Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 53
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Ik begrijp nog steeds niet waarom het arrogant zou zijn te verkondigen dat we geen dieren zouden zijn. Ik bedoel, stel dat dat waar zou zijn, dan is dat toch gewoon zo? Sowieso is het vreemd om ideeën als arrogant af te doen. Ze kunnen misschien niet waar zijn, maar dat maakt ze nog niet arrogant. Arrogantie is volgens mij toch enkel een persoonlijke zonde en heeft toch niets met ideeën te maken. Ideeën zijn juist of onjuist, meer niet. Zelfs, ik noem maar wat, het idee dat ik de beste ben zou niet arrogant zijn als het waar was, maar wel als het niet waar was. Kortom, het begrip arrogantie is in feite nogal onbruikbaar als het om de beoordeling van ideeën gaat.

Maar goed, empirisch gezien zijn we inderdaad biologische organismen en delen we dezelfde voorouders als de apen. Empirisch gezien kunnen we echter ook wel stellen dat we ontzettend veel macht hebben ten opzichte van heel de schepping en dat we haar met een druk op de knop totaal en omonkeerbaar kunnen verwoesten. Maar nu al richten we veel schade aan als we gewoon, net als andere dieren, onze natuurlijke driften en instincten volgen, niet in de laatste plaats aan onszelf en aan elkaar. Maar kunnen we ook juist op bijzonder mooie en soms spectaculaire wijze samenwerken met de schepping en met elkaar en zo ontzagwekkend veel mooie dingen maken en bewerkstelligen. Eén eenvoudig mens is al een onuitputtelijk vat vol unieke ideeën, dromen, idealen en mogelijkheden.

Kortom, we behoren gewoon de schepping toe, maar kunnen toch niet helemaal ongestraft aan haar deelnemen en moeten onszelf als het ware forceren om alleen al heel simpel meer milieuvriendelijker en rechtvaardiger te leven. Daarom doen ook zo weinig mensen dat en blijkt bijvoorbeeld politiek toch meer om geld te draaien dan om wat écht belangrijk is. De Schrift gebruikt vervolgens het beeld van uit het paradijs gejaagd worden en de eerste opdracht van God aan de mens om die waarheid te duiden. De mens als schitterend, engelachtig wezen, dat haar krachten en machten vooral gebruikt ten behoeve van haarzelf en haar onverzadigbare honger naar kennis, macht, rijkdom en genot. Dat is de erfzonde. Maar die ook in staat is tot ongekend veel goeds, tot het stichten van echte vrede en echte rijkdom, als ze bereid is boven zichzelf uit te stijgen en zichzelf onvoorwaardelijk te verenigen met het goede, met de liefde, met God zelf, zoals Christus al heeft voorgedaan. Dat is het Offer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@ Hitchens, Ik zeg dat ik geen dier ben.En ik vind dat alles behalve arrogant.
Arrogant of niet, het is een feit dat jij een dier bent. Je kunt er vervolgens de mening op na houden dat je er niet een bent. Dat mag, even goede vrienden.
Bovendien weet niet iedere wetenschapper met zekerheid te zeggen dat wij van apen zouden afstammen (of een gemeenschappelijke voorouder hebben, die gedachte).
Elke gerespecteerde bioloog of wetenschapper zal je met volle zekerheid vertellen dat wij een gemeenschappelijke voorouder hebben met zowel de aap als alle andere dieren. Er is geen wetenschapper op aarde die een onderzoek heeft uitgevoerd, dat door een peer-review is gekomen, waaruit blijkt dat wij en apen géén gemeenschappelijke voorouder zouden hebben. Kortom, je mening dat wij geen dieren zijn is betekenisloos, want het is simpelweg aantoonbaar niet waar. Echter zul je mij nooit horen zeggen dat je die mening niet mag hebben.
Ik vind het sowieso arrogant om iets een 'feit' te noemen terwijl het niet eens vast staat (neem de oerknal, dit noemen ze een feit, terwijl het niet bewezen is en wat speculatie nodig heeft om te worden uitgewerkt)Jouw feiten zijn anders dan mijn feiten, want jij volgt waarschijnlijk klakkeloos de wetenschap en verwerpt Bijbelse argumenten.
Een feit is een feit. Je kunt niet zeggen ik heb mijn eigen feiten, en die staan haaks op jouw feiten. Dan heb je het over meningen. Een feit is iets wat vaststaat. Dat wij en de aap een gemeenschappelijke voorouder hebben, is gewoon een feit. Geen mening. Dat kun je vervelend vinden, je kunt er tegen vechten, je kunt een andere mening hebben, je kunt op en naar gaan springen, je kunt echter niet zomaar je eigen feiten verzinnen. Zo werkt het helaas niet.
Want je gaat telkens uit van jouw absolute waarheid 'dan conflicteert het wel met hoe de wereld echt in elkaar zit.'
Het is niet mijn waarheid, maar de waarheid.
'Ik denk dat de meeste gelovigen het op dit punt met mij eens zijn.', ik denk het niet. Ik denk dat er erg veel gelovigen zijn die menen dat de mens een apart soort is buiten de dierenwereld.
Ik denk dat die gelovigen op dit moment in de minderheid zijn. De meeste gelovigen, waaronder belangrijke kerkelijke leiders (zoals de paus) hebben het idee dat wij dieren zijn allang aangenomen. Vervolgens geven ze wel aan dat de mens daarin een bijzondere plaats aanneemt. Maar dat conflicteert ook niet met het feit de apen neven van ons zijn.
Je mag hierop reageren, maar ik zal daar niet op reageren om het on-topic te houden.
Dat is prima. Overigens is het m.i. niet geheel offtopic, aangezien je zelf in je openingstopic vraagt of dieren een ziel hebben. Als je de gedachte aanneemt dat mensen ook dieren zijn, dan kan dat tot nieuwe inzichten leiden mbt de ziel.
Link naar bericht
Deel via andere websites
@ Hitchens, Ik zeg dat ik geen dier ben.En ik vind dat alles behalve arrogant.
Arrogant of niet, het is een feit dat jij een dier bent. Je kunt er vervolgens de mening op na houden dat je er niet een bent. Dat mag, even goede vrienden.
Bovendien weet niet iedere wetenschapper met zekerheid te zeggen dat wij van apen zouden afstammen (of een gemeenschappelijke voorouder hebben, die gedachte).
Elke gerespecteerde bioloog of wetenschapper zal je met volle zekerheid vertellen dat wij een gemeenschappelijke voorouder hebben met zowel de aap als alle andere dieren. Er is geen wetenschapper op aarde die een onderzoek heeft uitgevoerd, dat door een peer-review is gekomen, waaruit blijkt dat wij en apen géén gemeenschappelijke voorouder zouden hebben. Kortom, je mening dat wij geen dieren zijn is betekenisloos, want het is simpelweg aantoonbaar niet waar. Echter zul je mij nooit horen zeggen dat je die mening niet mag hebben.
Ik vind het sowieso arrogant om iets een 'feit' te noemen terwijl het niet eens vast staat (neem de oerknal, dit noemen ze een feit, terwijl het niet bewezen is en wat speculatie nodig heeft om te worden uitgewerkt)Jouw feiten zijn anders dan mijn feiten, want jij volgt waarschijnlijk klakkeloos de wetenschap en verwerpt Bijbelse argumenten.
Een feit is een feit. Je kunt niet zeggen ik heb mijn eigen feiten, en die staan haaks op jouw feiten. Dan heb je het over meningen. Een feit is iets wat vaststaat. Dat wij en de aap een gemeenschappelijke voorouder hebben, is gewoon een feit. Geen mening. Dat kun je vervelend vinden, je kunt er tegen vechten, je kunt een andere mening hebben, je kunt op en naar gaan springen, je kunt echter niet zomaar je eigen feiten verzinnen. Zo werkt het helaas niet.
Want je gaat telkens uit van jouw absolute waarheid 'dan conflicteert het wel met hoe de wereld echt in elkaar zit.'
Het is niet mijn waarheid, maar de waarheid.
'Ik denk dat de meeste gelovigen het op dit punt met mij eens zijn.', ik denk het niet. Ik denk dat er erg veel gelovigen zijn die menen dat de mens een apart soort is buiten de dierenwereld.
Ik denk dat die gelovigen op dit moment in de minderheid zijn. De meeste gelovigen, waaronder belangrijke kerkelijke leiders (zoals de paus) hebben het idee dat wij dieren zijn allang aangenomen. Vervolgens geven ze wel aan dat de mens daarin een bijzondere plaats aanneemt. Maar dat conflicteert ook niet met het feit de apen neven van ons zijn.
Je mag hierop reageren, maar ik zal daar niet op reageren om het on-topic te houden.
Dat is prima. Overigens is het m.i. niet geheel offtopic, aangezien je zelf in je openingstopic vraagt of dieren een ziel hebben. Als je de gedachte aanneemt dat mensen ook dieren zijn, dan kan dat tot nieuwe inzichten leiden mbt de ziel.

Ik kan het niet laten door erop te reageren :P .

Jij beweerd dat er geen wetenschappers zijn die die evolutie theorie van Darwin niet aanhangen? Die zijn er wel. En dus vinden zij die feiten bullshit. En wat zijn het dan? Geen feiten. Een feit is iets wat vast staat, waar? Bij de wetenschappers? En de wetenschappers die het er niet mee eens zijn, die worden weg gecensureerd zodat het een feit blijft?

Als ik zeg: God bestaat en dat toon ik aan d.m.v. zijn werk en gebeurtenissen. Dan is dat een feit, toch? En als jij zegt: Nee dat is niet waar, want je bent een atheïst en je wilt zoiets niet geloven. Is het dan nog steeds een feit?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Overigens is het m.i. niet geheel offtopic, aangezien je zelf in je openingstopic vraagt of dieren een ziel hebben. Als je de gedachte aanneemt dat mensen ook dieren zijn, dan kan dat tot nieuwe inzichten leiden mbt de ziel.

Als we uitgaan van een dierlijk mens en een zielloos dier, dan moeten wij op een moment toch een zelfbewustzijn en ziel gekregen hebben. Dan onderscheiden wij ons alsnog van andere dieren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@@Bernard, ik vraag me af welke tak van het christendom jij aanhoudt,Jehovah getuige? Ik ga namelijk wél uit van een onsterfelijke ziel en daar zijn genoeg Bijbelse verzen voor om dit te bewijzen, (denk aan Jezus zijn verwijzingen naar de hel en naar het paradijs en het eeuwige leven met de Vader)ik denk dus niet dat we dood dood en verdwenen zijn tot de opstanding. Maar daar gaat het mij niet om hier. Even uitgaand van het feit dat we een ziel hebben.

sorry dat dit een laattijdige reactie is . Ik had uw reactie niet eerder opgemerkt

Ik ben een volgeling van Christus, hen die de geboden Gods en het geloof van Christus bewaken en bewaren en bij hen komen geen â€takken†voor.

Dat je persoonlijk wel aanneemt dat er een onsterfelijk ziel bestaat is je goed recht. Maar om dan te beweren dat dit Bijbels is , is iets totaal anders want dan moet je wel met duidelijke argumenten komen aandraven en niet met algemeenheden of nietszeggende voorbeelden zoals hierboven .

En als je bij de verdere discussie dan toch verder uitgaat van het feit dat de mens een ziel heeft , in de plaats van de Bijbelse leer die leert dat de mens een ziel is, je dan ook niet verder kan argumenteren op grond van de Bijbel maar enkel op grond van een eigen mening.

Een mening die niet meer of minder waarde heeft dan deze waarbij iemand beweert dat hij na de dood zal reïncarneren in een of ander dier.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben een volgeling van Christus, hen die de geboden Gods en het geloof van Christus bewaken en bewaren en bij hen komen geen â€takken†voor.

Dus een Jehovah's Getuige.

Dat je persoonlijk wel aanneemt dat er een onsterfelijk ziel bestaat is je goed recht. Maar om dan te beweren dat dit Bijbels is , is iets totaal anders want dan moet je wel met duidelijke argumenten komen aandraven en niet met algemeenheden of nietszeggende voorbeelden zoals hierboven .

Laten we een voorbeeld geven:

Luk. 16:22,23:

En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.

En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.

Jehovah's Getuigen zeggen dan dat dit figuurlijk bedoeld wordt. Echter, in die tijd leerden de joden dat de ziel na het leven naar de hemel gaat. Als Jezus dit figuurlijk had bedoeld, zou dat heel erg gemeen geweest zijn en had Jezus de apostelen meteen op een dwaalspoor gezet. Want de apostelen waren joden.

En als je bij de verdere discussie dan toch verder uitgaat van het feit dat de mens een ziel heeft , in de plaats van de Bijbelse leer die leert dat de mens een ziel is, je dan ook niet verder kan argumenteren op grond van de Bijbel maar enkel op grond van een eigen mening.

Dat is een verschil tussen ziel en ziel. Stel, ik bepaal dat het woord 'bank' in alle teksten alleen gebruikt kan worden in de zin van een gebouw van geldzaken. Dan leg je dit heel anders uit:

Ik zit op de bank.

Zie je dat je zo heel vreemde conclusies kan krijgen?

PS. Er zijn Bijna-dood-ervaringen van mensen die zichzelf van bovenaf op een ziekenhuisbed zien liggen. Daaruit blijkt dat er een ziel is die los van het lichaam staat. Deze ervaringen zijn niet verzonnen, omdat de patiënten dingen op het ziekenhuisdak zagen liggen (zoals een tennisschoen). Dat konden ze onmogelijk weten.

Bron: dr. J.P. Moreland, in: L. Strobel, Feiten genoeg.

Aangezien de mensen veel meer mentale dingen kan doen dan een dier (moreel handelen, religieus zijn, niet-instinctmatige oplossingen voor iets bedenken, enz.) denk ik dat een dier geen ziel heeft, in tegenstelling tot de mens. Over de mens staat geschreven:
Ten eerste hebben dieren ook moraliteit, hebben sommige dieren cognitieve vermogens die het label 'instinct' ver achter zich laten en ten slotten hebben dieren volgens de Bijbel gewoon een een נֶפֶש oftewel ziel.
De mens moet dus onderscheiden worden van de dieren.
Prima maar verder geen argument voor noch tegen een ziel.

'Ziel' kan mijns inziens dus twee betekenissen krijgen (zie boven). Dus is het niet echt te vergelijken. De mens is geschapen als wezen om in liefde in contact te staan met God. Mensen die dat doen "mogen" naar de hemel. Dieren zijn geschapen om God te loven. Hier is geen interactie tussen God en dier. Daarom geloof ik niet dat dieren naar de hemel gaan.

PS. Noem eens een dier dat het label 'instinct' ver achter zich laat?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Overigens is het m.i. niet geheel offtopic, aangezien je zelf in je openingstopic vraagt of dieren een ziel hebben. Als je de gedachte aanneemt dat mensen ook dieren zijn, dan kan dat tot nieuwe inzichten leiden mbt de ziel.

Als we uitgaan van een dierlijk mens en een zielloos dier, dan moeten wij op een moment toch een zelfbewustzijn en ziel gekregen hebben. Dan onderscheiden wij ons alsnog van andere dieren.

Je moet je echt eens wat meer in de wetenschap verdiepen. Sommige dieren hebben ook zelfbewustzijn hoor.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben een volgeling van Christus, hen die de geboden Gods en het geloof van Christus bewaken en bewaren en bij hen komen geen â€takken†voor.

Dus een Jehovah's Getuige.

dus verkeerd gegokt :D

Wat dan? (hoogstwaarschijnlijk hang je wel degelijk een 'stroming' aan.)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als we uitgaan van een dierlijk mens en een zielloos dier, dan moeten wij op een moment toch een zelfbewustzijn en ziel gekregen hebben. Dan onderscheiden wij ons alsnog van andere dieren.

Je moet je echt eens wat meer in de wetenschap verdiepen. Sommige dieren hebben ook zelfbewustzijn hoor.

Klopt, maar een verschil is dat dieren maar een beperkte mate van intentionaliteit hebben.

Klopt, maar dat stond niet ter discussie ;) Overigens lijkt de mens steeds minder vrije wil ('intentionaliteit' is dat wel n Nederlands woord?) te hebben dan we zelf denken :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik kan het niet laten door erop te reageren :P .

Jij beweerd dat er geen wetenschappers zijn die die evolutie theorie van Darwin niet aanhangen? Die zijn er wel.

Goed lezen. Ik beweer dat er geen wetenschappers zijn die een onderzoek hebben gedaan dat door een peer-review is geweest waaruit blijkt dat de mens geen gemeenschappelijke voorouder heeft met de aap. Kortom de normale wetenschappelijke methode. Je kunt vast een paar pseudowetenschappers vinden die Genesis letterlijk nemen, maar geloof me, die worden in de wetenschappelijke wereld totaal niet serieus genomen. Waarom? Bij de eerste de beste controle valt hun hypothese in het water.
En dus vinden zij die feiten bullshit. En wat zijn het dan? Geen feiten.
Je blijft maar feiten met meningen verwarren. "Zij vinden" betekent dat het een mening is. Als het toetsbaar/meetbaar/controleerbaar is dan ga je richting feit. Dus als één of andere pseudowetenschapper iets beweert dat tegen de consensus ingaat, maakt het niet een feit. Integendeel, dan heeft hij nog een lange weg te gaan.
Een feit is iets wat vast staat, waar? Bij de wetenschappers? En de wetenschappers die het er niet mee eens zijn, die worden weg gecensureerd zodat het een feit blijft?
Je denkt in complotten en trekt veel te snel conclusies. Doen creationisten ook vaak. Ik stel voor rustig ademhalen en opnieuw beginnen. Bij echte wetenschap komt de beste verklaring vanzelf bovendrijven, daarvoor hoeft niemand weg gecensureerd te worden. Klinkt als Calimero gedrag.
Als ik zeg: God bestaat en dat toon ik aan d.m.v. zijn werk en gebeurtenissen. Dan is dat een feit, toch?
Nee, dat is dan geen feit. Dan moet je je eerst even verdiepen in wat een feit is. Van Wiki: 'Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden'. Kortom bij jouw voorbeeld is daar geen sprake van. Je zult het via toetsbare methodes moeten vaststellen. Je hebt het wederom over een mening, of beter gezegd een geloof.
En als jij zegt: Nee dat is niet waar, want je bent een atheïst en je wilt zoiets niet geloven. Is het dan nog steeds een feit?
Nee, dat is een mening versus een andere mening.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik begrijp nog steeds niet waarom het arrogant zou zijn te verkondigen dat we geen dieren zouden zijn. Ik bedoel, stel dat dat waar zou zijn, dan is dat toch gewoon zo? Sowieso is het vreemd om ideeën als arrogant af te doen. Ze kunnen misschien niet waar zijn, maar dat maakt ze nog niet arrogant.
De arrogantie zit em in het achterliggende idee dat de mens superieur is of een heerser is over de dieren. De mens staat buiten het dierenrijk en is de kroon op de schepping. Het allerhoogste. Dat idee. Evolutionair gezien staan we bovenaan de ladder in vele opzichten. Maar evolutie geeft geen waardeoordeel daaraan. Dus waar komt het idee dan vandaan dat de mens zichzelf hoger of belangrijker vindt dan andere diersoorten? Ik denk dat dit idee zijn basis vindt in religie door de speciale positie die de mens zichzelf daarin geeft.

Nu is gebleken dat mensen in tegenstelling tot wat ik vroeger van kerk leerde, zelf ook een diersoort is. Dan vind ik het van enige arrogantie om bij hoog en laag te beweren dat de mens nog steeds buiten (en boven) het dierenrijk staat. Wij zijn gewoon een uiteinde aan een tak van de boom en een soort die in vele opzichten veel zwakker is dan andere dieren, met een relatief lage overlevingskans.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Goed lezen. Ik beweer dat er geen wetenschappers zijn die een onderzoek hebben gedaan dat door een peer-review is geweest waaruit blijkt dat de mens geen gemeenschappelijke voorouder heeft met de aap. Kortom de normale wetenschappelijke methode. Je kunt vast een paar pseudowetenschappers vinden die Genesis letterlijk nemen, maar geloof me, die worden in de wetenschappelijke wereld totaal niet serieus genomen. Waarom? Bij de eerste de beste controle valt hun hypothese in het water.

Je blijft maar feiten met meningen verwarren. "Zij vinden" betekent dat het een mening is. Als het toetsbaar/meetbaar/controleerbaar is dan ga je richting feit. Dus als één of andere pseudowetenschapper iets beweert dat tegen de consensus ingaat, maakt het niet een feit. Integendeel, dan heeft hij nog een lange weg te gaan.

Je denkt in complotten en trekt veel te snel conclusies. Doen creationisten ook vaak. Ik stel voor rustig ademhalen en opnieuw beginnen. Bij echte wetenschap komt de beste verklaring vanzelf bovendrijven, daarvoor hoeft niemand weg gecensureerd te worden. Klinkt als Calimero gedrag.

Nee, dat is dan geen feit. Dan moet je je eerst even verdiepen in wat een feit is. Van Wiki: 'Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden'. Kortom bij jouw voorbeeld is daar geen sprake van. Je zult het via toetsbare methodes moeten vaststellen. Je hebt het wederom over een mening, of beter gezegd een geloof.

Nee, dat is een mening versus een andere mening.

Ik heb het niet over gelovige wetenschappers, geen wetenschappers die Genesis letterlijk nemen.Ik denk sowieso dat het nooit geheel objectief is. Geloof zal bij de wetenschap niet meerekenen, toch?(dit is geen retorische vraag, maar een normale).Ik denk niet in complotten -.-' Ik nam expres een sceptische houding aan ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarom gaat het nu over evolutie, wetenschap en de vergelijking mens/dier? De vraag in de OP is of dieren ook een ziel hebben en of ze na de dood ook eeuwig leven hebben, zoals verondersteld wordt bij mensen. Het is begrijpelijk dat het onderwerp vraagt om meer discussie, maar houd er rekening mee dat er niet van het onderwerp afgeweken wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom gaat het nu over evolutie, wetenschap en de vergelijking mens/dier? De vraag in de OP is of dieren ook een ziel hebben en of ze na de dood ook eeuwig leven hebben, zoals verondersteld wordt bij mensen. Het is begrijpelijk dat het onderwerp vraagt om meer discussie, maar houd er rekening mee dat er niet van het onderwerp afgeweken wordt.

Wat Henriëtte zegt ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Beste mensen!

Ik heb het al aan een paar mensen gevraagd, omdat ik het tegenkwam en er toch over nadacht. Hoe zit het met dieren? Hebben dieren een ziel? Gaan dieren ook naar de hemel? De mensen aan wie ik het gevraagd heb zeiden: dieren hebben geen ziel, of niet zoals wij die hebben. Ze hebben een instinct.

Ik ben sterk van mening dat dieren niet alleen uit instinct handelen maar ook gewoon kunnen denken, (ik meen dat mijn katten nachtmerries hebben :P )en dat ze met elkaar kunnen communiceren, dus hebben ze dan een ziel..?

Ik hoor graag je mening.

Hoi Davy964,

Zoals je zelf al mooi aangaf, sta je open voor ieders mening. Niemand van ons kan namelijk 'het' antwoord zeggen of weten.

Ik deel wel jou mening als we het hebben over dat dieren zeker met elkaar kunnen communiceren, dromen hebben en uit instinct handelen. Ikzelf geloof dat dieren zeker een ziel hebben. Al het creatie staat van nature voor liefde en energie. En energie gaat nooit verloren, dus als een dier dood gaat zal hij/zij op een bepaalde manier weer terug gaan naar zijn/haar schepper.

Wel staat de ziel van een dier anders dan een ziel van een mens.

Een ziel van een dier is van nature sterfelijk en heeft niet als doel te ontplooien in het leven en naar de Eeuwige toe te groeien, wat een mens wel moet doen. Juist omdat een dier al Goed is en met een bepaald instinct/zintuig dicht bij G'd leeft. Een dier doet wat hij moet doen. Dit is de zegen en het mooie van dieren die de Eeuwige ons geschonken heeft om over te heersen/zorgen (Gen).

De mens moet zich wel ontplooien en uiteindelijk dicht naar G'd toe groeien. Wij hebben een ziel die van nature onsterfelijk is en waar G'd apart een relatie mee op wil bouwen in tegenstelling tot dieren. Wij zijn het die vaak tegen ons 'natuur' ingaan ;)

Gr.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Beste mensen!

Ik heb het al aan een paar mensen gevraagd, omdat ik het tegenkwam en er toch over nadacht. Hoe zit het met dieren? Hebben dieren een ziel? Gaan dieren ook naar de hemel? De mensen aan wie ik het gevraagd heb zeiden: dieren hebben geen ziel, of niet zoals wij die hebben. Ze hebben een instinct.

Ik ben sterk van mening dat dieren niet alleen uit instinct handelen maar ook gewoon kunnen denken, (ik meen dat mijn katten nachtmerries hebben :P )en dat ze met elkaar kunnen communiceren, dus hebben ze dan een ziel..?

Ik hoor graag je mening.

Hoi Davy964,

Zoals je zelf al mooi aangaf, sta je open voor ieders mening. Niemand van ons kan namelijk 'het' antwoord zeggen of weten.

Ik deel wel jou mening als we het hebben over dat dieren zeker met elkaar kunnen communiceren, dromen hebben en uit instinct handelen. Ikzelf geloof dat dieren zeker een ziel hebben. Al het creatie staat van nature voor liefde en energie. En energie gaat nooit verloren, dus als een dier dood gaat zal hij/zij op een bepaalde manier weer terug gaan naar zijn/haar schepper.

Wel staat de ziel van een dier anders dan een ziel van een mens.

Een ziel van een dier is van nature sterfelijk en heeft niet als doel te ontplooien in het leven en naar de Eeuwige toe te groeien, wat een mens wel moet doen. Juist omdat een dier al Goed is en met een bepaald instinct/zintuig dicht bij G'd leeft. Een dier doet wat hij moet doen. Dit is de zegen en het mooie van dieren die de Eeuwige ons geschonken heeft om over te heersen/zorgen (Gen).

De mens moet zich wel ontplooien en uiteindelijk dicht naar G'd toe groeien. Wij hebben een ziel die van nature onsterfelijk is en waar G'd apart een relatie mee op wil bouwen in tegenstelling tot dieren. Wij zijn het die vaak tegen ons 'natuur' ingaan ;)

Gr.

Mooi gezegd en bedankt voor je heldere antwoord!

Link naar bericht
Deel via andere websites
We zijn in meerdere opzichten supieur aan dieren en we heersen over dieren. Dat is de realiteit.

Maar is de realiteit wel in orde? We heersen niet allen over ze, we bezitten ze en doen ermee wat we willen.

En zijn we werkelijk superieur? En als dat zo is, werkt dat wel zo goed uit? Of zijn we slechts een product van ons eigen (jagers) instinct? Want wat doen we nu eigenlijk echt met onze hersens en wat we ermee bedenken? 'People like shiny things' hoorde ik laatst heel treffend gezegd worden in een documentaire. En dat lijkt vaak wel het enige wat ons in de praktijk onderscheid van andere dieren: dingen verzamelen die we mooi vinden. Maakt ons dat zoveel beter dan de rest?

Link naar bericht
Deel via andere websites
We zijn in meerdere opzichten supieur aan dieren en we heersen over dieren. Dat is de realiteit.

Maar is de realiteit wel in orde? We heersen niet allen over ze, we bezitten ze en doen ermee wat we willen.

Nee die realiteit is NIET in orde. We gebruiken voelende, emotionele schepselen van God als dingen voor consumptie, wetenschappelijke data en kleding. Het is verschrikkelijk hoe t grootste gedeelte van de mensheid met dieren om gaat!
En zijn we werkelijk superieur? En als dat zo is, werkt dat wel zo goed uit? Of zijn we slechts een product van ons eigen (jagers) instinct? Want wat doen we nu eigenlijk echt met onze hersens en wat we ermee bedenken? 'People like shiny things' hoorde ik laatst heel treffend gezegd worden in een documentaire. En dat lijkt vaak wel het enige wat ons in de praktijk onderscheid van andere dieren: dingen verzamelen die we mooi vinden. Maakt ons dat zoveel beter dan de rest?

Ik bedoelde 'superieur' zeker niet als in 'beter vanuit een moreel standpunt' maar superieur zoals in slimmer, 'fitter' etc.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Trouwens, het maakt i.m.o. eigenlijk niet uit wat nu precies de waarheid is over de capaciteiten van het dier, zoals of het een ziel heeft of niet. Het maken van onderscheid tussen mens en dier (of mens en natuur beter gezegd) heeft in de geschiedenis namelijk vooral tot grote problemen geleid. De mens ziet zichzelf niet meer als onderdeel van de natuur maar als meester ervan en gaat geleidelijk steeds verder van de natuur af staan, onder andere door dit soort debatten waaraan vaak de conclusie werd verbonden dat de mens toch echt superieur is. Wellicht ís de mens superieur en is hij door God geschapen om over de natuur te 'heersen', maar deze positie zo uitvergroten lijkt me geen positieve gevolgen hebben...

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid