Spring naar bijdragen

Onfeilbaarheid van het NT


Aanbevolen berichten

De "achterdeur" waardoor "de Kerk" weer binnenkomt is dan echter niet die deur waar "autoriteit" boven staat, maar "gemeenschap". Het begrip "orthodoxie" betekent dan minder "juiste leer/mening", maar "juiste aanbidding". Namelijk juist niet via een "strak vasthouden van een bekend patroon", maar inderdaad het zoeken van de wil van God via het onderhouden van een relatie: met God en met je medegelovigen.

Kernwoord is dan niet zozeer "leer", maar "liefde" (in de zin van agapè - ἀγάπη).

Indien er geen "autoriteit" boven staat, maar "gemeenschap", hoe voorkom je dan dat de autoriteit binnen die gemeenschap verdeeld raakt? Heb je dan uiteindelijk geen centrale autoriteit nodig?

NB: dit alles zeg ik met de idealen van de Reformatie voor ogen. Maar onze "gebroken menselijke werkelijkheid" is een stuk weerbarstiger. Mensen gaan nog stééds vaak voor "het eigen gelijk" (ondanks het feit dat ze die "idealen" graag willen beamen). En dan is het soms noodzakelijk om "knopen door te hakken" (een "autoriteit" te hebben). Al is het maar in een basale leer... Een kern waarover geen verschil van visie bestaat...

Exact! Al zou ik het niet noodzakelijkerwijs "eigen gelijk" willen noemen. Ik kan me voorstellen dat ook zij die afwijken, mensen zijn die oprecht overtuigd zijn en oprecht vermoeden dat dat de heilige geest met hen is in hun oordeel.

Paulus verwoordt m.i. het ideaal heel mooi in zijn brief aan de Filippenzen:

"Fil 2:1: Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had..."

Zoek de wil van God niet met "geldingsdrang" als drijfveer, maar "gehoorzaamheid". Met bereidheid te blijven luisteren naar het Woord.

Vandaar dat de Reformatoren zo de nadruk leggen op Schrift en "dienst van het woord"...

Zoals je al enigszins aangaf, zou gehoorzaamheid en het bereidwillig luisteren naar God's Woord, desondanks tot gevolg kunnen hebben (en in de praktijk heeft het dat blijkbaar ook) dat gelovigen op essentiële punten van mening verschillen m.b.t. Schriftuitleg. En - zoals je zelf eveneens aangaf - er moeten dus af en toe knopen worden doorgehakt. Welke gezaghebbende bron staat aan de basis van dit "doorhakken van knopen" indien het de Schrift niet is?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 53
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

De "achterdeur" waardoor "de Kerk" weer binnenkomt is dan echter niet die deur waar "autoriteit" boven staat, maar "gemeenschap". Het begrip "orthodoxie" betekent dan minder "juiste leer/mening", maar "juiste aanbidding". Namelijk juist niet via een "strak vasthouden van een bekend patroon", maar inderdaad het zoeken van de wil van God via het onderhouden van een relatie: met God en met je medegelovigen.

Kernwoord is dan niet zozeer "leer", maar "liefde" (in de zin van agapè - ἀγάπη).

Indien er geen "autoriteit" boven staat, maar "gemeenschap", hoe voorkom je dan dat de autoriteit binnen die gemeenschap verdeeld raakt? Heb je dan uiteindelijk geen centrale autoriteit nodig?

[...]

Zoals je al enigszins aangaf, zou gehoorzaamheid en het bereidwillig luisteren naar God's Woord, desondanks tot gevolg kunnen hebben (en in de praktijk heeft het dat blijkbaar ook) dat gelovigen op essentiële punten van mening verschillen m.b.t. Schriftuitleg. En - zoals je zelf eveneens aangaf - er moeten dus af en toe knopen worden doorgehakt. Welke gezaghebbende bron staat aan de basis van dit "doorhakken van knopen" indien het de Schrift niet is?

Mijn NGK (Nederlands Gereformeerde Kerk) probeert "kerkelijk samen te leven" zonder centrale autoriteit. Maar wel met een "Akkoord voor Kerkelijk Samenleven" (een soort "minimale kerkorde" waarmee de plaatselijke gemeenten elkaar beloven "samen op te trekken").

Als het gaat om die "centrale autoriteit", dan zegt dat AKS dit:

Na al wat de gemeenten van de Here in de loop van de jaren en eeuwen in dit land hebben ondervonden door vervolging, overheidsbemoeiing, misleiding van de geesten, reglementenheerschappij en synodehiërarchie is het nu eens temeer haar hartelijke begeerte om onder de genadige bescherming van haar Heer en Heiland Jezus Christus, temidden van de verwarring van de tijd, in goede vrede en gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, met elkaar te leven onder de enige heerschappij en leiding van het Hoofd van de kerk, onze Zaligmaker.

Zoals sedert de dagen van de Reformatie in de 16de eeuw de eenheid van de kerken allereerst en ten diepste bestond in hetzelfde geloof, in de gehoorzaamheid aan het Woord van God en in de gemeenschappelijke belijdenis, zo willen de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in deze vergadering bijeen zijn, elkaar als opnieuw beloven - zich gevend eerst aan de Here en ook aan elkaar - zich aan het Woord van God en aan de belijdenis van de kerk van alle eeuwen te houden. Zij verklaren in dat belijden van de Waarheid van de Heilige Schrift, zoals in de drie Formulieren van Enigheid is uitgedrukt, haar eenheid en de grond voor haar samengaan te vinden.

Vrij vertaalt betekent dit: "We hebben in de loop der geschiedenis dusdanig veel ellende ondervonden juist vanuit een 'centrale autoriteit', dat wij onze gemeenten rechtstreeks stellen onder onze Heer en Heiland, en onder de Schrift - en wij vinden elkaar in de Credo's, waarvan wij menen dat deze de Schrift, voor wat betreft de essentiële kernpunten betrouwbaar samenvatten: de drie Formulieren van Enigheid (+ 'de belijdenis van de kerk van alle eeuwen')"...

Met een "op essentiële punten van mening verschillen" valt het, tot op heden, nogal mee binnen die NGK...

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...
Gast Anon_phpbb
Chaim schreef:

Als er iemand zou zijn geweest die op gezaghebbende wijze de essentie van het Christendom op Schrift had kunnen stellen, dan was het Jezus. Ik vind het persoonlijk bijzonder veelzeggend dat Hij Zijn Leer mondeling heeft overgeleverd aan Zijn discipelen.

Sterker nog, het was genoeg.

Fijn dat we de evangeliën hebben, begrijp me niet verkeerd, maar op zich is het denk ik juist te constateren dat het veelzeggend is dat Hij Zijn Leer mondeling heeft overgeleverd aan Zijn discipelen.

Sommige brieven staan dan ter discussie, het NT is pas veel later samengesteld. Soms lijkt het of Paulus iets anders beweerd dan Jezus. Laat ik het zo zeggen als we de woorden van Jezus niet gehad hadden en slechts de brieven dan zouden we wel eens verkeerde conclusies hebben kunnen trekken.

Een typisch voorbeeld vind ik 1 Tim. 4 13 In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onderricht.

Welk Schrift? Gaat Paulus hier zeggen dat men juist op de Tenach moet richten?

Ook komen in sommige brieven weer heel veel wetten naar voren. Nieuwe wetten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Chaim schreef:

Als er iemand zou zijn geweest die op gezaghebbende wijze de essentie van het Christendom op Schrift had kunnen stellen, dan was het Jezus. Ik vind het persoonlijk bijzonder veelzeggend dat Hij Zijn Leer mondeling heeft overgeleverd aan Zijn discipelen.

Sterker nog, het was genoeg.

Fijn dat we de evangeliën hebben, begrijp me niet verkeerd, maar op zich is het denk ik juist te constateren dat het veelzeggend is dat Hij Zijn Leer mondeling heeft overgeleverd aan Zijn discipelen.

Sommige brieven staan dan ter discussie, het NT is pas veel later samengesteld. Soms lijkt het of Paulus iets anders beweerd dan Jezus. Laat ik het zo zeggen als we de woorden van Jezus niet gehad hadden en slechts de brieven dan zouden we wel eens verkeerde conclusies hebben kunnen trekken.

Een typisch voorbeeld vind ik 1 Tim. 4 13 In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het onderricht.

Welk Schrift? Gaat Paulus hier zeggen dat men juist op de Tenach moet richten?

Ook komen in sommige brieven weer heel veel wetten naar voren. Nieuwe wetten.

Je schrijft:

Ik vind het persoonlijk bijzonder veelzeggend dat Hij Zijn Leer mondeling heeft overgeleverd aan Zijn discipelen

En daarin ben je fundamenteel verkeerd, want Hij heeft in de eerste plaats de basis van zijn leer eigenhandig op steen gegrift . Want alles wat Hij later voorgeleefd en mondeling doorgegeven heeft was in de eerste plaats daarop gebaseerd

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid