Spring naar bijdragen

Seks is onchristelijk?


Aanbevolen berichten

Maar goed, dit topic is niet geopend om een mod-beslissing ter discussie te stellen, maar om een idee te krijgen over de kennelijk anti-seksuele houding van het christendom.

Ik zie daar tot nu toe alleen een nogal duidelijke niet-christen een standpunt over innemen :#

De Knijff schreef een boek over seksualiteit van de oudheid tot het heden. Daaruit wordt de antiseksuele houding van christendom wel duidelijk en tegen de historische achtergrond geplaatst. Die houding is het product van de geschiedenis.

Het christendom heeft als reactie op het naturalisme uit de oudheid altijd ascetische trekken gehad. Daarnaast en daartegenover wist de positieve waardering van het huwelijk zich hardnekkig te handhaven, met name gebaseerd op het oudtestamentisch erfgoed met zijn scheppingsbeginsel - het huwelijk is (een) goed. Het is alleen door de zonde hopeloos aangetast en zwaar bedreigd. De lust wordt in deze opvatting in het algemeen als het gevolg van de zonde gezien. Hoewel het huwelijksideaal hoog is, is de waardering van seksualiteit toch negatief. Tot in de 20e eeuw heeft deze opvatting grote invloed gehad.

(bron: De Knijff, 1987. Venus aan de leiband).

Ik denk dat een deel van de christenheid tegenwoordig wel een positievere opvatting heeft van seksualiteit, waarschijnlijk als gevolg van het Verlichtingsdenken en de seksuele revolutie. Maar het zal met zo'n geschiedenis voorlopig wel een spanningsveld blijven.

kijk, interessant!

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 91
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

:# daarin uitputtend zijn is zoiets als het opschonen van de stal van koning Augius.

Niemand heeft aan je gevraagd om uitputtend te zijn.

Maar ik zou zeggen; Maak maar eens een begin.

Maar het idee dat priesters een huwelijk inzegenen is bijvoorbeeld vrij komisch onjuist.

Dus een kerkelijk huwelijk wordt niet ingezegend?

kijk, dat! is pas komisch..

Link naar bericht
Deel via andere websites

:# daarin uitputtend zijn is zoiets als het opschonen van de stal van koning Augius.

Niemand heeft aan je gevraagd om uitputtend te zijn.

Maar ik zou zeggen; Maak maar eens een begin.

Maar het idee dat priesters een huwelijk inzegenen is bijvoorbeeld vrij komisch onjuist.

Dus een kerkelijk huwelijk wordt niet ingezegend?

kijk, dat! is pas komisch..

Ik heb een begin gemaakt, en je reactie is bevestiging van je gebrek aan kennis. En daar ben je kennelijk nog trots op ook.

Daarmee laat je zien dat je niet in staat bent tot een redelijk gesprek, dus dat zal ik ook niet met je voeren |P

Link naar bericht
Deel via andere websites
mijn beste, het is U die stelt dat de kerk / ambtenaar door God is aangesteld om een huwelijkse verbintenis te bekrachtigen.

Citeer mij eens waar ik dat stel in dit topic. Ik verklap je wat, jij reageerde niet op een post waar ik dat beweer. Jij beweert hier iets, ik vraag je waarop je dat basseert en je geeft nu nog steeds geen antwoord.

Dus mijn vraag is nogmaals, waar baseer je je opmerking op dat het 'menselijk' is?

Wanneer het niet menselijk zou zijn, wat is het dan wel?

Ik baseer dit op het feit dat de bijbel nergens vermeld dat een huwelijk ten overstaan van God door een/de kerk moet worden bevestigd/gezegend.

...De kerk aanvaard een huwelijk alleen wanneer deze door haar is ingezegend.

In alle andere gevallen is zij van mening dat het zondig is.

Dus mijn vraag is dan waar dat in de bijbel staat.

ik zal het alvast verklappen.

Helemaal nergens!

En zoals je las heb ik je al antwoord gegeven. Mijn geloof verondersteld niet dat het letterlijk in zoveel woorden in de bijbel moet staan om het op z'n minst waarde te geven.

Jij kennelijk wel, dus waarop baseer je dat? Waar staat in de Bijbel dat wanneer het niet in de Bijbel in zoveel woorden staat, het dús menselijk is?

Ik zal het je alvast verklappen, helemaal nergens.

De bijbel spreekt nergens over huwelijksrituelen en de bevestiging daarvan door een voorganger, priester, dominee, ambtenaar enz enz.

Niet letterlijk en ook niet binnen enige context.

Dus er bestaat geen enkele reden om het huwelijk naar (kerkelijke)wetten enige waarde te geven.

De waarde die er aan gehecht wordt is verder voor ieder een persoonlijke zaak.

Wanneer je huwt ten overstaan van God is voldoende.

...en God verbindt niet twee mannen/vrouwen tot een huwelijk.

Meer nog, God gruwelt daarvan.

Nee ik zeg niet dat elke ambtenaar corrupt is en/of dat elke preister /dominee een homo/pedo is.

Het gaat er om dat er veel van dat soort misstanden tot op de dag van vandaag plaatsvinden.

Dan heb ik geen idee waarom je dit aanhaalt.

Om aan te geven dat het een grote huichelachtige poppenkast is.

en NERGENS in de bijbel is ook maar iets te vinden over het toedienen van 'heilige sacramenten'.

Zoals ik je al eerder aangaf, dat kan me weinig schelen aangezien ik niet geloof dat alles van waarde en waarheid persé in zoveel woorden ook in de Bijbel moet staan.

Jij bent dat kennelijk wel van mening, dus bewijs dat eens. Bewijs eens dat het wel in de Bijbel moet staan wil het waar zijn.

Haha, op die fiets kan je alles wel als een goddelijke waarde beschouwen.

Dan kan je net zo goed verzinnen dat het drinken van tien liter water er voor zorgt dat je in de hemel komt.

Het is b^llsh^t. ...een show voor de bühne..

Het zijn allemaal bedenksels van mensen die (mede)verantwoordelijk zijn voor de vele vele gruwelen die in naam van God gepleegd zijn en worden.

Bewijs eens dat het menselijke bedenksels zijn. Jij maakt die claim.

Dat is hetzelfde als iemand vragen waarom een wiel rond is of waarom regen nat is.

Aan die semantische spelletjes doe ik niet mee.

sorry..

Ik voer deze zaken aan om aan te tonen dat het kerkelijke / burgelijke huwelijk, de kinderdoop en de 'heilige sacramenten' in de ogen van God waardeloos en van generlei waarde zijn.

Bewijs eens dat die volgens God waardeloos zijn. Waar baseer je dat op?

Nogmaals, omdat de bijbel geen enkele verwijzing of aanleiding daartoe geeft.

Jeshua heeft ons alles geleerd wat wij moesten weten.

Geen woord over heilige sacramenten.

maar ja... Jeshua is volgens u niet volledig in zijn onderwijs geweest.

Link naar bericht
Deel via andere websites

:# daarin uitputtend zijn is zoiets als het opschonen van de stal van koning Augius.

Niemand heeft aan je gevraagd om uitputtend te zijn.

Maar ik zou zeggen; Maak maar eens een begin.

Maar het idee dat priesters een huwelijk inzegenen is bijvoorbeeld vrij komisch onjuist.

Dus een kerkelijk huwelijk wordt niet ingezegend?

kijk, dat! is pas komisch..

Ik heb een begin gemaakt, en je reactie is bevestiging van je gebrek aan kennis. En daar ben je kennelijk nog trots op ook.

Daarmee laat je zien dat je niet in staat bent tot een redelijk gesprek, dus dat zal ik ook niet met je voeren |P

Tot nu toe ben jij de enige die niet inhoudelijk heeft gereageerd.

Je had de polletiek in moeten gaan knul.

over projectie gesproken _O-

Link naar bericht
Deel via andere websites
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dunning-krugereffect

Je bent amusant hoor, maar ook niet meer dan dat.

Gelukkig dat u zichzelf zo'n hoog intellect toedeelt.

Maar vooralsnog op geen enkele vraag een antwoord gegeven.

en het is waar... ook dat is een kwaliteit.

..Niet dat iemand er iets mee opschiet, maar dat terzijde....

Werkelijk, u had de polletiek in gemoeten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Weer eens offtopic, christenstrijder!

@ GerardB: Ik weet van niks. Kun je 't voor mij opzoeken?

Paulus de weduwnaar

Paulus, wonend in Jeruzalem, zal in zijn dagen wel een bijzonder man geweest 

zijn: Farizeeër, geleerd én ongehuwd.

Volgens de Joodse traditie kent de wet 613 voorschriften. Enkele van de 

belangrijkste betreffen het huwelijk. Naar Joodse begrippen was het huwelijk 

voor de man een morele plicht. De Joodse traditie zegt: ‘Een Jood die geen vrouw 

heeft is geen man’ (n.a.v. Gen. 5: 2). Omdat het huwelijk zo belangrijk was, 

werden kinderen al vroeg uitgehuwelijkt. De Misjna stelt dat Jongens bij voorkeur 

op 17â€jarige leeftijd trouwen en als het echt niet anders kan, dan toch op z’n laatst 

met 18 jaar.

Paulus werd dus ook geacht getrouwd te zijn.

Men zegt vaak over Paulus dat hij praat over dingen waar hij helemaal geen 

verstand van heeft; met name over het huwelijk. Paulus was inderdaad in de 

dagen waarvan wij hem kennen niet getrouwd, maar de vraag is of dit altijd zo 

was. Daarom gaan we nu naar 1 Kor. 7.

1 Kor. 7: 7 Want ik wilde, dat alle mensen waren, gelijk als ikzelf ben; 

maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God, de een wel 

aldus, maar de andere alzo.

8 Doch ik zeg den ongetrouwden, en den weduwen: Het is hun 

goed, indien zij blijven, gelijk als ik.

Weduwen = vrouwen die getrouwd waren, maar van wie de echtgenoot is 

overleden. Het Grieks kent echter geen woord voor weduwnaars, mannen die 

getrouwd waren, maar van wie de echtgenote is overleden.

Omdat Paulus in de voorgaande verzen zich eerst richtte tot degenen die nooit 

getrouwd geweest zijn en vervolgens tot gehuwden, spreekt hij hier kennelijk 

over weduwnaars en weduwen.

‘Ongetrouwden’ uit vers 8 slaat dus blijkbaar op deze weduwnaars. Zo heeft de 

‘Nieuwe Bijbel Vertaling’ dit woord ook vertaald. Weduwnaars en weduwen 

zouden net zo blijven als Paulus, namelijk ongetrouwd. Hieruit volgt dat Paulus 

kennelijk zelf ook weduwnaar was.

39 Een vrouw is door de wet verbonden, zo langen tijd als haar 

man leeft; maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij, om 

te trouwen, dien zij wil, alleenlijk in den Heere.

Als ze dan toch wil trouwen, dan wel bij voorkeur met iemand die gelovig is.

40 Maar zij is gelukkiger, indien zij alzo blijft, naar mijn gevoelen. 

En ik meen ook den Geest Gods te hebben.

Wat heeft dat laatste er nu mee te maken? Hij heeft de Geest Gods en is 

weduwnaar. Paulus zegt dat wanneer je in de dienst van God staat het huwelijk je 

daarin kan belemmeren. En hij spreekt uit ervaring.

Uit deze verzen blijkt dus dat Paulus getrouwd geweest is en dat geeft toch wel 

een ander inzicht in hem. Hoewel men aan de ene kant zegt dat Paulus spreekt 

over zaken waar hij geen verstand van heeft, zeggen anderen juist dat hij een 

prachtig inzicht geeft in het huwelijk.

Paulus is niet meer hertrouwd, zodat hij zich volledig aan de Heer kon wijden. 

Maar hij had, net als de andere apostelen, wel het recht om een vrouw te hebben 

om ‘mee om te voeren’. Petrus en Jakobus deden dat bijvoorbeeld.

Paulus had hoogstwaarschijnlijk geen kinderen. Daar worden in ieder geval geen 

mededelingen over gedaan. Wel over een zuster in Jeruzalem. Zij had een zoon 

die ook in Jeruzalem woonde. Als Paulus gevangen genomen wordt, komt deze 

neef naar Paulus toe om hem te waarschuwen dat er een samenzwering tegen 

hem is en de Joden hem willen ombrengen. Paulus stuurt hem door naar de 

overste om dat verhaal aan hem te vertellen (zie Hand. 23: 12 – 22).

bron: http://vlichthus.nl/ - Paulus de Apostel

Link naar bericht
Deel via andere websites

39 Een vrouw is door de wet verbonden, zo langen tijd als haar 

man leeft; maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij, om 

te trouwen, dien zij wil, alleenlijk in den Heere.

Als ze dan toch wil trouwen, dan wel bij voorkeur met iemand die gelovig is.

40 Maar zij is gelukkiger, indien zij alzo blijft, naar mijn gevoelen. 

En ik meen ook den Geest Gods te hebben.

Sorry hoor, maar er staat niet dat ze bij voorkeur moet trouwen met iemand die gelovig is.

Er staat dat ze bij voorkeur moet trouwen in de Heer (μόνον á¼Î½ κυÏίῳ).

en dat brengt mij weer bij mijn standpunt dat je 'moet' (bij voorkeur) trouwen ten overstaan van God en niet ten overstaan van mensen, onderhevig aan rituelen en tradities.

..de poppenkast... zoals ik dat noem.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sorry hoor, maar er staat niet dat ze bij voorkeur moet trouwen met iemand die gelovig is.

Ik nodig je uit met een ongelovige vrouw te gaan trouwen cq samenwonen. Wedden dat je hard weg holt?!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sorry hoor, maar er staat niet dat ze bij voorkeur moet trouwen met iemand die gelovig is.

Ik nodig je uit met een ongelovige vrouw te gaan trouwen cq samenwonen. Wedden dat je hard weg holt?!

Dat doet er verder niet toe.

ondanks dat je opmerking discutabel is.

het gaat er om dat je een vertaling gebruikt die niet juist is.

er staat gewoon iets anders geschreven.

Ik ken genoeg ongelovige vrouwen waar het 10x beter mee uit te houden is dan met een gelovige.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wanneer het niet menselijk zou zijn, wat is het dan wel?

Ik baseer dit op het feit dat de bijbel nergens vermeld dat een huwelijk ten overstaan van God door een/de kerk moet worden bevestigd/gezegend.

...De kerk aanvaard een huwelijk alleen wanneer deze door haar is ingezegend.

In alle andere gevallen is zij van mening dat het zondig is.

Nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Waar basseer je op dat het in de Bijbel moet staan?

De bijbel spreekt nergens over huwelijksrituelen en de bevestiging daarvan door een voorganger, priester, dominee, ambtenaar enz enz.

Niet letterlijk en ook niet binnen enige context.

Dus er bestaat geen enkele reden om het huwelijk naar (kerkelijke)wetten enige waarde te geven.

De waarde die er aan gehecht wordt is verder voor ieder een persoonlijke zaak.

Wanneer je huwt ten overstaan van God is voldoende.

...en God verbindt niet twee mannen/vrouwen tot een huwelijk.

Meer nog, God gruwelt daarvan.

Ah, je zwakt het nu al af, de waard is een persoonlijke zaak, klinkt al weer anders dan zojuist.

Waar baseer je op dat als het niet in de bijbel staat, het een persoonlijke zaak is?

Om aan te geven dat het een grote huichelachtige poppenkast is.

Ahh. Klinkt een beetje als de bijbel, zitten ook nogal wat huichelaars tussen. Sommigen schreven zelfs psalmen en bouwden de tempel.

Haha, op die fiets kan je alles wel als een goddelijke waarde beschouwen.

Dan kan je net zo goed verzinnen dat het drinken van tien liter water er voor zorgt dat je in de hemel komt.

Het is b^llsh^t. ...een show voor de bühne..

Je bent wel goed in het maken van stropoppen.

Dat is hetzelfde als iemand vragen waarom een wiel rond is of waarom regen nat is.

Aan die semantische spelletjes doe ik niet mee.

sorry..

Oké, je weet het antwoord niet en je roept maar wat. Helder. Had dat wat eerder gezegd, had me veel tijd gescheeld.

Nogmaals, omdat de bijbel geen enkele verwijzing of aanleiding daartoe geeft.

Jeshua heeft ons alles geleerd wat wij moesten weten.

Geen woord over heilige sacramenten.

Ja ja, want je antwoord is dat het gewoon zo is, zoals regen nat is. Goh, overtuigend hoor.

maar ja... Jeshua is volgens u niet volledig in zijn onderwijs geweest.

Waar zeg ik dat dan?

Link naar bericht
Deel via andere websites

even verplaatsen..

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat iets door 'mensen bedacht' is vind ik een dooddoener. Een atheïst zal zeggen dat het hele christendom door mensen is bedacht. En daar is in zekere zin nog wel wat voor te zeggen ook.

Anyway, waarom is het kerkelijk huwelijk en het burgerlijk huwelijk door mensen bedacht zijn? Welk bewijs heb je er voor? Dat iets niet door mensen ingezegend kan worden ben ik ook wel benieuwd naar welk bewijs je daar voor heb. In de Kerk zegent men in naam van God, net zoals mensen dat in de Bijbel ook deden.

Vertel zelf maar eens eerst waar in de bijbel staat dat een huwelijk door een mens/priester/dominee ingezegend zou moeten worden met alle rituelen die ze daarbij bedacht hebben.

en wat heb ik aan een 'inzegening' in naam van God door iemand die een paar uur daarvoor nog met zijn tengels aan een kind heeft gezeten of zijn vrind een beurt heeft gegeven.

of door een corrupte ambtenaar.

...wat is zo'n zegening waard?

..het heeft alleen belastingtechnische aspecten.

Je zou ze de kost moeten geven....

...alle mensen die gedoopt en/of gehuwd zijn geweest door een pedo of homo of iemand die met de vrouw van een ander in bed ligt.

Doe ff normaal joh. Malloot.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Waar basseer je op dat het in de Bijbel moet staan?

Omdat je anders net zo goed de Donald Duck of Mein Kampf als leidraad kan nemen.

Maar verder moet je niks hoor.

...poepen moet..

Ah, je zwakt het nu al af, de waard is een persoonlijke zaak, klinkt al weer anders dan zojuist.

Waar baseer je op dat als het niet in de bijbel staat, het een persoonlijke zaak is?

Ik zwak niks af.

Ik stel alleen dat wanneer iemand zich als volgeling van Jeshua (christen) ziet, er nergens een bijbels document bestaat waarin wordt bepaald dat trouwen in de kerk of op het gemeentehuis oid moet plaatsvinden om door God aanvaard te worden.

Ahh. Klinkt een beetje als de bijbel, zitten ook nogal wat huichelaars tussen. Sommigen schreven zelfs psalmen en bouwden de tempel.

Ow? Welke huichelaars bouwden de tempel?

en welke huichelaars schreven de Psalmen?

Dat is hetzelfde als iemand vragen waarom een wiel rond is of waarom regen nat is.

Aan die semantische spelletjes doe ik niet mee.

sorry..

Oké, je weet het antwoord niet en je roept maar wat. Helder. Had dat wat eerder gezegd, had me veel tijd gescheeld.

Moet ik bewijzen dat iets een menselijk verzinsel is en niet door god geïnspireerd?

In de basis is ALLES een menselijk verzinsel.

Bewezen moet worden wanneer dit niet het geval is.

Ik geloof. Maar niet zomaar alles.

Hebreeën 1:1-3

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 2 Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen.

Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

Ja ja, want je antwoord is dat het gewoon zo is, zoals regen nat is. Goh, overtuigend hoor.

Nee, ik beweer dat het heilige sacrament nergens in de bijbel voorkomt en dus niet bijbels is.

En vervolgens vraag je mij dat te bewijzen?

Iets bewijzen dat niet bestaat?

maar ja... Jeshua is volgens u niet volledig in zijn onderwijs geweest.

Waar zeg ik dat dan?

Door impliciet te beweren dat de heilige sacramenten en het kerkelijk huwelijk bijbels / christelijk is terwijl Jeshua daar nooit met een woord over gerept heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ken genoeg ongelovige vrouwen waar het 10x beter mee uit te houden is dan met een gelovige.

Dan komt bij mij de vraag op of je wel gelooft in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus?

Overigens denk ik dat hier heel vaak gelovige wordt aangehaald terwijl iemand bijvoorbeeld religieus is.

Helaas denken veel christenen dat christendom een wijze van leven is, namelijk een religie.

Als er al een Bijbelse religie of godsdienst bestaat, is het die van de Mozaïsche wet. Een afgeleide

daarvan tot in onze dagen blijkt het judaïsme te zijn; de Joodse godsdienst. Die bestaat

voor 100% uit wet. Maar christendom naar Bijbelse maatstaven is juist geen godsdienst of

religie. Integendeel: christenen zijn juist degenen die verlost zijn van elke vorm van religie of

godsdienst. Dat is wat de Bijbel ons leert.

We dienen wel God, maar daardoor zijn we niet godsdienstig of religieus in de taalkundige

betekenis van de term, zoals we die vinden in alle woordenboeken. Wij worden namelijk

niet behouden op grond van werken en dus ook niet op grond van ons praktische leven. Wij

worden verlost, danwel gerechtvaardigd, danwel wedergeboren, op grond van geloof. In de

praktijk betekent dat: geloof in - en dus vertrouwen op - het werk van iemand anders.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat iets door 'mensen bedacht' is vind ik een dooddoener. Een atheïst zal zeggen dat het hele christendom door mensen is bedacht. En daar is in zekere zin nog wel wat voor te zeggen ook.

Anyway, waarom is het kerkelijk huwelijk en het burgerlijk huwelijk door mensen bedacht zijn? Welk bewijs heb je er voor? Dat iets niet door mensen ingezegend kan worden ben ik ook wel benieuwd naar welk bewijs je daar voor heb. In de Kerk zegent men in naam van God, net zoals mensen dat in de Bijbel ook deden.

Vertel zelf maar eens eerst waar in de bijbel staat dat een huwelijk door een mens/priester/dominee ingezegend zou moeten worden met alle rituelen die ze daarbij bedacht hebben.

en wat heb ik aan een 'inzegening' in naam van God door iemand die een paar uur daarvoor nog met zijn tengels aan een kind heeft gezeten of zijn vrind een beurt heeft gegeven.

of door een corrupte ambtenaar.

...wat is zo'n zegening waard?

..het heeft alleen belastingtechnische aspecten.

Je zou ze de kost moeten geven....

...alle mensen die gedoopt en/of gehuwd zijn geweest door een pedo of homo of iemand die met de vrouw van een ander in bed ligt.

Doe ff normaal joh. Malloot.

Wil je nu beweren dat wat ik zeg niet waar is?

Link naar bericht
Deel via andere websites

...en God verbindt niet twee mannen/vrouwen tot een huwelijk.

Meer nog, God gruwelt daarvan.

Gelukkig beslis jij niet wat God zou moeten vinden.

Nee inderdaad.

Ik spreek hem na.

that's all.

Maar je moet doen wat je niet laten kan.

Ah oke, mensen die zichzelf God vinden en/of zijn rechterhand.... daar rest slechts meedelijden en hoop op genezing.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ken genoeg ongelovige vrouwen waar het 10x beter mee uit te houden is dan met een gelovige.

Dan komt bij mij de vraag op of je wel gelooft in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus?

Overigens denk ik dat hier heel vaak gelovige wordt aangehaald terwijl iemand bijvoorbeeld religieus is.

Helaas denken veel christenen dat christendom een wijze van leven is, namelijk een religie.

Als er al een Bijbelse religie of godsdienst bestaat, is het die van de Mozaïsche wet. Een afgeleide

daarvan tot in onze dagen blijkt het judaïsme te zijn; de Joodse godsdienst. Die bestaat

voor 100% uit wet. Maar christendom naar Bijbelse maatstaven is juist geen godsdienst of

religie. Integendeel: christenen zijn juist degenen die verlost zijn van elke vorm van religie of

godsdienst. Dat is wat de Bijbel ons leert.

We dienen wel God, maar daardoor zijn we niet godsdienstig of religieus in de taalkundige

betekenis van de term, zoals we die vinden in alle woordenboeken. Wij worden namelijk

niet behouden op grond van werken en dus ook niet op grond van ons praktische leven. Wij

worden verlost, danwel gerechtvaardigd, danwel wedergeboren, op grond van geloof. In de

praktijk betekent dat: geloof in - en dus vertrouwen op - het werk van iemand anders.

Marcus 12:28-34

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’

Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.â€

Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.†Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’

De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere God dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’

Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

Heb je God werkelijk lief wanneer je zijn geboden over de schutting gooit?

Dat komt door de misleiding dat Jeshua de wet teniet gedaan zou hebben.

Matteüs 28

19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Matteüs 22

35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Matteüs 7

21 Niet iedereen die “Heer, Heer†tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?â€23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!â€

Matteüs 5

17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

Lucas 16

16 De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. 17 Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gelukkig beslis jij niet wat God zou moeten vinden.

Nee inderdaad.

Ik spreek hem na.

that's all.

Maar je moet doen wat je niet laten kan.

Ah oke, mensen die zichzelf God vinden en/of zijn rechterhand.... daar rest slechts meedelijden en hoop op genezing.

Wat een pathetische reactie.

Ik refereer slechts aan wat in de bijbel staat geschreven.

thats all.

en dat dit u niet bevalt is jammer.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid