Spring naar bijdragen

Een eind maken aan valse religie (Openbaring 17:15,16)


Aanbevolen berichten

18 minuten geleden zei Tomega:

Maar meester, wat nu als er meer kinderen zijn, of minder knikkers? Meester kijkt raadselachtig wijs: kinderen, ik beloof jullie
dat zo lang als ik meester ben, er nooit een knikker te weinig of te veel zal zijn.

Mooie omschrijving van wat de neutraliteit van geld wil zeggen, enkel door onze manier van denken kan de illusie en het geloof daarin geschapen worden dat er schaarste aan geld kan zijn. Illusies kunnen echter verharden en krachtdadig verdedigd worden, met in het kielzog een schouwspel waarbinnen de perverse effecten tot normaliteit verheven worden, wat bij de opheffing dan op een raadsel begint te lijken, maar eigenlijk niet meer dan logisch boerenverstand betreft, ook niet minder. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 2.1k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Religies zijn geneigd hun levensbeschouwing  te associëren met activiteiten als bijbellezen, retraite, kerkgang en gezaghebbende geschriften. In reguliere (exoterische) religies wordt over het algemee

Congruent, het is een weg die we bewust of onbewust allemaal doorlopen, en net omwille van de subtiliteit en verschillende groeisnelheden een perfecte voedingsbodem voor conflict, oordeel en veroordel

Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie, zegt Paulus in een van zijn brieven. Zal dit andere

Posted Images

13 uur geleden zei TTC:

Mooie omschrijving van wat de neutraliteit van geld wil zeggen, enkel door onze manier van denken kan de illusie en het geloof daarin geschapen worden dat er schaarste aan geld kan zijn.

Dat, en de wiskundige waarheid dat het ook waar is en 100% zeker:

15 uur geleden zei TTC:
Op 6-4-2021 om 18:59 zei Tomega:

=> F= S/M+M/M   =>   F x M=S+M

Als bij wonder hebben we ontdekt dat we het nog simpeler kunnen maken, nu kan het niet meer misgaan. 

  1. M=E
  2. F
  3. M/F=E/F
  4. M-M/F=X

Zo verdwijnt ook die S in de redenering, kan je dan iets met die X?

X = (F-1)/M =>  TTC-verstrooiing (Tita Tovenaar Confusion)

M/F=E/F      => F
 6fe4d5b0a594c1da89b5e78e7dfbeed90bdcc32f c5909f0b54e4718fa24d5fd34d54189d24a66e9a   =>  X 6fe4d5b0a594c1da89b5e78e7dfbeed90bdcc32f 786849c765da7a84dbc3cce43e96aad58a5868dc         

Limiet F naar c26c105004f30c27aa7c2a9c601550a4183b1f21 => X = M  
Limiet F nadert tot 0 => X =869e366caf596564de4de06cb0ba124056d4064b c26c105004f30c27aa7c2a9c601550a4183b1f21

Allemaal stof-, zand-, en obstakelsopwerping, om niet te hoeven zeggen
dat je M uitdrukt in een andere eenheid,
om te verbloemen dat je aan M toedoet en afdoet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Tomega:

Dat, en de wiskundige waarheid dat het ook waar is en 100% zeker.

Zo gaat het, het verschil tussen een wetenschappelijk bewijs en wiskundig bewijs is wezenlijk, het is niet ongeveer juist. 

2 uur geleden zei Tomega:

X = (F-1)/M =>  TTC-verstrooiing (Tita Tovenaar Confusion)

Je lijkt helemaal in de war, dat is de TTT-methode. Maar het is leerzaam voor ons allen, hoe je de poort tracht dicht te timmeren door er telkens iets anders van te maken. Staat allemaal netjes beschreven, op zich niets nieuws dus. 

2 uur geleden zei Tomega:

M/F=E/F      => F 6fe4d5b0a594c1da89b5e78e7dfbeed90bdcc32f c5909f0b54e4718fa24d5fd34d54189d24a66e9a   =>  X 6fe4d5b0a594c1da89b5e78e7dfbeed90bdcc32f 786849c765da7a84dbc3cce43e96aad58a5868dc      

Limiet F naar c26c105004f30c27aa7c2a9c601550a4183b1f21 => X = M  
Limiet F nadert tot 0 => X =869e366caf596564de4de06cb0ba124056d4064b c26c105004f30c27aa7c2a9c601550a4183b1f21

Allemaal stof-, zand-, en obstakelsopwerping, om niet te hoeven zeggen dat je M uitdrukt in een andere eenheid, om te verbloemen dat je aan M toedoet en afdoet.

Vindingrijk alweer, straks komt er per abuis witte rook uit de schoorsteen, zeer benieuwd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

De geldillusie is de neiging om over geld te denken in nominale termen (geldbedragen) en niet in reële termen (koopkracht). Het vertonen van de geldillusie is in tegenspraak met de rationaliteit die in de economische theorie aan alle actoren wordt toegekend, en om die reden onderwerp van onderzoek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek.

Vanuit de premisse dat herstelonderzoek voortschrijdend oude waarheden onthult, wil eigenlijk zeggen dat we in het verleden antwoorden voor de toekomst zouden kunnen vinden. Anders gezegd, het in herinnering brengen van reeds bestaande kennis kan de hoop opwekken waarin de heimwee van velen gevonden kan worden, zelfs al is dat volstrekt betekenisloos. Maar het went, kwetsbare mensen zijn toch al afgeschreven, dubbel degressief in boekhoudtermen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Waarom ga je niet eens proberen je zodanig uit te drukken dat de gemiddelde mens er een touw aan vast kan knopen?

Einstein zei dat absurde ideeën ons hoop kunnen bieden, en met de proef op de som kom je snel te weten wat dat precies betekent, het is altijd hetzelfde.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie.

Het grote voordeel van doorgedreven abstrahering is dat alles vaak verbluffend veel eenvoudiger wordt, hulpvragen zeer precies en de doordachte conclusies zonder omwegen kristalhelder, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 10-2-2021 om 12:33 zei Willempie:

Vraag maar eens aan ervaringsdeskundigen als je mij niet gelooft.

Ondanks anders laat vermoeden stelt de chaostheorie orde op zaken, zij het door de verstoring van wat scheefgetrokken werd waardoor een transitie van verwarring, misverstand en tumult kan ontstaan. Informatie, communicatie, aandacht en de bereidheid tot overdenking zijn alvast primaire voorwaarden om dergelijke processen fluweelzacht te laten verlopen, of dat wat een aantal E-werkers middels vereenvoudigde denkexperimenten tracht aan te geven maar geen ggz-experten voor kunnen vinden, hoe ongeloofwaardig ook. De kracht van hoop, liefde, ethiek, eenvoud en kleine dingen laat zich in deze vaak als overweldigend opmerken, wat niet meer is dan een kwestie van perceptie, een kwestie van elaboratie, kanalisatie en co-creatie, ook niet minder.

Op 26-2-2021 om 11:38 zei Tomega:

Oefening baart kunst, maar kunst is het buitenechtelijke kind van de vrijheid.

Schijnbaar contradictorisch is het idee dat tijdloze concepten maar moeizaam doorgang vinden binnen strikt lineaire contexten, ondanks ze nu net ook een oplossing kunnen bieden voor tal van obstakels die zich op dat tijdruimtelijke, maar al te vaak ook auto-conforme, pad manifesteren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Onbegrijpelijk voor normale mensen.

Wanneer psychisch kwetsbare E-werkers aandacht vragen voor de paraconsistente logica van irrationeel doordachte systemen waarin epistemologische obstakels onbewust een intellectueel hoogstaand stelsel van halve waarheden voedt op een manier die elke poging tot neutralisatie of verzoening in een sfeer van milde overreding tot een nachtmerrie maakt, kan je je wellicht ook onmogelijk voorstellen dat het misschien veel simpeler is dan we bij de oppervlakkige beschouwing van dergelijk nogal drammerig en vooral onnavolgbaar gekrakeel zouden willen of kunnen denken, in de verste verte misschien niet eens flauw vermoeden. Of het deert je simpelweg voor geen halve meter, meer dan begrijpelijk, zelfs absurd om te denken dat het finaal over eenvoud en kleine dingen zou kunnen gaan, over vreedzame mensen, van vlees en bloed, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 21:39 zei sjako:

Onzin.

Apart is de bedenking dat waar velen een aversie hebben jegens hokjesdenken, dat het anderen nu net geïnspireerd heeft om op hun dooie gemak te gaan kijken hoeveel verschillende manieren er bestaan om van het ene hokje naar het andere te komen. Aandacht werd daarom een kwestie van zien, van denken, voelen en begrijpen, van verbeeldingskracht, van empathie, van opties, van scheppen, van kinderlijk speelse creativiteit, om zo simpel op het spoor te komen voor het waarom absurde ideeën ons hoop kunnen bieden, niet meer, niet minder. Per uitzondering van ggz-experten, die zowat alles naar de prullenmand verwijzen onder de noemer liefde en verbondenheid, maar dan zonder te zien waar het inhoudelijk precies om gaat, alle hoop kelderend, alsof kwetsbare mensen niet eens zouden bestaan, als houten objecten, nuchter doordacht monddood.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-3-2021 om 13:42 zei Tomega:

(M+S) / M = F   => M+S = M x F                        
S/F + M/F = 1   => M+S = F 

Met alles is energie hebben we alles gehad, per uitzondering van hoe we alles rangschikken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Met het RDS en MRS hadden ze twee verbluffend eenvoudige en vooral transparante denkexperimenten die het voor ggz-experten duidelijker moesten maken dat wanneer we diverse ggz-technieken toepassen een averechts effect kan ontstaan, hiermee niet zeggend dat ze niet effectief zijn dan wel herstel in een heel ander daglicht plaatsend. De boekjes over de kracht van eenvoud en de minste energie verkochten wonderwel goed, de dienst na verkoop eentje van angst en afwijzing, van destructie, van stigma, van ongeloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Je overschat de lezers hier schromelijk.

Non-lineair denken zou zich onderscheiden van lineair denken in die zin dat er niet steeds naar een oorzaak of verklaring hoeft gezocht te worden, dingen kunnen er ook gewoon zijn, maar niet altijd gekend, zelfs door vigerend lineaire geplogenheden vergeten worden, alsof ze ook verduisterd kunnen worden. Het eerder simplistisch in herinnering brengen van vergeten elementen kan voor het individuele zelf dan ook tot heel andere conclusies leiden, maar toch als vanzelfsprekend beschouwd worden omdat ze als basisbeginselen in het geheel ingebakken zitten, niet meer, niet minder.

Op 13-4-2021 om 14:08 zei Tomega:

F doet niets anders dan zeggen dat A+C=B+D, immers: F=(C+A)/A geeft ook F = (C+B)/B => (C+A)/A = (B+D)/B => (C+A)/A=(D+B)/B=(C+A)/B=(D+B)/A

Hebben het speciaal voor jou in een schema gezet, dan hoeven we het niet telkens te typen. Het lijkt soms dat je op een ander denkspoor zit dan de oefening waar we het over hebben, of je maakt het jezelf graag moeilijker dan het is, kan ook. 

Recycle.png

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Voor wie niet precies weet wat vlindereffecten zijn, zullen een aantal meer dan waarschijnlijk als absurd gepercipieerd worden en dan ook de aandacht niet genieten, het zit in kleine dingen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei TTC:

Hebben het speciaal voor jou in een schema gezet, dan hoeven we het niet telkens te typen. Het lijkt soms dat je op een ander denkspoor zit dan de oefening waar we het over hebben, of je maakt het jezelf graag moeilijker dan het is, kan ook. 

Recycle.png

Dank je TTC. 

Met (X+M)/M, is je nieuwe geldhoeveelheid M' = 2 x M = 100 cash + 100 nodig.
want  X/M + 1 = X/M+M/M = (X+M)/M Dus je noemt hoeveelheid M', wat je nodig hebt.
-  Wat denk je dat het uitmaakt of je in je hoofd het nieuwe het oude noemt?
-  Hoe denk je dat de oude bezitters de verwatering van 100% waarderen?  

Je recycle voorbeeld kan ik niet volgen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Tomega:

Dank je TTC. Met (X+M)/M, is je nieuwe geldhoeveelheid M' = 2 x M = 100 cash + 100 nodig. want  X/M + 1 = X/M+M/M = (X+M)/M Dus je noemt hoeveelheid M', wat je nodig hebt.

-  Wat denk je dat het uitmaakt of je in je hoofd het nieuwe het oude noemt?
-  Hoe denk je dat de oude bezitters de verwatering van 100% waarderen?

Je recycle voorbeeld kan ik niet volgen. 

We weten hoe die dynamismen werken, daar gaat het dus niet om.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Tomega:

Wat denk je dat het uitmaakt of je in je hoofd het nieuwe het oude noemt?

De stilte komt me over als een pulserende bron die op verschillende manieren alsmaar hetzelfde wil zeggen, ongeacht tijd, ruimte en context, als een lokroep om tot onszelf te komen, in zekere zin onszelf te worden door de herinnering aan wie we diep innerlijk al zijn, voorbij aan de schijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
10 uur geleden zei Tomega:

Je recycle voorbeeld kan ik niet volgen. 

Dat is nu net waar het om gaat, er zijn mensen die het wel kunnen volgen, anderen niet. En sterker, er zijn zelfs mensen die hier nog nooit van gehoord hebben, volledig overgeleverd aan wat niet verteld wordt, onder die omstandigheden is enig doordacht oordeel zelfs niet eens mogelijk, hoe zou het immers kunnen? Het verdriet, de angst, zorg en de  weerzin, de eenzaamheid en de onmacht zitten daarom niet in het niet-weten, dan wel in het verrijkte zelf dat in de onmogelijkheid verkeert om zichzelf tot expressie te brengen ten behoeve van het geheel, ter preventie van erger in schril contrast tot de verdrongen hoop die geen doorstroming vindt, zelfs gepenaliseerd door ggz-experten die door het gemis aan aandacht geen idee hebben waar het in essentie om gaat. Alsof het offeren van kwetsbare mensen de normaal wordt, alle prentjes, aforismen en prachtige studiewerken ten spijt, onder het mom van liefde en verbondenheid, betekenisloos, minderwaardig, nutteloos, ondanks alle hoop, om van te kotsen. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Tomega:

Hoe denk je dat de oude bezitters de verwatering van 100% waarderen?

Ze krijgen nog veel meer, en ze hoeven er veel minder voor te doen door effectief gebruik te maken van de gulden middenweg. Gaandeweg is echter wel het vermoeden ontstaan dat ze dat zelf ook niet weten, hoe zou het immers kunnen wanneer je niet kan volgen? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie.

Voor wie nu pas aansluit hoeft niet perse het warme wiel opnieuw uit te vinden, er zijn immers ook mensen die al veel vroeger op het idee zijn gekomen dat empathische betrokkenheid een normaal menselijke eigenschap is, geen afwijking.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Tomega:

Je recycle voorbeeld kan ik niet volgen. 

Begrijpen we niet zo goed, we maken enkel gebruik van dat fenomeen dat de magische verdamping van geld wordt genoemd, dit gebeurt wanneer de geldhoeveelheid hetzelfde blijft en de prijzen alsmaar stijgen, vigerend inflatoir. Het is gewoon de omgekeerde logica, in het voorbeeld laten we enkel het monetaire aspect zien. Het zegt principieel dat alle geldtekorten eenvoudig kunnen opgevuld worden, het zegt niet dat we ook voor die optie kiezen, maar ze is wel tijdloos beschikbaar; Het niet kunnen volgen is daarom slechts een kwestie van aandacht en motivatie, een denkproces waarin verschillende scharnierpunten tot verschillende uitkomsten kunnen leiden zoals mooi weerspiegeld in het Elaboration Likelihood Model. Kortom, hoeven dit allemaal niet zelf te verzinnen, het geeft wel een verklaring waarom eenvoud telkens op een zijspoor wordt gezet, misschien niet eens bewust. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 10-2-2021 om 12:33 zei Willempie:

Vraag maar eens aan ervaringsdeskundigen als je mij niet gelooft.

Omdat alle wegen naar Rome leiden kunnen we ook halverwege stoppen, telkens een andere proberen en hetzelfde herhalen, zo blijven we die onoverwinnelijke berg als een slepende ziekte voor ons uitduwen, moeizaam. En moest je toch zo dom zijn om verder te zetten, sta je achter een berg die niet bestaat, tenzij als een weerbarstige illusie die niet meer is dan het product van de manier hoe we daarover denken, kinderlijk speels oplosbaar, maar onbegrijpelijk en belachelijk, negeerbaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Waarom ga je niet eens proberen je zodanig uit te drukken dat de gemiddelde mens er een touw aan vast kan knopen?

Wat we lezen, de filter die de instroom van nieuwe kennis in goede banen moet leiden zou zich op twee plaatsen bevinden, in de thalamus, het centrale verbindingsstation in de hersenen, en in de prefrontale cortex, het voorste gebied in de hersenen. Hetzelfde geldt wellicht ook voor oude kennis, of vergeten elementen die we in herinnering kunnen brengen om een bredere kijk mogelijk te maken, hoopvol naar meer harmonie en verbondenheid. Vergeet echter de bijsluiter niet te lezen, dingen waarvan je nietsvermoedend misschien denkt dat ze wel vanzelfsprekend zijn, blijken dat niet altijd te zijn, hulpvragen als uitermate vervelend gepercipieerd ongepast, en als onbestaand netjes geklasseerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek.

Karma is het zaaien en oogsten uit de bijbel, actie en reactie voor boeddhisten en brahmanen, oorzaak en gevolg voor wetenschappers, debet en credit voor bankiers, het geven en nemen dat ons leven aangenaam en harmonieus maakt. Heel soms gebeurt het echter dat een aantal obstakels dit vloeiende proces niet altijd gunstig stemmen, zo subtiel dat het amper opvalt maar toch een wildgroei aan perverse effecten genereert, als een bolide die eerder onbewust zichzelf onderhoudt, en hoopvol herstel bemoeilijkt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-4-2021 om 09:57 zei Tomega:

Allemaal stof-, zand-, en obstakelsopwerping, om niet te hoeven zeggen dat je M uitdrukt in een andere eenheid, om te verbloemen dat je aan M toedoet en afdoet.

Zoals verwacht kon worden ging het moeilijk worden om tijdloos weg te denken, maar toegegeven, toch knap staaltje van creativiteit om die optie überhaupt te bedenken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid