Spring naar bijdragen

Feminsme, religie, atheisme en overgevoeligheid...


Aanbevolen berichten

Beste mensen. Ik zat met ene hersenspinsel, en ik dacht, kom ik ga hem delen.

Even voor de duidelijkheid, in de onderstaande verhandeling heb ik het even over feminisme en het (christelijke) geloof in de westerse wereld.

En ook ter verduidelijk: Ik besef mij dat niet elke vrouw “de feminist†is, en niet elke ongelovige “de atheïstâ€.

Daar gaat ie:

Ik hou niet van feministen. Ik vind feministen lichtgeraakt, onredelijk en manhatend. Ik vind dat zij hn standaarden opleggen aan anderen. Ik vind dat zij doorschieten in hun ideeën over gelijkheid. Hun quota over het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven vind ik het toppunt van betutteling, en een belediging voor mannen en vrouwen in het algemeen.

Dat was natuurlijk niet altijd zo. Er is ene tijd geweest, niet zo heel lang geleden, dat hun bezwaren terecht ware, en vrouwen daadwerkelijk in een achtergestelde positie zaten. Het vrouwenkiesrecht bestaat nog geen 100 jaar bijvoorbeeld. De “werkende vrouw†bestaat nog maar enkele decennia, en volgens sommigen (waar ik me dus aan erger) bestaat ze nog steeds niet echt. Maar over het algemeen is de emancipatie behoorlijk gevorderd.

Trekken we een parallel naar de atheist. Ook de atheist is door de gelovige slecht behandeld in het recente verleden. Net als de feministen hebben zij echter een inhaalslag gemaakt, en nu is er zoiets als godsdienstvrijheid, wat ook inhoudt dat je de vrijheid hebt om geen godsdienst te hebben. Maar net als de feministen slaan ze door in wat ze willen. Geen kertsbomen inde openbare ruimte. Geen kruisbeelden. Geen apart godsdienst onderwijs. Het verbraden van heilige geschriften en vernielen van kerken (alhoewel dat laatste geloof ik zelden tot nooit gebeurt, meestal zijn het gelovigen die anders gelovigen zo kwellen)

Mijn vraag/stelling: Komt hierop neer.: Atheïsten zijn doorgeslagen in hun vrijheidsstrijd, en gedragen zich nu meer als onderdrukkers dan als gelijken.

Mijn persoonlijke mening: Ik ben het hier niet mee eens. Hoewel het verbieden van kerstbomen, ridiccuul en, en het vernielen van kerken en verbranden van boeken door elk weldenkend mens veroordeeld moet worden, claimt het geloof nog steeds onterecht een aparte plaats in de maatschappij, gedragen gelovigen zich als geheel nog steeds niet eerlijk ten opzichte van anders denkenden (al laat men tegenwoordig het geweld grotendeels achterwege en kruipt men in de slachtofferrol), en heeft zich nog lang niet voldoende losgemaakt van zijn duistere verleden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 63
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Mijn persoonlijke mening: Ik ben het hier niet mee eens. Hoewel het verbieden van kerstbomen, ridiccuul en, en het vernielen van kerken en verbranden van boeken door elk weldenkend mens veroordeeld moet worden, claimt het atheisme nog steeds onterecht een aparte plaats in de maatschappij, gedragen atheisten zich als geheel nog steeds niet eerlijk ten opzichte van anders denkenden (al laat men tegenwoordig het geweld grotendeels achterwege en kruipt men in de slachtofferrol), en heeft zich nog lang niet voldoende losgemaakt van zijn duistere verleden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb de OP nu twee keer gelezen en kan nog steeds niet goed begrijpen wat feminisme ermee van doen heeft. Appels en peren vergelijken. En terzijde: vrouwen worden nog steeds gediscrimineerd, en ook in het Westen. De loonkloof is nog er bv. nog steeds. Maar ja, het minste dat je gewoon gelijkheid van behandeling vraagt als vrouw, ben je automatisch een feminist :+

Wat het atheïsme betreft, jij leeft precies in een heel andere wereld. Ik ken hopen atheïsten en een paar hoopjes gelovigen, maar van niemand heb ik ooit de indruk gehad dat ze een aparte positie claimen in deze maatschappij, leven en laten leven. Volgens mij kruip je eerder zelf in een slachtofferrol als je beweert, zonder al te duidelijke of goede argumenten, dat gelovigen zich oneerlijk gedragen tegenover andersdenkenden. Ik krijg hier in mijn hoofd een spontane popup van Calimero.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@dingo: niet helemaal eerlijk, die opmerking over nuanceren, zie mijn opmerking voor ik mijn litanie begin.

Daarnaast hebben we het over de westerse wereld, je zou kunnen zeggen dat hier geen communisten (meer) voorkomen, en ook nooit hebben voorgekomen, maar ik zal toegeven dat ik "het westen" niet zo scherp heb gedefinieerd.

Verder is het communisme inderdaad atheistisch, en in zijn gepraktiseerde vorm gewelddadig, maar die twee zijn niet daardoor aan elkaar gekoppeld.

@floes: Ik haal het feministische aan omdat ik vind dat zij, na een periode van terechte kritiek zijn doorgeslagen in "zeuren". Ik maak heel duidelijk in de post dat het hier gaat om mijn mening. Ik trek de parallel met een andere achtergestelde groep in de geschiedenis, de atheisten. Maar je wilt voorbeelden?

Een heel simpel en duidelijk voorbeeld: De bond tegen vloeken, een religieuze organisatie wil dat ik minder vloek in de openbare ruimte omdat zij zich "gekwetst" voelen.

Zou jij of iemand anders een concreet voorbeeld kunnen noemen van atheistische bonden of personen / instanties die dit soort gelijke dingen vragen. Ik noem zelf:

- Kerstbomen verbieden.

Voorbeelden die niet tellen zijn mensen die weliswaar atehistisch zijn, maar om een andere reden zaken willen verbeiden/zich eraan storen. Een voorbeeld hiervan: Prem. Ik weet niet of de man atheist, christen of "iets anders"is, maar zijn idee om zwarte piet te verbieden heeft niks te maken met zijn religie of gebrek hier aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@dingo: niet helemaal eerlijk, die opmerking over nuanceren, zie mijn opmerking voor ik mijn litanie begin.

Daarnaast hebben we het over de westerse wereld, je zou kunnen zeggen dat hier geen communisten (meer) voorkomen, en ook nooit hebben voorgekomen, maar ik zal toegeven dat ik "het westen" niet zo scherp heb gedefinieerd.

Verder is het communisme inderdaad atheistisch, en in zijn gepraktiseerde vorm gewelddadig, maar die twee zijn niet daardoor aan elkaar gekoppeld.

@floes: Ik haal het feministische aan omdat ik vind dat zij, na een periode van terechte kritiek zijn doorgeslagen in "zeuren". Ik maak heel duidelijk in de post dat het hier gaat om mijn mening. Ik trek de parallel met een andere achtergestelde groep in de geschiedenis, de atheisten. Maar je wilt voorbeelden?

Een heel simpel en duidelijk voorbeeld: De bond tegen vloeken, een religieuze organisatie wil dat ik minder vloek in de openbare ruimte omdat zij zich "gekwetst" voelen.

Dat laatste snap ik nou niet zo goed. Als je wéét dat er een groep is die zich daardoor gekwetst voelt, waarom bezig je die taal dan? Ik zie het als een elementaire fatsoensnorm om geen aanstoot te geven in de openbare ruimte, en niet zozeer een 'speciale positie' van het christendom. Je simpel en duidelijk voorbeeld is nou niet bepaald sterk mijns inziens.

Ach en verder, ruimdenkend zijn en elkaar accepteren blijkt moeilijk te zijn voor de mens, of die nou christelijk of atheist is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@floes: Ik haal het feministische aan omdat ik vind dat zij, na een periode van terechte kritiek zijn doorgeslagen in "zeuren".

Tja, dat is gemakkelijk praten als je natuurlijk een man bent :+

Ik maak heel duidelijk in de post dat het hier gaat om mijn mening. Ik trek de parallel met een andere achtergestelde groep in de geschiedenis, de atheisten.

Ik vind het geen terechte parallel, ik ben het dus niet met je eens.

Maar je wilt voorbeelden?

Nee? Ik kan me niet herinneren dat ik daarom gevraagd heb. En ik voel me ook niet geroepen om zelf voorbeelden te zoeken, want ik vind je stuk nog steeds gewoon vaag.

Een heel simpel en duidelijk voorbeeld: De bond tegen vloeken, een religieuze organisatie wil dat ik minder vloek in de openbare ruimte omdat zij zich "gekwetst" voelen.

Vloeken is onbeleefd, of je nu gelovig bent of niet. Dat is gewoon een kwestie van fatsoen en het is maar triest en bizar dat er een bond voor nodig is om dat aan de man te moeten brengen...

Zou jij of iemand anders een concreet voorbeeld kunnen noemen van atheistische bonden of personen / instanties die dit soort gelijke dingen vragen. Ik noem zelf:

- Kerstbomen verbieden.

Waarom? Ik ken trouwens niemand die de kerstbomen wilt verbieden. Is het eerste wat ik er van lees en ik vind het onzin. De kerstboom heeft hier niks met godsdienst te maken, maar met traditie en gezelligheid.

Voorbeelden die niet tellen zijn mensen die weliswaar atehistisch zijn, maar om een andere reden zaken willen verbeiden/zich eraan storen. Een voorbeeld hiervan: Prem. Ik weet niet of de man atheist, christen of "iets anders"is, maar zijn idee om zwarte piet te verbieden heeft niks te maken met zijn religie of gebrek hier aan.

Laten we het maar niet over Prem hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mijn vraag/stelling: Komt hierop neer.: Atheïsten zijn doorgeslagen in hun vrijheidsstrijd, en gedragen zich nu meer als onderdrukkers dan als gelijken.

Bepaalde atheïsten hebben daar wel eens last van inderdaad. Die hebben het erover dat gelovigen bevrijd moeten worden van hun onderdrukkende religieuze ideologieën die kwalijk zijn voor die persoon zelf en ook voor de samenleving als geheel. Van de mensen die dit vinden is gelukkig het grootste deel niet praktiserend. Maar er zijn ook atheïsten die zich hier actief voor (zouden willen) inzetten.

Mijn persoonlijke mening: Ik ben het hier niet mee eens. Hoewel het verbieden van kerstbomen, ridiccuul en, en het vernielen van kerken en verbranden van boeken door elk weldenkend mens veroordeeld moet worden, claimt het geloof nog steeds onterecht een aparte plaats in de maatschappij,

Welke aparte plaats heb je het nu over en waarom is dat onterecht?

gedragen gelovigen zich als geheel nog steeds niet eerlijk ten opzichte van anders denkenden

Welke anders denkenden bedoel je? En op welke manier gedragen gelovigen zich dan niet eerlijk ten opzichte van hen?

(al laat men tegenwoordig het geweld grotendeels achterwege en kruipt men in de slachtofferrol), en heeft zich nog lang niet voldoende losgemaakt van zijn duistere verleden.

Duister? Je kunt natuurlijk zeggen dat het atheïsme zijn donkere pagina's niet kent, wanneer men zich alleen zou beperken tot West-Europa en men daarbij de Franse revolutie ook buiten het atheïsme plaatst. Dat is een bekende tactiek die veel kerken ook wel hebben toegepast. Zeggen dat veel kerken dingen fout hebben gedaan, maar onze kerk, onze kerk niet! Het is alleen niet zo heel erg geloofwaardig. De scheiding komt nogal selectief over en lijkt vooral te selecteren op de atheïsten op wie niet zoveel is aan te merken die dan de 'echte' atheïsten zouden zijn, of de beste atheïsten of iets dergelijks.

Het gesprek werkt denk ik beter als we allebei durven toegeven dat we onze donkere en lichte pagina's hebben gehad. Het is namelijk nogal flauw van beide kanten wanneer je alleen de negatieve zijde van de ander belicht en doet alsof er bij jouw eigen kant niets duisters te vinden is.

En ja: het Christendom heeft bijzonder donkere pagina's in haar geschiedenis gekend. Zij kent nog steeds grote smetten. Maar van welke donkere pagina's hebben we ons volgens jou nog niet losgemaakt dan? Daar kunnen wij dan weer van leren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het atheitisch verbond wil voor mij bepalen dat mijn kinderen (die ik niet heb) niet op een Christelijke school mogen, terwijl ik en mijn zus, mijn moeder en haar broer en zussen, mijn neefjes en nichtjes. Wel op een Christelijke school hebben gezeten. Wij zijn met z,n allen er echt niet minder op geworden ;) We hoeven niet allemaal een seculiere humanistische eenheidsworsten te worden.

Dan is een bond die zich uit idealisme inzet voor een verbaal fatsoenlijke samenleving toch wat onschuldiger.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zijn zogenoemde 'radfems' (radical feminists) en die zijn inderdaad nogal doorgeslagen en komen nogal mannenhatend over inderdaad. Google 'atheismplus' bijvoorbeeld, helemaal van t padje.

Ook het verbieden van kerstbomen slaat nergens op. Kerstbomen hebben eigenlijk niets (meer) met religie te maken, het is nu gewoon cultuur en sfeer. Publiek geld gebruiken voor 'nativity scenes' (Jezus in kribbe met ouders erbij en de drie wijzen enz.) en dat tegengaan valt wel iets voor te zeggen imo. Zolang er nog geen gelijkheid is moet daarvoor gestreden worden (in de rechtszaal). Iets dat in de VS bijvoorbeeld nog volop gebeurt (door Freedom from Religion Foundation en American Atheists bijvoorbeeld). In NL is echter qua wet wel (bijna gehele) gelijkheid en is het niet meer zo nodig.

Dit soort organisaties gedragen zich echter niet als onderdrukkers. Ze streven slechts naar gelijkheid onder de wet en naar een beter imago voor de atheïst en secularist (atheïsten worden in Amerika bijvoorbeeld net zo gewantrouwd als verkrachters, volgens recent onderzoek).

Link naar bericht
Deel via andere websites
(door Freedom from Religion Foundation en American Atheists bijvoorbeeld). In NL is echter qua wet wel (bijna gehele) gelijkheid en is het niet meer zo nodig.

Dit soort organisaties gedragen zich echter niet als onderdrukkers. Ze streven slechts naar gelijkheid onder de wet en naar een beter imago voor de atheïst en secularist (atheïsten worden in Amerika bijvoorbeeld net zo gewantrouwd als verkrachters, volgens recent onderzoek).

Wanneer je als organisatie alleen maar streeft naar gelijkheid onder de wet, heb je de schijn wel een beetje tegen met een naam als 'Freedom from Religion Foundation' moet ik eerlijk zijn. Want om te zeggen dat de VS een religieuze staat is met religieus getinte wetgeving?

Link naar bericht
Deel via andere websites

M.i kun je het niet over de atheist hebben, het is gewoon een naam voor mensen die niet in een Opperwezen geloven (God/Goden) niet meer en niet minder.

Natuurlijk heb je anti-theisten die nogal strijdbaar zijn en alle geloof zouden willen uitroeien. Maar is het niet de pot verwijt de ketel verhaal?

Veel christenen zouden willen dat ieder zou geloven in hun God. Het liefst zouden ze ook al hun regels op iedere inwoner van deze aardkloot willen overbrengen.

In Nederland hoef je alleen maar de discussie over zondagssluiting te volgen, het voor de wet trouwen van homoseksuelen etc.

Persoonlijk vind ik drammerigheid irritant, (mijn mening is de enige juiste); of dat nu van atheisten,feministen, christenen, moslims, antroposofen, kwakzalvers, gebedsgenezers enz enz komt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
M.i kun je het niet over de atheist hebben, het is gewoon een naam voor mensen die niet in een Opperwezen geloven (God/Goden) niet meer en niet minder.

Je zou ook kunnen zeggen dat christen alleen maar een naam is voor mensen die in Jezus geloven, niet meer en niet minder. Dat kan, heel erg letterlijk gezien is dat misschien ook wel zo (hoewel dit fenomenen als cultuurchristenen grotendeels buiten beschouwing laat), het ontkent echter het enorme scala aan betekenissen die er aan het woord christen worden en zijn gegeven. Voor veel christenen is het bijvoorbeeld niet genoeg dat je alleen maar zegt dat je in Jezus gelooft, maar moet zoiets ook duidelijk uit je daden blijken. Anderen stellen eisen omtrent doop of over bekering. Visies over wat een christen is lopen nogal wijd uiteen. Het enige wat je kunt zeggen is dat een geloof in Jezus (op wat voor manier dan ook) de grootste gemene deler is van alle christenen.

Voor atheïsten geldt in mijn ogen hetzelfde. Het niet geloven in een opperwezen oid is de grootste gemene deler van alle atheïsten. Vervolgens zijn de onderlinge verschillen tussen al deze atheïsten over hoe dit verder ingevuld moet werden best wel weer groot. Dit loopt van de felle anti-theïst tot de atheïst achter de voordeur. Bepaalde atheïstische stromingen hebben ook zeer specifieke ideeën gehad omtrent mensvisie en maatschappijvisie. Vaak zie je ook dat atheïsme samengaat met een redelijk specifieke naturalistische visie op de werkelijkheid. En ook dat is allemaal atheïsme. Als atheïst zul je moeten erkennen dat er heel veel andere atheïsten zijn die aan hun atheïsme heel andere conclusies verbinden dan jij zou willen doen. En anders geef je je clubje een eigen naam, iets wat je ziet bij de vrijdenkers. De vrijdenkers zou je kunnen omschrijven als een specifieke groep atheïsten, net zoals je de communisten als een specifieke groep binnen het atheïsme zou kunnen omschrijven. Ook heb je nog de laïcisten die een zeer sterke scheiding tussen staat en kerk/religie/geloof voorstaan. Als je atheïst zegt, roep je beelden van dit alles naar boven, want dit alles behoort tot het atheïsme als grote en brede stroming.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je zou ook kunnen zeggen dat christen alleen maar een naam is voor mensen die in Jezus geloven, niet meer en niet minder. Dat kan, heel erg letterlijk gezien is dat misschien ook wel zo

Ja met je eens, maar je geeft dan wel aan te geloven in Jezus het ontstaan van het christendom.

Maar jouw buurman die Ajaxfan is en het een zorg zal zijn wat iemand gelooft (hij gelooft niet in een god) is ook atheist al zal hij meer verwantschap met voetbalsupporters ervaren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je zou ook kunnen zeggen dat christen alleen maar een naam is voor mensen die in Jezus geloven, niet meer en niet minder. Dat kan, heel erg letterlijk gezien is dat misschien ook wel zo

Ja met je eens, maar je geeft dan wel aan te geloven in Jezus het ontstaan van het christendom.

Maar jouw buurman die Ajaxfan is en het een zorg zal zijn wat iemand gelooft (hij gelooft niet in een god) is ook atheist al zal hij meer verwantschap met voetbalsupporters ervaren.

Als iemand niet in God gelooft, betekent dat niet automatisch dat die persoon een atheïst is. Voor deze ajax-fan kan heel goed gelden dat hij überhaupt geen standpunt heeft ten aanzien van geloven in God of het bovennatuurlijke. Hij gelooft niet in God, hij gelooft niet dat er geen God is en hij denkt ook niet dat je het nooit zeker kunt weten omtrent God. Hij is er gewoon niet mee bezig, hij vindt Ajax een stuk interessanter. Wellicht de beste naam die je daaraan zou kunnen geven is non-theïst. En ik denk dat Nederland veel meer non-theïsten of ietsisten (mensen die wel denken dat er meer is, zonder dat per se een naam te geven) bevat dan daadwerkelijke atheïsten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je zou ook kunnen zeggen dat christen alleen maar een naam is voor mensen die in Jezus geloven, niet meer en niet minder. Dat kan, heel erg letterlijk gezien is dat misschien ook wel zo

Ja met je eens, maar je geeft dan wel aan te geloven in Jezus het ontstaan van het christendom.

Maar jouw buurman die Ajaxfan is en het een zorg zal zijn wat iemand gelooft (hij gelooft niet in een god) is ook atheist al zal hij meer verwantschap met voetbalsupporters ervaren.

Als iemand niet in God gelooft, betekent dat niet automatisch dat die persoon een atheïst is. Voor deze ajax-fan kan heel goed gelden dat hij überhaupt geen standpunt heeft ten aanzien van geloven in God of het bovennatuurlijke. Hij gelooft niet in God, hij gelooft niet dat er geen God is en hij denkt ook niet dat je het nooit zeker kunt weten omtrent God. Hij is er gewoon niet mee bezig, hij vindt Ajax een stuk interessanter. Wellicht de beste naam die je daaraan zou kunnen geven is non-theïst. En ik denk dat Nederland veel meer non-theïsten of ietsisten (mensen die wel denken dat er meer is, zonder dat per se een naam te geven) bevat dan daadwerkelijke atheïsten.

Ik zie het verschil niet zo. Als iemand niet gelooft in God doordat hij er gewoon niet mee bezig is, dan is dat nog altijd een afwezigheid van geloof in God, en dus atheïsme.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja met je eens, maar je geeft dan wel aan te geloven in Jezus het ontstaan van het christendom.

Maar jouw buurman die Ajaxfan is en het een zorg zal zijn wat iemand gelooft (hij gelooft niet in een god) is ook atheist al zal hij meer verwantschap met voetbalsupporters ervaren.

Als iemand niet in God gelooft, betekent dat niet automatisch dat die persoon een atheïst is. Voor deze ajax-fan kan heel goed gelden dat hij überhaupt geen standpunt heeft ten aanzien van geloven in God of het bovennatuurlijke. Hij gelooft niet in God, hij gelooft niet dat er geen God is en hij denkt ook niet dat je het nooit zeker kunt weten omtrent God. Hij is er gewoon niet mee bezig, hij vindt Ajax een stuk interessanter. Wellicht de beste naam die je daaraan zou kunnen geven is non-theïst. En ik denk dat Nederland veel meer non-theïsten of ietsisten (mensen die wel denken dat er meer is, zonder dat per se een naam te geven) bevat dan daadwerkelijke atheïsten.

Ik zie het verschil niet zo. Als iemand niet gelooft in God doordat hij er gewoon niet mee bezig is, dan is dat nog altijd een afwezigheid van geloof in God, en dus atheïsme.

Op die manier is een koe ook een atheïst...?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als iemand niet in God gelooft, betekent dat niet automatisch dat die persoon een atheïst is. Voor deze ajax-fan kan heel goed gelden dat hij überhaupt geen standpunt heeft ten aanzien van geloven in God of het bovennatuurlijke. Hij gelooft niet in God, hij gelooft niet dat er geen God is en hij denkt ook niet dat je het nooit zeker kunt weten omtrent God. Hij is er gewoon niet mee bezig, hij vindt Ajax een stuk interessanter. Wellicht de beste naam die je daaraan zou kunnen geven is non-theïst. En ik denk dat Nederland veel meer non-theïsten of ietsisten (mensen die wel denken dat er meer is, zonder dat per se een naam te geven) bevat dan daadwerkelijke atheïsten.

Ik zie het verschil niet zo. Als iemand niet gelooft in God doordat hij er gewoon niet mee bezig is, dan is dat nog altijd een afwezigheid van geloof in God, en dus atheïsme.

Op die manier is een koe ook een atheïst...?

Nee, Captain Obvious. Hoewel een Bonobo is dan misschien al weer een twijfelgeval. Vooralsnog denk ik dat deze term alleen op de homo sapiens van toepassing is.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Wie is er hier azeus, abelenos, a-apollo, a-athena, ahorus, aposeidon?

Technisch gezien zijn de alle anonymous a-a-gelovigen allemaal protheos.

Een atheïst is iemand die geen god onderkent in de schepping.

Technisch gezien ook heeft die visie wetenschapelijk de slechtste papieren,

aangezien er nog geen andere verklaring voor de schepping van leven is dan iets goddelijks.

Want geloof als gevolg van een hypothese die onverwerpbaar is; of als gevolg van een diepe overtuiging die aannemelijk is, is wetenschappelijk verantwoordbaar,

Maar het ontstaan van iets zonder bron van energie, wetenschappelijk niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Technisch gezien hahahahahaha lol.... kom op zeg.

protheos? wat is de betekenis?

Verder, nog 1 puntje uitlichten van de onzin verder, geen verklaring voor iets betekend niet dat het alternatief iets goddelijks is. Het betekend dat er geen verklaring is.

En een hypothese die onverwerpbaar is...hihi

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid