Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Hoi,

Ik ben me de laatste tijd wat meer aan het verdiepen in eten en wat nou eigenlijk ´regels´ zijn vanuit de bijbel gezien. Met verschillende mensen over gepraat, maar ik kom er nog niet uit.

Het lijkt me interessant om in gesprek te komen met anderen die het ook leuk vinden om zich hierin te verdiepen. Wie doet mee?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je moet misschien iets preciezer zijn in je formulering.

Wat bedoel je precies met 'regels vanuit de Bijbel gezien'?

Want ik kan zeggen: ik eet verantwoord en zorg voor mijn lichaam en eet daarom op een Bijbels verantwoorde wijze. Er zijn echter ook wel mensen die bijv. strikt(er) proberen om te gaan met de voorschriften uit het OT. Misschien interessant om naar te kijken: het Genesis-dieet.

Persoonlijk geloof ik niet zo heel erg in de laatste, dus als dat je doel is dan hou ik me er buiten. Informatie uitwisselen over voeding, gezondheid e.d. ben ik altijd voor in :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hoi,

Ik ben me de laatste tijd wat meer aan het verdiepen in eten en wat nou eigenlijk ´regels´ zijn vanuit de bijbel gezien. Met verschillende mensen over gepraat, maar ik kom er nog niet uit.

Het lijkt me interessant om in gesprek te komen met anderen die het ook leuk vinden om zich hierin te verdiepen. Wie doet mee?

Hoi Hilde, welkom op Credible. Gezien de topictitel, doel je op regels qua eten of regels in het algemeen?

Ikzelf volg niet zozeer bijbelse regels alswel dat ik probeer te leven naar bijbelse principes. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Regels? Volgens mij zijn die er niet. De spijswetten gelden niet meer. Dat blijkt bijvoorbeeld uit deze tekst uit Handelingen 10:

"9 De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. 10 Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. 11 Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op de aarde werd neergelaten. 12 Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde en alle vogels van de hemel. 13 Hij hoorde een stem zeggen: ‘Ga je gang, Petrus, slacht en eet.’ 14 Maar Petrus antwoordde: ‘Nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is.’ 15 En voor de tweede maal hoorde hij de stem: ‘Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen.’ 16 Tot driemaal toe hoorde hij de stem, en direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. 17 Petrus vroeg zich verbijsterd af wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien.

Maar ook Jezus zelf zegt het een en ander over eten:

10 Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Luister en kom tot inzicht. 11 Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein.’

12 Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: ‘Weet u dat de farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’ 13 Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. 14 Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’ 15 Toen stelde Petrus de vraag: ‘Wilt u ons die uitspraak uitleggen?’ 16 Jezus zei: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? 17 Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? 18 Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. 19 Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. 20 Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.’ (Matteüs 15)

Als ik al een regel voor mezelf hanteer als het om eten gaat dan is het: mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Om die reden ben ik er zuinig op en verwaarloos ik mijn lichaam niet. Voor mij betekent dat o.a.

- niet roken

- gezond eten

- met mate drinken

- aan lichaamsbeweging doen

Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij gaat dat visioen in Hand. 10 meer over 'heiden-christenen', maar alla.

Inhoudelijk denk ik er wel hetzelfde over als Pinkeltje. Al wil het met de lichaamsbeweging niet zo vlotten. :P

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hoi,

Ik ben me de laatste tijd wat meer aan het verdiepen in eten en wat nou eigenlijk ´regels´ zijn vanuit de bijbel gezien. Met verschillende mensen over gepraat, maar ik kom er nog niet uit.

Het lijkt me interessant om in gesprek te komen met anderen die het ook leuk vinden om zich hierin te verdiepen. Wie doet mee?

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat God de Vader door christus de mens geschapen heeft en zodoende zeer goed weet wat al dan niet goed is voor de mens.

En als Hij dan omwille van zijn bezorgdheid om ons, zijn kinderen, in Zijn woord de raad geeft bepaalde spijzen niet te eten ( leviticus 11) omdat ze niet geschikt zijn(ongezond zijn)voor de mens, dan ben ik blij dit te mogen weten.

Al is dit niet altijd gemakkelijk voor het individu om deze raad te volgen en hebben wij mensen meestal de neiging om het beter te weten en het IK in de eerste plaats te stellen; met alle gevolgen (op lange en korte termijn ) vandien.

Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood (of ziekte) Spreuken 14:12

Link naar bericht
Deel via andere websites

In een warm klimaat zonder koelkast is het heel goed dat er wetten zijn, daar mensen gemakkelijk iets zouden kunnen eten wat bedorven is, zeker in perioden en plaatsen van zo'n schaarste dat goed eten weggooien alleen al zonde is.

Wat wel en niet goed is, is vaak niet aan iedereen bekend, vandaar dat er regels zijn die kort en krachtig zijn.

Wat wel impliceert, dat als je meer weet van voeding, je ook weet dat niet alles over een paar kammen geschoren moet of hoeft te worden.

In onze moderne maatschappij met koelkasten en onze keuringsdienst van waren, is er veel veranderd.

Maar steeds zijn er bepaalde regels en een aantal daarvan zijn al zo oud als Methusalem.

Dat varkensvlees speciaal op aanwezigheid van ziekteverwekkende wormen wordt gekeurd en dat we het alsnog niet rauw moeten eten.

En dat wij ook geen vlees eten van dieren, die aan een ziekte dood zijn gegaan en geen dieren, die we ergens zomaar dood zien liggen.

Maar nu zijn er weer andere dingen van toepassing, zoals al de moderne chemisch gemaakte toevoegingen, om het eten smakelijker te maken en/of langer houdbaar.

Daar zijn ook grenzen aan, als het werkelijk in al ons eten zit.

Laten we ons daar dan ook bewust van zijn.

Waar TO misschien naar verwijst zijn de ondertussen heel vele hobby sites, die voedingswaren en recepten plaatsen van hetgeen waarschijnlijk mensen uit de Bijbelse periode en in die regio aten.

Leuke hobby, maar niet meer.

Dat zegt helemaal absoluut niets van eventuele voorschriften, waar christenen zich vlg. de Bijbel aan moeten houden.

Wil je toch vlg. bepaalde voorschriften leven, dan kun je dat vinden in Leviticus, maar zoals gezegd, niet nodig voor christenen.

Googel eens op Bijbels eten/koken/recepten.

Daar vind je legio linken.

Goede tip voor die mensen, die alleen Nederlands kennen:

Loop de Islamitische sites niet voorbij, maar dan vooral naar Turkse.

Daar vind je veel van de voorschriften, maar ook recepten terug van eten, wat waarschijnlijk ook 2000 jaar geleden ook al gegeten werd in die regio, toen nog alleen door joden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

"Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet?

Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt?

Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster.

Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen. (Matteüs 15)

Link naar bericht
Deel via andere websites
"Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet?

Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt?

Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster.

Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen. (Matteüs 15)

Precies. :*

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat God de Vader door christus de mens geschapen heeft en zodoende zeer goed weet wat al dan niet goed is voor de mens.

En als Hij dan omwille van zijn bezorgdheid om ons, zijn kinderen, in Zijn woord de raad geeft bepaalde spijzen niet te eten ( leviticus 11) omdat ze niet geschikt zijn(ongezond zijn)voor de mens, dan ben ik blij dit te mogen weten.

Al is dit niet altijd gemakkelijk voor het individu om deze raad te volgen en hebben wij mensen meestal de neiging om het beter te weten en het IK in de eerste plaats te stellen; met alle gevolgen (op lange en korte termijn ) vandien.

Bernard.

Eet jij volledig "koosjer"?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat God de Vader door christus de mens geschapen heeft en zodoende zeer goed weet wat al dan niet goed is voor de mens.

En als Hij dan omwille van zijn bezorgdheid om ons, zijn kinderen, in Zijn woord de raad geeft bepaalde spijzen niet te eten ( leviticus 11) omdat ze niet geschikt zijn(ongezond zijn)voor de mens, dan ben ik blij dit te mogen weten.

Al is dit niet altijd gemakkelijk voor het individu om deze raad te volgen en hebben wij mensen meestal de neiging om het beter te weten en het IK in de eerste plaats te stellen; met alle gevolgen (op lange en korte termijn ) vandien.

Bernard.

Eet jij volledig "koosjer"?

Ik hou mij al jaren aan leviticus 11

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik probeer me aan het idee te houden dat je moet zorg dragen aan de schepping. Ik wil geen bio industrie en andere dingen die de natuur vernietigen. Als ik geloofde, zou ik er anders over denken? Wellicht niet, al zou ik dat zowat als een bewijs voor mijn geloof zien. ;)

Ik probeer me ook meer bewust te worden van het idee van 'gulzigheid' en 'matigheid'. Ik heb er moeite mee dat te doorgronden (heb er lang geleden al topics over geopend) maar heel langzaam begin ik er wel iets van te begrijpen en daar mijn tekortkomingen in te zien...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat God de Vader door christus de mens geschapen heeft en zodoende zeer goed weet wat al dan niet goed is voor de mens.

En als Hij dan omwille van zijn bezorgdheid om ons, zijn kinderen, in Zijn woord de raad geeft bepaalde spijzen niet te eten ( leviticus 11) omdat ze niet geschikt zijn(ongezond zijn)voor de mens, dan ben ik blij dit te mogen weten.

Al is dit niet altijd gemakkelijk voor het individu om deze raad te volgen en hebben wij mensen meestal de neiging om het beter te weten en het IK in de eerste plaats te stellen; met alle gevolgen (op lange en korte termijn ) vandien.

Bernard.

Eet jij volledig "koosjer"?

Ik hou mij al jaren aan leviticus 11

Waarom?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bernard.

Eet jij volledig "koosjer"?

Ik hou mij al jaren aan leviticus 11

Waarom?

U vraagt mij waarom ik Leviticus 11 opvolg , wel heel eenvoudig omdat ik op de kennis en kunde van een liefhebbende God vertrouw.

En zodoende geen nood heb aan wetenschappelijke “bewijzen†om zijn raadgevingen al of niet te volgen ; alhoewel ik ze op zich toch steeds interessant vind.

Trouwens wetenschappelijke “bewijzen†zijn geen uitvindingen van de mens, maar enkel een vaststellen of ontdekken van de reeds bestaande wetmatigheden die God in zijn schepping heeft gelegd.

Het bevreemd mij dan ook niet dat op vandaag de wetenschap tot de vaststelling is gekomen dat alle lijkenvreters zoals alle schaal- of schelpdieren (garnalen mosselen, kreeften e.a) in hun lichaam, voor de mens, schadelijke stoffen op concentreren die leiden tot verscheiden vormen van allergieën.

Of dat urinezuur, één van de oorzaken van de gewrichtspijnen bij de mens, in zeer hoge concentraties aanwezig is bij bepaalde vissoorten zonder kieuwen en schubben.

Niet voor alle dieren voorkomende in Leviticus 11 is mij de reden bekend waarom God het ons afraadt ze te eten.

Maar voor mij is dit ook niet nodig want ik vertrouw er op dat mijn Schepper daarvan genoeg op de hoogte is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bedankt voor je antwoord. Mijn interesse komt overigens niet voort uit 'wetenschappelijke overwegingen', maar uit het gegeven dat de spijswetten niet per se meer opgeld doen voor christenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Bedankt voor je antwoord. Mijn interesse komt overigens niet voort uit 'wetenschappelijke overwegingen', maar uit het gegeven dat de spijswetten niet per se meer opgeld doen voor christenen.

Ik denk dat Leviticus 11 net zoals de andere raadgevingen en geboden gegeven werden door God tot het welzijn van de mens(heid)

En omwille van het feit dat de mens van toen (zijn metabolisme) tot op vandaag fysisch fundamenteel niet veranderd is, is het toch maar logisch en wetenschappelijk verantwoord dat hetgeen toen gold als gezond en ongezond tot op vandaag ook nog geldt en dus onveranderd is gebleven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

1 Korintiërs 8,1-13

Heidens offervlees

8

1 Dan nu over heidens offervlees. Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op. 2 Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch nog niet de ware kennis. 3 Maar wanneer iemand God liefheeft, is hij door God gekend. 4 Wat nu het eten van offervlees betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is. 5 Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde – en zo zijn er immers heel wat goden en heren –, 6 wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. 7 Maar niet iedereen bezit deze kennis. Sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend dat ze het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten, dat zwak is, bezwaard. 8 Nu zal ons voedsel ons niet bij God brengen: eten wij niet, dan zal ons dat niet tot nadeel strekken; eten wij wel, dan zal ons dat niet tot voordeel strekken. 9 Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u. 10 Wanneer namelijk iemand met een zwak geweten ziet dat u, met uw kennis, in een afgodentempel deelneemt aan een maaltijd, wordt hij er dan niet toe verleid dat offervlees te eten? 11 Zo gaat de zwakke door uw kennis verloren, een broeder of zuster voor wie Christus gestorven is. 12 Op die manier zondigt u tegen hen, en door hun zwakke geweten te ondermijnen zondigt u tegen Christus. 13 Als ik dus door vlees te eten mijn broeder of zuster ten val breng, wil ik het nooit ofte nimmer meer eten; dan breng ik hen niet ten val.

Van dit stukje begrijp ik het maakt eigenlijk niet zo uit, of je wel of niet mag eten. Het staat niet in de weg van de goddelijke liefde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid