Spring naar bijdragen

Kerken trekken de jeugd weer


Aanbevolen berichten

De EO kopt somber, dat Nederland God is kwijt geraakt.

Ik snap die somberheid eigenlijk niet zo, want de uitslagen zijn zoals ik het zie juist enorm hoopgevend.

Als je het goed leest gaat het met alle kerkgenootschappen van Nederland het weer beter en begint er herstel te komen in de krimpende kerkgenootschappen.

De jonge orthodoxie is in opmars in de RKK. De PKN stabiliseert zich in kerkbezoek en ook de activiteiten/ondernemingen nemen in de kerkgenootschappen toe. De kleine kerken weten zelfs de meerderheid van haar aanhang te binden in geloof en activiteit.

Waardoor komt het dat de kerken zich weten te herstellen? Ondanks dat cijfermatig de randkerkelijkheid nog erg krimpt in de RKK en de PKN en er nog kerkgebouwen gesloten worden, door de inmiddels al aanwezige vergrijzing.

Onder de jonge leden neemt het geloof juist toe. De leegloop wordt flink afgeremd.

Waardoor zou dat komen?

http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/ne ... t-geraakt/

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat het ledenaantal toeneemt in de kerken zou best kunnen, maar om de conclusie te trekken dat '''dus'' het geloof toeneemt vraag ik me af.

Ik denk eerder dat het verschijnen van moskee's toeneemt, maar daar durft men niet over te schrijven. De kerken onder de loupe nemen is veiliger wellicht.

Overigens is Nederland nooit een Christelijke natie geweest.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Toename is nog niet echt geconstateerd, als ik het stuk lees.

De islam neemt inderdaad toe, maar dat is duidelijk niet opgenomen in het stuk. Behalve dan dat 5 procent van de Nederlanders moslim is.

14 procent is gelovend in een persoonlijke God, van de Nederlanders.

Ik ga er van uit dat 1 op de 10 Nederlanders in een christelijke persoonlijke God geloofd.

Dat staat ongeveer gelijk aan Jordanië en Egypte.

Dat kerkgang af vlakt onder protestanten en onder de kleine orthodoxie stabiel is, laat voor mij zien dat het proteststantisme en Evangelische groepen de toekomst hebben in Nederland.

De tendens van "het wordt almaar minder" in de gevestigde kerken krijgt hiermee hoop.

Van de RKK weet ik dat er in sommige grote steden weer wat opleving is.

Over het grote geheel genomen, is het nog niet zo al te best.

Dit onderzoek laat zien dat de orthodoxe gelovigen tot veertig jaar wel trouwe aanhang kent.

Wat ook opvallend is, dat er buiten de kerken 17 procent van de mensen die nog een geloof hebben een christelijke geloof heeft in meerdere of mindere mate.

Geloven zit het hem dus niet altijd in kerkgang.

Ik vind het toch een positief stuk.

Nederlanders hebben moeite met positief denken, dat weet ik, maar toch.. het is beter dan de trend van de afgelopen jaren.

Uitsterven van het christendom wordt het gelukkig niet.

De vraag is waardoor het christendom toch blijkt stand te houden in kleinere verbanden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De EO kopt somber, dat Nederland God is kwijt geraakt.

Ik snap die somberheid eigenlijk niet zo, want de uitslagen zijn zoals ik het zie juist enorm hoopgevend.

Als je het goed leest gaat het met alle kerkgenootschappen van Nederland het weer beter en begint er herstel te komen in de krimpende kerkgenootschappen.

Hebben we hetzelfde artikel gelezen? Uit het artikel blijkt juist dat de uitslagen voor het geloof helemaal niet hoopgevend zijn. De verschuiving naar agnosticisme en atheïsme zet zich juist steeds verder door.

Ik vind het toch een positief stuk.

Uitsterven van het christendom wordt het gelukkig niet.

Als je de conclusies van het artikel doortrekt dan verdwijnt het christelijke geloof in Nederland vrijwel volledig.
Link naar bericht
Deel via andere websites
De EO kopt somber, dat Nederland God is kwijt geraakt.

Ik snap die somberheid eigenlijk niet zo, want de uitslagen zijn zoals ik het zie juist enorm hoopgevend.

Als je het goed leest gaat het met alle kerkgenootschappen van Nederland het weer beter en begint er herstel te komen in de krimpende kerkgenootschappen.

Hebben we hetzelfde artikel gelezen? Uit het artikel blijkt juist dat de uitslagen voor het geloof helemaal niet hoopgevend zijn. De verschuiving naar agnosticisme en atheïsme zet zich juist steeds verder door.

Ik vind het toch een positief stuk.

Uitsterven van het christendom wordt het gelukkig niet.

Als je de conclusies van het artikel doortrekt dan verdwijnt het christelijke geloof in Nederland vrijwel volledig.

Kennelijk lees je het dan ook veel te vluchtig door.

Kort op een rij maar:

De orthodoxe kerken doen het goed. 83 procent van haar leden geloven in een persoonlijke God.

In een orthodoxe stad als Ede, waar ik in oktober kom te wonen, is dat goed te zien. Daar zijn vijftig kerken en zijn er een aantal nog steeds groeiende. Ook in kerkbezoek. Zoals de Evangelische Gemeente, waar ik bij hoor.

In de PKN neemt het aantal gelovigen in een persoonlijke God wel af, maar het is nog steeds 77 procent. Ook neemt het kerkbezoek "niet of nauwelijks" af.

Noem je dat uitsterven?

Alleen de RKK doet het slecht. Wel kent het nog orthodox gelovige actieve jongere leden.

De kerk sterft dus niet uit en echt slecht gaat het enkel met de RKK.

Dat de meerderheid atheïstisch is, betekend niet dat het slecht gaat met de kerk.

Ook China is in meerderheid een atheïstische natie, maar de kerk groeit als kool.

Toch gaat daar krap 10 procent van de bevolking naar een kerk, zoals wordt geschat.

De verschuiving naar het atheïsme komt vooral door de achteruitgang van het ietsisme, New Age en het verdwijnen van een Vrijzinnig en midden orthodox christendom, als ik het goed zie.

Het orthodoxe christendom blijft beter gehandhaafd. Slechts een lichte afname, met kerkgang dat amper of "niet" achter uit gaat. Enkel over de RKK wat onduidelijkheden omtrent de orthodoxen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De vraag is waardoor het christendom toch blijkt stand te houden in kleinere verbanden.

Het Christendom houdt geen stand. Luther zei al: "Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken".

Ook weer zo'n dwarse uitspraak.

Kan je ook inhoudelijk reageren, zonder me het gevoel te geven dat mijn reacties niet deugen of onchristelijk zijn?

Zo heb ik niks aan wat je zegt. Het is off topic.

Is niet opbouwend, als je het mij vraagt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zijn er ook mensen die serieus willen reageren op het artikel en mijn vragen serieus nemen?

Het zijn oprechte vragen, in het belang van de toekomst van Nederland.

Concreet: ik wil weten wat God van Nederland verwacht in de toekomst.

Wat de toekomst van Gods kerk in Nederland is.

Dus nu geen onzin verder en echte antwoorden!

Dank u wel :D

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ook weer zo'n dwarse uitspraak.

Kan je ook inhoudelijk reageren, zonder me het gevoel te geven dat mijn reacties niet deugen of onchristelijk zijn?

Zo heb ik niks aan wat je zegt. Het is off topic.

Is niet opbouwend, als je het mij vraagt.

Jij bent het niet met uitspraken van de EO eens. Of juist wel, dat was niet duidelijk.

Dan geeft iemand ( Hitchens) een reactie en dan verwijt je hem dat hij het artikel te vluchtig doorleest.

Heb je in de gaten dat je met die kritiek zelf de deur dicht gooit?

En misschien boeit het onderwerp niemand. Dat komt ook voor op een forum. Je hebt ook reacties gehad op het andere forum dus aandacht genoeg toch?

Ik ben het met Hitchens eens trouwens. Hij geeft een heel serieus inhoudelijke reactie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
warningM.pngAdmod note:
Voor de gene die het nog niet snapten :)

Off-topic
Off-topic is een term die vaak in nieuwsgroepen en op forums gebruikt wordt. Het is een Engelse term die kan worden vertaald als "buiten het onderwerp". De term wordt ook offline gebruikt.

Wanneer er op het internet in een bepaald (discussie)onderwerp (thread) over andere zaken dan de kern van dat onderwerp wordt gesproken is dat off-topic. Wanneer off-topic-posts de voortgang van het gesprek belemmeren, worden zij als irritant gezien omdat het topic daardoor onoverzichtelijk wordt.

Er wordt vaak off-topic gegaan vanwege een discussie die voortvloeit uit de discussie die met het onderwerp te maken heeft. Ook zijn mensen snel geneigd om over koetjes en kalfjes te praten.

De tegenhanger van off-topic is on-topic. Dit zijn bijdragen die wel passen binnen het onderwerp.


offtopic posts zijn verwijderd.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Nou, weinig gelovigen vandaag die reageren, vrees ik.

Immers kan ik ook concluderen, dat het uitsterven van de kerk zou betekenen, dat God niet bestaat.

Immers had Hij beloofd, dat Hij zijn kudde zou hoeden.

De kerk kan gewoon niet uitsterven.

Zoals ik naar de cijfers kijk, dan sterft de kerk ook niet.

Ze neemt gewoon de omvang aan van een kleine kudde, de smalle weg.

Precies zoals het evangelie ons laat zien.

De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.

De kleine kudde is de ware kerk dat op het fundament van Christus in een rotsvaste geloof gebouwd is.

Hoewel het grote paleis op drijfzand, in elkaar stort bij de minste of geringste storm!

Omdat het geen rotsvast geloof kent.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik woon in een christelijke omgeving, jij ook Gaitema, nu maar ook in het verleden.

De kerken zitten vol op zondag, veel activiteiten door de week (maar steeds minder vrijwilligers melden zich). Toch zie ik landelijk wel die tendens, op vakantie zaten we wel eens in een kerk die nog niet voor 1/3 gevuld was.

Een aantal jaren geleden was geloven bijna weer een trend, alpha cursussen, celebrations etc etc. Maar neemt het af of is dat mijn observatie? Ik zie meer jongeren die studeren en daardoor vrijzinniger of niet meer gelovig zijn. Maar het is het beeld van Nederland en de westerse landen, in Latijns- Amerika lijkt het anders te zijn. Daar lijken de evangelische en R-KK kerk nog veel aantrekkingskracht te hebben.

Jongeren onder ons...hoe ervaren jullie dit??

Link naar bericht
Deel via andere websites
Nou, weinig gelovigen vandaag die reageren, vrees ik.

Dan maar als ex-gelovige....

Immers kan ik ook concluderen, dat het uitsterven van de kerk zou betekenen, dat God niet bestaat.

Immers had Hij beloofd, dat Hij zijn kudde zou hoeden.

Misschien hoedt Hij Ziij kudde nog steeds, maar staan ze op een andere wei.

De kerk kan gewoon niet uitsterven.

Natuurlijk kan dat wel.

Ze neemt gewoon de omvang aan van een kleine kudde, de smalle weg.

Precies zoals het evangelie ons laat zien.

Volgens mij groeit het christendom wereldwijd gezien nog steeds.

Twee miljard zou ik geen kleine kudde willen noemen.

Je neemt nu een klein hoekje van de totale wei als referentie. Is wellicht wat te beperkt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Nou, weinig gelovigen vandaag die reageren, vrees ik.

Dan maar als ex-gelovige....

Immers kan ik ook concluderen, dat het uitsterven van de kerk zou betekenen, dat God niet bestaat.

Immers had Hij beloofd, dat Hij zijn kudde zou hoeden.

Misschien hoedt Hij Ziij kudde nog steeds, maar staan ze op een andere wei.

De kerk kan gewoon niet uitsterven.

Natuurlijk kan dat wel.

Ze neemt gewoon de omvang aan van een kleine kudde, de smalle weg.

Precies zoals het evangelie ons laat zien.

Volgens mij groeit het christendom wereldwijd gezien nog steeds.

Twee miljard zou ik geen kleine kudde willen noemen.

Je neemt nu een klein hoekje van de totale wei als referentie. Is wellicht wat te beperkt.

De andere weide bedoel je wellicht de andere landen mee?

Als ex gelovige, vind ik dat je positief reageerd.

Het is ook logisch dat je als ex gelovige geloofd, dat de kerk kan sterven.

Ben je het ook met me eens, dat het sterven van de kerk wel tegenstrijdig is aan het geloof van de christenen?

Wereldwijd is het christendom heel groot. Ik ga er wel van uit dat het komt, omdat er heel veel christelijke minderheden zijn, in landen als China en Iran. Dat telt bij elkaar op nog beste aantallen. Op andere plaatsen zijn ze nog als staatskerk erg getalsmatig aanwezig. Zelfs in Scandinavië. Echter zie je dat dit niet betekent, dat ze ook allemaal even praktiserend zijn. Al kan het er wel een meerderheid zijn. Hoe christelijk die meerderheid is, dat is een interessante vraag.

Ik was in Rwanda. Bijna iedereen is er christelijk, maar ik zie ook gek genoeg veel verschil tussen arm en rijk. De rijken lijken weinig met die armoede te willen doen. Ik zou verwachten dat een christelijke natie meer gelijkheid zou kennen.

Ik denk daarom dat veel er ook een gewoonte is. Niet zo sterk doorleeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik woon in een christelijke omgeving, jij ook Gaitema, nu maar ook in het verleden.

De kerken zitten vol op zondag, veel activiteiten door de week (maar steeds minder vrijwilligers melden zich). Toch zie ik landelijk wel die tendens, op vakantie zaten we wel eens in een kerk die nog niet voor 1/3 gevuld was.

Een tiental jaren geleden was geloven bijna weer een trend, alpha cursussen, celebrations etc etc. Maar neemt het af of is dat mijn observatie? Ik zie meer jongeren die studeren en daardoor vrijzinniger of niet meer gelovig zijn. Maar het is het beeld van Nederland en de westerse landen, in Latijns- Amerika lijkt het anders te zijn. Daar lijken de evangelische en R-KK kerk nog veel aantrekkingskracht te hebben.

Jongeren onder ons...hoe ervaren jullie dit??

Zelf heb ik ook geleerd van de jongerenwerker in onze vorige gemeente, dat we positief moeten denken, willen we aantrekkingskracht hebben als kerk. Als we negatief denken, dan heeft dit ook gevolgen voor onze aantrekkingskracht.

Er zijn landelijk positieve verhalen van kerken in geseculariseerde gebieden. In Den Haag bijvoorbeeld zijn de kerken heel klein, maar wel bijzonder actief in de samenleving. Er zijn wel zorggebieden, vooral in kleinere geseculariseerde plaatsen, zoals veel in Drente, de Achterhoek, Noord Holland, Limburg en Noord Brabant.

Toch, zo op de landelijke cijfers af gaand, zie ik twee uitstijgens. De kleine orthodoxe kerken en de Evangelische kerken trekken nog hun aanhang mee. Misschien zouden zij daar een rol kunnen spelen.

Ik las eens van de stad Deventer dat er maar 2 PKN kerken over zijn en 1 RKK kerk. Erg weinig voor zo'n stad, maar er zit ook een goed draaiende Evangelische Gemeente en een 3GK kerk, van samenwerkende gereformeerd vrijgemaakten, Nederlands gereformeerden en christelijk Gereformeerden. In Hengelo Krimpen de PKN gemeentes wel, maar de meest confessionele gemeente heeft een zeer bevlogen charismatische predikant en kent wel redelijk wat jeugd. Die kerk zit zondags vol.

Van Duitsland (even een uitstapje) las ik van een klein vergrijsd dorp met een reformierde kirche dat ook amper nog bezocht wordt, dat er wel een paar goed draaiende huiskringen zijn. Ook dat kan de toekomst voor kleine plaatsen zijn.

Als sluit de dorpskerk, een paar huiskringen kunnen de toekomst betekenen.

In Duitsland zijn de cijfers trouwens nog dramatischer. 1 procent bezoekt een Lutherse kerk en 3,5 procent een katholieke kerk.

Ik geloof absoluut dat God die plaatsen niet vergeten is :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik geloof absoluut dat God die plaatsen niet vergeten is :)
Zijn er ook mensen die serieus willen reageren op het artikel en mijn vragen serieus nemen?

Het zijn oprechte vragen, in het belang van de toekomst van Nederland.

Concreet: ik wil weten wat God van Nederland verwacht in de toekomst.

Wat de toekomst van Gods kerk in Nederland is.

Dus nu geen onzin verder en echte antwoorden!

Dank u wel :D]

Ik hoop dat je mijn vraag serieus wilt nemen want ik weet niet precies wat je onder een echt antwoord verstaat en vragen ook gesteld mogen worden.

Geloof je dat God het aantal leden binnen de kerken regelt?

Ik vraag dit omdat in de Bijbel het Lichaam van Christus onverdeeld is. Er staat dat wij één Brood deelachtig zijn.

De kerk waar jij over spreekt is een organisatie wereldwijd met allerlei etiketjes opgeplakt.

De kerk in de Bijbel is een organisme en heeft maar één "etiket" ( in alle eerbied).

Je denkt dat God een plaats als Deventer niet vergeten is. Neem ik even een sprong naar die kerk in Orlando die op dit forum (al dan niet terecht) wordt betiteld als niet Christelijk o.a. en dan druk ik me nog voorzichtig uit.

Bemoeit God Zich dan wel of niet met deze kerk? Of lees met deze plaats in Amerika?

Er zijn kerken die het reguliere Christendom niet als Christelijk beschouwt. Er zijn denominaties waarvan men vindt dat er dwalingen worden gepredikt.

Wat is Gods hand hierin? Hoe zie je dat n.a.v. je geciteerde uitspraak.

En welke kerken zouden dan vallen onder "God's regie". Wat te doen met het WTG dus de Jeh. Getuigen, de Apostolische kerk, de 7e Dags Adventisten, het Nederlands Bijbelstudie Centrum, de Vergadering van Gelovigen, ( en dan nog eens die 22 verschillende kerken die er zijn waar ik woon). Dan die hele grote RKK wereldwijd, de Noorse Broeders, de groepering van Branham, De Amish, de Baptisten kerk uit Orlando enz.. enz...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het geloof in God verdwijnt steeds verder uit onze samenleving; Nederland is geen christelijke natie meer, dat zijn de belangrijkste conclusies uit het toonaangevende onderzoek 'God in Nederland' dat vandaag verschijnt. Het kerkbezoek blijft dramatisch dalen en het geloof in een persoonlijke God is sterk afgenomen, concluderen de onderzoekers]

Bovenstaand is een fragment uit het artikel wat de TS wil bespreken.

Nog een serieuze vraag wil ik stellen als dat niet als onzin wordt gezien:

Omdat de quote uit die publicatie bij mij de vraag oproept. Sinds wanneer is Nederland een Christelijke natie en wanneer is dat dan gestopt?

Hoe zie je dat?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vroeg laatst aan een kind van niet-gelovige ouders die om praktische redenen hun kind op een christelijke basisschool hadden of er veel kinderen in de klas geloven. Slechts een enkeling was het antwoord. Het is niet zo dat het merendeel van de ouders niet-gelovig zijn.

Dit was buiten onze bible-belt. Wellicht gaat het in die streek anders. Maar dit lijkt me geen uitzondering en het zal veel invloed op de toekomst van de religie in Nederland hebben.

Ik vraag me af of er iets is als een kritische-massa. Als het aantal gelovigen onder een bepaald percentage komt kan het wel eens heel snel gaan.

Ook China is in meerderheid een atheïstische natie, maar de kerk groeit als kool.

China is misschien officieel een atheïstische natie, maar het geloof roei je niet met een wet uit. Daar gaan generaties overheen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Kwispel

Ik kijk niet naar het dalende kerklidmaatschapcijfers van de PKN en de RKK van het onderzoek.

Ik ben gefocust op signalen van herstel en overlevend christendom.

Ik zie die in de cijfers wel terug. De PKN daalt amper "of niet" staat er in het onderzoek.

Maarliefst 51 procent van haar leden geloofd in een persoonlijke God. Dat is het voornaamste, dat er nog zo velen in God geloven. Veel meer dan in de RKK, maar ook daar nog steeds bijna 1 op de vijf van de leden.

Misschien bezoeken ze allemaal de kerk niet, dat weet ik wel zeker. Immers van de PKN weet ik dat niet de helft de kerk bezoekt. Van de RKK weet ik dat 9 procent van de leden de kerk bezoekt.

Het geloof overleeft dus.. dat is belangrijk en de kleine kerken kennen ook nog veel gelovigen.

De onderlinge verschillen wil ik niet over oordelen. God weet daarin wel een weg te vinden.

Toen we autopech hadden, werden we geholpen door leden van de Apostolische Genootschap.

Hoewel Vrijzinnig, mochten we er eten en hielpen ze ons verder.

God gebruikt mensen die door Zijn Liefde gestuurd worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Bonjour, het onderscheid tussen Christelijk onderwijs en Openbaar onderwijs is eigenlijk een heel apart hoofdstuk. Er is heel veel veranderd binnen voorschriften om je kind naar een Chr. of Openbare school te sturen. Mijn kleinkinderen zaten in Rotterdam/Beverwaard op school en zowel de Chr.. als de Openbare school werd voornamelijk bezocht door allochtonen die Islamitisch waren. Op de Chr. school was het suikerfeest even belangrijk als het Kerstfeest maar eigenlijk nog belangrijker.

Dus wat je vroeger meekreeg op de Chr. school qua Psalmversje leren en Bijbelverhalen beluisteren is daar niet meer aan de orde.

Ik woon op de Bijbelbelt en daar zijn er nog speciale Reformatorische scholen waar men op koningsdag op het schoolplein nog alle vaderlandse liedjes zingt met tenslotte ons volkslied.

De laatste toevoeging doe ik n.a.v. mijn eerdere post betr. God, Nederland en Oranje.

Overigens zijn er nog strenge voorschriften op die reformatorische scholen qua kleding.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vroeg laatst aan een kind van niet-gelovige ouders die om praktische redenen hun kind op een christelijke basisschool hadden of er veel kinderen in de klas geloven. Slechts een enkeling was het antwoord. Het is niet zo dat het merendeel van de ouders niet-gelovig zijn.

Dit was buiten onze bible-belt. Wellicht gaat het in die streek anders. Maar dit lijkt me geen uitzondering en het zal veel invloed op de toekomst van de religie in Nederland hebben.

Ik vraag me af of er iets is als een kritische-massa. Als het aantal gelovigen onder een bepaald percentage komt kan het wel eens heel snel gaan.

Ook China is in meerderheid een atheïstische natie, maar de kerk groeit als kool.

China is misschien officieel een atheïstische natie, maar het geloof roei je niet met een wet uit. Daar gaan generaties overheen.

De kerk in China groeit, krimpt niet beste.

Een miljoen chineschen was christen voor de revolutie van de jaren tachtig. Nu zijn het er ongeveer rond om en nabij 100 a 150 miljoen. Rond 30 miljoen van de drie zelfkerk (de staatskerk) geloof ik. De ondergrondse kerken is gissen geblazen, blijkt uit onderzoeken. De schattingen gaan uit vanaf 60 miljoen huiskerkleden en 10 miljoen RKK leden, ongeveer. Mensen keren het atheïsme daar de rug toe. Ook andere religies doen het daar goed.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Kwispel

Ik kijk niet naar het dalende kerklidmaatschapcijfers van de PKN en de RKK van het onderzoek.

Ik ben gefocust op signalen van herstel en overlevend christendom.

Ik zie die in de cijfers wel terug. De PKN daalt amper "of niet" staat er in het onderzoek.

Maarliefst 51 procent van haar leden geloofd in een persoonlijke God. Dat is het voornaamste, dat er nog zo velen in God geloven. Veel meer dan in de RKK, maar ook daar nog steeds bijna 1 op de vijf van de leden.

Misschien bezoeken ze allemaal de kerk niet, dat weet ik wel zeker. Immers van de PKN weet ik dat niet de helft de kerk bezoekt. Van de RKK weet ik dat 9 procent van de leden de kerk bezoekt.

Het geloof overleeft dus.. dat is belangrijk en de kleine kerken kennen ook nog veel gelovigen.

De onderlinge verschillen wil ik niet over oordelen. God weet daarin wel een weg te vinden.

Toen we autopech hadden, werden we geholpen door leden van de Apostolische Genootschap.

Hoewel Vrijzinnig, mochten we er eten en hielpen ze ons verder.

God gebruikt mensen die door Zijn Liefde gestuurd worden.

Ik ben gefocust op signalen van herstel en overlevend christendom.

En je vindt het voornaamste dat men in God gelooft?

Slechts 51 % van de PKN gelooft in een persoonlijke God, maar waar gelooft die andere 49 % dan in?

Want...

Je richt je dus op de statistieken en constateert n.a.v. de cijfers dat het geloof overleeft? Maar welk geloof bedoel je dan? Het geloof in God? Ik ken mensen die ook in een god geloven of ze zeggen dat er wel 'iets' zal zijn moet je die dan bij die procenten optellen? Ik heb geen idee.

Ik denk dat bij autopech iemand die totaal nergens in gelooft jou ook geholpen had. Zou die dan niet door Gods Liefde gestuurd zijn?

Ik meen mijn vragen heel serieus. Het is allemaal zo betrekkelijk snap je?

Je zegt dat God wel een weg weet te vinden tussen als die onderlinge verschillen.

Dan toch de vraag, geloof je dat God Zich bezighoudt met het ledenaantal binnen organisaties en dat Hij dat turft?

Als die verschillen niet belangrijk zijn, waarom is er binnen het genoemde systeem, zoals de geloofsbelijdenis zegt: "Ik geloof in ene algemene Christelijke kerk".

Ik geloof dat namelijk. "Gemeenschap der heiligen" enz..

Ik hoop dat je mij begrijpt wat ik bedoel te zeggen.

Je bent gefocust op het herstel van het Christendom althans op de signalen.

Maar als God ervoor zorgt en Zijn weg in al die verschillen vindt, wat is jouw taak dan hierin?

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Kwispel

Ik kijk niet naar het dalende kerklidmaatschapcijfers van de PKN en de RKK van het onderzoek.

Ik ben gefocust op signalen van herstel en overlevend christendom.

Ik zie die in de cijfers wel terug. De PKN daalt amper "of niet" staat er in het onderzoek.

Maarliefst 51 procent van haar leden geloofd in een persoonlijke God. Dat is het voornaamste, dat er nog zo velen in God geloven. Veel meer dan in de RKK, maar ook daar nog steeds bijna 1 op de vijf van de leden.

Misschien bezoeken ze allemaal de kerk niet, dat weet ik wel zeker. Immers van de PKN weet ik dat niet de helft de kerk bezoekt. Van de RKK weet ik dat 9 procent van de leden de kerk bezoekt.

Het geloof overleeft dus.. dat is belangrijk en de kleine kerken kennen ook nog veel gelovigen.

De onderlinge verschillen wil ik niet over oordelen. God weet daarin wel een weg te vinden.

Toen we autopech hadden, werden we geholpen door leden van de Apostolische Genootschap.

Hoewel Vrijzinnig, mochten we er eten en hielpen ze ons verder.

God gebruikt mensen die door Zijn Liefde gestuurd worden.

Ik ben gefocust op signalen van herstel en overlevend christendom.

En je vindt het voornaamste dat men in God gelooft?

Slechts 51 % van de PKN gelooft in een persoonlijke God, maar waar gelooft die andere 49 % dan in?

Want...

Je richt je dus op de statistieken en constateert n.a.v. de cijfers dat het geloof overleeft? Maar welk geloof bedoel je dan? Het geloof in God? Ik ken mensen die ook in een god geloven of ze zeggen dat er wel 'iets' zal zijn moet je die dan bij die procenten optellen? Ik heb geen idee.

Ik denk dat bij autopech iemand die totaal nergens in gelooft jou ook geholpen had. Zou die dan niet door Gods Liefde gestuurd zijn?

Ik meen mijn vragen heel serieus. Het is allemaal zo betrekkelijk snap je?

Je zegt dat God wel een weg weet te vinden tussen als die onderlinge verschillen.

Dan toch de vraag, geloof je dat God Zich bezighoudt met het ledenaantal binnen organisaties en dat Hij dat turft?

Als die verschillen niet belangrijk zijn, waarom is er binnen het genoemde systeem, zoals de geloofsbelijdenis zegt: "Ik geloof in ene algemene Christelijke kerk".

Ik geloof dat namelijk. "Gemeenschap der heiligen" enz..

Ik hoop dat je mij begrijpt wat ik bedoel te zeggen.

Je bent gefocust op het herstel van het Christendom althans op de signalen.

Maar als God ervoor zorgt en Zijn weg in al die verschillen vindt, wat is jouw taak dan hierin?

Ik vind jij erg negatief en verwijtend klinken.

Je doet nog steeds alsof ik het allemaal fout doe en het verkeerd zie, waarom doe je dat?

Ik maak ook uit jouw reactie op, dat je het onderzoek niet met interesse gelezen hebt, want je stelt erin vragen, die in het onderzoek al beantwoord zijn.

Het onderzoek zegt dat 51 procent geloofd in een persoonlijke God, die lid zijn van de PKN.

Mag ik daar waarde aan hechten? Of wil je me dat verbieden?

Ik zeg dat ik niet gefocust ben op kerkledenaantal, waarom dram je daar dan over door?

Ik zeg dat ik hetpositief vind, dat de krimp niet lijkt door te zetten, wat kerkbezoek van de PKN betreft.

Ben ik de enige die dat gelezen heeft?

Ik vind jouw reacties niet bemoedigend.

In de Bijbel staat dat we met onze broeders en zusters moeten samen komen.

Jij lijkt te zeggen, alsof dat niet belangrijk is en dat je met iedereen wel kan samen komen, die maar goed doet.

Als dat zo is, waardoor worden we dan gevoed?

Hebben wij geen gemeente meer nodig?

Verder heb ik wat gezegd over anders gelovigen, heb je dat dan niet gelezen?

Ben je wel geïnteresseerd in wat ik denk en zeg?

Ik word volgend jaar vader. Wat heb ik mijn kind door te geven of wil je beweren dat mijn kind toch wel atheïstisch zal worden, omdat de kerk uitsterft. Moet ik blij zijn als die als atheïst soms wel wat goeds doet?

Leuke toekomstbeeld!!!

Nee, ik vind het terecht dat ik mij optimistisch gestemd weet door de herstel en handhaving van menig kerkgenootschap en vooral wat betreft de Evangelische gemeente, waar ik nu lid van ben.

Immers ga ik voor de toekomst, dat mijn kind een goede opvoeding in geloof met Jezus Christus krijgt en ook vriendjes, vriendinnetjes en een huwelijkspartner in de christelijke kringen kan vinden.

Het gaat om de toekomst van onze kinderen en onze natie. Zal het Licht nog schijnen in de kerken?

Ik zie in het onderzoek, dat in ieder geval mijn gemeente waar ik lid van ben, een grote kans maakt, maar ook de kerken waar mijn familie lid van zijn hebben nog toekomst: de PKN en de RKK. Dat laatste wel met enige zorg, maar toch.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De andere weide bedoel je wellicht de andere landen mee?

Eigenlijk bedoel ik daar andere geloven mee en ook een andere manier van geloven.

Als ex gelovige, vind ik dat je positief reageerd.

Het komt idd nogal eens voor dat ex-gelovigen wat doorschieten in negativiteit.

Zelf heb ik die behoefte niet. Om twee redenen: ex-gelovig betekent voor mij niet dat ik niet meer geloof in een scheppende kracht.

Tweede reden is dat ik wel zie dat voor veel mensen het christendom een bron van inspiratie is en troost.

Het heeft dus zeker waarde.

Ben je het ook met me eens, dat het sterven van de kerk wel tegenstrijdig is aan het geloof van de christenen?

Daar kan ik me van alles bij voorstellen.

Ik denk daarom dat veel er ook een gewoonte is. Niet zo sterk doorleeft.

Dat denk ik ook.

Voor mij waren er andere problemen waardoor ik ben afgehaakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste Gaitema, dat je vader wordt is mij bekend. Ik ben moeder en grootmoeder.

Dus ik weet heel goed wat het betekent om te kijken naar de toekomst van onze kinderen in ons Nederland. Daarom ging ik in op het fenomeen wat iemand noemde t.a.v. het onderwijs. Dat baarde mij veel zorgen.

Ik vind juist dat je op mijn post zo agressief reageert en geen onderscheid kunt maken tussen kritische vragen en persoonlijke aanvallen.

Dat is erg jammer.

Je verwijt mij dat ik het stuk niet goed heb gelezen, ik kan je met de hand op mijn hart zeggen dat ik het driemaal heb gelezen.

Maar als je mij hier op dit forum zwart wilt maken en zo wilt triggeren dat ik straks weer een ban krijg, lijkt het mij verstandig dat ik niet meer inga op je post.

Je wilt bemoedigd worden en dat is ongetwijfeld niet mijn sterkste kant.

Ik ben kritisch t.a.v. het onderzoek en heb daar vragen over gesteld en dat is geen 'drammen' maar ik herhaal de vragen omdat je ze niet beantwoordt of niet wilt of kunt beantwoorden.

In de Bijbel staat niet dat we met onze broeders en zusters moeten samenkomen. Als je dat beweert moet je dat onderbouwen.

Je legt me ook woorden in de mond die ik helemaal niet heb gezegd.

Ja misschien wil ik wel met iedereen samenkomen, dat zou een aardige vraag zijn die je mij zou kunnen stellen, maar aan insinueren heeft niemand iets.

Weet je Gait, en dat meen ik echt. De toekomst van je kind ligt niet in de hand van een Nederlandse natie of in de handen van Christelijke kerken, de toekomst van jouw kind heb je zelf in de hand.

Wat ontbreekt in de gezinnen is een Christelijke opvoeding of noem het een Bijbelse opvoeding, dat is niet het onderwerp, maar je zou in Jeruzalem beginnen.

Wat ik om mij heen zie binnen kerkelijke gezinnen is dat men nauwelijks weet als ouders waar hun kinderen mee bezig zijn en ik doel op die Ipods en op internet. Men eet kijkend naar de tv op de bank met het bord op schoot. Bidden of danken of Bijbellezen of voorlezen uit de kinderbijbel. Het is uit de tijd. En dat is het toekomstbeeld van de leegloop straks in de kerken.

Een jongeman zei onlangs: "De dominee zegt dat je uitverkoren moet worden om bij God te behoren en dat God het geloof aan je geeft".

Tot nu toe heb ik niets van Hem ontvangen, dus als ik er dan toch niet bij hoor dan ga ik genieten van wat de wereld mij te bieden heeft dan kom ik maar in de hel, maar dan heb ik tenminste een leuk leven gehad".

Dat is de leer van de uitverkiezing en dat is dus PKN o.a. en daar ligt niemand wakker van.

Dat bedoel ik met relatief.

Wij hebben gelovige kinderen Goddank en ook zelfs gelovige kleinkinderen en ik kan je zeggen dat het bezoeken van een kleine thuisgroep waar men Bijbelstudie doet en het organiseren van jonge gezinnen om gezamenlijk Bijbelstudie te doen hun grootste passie is. Kerkbezoek is helemaal niet in beeld. En dat soort groepjes waar men als kinderen Gods samenkomt is helemaal niet bekend bij de EO of de NPO dus dat wordt helemaal niet in kaart gebracht dus geeft dat stuk wat ik 3 keer gelezen heb geen duidelijk beeld van de werkelijkheid.

Wij zouden als gezin slecht of helemaal niet scoren in die tabellen van cijfertjes.

Maar één ding weet ik. Onze namen staan geschreven in het Boek des Levens.

En als ik niet geïnteresseerd was in wat jij hebt gezegd, had ik niet zo nauwkeurig geweten dat je op mijn vragen nauwelijks antwoord geeft en misschien kun je dat ook niet.

Geen probleem.

Ik hoop dat je optimistisch gestemd blijft over je Evangelische gemeente waar je lid van bent, maar staar je er niet blind op en.... vest op koningskinderen ook maar geen vertrouwen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid