Spring naar bijdragen

Why I Hate Religion, But Love Jesus


Aanbevolen berichten

Op internet is het een grote hype: de jonge evangelical Jefferson Bethke rapt over zijn bekering, zijn haat voor religie en zijn liefde voor Jezus. Zijn bijna professionele videoclip Why I Hate Religion But Love Jesus is al bijna 9 miljoen keer bekeken en al bijna 1 miljoen mensen hebben de moeite genomen om op youtube te reageren. Volgens Bethke zelf gaat zijn ‘gedicht’ (zoals hij het zelf noemt) over het verschil tussen “Jezus en de valse religieâ€. Wie echter denkt dat deze protestant met zijn term ‘valse religie’ beschuldigend naar de katholieke kerk wijst, heeft het mis. “Religie snapt niet dat zij niet meer is dan parfumspuiten op een kaskas.†Alle religie moet het ontgelden.

Vanwege het waanzinnige succes van Bethke is het interessant om zijn theologische boodschap wat nader te analyseren. Onze jonge artiest begint met de (Amerikaanse) actualiteit. “Wist je dat Republikeins stemmen niet automatisch bekent dat je christen bent?†Bethke bekritiseert de monopolisering van de christelijke stem door de Republikeinen. “Het roepen dat andere mensen blind zijn, geeft je niet gelijk een eigen visie.â€

Religiekritiek
Dan maakt Bethke een wat vreemde overgang naar zijn religiekritiek. Hij gooit er een paar retorische vragen tegenaan “Als religie zo groots is, waarom heeft zij dan zoveel oorlogen gestart? En waarom bouwt zij grote kerken, maar slaagt ze er niet in de armen te voeden. En waarom vertelt zij ongehuwde moeders dat God niet van hen houdt?†Op zich is deze kritiek bekend en begrijpelijk. Er zijn afschuwelijke oorlogen gevoerd omwille van het geloof in de ene, ware God. En de rijkdom van veel kerken staat vaak in schril contrast met hun beleden interesse en liefde voor de armen. Vaak is de leer belangrijker dan de barmhartigheid.

Rijkdom

Tegelijkertijd zijn Bethke’s argumenten wel wat sleets: God was niet de enige oorzaak van verschrikkelijke oorlogen en conflicten in de wereldgeschiedenis. En wie moppert op de rijkdom van kerken vergeet vaak maar al te gewillig de honderdduizenden ziekenhuizen, klinieken en tehuizen die zijn opgericht vanuit de één of andere kerk. Diaconie hoort van oudsher bij de (christelijke) kerken, en die enorme inzet verdient het niet verduisterd te worden. Bovendien is veel rijkdom van (voornamelijk de rooms-katholieke) kerk zogenaamd ‘dood kapitaal’. Natuurlijk al die kerken en kunstschatten zijn miljarden en miljarden euro’s waard, maar er is op de vrije markt geen koper voor te vinden. De kerken kosten alleen maar geld aan onderhoud en restauratie, en de kunstschatten van het Vaticaan zijn eerder museumstukken dan transporteerbare goudstaafjes.

‘Rottende mummies’
Ook lijkt Bethke een beetje moeite te hebben om de begrippen ‘religie’, ‘kerk’ en ‘christendom’ uit elkaar te houden. Vaak lijkt het zelfs alsof hij ze als synoniemen beschouwd. Hij heeft het over ‘religie’ (in het algemeen) die ‘kerken’ bouwt. Dan gaat het al snel over één bepaalde religie (het christendom) en niet meer over ‘religie’ in het algemeen. Die indruk wordt versterkt doordat Bethke het heeft over het Oude Testament, Johannes de Doper en Jezus. Bovendien is dat niet zijn enige inconsistentie. Een groot gedeelte van de tekst besteedt hij aan het afkraken van de kerk, die hij vergelijkt met “rottende mummiesâ€, mooi van buiten, lelijk van binnen. Maar aan het einde van de tekst belijdt hij zijn liefde voor de kerk. Deze spanning is wellicht op te lossen door van een geestelijke en een wereldlijke kerk te spreken, maar dat doet hij dan weer niet.

Innerlijke bekering
Bethke’s kritiek snijdt natuurlijk ook best wel hout. Dat Republikeins stemmen niet automatisch de keuze van een christen is, bijvoorbeeld. En dat een christen zijn niet hetzelfde is als het aanpassen van je facebook-status. Dat christen-zijn meer vraagt dan braaf op zondag in de kerk zitten, terwijl de rest van je leven een grote orgie is, lijkt me een waardevol inzicht. Bethke pleit voor een innerlijke bekering, zelfs als je al christen bent van je geboorte.

Religieus ‘kabaal’
Deze ‘tweede bekering’ is kenmerkend voor de postmoderne evangelical scene waar Bethke zich duidelijk in thuis voelt. Christen zijn vanuit gewoonte of vanzelfsprekendheid is niet genoeg, je moet een tweede bekering meemaken, van een lauwe christen een vurige worden. En deze bekering dient het liefst gepaard te gaan zoveel mogelijk religieus ‘kabaal’. Hoe erger en zondiger het leven voor de bekering was des te beter van kwaliteit de bekering zelf. En daarmee is het een keurmerk voor de kwaliteit van het geloof van de bekeerde.

Verslaafd aan porno
In die zin kwalificeert Bethke zich meer dan voldoende. In zijn gedicht geeft hij een zwart beeld van zijn vorige leven. “Ik deed alsof ik een kind van de kerk was, maar tegelijkertijd was ik verslaafd aan pornografie. Ik deed alsof ik slechts geschapen was om seks te hebben en mijn leven te vergooien.†Ja, Bethke weet hoe hij zich een spiritueel stevig imago kan aanmeten.

Genade en bloed

Het wordt theologisch echter nog veel interessanter als Bethke aan het einde van het gedicht zijn theologie uit de doeken doet. Na nogmaals het verschil tussen Jezus en religie aan te zetten (“religie zegt slaaf, Jezus zegt zoonâ€) komt de evangelical tot zijn belangrijkste punt: “Mijn bevrijding is gratis, niet gebaseerd op mijn inspanningen, maar door Christus’ gehoorzaamheid alleen.†Hier klinkt een vrij stevige genadetheologie doorheen. Maar Bethke combineert deze met lijden en dood: “Hij nam de doornenkroon en bloed droop over zijn gezicht. Toen Hij aan het kruis hing, dacht hij aan jou. Hij betaalde voor alle zonden en werd begraven in een graf. Daarom kniel ik bij het kruis dat zegt dat er plaats is voor iedereen.â€

Onbemiddeld

Bethke’s theologie valt uiteindelijk een beetje tegen. Zijn theologie is bloederig als Mel Gibsons The Passion of the Christ: hoe meer bloed Christus vergoten heeft, hoe groter de genade die ons daarmee is toegevallen. En in het verlengde daarvan: hoe slechter je leven vroeger was, hoe groter de genade die God je geeft in/door je bekering. Bethke moet niets hebben van geïnstitutionaliseerde religie, dat levert alleen maar ruis op de lijn op. Het gaat hem om de rechtstreekse, onbemiddelde ontmoeting tussen God en de gelovige.

Meer dan gebouwen

Dit levert een nogal eendimensionaal kerkbeeld op, waarin de kerk slechts een verzameling gebouwen en regels is. En omgekeerd is het idee van een gemeenschaploze religie wel erg aantrekkelijk, doch in de praktijk onhoudbaar. Religie heeft per definitie gemeenschap nodig: gelovigen dienen elkaar te ondersteunen, maar ook te bevragen. Gemeenschap houdt je scherp en bescheiden, voorkomt dat je jezelf als ijkpunt van je eigen waarheid gaat nemen. Want hoewel Bethke’s boodschap voor iedereen lijkt te zijn, is het feitelijk niets anders zijn boodschap alleen. Bovendien beseft Bethke niet dat hij alleen maar zich kan afzetten tegen de kerkelijke theologie doordat deze twee millennia de boodschap van Jezus heeft doordacht. Hij kan alleen maar in opstand komen tegen de kerk doordat hij er zelf door gevormd is.

Conclusie
Bethke’s succes op internet is te verklaren uit een combinatie tussen vorm (vlotte jongen, vlotte rap, strakke montage, goede muziek) en het voor zovele van ons aantrekkelijke idee van een kerkloos geloof zonder dogma’s, regels en discipline. Bethke’s theologie is echter die van een bloederige substitutie: Jezus lijdt voor ons en er is niets wat we daar aan kunnen doen. Ik krijg er de kriebels van.

Samengevat. Idee: 7. Uitvoering: 9. Inhoud: 4.

Bron: Frank G. Bosman - www.goedgezelschap.eu

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als ik alleen op het artikel afga zonder de videoclip in kwestie te hebben gezien (en dat zou dus bij een goed geschreven artikel prima moeten kunnen): wat een flauw artikel zeg.

Op Dan maakt Bethke een wat vreemde overgang naar zijn religiekritiek.
Er van uitgaande dat het hier over de volgorde van zijn raptekst gaat: halloooohooh, heeft de schrijver van dit artikel wel eens eerder rapteksten gelezen? D0h.
Op zich is deze kritiek bekend en begrijpelijk.
'Op zich'? Doordat er zoveel mensen zijn binnen de kerk die op dit soort aantijgingen reageren met 'op zich' kunnen deze misstanden blijven vootrleven.
Tegelijkertijd zijn Bethke’s argumenten wel wat sleets: God was niet de enige oorzaak van verschrikkelijke oorlogen en conflicten in de wereldgeschiedenis.
Ja dus? Wat een non-argument!! Deze tekst gaat over de rapper zijn nieuwe relatie met Jezus, en alles (incl kerk) wat daar bij hoort.
En wie moppert op de rijkdom van kerken vergeet vaak maar al te gewillig de honderdduizenden ziekenhuizen, klinieken en tehuizen die zijn opgericht vanuit de één of andere kerk.
My goodness, wat een non-argumenten zeg. 'Ja maar we doen ook goede dingen hoor, dus niet zo zeuren'.
Bovendien is veel rijkdom van (voornamelijk de rooms-katholieke) kerk zogenaamd ‘dood kapitaal’.
Geloof je het zelf?
Vaak lijkt het zelfs alsof hij ze als synoniemen beschouwd. Hij heeft het over ‘religie’ (in het algemeen) die ‘kerken’ bouwt. Dan gaat het al snel over één bepaalde religie (het christendom) en niet meer over ‘religie’ in het algemeen.
Doooh, hij is Christen.
Die indruk wordt versterkt doordat Bethke het heeft over het Oude Testament, Johannes de Doper en Jezus. Bovendien is dat niet zijn enige inconsistentie. Een groot gedeelte van de tekst besteedt hij aan het afkraken van de kerk, die hij vergelijkt met “rottende mummiesâ€, mooi van buiten, lelijk van binnen. Maar aan het einde van de tekst belijdt hij zijn liefde voor de kerk. Deze spanning is wellicht op te lossen door van een geestelijke en een wereldlijke kerk te spreken, maar dat doet hij dan weer niet.
Dit riekt naar het krampachtig zoeken van 'argumenten' tegen deze beste rapper.
Deze ‘tweede bekering’ is kenmerkend voor de postmoderne evangelical scene waar Bethke zich duidelijk in thuis voelt. Christen zijn vanuit gewoonte of vanzelfsprekendheid is niet genoeg, je moet een tweede bekering meemaken, van een lauwe christen een vurige worden.
Lijkt me een prima zaak!
En deze bekering dient het liefst gepaard te gaan zoveel mogelijk religieus ‘kabaal’. Hoe erger en zondiger het leven voor de bekering was des te beter van kwaliteit de bekering zelf. En daarmee is het een keurmerk voor de kwaliteit van het geloof van de bekeerde.
Er zijn websites/kranten waar je voor dit soort roddeljournalistiek (lees: een artikel kleuren met je eigen mening op zo'n doorzichtige wijze) gewoon ontslagen wordt hoor.
Na nogmaals het verschil tussen Jezus en religie aan te zetten (“religie zegt slaaf, Jezus zegt zoonâ€) komt de evangelical tot zijn belangrijkste punt: “Mijn bevrijding is gratis, niet gebaseerd op mijn inspanningen, maar door Christus’ gehoorzaamheid alleen.†Hier klinkt een vrij stevige genadetheologie doorheen. Maar Bethke combineert deze met lijden en dood: “Hij nam de doornenkroon en bloed droop over zijn gezicht. Toen Hij aan het kruis hing, dacht hij aan jou. Hij betaalde voor alle zonden en werd begraven in een graf. Daarom kniel ik bij het kruis dat zegt dat er plaats is voor iedereen.
Waarom klink dit als kritiek, terwijl hier gewoon de rake waarheid in wordt verkondigd?
Bethke’s theologie valt uiteindelijk een beetje tegen. Zijn theologie is bloederig als Mel Gibsons The Passion of the Christ: hoe meer bloed Christus vergoten heeft, hoe groter de genade die ons daarmee is toegevallen. En in het verlengde daarvan: hoe slechter je leven vroeger was, hoe groter de genade die God je geeft in/door je bekering.
Lijkt me niets mis mee (de 2e is zelfs Bijbels te verdedigen dmv 1 van de parabellen van Jezus).
zonder dogma’s, regels en discipline. Bethke’s theologie is echter die van een bloederige substitutie: Jezus lijdt voor ons en er is niets wat we daar aan kunnen doen.
Nogmaals, ik ken de raptekst niet dus ik weet niet of deze conclusie juist is. Gezien het niveau van dit artikel geef ik de rapper t voordeel van de twijfel.
Ik krijg er de kriebels van
Ik krijg nog veel meer de kriebels van dit artikel!
Link naar bericht
Deel via andere websites

Frank Bosman schreef

Bethke’s succes op internet is te verklaren uit een combinatie tussen vorm (vlotte jongen, vlotte rap, strakke montage, goede muziek) en het voor zovele van ons aantrekkelijke idee van een kerkloos geloof zonder dogma’s, regels en discipline. Bethke’s theologie is echter die van een bloederige substitutie: Jezus lijdt voor ons en er is niets wat we daar aan kunnen doen. Ik krijg er de kriebels van.

mee eens! [met het hele artikel trouwens]

duidelijk voorbeeld van een jesus-freak.

een zeer bekend fenomeen--vertel over je vroegere 'slechte' leven en ga jezus uitvergroten, net zoals in the Passion of the Christ--hoe bloederiger hoe beter...[vreselijk]en zet dat neer als basis voor je getuigenis.

ben je dan ook nog eens een bekende rapper, dan zal het wel aanslaan, mede ter evangelisatie.

het komt op mij goedkoop en simpel over--de manier van presentatie van Betkhe dan.

verder zegt hij ook eigenlijk niets nieuws, hoofdzakelijk clichés en niet of slecht onderbouwde beweringen.

maar goed, aan de andere kant vraag ik mij tevens af of het wel de bedoeling is een song-tekst tot op het bot toe te analyseren.

song-writers en dichters hebben ook artistieke vrijheden: ze mogen overdrijven :)

we hoeven het in dat geval ook niet letterlijk te lezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb
ik vind het eerder het vertellen van een verhaaltje met een achtergrondmuziekje.

Dat is toch de essentie van rap? :P

ja maar ik vind dit wel bijzonder triest in elkaar gezet. ik heb wel betere rap gehoord

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vind dat de rap te grondig wordt bekritiseerd. Ik bedoel weten wij als christen nou echt niet wat hij bedoeld? Dat is toch duidelijk. Hoeveel mensen belijden het geloof, beweren dat ze christen zijn maar hebben hun naasten niet lief. Hoeveel mensen zijn 'christen' zonder Jezus echt aan te nemen in hun hart. En daarbij bedoelt Bethke denk ik ook niet dat je je niet aan regels moet houden van God, hij bedoelt volgens mij alleen dat je niet ónder de wet hoeft te leven. Niet in angst leven dat je zonde maakt omdat je weet dat je volmaakt bent in Jezus. Ik ben van mening dat als je geleid wordt door de heilige geest, je deze rap niet zo af kraakt. Tuurlijk zijn er dingen op aan te merken en dat mag ook best, maar hoe dat wordt gedaan door meneer Bosman vind ik respectloos. Het is belangrijk om in liefde te reageren en Jezus als voorbeeld te houden!

Ik wil jullie nog een stukje meegeven, heb ik ooit eens gekregen op een kaartje:

Gevoel zegt: Jij bent zo zwak

Jezus zegt: Niets kan je van Mijn liefde scheiden

Gevoel zegt: Trek maar een muur op

Jezus zegt: Hef je hoofd omhoog

Gevoel zegt: Hoe kun je nu volhouden?

Jezus zegt: Als je mij maar verwacht

Gevoel zegt: Kijk eens om je heen

Jezus zegt: Zie op Mij

Gevoel zegt: Hier kom je nooit uit

Jezus zegt: Ik maak je vrij

Gevoel zegt: Je struikelt telkens weer

Jezus zegt: Ik houd je vast

Gevoel zegt: Je hebt ook zoveel zorgen

Jezus zegt: Geef Mij je last

Gevoel zegt: Jij schiet altijd te kort

Jezus zegt: In Mij ben je volmaakt

Gevoel zegt: Jij kan alleen maar huilen

Jezus zegt: Verblijd je altijd

Gevoel zegt: Je bent zo minderwaardig

Jezus zegt: Je bent kostbaar in Mijn ogen

Gevoel zegt: Je hebt weer te weinig gebeden

Jezus zegt: Slaap nu maar, rust in Mijn vrede

Link naar bericht
Deel via andere websites
Frank Bosman schreef
Bethke’s succes op internet is te verklaren uit een combinatie tussen vorm (vlotte jongen, vlotte rap, strakke montage, goede muziek) en het voor zovele van ons aantrekkelijke idee van een kerkloos geloof zonder dogma’s, regels en discipline. Bethke’s theologie is echter die van een bloederige substitutie: Jezus lijdt voor ons en er is niets wat we daar aan kunnen doen. Ik krijg er de kriebels van.

mee eens! [met het hele artikel trouwens]

duidelijk voorbeeld van een jesus-freak.

een zeer bekend fenomeen--vertel over je vroegere 'slechte' leven en ga jezus uitvergroten, net zoals in the Passion of the Christ--hoe bloederiger hoe beter...[vreselijk]en zet dat neer als basis voor je getuigenis.

ben je dan ook nog eens een bekende rapper, dan zal het wel aanslaan, mede ter evangelisatie.

het komt op mij goedkoop en simpel over--de manier van presentatie van Betkhe dan.

verder zegt hij ook eigenlijk niets nieuws, hoofdzakelijk clichés en niet of slecht onderbouwde beweringen.

maar goed, aan de andere kant vraag ik mij tevens af of het wel de bedoeling is een song-tekst tot op het bot toe te analyseren.

song-writers en dichters hebben ook artistieke vrijheden: ze mogen overdrijven :)

we hoeven het in dat geval ook niet letterlijk te lezen.

Moet hij per se iets nieuws zeggen dan? en nieuw voor wie? Ik weet zeker dat voor heel veel mensen hij wel nieuwe dingen zegt. En dan spreek ik uit eigen ervaring.

En jesus-freak? Is het niet fantastisch om vol te zijn van Jezus?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben er niet helemaal over uit wat ik van het artikel vind. Ik erger me er een beetje aan. Door het hele artikel heen worden de woorden van de rapper 'uitgeplozen', tegengesproken, worden wazige conclusies getrokken die niets toevoegen en kant noch wal raken..

Naar mijn idee gaat de schrijver voorbij aan het geheel, door zich te focussen op losse flodders.

"God was niet de enige oorzaak van verschrikkelijke oorlogen en conflicten in de wereldgeschiedenis. En wie moppert op de rijkdom van kerken vergeet vaak maar al te gewillig de honderdduizenden ziekenhuizen, klinieken en tehuizen die zijn opgericht vanuit de één of andere kerk."

Je mag niet zeggen dat Jantje stout was, want Jantje was niet de enige, Pietje was ook stout.

En al was dat niet zo dan heeft Jantje gisteren nog bloemetjes geplukt voor zijn oma, dus mond dicht.

Het wordt zo'n langdradige songtekst wanneer je álle redenen moet gaan opsommen waardoor ooit oorlogen zijn uitgebroken hè..

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ah, gelukkig ben ik niet de enige die inziet dat dit echt '''journalistiek''' van de onderste plank is. Het is weliswaar ook niet echt bedoeld als journalistiek, het is 'slechts' een blog, en ja, dat is per definitie dus een persoonlijke opinie, maar de objectiviteit is echt ver te zoeken. Ik vind t artikel enorm storend in meerdere opzichten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Tegelijkertijd zijn Bethke’s argumenten wel wat sleets: God was niet de enige oorzaak van verschrikkelijke oorlogen en conflicten in de wereldgeschiedenis.

Ehm, hij zegt toch ook juist dat niet God, maar religie die oorlogen en conflicten heeft veroorzaakt? -O-

Slecht artikel, maar mooi filmpje. Ik denk dat de mensen die zin hebben om dit met een kritische blik plat te analyseren zich nogal aangesproken voelen. :Y

Link naar bericht
Deel via andere websites

miesje schreef:

En jesus-freak? Is het niet fantastisch om vol te zijn van Jezus?

vooral onder veel evangelische stromingen heerst er een pure jezus-aanbidding.

vergelijkbaar met het aanbidden van een pop-idool.

jezus-posters, jezus buttons, jezus-hyves, etc....

films zoals Passion of the Christ werken dat mede in de hand.

hoe bloederiger of daarentegen ook hoe geweldiger de foto's van een kanppe jezus met lang haar, hoe meer men zich daarop fixeert.

hoe groter de aanbidding en verering wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Assepoester schreef:

En wat was er ook al weer precies mis met het aanbidden en vereren van Jezus?

heel veel wat mij betreft.

hoe een ander het ziet of ervaart moet hij/zij weten; ik spreek voor mijzelf.

het ontaart in een persoonsverheerlijking [zoals ik al zei, vergelijkbaar met een popidool] gebaseerd op mooie fantasie plaatjes en films.

fictie dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Maran, volgens mij heb jij een heel eenzijdig beeld van wat een 'Jezus-fan' precies is. Ik ben ook een hele grote fan van Jezus, hij is mijn idool (= als in 'een persoon tegen wie men opkijkt'), ik verbid hem en ik vereer hem. Maar ik ben geen lid van een Jezus-facebook of -hyves, ik heb geen poster van een man met lang haar boven mijn bed hangen, etc. etc. etc.

Toch vind ik dit filmpje heel mooi en heel waar. En weet jij veel of Bethe lid is van een Jezus-facebookpagina of de hele dag door fictionele filmpjes over Hem aan het kijken is? Je bent wel erg snel in je oordeel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid