Spring naar bijdragen

Wat is de 'Rustdag'


Aanbevolen berichten

6 uur geleden zei Tomega:
10 uur geleden zei thom:
11 uur geleden zei Tomega:

Je hebt je bijbel nodig: het is het geestelijk Handboek Soldaat.

Lees deze dan, en verzin niet van alles wat met een paar teksten onderuit gehaald wordt.

Waarom spreek je dit tegen? Ben jij geen christensoldaat?

Ik spreek dit niet tegen, ik schrijf; lees de Bijbel dan. Omdat je zoveel schrijft, wat in de tekstregels die ik je daarop geef direct ontkracht wordt.

Kortom; jij spreekt het tegen. En dat schrijf ik je. Draai het niet om nu hèh.

En christensoldaat?

Alsjeblieft Tomega, als wat je schrijft al tegengesteld is aan de teksten waarvan je meent dat die leidend zijn voor de geest... hou toch op met me. Over welke geest hebben we het dan als er tegengestelde zaken worden geschreven..

6 uur geleden zei Tomega:
10 uur geleden zei thom:

12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

Aan wie geeft God het eeuwige leven? Aan ons. 
Waar ontspruit dat leven uit? Uit zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft (door de Geest die in hem woont), die is duidelijk zelf niet de Zoon. 

Heeft staat er.. wie de Zoon heeft. Dat wat uit God geboren wordt.

Dat is het Leven, het Licht, wat in ons wedergeboren wordt; de Oorspronkelijke Ziel, de Christus, het Zijne en daarmee de Zijnen.

1 Kor. 15

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

Kind van God, zegt dát jou dan iets?

Joh. 1;4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

Joh. 17;20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

 

6 uur geleden zei Tomega:

Waar ontspruit dat leven uit? Uit zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft (door de Geest die in hem woont), die is duidelijk zelf niet de Zoon. 

Die heeft de Zoon.

En men kan geen twee heren dienen, met die uitspraak komt de Heer wel heel dichtbij niet?

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 108
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

De rustdag die God heeft ingesteld is de Sabbat. De vrijdagavond/zaterdag overdag. Dit heeft niets met de Mozaïsche wet te maken maar gaat terug op de schepping. Voor Israël was het een teken omdat zi

Dat is een mooie gedachte inderdaad, hoewel deze binnen onze Traditie inderdaad niet zo wordt gevolgd. Wij zien, net als jullie, de eucharistie als juist noodzakelijk om die vastentijd door te komen e

Dat is bij ons ook, maar er zijn ook gemeenten die zaterdag bij elkaar komen. Geen enkel probleem.  Er zijn twee verklaringen voor. De zondag wordt niet expleciet als een soort van sabbat genoem

2 uur geleden zei thom:
13 uur geleden zei Tomega:

Je hebt je bijbel nodig: het is het geestelijk Handboek Soldaat.

Ik spreek dit niet tegen, ik schrijf; lees de Bijbel dan. Omdat je zoveel schrijft, wat in de tekstregels die ik je daarop geef direct ontkracht wordt.

Kortom; jij spreekt het tegen. En dat schrijf ik je. Draai het niet om nu hèh.

Als we beiden herhalen wat recht is van God; is van verdraaien geen enkele sprake meer.
Als wij concluderen dat we beiden een beroep doen op het gezag van de bijbel, en ons aanspreekbaar opstellen daarop,
dan is er éénheid van Geest en éénheid van leer en éénheid van waarheid.

2 uur geleden zei thom:

Heeft staat er.. wie de Zoon heeft. Dat wat uit God geboren wordt.

Lees dan; er staat niet wat jij zegt dat er staat. Letter voor letter spelt Paulus uit hoe je het lezen moet.
Jij maakt het buiten-bijbels. 

Wie is in u? Christus.
Wie woont in u? De Geest van Christus.
Wat wordt levend gemaakt? Uw sterfelijke lichaam.
Wie maakt uw sterfelijke lichaam levend? De Geest die in u woont.
Wie is daarom nu schuldenaar? U zelf.
Wat is uw schuld? Om door de Geest de werkingen van uw lichaam te doden.
Wie dood dus de werkingen van uw lichaam? U zelf, door de Geest.

Als Christus dan door Zijn Geest in u woont; dan is niet Christus wedergeboren; maar uzelf:
u bent een nieuwe geboorte uit de gemeenschap van Christus met uw ziel.
De nieuwe geboorte is er; en het groeit door het vlees af te sterven,
om op de jongste dag een nieuw verheerlijkt lichaam te krijgen.

2 uur geleden zei thom:
9 uur geleden zei Tomega:

Waar ontspruit dat leven uit? Uit zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft (door de Geest die in hem woont), die is duidelijk zelf niet de Zoon. 

Die heeft de Zoon.

En men kan geen twee heren dienen, met die uitspraak komt de Heer wel heel dichtbij niet?

Wie de Zoon in zich heeft, is daarmee niet die Zoon geworden.
Wie de Zoon in zich heeft, is daarmee niet dood geworden, maar levend.
Wie de Zoon in zich heeft, heeft een nieuw leven gekregen.

Romeinen 6:11 
Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt,
maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.

Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Tomega:
3 uur geleden zei thom:
14 uur geleden zei Tomega:

Je hebt je bijbel nodig: het is het geestelijk Handboek Soldaat.

Ik spreek dit niet tegen, ik schrijf; lees de Bijbel dan. Omdat je zoveel schrijft, wat in de tekstregels die ik je daarop geef direct ontkracht wordt.

Kortom; jij spreekt het tegen. En dat schrijf ik je. Draai het niet om nu hèh.

Expand  

Als we beiden herhalen wat recht is van God; is van verdraaien geen enkele sprake meer.
Als wij concluderen dat we beiden een beroep doen op het gezag van de bijbel, en ons aanspreekbaar opstellen daarop,
dan is er éénheid van Geest en éénheid van leer en éénheid van waarheid.

Ik schrijf je weer; jouw uitspraken zijn tegengesteld aan de teksten die ik je geef uit de Bijbel.

Daarmee beroep jij je niet op de Bijbel, maar schrijf je je eigenzinnige teksten, onnavolgbaar, onduidelijk en ook onwaar.

Je schrijven dat continu naast en anders is dan wat er in de teksten staat, ben ik zat. Het lijkt erop maar is het niet, je verzint maar wat. ☹️

De Zoon is het Leven. Je schrijft dat jij naast de Zoon een nieuw leven hebt. Nee, het is de Zoon die het Leven is, en jij.. heeft zich dan overgegeven aan de Zoon; de zoon des verderfs is niet meer.

..

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei thom:

Ik schrijf je weer; jouw uitspraken zijn tegengesteld aan de teksten die ik je geef uit de Bijbel.

Daarmee beroep jij je niet op de Bijbel, maar schrijf je je eigenzinnige teksten, onnavolgbaar, onduidelijk en ook onwaar.

Je schrijven dat continu naast en anders is dan wat er in de teksten staat, ben ik zat. Het lijkt erop maar is het niet, je verzint maar wat. ☹️

Zoek maar een ander voor je breiwerkje. Dag hoor.

Hup, in de negeer.

Als dan Christus in jou dit zegt; wat zegt dat dan over de lijdzaamheid en volharding van Christus?
Of als het Christus niet is; waarom kies jij in eigen beheer, wat wel of niet jouw genade krijgt?

Ik zeg je: jouw genade is je recht. Maar ik zeg je ook, dat dat Christus niet is in jou.
Maar dat ben jij, in afhankelijkheid van de Geest.
Hoe afhankelijk? Dat bepaal jijzelf, en jouw kennis
en jouw geduld en jouw barmhartigheid en jouw liefde tot God.
Als je dat beseft, dan weet je ook dat tussen wedergeboorte,
tot volmaakt één zijn als God alles is in allen,
nog een lange weg is, met een kleine deur.

Je zegt: achter die deur Ben IK.
Ik zeg: achter die deur ben Jij.

Niemand komt tot de Vader dan Door Christus.
Jij zegt: ik sterf en alléén Christus komt tot de Vader.
Maar besef je dan niet, dat Christus al één was in de Vader, nog eer Abraham geboren was?
Dus met jou individu erbij is God méér, en de Rust is groter, en het Koninkrijk omvangrijk
als het getal van de sterren aan de hemel.

Om de geestelijke kiem van onze lichamen te Zijn, daarvoor was geen schepping nodig
en geen te zoeken eenheid. Maar de schepping en de eenheid heeft een nut en een doel;
namelijk om van God die één is en Geest, vele zielen te maken die één zijn en toch authentiek;
gelijk van aard aan God, maar tegelijk onderworpen als authentiek individu,
in vrijheid, maar uit liefde en vrije wil onderworpen aan God.

Wie is God, als de hemel aangebroken is, en God is alles in allen?
God is recht, en waarheid, en liefde, en Hij is als Geest in allen.
Wie is dan nog God op dat moment?
God is in het hart van alle zielen; en Zijn Kracht dient heel de schepping,
en zijn Geest is zó alomtegenwordig, dat de waarneming van het verschil vermindert.
Maar op één plek is God Persoon en Heerlijkheid in majesteit.
Op slechts één enkele plek is het Licht en het Vuur maximaal manifest in heerlijkheid.
Dat is op de kandelaar van Zijn macht en Majesteit.

Jij zegt: ook Ik Ben die kandelaar.
De bijbel zegt: alléén Christus is die kandelaar.
En jij, jij bent een kind en dan een bruid en dan een onderkoning;
Alles tot eer en heerlijkheid van Christus, in Wie God verheerlijkt is.

Openbaringen 21:22-23
En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen;
want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.

Hebreeën 9:24-28
Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is,
hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven,
om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons;
Noch ook, opdat Hij Zichzelven dikwijls zou opofferen,
gelijk de hogepriester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed;
(Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af)
maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard,
om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs offerande.
En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;
Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen,
zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen,
die Hem verwachten tot zaligheid.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Tomega:

die Hem verwachten tot zaligheid.

Dat is dan; de Christus in ons.

Capiche?

En niet jij.

9 minuten geleden zei Tomega:

Openbaringen 21:22-23
En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.
En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen;
want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.

Dit is wat ons te wachten staat, door op te gaan in Hem.

Gods Tempel, dat is één zijn in Christus; 1 Lichaam; de Ark Christus; de Nieuwe Schepping.

Gods Tempel zijn wij; 1 Kor. 15 23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

Joh. 17

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.

25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.

26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

Openb. 3

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:
3 uur geleden zei Tomega:

Romeinen 6:11 
Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt,
maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.

In Hem.

Alle zonde is geworteld in de ongehoorzaamheid;
alle zonde is ten diepste verwerping van het gezag dat God heeft ingesteld.
De satan en Adam en Eva deden maar één zonde: zij verwierpen Gods gezag.
Wie dan het Hoofd en de Kandelaar en het gesproken Woord geen gezag van gewijsde toekent,
die heeft zichzelf aan God gelijk gemaakt:

God schiep zich mensen naar Zijn beeld;
en de mens kwam en zag en overwon God,
en maakte zich een god naar zijn eigen beeld.
Wil jij niet vallen, dan moet je terug naar de basis:
wat God heeft gezegd, gezag geven over jouw leven.

Zie Lucas 4 en Mattheüs 4: de verzoeking in de woestijn
Satan probeert steeds om Jezus terug te brengen tot vóór de zondvloed;
om hem te bewegen te vertrouwen op de kracht van de Geest alléén.
Maar Christus weet zich geholpen door de Vader,
en beroept zich steeds op de Handleiding van God: er staat geschreven.
En ook de satan weet dat er maar één nut is en één doel,
namelijk om God tegenstrijdig met zichzelf te maken.
Zoals hij ook Adam en Eva aansprak: Heeft God niet gezegd...?
En zoals hij het gezag van God heeft gebroken in alle kerken van nu:
Is wat God heeft gezegd niet tegenstrijdig...?
Ja, nu je het zegt; antwoordden de kerken, en zij zagen
hoezeer deze boom van kennis begeerlijk was om van te eten,
en ze waren net zo verrukt over de nieuwe vrijheden,
als het volk Israël blij was met het gouden kalf.

En hoe meer God hen onder druk zette; hoe meer zij zich inspanden;
niet om God te winnen, maar om het verlies door God toegebracht,
weer van de wereld terug te winnen. Zie de oorzaak van ons lijden,
is gelegen in het verlaten van Gods Woord. Dat treft ook jou.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Tomega:

Alle zonde is geworteld in de ongehoorzaamheid;
alle zonde is ten diepste verwerping van het gezag dat God heeft ingesteld.
De satan en Adam en Eva deden maar één zonde: zij verwierpen Gods gezag.
Wie dan het Hoofd en de Kandelaar en het gesproken Woord geen gezag van gewijsde toekent,
die heeft zichzelf aan God gelijk gemaakt:

God schiep zich mensen naar Zijn beeld;
en de mens kwam en zag en overwon God,
en maakte zich een god naar zijn eigen beeld.
Wil jij niet vallen, dan moet je terug naar de basis:
wat God heeft gezegd, gezag geven over jouw leven.

Zie Lucas 4 en Mattheüs 4: de verzoeking in de woestijn
Satan probeert steeds om Jezus terug te brengen tot vóór de zondvloed;
om hem te bewegen te vertrouwen op de kracht van de Geest alléén.
Maar Christus weet zich geholpen door de Vader,
en beroept zich steeds op de Handleiding van God: er staat geschreven.
En ook de satan weet dat er maar één nut is en één doel,
namelijk om God tegenstrijdig met zichzelf te maken.
Zoals hij ook Adam en Eva aansprak: Heeft God niet gezegd...?
En zoals hij het gezag van God heeft gebroken in alle kerken van nu:
Is wat God heeft gezegd niet tegenstrijdig...?
Ja, nu je het zegt; antwoordden de kerken, en zij zagen
hoezeer deze boom van kennis begeerlijk was om van te eten,
en ze waren net zo verrukt over de nieuwe vrijheden,
als het volk Israël blij was met het gouden kalf.

En hoe meer God hen onder druk zette; hoe meer zij zich inspanden;
niet om God te winnen, maar om het verlies door God toegebracht,
weer van de wereld terug te winnen. Zie de oorzaak van ons lijden,
is gelegen in het verlaten van Gods Woord. Dat treft ook jou.

 

2 uur geleden zei Tomega:
4 uur geleden zei thom:
5 uur geleden zei Tomega:

Romeinen 6:11 
Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt,
maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.

In Hem.

Ik schreef; In Christus Jezus, onze Heer.

En niet in jezelf, die weer een geweldige mouw gebreid heeft. Heb je niets anders te doen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Tomega:

Je zegt: achter die deur Ben IK.
Ik zeg: achter die deur ben Jij.

Achter de deur, is in Christus zijn, in Hem; Hem belijden met het hart dat het geloof (van Hem) heeft, en Hem met de mond belijdt.

In Hem zijn, is Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, dat is de Zoon.

En leidt de schapen uit, door Geest. Want; Vader-Zoon-Geest. Wie de Zoon heeft, heeft het Leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het Leven niet.

Joh. 10

1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.

2 Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen.

3 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit.

4 En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.

5 Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen.

6 Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak.

7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.

8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.

9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

 

De deurwachter, dan ben jij, dan ben ik, de schuldenaar, die de weg rechtmaken moet voor Hem, als grootste onder de mensen, maar kleiner dan de minste in het Koninkrijk. Hij moet groeien in mij, ik kleiner worden. Hij die voor mij was, zal na mij komen. Die voor mij was en na mij komt, Díe is de Heere uit de Hemel, het goddelijk lichaam, het verheerlijkt lichaam, het opstandingslichaam; de Mens. Het Leven en Licht dat we waren. Zijn Zoon gelijkvormig.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

De deurwachter die Hem opendoet, is in de rust gegaan van zijn eigen werken.

Hebr, 4

5 En in deze plaats wederom: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! 10 Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne. 11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

 

Joh. 17

16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.

19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.

25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.

26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid