Spring naar bijdragen

Het woord van God en de Heilige Geest


Aanbevolen berichten

Heb aantal keer gehad dat er een bijzondere kracht over me heen kwam toen ik lange tijd naar de bijbel luisterde, vooral als ik aan het fietsen was in het bos, super fijne ervaring.

Vraag is, werkt het woord van God en de Heilige Geest samen.

Als je je voed met het woord van God krijg je meer vervulling van Gods Geest?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,
20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.


Ik denk zelfs dat de Geest niet of nauwelijks werkt zonder het Woord van God. Nu moet ik wel zeggen dat de Bijbel (de Schrift) niet één en hetzelfde is als het Woord van God, dat is namelijk Jezus Christus.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Heb aantal keer gehad dat er een bijzondere kracht over me heen kwam toen ik lange tijd naar de bijbel luisterde, vooral als ik aan het fietsen was in het bos, super fijne ervaring.

Vraag is, werkt het woord van God en de Heilige Geest samen.

Als je je voedt met het woord van God krijg je meer vervulling van Gods Geest?

Ja, dat denk ik wel. Wel is het, denk ik, zo dat de Geest het gevoel (kracht) geeft om God te willen leren kennen, en het Woord geeft daar de verdieping die ervoor zorgt dat hetgeen in het hart leeft, ook een plaats en een ordening en een samenhang krijgt in het verstand. Niet om daarmee de Geest buiten werking te stellen of in betekenis te relativeren, maar om daar juist temeer één mee te zijn. En je kunt het ook zo zeggen: wat uit de Geest is, zoekt de Geest, zoekt God, zoekt wat van God is, zoekt Gods Woord.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Het woord is voedsel voor je Geloof,

De Heilige Geest zet je er toe om te gaan lezen, en zorgt dat je het kan begrijpen of misschien anderen vraagt als je het niet begrijpt.

Hoe meer je leest, hoe meer je er mee bezig bent en dus over nadenkt.

Dit is denk ik wel de Heilige Geest

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...

De Bijbel, Gods levende woord, is het product van Gods Heilige geest.

(2 Timotheüs 3:16, 17) 16 De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk.

Dat de Bijbel levend is zegt........

(Hebreeën 4:12) Want het woord van God is levend en oefent kracht uit en is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt zelfs zover door dat het ziel en geest, en gewrichten en [hun] merg scheidt, en het kan gedachten en bedoelingen van [het] hart onderscheiden.

Daarom is het wijs om elke dag in Zijn woord te lezen.......

(Psalm 1:1-3) Gelukkig is de man die niet in de raad der goddelozen heeft gewandeld, En op de weg der zondaars niet heeft gestaan, En op de zetel der spotters niet heeft gezeten.  2 Maar zijn lust is in de wet van Jehovah, En in diens wet leest hij dag en nacht met gedempte stem.  3 En hij zal stellig worden als een boom, geplant aan waterstromen, Die zijn eigen vrucht geeft als het de juiste tijd ervoor is En waarvan het gebladerte niet verwelkt, En al wat hij doet, zal gelukken.

fijne dag,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites
De Bijbel, Gods levende woord, is het product van Gods Heilige geest.

(2 Timotheüs 3:16, 17) 16 De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk.

Het schrift (welk schrift, dat weten we niet) is geinspireerd door God. Geinspireerd is natuurlijk een hele brede term. Opvallend is in elk geval dat er dus wordt gesproken over 'het schrift' als een handleiding voor moraliteit en dogmatiek. Het zegt hier niets over geloof.

Dat de Bijbel levend is zegt........

(Hebreeën 4:12) Want het woord van God is levend en oefent kracht uit en is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt zelfs zover door dat het ziel en geest, en gewrichten en [hun] merg scheidt, en het kan gedachten en bedoelingen van [het] hart onderscheiden.

Dat je hier het 'Woord van God' gelijksteld aan de Bijbel lijkt me in elk geval vanuit de Bijbel beslist niet te onderbouwen. Het Woord van God is een complexe term, die slaat op Jezus, op God als scheppende kracht en op iedereen die door God vervult wat zegt. Daar zouden dus schrijvers van de Bijbel onder kunnen vallen, maar dat is slechts een klein deel van deze term.

Daarom is het wijs om elke dag in Zijn woord te lezen.......

(Psalm 1:1-3) Gelukkig is de man die niet in de raad der goddelozen heeft gewandeld, En op de weg der zondaars niet heeft gestaan, En op de zetel der spotters niet heeft gezeten. 2 Maar zijn lust is in de wet van Jehovah, En in diens wet leest hij dag en nacht met gedempte stem. 3 En hij zal stellig worden als een boom, geplant aan waterstromen, Die zijn eigen vrucht geeft als het de juiste tijd ervoor is En waarvan het gebladerte niet verwelkt, En al wat hij doet, zal gelukken.

Hier staat weliswaar dat je de wet kan lezen, maaar vooral dat je de wet moet leven. Elke dag lezen is dus niet wat moet, maar leven vanuit de liefde is de boodschap.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Even een vraag tussendoor hoor. Maar veel mensen lezen elke dag in de Bijbel en luisteren naar de preek op zondag, jaar in jaar uit... heb je het op een gegeven moment niet allemaal een keer gehoord? Ik bedoel, het is een dik boek maar als je er elke dag in leest heb je hem toch op een gegeven moment wel uit toch? :) Na een paar keer lezen moet het wel zijn blijven hangen lijkt me...?

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Rutger

Mensen willen niet altijd nieuwe dingen horen he. Een beetje nieuw is interessant, afwisseling is goed, maar al te nieuw, dat biedt geen referentiekader. Dus een stuk na een jaar weer eens horen met wat andere uitleg werkt beter dan steeds iets compleet anders.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Even een vraag tussendoor hoor. Maar veel mensen lezen elke dag in de Bijbel en luisteren naar de preek op zondag, jaar in jaar uit... heb je het op een gegeven moment niet allemaal een keer gehoord? Ik bedoel, het is een dik boek maar als je er elke dag in leest heb je hem toch op een gegeven moment wel uit toch? :) Na een paar keer lezen moet het wel zijn blijven hangen lijkt me...?

Hoi Rutgerza,

Nee je raakt nooit uitgelezen in de bijbel omdat je steeds weer nieuwe dingen ontdekt waar je soms overheen leest. Ik heb een studiebijbel met 35000 noties (op iedere bladzijde een verwijzing of uitleg bij de tekst met achtergronden enz..) Dat geeft al aan dat de bijbel een rijk boek is waar je zoveel uit kan halen.

Zelfs al lees je de hele bijbel uit, dan nog ontgaat je vaak bepaalde achtergronden en diepgang achter een tekst. Logisch ook want er zit zoveel in(ook ik mis soms bepaalde zaken die ik later pas weer ontdek als ik een stuk nog een keer lees)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezusleeft schreef:........

Als je je voed met het woord van God krijg je meer vervulling van Gods Geest?

Antwoord:

Dat is niet altijd zo! Iemand moet oprecht zijn en onbevangen Gods woord lezen en de intentie hebben naar Gods woord te leven.

Er zijn genoeg mensen die de Bijbel lezen maar er niet naar (willen) leven, dat helpt niet.

Er zijn genoeg Bijbellezers die on-Bijbelse dingen doen, dingen die God verbiedt.

Beter is het Jezus na te volgen die Gods woord las, bestudeerde, er volledig naar leefde en het aan anderen onderwees. Dat moet natuurlijk iedere christen doen.

De Bijbel is een voortbrengsel van Gods Geest, dus kan alleen volledig begrepen worden als God zijn Geest schenkt. De ware God schenkt kennis, wijsheid en onderscheidingsvermogen.

Jezus zei hierover:...(Johannes 6:45) 45 Er staat geschreven in de Profeten: ’En zij zullen allen door Jehovah worden onderwezen.’ Een ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij.

En Salomo:.....

(Spreuken 2:6-9) . . .Want Jehovah zelf geeft wijsheid; uit zijn mond zijn kennis en onderscheidingsvermogen afkomstig. 7 En voor de oprechten zal hij praktische wijsheid als een schat wegleggen; voor hen die in rechtschapenheid wandelen, is hij een schild, 8 door aan de paden van het recht vast te houden, en hij zal zelfs de weg van zijn loyalen behoeden. 9 In dat geval zult gij rechtvaardigheid en recht en oprechtheid begrijpen, de gehele baan van wat goed is. . .

Merk op aan wie God kennis/wijsheid schenkt!

Degenen die in Jehovah geloven en oprecht, rechtschapen en loyaal zijn.

(Hebreeën 11:6) . . .Bovendien is het zonder geloof onmogelijk [hem] welgevallig te zijn, want wie tot God nadert, moet geloven dat hij bestaat en dat hij de beloner wordt van wie hem ernstig zoeken. . .

fijne dag,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 4 months later...
De Bijbel, Gods levende woord, is het product van Gods Heilige geest.

(2 Timotheüs 3:16, 17) 16 De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk.

Dat de Bijbel levend is zegt........

(Hebreeën 4:12) Want het woord van God is levend en oefent kracht uit en is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt zelfs zover door dat het ziel en geest, en gewrichten en [hun] merg scheidt, en het kan gedachten en bedoelingen van [het] hart onderscheiden.

Daarom is het wijs om elke dag in Zijn woord te lezen.......

(Psalm 1:1-3) Gelukkig is de man die niet in de raad der goddelozen heeft gewandeld, En op de weg der zondaars niet heeft gestaan, En op de zetel der spotters niet heeft gezeten.  2 Maar zijn lust is in de wet van Jehovah, En in diens wet leest hij dag en nacht met gedempte stem.  3 En hij zal stellig worden als een boom, geplant aan waterstromen, Die zijn eigen vrucht geeft als het de juiste tijd ervoor is En waarvan het gebladerte niet verwelkt, En al wat hij doet, zal gelukken.

fijne dag,

Ed

Hoe kan het dan Jezus (vrede zij met hem) aangeeft: "Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om te tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het Koninkrijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het Koninkrijk der hemelen in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het Koninkrijk der hemelen niet binnengaan." [Mattheüs (5:17-20)]

en..

"Huichelaars, wat Jesaja's Profetie toch toepasselijk op u: 'Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer; voorschriften van mensen.'†[Mattheüs (15:7-9)]

Hoe kan het toch dat de christenen nog steeds accepteren dat er zoveel jaren na het opstijgen van onze geliefde profeet Jezus de vernietigende vervalsingen en innovaties accepteren van Saul (St. Paul) en anderen? En hoe kan het dat men niet gelooft in de voorspellingen zoals in de Evangelie (de oorspronkelijke boodschap van Jezus (vrede zij met hem) over de komst van de ongeletterde profeet?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Jezus heeft nooit een ongeletterde profeet voorspeld. Daarnaast is Hijzelf de vervulling van de Wet en de Profeten.

Altijd als ik dit soort posts lees vraag ik me af of alle moslims zo dom zijn of alleen degenen die op christelijke forums komen. :#

Ow nee?

Jesaja 29:12: “…Of het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens; maar hij antwoord: Ik kan niet lezen…†Met het boek wordt de Openbaring van God bedoeld.

Deuteronomium 18:18: “…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied…â€

Maar er is nog veel en veel meer. Eén voorbeeld is bijvoorbeeld het volgende; Jezus (vrede zij met hem) zegt in Johannes 16:5-15: “…Want indien ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien ik heenga, zal ik hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel… en …doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…â€

Kijk nu naar de eerste openbaring (eerste vers) aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem):

De engel Gabriël (vrede zij met hem) zei tot hem: “Lees.†Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei: “Ik kan niet lezen.†Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) wist niet dat toen hij dit zei, dat er een andere Bijbelse profetie vervuld werd, namelijk Jesaja 29:12: “…Of het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens; maar hij antwoord: Ik kan niet lezen…†Met het boek wordt de Openbaring van God bedoeld.

De engel van God zei opnieuw: “Lees.†Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zei weer: “Ik kan niet lezen.†Voor de derde keer zei de engel Gabriël (vrede zij met hem) tegen Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem): “Lees voor! In de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen.†Toen begreep Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) dat hij niet moest lezen, maar dat hij moest herhalen wat hij hoorde. Dus hij herhaalde: “Lees voor! In de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp. Lees voor! En jouw Heer is de Meest Edele. Degene Die onderwezen heeft met de pen. Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist.†(Soerat Al-‘Alaq (96), aayah 1-5)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Jezus heeft nooit een ongeletterde profeet voorspeld. Daarnaast is Hijzelf de vervulling van de Wet en de Profeten.

Altijd als ik dit soort posts lees vraag ik me af of alle moslims zo dom zijn of alleen degenen die op christelijke forums komen. :#

Beste Annatar,

Kun je aangeven waar Jezus (vrede zij met hem) aangeeft dat hij de aangekondigde profeet is in Deuteronomium 18:18: “…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied…�

Laat het duidelijk zijn, moslims erkennen Jezus (vrede zij met hem) als een profeet en wel als een van de grootste profeten die door God gezonden is. Maar zie hieronder het vergelijk en de analyse uit bovenstaande vers:

Er staat “…een profeet zoals gij zijt…â€, zoals Mozes (vrede zij met hem). Waarom was Jezus (vrede zij met hem) zoals Mozes (vrede zij met hem)? Christenen zullen zeggen: “Jezus was een jood en Mozes was een jood.†Een andere reden volgens christenen is dat Jezus (vrede zij met hem) een profeet was en Mozes (vrede zij met hem) was een profeet. Dus Jezus is als Mozes. Maar als dit de enige twee redenen zijn dat dit vers de komst van Jezus (vrede zij met hem) voorspelt, dan kan dat ook gelden voor alle andere joodse profeten zoals David, Solomon, Jesaja, Daniël enz. (vrede zij met hen). Dus waarom zal hiermee Jezus (vrede zij met hem) bedoeld worden? De anderen (zo'n 70 in het Oude Testament) waren ook joden en profeten! Dus waarom dan Jezus (vrede zij met hem)?

Nog nooit heeft één christen mij daar antwoord op kunnen geven. Wat is het enige goede antwoord? Jezus was niet zoals Mozes! De profeet in Deuteronomium 18:18 is niet Jezus! Waarom is Jezus niet zoals Mozes?

Volgens christenen, en dit zijn niet mijn woorden maar hun woorden, is Jezus (vrede zij met hem) God, of de zoon van God. Maar Mozes (vrede zij met hem) is geen God en ook niet de zoon van God. Dus is Jezus niet zoals Mozes.

Volgens christenen, en ook hier zijn het hun woorden, is Jezus (vrede zij met hem) gestorven voor de zonden van de mensen. Mozes (vrede zij met hem) niet, dus is Jezus niet zoals Mozes.

Volgens christenen is Jezus (vrede zij met hem) drie dagen dood geweest en naar de Hel geweest. Dit is op zich al vreemd dat God een onschuldige man, een profeet, naar de Hel stuurt; of volgens de christenen is Jezus (vrede zij met hem) God, dus God moest drie dagen naar de Hel?!? Maar dat is nu niet belangrijk. Dus Jezus (vrede zij met hem) is drie dagen dood en in de Hel geweest maar Mozes (vrede zij met hem) niet. Dus Jezus is niet zoals Mozes.

Deze zaken zijn allen hypothetisch en zeer moeilijk of helemaal niet te begrijpen. Laten we nu eens kijken naar de basis, het fundament. De volgende zaken zijn zelfs door kinderen goed te begrijpen.

Vader en moeder

De profeet Mozes (vrede zij met hem) had een vader en een moeder. De profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) had ook een vader en een moeder. Maar Jezus (vrede zij met hem) daarentegen, had alleen maar een moeder. Hij had geen vader. De geboorte van Jezus (vrede zij met hem) was miraculeus, een wonder. Daar geloven christenen én moslims in. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Matteüs 1:18: “…bleek zij zwanger te zijn uit de heilige Geest…â€

Dus Mozes (vrede zij met hem) en Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hadden beide een vader en een moeder en Jezus (vrede zij met hem) had alleen maar een moeder. Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Moh'ammed wel zoals Mozes.

Wonderbaarlijke geboorte

Mozes (vrede zij met hem) en Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zijn beide verwekt en geboren op de normale manier zoals wij allen. Maar Jezus (vrede zij met hem) was geboren door een bijzonder wonder. Lees bijvoorbeeld Lucas 1:35: “…De Heilige Geest zal over u komen…â€

En in de Edele Qor-aan lezen we: “Zij zei: “O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?†Hij (Allah) zei: “Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: “Weesâ€, en het is.†(Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 47)

Zoals christenen geloven dat de geboorte van Jezus (vrede zij met hem) een wonder was, zo ook geloven de moslims dat de geboorte van Jezus (vrede zij met hem) een wonder was. Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Moh'ammed wel zoals Mozes.

Huwelijk

Mozes (vrede zij met hem) en Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) waren beide getrouwd en hadden kinderen gekregen. Maar Jezus (vrede zij met hem) was heel zijn leven vrijgezel. Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Moh'ammed wel zoals Mozes.

Als profeet erkent

Mozes (vrede zij met hem) en Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) kregen veel tegenstand van onder hun volk (respevtievelijk de joden en Arabieren). Men weigerde in hen te geloven en men weigerde hen te erkennen als een profeet van God, van Allah. Maar uiteindelijk werden ze vóór hun dood erkend als boodschappers van Allah. Mozes (vrede zij met hem) bijvoorbeeld, hoe vaak was zijn volk niet ongehoorzaam en bracht men Mozes (vrede zij met hem) in de problemen? Hij werd het land uitgedreven en zijn geduld en geloof werden vaak op de proef gesteld. Maar vóór zijn dood accepteerde men zijn profeetschap en de boodschap die hij verkondigde. Zo ook de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). Hij werd in het begin ook niet geloofd en de moslims moesten twee keer emigreren om te ontsnappen aan het geweld tegen de moslims; één keer vluchtten men naar Abessinië (Ethiopië) en de tweede keer naar Al-Madinah. Zelfs daar liet men de moslims en de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) niet met rust. Maar vóór zijn dood geloofde men in de boodschap die hij verkondigde en accepteerde zijn volk hem als de boodschapper van Allah. Maar Jezus (vrede zij met hem), wederom daarentegen, werd niet door zijn volk geaccepteerd en erkend als profeet van Allah. Lees maar eens Johannes 1:11: “…Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen…†Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Moh'ammed wel zoals Mozes.

Profeet én koning

Mozes (vrede zij met hem) en Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) waren zowel profeet als koning (leider). Ze hadden zeggenschap over leven en dood. Ze ontvingen de Boodschap, verkondigden de Boodschap en voerden de Wetten in. Diegene die de Wetten overtrad, werd volgens die Wet bestraft. Beide kregen de Boodschap van Allah en beide konden het in de praktijk uitvoeren. Ze leefde uiteindelijk als leiders onder hun volk en beide konden de Wetten van God ten uitvoer brengen (bijvoorbeeld Numeri 15:32-36). Alle andere profeten (vrede zij met hem) echter, kregen een Boodschap van Allah, ze verkondigden die aan de mensen, maar konden zelf de Wet nooit verplichten, omdat ze geen leiders (heersers) waren. Toen Jezus u kwam, werd hij voor de joodse ‘rechter' (Pilatus) gedaagd en ondervraagt voor verraad. En Pilatus vroeg aan Jezus (vrede zij met hem) volgens Johannes 18:33: “…Zijt Gij de Koning der Joden?…†Jezus (vrede zij met hem) antwoordde volgens Johannes 18:34: “…Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?…†Na verder verhoor zegt Jezus (vrede zij met hem) volgens Johannes 18:36: “…Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld…†Dit betekend dat het koninkrijk van Jezus (vrede zij met hem) een geestelijk koninkrijk is. Het koninkrijk van een profeet. Mozes (vrede zij met hem) en Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) hadden zowel een geestelijk koninkrijk als een materialistisch koninkrijk. Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Moh'ammed wel zoals Mozes.

Nieuwe wetten

Mozes (vrede zij met hem) en Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) brachten nieuwe wetten en regels voor hun volk. Vóór de komst van Mozes (vrede zij met hem) hadden de mensen de Tien Geboden niet. Ze hadden geen goddelijke wetten. Ze wisten wel een beetje over goed en kwaad en ze hadden ook wel een vaag idee over God de Almachtige, maar ze hadden geen wet. Allah (Verheven en Glorieus is Hij) openbaarde aan Mozes (vrede zij met hem) o.a. de Tien Geboden. Hij gaf zijn volk nieuwe goddelijke wetten over wat te eten en wat niet, wat rein en puur is en wat onrein en onpuur is, wat goed is en wat slecht. Tot in het kleinste detail werd alles geopenbaard en de goddelijke Wet werd compleet; nieuwe regels, nieuwe wetten.

De Arabieren vóór de Islaam, hadden ook geen wet. Ze waren onwetende mensen. Een volk dat in vele goden geloofde, ze trouwden met hun stiefmoeders, ze doodden veel vrouwelijke baby's, ze dronken alcohol en ze gokten en ze vochten al eeuwen tegen elkaar om het kleinste akkefietje. In deze tijd was het verschil tussen Arabieren en dieren slechts de vorm. Het waren zeer onontwikkelde mensen, zonder wet en zonder regels. Toen kwam de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). In 23 jaar veranderde hij zijn volk tot een intelligent volk. Hij bracht zijn volk van de duisternis naar het licht. Eerst waren zij als dwalenden in de woestijn. Niemand keek naar hen om, als waren zij menselijk afval. Maar na de komst van de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), werden de Arabieren een zeer sterk en ontwikkeld volk. Van onopvallend naar opvallend, van onbekend naar bekend. Van niets werden zij alles. Ze blonken uit in wetenschap en binnen een eeuw waren er Arabieren van Grenada in Spanje tot aan Delhi in India. Arabië leek een klein hoopje zwarte aarde, maar het bleek een explosief poeder, dat zich na de komst van de Islaam zeer sterk ontwikkelde. Het Rijk wat de Romeinen bouwden in zo'n duizend jaar, bewerkstelligden de moslims in enkele tientallen jaren, en zelfs meer. Wat gaf hen de kracht en de kennis? De nieuwe Boodschap van de Islaam! De nieuwe Boodschap van Allah de Verhevene die wel moest komen omdat de vorige Openbaringen waren veranderd en aangepast! Het vormde en ontwikkelde het volk van de Arabieren.

Nieuwe wetten en nieuwe regels. Mozes (vrede zij met hem) bracht nieuwe wetten en nieuwe regels. Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) bracht nieuwe wetten en nieuwe regels. Toen Jezus (vrede zij met hem) kwam en gevangen werd genomen door de joden, dachten ze niet dat hij een nieuwe religie kwam brengen. En Jezus (vrede zij met hem) verzekerde hen dat hij inderdaad geen nieuwe religie kwam verkondigen. In Matteüs 5:17 lezen we: “…Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, maar om te vervullen…â€

Dus Jezus (vrede zij met hem) kwam geen nieuwe wetten en geen nieuwe regels verkondigen, en ook niet om de huidige wet af te schaffen. Maar hij kwam om de wet te bevestigen, om de wet uit te voeren. Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Moh'ammed wel zoals Mozes.

De dood

Mozes (vrede zij met hem) en Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) stierven beide een natuurlijke dood. Maar Jezus (vrede zij met hem) is, volgens de christenen, gewelddadig gedood aan het kruis. Geen natuurlijke dood maar door een misdrijf. Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Moh'ammed wel zoals Mozes.

De laatste rustplaats

Mozes (vrede zij met hem) en Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) zijn beide begraven en rusten in de aarde. Maar Jezus (vrede zij met hem) is niet meer op aarde, maar hij is in de hemel. Dus daarom is Jezus niet zoals Mozes, maar is Moh'ammed wel zoals Mozes.

Dit zijn enkele zaken om slechts een klein gedeelte van het vers Deuteronomium 18:18 te bewijzen, het gedeelte: “…zoals gij zijt…â€

We hebben gezien dat Jezus (vrede zij met hem) niet is zoals Mozes (vrede zij met hem), maar dat Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) wél is zoals Mozes (vrede zij met hem). Maar het gedeelte “…zoals gij zijt…†is slechts een klein gedeelte van het vers Deuteronomium 18:18: “…een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied…â€

Link naar bericht
Deel via andere websites

Joh, Jesaja 29:12 is toch geen profetie over een nieuwe profeet?

Lees het hele gedeelte eromheen eens, dan zul je zien dat het een totaal andere bedoeling heeft.

God zegt daarin juist dat Hij over de profeten en priesters een diepe slaap heeft uitgestort, zodat ze de visioenen niet verstaan, zoals een ongeletterde de tekst van een boek niet kan lezen.

En waarom? Omdat ze God enkel lippendienst bewijzen, omdat ze onrecht doen en enkel louter uit plichtplegingen de offerwetten aanhouden, zonder Hem echt te beminnen.

Daarom, zo zegt de profetie, zal God wonderen laten gebeuren, Israël weer opnieuw opbouwen en iedereen bevrijden en genezen, zodat ze Hem weer verstaan en vereren.

Er wordt dus zeker geen ongeletterde profeet aangekondigd. Integendeel, het beeld van de ongeletterde wordt gebruikt om Gods straf aan te kondigen.

En Johannes 16:5-15 is natuurlijk een profetie over de heilige Geest, zoals elke christen je dat heel goed kan uitleggen. Hij is de Trooster, de Helper, die ons helpt tot God op te stijgen en ons met Hem te verenigen.

Hij droogt tranen, veranderd droefheid in vreugde, wekt op tot nieuw leven, overtuigt van zonde en gerechtigheid in vele harten, schenkt overvloedige vrede aan hen die zich volledig aan God toewijden en is zo Gods aanwezigheid in elke gelovige.

Zo wordt dat ook in de rest van de Schrift geïnterpreteerd en is er nergens sprake van dat er een nieuwe profeet zou komen die de Openbaring zou voltooiën. Want dat heeft Christus al gedaan.

Laat staan dat er profetieën instaan over een nieuw boek, geheel los van de Schrift, die direct door God zou worden gedicteerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus (vrede zij met hem) heeft echter verklaard dat de “Trooster†niet kan komen voordat hij de wereld verlaten heeft, met andere woorden; de term “Trooster†slaat niet op de Heilige Geest (want die was er al), wat in de Islaam een andere benaming is voor de engel Djibriel (vrede zij met hem), maar dit verwijst naar de komst van een nieuwe profeet, de laatste profeet die de waarheid (religie) zal vervolmaken en dit is Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem).

In ieder geval, het Griekse woord paraklètos of “Troosterâ€, is een gemakkelijke verbastering van periclytos, wat een letterlijke vertaling is van “Moh'ammed†of “Ah'madâ€.

Een ander voorbeeld is het volgende vers: “…Of het boek wordt gegeven aan iemand die niet lezen kan, terwijl men zegt: Lees dit eens; maar hij antwoord: Ik kan niet lezen…†(Jesaja 29:12)

Link naar bericht
Deel via andere websites
warningM.pngAdmod note:
Post die inbreuk maakt op de Twaalf Artikelen confrom de FAQ Theologie verwijderd.
Wat houdt Theologie in, waar is het voor bedoeld?
Het subforum Theologie is ingericht om (zwaarderde) theologische en/of theoretische discussies te voeren aan de hand van kerkleer en/of dogmatiek. Postings die ingaan tegen de Twaalf Artikelen zijn niet toegestaan en zullen dan ook verwijderd worden. Discussies waarin christelijke theologie vanuit niet-christelijk standpunt wordt betwijfeld, vinden niet hier maar op Levensbeschouwing plaats.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus was wel zoals Mozes; of beter Mozes was zoals Jezus. Mozes bracht de Wet van het Oude Verbond en Jezus de Wet van het Nieuwe Verbond zoals de proloog van het Johannes-evangelie ook zegt. Jezus is de nieuwe Mozes en groter dan Mozes. Voor Mohammed is geen plaats in de bijbelse profetieën.

Hij is noch de nieuwe Mozes, noch de paracleet en een voorspelling van een ongeletterde profeet komt in de bijbel al helemaal niet voor.

De rest van je post lees ik niet want als ik apologetische islamitische boekjes wil lezen kies ik ze zelf wel uit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Jezus was wel zoals Mozes; of beter Mozes was zoals Jezus. Mozes bracht de Wet van het Oude Verbond en Jezus de Wet van het Nieuwe Verbond zoals de proloog van het Johannes-evangelie ook zegt. Jezus is de nieuwe Mozes en groter dan Mozes. Voor Mohammed is geen plaats in de bijbelse profetieën.

Hij is noch de nieuwe Mozes, noch de paracleet en een voorspelling van een ongeletterde profeet komt in de bijbel al helemaal niet voor.

De rest van je post lees ik niet want als ik apologetische islamitische boekjes wil lezen doe ik dat zelf wel.

Is dat echt werkelijk het enige waarmee je kan komen na de volledige vergelijking die ik je heb gegeven?

En is dit nu de houding van een christelijke broeder die open staat voor de waarheid? Beste Annater, bedenk goed hoe je hiermee omgaat. Onze geliefde profeet Jezus (vrede zij met hem) waar wij beiden ongelooflijk veel van houden, heeft ons gewaarschuwd voor deze toestand en duidelijk aangegeven om hem te volgen, en geen leugenaars die tientallen en honderden jaren na hem zijn boodschap vernietigden. God heeft dit doorzien en hij is de alwetende. Zou god ons laten dwalen door de boodschap uit de Evangelie te laten vernietigen en omvormen door zijn vijanden? Door een liegende Paulus (Het antwoord is nee. Het antwoord daarop is de Koraan die al meer dan 1400 jaar in stand is gehouden en niet meer bevat dan de oorspronkelijke boodschap van Jezus en voorafgaande profeten (vrede zij met hen) en ons leidt naar het rechte pad.

(1) Paulus verklaarde zelf dat zijn prediking zijn eigen maaksel is: “Wat dan is Apollos #? En wat is Paulus? (Slechts) geestelijken door wie jullie geloven, gelijk zoals de Heer elk mens gegeven heeft. Ik heb geplant, Appollos heeft water gegeven; maar God liet het toenemen.†(I Korintiërs 3:5-6.)

<<< # Apollos was een Joods christen en wellicht een handelsreiziger, afkomstig van Alexandrië (Egypte). >>>

(2) Paulus bekende herhaaldelijk dat hij geen goddelijke inspiratie ontving maar zijn eigen mening gaf, bijvoorbeeld:

(a) “Maar tegen de overigen zeg ik, niet de Heer:...†(I Korintiërs 7:12.)

(B) “Betreffende maagden heb ik geen gebod van de Heer: dus geef ik mijn oordeel...†(I Korintiërs 7:25.)

© “Dat wat ik zeg, zeg ik niet na (inspiratie van) de Heer, maar dwaasheid als het ware, in het vertrouwen dat wij zullen roemen.†(II Korintiërs 11:17.)

(3) Paulus zei zelf dat hij leugens vertelde om zieltjes te winnen: “Want als door mijn leugen God's waarheid overvloediger is geworden en dus (bijdraagt aan) Zijn Glorie, waarom dan word ik nog als een zondaar beschouwd?†(Romeinen 3:7.)

(4) Paulus geeft toe dat hij zich gedroeg als een hypocriet: “Want hoewel ik vrij ben ten opzichte van iedereen, heb ik mijzelf een dienaar gemaakt voor iedereen, opdat ik des te meer (zieltjes) win. En voor de Joden ben ik als een Jood geworden, opdat ik de Joden mag winnen; voor hen die onder de wet zijn (ben ik iemand) als onder de wet, opdat ik hen die onder de wet staan mag winnen; voor hen die zonder wet zijn (ben ik iemand) als zonder wet, opdat ik hen die zonder wet zijn mag winnen.†(I Korintiërs 9:19-21.)

(5) Paulus nam expliciet afstand van de leer van Jezus (vrede zij met hem): “Aldus verlaten we de principes van de leer van Christus, laat ons doorgaan tot volmaaktheid; en niet wederom het fundament van berouw van dode werken neerleggen, en van geloof in God.†(Hebreeën 6:1.)

(6) Paulus beweert dat hij de grondlegger is van het Christendom: “Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik (niet Jezus) als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort.†(I Korintiërs 3:10.)

(7) Paulus werd door Jakobus, hoofd van de kerk en de jongere broer van Jezus (vrede zij met hem), als een afvallige en onrein persoon beschouwd: “En zij zijn geïnformeerd over jou (O Paulus), dat jij alle Joden die zich onder de heidenen bevinden onderwijst om Mozes te verloochenen, zeggende dat zij hun kinderen niet dienen te besnijden, noch naar de gebruiken (de wet) dienen te leven. Wat dus nu te doen!? De massa dient echt samen te komen, want zij zullen horen dat jij bent gekomen. Doe daarom hetgeen wat wij je zeggen: er zijn vier mannen bij ons die een gelofte op zich hebben. Neem hen mee en reinig jezelf samen met hen, en neem hen onder je hoede (betaal voor hen de offers), opdat zij hun hoofden kunnen scheren: en iedereen zal weten dat die dingen, waarover zij geïnformeerd zijn betreffende jou, niets zijn; maar dat jij zelf ook ordelijk loopt en de wet in acht neemt.†(Handelingen 21:21-24.)

Zeg nu eens eerlijk, is Paulus iemand waarvan we kunnen zeggen dat hij de 'Heilige Geest' in zich had in de zin van dat hij een man van God was die door God geïnspireerd werd om te liegen en bedriegen en zich te gedragen als iemand met meerdere gezichten, of iemand die de 'Heilige Geest' in zich had in de zin van dat hij een helper van de satan was die door de satan verleid werd om te liegen en bedriegen en zich te gedragen als iemand met meerdere gezichten?

Maar dit is een vraag waar geen christen zich aan durft te wagen, want “elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon (Jezus) zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.†(Matteüs 12:31-32.) En Marcus 3:28-30 geeft aan: “Ik verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.' Dit omdat ze gezegd hadden: ‘Hij is bezeten door een onreine geest.'â€

Met het oog op hetgeen hierboven behandeld is, zou men kunnen concluderen dat de satan er in geslaagd is een grotere bescherming te verwerven dan God de Vader en Jezus (de verlosser van de christenen). Belaster God, beledig Jezus (vrede zij met hem), no problem, maar denk niets negatiefs over de Heilige Geest. Aldus kan de satan vrij zijn werk doen, zonder gestoord te worden.

We dienen voor ogen te houden dat Paulus, die dus zelf toegeeft dat hij loog en bedroog en zich als een hypocriet gedroeg, aanvankelijk de verspreiding van de naam van Jezus van Nazaret met kracht tegenging: “Wat betreft Saulus (Paulus), hij verwoeste de kerk (gemeente) volledig, ging elk huis binnen, en sleurde mannen en vrouwen naar de gevangenis waar hij hen liet opsluiten.†(Handelingen 8:3.)

Volgens Handelingen 26:9-11 heeft Paulus gezegd: “Ik dacht werkelijk bij mezelf dat ik vele dingen moest doen om de naam van Jezus van Nazaret tegen te werken, wat ik dus ook deed in Jeruzalem. En vele van de vromen liet ik in de gevangenis opsluiten, na gezag daartoe te hebben ontvangen van de hoofdpriesters; en als zij ter dood veroordeeld werden, gaf ik mijn stem tegen hen. En ik heb hen in elke synagoge vaak bestraft, en hen gedwongen tot godlastering (ongeloof, afgoderij); en ik was zo buitengewoon razend jegens hen, dat ik hen zelfs in vreemde steden vervolgde.â€

Paulus zei dus dat hij vele dingen wilde doen om de naam van Jezus van Nazaret tegen te werken: en hoe kun je dit beter doen dan het van binnenuit te vernietigen? Aldus deed hij zich voor als een volgeling van Jezus (vrede zij met hem) en werkte aldus succesvol de naam van Jezus van Nazaret tegen.

Mijn advies is denk goed na en zet je koppigheid opzij. Ik zeg dit met respect en een goede intentie.

Moge God je leiden naar het rechte pad Amien (amen).

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid