Spring naar bijdragen

Het en wel, het andere niet? Over Charie Hebdo


Aanbevolen berichten

Ik heb een vraag voor gelovigen (alweer? Ja!).

De aanslag op Charlie Hebdo heeft één gevolg gehad waar ik erg blij mee ben en dat is dat moslims waar ook ter wereld zich voor het eerst massaal en openbaar afkeren van de gewelddadige Islam in het algemeen en de aanslag in het bijzonder. Onder het motto: dit is niet de ware Islam, want die zorgt ervoor dat mensen zich vredelievend gedragen.

Dit is niet de plek om de discussie aan te gaan welke vorm van de Islam nu de ware is, ik wil de discussie breed trekken.

In naam van het Geloof (bijna elk Geloof) zijn verschrikkelijke dingen gedaan en worden nog steeds gedaan. Wanneer ketters als ik dat ten berde brengen is de reactie van Gelovigen en goedpraters over het algemeen "Dat is niet de juiste vorm van het geloof, want mijn geloof is liefde/vrijheid/sten in moeilijke tijden (doorhalen wat niet van toepassing is, aanvullen).

Mijn vraag die hieruit voorkomt, waarom is beweren Gelovigen zo makkelijk dat hun geloof gebruikt kan worden om goede dingen te doen, maar accepteren ze zo moeilijk dat het gebruikt kan worden om slechte dingen te doen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb een vraag voor gelovigen (alweer? Ja!).

De aanslag op Charlie Hebdo heeft één gevolg gehad waar ik erg blij mee ben en dat is dat moslims waar ook ter wereld zich voor het eerst massaal en openbaar afkeren van de gewelddadige Islam in het algemeen en de aanslag in het bijzonder. Onder het motto: dit is niet de ware Islam, want die zorgt ervoor dat mensen zich vredelievend gedragen.

Aan de andere kant heb ik ook vrij veel steunbetuigingen gelezen/gehoord vanuit de islamitische wereld. Daarnaast zijn de No true Scotsman redeneringen talrijk aanwezig.

Dit is niet de plek om de discussie aan te gaan welke vorm van de Islam nu de ware is, ik wil de discussie breed trekken.

In naam van het Geloof (bijna elk Geloof) zijn verschrikkelijke dingen gedaan en worden nog steeds gedaan.

Evenzo in naam van het atheïsme, boeddhisme, socialisme enz enz. Bedenk het maar en het gebeurd. Maar uiteindelijk draait het veelal om 3 dingen; macht, rijkdom en bezit.

Wanneer ketters als ik dat ten berde brengen is de reactie van Gelovigen en goedpraters over het algemeen "Dat is niet de juiste vorm van het geloof, want mijn geloof is liefde/vrijheid/sten in moeilijke tijden (doorhalen wat niet van toepassing is, aanvullen).

In je eerste alinea was je daar nog zo blij mee.

Mijn vraag die hieruit voorkomt, waarom is beweren Gelovigen zo makkelijk dat hun geloof gebruikt kan worden om goede dingen te doen, maar accepteren ze zo moeilijk dat het gebruikt kan worden om slechte dingen te doen?

Ik zou het niet weten. Ik denk dat je daar gewoon vrij realistisch in kan staan. Geloof wordt gebruikt en misbruikt voor van alles en nog wat. Soms bied een geloof daar ook wel een ondergrond voor soms niet. Waarom is het communisme wat in principe heel mooi kan zijn altijd zo misbruikt dat het massa's mensen het leven heeft gekost door welke staat het ook geprobeerd is?

Link naar bericht
Deel via andere websites
waar ik erg blij mee ben en dat is dat moslims waar ook ter wereld zich voor het eerst massaal en openbaar afkeren van de gewelddadige Islam in het algemeen en de aanslag in het bijzonder. Onder het motto: dit is niet de ware Islam, want die zorgt ervoor dat mensen zich vredelievend gedragen.(...) waarom is beweren Gelovigen zo makkelijk dat hun geloof gebruikt kan worden om goede dingen te doen, maar accepteren ze zo moeilijk dat het gebruikt kan worden om slechte dingen te doen?

Ik ben het eens met je startoverweging. Wat betreft het onderwerp: altijd is het goede - in handen van een mens - een middel tot het kwade. Ik geloof dat ook christenen zich er goed van doordrongen zijn dat de mens maar weinig terecht brengt van de bedoeling en de boodschap van God.

Maar dat heeft niets te maken met de aard van het geloofssysteem of de inhoud van de boodschap. Die inhoud is wel of niet goed of nuttig of liefdevol of vreselijk of moorddadig of vredelievend. Maar dat is niet je onderwerp. Je onderwerp is waarom gelovigen dat zo gemakkelijk beweren. Nou heel eenvoudig, omdat alle gelovigen heel goed weten dat de boodschap die zij hebben van God, er altijd principieel een is van vrede en liefde en een betere samenleving. Dat is altijd op een of andere manier verbonden met hun geloof. Het eigen geloof erkent niet, of wil althans niet graag, dat het kwaad actief wordt gebracht.

En als ze dan worden beproefd, dan komt eruit zetten wat er echt in het hart zit. En dan blijkt te vaak dat in het hart iets anders leeft, dan de boodschap die aan het hart was gegeven.

En meestal komt het wellustige "ik zal jou wel even mores leren als je lelijk doet", gewoon weer naar boven. De wrevel en bloedschuld van Kaïn tot Abel. Wijsheid is niet duurzamer en krijgt meestal niet meer voet, dan de diep weggestopte stinkende teennagels.

De zaak is dus, dat de mens er gewoon niet zo goed in slaagt om goed te doen, en de vraag is dus waarom mensen niet meer proberen te leven in termen van rechtvaardigheid en algemene barmhartigheid en vredelievendheid. Ons land is een prachtig voorbeeld want we kennen niet eens het verschil tussen normatieve tolerantie uit rechtvaardigheid en betekenisloze tolerantie in normloosheid. Waar het goed gaat treedt gemakzucht op en wordt als vanzelfsprekend aangenomen en volkomen vergeten wat de absolute rijkdom is waarin men leeft. Wat zegen en genade van God is. En wat krijg je dan: algemeen verval leidt tot slappe samenlevingen, en kwade machten worden tot nieuwe bronnen van kracht en sterkte. En de mens is in dat woelige water overgeleverd aan de machten van het moment. En tussenin ligt de ontreddering, waarin eigenlijk behoefte is aan rechtvaardigheid en normatief bewustzijn, maar waarbij geen middelen meer aanwezig zijn om het nog te kunnen bereiken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...

En JUIST de ellende op de wereld laten zien. Het is eigenlijk Godsgeklaagd dat wij zo relatief zorgeloos kunnen leven (en met 'wij' bedoel ik ons als maatschappij, niet per se individuen) terwijl er kinderporno netwerken zijn, mensen geen eten, kleding en huis hebben, dieren op bestelling gemarteld worden voor perversen, dieren gepijnigd worden voor maximale consumptive etc. |P

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb zelf het idee dat niet-gelovigen het nog weleens veel moeilijker vinden om toe te geven dat ook niet-gelovigen kwaad doen in naam van hun overtuigingen of ideologieën, dan dat gelovigen het moeilijk zouden vinden dat van gelovigen toe te geven.

Heb daar wel vaker discussies over gehad met niet-gelovigen, en het verzandt altijd weer in woordspelletjes en ontwijkingsmanoeuvres. Atheïsme wordt dan vergeleken met bijvoorbeeld het christendom, waarbij atheïsme heel nauw wordt gedefiniëerd en het christendom niet. Terwijl de juiste vergelijking natuurlijk atheïsme-theïsme moet zijn, waarbij het theïsme ook net zo nauw gedefiniëerd kan worden.

Ik heb zelfs weleens een discussie gelezen over of gelovigen medeschuldig zouden zijn aan die extremistische daden, omdat zij immers hetzelfde geloof zouden aanhangen. Als je daarover wat dieper nadenkt, is dat eigenlijk een vrij misselijkmakende insinuatie.

Zelf houd ik het volgende aan: als ik met één iemand ruzie heb, dan kan het aan ons beiden liggen. Heb ik met twee of drie mensen ruzie, dan kan het ook aan beiden liggen, maar heb ik al meer de neiging om naar mijzelf te kijken. Heb ik echter met vrijwel alle mensen ruzie, dan ligt het voor zeker vooral aan mij.

Zo zie ik het ook met levensbeschouwingen, theïstisch of atheïstisch. Als blijkt dat in vrijwel alle levensbeschouwingen mensen namens God, rede, beschaving of wat dan ook geweld gebruiken of extremistische gedachten erop nahouden, dan ligt het voor zeker vooral aan de mens.

Het is niet voor niets dat vrijwel alle meer traditionele levensbeschouwingen vooral oproepen je eigen innerlijk te onderzoeken en je eigen hart te zuiveren van alle kwaad en zonde. Want het is altijd gemakkelijker om naar de ander te wijzen, om een zondebok te benoemen, maar het kwaad zit in elk mens, ook in mij en jou.

Het aanwijzen van zondebokken heeft nooit vrede opgelevert, want niet zelden bezondigt de aanwijzer zich vervolgens aan dezelfde wandaden als waar hij de zondebok van beschuldigd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Kan je een voorbeeld geven van een daad vanuit 'theïsme'?

En ja, atheïsme wordt "nauw" gedefiniëerd, omdat het ook een nauw begrip is. Het is niet-geloven in goden. Als je atheïst bent zegt dat niets over wat je wereldbeeld inhoudt (het betekent niet dat je evolutie accepteert, Dawkins een held vindt, iets tegen religie hebt, niet religieus bent, niet in bovennatuurlijke dingen gelooft, etc.). Het zegt alleen dat je wereldbeeld geen goden inhoudt/bevat. Een wereldbeeld zonder goden is bijvoorbeeld wel naturalisme. Atheïsme niet.

Een daad vanuit 'atheïsme' is dan ook niet mogelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb zelf het idee dat niet-gelovigen het nog weleens veel moeilijker vinden om toe te geven dat ook niet-gelovigen kwaad doen in naam van hun overtuigingen of ideologieën, dan dat gelovigen het moeilijk zouden vinden dat van gelovigen toe te geven.

Heb daar wel vaker discussies over gehad met niet-gelovigen, en het verzandt altijd weer in woordspelletjes en ontwijkingsmanoeuvres. Atheïsme wordt dan vergeleken met bijvoorbeeld het christendom, waarbij atheïsme heel nauw wordt gedefiniëerd en het christendom niet. Terwijl de juiste vergelijking natuurlijk atheïsme-theïsme moet zijn, waarbij het theïsme ook net zo nauw gedefiniëerd kan worden.

Klopt. Kwaad of goed doen kan vanuit een overtuiging. Niet vanuit atheïsme of theïsme. Wel vanuit communisme of het christelijke geloof. Dat geeft namelijk concrete invulling aan dat atheïsme of theïsme. Overtuigingen dus. In dat kader is het ook logisch dat atheïsme heel nauw gedefinieerd wordt en het christendom niet.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Vanuit atheïsme kun je misschien geen kwade daden plegen, maar ook niet vanuit theïsme, of vanuit religie. Want beide zijn containerbegrippen die verschillende levensbeschouwingen bevatten.

Mensen handelen dan ook altijd in naam van hetgeen zij binnen hun levensbeschouwing het meest belangrijk vinden. Dat kan een god zijn, maar ook een waarde, een ideologie, of een belangrijk persoon.

Het christendom moet je dan ook tegenover specifieke levensbeschouwingen zetten, zoals het naturalisme, het materialisme of het antitheïsme.

Je hebt dus geen god nodig, geen theïsme, om toch in naam van iets wat jij als groter ziet dan jijzelf, zowel hele goede als hele kwade daden te verrichten. Beweren dat er meer vrede zou zijn zonder religie, zoals sommige atheïsten doen, is dan ook nogal naïef.

Link naar bericht
Deel via andere websites

:)

Wel, ik heb dus het idee dat veel gelovigen prima doorhebben dat binnen hun godsdiensten ook kwade dingen worden gedaan. Dat betekent echter niet dat het meteen irreëel is als sommige bepaalde extremistische gedachten niet als behorende tot de godsdienst worden gezien.

Als bijvoorbeeld extremistische christelijke groeperingen menen dat God de wereld haat en dat zij Gods instrument zijn om zondaars hier op aarde te straffen, dan kunnen zij zich wel tien keer op de bijbel baseren, maar dat betekent niet dat hun leer daarom als christelijk zou moeten worden erkend.

Soms kunnen gelovigen zich inderdaad verschuilen achter die Schotsman, maar soms is dat ook gewoon niet onterecht. Als een groepering fundamenteel tegenstrijdig handelt ten opzichte van de christelijke goegemeenschap, dan kunnen christenen haar prima afwijzen en bestempelen als dwalend of als niet-christelijk.

Er zijn dus altijd verschillende nuances te vinden en uiteindelijk zal de geloofsgemeenschap zelf, of deze nu christelijk, islamitisch of watdanook is, moeten uitvinden wat zij als behorende tot hun leer en praxis kunnen beschouwen. Buitenstaanders kunnen haar dan slechts op vermeende inconsistenties wijzen, maar meer ook niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Kan je een voorbeeld geven van een daad vanuit 'theïsme'?

En ja, atheïsme wordt "nauw" gedefiniëerd, omdat het ook een nauw begrip is. Het is niet-geloven in goden. Als je atheïst bent zegt dat niets over wat je wereldbeeld inhoudt (het betekent niet dat je evolutie accepteert, Dawkins een held vindt, iets tegen religie hebt, niet religieus bent, niet in bovennatuurlijke dingen gelooft, etc.). Het zegt alleen dat je wereldbeeld geen goden inhoudt/bevat. Een wereldbeeld zonder goden is bijvoorbeeld wel naturalisme. Atheïsme niet.

Een daad vanuit 'atheïsme' is dan ook niet mogelijk.

Gaan we weer. Onzin. Marxistisch-Lenistisxh atheïsme is verantwoordelijk voor talloze doden. Het niet geloven in goden werd opgedrongen en zij die wel in goden geloofden werden vervolgd, gemarteld en vermoord.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ humanist:

Als je atheisme zo definieerd dan hebben theisten dus ook niet vanuit hun geloof in God wat gedaan, maar vanuit een bijkomende ideologie.

Er zijn echter wel stromingen die atheistisch zijn, net zoals er stromingen zijn die theistisch zijn die heel veel mensen dood hebben gemaakt.

In de 20e eeuw waren de stromingen die niet-theistisch waren veel erger en dodelijker dan alle theistische stromingen in de eeuwen ervoor samen;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Kan je een voorbeeld geven van een daad vanuit 'theïsme'?

En ja, atheïsme wordt "nauw" gedefiniëerd, omdat het ook een nauw begrip is. Het is niet-geloven in goden. Als je atheïst bent zegt dat niets over wat je wereldbeeld inhoudt (het betekent niet dat je evolutie accepteert, Dawkins een held vindt, iets tegen religie hebt, niet religieus bent, niet in bovennatuurlijke dingen gelooft, etc.). Het zegt alleen dat je wereldbeeld geen goden inhoudt/bevat. Een wereldbeeld zonder goden is bijvoorbeeld wel naturalisme. Atheïsme niet.

Een daad vanuit 'atheïsme' is dan ook niet mogelijk.

Gaan we weer. Onzin. Marxistisch-Lenistisxh atheïsme is verantwoordelijk voor talloze doden.

Maar dan hebben we het niet meer over 'atheïsme' op zichzelf, maar over een totalitarisme. Er zit niets in 'atheïsme' dat motiveert tot geweld. Wel in totalitarisme. Het 'atheïsme' is irrelevant bij Leninisme/Stalinisme als het gaat om motivator zijn tot geweldpleging.

Het niet geloven in goden werd opgedrongen en zij die wel in goden geloofden werden vervolgd, gemarteld en vermoord.

Klopt. Dit gebeurde vanuit totalitarisme, niet vanuit atheïsme.

@ humanist:

Als je atheisme zo definieerd dan hebben theisten dus ook niet vanuit hun geloof in God wat gedaan, maar vanuit een bijkomende ideologie.

Mee eens. 'Theïsme' is enkel geloven in god(en). Het gaat om de dogma's en ideologieën die je eraan hangt die gedrag beïnvloeden.

Er zijn echter wel stromingen die atheistisch zijn, net zoals er stromingen zijn die theistisch zijn die heel veel mensen dood hebben gemaakt.

In de 20e eeuw waren de stromingen die niet-theistisch waren veel erger en dodelijker dan alle theistische stromingen in de eeuwen ervoor samen;)

Dat valt nog te betwisten, maar totalitaire regimes waren/zijn niet fijn, inderdaad. Het probleem is dan ook dogma, niet per se (a)theïsme. Het gaat erom, zoals ik eerder zei, wat je eraan hangt dat je gedrag (en denkwijze trouwens ook) bepaalt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar dan hebben we het niet meer over 'atheïsme' op zichzelf, maar over een totalitarisme. Er zit niets in 'atheïsme' dat motiveert tot geweld. Wel in totalitarisme. Het 'atheïsme' is irrelevant bij Leninisme/Stalinisme als het gaat om motivator zijn tot geweldpleging.

...

Klopt. Dit gebeurde vanuit totalitarisme, niet vanuit atheïsme.

Dan is er dus ook nooit vanuit de christelijke religie geweld gepleegd. Er zit nl in het christendom niets dat tot geweld aanspoort. En idd, t christendom is veel en veel breder dan atheisme.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar dan hebben we het niet meer over 'atheïsme' op zichzelf, maar over een totalitarisme. Er zit niets in 'atheïsme' dat motiveert tot geweld. Wel in totalitarisme. Het 'atheïsme' is irrelevant bij Leninisme/Stalinisme als het gaat om motivator zijn tot geweldpleging.

...

Klopt. Dit gebeurde vanuit totalitarisme, niet vanuit atheïsme.

Dan is er dus ook nooit vanuit de christelijke religie geweld gepleegd. Er zit nl in het christendom niets dat tot geweld aanspoort. En idd, t christendom is veel en veel breder dan atheisme.

Niet vanuit theisme, wel vanuit het christendom. Er zijn namelijk wel degelijk dogma's en teksten (zie oude testament) die tot geweld kunnen aansporen. Dus ja geweld vanuit de christelijke religie is wel degelijk mogelijk (net als communisme, de islam, totalitarisme, etc).
Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar dan hebben we het niet meer over 'atheïsme' op zichzelf, maar over een totalitarisme. Er zit niets in 'atheïsme' dat motiveert tot geweld. Wel in totalitarisme. Het 'atheïsme' is irrelevant bij Leninisme/Stalinisme als het gaat om motivator zijn tot geweldpleging.

...

Klopt. Dit gebeurde vanuit totalitarisme, niet vanuit atheïsme.

Dan is er dus ook nooit vanuit de christelijke religie geweld gepleegd. Er zit nl in het christendom niets dat tot geweld aanspoort. En idd, t christendom is veel en veel breder dan atheisme.

Niet vanuit theisme, wel vanuit het christendom. Er zijn namelijk wel degelijk dogma's en teksten (zie oude testament) die tot geweld kunnen aansporen. Dus ja geweld vanuit de christelijke religie is wel degelijk mogelijk (net als communisme, de islam, totalitarisme, etc).

Noem eens een tekst die Christenen kunnen aansporen tot geweld.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dan is er dus ook nooit vanuit de christelijke religie geweld gepleegd. Er zit nl in het christendom niets dat tot geweld aanspoort.

Daarover verschillen de meningen. Zelfs Jezus was wel eens driftig (met tafels smijten enzo (╯°□°)╯︵ â”»â”â”» ). ;)

En idd, t christendom is veel en veel breder dan atheisme.

Zeker, 'atheïsme' is een leeg begrip en beschrijft alleen wat iemand niet is. Daarom noem ik me hier ook Humanist ipv Atheïst.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dan is er dus ook nooit vanuit de christelijke religie geweld gepleegd. Er zit nl in het christendom niets dat tot geweld aanspoort.

Daarover verschillen de meningen. Zelfs Jezus was wel eens driftig (met tafels smijten enzo (╯°□°)╯︵ â”»â”â”» ). ;)

Je snapt t verschil tussen driftig en geweld?
En idd, t christendom is veel en veel breder dan atheisme.

Zeker, 'atheïsme' is een leeg begrip en beschrijft alleen wat iemand niet is. Daarom noem ik me hier ook Humanist ipv Atheïst.

Atheïsme is geen leeg begrip en het beschfijft wel wat iemand is. Het beschrijft dat iemand niet in God/goden gelooft. Alsof in goden geloven de afwijking is zeg...
Link naar bericht
Deel via andere websites
Noem eens een tekst die Christenen kunnen aansporen tot geweld.
Leviticus 20:13: "Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden een afschuwelijke daad. Zij moeten ter dood worden gebracht."

Take your pick:

http://www.debijbelzegt.nl/geweld.htm

Ik noem twee Christengroepen die zich op de Bijbel beroepen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Westboro_Baptist_Church

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan

Moord op een arts die abortus pleegde:

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUIT ... kerk.dhtml

Over christelijke terreurgroepen die in aantal toenemen:

http://www.joop.nl/wereld/detail/artike ... p_opgerold

Misschien overbodig, maar voordat we nu gaan praten over echte christenen, geen echte Schotten en verkeerde interpretaties van Bijbelteksten, dat is niet het punt. Het neerzetten van het christendom als gewelddadig is ook niet het punt. Het christendom van deze tijd zou ik niet gewelddadig noemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Enigszins voorspelbaar is natuurlijk het antwoord op de vraag wel en blijkt inderdaad, dat het evangelie dat bestemd is voor de Christenen onaantastbaar blijft en niemand daar een tekst tot oproeping van geweld in kan aanwijzen. De Bijbel, of liever gezegd het Oude Testament staat inderdaad vol met geweld. Neem b.v. genoemde tekst in leviticus. Deze is helemaal niet gericht aan een Christen. Ten eerste bestonden Christenen in die tijd niet en dit is een onderdeel van de wetten van Mozes, waar de Joden zich aan dienden te houden. Een sekte zoals Westboro, die deze tekst aanhoudt, houdt zich dan aan een Joodse wet, dus zij hebben het niet begrepen, want men noemt zich zgn. Christen, maar houdt zich aan Joodse wetten, men volgt dus het Jodendom en zelfs die hebben zich aan de tijd aangepast en zullen hierom al niemand doden.

In dit geval blijkt maar weer, dat scheiding tussen het OT en het NT niet voor niets is. Een rechtstreekse oproep aan een Christen tot geweld zal niet te vinden zijn en op de wetten bestemd voor de Joden na zijn vele geweldsdelicten in het OT ook geen oproepen, maar verhalen en beschrijvingen van een tijd die een stuk barbaarse was dan de onze.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Blijft staan dat er in de heilige boeken altijd een scheiding wordt gemaakt tussen de goeden en de slechten. En de slechten wachten een afschuwelijk lot. En als God zo duidelijk beschrijft wat Hij voorheeft met de slechten, is het dan niet goed om Hem een beetje te helpen.

En ook in het NT staan wel leuke stukjes:

Galaten 1: 6-9 "Het verbaast mij, dat gij U zo schierlijk van degene, die U door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die U in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, (U) een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij U verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik U thans nog eens: indien iemand U een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!"
Link naar bericht
Deel via andere websites
Blijft staan dat er in de heilige boeken altijd een scheiding wordt gemaakt tussen de goeden en de slechten. En de slechten wachten een afschuwelijk lot. En als God zo duidelijk beschrijft wat Hij voorheeft met de slechten, is het dan niet goed om Hem een beetje te helpen.
Jij zoekt t lekker ver? Prima hoor.

En ook in het NT staan wel leuke stukjes:

Galaten 1: 6-9 "Het verbaast mij, dat gij U zo schierlijk van degene, die U door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die U in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, (U) een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij U verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik U thans nog eens: indien iemand U een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!"
Meer kon je niet vinden? Conclusie: er staan geen tot geweld oproepende teksten in t NT.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Blijft staan dat er in de heilige boeken altijd een scheiding wordt gemaakt tussen de goeden en de slechten. En de slechten wachten een afschuwelijk lot. En als God zo duidelijk beschrijft wat Hij voorheeft met de slechten, is het dan niet goed om Hem een beetje te helpen.

En ook in het NT staan wel leuke stukjes:

Galaten 1: 6-9 "Het verbaast mij, dat gij U zo schierlijk van degene, die U door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die U in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, (U) een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij U verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik U thans nog eens: indien iemand U een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!"

Ik vind het iig wel fantastisch dat jij nu ook aangeeft met deze tekst, hoe God over b.v. Westboro denkt en daarmee ook medebevestigd dat, vele groepen met deze tekst veroordeeld worden door hun eigen Bijbel en dus vervloekt zijn, want zij geven niet het vredevolle evangelie door, maar verdraaien de waarheid, om geweld te plegen.

Overigens had ik ook al andere posts van jouw al gelezen, dat jij iets hebt tegen het oordeel van God. Kan zijn dat je er bang voor bent, of dat jij het vanuit menselijk perspectief bekijkt Hoe en op welke wijze er geoordeeld zal worden weet niemand exact. Wat we alleen weten is dat het rechtvaardig zal zijn en op een manier zoals een mens nooit zal kunnen doen. Overigens een scheiding tussen goed en kwaad wordt niet alleen in de Bijbel gemaakt. Overal, van kindbeen af wordt dat al gedaan in bv. tekenfilms. Onderscheidt maken tussen goed en kwaad is onderdeel van het menselijk bestaan. Een wereld met alleen goed of alleen kwaad bestaat niet, dus wordt er onderscheidt gemaakt. Niets mis mee toch?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Niets mis mee toch?

Dat is veel te simpel uitgedrukt.

Dat er overal wel goed en kwaad is, is waar maar dat is niet zo belangrijk. Het gaat meer om de strafmaat. Dat er rechtvaardig geoordeeld zal worden zal wel, maar hoe rechtvaardig kan het zijn als je voor je veroordeling niet weet waarop je veroordeelt zal worden. Maar dat is jullie feestje, maak ik me niet druk om.

Ik geloof er helemaal niets van, maar dat is ook niet zo belangrijk. Wat ik wel belangrijk vind is dat heel veel mensen er wel in geloven en dat die mij in het domein slechteriken plaatsen. En dat maakt het voor mij op sommige plaatsen link om voor mijn mening uit te komen. Want ondanks dat er meestal in de heilige boeken wel staat dat God straft hebben toch een hoop mensen wel het idee dat ze God daar een beetje mee moeten helpen. Ook al staat dat niet letterlijk in die boeken.

Zelfs al zou er geen geweld gebruikt worden, is het op grote schaal gebruikelijk de normen die voor de gelovige gelden toe te willen passen op mensen buiten de groep waar ze voor gelden. Dit leidt weer tot conflicten en dat kan weer tot geweld leiden.

Dus zelfs als er geen oproep tot geweld in het NT staat staat er genoeg in de Bijbel dat tot geweld kan leiden. Helaas heeft de geschiedenis dat wel geleerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid