Spring naar bijdragen

Is Jezus God of is hij gezonden door God?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 53
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Als TheOne oprecht God zoekt, is het dan nu niet aan ons om een hand uit te reiken, na al deze (voor)oordelen? Misschien zelfs excuses op zijn plaats?

Op je vraag kan ik gemakkelijker antwoorden, ja Jezus is God en heeft een bijzondere ‘taak’, het is onze enige weg tot God de Vader.

Zie evt ook zelfde onderwerp op http://forum.credible.nl/viewtopic.php?f=17&t=23319

ik vind het ook maar verwarrend.. je hebt de 3 in een: god, jezus en heilige geest..

maar @fred zegt: jezus is God, dus Jezus=God (1)

taak van jezus; de enige weg tot God, (vervang door 1), dus de enige weg tot Jezus.

dus de taak van Jezus is om ons tot Jezus te houden?

(ziehier mijn wiskundige bewijstrucs ^^)

De drie-eenheid zie ik als volgt

Jezus+ de Heilige Geest+ de Vader= God

Tesamen vormen ze God!!!!

En deze Godheid bestaat wel uit 3 losse te onderscheiden personen, maar alleen deze 3 kunnen samen die ene drie-enige Godheid vormen!

Ze zijn alleen niet elkaar!! Maar wel zijn ze samen die ene God!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dood is dood. Anders is het niet eerlijk..Als je dood bent kun je niets meer.

Zou de Schepper van hemel en aarde niet zelf kunnen bepalen wie wel of niet kan sterven en wie aan de dood kan ontsnappen en wie niet? En wat is er oneerlijk aan als Hij over de dood kan heersen en wij niet? Wij kunnen toch ook weer dingen die dieren niet kunnen?

Wie bepaalt of het wel of niet Christelijk is? Jouw interpretatie?

Nee, het christelijk geloof zelf, ofwel de Kerk, aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis (of de Twaalf Artikelen), de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Geloofsbelijdenis van Athanasius. Elke christelijke kerk belijdt het geloof zoals omschreven in deze belijdenissen en de christelijke kerken erkennen ook elkaars christelijkheid (men zal hoogstends zeggen dat die en die christelijke kerk ernstig dwaalt). Op Credible wordt de Geloofsbelijdenis van Nicea gehanteerd om vast te stellen wat christelijk is en wat niet.

Nog even schematisch die Drie-eenheid dan:

De Vader is God.

De Zoon (dus Jezus) is God.

De heilige Geest is God.

De Vader is niet de Zoon.

De Vader is niet de Geest.

De Zoon is niet de Vader.

De Zoon is niet de Geest.

De Geest is niet de Vader.

De Geest is niet de Zoon.

Nochthans belijden wij niet drie Goden, maar één God. Nogmaals: lees die Geloofsbelijdenis van Athanasius door. Het is een flinke lap tekst, maar die legt wel precies uit wat de Drie-eenheid wel en wat zij niet is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dood is dood. Anders is het niet eerlijk..Als je dood bent kun je niets meer.

Zou de Schepper van hemel en aarde niet zelf kunnen bepalen wie wel of niet kan sterven en wie aan de dood kan ontsnappen en wie niet? En wat is er oneerlijk aan als Hij over de dood kan heersen en wij niet? Wij kunnen toch ook weer dingen die dieren niet kunnen?

Wie bepaalt of het wel of niet Christelijk is? Jouw interpretatie?

Nee, het christelijk geloof zelf, ofwel de Kerk, aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis (of de Twaalf Artikelen), de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Geloofsbelijdenis van Athanasius. Elke christelijke kerk belijdt het geloof zoals omschreven in deze belijdenissen en de christelijke kerken erkennen ook elkaars christelijkheid (men zal hoogstends zeggen dat die en die christelijke kerk ernstig dwaalt). Op Credible wordt de Geloofsbelijdenis van Nicea gehanteerd om vast te stellen wat christelijk is en wat niet.

Nog even schematisch die Drie-eenheid dan:

De Vader is God.

De Zoon (dus Jezus) is God.

De heilige Geest is God.

De Vader is niet de Zoon.

De Vader is niet de Geest.

De Zoon is niet de Vader.

De Zoon is niet de Geest.

De Geest is niet de Vader.

De Geest is niet de Zoon.

Nochthans belijden wij niet drie Goden, maar één God. Nogmaals: lees die Geloofsbelijdenis van Athanasius door. Het is een flinke lap tekst, maar die legt wel precies uit wat de Drie-eenheid wel en wat zij niet is.

Sorry, ik kijk liever in de oudste Bron, de bijbel zelf om te zien wat waar is en wat niet. Niet een of andere interpretatie van een of andere geestelijke die honderden jaren daarna leefde.

24. En in deze Drieëenheid is niets eerder of later, niets groter of kleiner, maar alle drie Personen zijn aan elkaar gelijk in eeuwigheid en in hoedanigheid.

Volgens mij spreekt dit artikel het volgende verzen tegen:

1 Korinthe 11:

3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

God is het hoofd van Christus in Hierarchie dus. Dus zijn ze niet alle 3 gelijk.

1 Korinthe 15:

27 Want Hij heeft alles onder zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij dan zegt, dat alles Hem onderworpen is, zo is het duidelijk, dat Hij uitgenomen is, die Hem alles onderworpen heeft;

28 en wanneer Hem alles onderworpen zal zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan degene, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

De Zoon wordt onderworpen aan God..En dit is aan het eind, waar Jezus al geen mens meer is.

Bovendien wordt nergens gezegd in de bijbel dat de Heilige Geest ook God is..

Ik kan die hele doctrine niet als geheel vinden in de bijbel. Er zijn wat losse teksten die je afzonderlijk zou kunnen interpreteren alsof Jezus God is maar Paulus leert de drie-eenheid nergens.

Wikipedia:

Verwerping van de drie-eenheid

Vanwege onder andere het ontbreken van het woord Drie-eenheid in de Bijbel zijn er diverse groeperingen (zoals de Jehova's getuigen) die het begrip van een goddelijke drie-eenheid verwerpen. Nog enkele redenen daarvoor zijn dat Jezus herhaaldelijk aangeeft dat de Vader groter is dan Hijzelf, zoals in Johannes 14:28:

Gij hebt gehoord dat ik tot U heb gezegd: Ik ga heen en Ik kom tot u [terug]. Indien gij liefhadt, zoudt gij u verheugen dat Ik heenga naar de Vader, want de Vader is groter dan Ik.

Jezus wordt sprekend ingevoerd in Johannes 20:17:

Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.

en in Marcus 10:18:

Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.

Volgens Wikipedia is de drie-eenheidsleer een Theologische opvatting. Geen doctrine. Werd wel een dogma. Ik vind het allemaal best..Ik hanteer wel mijn eigen versie..

http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dood is dood. Anders is het niet eerlijk..Als je dood bent kun je niets meer.

Zou de Schepper van hemel en aarde niet zelf kunnen bepalen wie wel of niet kan sterven en wie aan de dood kan ontsnappen en wie niet? En wat is er oneerlijk aan als Hij over de dood kan heersen en wij niet? Wij kunnen toch ook weer dingen die dieren niet kunnen?

Wie bepaalt of het wel of niet Christelijk is? Jouw interpretatie?

Nee, het christelijk geloof zelf, ofwel de Kerk, aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis (of de Twaalf Artikelen), de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Geloofsbelijdenis van Athanasius. Elke christelijke kerk belijdt het geloof zoals omschreven in deze belijdenissen en de christelijke kerken erkennen ook elkaars christelijkheid (men zal hoogstends zeggen dat die en die christelijke kerk ernstig dwaalt).

Volgens onderstaand wiki artikel gelooft dus niet elke Christelijk Kerk dit. Ik geloof trouwens niet in verschillende Christelijke kerken. Er kan er maar 1 zijn, de rest is dus niet-Christelijk.
Op Credible wordt de Geloofsbelijdenis van Nicea gehanteerd om vast te stellen wat christelijk is en wat niet.

Dat is jullie keus..

Nog even schematisch die Drie-eenheid dan:

De Vader is God.

De Zoon (dus Jezus) is God.

De heilige Geest is God.

De Vader is niet de Zoon.

De Vader is niet de Geest.

De Zoon is niet de Vader.

De Zoon is niet de Geest.

De Geest is niet de Vader.

De Geest is niet de Zoon.

Nochthans belijden wij niet drie Goden, maar één God. Nogmaals: lees die Geloofsbelijdenis van Athanasius door. Het is een flinke lap tekst, maar die legt wel precies uit wat de Drie-eenheid wel en wat zij niet is.

Sorry, ik kijk liever in de oudste Bron, de bijbel zelf om te zien wat waar is en wat niet. Niet een of andere interpretatie van een of andere geestelijke die honderden jaren daarna leefde.

24. En in deze Drieëenheid is niets eerder of later, niets groter of kleiner, maar alle drie Personen zijn aan elkaar gelijk in eeuwigheid en in hoedanigheid.

Volgens mij spreekt dit artikel het volgende verzen tegen:

1 Korinthe 11:

3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

God is het hoofd van Christus in Hierarchie dus. Dus zijn ze niet alle 3 gelijk.

1 Korinthe 15:

27 Want Hij heeft alles onder zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij dan zegt, dat alles Hem onderworpen is, zo is het duidelijk, dat Hij uitgenomen is, die Hem alles onderworpen heeft;

28 en wanneer Hem alles onderworpen zal zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan degene, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

De Zoon wordt onderworpen aan God..En dit is aan het eind, waar Jezus al geen mens meer is.

Bovendien wordt nergens gezegd in de bijbel dat de Heilige Geest ook God is..

Ik kan die hele doctrine niet als geheel vinden in de bijbel. Er zijn wat losse teksten die je afzonderlijk zou kunnen interpreteren alsof Jezus God is maar Paulus leert de drie-eenheid nergens.

Wikipedia:

Verwerping van de drie-eenheid

Vanwege onder andere het ontbreken van het woord Drie-eenheid in de Bijbel zijn er diverse groeperingen (zoals de Jehova's getuigen) die het begrip van een goddelijke drie-eenheid verwerpen. Nog enkele redenen daarvoor zijn dat Jezus herhaaldelijk aangeeft dat de Vader groter is dan Hijzelf, zoals in Johannes 14:28:

Gij hebt gehoord dat ik tot U heb gezegd: Ik ga heen en Ik kom tot u [terug]. Indien gij liefhadt, zoudt gij u verheugen dat Ik heenga naar de Vader, want de Vader is groter dan Ik.

Jezus wordt sprekend ingevoerd in Johannes 20:17:

Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.

en in Marcus 10:18:

Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.

Volgens Wikipedia is de drie-eenheidsleer een Theologische opvatting. Geen doctrine. Werd wel een dogma. Ik vind het allemaal best..Ik hanteer wel mijn eigen versie..

http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid

Link naar bericht
Deel via andere websites
Joon schreef:

ik vind het ook maar verwarrend.. je hebt de 3 in een: god, jezus en heilige geest..

maar @fred zegt: jezus is God, dus Jezus=God (1)

taak van jezus; de enige weg tot God, (vervang door 1), dus de enige weg tot Jezus.

dus de taak van Jezus is om ons tot Jezus te houden?

(ziehier mijn wiskundige bewijstrucs ^^)

Vanuit menselijk inzicht gezien is dit vreemd, we kunnen dit moeilijk begrijpen omdat we deze eigenschappen niet herkennen van de alledaagse dingen om ons heen.

Of misschien toch, mijn buurman zou directeur kunnen zijn van een multinational. Zijn medewerkers kunnen hem niet rechtstreeks bereiken, ik wel als buurman want hij woont naast me. Deze man is én directeur, én buurman én partner van mijn buurvrouw. Bij de eerste uitleg zou je kunnen denken aan schizofrenie. Maar ik spreek dus eigenlijk over verschillende rollen die toch één persoon zijn. Zo stel ik God, Jezus en de Heilige Geest ook ongeveer voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste,

In het OT wordt de Vader in de hemel geindentificeerd als Schepper van de wereld

en Gever van de geschreven wet!

De geinspireerde schrijvers van het NT zien Jezus Christus als Schepper en gever van de geestelijke wet, in Zijn voorbeeld en (dus ook) het vleesgeworden Woord! Jezus schiep dus een nieuwe wereld én openbaring van Zijn Vader aan de mens, tot op heden, als Plaatsvervanger, als Beeltenis van Onze gezamelijke Hemelse Vader. In dat opzicht is Hij gelijk aan de Vader.

Johannes 14

1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. ’ 5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

7. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. ’ 8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. ’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is?

Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal ende liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken. ’ 22 Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ 23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30 Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, 31 maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.

Jezus is dus niet dé God als de hemelse vader! Jezus is (een) God die een beeltenis van de Vader is, en de mens op een andere wijze schept, als dat de Vader dat deed, door de geschreven wet. Omdat Jezus de Heilige Geest heeft ontvangen en door onderdompeling het watergraf is doorgegaan, dienen ook wij ons (nu) op die wijze te laten "herscheppen" door de wil ons te bekeren, naar het beeld van Christus, naar het Beeld van de Allerhoogste god, gelijk Jezus is (geworden), is mijn mening.

groet

Link naar bericht
Deel via andere websites
En dan bid jezus naar de vader (god) maar ook naar zichzelf en de heilige geest. Ik kom er niet bij (H)

Jezus bid naar God de Vader. Het is vrij eenvoudig. Men doet alsof het hogere wiskunde is.

God de Zoon=Jezus bid tot God de Vader. Dus de twee onderscheiden personen(Zoon en Vader) die samen God vormen kunnen met elkaar communiceren en hebben beide andere taken(er is nu eenmaal een rolverdeling binnen die drie-eenheid).

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sorry, ik kijk liever in de oudste Bron, de bijbel zelf om te zien wat waar is en wat niet. Niet een of andere interpretatie van een of andere geestelijke die honderden jaren daarna leefde.

24. En in deze Drieëenheid is niets eerder of later, niets groter of kleiner, maar alle drie Personen zijn aan elkaar gelijk in eeuwigheid en in hoedanigheid.

Volgens mij spreekt dit artikel het volgende verzen tegen:

1 Korinthe 11:

3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.

God is het hoofd van Christus in Hierarchie dus. Dus zijn ze niet alle 3 gelijk.

Ontkent de christelijke drie-eenheidsleer een taakverdeling binnen de drie-eenheid? Volgens mij niet. Jezus heeft een andere taak dan God de Vader zoals ook God de Vader een andere taak heeft binnen de drie-eenheid. Dus er is wel hierarchie...maar dat betekent alleen dat hun taken anders verdeeld zijn, niet dat ze in natuur en wezen niet aan elkaar gelijk zijn.

Als jij werkt in het bedrijf van je vader waar je vader eigenaar van is, en je werkt onder je vader, dan is de taakverdeling inderdaad anders en is er inderdaad sprake van een hierarchie in de taakverdeling binnen dat bedrijf. Je vader doet bijvoorbeeld meer managementtaken en jij meer uitvoerende taken, terwijl iemand anders weer reklame maakt voor het bedrijf van je vader.

Maar in natuur en wezen ben je nog steeds gelijk aan je vader:

-Je bent net zo menselijk als je vader, dus je bezit net als je vader een menselijke natuur en bent op dat punt gewoon gelijk aan je vader

-Je bent net zo stervelijk als je vader

Als je dit toepast op God de Vader en Zijn Zoon Jezus dan zie je dat:

-Jezus net als God de Vader een goddelijk natuur bezit

-Jezus net als God de Vader een eeuwige wezen is en altijd heeft bestaan.

Dus dat verschil zit hem vooral in de taakverdeling binnen de drie-eenheid, maar in natuur en wezen zijn alle personen die de drie-enige godheid vormen gelijk aan elkaar. Dat er een bepaalde taakverdeling is binnen de drie-eenheid doet daar weinig aan af!

1 Korinthe 15:

27 Want Hij heeft alles onder zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij dan zegt, dat alles Hem onderworpen is, zo is het duidelijk, dat Hij uitgenomen is, die Hem alles onderworpen heeft;

28 en wanneer Hem alles onderworpen zal zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen zijn aan degene, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

De Zoon wordt onderworpen aan God..En dit is aan het eind, waar Jezus al geen mens meer is.

Maar daarna is God alles in Allen en als je dan in openbaringen verder leest zie je dat na dit moment Jezus en God op 1 en dezelfde troon zitten en dus gelijkwaardig aan elkaar zijn! De bijbel spreekt namelijk over de troon van God en het Lam(Jezus) en niet over tronen(meervoud!)

Bovendien wordt nergens gezegd in de bijbel dat de Heilige Geest ook God is..

Ik kan die hele doctrine niet als geheel vinden in de bijbel. Er zijn wat losse teksten die je afzonderlijk zou kunnen interpreteren alsof Jezus God is maar Paulus leert de drie-eenheid nergens.

Omdat Jezus zelf aangeeft dat er een andere Trooster zou komen(de Heilige Geest). Iemand kan alleen Jezus vervangen indien deze persoon gelijkwaardig aan Hem is. Maar je mag van mij twijfels hebben dat de Heilige Geest God is. Maar de Heilige Geest is weldegelijk een persoon.

Gij hebt gehoord dat ik tot U heb gezegd: Ik ga heen en Ik kom tot u [terug]. Indien gij liefhadt, zoudt gij u verheugen dat Ik heenga naar de Vader, want de Vader is groter dan Ik.

Omdat Jezus dit als mens zei klopt dit, maar dit moet je wel de context zien van Jezus in de hoedanigheid als mens nadat Hij tijdelijk zijn gelijkheid aan God opgaf. In fil 2 vers 7 wordt dit proces beschreven. Dus je moet de bijbel als geheel lezen van gebeurtenissen die in een bepaalde volgorde plaatsvinden. Als mens op aarde zei Jezus dit. Maar in de hemel is Jezus gewoon gelijk aan God daar Hij samen met de Vader regeert op de troon. En troon in enkelvoud duidt op gelijkwaardigheid!

Jezus wordt sprekend ingevoerd in Johannes 20:17:

Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.

Jezus beschouwde God de Vader ook als Zijn Vader. God benoemde ook duidelijk dat het hier om God de Vader ging. Alleen opereert God de Vader niet alleen maar samen met Jezus die ook onderdeel van die Godheid vormt.

en in Marcus 10:18:

Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.

Als mens had Jezus dezelfde zwakheden als een mens dan doel ik vooral op dezelfde fysieke zwakheden van de mens. Ook Hij kon pijn lijden en was afhankelijk van eten en drinken. Maar dat was een bewuste keuze(fil 2 vers 7!) Dus als mens had Jezus fysiek gezien een zwakkere staat dan God de Vader. In die hoedanigheid als mens zei Hij ook dat Hij niet goed was omdat Jezus nog in die staat als mens dezelfde zwakheden had als mens.

Volgens Wikipedia is de drie-eenheidsleer een Theologische opvatting. Geen doctrine. Werd wel een dogma. Ik vind het allemaal best..Ik hanteer wel mijn eigen versie..

http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid

Om alles op wikipedia te baseren lijkt me niet zo verstandig. Wikipedia is niet onfeilbaar. uiteraard staat er nuttige informatie op, maar je zult wel verder moeten kijken dan alleen wikipedia!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Op deze manier kom ik er ook nooit uit. Ik kan maar niet begrijpen waarom God zoveel verwarring onder de mensen zou willen brengen en niet duidelijk over de drie-eenheid zou spreken in de Bijbel als dat werkelijk de kern van het Christendom zou zijn. Ik ben nou nog bezig met het lezen van het oude Testament waarin juist heel duidelijk de eenheid van God centraal staat. Geen hersenkrakers over 3=1 en 1=3, maar duidelijke taal. Waarom zouden wij moeten gissen naar andere interpretaties als dat niet duidelijk in de Bijbel staat?

"God is geen God van verwarring" (1 Korintiërs 14:33)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Vanuit menselijk inzicht gezien is dit vreemd, we kunnen dit moeilijk begrijpen omdat we deze eigenschappen niet herkennen van de alledaagse dingen om ons heen.

Of misschien toch, mijn buurman zou directeur kunnen zijn van een multinational. Zijn medewerkers kunnen hem niet rechtstreeks bereiken, ik wel als buurman want hij woont naast me. Deze man is én directeur, én buurman én partner van mijn buurvrouw. Bij de eerste uitleg zou je kunnen denken aan schizofrenie. Maar ik spreek dus eigenlijk over verschillende rollen die toch één persoon zijn. Zo stel ik God, Jezus en de Heilige Geest ook ongeveer voor.

Je voorbeeld klopt niet echt, want de stelling van de drie-eenheid beweert dat de Vader God is, de Zoon God is en De Heilige Geest God is, maar dat het geen drie Goden zijn, maar 1 God. De Vader is Almachtig, de Zoon is Almachtig en de Heilige Geest is Almachtig, maar het zijn geen 3 Almachtigen, maar 1 Almachtige. De Vader is een Persoon, de Zoon is een Persoon en de Heilige Geest is een Persoon, maar het zijn geen 3 Personen, maar 1 Persoon.

Zoals je aangeeft kan één persoon verschillende rollen aannemen (buurman, echtgenoot en directeur), maar je spreekt niet van 3 personen, maar één persoon. Alles wat de buurman weet, weet de directeur ook, maar dit is niet het geval bij God de Vader en Jezus de Zoon.

"Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader." (Marcus 13: 32)

Als de Zoon nu de tweede is van drie, hoe kan hij dan aangeven zelf geen kennis te hebben over het Uur en kennis hierover slechts toekennen aan de Vader?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Op deze manier kom ik er ook nooit uit. Ik kan maar niet begrijpen waarom God zoveel verwarring onder de mensen zou willen brengen en niet duidelijk over de drie-eenheid zou spreken in de Bijbel als dat werkelijk de kern van het Christendom zou zijn. Ik ben nou nog bezig met het lezen van het oude Testament waarin juist heel duidelijk de eenheid van God centraal staat. Geen hersenkrakers over 3=1 en 1=3, maar duidelijke taal. Waarom zouden wij moeten gissen naar andere interpretaties als dat niet duidelijk in de Bijbel staat?

"God is geen God van verwarring" (1 Korintiërs 14:33)

Ik vind de drie-eenheidsleer helemaal niet verwarrend, maar vrij helder. Zoals Alfred het uitlegd zou het ook verwarrend zijn. Maar de drie-eenheidsleer houdt wat anders in. Ongeveer zoals ik heb uitgelegd in mijn vorige bijdrage. God bestaat uit 3 te onderscheiden personen met alle 3 een andere taak.

Het is niet zo dat God 1 persoon is en de ene keer een masker van de Zoon opzet en de andere keer die van de Heilige Geest.. zo is het niet!

Het concept God bestaat in het christendom uit 3 personen die samen die Godheid vormen en met elkaar verbonden zijn. Het zijn niet 3 losse goden!

En of we iets wel of niet kunnen bevatten met ons verstand doet verder weinig ter zake of iets wel of niet waar is. Er is zoveel wat we met ons verstand niet kunnen bevatten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ook met jouw voorbeeld kom ik er niet uit, want als ik werk in het bedrijf van mijn vader, dan zijn wij nog steeds 2 losse personen en zullen nooit 1 persoon samen worden, dus dat klopt niet. Wat ik eigenlijk begrijp uit jouw reactie is dat de Vader een gedeelte is van God, de Zoon een gedeelte van God en de Heilige Geest een gedeelte van God.

Verder denk ik ook net als SE dat God niet kan sterven, dat is geen goddelijke eigenschap, God heeft geen begin en geen einde! Wat betreft Jezus, Hij had een begin en een einde.. Hij is het begin van de schepping, een schepsel dus, terwijl de Vader niet geschapen is.

"Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping." (Kolossenzen 1:15)

"En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping." (Openbaring 3:14)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Verder denk ik ook net als SE dat God niet kan sterven, dat is geen goddelijke eigenschap, God heeft geen begin en geen einde!

Waarom niet? Ga jij nu voor God beslissen wat Hij wel en niet kan? Jezus is gestorven en God de Vader heeft Hem weer opgewekt. Of God nu compleet dood is geweest of alleen Jezus, als God het wil dan kan het.

Wat betreft Jezus, Hij had een begin en een einde.. Hij is het begin van de schepping, een schepsel dus, terwijl de Vader niet geschapen is.

Het is niet mijn bedoeling tekstjes tegenover elkaar te zetten, maar Jezus zegt ook dat Hij de Alpha en de Omega is, het begin en het einde. Wie zegt dat nog meer? Juist ja, God zelf.

"Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping." (Kolossenzen 1:15)

"En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping." (Openbaring 3:14)

Hm, die tekst in Openbaringen zou ik even nader moeten bekijken. Ik denk dat je de tekst in Kolossenzen verkeerd interpreteert. Als je de context er bij pakt zie je dat het anders bedoeld is. De mensen in Kolosse geloofden in allerlei bovennatuurlijke krachten, 'engelen en machten'. Wat deze tekst vooral wil zeggen is dat Jezus boven al deze machten staat, omdat Hij, inderdaad, aan het begin staat van de schepping (Joh. 1:3). Hij is niet één van die machten die de broeders in Kolosse vreesden, maar staat er boven aangezien Hij ze zelf in leven heeft geroepen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Verder denk ik ook net als SE dat God niet kan sterven, dat is geen goddelijke eigenschap, God heeft geen begin en geen einde! Wat betreft Jezus, Hij had een begin en een einde.. Hij is het begin van de schepping, een schepsel dus, terwijl de Vader niet geschapen is.)

Je refereert waarschijnlijk naar openb 3 vers 14? Daar staat inderdaad dat Jezus het begin van de schepping Gods is.

Maar naar mijn mening verklaar je deze tekst teveel op de klank af. Je geeft deze zin de betekenis: ' de eerste schepping Gods' of: ' de eerste van Gods schepselen' Dit is hoe JG deze tekst ook interpreteren. Maar dit staat er echter niet!

Als je de betekenis van de term: begin van de schepping Gods wil achterhalen dien je schrift met schrift te vergelijken. In mark 10 vers 6 zie je ook een dergelijke tekst over de schepping van man en vrouw, zie ook 2petr 3 vers 4!

In deze teksten over Adam en Eva betekent: 'begin' niet anders dan tijd van aanvang van de schepping. Maar in openb 3 vers 14 wordt een persoon het begin genoemd

Er is dus verschil in betekenis. Het ontbreken van het lidwoord laat trouwens ook al zien dat er een betrekkelijke overeenkomst bestaat. Toch helpen de uitdrukkingen uit markus wel om deze tekst over Jezus te begrijpen. Al in Markus over HET BEGIN VAN DE SCHEPPING wordt gesproken, dan gaat het om de schepping zoals in gen 1 verhaald wordt. Tot die schepping hoort Jezus in ieder geval niet!

In joh 1 vers 1 staat namelijk niet: 'In het begin werd het Woord, maar staat er: 'In het begin was het woord'

Ook staat er in joh 17 vers 5 t/m 24

Verheerlijk Mij...met de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld was(dwz voor genesis 1 vers 1) Want Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging van de wereld

Als de bijbel dus spreekt over de schepping van God, dan wordt de schepping bedoeld vanaf genesis 1 vers 1. De schrift geeft aan dat Jezus al voor die tijd bestond. Hij kan dus nooit het eerste geschapen wezen van die schepping zijn

"Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping." (Kolossenzen 1:15).)

Ook hier raad ik je aan bijbelse begrippen niet altijd op de klankaf te verklaren.

Met de term: Eerstgeborene is misschien ontstaan uit: 'het-eerst-geboren' Toch heeft ook dit woord soms een totaal andere betekenis en heeft de betekenis van dit woord een wijziging ondergaan zoals dat in een levende taal wel vaker gebeurd.

De term eerstgeborene duid in het geval van Jezus geen tijdorde aan, maar een rangorde. Vergelijk andere soortgelijke gevallen maar eens waarin de term eerstgeborene een rangorde aangeeft en geen tijdorde:

-braham had 2 zonen Ismael en Izaak. Ismael de zoon naar het vlees was het eerst geboren maar kreeg die positie niet! Die positie kreeg Izaak de zoon van de belofte!

-Ook bij Ezau en Jacob zie je heel duidelijk dat de term eerstgeborene geen tijdorde aangeeft. Beide kinderen waren bij dezelfde vrouw (Rebecca) verwekt. Ezau werd onder Jacob gesteld ondanks dat Ezau naar het vlees letterlijkhet eerstgeboren was.

-Onder ze zonen van jakob zien we weer dat zijn zoon Ruben ook zijn eerste plaats verloor. Wat de erfenis betreft werd Jozef de eerstgeborene

-In psalm 89 vers 28 lees je bijvoorbeeld over Manasse en Efraim de beide zonen van Jozef het volgende: 'Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen '

Uit psalm 89 vers 28 blijkt des te meer dat de letterlijke betekenis van 'eerstgeborene' totaal is weggevallen Want iemand die niet daadwerkelijk het het eerst geboren is kun je niet tot eerstgeborene maken!!

Uit mijn voorbeelden blijkt dat met de term: 'eerstgeborene' een rangorde wordt aangegeven. In het geval met Jezus in kol 1 vers 15 wordt Jezus ook een 'eerstegeborene'genoemd. Maar als Jezus eerstgeborene wordt genoemd, wordt daamee niet een rangorde onder God aangegeven, maar een rangordeboven de mensen

"En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping." (Openbaring 3:14)

Zoals ik zojuist heb uitgelegd staat hier dat een persoon (Jezus) het Begin is, en niet dat Hij een begin heeft.

Ook God noemt Zichzelf het Begin en het Eind, maar ook daar zal niemand het idee bij hebben dat God een begin heeft!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Verder denk ik ook net als SE dat God niet kan sterven, dat is geen goddelijke eigenschap, God heeft geen begin en geen einde! Wat betreft Jezus, Hij had een begin en een einde.. Hij is het begin van de schepping, een schepsel dus, terwijl de Vader niet geschapen is.

Je hebt inderdaad gelijk dat Jezus niet geschapen is. Jij trekt helaas een conclusie op basis van een foutieve veronderstelling en uitleg op basis van deze tekst uit kol 1 vers 15. Want de term 'eerstgeborene' betekent in dit geval ook niet dat Jezus echt letterlijk het eerstgeboren is. Ik toonde met voorbeelden aan dat de term 'eerstgeborene' in de bijbel helemaal niet altijd letterlijk genomen dient te worden.

Tenzij je echt vol wil blijven houden dat de term eerstgeborene wel echt letterlijk genomen dient te worden, maar dan moet je die term ook wel helemaal letterlijk nemen en is Jezus dus geboren en niet geschapen zoals je hier beweerd. Een geschapen wezen is namelijk van wezenlijk lagere orde dan degene die hem geschapen heeft!

Maar een geboren wezen is van dezelfde natuur en in die zin van dezelfde orde als degene uit wie hij geboren is(uit God!). Maar ik merk bijvoorbeeld bij JG dat zij juist degene zijn die deze consequentie niet willen aanvaarden, terwijl zij deze term wel letterlijk nemen!!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus is als de Zoon van de Almachtige god gezonden!

Joh. 8:42 'Jezus zei: ‘Als God uw vader was, zou u mij liefhebben. Want ik ben van God gekomen en ik ben nu hier. Ik ben niet op eigen gezag gekomen, maar hij heeft mij gezonden'.

Johannes 12:49 'Want ik heb niet op eigen gezag gesproken; de Vader die mij gezonden heeft, heeft mij opgedragen wat ik zeggen moet'.

Johannes 3:17 'Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door hem te redden'.

Johannes 6:29 ‘Het enige dat God u vraagt te doen is: geloven in hem die hij gezonden heeft,’ antwoordde hij hun'.

Bewijs van dat:

Jezus niet God (zelf) is! Maar een beeltenis van Hem, door de Heilige Geest van de Hemelse Vader! De Drie-eenheidsleer kan dus verwarrend zijn als men meent dat:

Jezus God is

De Heilige Geest God is

De Vader God is

Er is maar één God (de Hemelse Vader)

Er is maar één Heer(Jezus Christus)

Er is maar één Heilige Geest van God

Link naar bericht
Deel via andere websites
Jezus is als de Zoon van de Almachtige god gezonden!
Joh. 8:42 'Jezus zei: ‘Als God uw vader was, zou u mij liefhebben. Want ik ben van God gekomen en ik ben nu hier. Ik ben niet op eigen gezag gekomen, maar hij heeft mij gezonden'.

Johannes 12:49 'Want ik heb niet op eigen gezag gesproken; de Vader die mij gezonden heeft, heeft mij opgedragen wat ik zeggen moet'.

Johannes 3:17 'Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen maar om de wereld door hem te redden'.

Johannes 6:29 ‘Het enige dat God u vraagt te doen is: geloven in hem die hij gezonden heeft,’ antwoordde hij hun'.

Bewijs van dat:

Jezus niet God (zelf) is! Maar een beeltenis van Hem, door de Heilige Geest van de Hemelse Vader!

Het bewijst dat er een hiearchie is binnen die drie-eenheid. Het bewijst niet dat Jezus geen God is. Hoe de hiearchie ook is, dit staat los van de goddelijke natuur en het goddelijke wezen van God zoals uitgelegd in mijn eerdere bijdrage.

De christelijke leer over de drie-eenheid ontkent niet dat er een rolverdeling is binnen die drie-enige Godheid. Jezus is God in het Vlees! 1 tim 3 vers 16 en joh 1 vers 14!

Zelfs God de Vader noemt Zijn Zoon: God! (hebr 1 vers 8!) Dus Jezus wordt in de bijbel weldegelijke God genoemd!

De Drie-eenheidsleer kan dus verwarrend zijn als men meent dat:

Jezus God is

De Heilige Geest God is

De Vader God is

Valt wel mee. Dit komt meer door onze menselijke feilbare logica dat God altijd uit 1 persoon hoort te bestaan. Toch bestaat de drie-enige Godheid uit 3 te onderscheiden personen. Jezus + God de Vader+ de Heilige Geest zijn samen: God! Ze zijn inderdaad niet elkaar! Maar dat is ook niet wat de drie-eenheidsleer zegt!

Er is maar één God (de Hemelse Vader)

Er is maar één Heer(Jezus Christus)

Er is maar één Heilige Geest van God

Er is maar 1 God de Vader, er is maar 1 God de Zoon, en er is maar 1 Heilige Geest samen vormen ze God!

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 4 weeks later...

Marcus 10:18:

Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.

Deze woorden kunnen betekenen; Gij noemt mij goed omdat ik God ben.

of; Waarom noemt gij me goed, ik ben God niet.

Bepaal zelf maar wat de betekenis is.

Waarom zou 't belangerijk zijn om te weten of Jezus Christus God( de vader) is?

Wat met zekerheid geschreven is is dat Jezus Christus zelf zei dat hij & de vader 1 waren.

& dat de woorden, de boodschap van hem de boodschap v/d vader was.

Dus de beste raad is denk ik om gewoon deze woorden, boodschap te volgen & er naar te leven.

Dan zal 't antwoord op de vraag wie God is vanzelf geopenbaard worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Marcus 10:18:

Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.

Deze woorden kunnen betekenen; Gij noemt mij goed omdat ik God ben.

of; Waarom noemt gij me goed, ik ben God niet.

Bepaal zelf maar wat de betekenis is..

Ik zie deze tekst juist als een bevestiging dat Jezus wel God is. Jezus ontkent hier niet dat Hij goed is...nee Hij stelt een retorische vraag aan die persoon: Waarom noem je Mij goed?..dus WAAROM is het dat je Mij goed noemt?... en Jezus geeft aan dat alleen God goed is. Dus hieruit maak ik op dat Jezus in feite vraagt: Noem je mij goed omdat je erkent dat ik God ben?

Zo interpreteer ik dit vers

Waarom zou 't belangerijk zijn om te weten of Jezus Christus God( de vader) is?

Wat met zekerheid geschreven is is dat Jezus Christus zelf zei dat hij & de vader 1 waren.

& dat de woorden, de boodschap van hem de boodschap v/d vader was.

Dus de beste raad is denk ik om gewoon deze woorden, boodschap te volgen & er naar te leven.Dan zal 't antwoord op de vraag wie God is vanzelf geopenbaard worden.

Ik geloof dat Jezus God is, en hoe ik dat met mijn verstand moet beredeneren doet er minder toe. De schrift zou voor zeer onlogisch zijn als Jezus en God de Vader beiden geen God zouden zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid