Spring naar bijdragen

Tao - een persoonlijke impressie.


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 50
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

P.S. Voor erg in-gewikkelde mensen zijn deze boekjes veel te moeilijk, want niet genoeg ingewikkeld.

Teveel ingekapseld bedoel je?

Tja, veel mensen kunnen niet overweg met een simpele waarheid, die hun eigen zwaar bevochten eigen waarheden aanvechten.

Is dat wat je bedoelt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
P.S. Voor erg in-gewikkelde mensen zijn deze boekjes veel te moeilijk, want niet genoeg ingewikkeld.

Teveel ingekapseld bedoel je?

Tja, veel mensen kunnen niet overweg met een simpele waarheid, die hun eigen zwaar bevochten eigen waarheden aanvechten.

Is dat wat je bedoelt?

Ja. Dat heb je even goed gezegd. *:}

Poeh zegt het zo:

'Konijn is knap', zei Poeh peinzend.

'Ja', zei Knorretje, 'Konijn is knap.'

'En hij heeft Hersens.'

'Ja', zei Knorretje, 'Konijn heeft Hersens.'

't Was een hele tijd stil.

'Daardoor komt het zeker,' zei Poeh, 'dat hij nooit iets begrijpt.'

Tao van Poeh, p.25

:)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Overigens is volgens mij (t is al weer n tijdje geleden) de overbekende vertaling van de "dao4 ke3 dao4 fei1 chang2 dao4" waar aan hier gerefereerd wordt, niet zozeer de juiste, maar de meest waarschijnlijke. Volgens mij weet men t niet 100% zeker wat t betekent. Het Chinees van die tijd is echt heel, héél anders. Kan kijken of ik er wat over kan vinden. Maar heb t n beetje achter me gelaten eerlijk gezegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@MN

Heb je het idee dat ook de wezenlijke strekking anders kan zijn?

Zoals met veel oude geschriften in oorspronkelijke taal en schrift kunnen in de loop der eeuwen veel woorden anders begrepen en/of geïnterpreteerd worden en zo ook anders vertaald.

Wat mi. vooral evident is als het gaat om details en de invulling van veel begrippen.

Maar bij iets heel eenvoudigs als slechts het benoemen van kernbegrippen, zonder tijd en plaatsgebonden uitweidingen, kan daar mi. veel minder mis in gaan, zolang er in de loop der tijd een continuïteit is geweest in het gebruik ervan.

Bij ingewikkelde uitleg, vaak nog met metaforische en tijd- en plaatsgebonden voorbeelden loop je veel meer dat gevaar.

Daarom vind ik de simpele bewoordingen van de schrijver van Pooh zo geniaal.

Dit nog buiten het feit om, dat er ook veel verloren gaat van de oorspronkelijkheid bij een bewuste wezenlijke aanpassing naar andere inzichten oiv. tijd en cultuur en met een bewust tenietdoen en verbannen van alle voorgaande, van bovenaf bepaald door zg. autoriteiten.

Dat is een enkele maal gebeurd bij religies en ideologieën, waardoor van het oorspronkelijke wezen van de teksten weinig zekerheid meer overgebleven is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoi Maria, ik spreek n beetje Chinees en wat ik bedoel is dat de zowel de manier van schrijven alsmede de betekenis van de karakters echt flink veranderd is. Als ik de tekst é“å¯é“éžå¸¸é“ zou vertalen met t huidige Chinees zou de betekenis precies andersom zijn, te weten "de Dao die je kunt Dao is héél erg de Dao". Nou spreek ik alleen modern Mandarijn, maar ik heb me destijds behoorlijk op Daoism ingelezen en kwam er toen achter dat men t niet 100% zeker wist wat de zin betekende. Maar de betekenis zoals nu algemeen wordt aangenomen is wel de meest waarschijnlijke. Ik probeer het verder niet in twijfel te trekken of aan te vallen hoor, meer een stukje achtergrond informatie wat zo maar bij me opkwam. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd of er alternatieve vertalingen waren... als ik t vind, hoor je t van me :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Laat de sciëntisten t maar niet horen. Die krijgen n hartverzakking.

De Tao zegt dat sciëntisten niet bestaan, sciëntisten hebben dat dan ook nauwkeurig onderzocht. Probleempje is dat ze daar niets over kunnen zeggen, het zou immers niet meer Tao zijn. Anderen claimen wetenschappers te zijn, knap lastig is het. :D

Link naar bericht
Deel via andere websites
"De Geest van Woe Wei: stroomt als water, weerspiegelt als een spiegel en reageert als een echo.", aldus Poeh. :D

Poeh kan veel zeggen, ik kaats deze gewoon terug. Wees volgende keer enkel een beetje voorzichtig als je aan een grassprietje trekt, vorige keer heb je heel het universum danig opgeschrikt. :D

Link naar bericht
Deel via andere websites

Inderdaad en bovendien komt het met de woorden van Christus overeen, die zei dat Hij De Weg IS. De Heer zei niet dat hij "de enige weg" is, maar "dé Weg". Iemand die tot geloof cq de realisatie komt, is De Weg gegaan. En soms gaat De Weg langs het pad van taoisme. Sterker nog, ik denk dat de hoofdlijnen van Tao en ook het "edele achtvoudige pad" van het hart van Boeddha's leer, des Christus zijn. Ook buiten het christendom is waarheid te vinden, ook al is die fragmentarisch en gebroken.

Mooie post Anja. Wisten jullie trouwens dat het woord 'Logos' in de Bijbel in t Chinees vertaald wordt met 'Dao'? :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mooie post Anja. Wisten jullie trouwens dat het woord 'Logos' in de Bijbel in t Chinees vertaald wordt met 'Dao'? :)

Interessant nieuwtje, 'logos' doet altijd denken aan een oude vriend. :D

B1: Maar hoewel deze leer [logos] eeuwig waar is, blijkt hij voor mensen al even onbegrijpelijk voordat ze hem het eerst horen als daarna. Hoewel alles in overeenstemming met deze leer verloopt, lijken ze onwennig als ze kennis maken met het soort uitspraken en feiten die ik aanvoer als ik ieder ding ten gronde [fysis] uitleg en verklaar hoe het is. Mijn medemensen weten niet wat ze in wakende toestand doen, zoals ook slapers niet beseffen wat ze doen.[n 13]

B114: Om met verstand te spreken, moet men sterkte putten uit wat de standaard van alles is, zoals een gemeenschap sterkte put uit de wet [nomos], maar in nog sterkere mate. Alle menselijke wetten teren op één goddelijke wet. Die heerst zoals het haar goeddunkt, en omvat en overstijgt alle wetten.[n 14]

B2: Maar hoewel deze leer algemeen geldig is, houden de meeste mensen er hun leven lang een eigen mening op na.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heraclitus

Link naar bericht
Deel via andere websites

Denk je dat Jezus interesse had in diverse religies en filosofieën ? Hij haalde veel teksten uit het O.T. aan die hij zoals vele Joden heel goed kende. De Farizeeën en Schriftgeleerden trachten Jezus te doen struikelen, maar stonden in feite versteld van zijn antwoorden. Hij zei menigmaal : "Er staat geschreven......... " Bedoelde hij daarmee andere manuscripten dan de bijbel ? Neen toch ? Ook de apostelen verwezen regelmatig naar het O.T.

Excuseer me dat ik een simpel antwoord geef.

Maar daarmee is het wel het meest duidelijk.

Als je over dingen uit de Bijbel spreekt en de bron erbij wil halen, dan geef je uiteraard geen bladzijde nummer uit De sprookjes van Moeder de gans.

Maar betekent dat dan ook meteen dat je geen enkel sprookje kent?

Als er aangehaald wordt dat iets geschreven staat in een bepaald boek, betekent dat dan ook meteen, dat je nooit iets anders te weten bent gekomen dan hetgeen geschreven is in dat boek?

In Kolossenzen 2 : 8 lezen we :

Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus

Ik weet niet wie dit vertaald heeft, maar het woord filosofie hier zo gebruiken is een aanfluiting voor de Nederlandse taal en voor het begrip filosofie.

In Kolossenzen 2 : 8 lees ik in een andere vertaling:

8 Let er op dat jullie je niet laten bedriegen door de zogenaamde wijsheid en mooie praatjes van andere mensen. Want hun ideeën zijn menselijke ideeën.........enz.

Een korte uitleg

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr.. Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.

In het dagelijks spraakgebruik wordt de term filosofie gebruikt om elke vorm van wijsheid of levensbeschouwing aan te duiden (zoals in "iemands filosofie") of iemands uitgangspunten (zoals in "het sluit niet aan op de filosofie achter dit plan"). Dit verschilt van het begrip filosofie in een academische context, zoals deze in dit artikel gehanteerd wordt.

Zo is dat, Maria. Bovendien: sommige christenen maken nogal eens de filosofie (Filo- Sophia, liefde voor de wijsheid) zwart en bestempelen het als des duivels. Dit is totale onzin, want de Heilige Schrift spreekt helemaal niet afwijzend tegenover liefhebbers van de wijsheid.

Ps.111

De vreze des HEREN is het begin der wijsheid,

een goed inzicht hebben allen die ze betrachten.

Zijn lof houdt eeuwig stand.

Als er in de Schrift kritiek wordt geuit op wijsheid, gaat het om de inhoud van die wijsheid. Niet om de herkomst. God kan ook bij heidenen die wijsheid rechtstreeks in het hart schrijven.

Rom 2:14 Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. 15 Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. 16 Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.

Dit toont duidelijk aan dat het niet om de menselijke herkomst van Sophia gaat, maar om de Goddelijke bron ervan. Komt deze wijsheid, deze Sophia, overeen met de Bijbel, dan kan men niet van 'afgoderij' spreken. Maar als die wijsheid, die Sophia, de Schrift tegenspreekt, dan onderzoekt een gelovige kritisch en kan dan eventueel inhoudelijk haar of zijn weerwoord geven. Dus op basis van inhoud, en niet door verdachtmaking van de filosofie!

Wie het dus niet eens is met Poeh, mag gaan vertellen waar Jezus dan zegt dat je je overal zorgen om moet maken, dat je 's nachts beter kunt wakker liggen van het piekeren, bijvoorbeeld. :D

Hand.5:38:

Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, 39 maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.

Dus bijvoorbeeld het WTG, dat alle filosofie in een duister licht tracht te plaatsen, zou wel eens tegen God aan het strijden kunnen zijn daarmee.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Inderdaad en bovendien komt het met de woorden van Christus overeen, die zei dat Hij De Weg IS. De Heer zei niet dat hij "de enige weg" is, maar "dé Weg". Iemand die tot geloof cq de realisatie komt, is De Weg gegaan. En soms gaat De Weg langs het pad van taoisme. Sterker nog, ik denk dat de hoofdlijnen van Tao en ook het "edele achtvoudige pad" van het hart van Boeddha's leer, des Christus zijn. Ook buiten het christendom is waarheid te vinden, ook al is die fragmentarisch en gebroken.

Mooie post Anja. Wisten jullie trouwens dat het woord 'Logos' in de Bijbel in t Chinees vertaald wordt met 'Dao'? :)

Hey, dat wist ik nog niet, Mystic. Bedankt voor deze informatie. *:}

Logos is in de bijbel vertaald met woord, maar het betekent veel meer dan dat, het betekent ook bewustzijn, het denkvermogen, de rede.

Link naar bericht
Deel via andere websites
"De Geest van Woe Wei: stroomt als water, weerspiegelt als een spiegel en reageert als een echo.", aldus Poeh. :D

Poeh kan veel zeggen, ik kaats deze gewoon terug. Wees volgende keer enkel een beetje voorzichtig als je aan een grassprietje trekt, vorige keer heb je heel het universum danig opgeschrikt. :D

Een grapjas had een kunstgrassprietje tussen de grassprietjes geplant. Plastic. Dat hoort niet in het milieu thuis. :E We zullen de reinigingsdienst vragen die de volgende keer wat voorzichtiger uit te graven in plaats van eruit te trekken. Dat moet wel snel en vakkundig gebeuren dan, anders eten de schapen het kunstgras en gaan dood. ;) Kunstgras kan er zeer aanlokkelijk uitzien, schoner dan echt gras, maar het is niet bevorderlijk voor de gezondheid van schapen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zie je nou wel, typisch scientistengedrag. Een wetenschapper had zoiets nooit voorgesteld.

Wacht tot de morosofen op het toneel verschijnen, sciëntisme zal er dan heel anders uitzien. :D

Geloof het of niet, maar we bijten ons stuk op het verzinnen van creatieve titels voor deze experimentele blogreeks. We omschreven huismorosoof Harrie Weggelaar eerder als een communicatieve wolvenklem. Dat bleken geen loze woorden: hij blijft mensen aantrekken die zijn theorie proberen te begrijpen of ontkrachten. Of ertegen fulmineren. Ergens moet zijn vastberadenheid te prijzen vallen, al weten we nog niet helemaal waar.

http://grenswetenschap.nl/blogbib.asp?bib=62

Link naar bericht
Deel via andere websites
Een grapjas had een kunstgrassprietje tussen de grassprietjes geplant. Plastic. Dat hoort niet in het milieu thuis. We zullen de reinigingsdienst vragen die de volgende keer wat voorzichtiger uit te graven in plaats van eruit te trekken. Dat moet wel snel en vakkundig gebeuren dan, anders eten de schapen het kunstgras en gaan dood. ;) Kunstgras kan er zeer aanlokkelijk uitzien, schoner dan echt gras, maar het is niet bevorderlijk voor de gezondheid van schapen.

Ja, goed idee. Tao heeft voor- en nadelen, we krijgen oneindig veel tijd om onze eigen dwaasheden te doorzien, garantiebewijzen worden echter niet uitgedeeld. En dat blijft oneindig lang doorgaan, ik begrijp nu veel beter wat er bedoeld wordt met 'burnout'. :D

Link naar bericht
Deel via andere websites

Logos is in de bijbel vertaald met woord, maar het betekent veel meer dan dat, het betekent ook bewustzijn, het denkvermogen, de rede.

Johannes 1 : 1 geeft de definitie van het 'Woord' : 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Het "Woord" was Jezus in de hemel vóór hij naar de aarde kwam.

Johannes 1 : 14,15 maakt het duidelijk :

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.

(Statenvertaling).

Link naar bericht
Deel via andere websites

Logos is in de bijbel vertaald met woord, maar het betekent veel meer dan dat, het betekent ook bewustzijn, het denkvermogen, de rede.

Johannes 1 : 1 geeft de definitie van het 'Woord' : 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Het "Woord" was Jezus in de hemel vóór hij naar de aarde kwam.

Johannes 1 : 14,15 maakt het duidelijk :

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.

(Statenvertaling).

Ja. De logos is het Bewustzijn van God. Christus dus. Jezus is de vleesgeworden logos. Wat vlees werd is niet een met vlees overtrokken bijbel, maar het Bewustzijn van God Zelf. Wat vlees werd is geen woord en geen inkt op papier, maar het Bewustzijn van God, dat Mens werd. God Die Mens werd. In den beginne was er het bewustzijn, en het bewustzijn was bij God en het bewustzijn was God. En niets is geworden zonder dat. De logos. En niet inkt op papier. Die inkt kwám op dat papier, dankzij datzelfde Bewustzijn, God. Maar die inkt op dat papier is God niet. Het is het Beslag daarvan, de Afschrift.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Johannes 1 : 1 geeft de definitie van het 'Woord' : 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Het "Woord" was Jezus in de hemel vóór hij naar de aarde kwam.

Johannes 1 : 14,15 maakt het duidelijk :

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.

(Statenvertaling).

Fijne aanvullende vingerwijzing, waarvoor dank.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Logos is in de bijbel vertaald met woord, maar het betekent veel meer dan dat, het betekent ook bewustzijn, het denkvermogen, de rede.

Johannes 1 : 1 geeft de definitie van het 'Woord' : 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Het "Woord" was Jezus in de hemel vóór hij naar de aarde kwam.

Johannes 1 : 14,15 maakt het duidelijk :

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.

(Statenvertaling).

Ja. De logos is het Bewustzijn van God. Christus dus. Jezus is de vleesgeworden logos. Wat vlees werd is niet een met vlees overtrokken bijbel, maar het Bewustzijn van God Zelf. Wat vlees werd is geen woord en geen inkt op papier, maar het Bewustzijn van God, dat Mens werd. God Die Mens werd. In den beginne was er het bewustzijn, en het bewustzijn was bij God en het bewustzijn was God. En niets is geworden zonder dat. De logos. En niet inkt op papier. Die inkt kwám op dat papier, dankzij datzelfde Bewustzijn, God. Maar die inkt op dat papier is God niet. Het is het Beslag daarvan, de Afschrift.

En dan menen mensen dat de bijbel moeilijk te begrijpen is :? Ik begrijp nu waarom de bijbel zegt je tijd niet te verliezen aan gefilosofeer. (weet niet of dat woord bestaat ?)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Johannes 1 : 1 geeft de definitie van het 'Woord' : 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Het "Woord" was Jezus in de hemel vóór hij naar de aarde kwam.

Johannes 1 : 14,15 maakt het duidelijk :

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.

(Statenvertaling).

Ja. De logos is het Bewustzijn van God. Christus dus. Jezus is de vleesgeworden logos. Wat vlees werd is niet een met vlees overtrokken bijbel, maar het Bewustzijn van God Zelf. Wat vlees werd is geen woord en geen inkt op papier, maar het Bewustzijn van God, dat Mens werd. God Die Mens werd. In den beginne was er het bewustzijn, en het bewustzijn was bij God en het bewustzijn was God. En niets is geworden zonder dat. De logos. En niet inkt op papier. Die inkt kwám op dat papier, dankzij datzelfde Bewustzijn, God. Maar die inkt op dat papier is God niet. Het is het Beslag daarvan, de Afschrift.

En dan menen mensen dat de bijbel moeilijk te begrijpen is :? Ik begrijp nu waarom de bijbel zegt je tijd niet te verliezen aan gefilosofeer. (weet niet of dat woord bestaat ?)

Tsja, sommige gelovigen zouden het Johannesevangelie nog liever schrappen dan er ook maar een sconde langer bij stil te staan. Er zijn er zelfs die het niet als Bijbelboek erkennen. Het is maar goed dat de Kerkvaders Thomas niet in de canon hebben opgenomen, want dat zou een ramp zijn geweest voor letteralisten. Er zijn er onder gelovigen zelfs die ook Johannes liever zouden schrappen. :#

Link naar bericht
Deel via andere websites
Tsja, sommige gelovigen zouden het Johannesevangelie nog liever schrappen dan er ook maar een sconde langer bij stil te staan. Er zijn er zelfs die het niet als Bijbelboek erkennen. Het is maar goed dat de Kerkvaders Thomas niet in de canon hebben opgenomen, want dat zou een ramp zijn geweest voor letteralisten. Er zijn er onder gelovigen zelfs die ook Johannes liever zouden schrappen. :#

Bedoel je het onderstaande?

Het Thomas evangelie, toegeschrevan aan Thomas de Ongelovige, is een tekst uit de begintijd van het christendom, maar met een heel andere boodschap dan die van het traditionele christendom. Het evangelie van Thomas is de meest oorspronkelijke brontekst van de gnosis. Die tekst was verloren gegaan, maar werd in 1945 weer teruggevonden.

http://www.thomasevangelie.info/start/

Link naar bericht
Deel via andere websites

En dan menen mensen dat de bijbel moeilijk te begrijpen is :? Ik begrijp nu waarom de bijbel zegt je tijd niet te verliezen aan gefilosofeer. (weet niet of dat woord bestaat ?)

Deze woorden van Anja zijn nu juist de gevolgen en de uitingen van gefilosofeer.

Naast letterlijke betekenissen ook de achtergronden ervan proberen te zoeken.

Naast de letterlijke achtergronden de symboliek te zoeken in de woorden.

Typisch joods, maar voor ons vaak minder goed te begrijpen.

Alleen met een beetje filosofie en kennis ervan kun je het uitleggen.

Het gevaar is dus dat je klakkeloos het uitleggen van anderen daarin zou kunnen gaan volgen.

Anderen, die steeds weer iets proberen uit te leggen naar hun eigen wensen en hun eigen gelijk toe.

Dat is waarvoor wordt gewaarschuwd.

Onderzoekt alles op zijn oorsprong en laat je niet leiden door morosofen.

Anja heeft het trouwens goed uitgelegd wat meestal in de theologie hieronder word verstaan.

Ik zou nog een stapje verder, maar wsl een andere richting op willen gaan.

In de ontwikkeling van de mens als intellectueel wezen, was het ontwikkelen binnen het bewustzijn van taalgevoel en "het woord" een onmetelijk grote stap richting overdracht van kennis.

Het begrip "het woord" wat staat voor de ontwikkeling van taal en communicatie is essentieel geweest voor de verdere ontwikkeling van de mens tot wat hij nu is en wat hem onderscheid van de meeste dieren.

Het heeft de enorme boost gegeven tot het universeel kunnen laten worden en laten groeien van "kennis tot zich nemen" en van kennisoverdracht.

Toen het "woord" tot "schrift" werd, was dat niet meer in te dammen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid