Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 68
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Ik zei geloof ik al dat het nauwelijks echt valt uit te leggen :)

Akkoord, binnen het "volgeling van Christus zijn" valt het niet nauwelijks maar zelfs totaal niet uit te leggen.

Binnen de mystiek en/ of bepaalde kerkelijke leer echter is het goed te plaatsen.

En dat bepaalde mensen daaraan gehoor geven is een feit, maar dan valt dit onder menselijke traditie en niet onder hetgeen God in zijn Woord leert of van de mens vraagt.

jij brnt in staat als Jezus voor je stond hem erop te wijzen dat Hij zich niet houd aan jouw Binbelinterepretatie...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Overigens: Wanneer we kijken naar de Bijbel is het kloosterleven in niet meer of minder dan een poging Jezus echt te volgen en niet te kiezen voor een halfzachte zondige manier van Hem volgen.

Juist in het monastieke bestaan is er de ruimte te leven zoals Jezus dat aangeeft in de bergrede: armoede, verootmoediging, alles opgeven voor Christus, je onthouden van seksualiteit.

Vooropgesteld: ook in het familieleven kan je Christus volgen en Hem eren, maar het ware geloof kiest voor Jezus en niet voor de Wereld.

Opvallend dat veel mensen uit kerken die niet door Jezus zijn opgericht maar later door mensen niets snappen van het volledig kiezen voor Jezus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dank voor de aanmoedigende woorden! Voor wie het niet begrijpt: (1) dit is niet ons van de wereld afwenden, integendeel: het is in stilte er volop voor de wereld zijn vanuit onze betrokkenheid die we uiten in gebed, getuigenis en overgave; (2) die begrijpt dan ook niet waarom er monniken en kloosterzusters zijn die in zilte en gebed hun solidariteit met de wereld beleven, in dienst van God.

Als ik zeg dat ik het niet begrijp dan is dit omdat ik nergens in de leer van Jezus Christus of zijn apostelen een opdracht of zelfs een aanmoediging vind om dergelijke zaken (zich afzonderen als monnik of kloosterzuster) te doen.

In tegenstelling tot het zich afzonderen of opsluiten zegt Christus "Gaat uit en onderwijst alle volkeren".

En zo is het. Als we de Here Jezus willen navolgen in Zijn aardse bediening dan was dat zeker niet een teruggetrokken leven leiden. Integendeel, echter er waren wel momenten waar Hij de stilte opzocht en soms zelfs een berg opging als uitbeelding van Zijn huidige positie in de hemel en zelfs daar is Hij nu actief als Christus en Hogepriester ten behoeve van Zijn Gemeente. Zijn leven was dienen en Zijn leven nu is ook dienen en ons als gelovigen bekwaam maken om Hem te dienen en vrucht te dragen in de wereld.

Een beschermde leefgemeenschap vind ik persoonlijk maar een makkelijke vorm van "dienen".

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dank voor de aanmoedigende woorden! Voor wie het niet begrijpt: (1) dit is niet ons van de wereld afwenden, integendeel: het is in stilte er volop voor de wereld zijn vanuit onze betrokkenheid die we uiten in gebed, getuigenis en overgave; (2) die begrijpt dan ook niet waarom er monniken en kloosterzusters zijn die in zilte en gebed hun solidariteit met de wereld beleven, in dienst van God.

Als ik zeg dat ik het niet begrijp dan is dit omdat ik nergens in de leer van Jezus Christus of zijn apostelen een opdracht of zelfs een aanmoediging vind om dergelijke zaken (zich afzonderen als monnik of kloosterzuster) te doen.

In tegenstelling tot het zich afzonderen of opsluiten zegt Christus "Gaat uit en onderwijst alle volkeren".

En zo is het. Als we de Here Jezus willen navolgen in Zijn aardse bediening dan was dat zeker niet een teruggetrokken leven leiden.

Wie zegt dat een "leven in voortdurend gebed" zeker niet een "navolgen van Christus" kan zijn??

Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Mat 6:5

Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij is het "bid en werk" en slaat de aangehaalde tekst op de Farizeeërs die in het openbaar liepen te bidden om een vroom gelaat te tonen.

Ik heb niets tegen bidden, maar onder het autorijden zou ik toch mijn ogen maar open houden.

En dat leven in armoede schijnt ook wel mee te vallen.

Ik ken een forummer genaamd [knip] die een dergelijk monnikenhuis woont of hoe dat heet en zijn 3 gangenmenu met zijn "broertjes" inclusief de glazen wijn en de dikke sigaar doen mij allerminst aan een leven in arremoede denken.

Dan nog de "broederliefde" die ze mogen delen. Wat wil je nog meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Volgens mij is het "bid en werk" en slaat de aangehaalde tekst op de Farizeeërs die in het openbaar liepen te bidden om een vroom gelaat te tonen.

Ik heb niets tegen bidden, maar onder het autorijden zou ik toch mijn ogen maar open houden.

Ik bid ook wel eens met mijn ogen open. Vrij regelmatig eigenlijk.

En dat leven in armoede schijnt ook wel mee te vallen.

Ik ken een forummer genaamd [knip] die een dergelijk monnikenhuis woont of hoe dat heet en zijn 3 gangenmenu met zijn "broertjes" inclusief de glazen wijn en de dikke sigaar doen mij allerminst aan een leven in arremoede denken.

Dan nog de "broederliefde" die ze mogen delen. Wat wil je nog meer.

Dat bidden met de ogen dicht schijnt ook nogal tegen te vallen want ik ken x en dat geloven in Christus is ook maar schijnheiligheid want ik ken y enz enz. Je snapt natuurlijk wel dat als persoon x iets doet met a persoon y wel heel anders om kan gaan met a.

Je hebt nogal makkelijk een oordeel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik kan me voorstellen dat dat heel onzinnig klinkt. Ik kan me dat zo goed voorstellen, omdat ik veel mensen met een hedonistische levensstijl bezig zie, en hoor praten, en me dan oprecht afvraag hoe je gelukkig kan zijn met zoveel oppervlakkigheid en najagen van "ervaringen". Ik geloof dat mensen zo gelukkig zijn, en gun ze dat geluk van harte. Maar mij lijkt het hol en leeg. Ik stel me zo voor dat anderen een leven van stilte en contemplatie even hol en leeg zal toeschijnen.

Ik werk in een tak van sport waarin ik regelmatig te maken heb met (jonge) mensen die ernstige ziektes krijgen en daar ook aan overlijden. Naar aanleiding van een gebeurtenis sprak ik met een collega over "bucket lists", dus een lijst van dingen die je nog wilt doen (ervaringen die je nog wilt opdoen) voor je sterft. Hij had een enorme lijst.

Ik realiseerde me dat ik, mocht ik te horen krijgen dat ik binnen afzienbare tijd zou sterven, waarschijnlijk alleen wat minder nachtdiensten zou gaan doen en verder niet zo gek veel aan mijn leven zou willen veranderen. Dat kan betekenen dat ik extreem zen ben en totaal niet hedonistisch bezig met het najagen van ervaringen, of het kan betekenen dat ik mijn leven al zo hedonistisch heb ingericht dat er weinig meer te verbeteren valt. :# hoe dan ook, ik ben duidelijk een gelukkig mens.

In elk geval hoop ik van ganser harte dat RENEGAAT vindt wat hij zoekt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Volgens mij is het "bid en werk" en slaat de aangehaalde tekst op de Farizeeërs die in het openbaar liepen te bidden om een vroom gelaat te tonen.

Dat "jullie" en "je" uit de aangehaalde tekst wordt niet gesproken tegen de Farizeeërs...

En dat "bid en werk" staat hier niet... Staat volgens mij überhaupt niet in de Schrift (maar in de regel van Benedictus??)...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dank voor de aanmoedigende woorden! Voor wie het niet begrijpt: (1) dit is niet ons van de wereld afwenden, integendeel: het is in stilte er volop voor de wereld zijn vanuit onze betrokkenheid die we uiten in gebed, getuigenis en overgave; (2) die begrijpt dan ook niet waarom er monniken en kloosterzusters zijn die in zilte en gebed hun solidariteit met de wereld beleven, in dienst van God.

Als ik zeg dat ik het niet begrijp dan is dit omdat ik nergens in de leer van Jezus Christus of zijn apostelen een opdracht of zelfs een aanmoediging vind om dergelijke zaken (zich afzonderen als monnik of kloosterzuster) te doen.

In tegenstelling tot het zich afzonderen of opsluiten zegt Christus "Gaat uit en onderwijst alle volkeren".

En zo is het. Als we de Here Jezus willen navolgen in Zijn aardse bediening dan was dat zeker niet een teruggetrokken leven leiden. Integendeel, echter er waren wel momenten waar Hij de stilte opzocht en soms zelfs een berg opging als uitbeelding van Zijn huidige positie in de hemel en zelfs daar is Hij nu actief als Christus en Hogepriester ten behoeve van Zijn Gemeente. Zijn leven was dienen en Zijn leven nu is ook dienen en ons als gelovigen bekwaam maken om Hem te dienen en vrucht te dragen in de wereld.

Een beschermde leefgemeenschap vind ik persoonlijk maar een makkelijke vorm van "dienen".

Wat is er makkelijk aan dan??

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is in ieder geval duidelijk dat de christelijke tolerantie weer enorm is. Leven op een manier die niet begrepen of gedeeld wordt wekt geen interesse, maar vijandigheid. Waar het hart van vol is

Ik denk dat het heel confronterend is voor mensen die denken dat ze al heel goed op weg zijn, of zelfs mensen die ten onrechte menen dat ze er al helemaal zijn, om iemand te zien die zegt: Ik ga echt voor Jezus, met mijn hele geest en lichaam. Dan is het makkelijk om zo iemand aan te vallen, omdat je anders moet toegeven dat je een armetierige christen bent die slechts kan leven dankzij genade en zich nergens op kan voorstaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

En dat leven in armoede schijnt ook wel mee te vallen.

Ik ken een forummer genaamd [knip] die een dergelijk monnikenhuis woont of hoe dat heet en zijn 3 gangenmenu met zijn "broertjes" inclusief de glazen wijn en de dikke sigaar doen mij allerminst aan een leven in arremoede denken.

Dan nog de "broederliefde" die ze mogen delen. Wat wil je nog meer.

Dat is precies Jezus volgen: geen bezit maar vertrouwen op God die voor je zorgt. En er dan ook van genieten. Is dat armoede: ja, je hebt niks. Is dat welvaart: ook!!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dank voor alle aanmoedigen en excuses dat ons leven in ascese kennelijk ook misverstanden oproept. Ons leven in matiging, luisterbereidheid en reinheid (voor ons de vertaling van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid) beleven wij in openheid naar de wereld toe maar met de diepte die de verstilling en versterving ons bezorgen. Onze wekelijkse vastendag is een dag van innerlijke vreugde, onze biecht bij elkaar brengt ons dichter bij elkaar, onze tweewekelijkse biecht bij een priester helpt ons intenser te luisteren naar het Woord. Doelbewust hebben we dezelfde biechtvader, zodat hij ons elk apart maar ook als koppel kan kennen en naar God's genade kan begeleiden. We willen deze ervaring graag delen...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dank voor alle aanmoedigen en excuses dat ons leven in ascese kennelijk ook misverstanden oproept. Ons leven in matiging, luisterbereidheid en reinheid (voor ons de vertaling van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid) beleven wij in openheid naar de wereld toe maar met de diepte die de verstilling en versterving ons bezorgen. Onze wekelijkse vastendag is een dag van innerlijke vreugde, onze biecht bij elkaar brengt ons dichter bij elkaar, onze tweewekelijkse biecht bij een priester helpt ons intenser te luisteren naar het Woord. Doelbewust hebben we dezelfde biechtvader, zodat hij ons elk apart maar ook als koppel kan kennen en naar God's genade kan begeleiden. We willen deze ervaring graag delen...

Link naar bericht
Deel via andere websites

De gedeelde biechtvader beschouwen wij als een groot goed: zo leggen wij onze intimiteit in Gods hand, zo kan de biechtvader ons ook als gehuwd koppel sturen.

Wij proberen zoveel mogelijk het getijdengebed te volgen:

1. Regulier beginnen we onze dag met een ochtendwijding/ochtendgebed om 6u, met dagwens en gewijde lezing tot 7u30

2. Op onze vastendag, de vrijdag, staan wij een uur eerder op

3. Op vrijdag, maar natuurlijk ook op zondag, vieren we de Eucharistie. Op andere dagen kan dit niet omdat we beiden werken en de Mis in onze kerk om 11u is.

4. Vooraleer naar ons werk te vertrekken houden we een kort gebed (8u30) en wensen elkaar een goede dag toe

5. Bij thuiskomst vertellen we elkaar onze dag en bidden voor het eten (omstreeks 18u)

6. Bij het naar bed gaan houden we onze dagsluiting

7. De vrijdag is onze aan God gewijde dag, waar we eerder opstaan, onze biecht bij elkaar uitspreken, tweewekelijks ook bij onze geestelijke leidsman biechten, en de dag zoveel mogelijk in stilte en gebed doorbrengen. In de nacht tussen donderdag en vrijdag staan we ook om 0u op om in de stilte van de nacht God te danken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat ik vooral boeiend vind is de manier waarop je als werkende mens toch een naar God gerichte dagindeling er op na kunt houden. Voor mij ligt het wat lastiger, omdat ik zeer onregelmatig werk. Maar ook daar zou een mouw aan te passen zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ons ochtendgebed is op de lauden geïnspireerd, aangevuld met voor elk van ons een tekst die ons persoonlijk op dat moment aanspreekt. Ons thuiskomstgebed zou meer op de Vespers kunnen worden gericht, maar daar is niet zo veel tijd voor. Het voelt overigens goed aan ons gebed te richten op gebeden die ook elders in de wereld gebeden worden, aangevuld met persoonlijke keuzes. Het voelt als een voorrecht om samen met anderen, waar ook, op hetzelfde tijdstip dezelfde gebeden te mogen ontvangen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid