Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Wie bedoel je met "die miljoenen afstammelingen van Jakob"?

Weet je het verschil tussen de 2 stammen [Juda/Benjamin] en de 10 stammen [waarvan Efraïm de vertegenwoordiger is]?

Tezamen vormen zij uiteraard alle 12 stammen van Israel, maar tot op vandaag de dag verblijven de 10 stammen Israëls in de verstrooiing, en God Zelf zal hen in de toekomst weer verenigen. Dat is nu nog niet het geval.

Het gaat te ver om in dit topic uitgebreid in te gaan over de 10 en de 2 stammen van Israel, maar na de grote verdrukking die eerst over het Joodse volk zal komen, en daarna over de overige volkeren, en als de Here Jezus Christus Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg in Jeruzalem bij Zijn wederkomst op aarde, zullen zij tot bekering komen, in de Messias die zij afgewezen hebben.

Ik heb het dan ook niet over wat er "tegenwoordig" gebeurt met het Joodse volk, maar wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Zij zullen dan geen katholieken, moslims, of wat dan ook zijn, maar gelovigen in de Here Jezus Christus.

Je leest niet he.

Ik zeg...de meeste joden zijn gewoon al christelijk. Dat maakt jouw hele profetie dus onmogelijk.

OF geloof je dat mensen die christen worden geen rol meer spelen ofzo...

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 171
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Nee, de meeste Joden zijn helemaal niet al christelijk.

Het is overigens niet MIJN profetie, maar wat gewoon in de Bijbel staat.

De meeste Joden wijzen nog steeds de Messias af.

Verreweg de meeste wel hoor;) Zo stammen ongeveer 10% van de Italianen en Spanjaarden af van de Joden en ook velen in Noord- en Zuid Amerika dus. Ook veel Arabieren, maar ook andere volkeren stammen deels van Joden af. Al met al zijn dat dus al aanzienlijk meer mensen dan de 15 miljoen Joden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Verre weg de meeste Joden dus niet.

Zij wijzen tot op vandaag de Messias af.

Dat er zich gelovigen in Christus Jezus bevinden onder de volken die je opnoemt, is absoluut waar, maar JUDA = het Joodse volk in zijn totaliteit wijst Christus Jezus af.

En dat bepaal jij?

Overigens is Juda natuurlijk maar één van de 12 stammen natuurlijk

Link naar bericht
Deel via andere websites

@henkjan

Het gaat om de 10 stammen henkjan, die in de verstrooiing zijn, over de wereld, en ja, bijbelgeleerden hebben onderzocht waar de verschillende stammen zich vandaag de dag bevinden.

Maar nogmaals, het gaat hier niet over de 10 en de 2 stammen van Israel.

Wat de 2 stammen betreft, ook Juda, de Joden wonen niet allemaal in het land Israel.

Als je daar meer over wilt weten, kan je het boek "Onbekend Israel" van Steven M.Collins verkrijgen bij www.vlichthus.nl

Link naar bericht
Deel via andere websites
@henkjan

Het gaat om de 10 stammen henkjan, die in de verstrooiing zijn, over de wereld, en ja, bijbelgeleerden hebben onderzocht waar de verschillende stammen zich vandaag de dag bevinden.

Maar nogmaals, het gaat hier niet over de 10 en de 2 stammen van Israel.

Wat de 2 stammen betreft, ook Juda, de Joden wonen niet allemaal in het land Israel.

Als je daar meer over wilt weten, kan je het boek "Onbekend Israel" van Steven M.Collins verkrijgen bij http://www.vlichthus.nl

Die rare Vlichthus ideeën slaan natuurlijk sowieso nergens op. De stammen zijn gewoon verdwenen, wellicht wat sporen in Ethiopië of gewoon opgegaan in de Irakezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Kortzichtig om het Vlichthusideeën te noemen natuurlijk. De schrijver is geen Amsterdammer zoals je aan zijn naam kunt zien. Bovendien zijn er vele boeken geschreven over de stammen in de diaspora en de Bijbel is er glashelder over dat deze verloren stammen die weggezonden zijn met een scheidbrief ooit door God Zelf teruggebracht worden naar Zijn land ( eretz)en dat de 2 huizen n.l. Juda en Israël verenigd zullen worden en dat wordt ook in het boek goed onderbouwd. Dit is maar één boek wat betrouwbaar vanuit de Bijbel schrijft, maar er zijn natuurlijk vele visies omtrent de 10 stammen.

Je noemt Ethiopië, maar er zijn veel meer sporen die leiden naar diverse werelddelen waar ze zich vermengd hebben. Maar goed dat is hier niet het hoofdonderwerp maar wellicht geschikt voor een nieuw topic.

En of ze "opgegaan" zijn of verdwenen, dacht je dacht God niet bij machte is om Zijn volk uit de volkeren te verzamelen voor Zijn plan?

Dacht je dat mensen die gecremeerd worden geen deel hebben aan de opstanding omdat God ze dan niet kan vinden?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Kortzichtig om het Vlichthusideeën te noemen natuurlijk. De schrijver is geen Amsterdammer zoals je aan zijn naam kunt zien. Bovendien zijn er vele boeken geschreven over de stammen in de diaspora en de Bijbel is er glashelder over dat deze verloren stammen die weggezonden zijn met een scheidbrief ooit door God Zelf teruggebracht worden naar Zijn land ( eretz)en dat de 2 huizen n.l. Juda en Israël verenigd zullen worden en dat wordt ook in het boek goed onderbouwd. Dit is maar één boek wat betrouwbaar vanuit de Bijbel schrijft, maar er zijn natuurlijk vele visies omtrent de 10 stammen.

Je noemt Ethiopië, maar er zijn veel meer sporen die leiden naar diverse werelddelen waar ze zich vermengd hebben. Maar goed dat is hier niet het hoofdonderwerp maar wellicht geschikt voor een nieuw topic.

Het is vooral duidelijk dat de Bijbel hier niet duidelijk over is. Daarmee is het schijnbaar heel interessant voor allerlei fantasten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Voor mij staat er duidelijk in dat God Zijn belofte waar maakt ook t.a.v. de 2 huizen: Juda en Israël en dat je dat niet gelooft is jouw zaak. Fantaseren is niet aan de orde, hoeveel teksten wil je hebben?

Maar Vlichthus houdt het zeker niet bij die uitspraken! Er worden de meeste spectaculaire fantasieën gebruikt...tot in Engeland aan toe worden ze geplaatst.

Overigens past Vlichthus ook bij allerlei neo-nazi groepen die dergelijke ideeën verzonnen hebben en die Vlichthus dan weer in hun eigen wauwelige taaltje hebben opgeschreven, zodat het wat minder opvalt hoe bizar de ideeën zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Om terug te komen op de gebeurtenissen tijdens de grote verdrukking, zijn er nog 3 zegels die geopend worden uit het boek van het Lam.

Daarna volgen er zeven bazuinen van oordeel, en zeven schalen die de laatste 42 maanden van de verdrukking omvatten.

Die zal ik niet behandelen, omdat het hier over "het boek" gaat met de zeven zegels die alleen het Lam mag openen.

Ik was gebleven bij het vierde zegel.

In het vijfde zegel zien we de martelaren onder hen die tot geloof gekomen zijn door de prediking van de 144.000 Joodse getuigen. Dit wordt beschreven in Openbaring 7.

Een menigte van mensen neemt Christus aan. Zij sterven de marteldood door de wereldleider en de hoer [ een beschrijving van het godsdienstig systeem in Openb. 17], die haar macht krijgt van de antichrist.

Het zesde zegel laat de toorn van het Lam zien, die uitgestort wordt in de vorm van een grote aardbeving, zoals er nog nooit geweest is. Die is zo verschrikkelijk dat de mensen de rotsen roepen op hen te vallen.

Het zevende zegel luidt de zeven bazuinen in.

Dit is tevens het eind van het eerste vierde deel van de verdrukking [ 21 maanden], en het begin van een nog erger deel, genaamd 'de Dag van Zijn [Gods] toorn'.

In totaal zijn het 31 verschrikkelijke gebeurtenissen die Johannes heeft gezien, en die nog in de toekomst liggen.

Opmerkelijk is dat we in Openbaring 14:6-7 een engel zien die 'een eeuwig evangelie' verkondigt 'aan hen, die op de aarde gezeten zijn en [ wederom] net als Zacharia en Johannes, aan alle volk, en stam en taal en natie' .

God stuurt dus een speciale engel naar de aarde om de boodschap van het evangelie te verkondigen zo dat iedereen het hoort.

Zoals ik al eerder heb opgemerkt, geeft God de mensen door het getuigenis van de 144.000, een laatste kans om Zijn Zoon aan te nemen.

En om er zeker van te zijn dat iedereen het hoort en de gelegenheid heeft om te reageren, stuurt God nog een speciale engel.

De mensen worden opgeroepen 'God te vrezen, Hem heerlijkheid te geven... en Hem te aanbidden'.

Wie dat doet, is voor eeuwig gered.

Wie dit aanbod weigert, aanbidt de antichrist, en is verloren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Om terug te komen op de gebeurtenissen tijdens de grote verdrukking, zijn er nog 3 zegels die geopend worden uit het boek van het Lam.

Daarna volgen er zeven bazuinen van oordeel, en zeven schalen die de laatste 42 maanden van de verdrukking omvatten.

Die zal ik niet behandelen, omdat het hier over "het boek" gaat met de zeven zegels die alleen het Lam mag openen.

Ik was gebleven bij het vierde zegel.

In het vijfde zegel zien we de martelaren onder hen die tot geloof gekomen zijn door de prediking van de 144.000 Joodse getuigen. Dit wordt beschreven in Openbaring 7.

Een menigte van mensen neemt Christus aan. Zij sterven de marteldood door de wereldleider en de hoer [ een beschrijving van het godsdienstig systeem in Openb. 17], die haar macht krijgt van de antichrist.

Het zesde zegel laat de toorn van het Lam zien, die uitgestort wordt in de vorm van een grote aardbeving, zoals er nog nooit geweest is. Die is zo verschrikkelijk dat de mensen de rotsen roepen op hen te vallen.

Het zevende zegel luidt de zeven bazuinen in.

Dit is tevens het eind van het eerste vierde deel van de verdrukking [ 21 maanden], en het begin van een nog erger deel, genaamd 'de Dag van Zijn [Gods] toorn'.

In totaal zijn het 31 verschrikkelijke gebeurtenissen die Johannes heeft gezien, en die nog in de toekomst liggen.

Opmerkelijk is dat we in Openbaring 14:6-7 een engel zien die 'een eeuwig evangelie' verkondigt 'aan hen, die op de aarde gezeten zijn en [ wederom] net als Zacharia en Johannes, aan alle volk, en stam en taal en natie' .

God stuurt dus een speciale engel naar de aarde om de boodschap van het evangelie te verkondigen zo dat iedereen het hoort.

Zoals ik al eerder heb opgemerkt, geeft God de mensen door het getuigenis van de 144.000, een laatste kans om Zijn Zoon aan te nemen.

En om er zeker van te zijn dat iedereen het hoort en de gelegenheid heeft om te reageren, stuurt God nog een speciale engel.

De mensen worden opgeroepen 'God te vrezen, Hem heerlijkheid te geven... en Hem te aanbidden'.

Wie dat doet, is voor eeuwig gered.

Wie dit aanbod weigert, aanbidt de antichrist, en is verloren.

Maar niet alleen de 144.000 joden die Jezus nog niet hadden aangenomen, maar alsnog de kans krijgen...ook ontelbare uit de andere volkeren.

Al met al een laatste kans om Jezus aan te nemen. Wellicht zoiets als de veroordeelde op het kruis. Voor hem waren er geen goede werken en geen sacramenten meer mogelijk. Slechts één sacrament volstaat op zo'n moment, namelijk de pure uitverkiezing.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nog even over de 144.000 verzegelden.

Volgens Openbaring 7:4 zijn degenen die verzegeld waren [ de 144.000] verzegeld uit ALLE geslachten der kinderen Israel.

Vers 5 t/m vers 8 worden uit elk van de 12 stammen van Israel 12.000 dienstknechten van God aangesteld.

Het zijn dus geen 144.000 Joden, maar uit alle 12 stammen. Zij worden uitgezonden om te prediken.

Ik laat nu even buiten beschouwing waarom de stam van Dan niet wordt genoemd.

Er waren 12 zonen van Jakob, maar Jakob zegende er 13. Jakob zegende de 2 zonen van Jozef.

Zij werden de stamvaders van stammen van Israel. Jozef wordt gesplitst in de stam van Manasse en de stam van Efraïm.

Op wel 20 verschillende plaatsen in de Bijbel staat een opsomming van de stammen van Israel en nergens worden er 13 genoemd. Er ontbreekt er altijd EEN. In de meest belangrijke opsommingen ontbreekt de stam van Levi. In een andere opsomming, die van de zegeningen van Mozes voor de stammen Israëls, ontbreekt de stam van Simeon.

In Openbaring 7 ontbreekt de stam van Dan zoals gezegd.

Efraïm wordt niet genoemd, alleen in de naam van Jozef [vers 8].

De stam van Manasse wordt wel genoemd.

Om typologische redenen ontbreken deze twee namen, en het voert te ver daar nu op in te gaan.

De 144.000 volgen het Lam staat er in vers 4 van Openbaring 14.

Zij zijn gekocht of verlost, want verlossen is loskopen. De term "gekocht" houdt in dat ze daarmee het eigendom zijn van de Here Jezus Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Eens zal de hemelse positie van de verheerlijkte Christus op de troon ook op aarde geopenbaard worden.

Dat wordt uitgebeeld in een boek, Biblion in het Grieks.

Een boekrol welteverstaan.

Een oud boek is een rol. Geschreven van binnen en buiten.

In Psalm 40:4 staat over de Here Jezus dat er in "de rol des boeks" van Hem geschreven is.

Ook in Hebreeen 10:7 wordt dat bevestigd: " Toen sprak Ik: Zie, Ik kom [ in het begin des boeks is van Mij geschreven], om Uw wil te doen, o God".

Ook Jeremia kreeg de opdracht een rol des boeks te nemen, en alle woorden die de HEERE tot hem gesproken had, op te schrijven, over Israel, en over Juda, en over al de volken.

[ Jeremia 36:2].

Jeremia had een schrijver, Baruch genaamd.

"Toen riep Jeremia Baruch, den zoon van Nerija; en Baruch schreef uit den mond van Jeremia al de woorden die Hij tot hem gesproken had, op een rol des boeks. [vers 4].

Deze woorden moesten voorgelezen worden voor de oren des volks, en voor de oren van gans Juda. [ vers 6].

Jeremia zegt dan: "Misschien dat zij zich dan zullen bekeren een iegelijk van zijn bozen weg; want groot is de toorn en de grimmigheid, die de HEERE tegen dit volk heeft uitgesproken". [vers 7].

Echter de koning van Juda sneed ze in stukken en wierp ze in het vuur.

Ze hebben dus niet geluisterd naar de woorden van God , en de Heer gaf als oordeel: " En Ik zal over hem, en over zijn zaad, en over zijn knechten hunlieder ongerechtieheid bezoeken; en Ik zal over hen, en over de inwoners van Jeruzalem, en over de mannen van Juda, al het kwaad brengen, dat Ik tot hen gesproken heb; maar zij hebben niet gehoord" . [vers 31].

Dat is dus het gevolg als men niet wil luisteren naar de woorden Gods, die beschreven zijn in de boekrol.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
  • 2 months later...
Je bezwaren zijn ongefundeerd en wederom selectief weergegeven.

Maar goed, jij hebt uiteraard meer verstand van Bijbelstudie dan iemand die al 50 jaar onderwijs geeft, ook in de collegezalen en wel degelijk leert dat de mens tot geloof moet komen en de Here Jezus Christus aan moet nemen als Verlosser.

Ik heb mijn bezwaren aangegeven en toegelicht. Om eerlijk te zijn komt het enigszins hoogmoedig over jezelf schijnbaar (?) hoger te achten dan een ander, op basis van 50 jaar Bijbelstudie. Weet je wie de meeste Bijbelkennis heeft?

Tevens is het opvallend dat je regelmatig vezuimt bronnen te vermelden, en dat vermoedt toch een verborgen agenda?!

Ik zou het op prijs stellen wanneer je uitlegt waarom mijn bezwaren ongefundeerd zijn, volgens jou. Zonder toelichting ga ik ervan uit dat je toch grond ziet voor de bezwaren, maar dat je niet anders kunt dan de leer toch te accepteren, omdat het erop lijkt dat er geen andere keuze meer is?!

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid