Spring naar bijdragen

De woorden van Jezus tijdens het Laatste Avondmaal


Aanbevolen berichten

5 minuten geleden zei Raymond B:

Ik zeg niet dat Joden helemaal geen Grieks spraken alleen onderling niet.

19 uur geleden zei Raymond B:

Het toont aan dat de Joodse mensen geen Grieks spraken in Judea en dus ook niet in het Grieks schreven.

...

12 minuten geleden zei Raymond B:

Verder moet je maar nalezen wat ik heb gezegd daar ik nooit heb beweerd dat er org Hebreeuwse manuscripten zijn van het NT of van het OT wat dat betreft.

20 uur geleden zei Raymond B:

Er zij echter genoeg andere bewijzen die aangeven dat ook het NT voor een groot deel in het Hebreeuws is geschreven en voor de nieuwe veelal Grieks sprekende bekeerlingen werd vertaald.

Dan kom je met dat verhaal over die munten maar niet met bewijzen c.q. bronnen.

20 uur geleden zei Raymond B:

Om een voorbeeld te noemen alle munten die uit de tijd voor Yeshua en ver  daarna die door Israel werden geslagen zijn allemaal of in het 'modern' Hebereeuws of paleo Hebreeuws beschreven. Munten zijn een soort van spiegel van de taal die werd gevoerd.

20 uur geleden zei Raymond B:

Ander voorbeeld; 90 % van de gevonden teksten in de dode zeerollen zijn in het Hebreeuws, niet alleen de zg religieuze rollen maar ook gebruiks /huishoudelijk /leefomstandigheden teksten. Waarom schreven zij in het Hebreeuws als de gangbare taal Grieks was? 5% was in het Aramees en 5% in het Grieks geschreven.

20 uur geleden zei Raymond B:

Als laatste motivatie voor dit onderwerp zijn de vele anekdoten van de zg kerkvaders zoals Papias die rond het jaar 170 na Christus leefde, hij schreef over het boek Mattheus; ("Matheus heeft de woorden in de Hebreeuwse taal samengesteld en een ieder heeft dat vertaald in zijn eigen taal/dialect".

Ik snap dat je Bijbelse archeologie en studie als gezaghebbender beschouwt dan Wikipedia maar eigen getypte woorden zijn geen bronnen of bewijzen. Ik wil niet beweren dat Wikipedia een zaligmakende bron is maar het is in elk geval een bron.

Citaat

Het Hebreeuwse Evangelie volgens Matteüs is een hypothetisch evangelie dat door de evangelist Matteüs zou zijn opgesteld in de tweede helft van de eerste eeuw in het Hebreeuws of Aramees.

...

Aannemelijker lijkt het dat Papias bedoelde dat Matteüs een verzameling van spreuken (logia) in een typisch joodse en Hebreeuwse stijl (Hebraïdi dialektōi) heeft samengesteld. Algemeen wordt erkend dat het Evangelie volgens Matteüs weliswaar in het Grieks is opgesteld, maar tegelijkertijd het meest is gericht op een joods lezerspubliek. De opeenvolgende kerkelijke schrijvers en Kerkvaders hebben Papias' woorden dan altijd verkeerd opgevat. Overigens hoeven de logia van Matteüs waar Papias naar verwijst niet eens te verwijzen naar een evangelie, zij kunnen ook de weerslag zijn van een niet meer bestaande mondelinge traditie omtrent de leringen van Jezus zijn.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuwse_Evangelie_volgens_Matteüs

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 107
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Groen

...

Beste Raymond, Voor mij is Pasen het Bijbelse Pasen, dat zijn oorsprong heeft in Pesach/Pascha en het offer van Jezus Christus (het Lam) als hoogtepunt heeft. Met eieren zoeken en de paashaas heb

1 uur geleden zei Raymond B:

Ook heb ik nooit beweerd dat er iets uit het NT bij de dode zeerollen is gevonden, waar haal je dat vandaan?

Op 1-2-2019 om 13:40 zei Raymond B:

Tja, heb je weer zo'n algemene opvatting te pakken dat het NT van origine in het Grieks is geschreven.

Net zoals het OT was in 1ste instantie de oudste vertalingen die men had in het Grieks, totdat de dode zeerollen werden gevonden.

...

...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-2-2019 om 14:24 zei Bastiaan73:

...

Ik kan het je wel weer uitleggen Bastiaan, speciaal even hiervoor gewacht.

wat heeft de 2de stelling van mij met de 1ste te maken in deze strekking => niets

Ik meld dat er van het OT tot de vondst van de dode zeerollen ook geen andere vertalingen hadden behalve Grieks, niet dat er bij de dode zeerollen ook NT geschriften waren gevonden. 

Het was dus ter illustratie, tot de dode zeerollen ging men er van uit dat ondanks dat er geen Hebreeuwse teksten waren gevonden, de originele teksten in het Hebreeuws moesten zijn geschreven, men vond dat een Grieks sprekende Mozes toch iets te ver gaan.

Ik geef aan dat door velerlei andere Bijbelse vondsten en geschriften buiten de Bijbel, de ommezwaai van het NT in het Hebreeuws allang bestaat buiten Nederland.

En dan heb ik het niet eens over de wijze van de Hebreeuwse poezie en opbouw van de NT teksten die je alleen in het Hebreeuws terug kan zien.

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Raymond B:

Ik geef aan dat door velerlei andere Bijbelse vondsten en geschriften buiten de Bijbel, de ommezwaai van het NT in het Hebreeuws allang bestaat buiten Nederland.

En dan heb ik het niet eens over de wijze van de Hebreeuwse poezie en opbouw van de NT teksten die je alleen in het Hebreeuws terug kan zien.

Waar baseer je die zogenaamde 'ommezwaai van het NT in het Hebreeuws buiten Nederland' op en wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Dat ze overal behalve in Nederland het NT in het Hebreeuws lezen o.i.d.? Wat zijn die 'velerlei andere Bijbelse vondsten en geschriften buiten de Bijbel'? Noem eens één Bijbelse vondst? Eén 'geschrift buiten de Bijbel'? Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig.

Het viel me trouwens op dat je op dat andere forum ook niet met bronnen komt voor je beweringen en je daar een aantal opmerkingen over hebt gekregen. Dat versterkt de indruk dat je helemaal geen bronnen hebt, alleen een subjectief vermoeden.

http://forum.geloofsgesprek.nl/viewtopic.php?f=105&t=3563&sid=6aa3d4479d81b3e1a46f9aa344a09d0a&start=25

Hier een citaat van een Israëlische schrijver dat ik heb gevonden door even te Googelen op 'new testament hebrew' (met Google uit het Engels vertaald):

Citaat

Ik ben van mening dat de volledige originele tekst van het document dat we hebben leren kennen als het Nieuwe Testament, is geschreven door Christus geleide Joden (in de oude betekenis van het woord) in een taal die het best kan worden beschreven, niet eenvoudigweg als Koine of Algemeen Grieks, maar als "Koine Judeo-Grieks". Sommige auteurs die een zeer goede, professionele schrijver konden betalen (zoals het geval was met Paulus en mogelijk ook met Lukas) hadden een uitstekende beheersing van de taal, terwijl anderen zoals de auteurs van het evangelie van Johannes en het boek Openbaring natuurlijk schreven op een veel eenvoudiger niveau.

...

Koine Grieks (wat anders is dan Klassiek Grieks) was de gemeenschappelijke multiregionale vorm van Grieks die werd gesproken en geschreven tijdens de Hellenistische en Romeinse oudheid. De collectie van het Nieuwe Testament is in deze historische periode geschreven.

...

Dus ben ik het er niet mee eens dat het Nieuwe Testament voor het eerst in het Hebreeuws is geschreven en daarna in het Grieks is vertaald. In plaats daarvan denk ik dat het in het Grieks is geschreven door mensen die Joods dachten en wat misschien nog belangrijker is: in meerdere talen. Zie je ... de sprekers van verschillende talen weten ook in verschillende talen te denken. Wanneer ze echter spreken, importeren ze altijd in de ene taal iets dat van een andere komt. Het is nooit een kwestie van "als", maar alleen van "hoeveel".

Het belangrijkste punt gemaakt door christenen die geloven dat delen van het Nieuwe Testament oorspronkelijk in het Hebreeuws zijn geschreven, is dat het Nieuwe Testament vol is van Hebraïsmen.

Bron: https://blog.israelbiblicalstudies.com/jewish-studies/the-hebrew-new-testament/

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Bastiaan73:

Waar baseer je die zogenaamde 'ommezwaai van het NT in het Hebreeuws buiten Nederland' op en wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Dat ze overal behalve in Nederland het NT in het Hebreeuws lezen o.i.d.? Wat zijn die 'velerlei andere Bijbelse vondsten en geschriften buiten de Bijbel'? Noem eens één Bijbelse vondst? Eén 'geschrift buiten de Bijbel'? Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig.

Het viel me trouwens op dat je op dat andere forum ook niet met bronnen komt voor je beweringen en je daar een aantal opmerkingen over hebt gekregen. Dat versterkt de indruk dat je helemaal geen bronnen hebt, alleen een subjectief vermoeden.

http://forum.geloofsgesprek.nl/viewtopic.php?f=105&t=3563&sid=6aa3d4479d81b3e1a46f9aa344a09d0a&start=25

Hier een citaat van een Israëlische schrijver dat ik heb gevonden door even te Googelen op 'new testament hebrew' (met Google uit het Engels vertaald):

Bron: https://blog.israelbiblicalstudies.com/jewish-studies/the-hebrew-new-testament/

Bastiaan,

Om de Archeologische bewijzen te zien kan je gewoon oa naar Jeruzalem,de stad van David, de universiteit en het Museum.

Verder; lees je eigenlijk wel wat ik heb geschreven? daar staan nl een aantal geschriften opgesomd buiten de Bijbel!

Verder ben je net zo irritant als de zg anderen die ongefundeerde opm maken. dit is de zoveelste zogenaamde sneer van jouw kant.

Als je mijn topic op geloofsgesprek goed hebt gelezen dan zou je al de bewijzen vanzelf hebben gevonden, ipv mij zwart te maken.

Bronnen zijn er genoeg moet je alleen wel op de goed zoeken.

Trouwens al zou je de bewijzen op een presenteer blaadje krijgen, dan zou je waarschijnlijk wel weer iets anders vinden als excuus om het niet te onderzoeken.

en dan bedoel ik niet even googelen op internet.

succes met het zoeken want als je het werkelijk wilt dan zal je het vinden.

 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-2-2019 om 13:05 zei Raymond B:

k vertrouw Bijbels archeologie en studie iets meer als wkipedia als je het niet erg vind.

Ik zeg niet dat Joden helemaal geen Grieks spraken alleen onderling niet.

Verder moet je maar nalezen wat ik heb gezegd daar ik nooit heb beweerd dat er org Hebreeuwse manuscripten zijn van het NT of van het OT wat dat betreft.

Ook heb ik nooit beweerd dat er iets uit het NT bij de dode zeerollen is gevonden, waar haal je dat vandaan?

Dus alsjeblieft geen onzin verkopen over mij Bastiaan! je laatste  kreet mag je dus naar jezelf verwijzen

Wat je schrijft over Hebreeuws in Judea in relatie tot het NT, is grotendeels onjuist.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit Hand. 6, waarin het gaat over de Griekssprekende Joden bij de eerste christenen. Het christendom is dus vanaf het begin meertalig: Jezus en zijn volgelingen spraken waarschijnlijk Aramees, een een deel van de eerste christenen in Jeruzalem was primair Griekstalig. Hebreeuws werd in Jeruzalem en Judea ook wel gebruikt, maar dan vooral voor Joods-interne dingen en tijdens opstanden.

Bij het NT valt er niets van een oorspronkelijk Hebreeuws te merken. Wellicht wel van oorspronkelijk Aramees, maar dan eerder in de zin dat een woord of uitspraak in een eerdere fase vertaald moet zijn. De geschriften zelf zijn allemaal in het Grieks geschreven. Ook Mattheüs want die neemt vrijwel heel Marcus over dus die moet ook wel in het Grieks geschreven hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei emmaüsganger:

Te beginnen MT: 26,26 Mc: 14,22 Lc: 19,19-20. Bedoeld Hij werkelijk zijn lichaam,zoals Joh. 6,48-51?

Om te weten wat Yeshua daar zegt en doet moet je eerst wat ze precies op dat moment vieren.

Er is niets in het NT wat Hij zomaar doet of zegt, of toevallig daar is.

1 hint het is geen pasen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 4-2-2019 om 14:34 zei Raymond B:

Om te weten wat Yeshua daar zegt en doet moet je eerst wat ze precies op dat moment vieren.

Er is niets in het NT wat Hij zomaar doet of zegt, of toevallig daar is.

1 hint het is geen pasen.

Mattheüs 26: 17-19.  Ze vierden Pesach! Dat staat er.  Als je denkt dat het iets anders is,  schrijf dan waarom en praat niet in raadsels. 

Mijns inziens verandert dit niets aan de vraag van @emmaüsganger , of hij nu werkelijk zijn lichaam bedoelde. Om daar op in te gaan: ik zou niet weten waarom hier iets anders zou worden bedoeld. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

Marcus 14 (NBG51):

12 En op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, waarop men gewoon was het Pascha te slachten, zeiden zijn discipelen tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij heengaan en toebereidselen maken, opdat Gij het Pascha kunt eten?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Mattheüs 26: 17-19.  Ze vierden Pesach! Dat staat er.  Als je denkt dat het iets anders is,  schrijf dan waarom en praat niet in raadsels. 

Mijns inziens verandert dit niets aan de vraag van @emmaüsganger , of hij nu werkelijk zijn lichaam bedoelde. Om daar op in te gaan: ik zou niet weten waarom hier iets anders zou worden bedoeld. 

Nee, maar dat is nu juist het hele punt! Het NT verwijst niet voor niets daar naar toe, ze vierden idd Pesach en alles wat daarbij gebeurde en werd gezegd slaat op Pesach en tevens  wat Yeshua ging doen op die dag.

Dit is 1 van de schaduwen gesproken door Yeshua zelf en later door Paulus, met reden dat wij de link kunnen zien waarom ze oa dat 'feest' moesten vieren.

De Woorden die Hij gebruikt moet je in het licht van Pesach zien om werkelijk te begrijpen wat daar gebeurd.

Lukas 24:44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.

Kol.2:17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.

Voor diegene die denken dat Pesach niets met Zijn woorden te maken hebben het volgende;

Hoeveel Joden zullen woorden accepteren als vlees en bloed drinken van een mens waarbij bloed het meest gruwelijke was dat een gelovige Jood kon drinken?

bewerkt door Raymond B
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Raymond B:

Nee, maar dat is nu juist het hele punt! Het NT verwijst niet voor niets daar naar toe, ze vierden idd Pesach en alles wat daarbij gebeurde en werd gezegd slaat op Pesach en tevens  wat Yeshua ging doen op die dag.

Dit is 1 van de schaduwen gesproken door Yeshua zelf en later door Paulus, met reden dat wij de link kunnen zien waarom ze oa dat 'feest' moesten vieren.

De Woorden die Hij gebruikt moet je in het licht van Pesach zien om werkelijk te begrijpen wat daar gebeurd.

Lukas 24:44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.

Kol.2:17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.

Voor diegene die denken dat Pesach niets met Zijn woorden te maken hebben het volgende;

Hoeveel Joden zullen woorden accepteren als vlees en bloed drinken van een mens waarbij bloed het meest gruwelijke was dat een gelovige Jood kon drinken? 

Maar waarom schrijf je dan:

Op ‎4‎-‎2‎-‎2019 om 14:34 zei Raymond B:

Om te weten wat Yeshua daar zegt en doet moet je eerst wat ze precies op dat moment vieren.

Er is niets in het NT wat Hij zomaar doet of zegt, of toevallig daar is.

1 hint het is geen pasen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Raymond B:

dat beloof ik, je moet toch even verduidelijken wat je nu precies bedoelt? 

Eerst schrijf je: je moet je wel realiseren waarom ze daar waren, hint het is geen Pasen.

En als ik er dan op wijs dat ze daar wel waren om Pasen te vieren, ben je het er ineens mee eens dat ze daar waren om Pasen te vieren.

Vandaar mijn vraag waarom je eerst schreef dat het niets met Pasen te maken had.

Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Eerst schrijf je: je moet je wel realiseren waarom ze daar waren, hint het is geen Pasen.

En als ik er dan op wijs dat ze daar wel waren om Pasen te vieren, ben je het er ineens mee eens dat ze daar waren om Pasen te vieren.

Vandaar mijn vraag waarom je eerst schreef dat het niets met Pasen te maken had.

Wellicht voor jou dan een verassing, maar Pesach heeft niets maar dan ook niets met pasen te maken.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Raymond B:

Wellicht voor jou dan een verassing, maar Pesach heeft niets maar dan ook niets met pasen te maken.

Pesach (Hebreeuws) en Pascha (Grieks) zijn hetzelfde. Pasen is hiervan afgeleid. Het gaat om het paaslam. In de tijd van Exodus ging het om het bloed van dat onschuldige paaslam, dat aan de deurposten werd gestreken, waarna de engel des doods die deur oversloeg. Engels: to pass over.

Jezus Christus is het 'ultieme' Paaslam.

Kun je uitleggen waarom Pesach volgens jou niets maar dan ook niets met Pasen te maken heeft?

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Raymond B:

Wellicht voor jou dan een verassing, maar Pesach heeft niets maar dan ook niets met pasen te maken

Pesach is het joodse paasfeest. En dat weet jij ook wel. Met hints als 'het heeft niets met Pasen te maken' zorg je dus alleen maar voor onnodige verwarring. Waarom?

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Pesach is het joodse paasfeest. En dat weet jij ook wel. Met hints als 'het heeft niets met Pasen te maken' zorg je dus alleen maar voor onnodige verwarring. Waarom?

Beste beloof en Bastiaan,

Pesach =Pascha maar Pesach is niet pasen, is geen Joods paasfeest.

Ik weet wel dat dat doorgaans wordt gedacht en verteld door de kerk, dat heb ik ook jaren zo gevierd maar dat is dus niet zo, dat is nu pure misleiding.

Waarvoor denk je dat God zegt dat Zijn kinderen het niet moeten wagen om Zijn naam te gebruiken voor heidense feestjes?

Dit is 1 van de oorzaken dat Joodse gelovigen niets te maken willen hebben met christenen, zij weten dat het christelijk pasen het heidense vruchtbaarheids feest is van astarte, waarbij konijnen en eieren de symbolen daarvan zijn. Zij weten dat de origine van het verven van de eieren komt van de miljoenen baby's die geofferd zijn en met hun bloed de eieren rood werden geverft. maar je moet mij niet geloven, zoek het op in het engels 'origin easter'.

Trouwens waar denk je dat de Engelse naam easter of de Duitse naam ostern vandaan komen?

Pesach verteld exact het verhaal van Yeshua's dood en opstanding onze verlossing, de gebeurtenissen met Mozes en het volk is exact op de gebeurtenissen van Yeshua te leggen en ook op een ieder die bevrijd wordt van zijn /haar Egypte. pasen heeft over het heidense feest een christelijk sausje gestrooid zodat het net lijkt. 

De God van de Bijbel zegt met welke feesten Hij geeerd wilt worden, Zijn feesten slaan direct op het evangelie van Yeshua, wat Hij voor ons heeft gedaan en nog gaat doen.

Kerst en pasen zijn heidense varianten voor heidense goden, en ja dat kan je vieren maar nu heb je de keuze, geloof je werkelijk Gods Woord, heeft Hij dat echt gezegd? of geloof je de wereldse /kerk de miljoenen die het op heel de wereld vieren?

Nogmaals wil je echt weten wat Yeshua heeft bedoeld en gezegd met Pesach of ga je vrolijk door met eieren zoeken voor astarte? want Zijn Woorden zijn dan nietszeggend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Raymond B:

Beste beloof en Bastiaan,

Pesach =Pascha maar Pesach is niet pasen, is geen Joods paasfeest.

Ik weet wel dat dat doorgaans wordt gedacht en verteld door de kerk, dat heb ik ook jaren zo gevierd maar dat is dus niet zo, dat is nu pure misleiding.

Waarvoor denk je dat God zegt dat Zijn kinderen het niet moeten wagen om Zijn naam te gebruiken voor heidense feestjes?

Dit is 1 van de oorzaken dat Joodse gelovigen niets te maken willen hebben met christenen, zij weten dat het christelijk pasen het heidense vruchtbaarheids feest is van astarte, waarbij konijnen en eieren de symbolen daarvan zijn. Zij weten dat de origine van het verven van de eieren komt van de miljoenen baby's die geofferd zijn en met hun bloed de eieren rood werden geverft. maar je moet mij niet geloven, zoek het op in het engels 'origin easter'.

Trouwens waar denk je dat de Engelse naam easter of de Duitse naam ostern vandaan komen?

Pesach verteld exact het verhaal van Yeshua's dood en opstanding onze verlossing, de gebeurtenissen met Mozes en het volk is exact op de gebeurtenissen van Yeshua te leggen en ook op een ieder die bevrijd wordt van zijn /haar Egypte. pasen heeft over het heidense feest een christelijk sausje gestrooid zodat het net lijkt. 

De God van de Bijbel zegt met welke feesten Hij geeerd wilt worden, Zijn feesten slaan direct op het evangelie van Yeshua, wat Hij voor ons heeft gedaan en nog gaat doen.

Kerst en pasen zijn heidense varianten voor heidense goden, en ja dat kan je vieren maar nu heb je de keuze, geloof je werkelijk Gods Woord, heeft Hij dat echt gezegd? of geloof je de wereldse /kerk de miljoenen die het op heel de wereld vieren?

Nogmaals wil je echt weten wat Yeshua heeft bedoeld en gezegd met Pesach of ga je vrolijk door met eieren zoeken voor astarte? want Zijn Woorden zijn dan nietszeggend.

Beste Raymond,

Voor mij is Pasen het Bijbelse Pasen, dat zijn oorsprong heeft in Pesach/Pascha en het offer van Jezus Christus (het Lam) als hoogtepunt heeft. Met eieren zoeken en de paashaas heb ik niks en ik vermoed dat wel meer mensen daar niks mee hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Bastiaan73:

Beste Raymond,

Voor mij is Pasen het Bijbelse Pasen, dat zijn oorsprong heeft in Pesach/Pascha en het offer van Jezus Christus (het Lam) als hoogtepunt heeft. Met eieren zoeken en de paashaas heb ik niks en ik vermoed dat wel meer mensen daar niks mee hebben.

Prima Bastiaan als dat je keuze is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

Beste Raymond,

Voor mij is Pasen het Bijbelse Pasen, dat zijn oorsprong heeft in Pesach/Pascha en het offer van Jezus Christus (het Lam) als hoogtepunt heeft. Met eieren zoeken en de paashaas heb ik niks en ik vermoed dat wel meer mensen daar niks mee hebben.

Waar staat er in de Bijbel dat we Pasen moeten vieren? Het staat er niet, dus komt het uit andere (heidense) bronnen. Het Pasen wat hier in het westen wordt gevierd heeft verbanden met het heidense vruchtbaarheidfeest ter ere van Eostre. Vandaar die rare eieren en hazen etc.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Waar staat er in de Bijbel dat we Pasen moeten vieren? Het staat er niet, dus komt het uit andere (heidense) bronnen. Het Pasen wat hier in het westen wordt gevierd heeft verbanden met het heidense vruchtbaarheidfeest ter ere van Eostre. Vandaar die rare eieren en hazen etc.

Vraag je dat aan mij Sjako? Ik heb het woord 'vieren' niet gebruikt. Het gaat om de betekenis van het begrip/de term Pasen. Jezus wordt bijv. in 1 Kor. 5:7 'ons Paaslam' genoemd. Het Nederlandse woord Pasen stamt af van Pesach/Pascha. Althans, volgens mijn etymologisch woordenboek.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Bastiaan73:

Vraag je dat aan mij Sjako? Ik heb het woord 'vieren' niet gebruikt. Het gaat om de betekenis van het begrip/de term Pasen. Jezus wordt bijv. in 1 Kor. 5:7 'ons Paaslam' genoemd. Het Nederlandse woord Pasen stamt af van Pesach/Pascha. Althans, volgens mijn etymologisch woordenboek.

Ja, maar dat is niet het 'Christelijke' pasen. Dat gaat over het Joodse Paschafeest, het oude verbond. Een gedachtenis die we wel moeten houden is de gedachtenis van Jezus dood. Dan moeten we stilstaan met het enorme offer wat Jezus heeft gebracht en wat ons eeuwig leven kan schenken. Lukas 22:19

Hij nam ook een brood en sprak een dankgebed uit. Daarna brak hij het, gaf het aan hen en zei: ‘Dit betekent mijn lichaam, dat voor jullie gegeven zal worden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Jezus at toen mijn zijn discipelen het paschamaal en sloot toen een verbond met hen. Daarom herdenken we eens per jaar Zijn grote offer en wel rond het Paschafeest na zonsondergang.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

Ja, maar dat is niet het 'Christelijke' pasen. Dat gaat over het Joodse Paschafeest, het oude verbond. Een gedachtenis die we wel moeten houden is de gedachtenis van Jezus dood. Dan moeten we stilstaan met het enorme offer wat Jezus heeft gebracht en wat ons eeuwig leven kan schenken. Lukas 22:19

Hij nam ook een brood en sprak een dankgebed uit. Daarna brak hij het, gaf het aan hen en zei: ‘Dit betekent mijn lichaam, dat voor jullie gegeven zal worden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Jezus at toen mijn zijn discipelen het paschamaal en sloot toen een verbond met hen. Daarom herdenken we eens per jaar Zijn grote offer en wel rond het Paschafeest na zonsondergang.

Wat ik dan niet begrijp is waarom je het pasha feest dan niet viert, blijkbaar zegt het jou dus ook niets in het licht wat Yehovah deed en nog gaat doen.

Het ironische is dat je begrijp ik een Yehovah getuige bent,ook dan vraag ik me af een getuige waarvan?

Al zijn feesten zijn DE getuigen van wie Hij is, wat Hij heeft gedaan en nog gaat doen.

Als Hij zegt dat Zijn feesten daarom voor altijd zijn, en je viert het niet, waar heeft Hij dan gezegd dat je het niet meer hoeft te vieren.

Ik stel voor dat naar wie je luisterd in deze, zijn getuige noemt want de Bijbel is heel duidelijk dat al Zijn getuigen zo werden genoemd en straks nogmaals , indien ze doen wat Hij heeft gezegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid