Spring naar bijdragen

Verzoeking of beproeving


Aanbevolen berichten

1 Korinthe 10:13 wordt regelmatig gebruikt om aan te geven dat niemand beproeft wordt boven zijn kunnen. Maar is dit ook wat de bijbel leert? De schrijver, Paulus, geeft in 2 Korinthe 1:8 aan dat hij het uitermate zwaar te verduren kreeg, boven zijn vermogen. Hij wanhoopt zelfs aan zijn leven. 

God staat ons met Geest bij, geeft ons kracht om verleiding en verzoeking de baas te worden. Zodat onze relatie met Hem niet beschadigd wordt. Daar kunnen we om bidden. 

Paulus zegt verder dat het belangrijk is dat we niet op onszelf vertrouwen maar op God die de doden opwekt. 

Gelovigen kunnen en zullen mogelijk beproefd worden boven hun kunnen. De wereld laat dit dagelijks zien. Wanhoop niet. God zorgt dat alles goed komt. Maar Hij heeft Zijn eigen plan! En lost straks alle problemen van deze wereld in één keer op. Lees Openbaring 21.

Kweek een goede relatie aan met God. Door gebed, Schrift lezen en goede omgang. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 76
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

De opmerking van @Kaasjeskruid zette me aan het denken, dank je wel KK, omdat hij zei dat 'verzoeken' en 'beproeven' voor hem synoniemen zijn. Ik persoonlijk voelde dat niet zo. Maar toen ik het nakee

Ik wil niet zeuren, WdG, maar kun je dit vanuit de Bijbel onderbouwen? Ik heb altijd begrepen dat verzoeking bedoeld is om iemand te laten struikelen en beproeving is bedoeld om iemand uiteindel

Is dat zo? Job was een zondaar, en moest begrijpen dat hij een Verlosser nodig had. Hij was menselijk gezien "goed", niks meer. In feite wist Abraham al dat God voor het offer zou zorgen. Abrah

2 uur geleden zei Hermanos2:

1 Korinthe 10:13 wordt regelmatig gebruikt om aan te geven dat niemand beproeft wordt boven zijn kunnen. Maar is dit ook wat de bijbel leert? De schrijver, Paulus, geeft in 2 Korinthe 1:8 aan dat hij het uitermate zwaar te verduren kreeg, boven zijn vermogen. Hij wanhoopt zelfs aan zijn leven. 

God staat ons met Geest bij, geeft ons kracht om verleiding en verzoeking de baas te worden. Zodat onze relatie met Hem niet beschadigd wordt. Daar kunnen we om bidden. 

Paulus zegt verder dat het belangrijk is dat we niet op onszelf vertrouwen maar op God die de doden opwekt. 

Gelovigen kunnen en zullen mogelijk beproefd worden boven hun kunnen. De wereld laat dit dagelijks zien. Wanhoop niet. God zorgt dat alles goed komt. Maar Hij heeft Zijn eigen plan! En lost straks alle problemen van deze wereld in één keer op. Lees Openbaring 21.

Kweek een goede relatie aan met God. Door gebed, Schrift lezen en goede omgang. 

 

Misschien nuttig dit met Jakobus te combineren/vergelijken? Om meteen maar een statement te maken (waarover m.i. veel verkeerde voorstellingen bestaan):

"Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt"

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei WdG:

Misschien nuttig dit met Jakobus te combineren/vergelijken? Om meteen maar een statement te maken (waarover m.i. veel verkeerde voorstellingen bestaan):

"Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt"

Dat heb ik overwogen. Ik heb teksten weg gelaten om het compact en leesbaar te houden. Ervan uitgaande dat forummers die wel ter sprake zullen brengen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Hermanos2:

Dat heb ik overwogen. Ik heb teksten weg gelaten om het compact en leesbaar te houden. Ervan uitgaande dat forummers die wel ter sprake zullen brengen. 

Een interessante vraag is dan waarom we het voor grote vreugde moeten achten, wanneer we in verzoekingen vallen, terwijl later in dezelfde brief te lezen is:

"Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand."

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei WdG:

Een interessante vraag is dan waarom we het voor grote vreugde moeten achten, wanneer we in verzoekingen vallen, terwijl later in dezelfde brief te lezen is:

"Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand."

Daarin komt ook het verschil tussen verzoeking en beproeving naar voren. Ik geloof bijvoorbeeld niet dat Jezus tegenwoordig zieken geneest. Dat deed Hij tijdens Zijn leven om aan te tonen dat Hij de verwachte Messias was. Hij genas iedereen, niet slechts een enkeling. Daarmee zet je slechts kwaad bloed, geeft geen geloof of vertrouwen. 

Deze wereld is een kwestie van volhouden, volharden en je niet gek laten maken. Erop vertrouwen dat alles in één keer opgelost wordt. Definitief. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hermanos2:

1 Korinthe 10:13 wordt regelmatig gebruikt om aan te geven dat niemand beproeft wordt boven zijn kunnen. Maar is dit ook wat de bijbel leert?

Blijkbaar, het staat in 1 Kor.10:13. En wat God beloofd dat doet Hij. Ook al vinden we als mens dat we wel eens boven ons vermogen beproefd worden, dan hebben we het mis als mens en is er werk aan de winkel.

3 uur geleden zei Hermanos2:

De schrijver, Paulus, geeft in 2 Korinthe 1:8 aan dat hij het uitermate zwaar te verduren kreeg, boven zijn vermogen. Hij wanhoopt zelfs aan zijn leven.

Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven.

Dat is het hele eieren eten: er staat boven onze macht, de macht van een mens dus. Lees een vers verder en je vindt het antwoord op je vraag:

Ja, wij hadden al zelven in onszelven het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelven vertrouwen zouden, maar op God, Die de doden verwekt;

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Hermanos2:

Daarin komt ook het verschil tussen verzoeking en beproeving naar voren. Ik geloof bijvoorbeeld niet dat Jezus tegenwoordig zieken geneest.

Tja, het Woord is toch genezing voor ons vlees, zoals we op meerdere plaatsen lezen, en, de Bijbel leert ook dat het Woord Jezus is. Dus, de Bijbel spreekt je tegen.

Citaat

Dat deed Hij tijdens Zijn leven om aan te tonen dat Hij de verwachte Messias was. Hij genas iedereen, niet slechts een enkeling. Daarmee zet je slechts kwaad bloed, geeft geen geloof of vertrouwen. 

Dat is waar, maar, niet iedereen werd genezen, omdat velen Hem niet aanvaardden, zoals de mensen in Zijn eigen plaats.

Citaat

Deze wereld is een kwestie van volhouden, volharden en je niet gek laten maken. Erop vertrouwen dat alles in één keer opgelost wordt. Definitief. 

De wereld wel, maar vergeet niet dat we niet van deze wereld zijn. Ik begrijp dus niet zo goed je punt. Als we verder in Jakobus lezen, valt direct iets op:

"Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt."

Jakobus leert ons nog veel meer, ik geef een mooi voorbeeld:

"Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt."

We zouden ons dus eens kunnen afvragen wat juist bidden is, en, we weten nu dat God ons niet verzoekt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wat is je punt van discussie dan? Ga je op je eigen vragen antwoord geven? Zeg dat er dan even bij dan, scheelt mij weer typen.

Ik geef aan dat er een duidelijk verschil is tussen een verzoeking en een beproeving. En dat de teksten die over verzoeking gaan, onterecht ingezet worden om aan te tonen dat men niet boven zijn kracht beproefd wordt. 

De erbarmelijke omstandigheden in deze wereld en de gruwelijke moord en martel praktijken bewijzen mijn stelling. 

God's plan in de bijbel houdt in dat Hij niet nu, op plaatselijke en tijdelijke manier, de zaak rechtzet. Maar Hij doet dit straks ineens en overal. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik geef aan dat er een duidelijk verschil is tussen een verzoeking en een beproeving. En dat de teksten die over verzoeking gaan, onterecht ingezet worden om aan te tonen dat men niet boven zijn kracht beproefd wordt. 

De erbarmelijke omstandigheden in deze wereld en de gruwelijke moord en martel praktijken bewijzen mijn stelling. 

God's plan in de bijbel houdt in dat Hij niet nu, op plaatselijke en tijdelijke manier, de zaak rechtzet. Maar Hij doet dit straks ineens en overal. 

Je zou ook kunnen stellen dat God dat 2000 jaar geleden aan het Kruis gedaan heeft, en dat het nu dus een kwestie is van aanvaarden. Er zijn twee koninkrijken: de wereld met satan als koning, en het Koninkrijk met Jezus Christus, onze God, als Koning. Ieder mens heeft de keuze welke koning hij of zij wil dienen, wil aanvaarden. En, niet kiezen houdt automatisch in dat iemand een kind van de duivel is. En, natuurlijk komt er een moment dat het Koninkrijk en de wereld definitief van elkaar gescheiden worden. Onze Koning, Jezus Christus, is de Beste Koning die een mens zich maar kan voorstellen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Ik geef aan dat er een duidelijk verschil is tussen een verzoeking en een beproeving.

Dat zit er zekers. Punt van aandacht is dat contexten in de gaten gehouden moeten worden. Context bepaalt alles in de Bijbel. Zowel een verzoeking als een beproeving kan van God komen. Echter als God verzoekt, doet Hij dat met een geheel ander doel dan de duivel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei WdG:

Er zijn twee koninkrijken: de wereld met satan als koning, en het Koninkrijk met Jezus Christus, onze God, als Koning.

Ik wil niet zeuren, WdG, maar kun je dit vanuit de Bijbel onderbouwen?

6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
8 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Wat zou, volgens jou, reden kunnen zijn dat iemand door God wordt verzocht? 

Testen van het geloof in Hem.

Ik heb altijd begrepen dat verzoeking bedoeld is om iemand te laten struikelen en beproeving is bedoeld om iemand uiteindelijk sterker te maken. En dat Jacobus daarom zegt:

  • Jacobus 1:13 (NBG1951) “Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.”
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Ik heb altijd begrepen dat verzoeking bedoeld is om iemand te laten struikelen en beproeving is bedoeld om iemand uiteindelijk sterker te maken. En dat Jacobus daarom zegt:

  • Jacobus 1:13 (NBG1951) “Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.”

Er bestaan ook vele teksten waaruit blijkt dat ook God kan verzoeken:

Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben (Jak.1:12, SV)

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen, (Mat.6:13, SV)

Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd (Heb. 11:17, SV)

En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht; en Hij zeide tot hem: Abraham! En hij zeide: Zie, hier ben ik! (Gen.22:1, SV)

Proef mij, HEERE, en verzoek mij; toets mijn nieren en mijn hart. (Ps.26:2, SV)

Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt, (Jak.1:2-3, SV)

Gij zult naar de woorden van dien profeet, of naar dien dromen-dromer niet horen; want de HEERE, uw God, verzoekt ulieden, om te weten, of gij den HEERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. (Deut.13:3, SV)

enz.

Ik hecht niet zo veel waarde aan het onderscheid tussen de woorden beproeven en verzoeken, maar wel aan het verschil in contexten. Wellicht dat grondwoorden het eea kunnen verduidelijken, punt blijft dat wat mij betreft verzoeken en beproeven elkaars synoniemen zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Ik wil niet zeuren, WdG, maar kun je dit vanuit de Bijbel onderbouwen?

Als de Bijbel zegt dat je eerst Gods Koninkrijk moet zoeken, ... ben je dan met me eens dat Gods Koninkrijk te vinden is? En, bij een Koninkrijk hoort een Koning. Dat is het eerste, zie Matteüs 6. Het tweede is de wereld, en, daarvan is satan god; "heerser over de machten in de lucht" (Efeziërs 2), de "heerser van deze wereld" (Johannes 12). Je kunt satan dus de koning van de wereld noemen, maar, heerser is een betere term.

 

8 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

punt blijft dat wat mij betreft verzoeken en beproeven elkaars synoniemen zijn.

kunnen zijn?

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik hecht niet zo veel waarde aan het onderscheid tussen de woorden beproeven en verzoeken, maar wel aan het verschil in contexten. Wellicht dat grondwoorden het eea kunnen verduidelijken, punt blijft dat wat mij betreft verzoeken en beproeven elkaars synoniemen zijn.

Dat begrijp ik uit je tekstreferenties. Maar, zoals je zelf ook aangeeft, is de context zeer belangrijk. En als het over het oude testament gaat, is het voor mij dan ook de vraag wie verzoekt/beproefd. Voor de oudtestamentische gelovige kwam alles, uit de geestelijke wereld, van God. Via Jezus kunnen wij nu weten dat dat vaker niet dan wel het geval was. Maar dit is eigenlijk een ander onderwerp.

Dank voor je toelichting.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei WdG:

Misschien mee eens. Heb je voorbeelden?

Scroll een paar berichten terug en je zult een aantal Bijbelteksten vinden waarin God verzoekt. Lees de Bijbel en je zult ongetwijfeld verzen vinden waarin het de duivel is die verzoekt, zoals bv in:

Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. (Mat.4:1, SV)

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Scroll een paar berichten terug en je zult een aantal Bijbelteksten vinden waarin God verzoekt. Lees de Bijbel en je zult ongetwijfeld verzen vinden waarin het de duivel is die verzoekt, zoals bv in:

Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. (Mat.4:1, SV)

De duivel verzoekt dus met het doel iemand te laten vallen. God beproeft het geloof van mensen, zodat ze kunnen tonen dat mensen op Hem vertrouwen. Correct? Zou je de boom, waarvan Adam en Eva niet mochten eten ook als een test, of beproeving, kunnen zien?

En dan nog een belangrijke aanvullende vraag: als we de Bijbel lezen, weten we wat van satan komt, en wat van God. Maar, hoe kunnen wij in het dagelijkse leven nagaan of iets van God of van satan komt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei WdG:

De duivel verzoekt dus met het doel iemand te laten vallen. God beproeft het geloof van mensen, zodat ze kunnen tonen dat mensen op Hem vertrouwen. Correct?

Je probeert toch je zin door te drijven door onderscheid te maken. Beproeven kan net zo goed met verzoeken worden vertaald, en dan krijg je dus:

De duivel verzoekt met het doel iemand te laten vallen. God verzoekt mensen, zodat ze kunnen tonen dat mensen op Hem vertrouwen.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei WdG:

Zou je de boom, waarvan Adam en Eva niet mochten eten ook als een test, of beproeving, kunnen zien?

En niets meer dan dat. Die boom was een verzoeking van Godswege en werd een verleiding door toe te geven aan satan, die enkel gebruikt werd door God.

42 minuten geleden zei WdG:

En dan nog een belangrijke aanvullende vraag: als we de Bijbel lezen, weten we wat van satan komt, en wat van God. Maar, hoe kunnen wij in het dagelijkse leven nagaan of iets van God of van satan komt?

Uiteindelijk gebeurt er niets zonder toestemming van God, zonder deze toestemming kan die pootloze geen poot verroeren. Dus ben ik van mening dat uiteindelijk alles van God komt. Als de verzoeking echter een verleiding wordt, dan geven we toe aan het doel van de verzoeking door de duivel. Weten we de verleiding echter te weerstaan, dan kunnen we dat enkel en alleen doen door Gods kracht en rest ons niets dan dank aan Hem.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dus ben ik van mening dat uiteindelijk alles van God komt.

Als je dat zo doortrekt, dan kunnen mensen denken dat God nogal sadistisch is. Zou het kunnen dat God een risico genomen heeft met het geven van een vrije wil aan Zijn schepselen? Of heeft God met voorbedachte rade een engel gemaakt, waarvan Hij wist dat deze zou vallen, zodat deze de mens kon misleiden, waarvan God wist dat de mens in deze verleiding zou trappen, met een fraai drama tot gevolg?? Ik denk daar toch heel anders over.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid