzigen, kan alleen de Apostolische Stoel."

Logisch, want...als je aan onveranderlijkheid vasthoudt, dan kan Gods heilspedagogie op de schop. Die werkt immers alleen door verandering. 

Op 10-11-2022 om 10:05 zei Robert Frans:

Wij noemen dat de heilspedagogie. God openbaart zich aan een volk naar de cultuur van dat volk, maar vervolgens vormt hij de kwalijke aspecten van die cultuur stapsgewijs om naar zijn Wil.

 

 

 

 

20 uur geleden zei Robert Frans:

sacramentale (dit is dus een link)

P.S. Ja, dat wist ik wel. Dat heb ik ook vaker zo gebruikt. Ik had ook jouw link gebruikt om Ultramonatisme op te zoeken. 🌺

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ten tijde van de kerkelijke staat was het dat wel degelijk, tot op het hoogste niveau. 

We kennen binnen de kerk een hiërarchie van waarheden. Niet alles wat de paus of de Heilige Stoel zegt of besluit is dogmatisch en onveranderlijk van aard.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Robert Frans:

We kennen binnen de kerk een hiërarchie van waarheden. Niet alles wat de paus of de Heilige Stoel zegt of besluit is dogmatisch en onveranderlijk van aard.

Hoe langer ik er over nadenk, hoe grappiger de term 'hiërarchie van waarheden'. Sommige dingen zijn dus echt waar, en andere een stuk minder waar...

Binnen de kerk kende men eerst de doodstraf, en nu niet meer.
Maar om stellen dat het geen essentieel onderdeel was van de geloofstraditie....

Op 14-11-2023 om 09:27 zei Robert Frans:

Nee, maar de doodstraf was geen essentiëel onderdeel van de geloofstraditie

dan sluit je m.i. toch wel een beetje de ogen voor de geschiedenis, met name de periode van de inquisitie. Duizenden mensen die werden gedood, alleen omdat ze niet katholiek waren, of homo of Jood (die moesten toen met een geel teken op lopen....) 
Maar volgens jou was dat toen dus geen essentieel onderdeel van de geloofstraditie.
Goed, we zijn inmiddels een paar honderd jaar verder. Je zou verwachten dat de RK kerk daar nu wel van inziet dat dit verkeerd was en herhaling wil voorkomen.
Maar dan lees ik dit: 

Op 6-10-2023 om 10:17 zei Robert Frans:

De balans tussen vervreemding en verwatering blijft daarom lastig. Homorelaties inzegenen zou kunnen, maar kan ook weer irreële verwachtingen scheppen, bijvoorbeeld dus het daadwerkelijk sluiten van homohuwelijken binnen de kerk. Moet je dat dan nog willen, als je je sacramenten serieus wil blijven nemen en Jezus zelf in het Evangelie nu juist heel bewust dit soort dingen heel zwart-wit stelt?

Helaas zijn dit soort teksten nog steeds gebruikelijk in de RK kerk. Wat laat zien dat de kerk toch geen afscheid kan nemen van die haat tegen homo's en Joden, hoe vaak dat in de geschiedenis ook fout is gegaan.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Hoe langer ik er over nadenk, hoe grappiger de term 'hiërarchie van waarheden'. Sommige dingen zijn dus echt waar, en andere een stuk minder waar...

Binnen de kerk kende men eerst de doodstraf, en nu niet meer.
Maar om stellen dat het geen essentieel onderdeel was van de geloofstraditie....

dan sluit je m.i. toch wel een beetje de ogen voor de geschiedenis, met name de periode van de inquisitie. Duizenden mensen die werden gedood, alleen omdat ze niet katholiek waren, of homo of Jood (die moesten toen met een geel teken op lopen....) 
Maar volgens jou was dat toen dus geen essentieel onderdeel van de geloofstraditie.
Goed, we zijn inmiddels een paar honderd jaar verder. Je zou verwachten dat de RK kerk daar nu wel van inziet dat dit verkeerd was en herhaling wil voorkomen.
Maar dan lees ik dit: 

Helaas zijn dit soort teksten nog steeds gebruikelijk in de RK kerk. Wat laat zien dat de kerk toch geen afscheid kan nemen van die haat tegen homo's en Joden, hoe vaak dat in de geschiedenis ook fout is gegaan.

1. Sommige dingen zijn veranderlijk, andere dingen niet. Dat zie je eigenlijk bij elke organisatie, elke gemeenschap en ook bij elk individu. Mij lijkt dat een prima zaak en dus geen reden om te doen alsof dat bij de kerk ineens heel vreemd zou zijn.

2. De daden van de inquisitie waren inderdaad geen essentieel onderdeel van de geloofstraditie, maar van het kerkelijk beleid in die tijd. En zelfs veel zonden uit die tijd waren niet eens altijd officieel beleid, maar een corruptie ervan.

3. We sluiten geen homohuwelijken vanwege onze huwelijksvisie, niet vanwege homohaat. Er zit een groot gebied tussen klakkeloos alles doen wat homo's willen en het actief vervolgen en haten van homo's. De huidige paus beschouwt homohaat zelfs als iets heel kwalijks en heeft ook voor zover ik begreep geen problemen met een wettelijk, niet-sacramenteel homohuwelijk. Wat veel homo's willen is gewoon liefdevol samenwonen met degenen van wie ze houden. Dat kan prima zijn en misschien dat de kerk zo'n relatie kan zegenen (de synode gaat ook onder meer dáárover), maar dat maakt het nog geen huwelijk.

Je kunt vanuit cynisme, minachting en zwart-witdenken over de kerk hier blijven redeneren, zodat zelfs het goede of het normale wat ze doet nog verdacht zou zijn, maar uiteindelijk heb je daar alleen jezelf mee. Als je echt geïnteresseerd bent in hoe dit alles nu precies zit, dan wil ik best je vragen beantwoorden, hoewel verschillende dingen op dit forum hier al uitgebreid zijn uitgelegd. Maar als je alleen je punten wil scoren, dan zoek je beter een andere gesprekspartner uit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 12-11-2023 om 16:43 zei Robert Frans:

Paus Franciscus vind ik soms wat moeilijk te plaatsen hierin. Ik ben heel benieuwd wat de synode uiteindelijk zal voortbrengen (volgend jaar oktober het tweede deel) en sta open voor de eventuele veranderingen, maar kan me wel voorstellen dat lang niet iedereen op een synodale kerk zit te wachten.

Stond een aardig artikel in de NRC 

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/10/19/voor-franciscus-is-hervormingsproces-in-de-kerk-alles-of-niets-a4177928

Voor paus Franciscus is hervormingsproces in de kerk ‘alles of niets’

Emmanuel Van Lierde Pauskenner

 

"Letterlijk betekent een synode ‘samen op weg gaan’, een proces dat paus Franciscus duidelijk nieuw leven heeft ingeblazen, merkt de theoloog op. „De paus ziet het synodale proces als geschikt middel tegen al te veel klerikalisme en hiërarchie binnen de kerk, vanuit zijn streven naar een meer open en inclusieve kerk.”

Niet alleen schuiven in het Vaticaan kardinalen en bisschoppen aan voor onderling overleg, ook leken en experts doen mee. Van de 464 deelnemers zijn er 365 stemgerechtigd, onder wie voor het eerst ook 54 vrouwen. „Een belangrijke stap vooruit”, vindt Van Lierde. Bovendien ziet de synode er ook fysiek heel anders uit. Alle deelnemers zitten nu aan ronde tafels in werkgroepen die ook onderling veranderen. Dat komt al een stuk inclusiever over. „En terwijl vroeger alle bisschoppen op rijen zaten in hun statige soutane [toga], dragen ze nu allemaal gewoon een pak. Geestelijken en leken onder elkaar.”

Franciscus laat inspraak toe maar wil tegelijk waken over de eenheid binnen de kerk, en een breuk tussen progressieven en conservatieven vermijden, wat zijn taak is als paus.”

Van seksueel misbruik en machtsuitoefening, tot de rol van het priesterschap – „Jonge generaties kunnen er niet met hun hoofd bij dat vrouwen in de kerk veroordeeld blijven tot een tweederangsrol”, merkt Van Lierde op – eigenlijk zijn dit veel te veel thema’s voor zo’n synodaal proces. De theoloog heeft daarom het gevoel dat de katholieke kerk afstevent op een nieuw, en derde Vaticaans Concilie. Bij zo’n omvangrijke kerkvergadering wordt de katholieke kerk „up-to-date gebracht”, ook via een herschrijving van de katholieke leer. Het tweede Vaticaans Concilie werd in de jaren zestig beschouwd als een belangrijke modernisering. Zo werd de positie van lokale bisschoppen en van leken binnen de kerk versterkt.

Voor paus Franciscus, besluit theoloog Van Lierde, betekent dit synodale proces „alles of niets”. „Hij blies het synodale proces nieuw leven in, duldt de inspraak van leken en opende de deur voor een mentaliteitswijziging binnen de kerk.” Maar loopt dit fout, dan is dit pontificaat voor een deel mislukt.

„Ik acht het heel goed mogelijk dat de paus aftreedt tussen beide synodes, bijvoorbeeld in de lente van 2024”, zegt Van Lierde. „Als de synode mislukt, maar ook als ze wél succesvol blijkt. Want dan begint zijn opvolger meteen met een vers succes.”

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid