Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Het is altijd goed te zien dat wanneer een gelovige op gevoel gelooft logica een twee plaatst krijgt. Bij mij gebeurd dat niet.

Och, ik vind door geloof juist meer logica ;)

Het verhaal van de zondeval vind ik een heel logische uitleg voor alle ellende in de wereld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 288
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Het is altijd goed te zien dat wanneer een gelovige op gevoel gelooft logica een twee plaatst krijgt. Bij mij gebeurd dat niet.

Och, ik vind door geloof juist meer logica ;)

Het verhaal van de zondeval vind ik een heel logische uitleg voor alle ellende in de wereld.

Wat vind je er logisch aan?
Link naar bericht
Deel via andere websites
Wij zijn geschapen door God, ga met je bewustzijn naar de adem van God toen het leven je is gegeven. Het bewustzijn kan je brengen naar alle delen van het leven.

Hoe sta je er tegen over dat er ook andere dieren zijn met een bewustzijn?

begripvol met open armen en hoe sta jij daar tegenover?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wij zijn geschapen door God, ga met je bewustzijn naar de adem van God toen het leven je is gegeven. Het bewustzijn kan je brengen naar alle delen van het leven.

Hoe sta je er tegen over dat er ook andere dieren zijn met een bewustzijn?

begripvol met open armen en hoe sta jij daar tegenover?

Ik zie nu dat de reactie van iemand anders kwam dan ik eerst dacht te lezen. De vraag heeft dan ook geen nut meer.

Om toch te antwoorden: Ik sta er open tegen over.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is altijd goed te zien dat wanneer een gelovige op gevoel gelooft logica een twee plaatst krijgt. Bij mij gebeurd dat niet.

Och, ik vind door geloof juist meer logica ;)

Het verhaal van de zondeval vind ik een heel logische uitleg voor alle ellende in de wereld.

Wat is er logisch aan het scheppingsverhaal, dat klopt van geen kant.

Jong aarde creatie

De aarde is geen 10.000 – 6.000 jaar oud, 4.5 miljard jaar.

Oud aarde creatie

De volg orde van het scheppen van de dieren komt niet overeen met wat wordt gevonden in de fossielen, genen, dna, ect. En wat pratische zaken zoals eerst licht en dan sterren/zon?

Wat is er logisch aan genocide in opdracht van God? Babies, kinder, vrouwen, mannen en dieren!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat is er logisch aan genocide in opdracht van God? Babies, kinder, vrouwen, mannen en dieren!

Wie zegt dat die genocide zo plaatsgevonden heeft? Dat is de reden waarom ik eerder al postte dat je een bijbeltekst niet zomaar zonder context naar de 21e eeuw kunt transporteren omdat je dan een stuk van de betekenis/bedoeling mist.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat is er logisch aan genocide in opdracht van God? Babies, kinder, vrouwen, mannen en dieren!

Wie zegt dat die genocide zo plaatsgevonden heeft? Dat is de reden waarom ik eerder al postte dat je een bijbeltekst niet zomaar zonder context naar de 21e eeuw kunt transporteren omdat je dan een stuk van de betekenis/bedoeling mist.

Na de uittocht van Mozes uit Egypte en het innemen van gebied (beloofdeland) wat we nu kennen als Israel. Daar is goed gemoord, staat allemaal beschreven in de bijbel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat is er logisch aan genocide in opdracht van God? Babies, kinder, vrouwen, mannen en dieren!

Wie zegt dat die genocide zo plaatsgevonden heeft? Dat is de reden waarom ik eerder al postte dat je een bijbeltekst niet zomaar zonder context naar de 21e eeuw kunt transporteren omdat je dan een stuk van de betekenis/bedoeling mist.

Na de uittocht van Mozes uit Egypte en het innemen van gebied (beloofdeland) wat we nu kennen als Israel. Daar is goed gemoord, staat allemaal beschreven in de bijbel.

Ok jij denkt dus dat je deze tekst die geschreven is in een taal, stijl en proza van pak 'm beet vierduizend jaar geleden zo één op één kan gebruiken om nu te beweren dat er grootschalige genocide plaatsgevonden heeft? Dat kan dus niet zoals de meeste bijbelwetenschappers je ook kunnen vertellen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wie zegt dat die genocide zo plaatsgevonden heeft? Dat is de reden waarom ik eerder al postte dat je een bijbeltekst niet zomaar zonder context naar de 21e eeuw kunt transporteren omdat je dan een stuk van de betekenis/bedoeling mist.

Na de uittocht van Mozes uit Egypte en het innemen van gebied (beloofdeland) wat we nu kennen als Israel. Daar is goed gemoord, staat allemaal beschreven in de bijbel.

Ok jij denkt dus dat je deze tekst die geschreven is in een taal, stijl en proza van pak 'm beet vierduizend jaar geleden zo één op één kan gebruiken om nu te beweren dat er grootschalige genocide plaatsgevonden heeft? Dat kan dus niet zoals de meeste bijbelwetenschappers je ook kunnen vertellen.

Dus jij zegt hiermee dat de orginele bewoners van het beloofde land niet zijn verjaagd en niet zijn gedood? Het hele verhaal is een beeldspraak?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dus jij zegt hiermee dat de orginele bewoners van het beloofde land niet zijn verjaagd en niet zijn gedood? Het hele verhaal is een beeldspraak?

Ik weet niet wie dat ontkent, maar de Bijbel en dus ik ook niet. Er werd zelfs met de ban geslagen soms, dus dan wou God dat een volk echt uitgeroeid werd, mannen, vrouwen, kinderen en dieren....ALLES. Maar God oordeelt rechtvaardig, er staat ook bij waarom en de geschiedenis boeken voegen soms nog meer gruwlijke dingen toe die gewoontes maken die in de Bijbel stonden. Als God een volk wat zo zondig, gruwlijk en corrupt is, dat Hij niet wilt wachten en gelijk al het oordeel voltrekt, is dat Zijn keus op de manier of via wie Hij het wilt. PRIJS DE HEER! Als er met een ban word geslagen is het omdat God elke zonde en verleiding voor zijn volk wou vernietigen.

Daarom stond er ook regelmatig in de geboden voor de israelieten stenig hem/haar om zo het kwaad uit u midden te doen. Ja God is hardcore.....

En ik vind ook dat de christenen die bijna alleen maar het nieuwe testament lezen en het hebben over God liefde hebben een vals/gebrekkig/eenzijdig beeld van de Bijbelse God geeft. God is al Zijn eigenschappen te gelijk, Hij is ook heilig en rechtvaardig, Hij kan toornen, En laat niet met zich spotten. Mijn God, de God van de Bijbel is een machtig God!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dus jij zegt hiermee dat de orginele bewoners van het beloofde land niet zijn verjaagd en niet zijn gedood? Het hele verhaal is een beeldspraak?

Ik weet niet wie dat ontkent, maar de Bijbel en dus ik ook niet. Er werd zelfs met de ban geslagen soms, dus dan wou God dat een volk echt uitgeroeid werd, mannen, vrouwen, kinderen en dieren....ALLES. Maar God oordeelt rechtvaardig, er staat ook bij waarom en de geschiedenis boeken voegen soms nog meer gruwlijke dingen toe die gewoontes maken die in de Bijbel stonden. Als God een volk wat zo zondig, gruwlijk en corrupt is, dat Hij niet wilt wachten en gelijk al het oordeel voltrekt, is dat Zijn keus op de manier of via wie Hij het wilt. PRIJS DE HEER! Als er met een ban word geslagen is het omdat God elke zonde en verleiding voor zijn volk wou vernietigen.

Daarom stond er ook regelmatig in de geboden voor de israelieten stenig hem/haar om zo het kwaad uit u midden te doen. Ja God is hardcore.....

En ik vind ook dat de christenen die bijna alleen maar het nieuwe testament lezen en het hebben over God liefde hebben een vals/gebrekkig/eenzijdig beeld van de Bijbelse God geeft. God is al Zijn eigenschappen te gelijk, Hij is ook heilig en rechtvaardig, Hij kan toornen, En laat niet met zich spotten. Mijn God, de God van de Bijbel is een machtig God!

Wat voor niet gelovige heel frustrerend kan zijn is het volgende. Een niet gelovige lijkt vaak geen waarde oordeel over God te mogen maken indien het oordeel negatief is. Je mag zeggen God is liefde, maar je mag niet zeggen, God pleegt genocide en daarom vind ik God niet liefde of slecht of wat dan ook. Ik krijg het idee dat jij dat niet heb, dat is zeer waardeerbaar. Als iemand gelooft in de God van de Bijbel komt het voor mij heel raar over als iemand alleen maar naar de mooie kanten kijkt en niet naar de harde en nare kanten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je bent een kind van god, elke trilling in jezelf is een onderdeel van het goddelijke. Breng jezelf naar het gevoel. dan kan je dit ervaren.
Je bent een kind van god,

Nee de niet wedergeboren persoon is onder Gods toorn en is een kind van satan, dat staat in de Bijbel. Een kind word je door Jezus als Heer te erkennen in je leven.

elke trilling in jezelf is een onderdeel van het goddelijke

eeuhh, wat? dit is wel er gnostisch getint. Ja we zijn gemaakt naar Zijn evenbeeld, maar zijn sinds de zondeval van Hem afgesneden door de zonde. We kunnen niet dus de God in onszelf vinden, en we zijn zelf ook geen deel van God of mini-Goden. Er is 1 God en we moeten de relatie die door de zonde is verbroken herstellen via Jezus, als dan de Heilige Geest van God in ons komt wonen en een nieuwe creatie van ons maakt (2 cor 5:17) dan komen we idd heel dicht in de buurt van wat je zei, maar jij wilt get op een spirituele manier doen, via misschien mediatie, ideologie,maar het blijft op een synthetische manier, met een man-made kunstgreep het probleem oplossen.

Het blijft surrogaat.

Vond paulus reactie ook mooi toen hij in Athene met mensen sprak die veel wisten van filosofie en wijsbegeerte9en zelfs filosofen quote voor hun en vandaar uit een brug maakte voor het evangelie:

hand 17:

16 En terwijl Paulus te Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld, toen hij zag, dat de stad zo vol afgodsbeelden was. 17 Hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen, die God vereerden, en op de markt dagelijks met hen, die hij er aantrof. 18 En ook enige van de Epikureïsche en Stoïcijnse wijsgeren twistten met hem en sommigen zeiden: Wat zou die betweter willen beweren? Maar anderen: Hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn; want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. 19 En zij namen hem mede en brachten hem naar de Areopagus en zeiden: Zouden wij ook mogen vernemen, wat dit voor een nieuwe leer is, waarvan gij spreekt? 20 Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore; wij wensten dan wel te weten, wat dit zeggen wil. 21 Alle Atheners nu en de vreemdelingen, die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen.

22 En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt; 23 want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. 24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, 25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. 26 Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, 27 opdat zij God zouden zoeken,of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. 28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd:

Want wij zijn ook van zijn geslacht.

Dus God en mens zijn verwant, niet omdat de mens een Goddelijke kern zou bezitten, maar omdat (en voor zover) God en mens beiden geestelijke wezens zijn.

God heeft ons gemaakt naar Zijn evenbeeld, maar nu tasten we in het donker op geestelijk gebied, net als we opreis gaan zonder map en compas.

Dus ik hoop iedereen die dit leest de Bijbel leest en de Jezus die er in geopenbaard word als Heer erkent, werdergeboren word door Gods Geest en herscheppende werk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Na de uittocht van Mozes uit Egypte en het innemen van gebied (beloofdeland) wat we nu kennen als Israel. Daar is goed gemoord, staat allemaal beschreven in de bijbel.

Ok jij denkt dus dat je deze tekst die geschreven is in een taal, stijl en proza van pak 'm beet vierduizend jaar geleden zo één op één kan gebruiken om nu te beweren dat er grootschalige genocide plaatsgevonden heeft? Dat kan dus niet zoals de meeste bijbelwetenschappers je ook kunnen vertellen.

Dus jij zegt hiermee dat de orginele bewoners van het beloofde land niet zijn verjaagd en niet zijn gedood? Het hele verhaal is een beeldspraak?

Niet het hele verhaal, er is ongetwijfeld een oorlog gevoerd en daarbij zijn ongetwijfeld mensen omgekomen. Maar het heeft wel bepaalde stijlkenmerken waaruit je kan opmaken dat het verhaal zo verteld werd om aan de literaire smaak van die tijd te voldoen. Verderop wordt ook gewoon gezegd dat Israel last had van de oorspronkelijke bewoners omdat ze ze niet allemaal verdreven hadden bijvoorbeeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je bent een gevaarlijk persoon Sola Scriptura.

oftopic, op de man, en niet onderbouwd. Maar je hebt wel gelijk, lol.

Ik zeg niks wat Bijbels gezien niet klopt.

En ja als ik in het oude testament, onder dat verbond voor God moest deelnemen aan zo`n actie, deed ik het.

Vind het ook prachtig om te lezen oover koning david en zijn avonturen, bijv goliath.

Als je van de Bijbel een ware verfilming zou maken is het zeker voor 18 en ouder in de bios.

hier een goede preek waar je in het eerste deel van de preek uitleg krijgt over hoe dat nu echt ging;

http://www.gty.org/Resources/Sermons/80-128_Hacking-Agag-to-Pieces?q=agag

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ok jij denkt dus dat je deze tekst die geschreven is in een taal, stijl en proza van pak 'm beet vierduizend jaar geleden zo één op één kan gebruiken om nu te beweren dat er grootschalige genocide plaatsgevonden heeft? Dat kan dus niet zoals de meeste bijbelwetenschappers je ook kunnen vertellen.

Dus jij zegt hiermee dat de orginele bewoners van het beloofde land niet zijn verjaagd en niet zijn gedood? Het hele verhaal is een beeldspraak?

Niet het hele verhaal, er is ongetwijfeld een oorlog gevoerd en daarbij zijn ongetwijfeld mensen omgekomen. Maar het heeft wel bepaalde stijlkenmerken waaruit je kan opmaken dat het verhaal zo verteld werd om aan de literaire smaak van die tijd te voldoen. Verderop wordt ook gewoon gezegd dat Israel last had van de oorspronkelijke bewoners omdat ze ze niet allemaal verdreven hadden bijvoorbeeld.

Dit vind ik een ontzettend kortzichtige methode om het "goed" te praten. Er staat meerdere keren dat God bevel heeft geven tot het plegen van genocide. Maar dan is het opeens heel handig literaire smaak, maar als God zegt je zonden zij je vergeven, dan is het opeens letterlijk. Misschien moet je meer accepteren dat de god van de bijbel, volgens de bijbel, zowel liefdevol kan zijn, als kwaadaardig. Gekeken vanuit menselijk perspectief. Net zoals Sola, hij accepteert tenminste dat God ook pist off kan zijn of genocide laat plegen. (Als ik Sola inderdaad goed begrijp, mijn excuus als het niet zo is.)

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Shevan, Hoe het komt dat verschillende christenen verschillende dingen over God zeggen? Als ik mijn ouders omschrijf, zal ik ook wat anders zeggen dan mijn broer en mijn zus. We hebben verschillende relaties met onze ouders. Als je ons alledrie zou interviewen zou je enigszins een beeld krijgen van mijn ouders, maar andere mensen zullen weer wat anders zeggen.

Ik hoor genoeg verschillen welke niet met elkaar te matchen zijn. Vergelijk de RKK maar eens met de pinkster gemeente.

Ik word zelf als charismatisch bestempeld, maar ben het in discussies op Credible de ene keer eens met een katholiek, een andere keer met een baptist, weer een andere keer met een gereformeerde, enz. . Er is een heel groot geloofsspectrum. Op het ene punt kan ik het eens zijn met een opvatting in een stroming en op een ander punt kan ik het eens zijn met een opvatting in een andere stroming. In de kern zie ik toch vooral overeenkomsten. Discussies zijn er over zaken die verder van de kern afliggen, maar dat zie ik niet als een probleem. Soms zeggen mensen ook dezelfde dingen met andere woorden, waardoor het lijkt of er een groot verschil is, maar de grootte van het verschil gedurende de discussie blijkt mee te vallen.

Nogmaals, mijn broer en zus hebben opvattingen over mijn ouders waar ik het niet mee eens ben. We zien onze ouders op verschillende punten op een andere manier. Toch hebben we dezelfde ouders.

Mijn punt is niet de kleine verschillen, maar de grote verschillen. De verschillen welke niet samen te brengen zijn.

Denk eens aan, het aanbidden van Marie en andere heilige, de paus of biechten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Misschien moet je meer accepteren dat de god van de bijbel, volgens de bijbel, zowel liefdevol kan zijn, als kwaadaardig. Gekeken vanuit menselijk perspectief. Net zoals Sola, hij accepteert tenminste dat God ook pist off kan zijn of genocide laat plegen. (Als ik Sola inderdaad goed begrijp, mijn excuus als het niet zo is.)

Nou de term 'kwaadaardig'zou ik vervangen met rechtvaardig oordelend omdat Hij Heilig is.

En voor pissed off, zou ik boos zeggen of toornig.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dus jij zegt hiermee dat de orginele bewoners van het beloofde land niet zijn verjaagd en niet zijn gedood? Het hele verhaal is een beeldspraak?

Niet het hele verhaal, er is ongetwijfeld een oorlog gevoerd en daarbij zijn ongetwijfeld mensen omgekomen. Maar het heeft wel bepaalde stijlkenmerken waaruit je kan opmaken dat het verhaal zo verteld werd om aan de literaire smaak van die tijd te voldoen. Verderop wordt ook gewoon gezegd dat Israel last had van de oorspronkelijke bewoners omdat ze ze niet allemaal verdreven hadden bijvoorbeeld.

Dit vind ik een ontzettend kortzichtige methode om het "goed" te praten. Er staat meerdere keren dat God bevel heeft geven tot het plegen van genocide. Maar dan is het opeens heel handig literaire smaak, maar als God zegt je zonden zij je vergeven, dan is het opeens letterlijk. Misschien moet je meer accepteren dat de god van de bijbel, volgens de bijbel, zowel liefdevol kan zijn, als kwaadaardig. Gekeken vanuit menselijk perspectief. Net zoals Sola, hij accepteert tenminste dat God ook pist off kan zijn of genocide laat plegen. (Als ik Sola inderdaad goed begrijp, mijn excuus als het niet zo is.)

Ik praat niets goed maar constateer een feit, probeer maar eens een Nederlands boek uit de 19e eeuw te lezen of de 16e eeuw en de "heroïsche" verslagen van veld- en zeeslagen uit die tijd of kijk eens naar de middeleeuwse schilderkunst met bijbelse voorstellingen. Maar goed, deze hele discussie door is me intussen wel duidelijk geworden dat je niet echt open staat voor andere zienswijzen dus ik laat het hier bij.

Link naar bericht
Deel via andere websites

denk dat shevan dit bedoeld;

deut 18:

9 Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. 10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, 11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. 12 Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg.

of

deut 7:

1 Wanneer de HERE, uw God, u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen, en Hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten, en de Jebusieten, zeven volken, talrijker en machtiger dan gij, 2 en de HERE, uw God, hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat gij hen verslaat, dan zult gij hen volkomen met de ban slaan; gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen. 3 Gij zult u ook met hen niet verzwageren; uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen; 4 want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen, en de toorn des HEREN tegen u zou ontbranden en Hij u weldra zou verdelgen.

*

Dit is geen verslag van een geschiedschrijving maar het zijn directe orders van de Heer. ERkennen wat er staat en niet bedekken met een deken van zoetsappigheid of politiekcorrectheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Misschien moet je meer accepteren dat de god van de bijbel, volgens de bijbel, zowel liefdevol kan zijn, als kwaadaardig. Gekeken vanuit menselijk perspectief. Net zoals Sola, hij accepteert tenminste dat God ook pist off kan zijn of genocide laat plegen. (Als ik Sola inderdaad goed begrijp, mijn excuus als het niet zo is.)

Nou de term 'kwaadaardig'zou ik vervangen met rechtvaardig oordelend omdat Hij Heilig is.

En voor pissed off, zou ik boos zeggen of toornig.

Als je er vanuit gaat dat God bestaat en de Bijbel zijn woord is dan Heilig ja. Als je dat niet doet dan is het kwaadaardig.

Zo ook voor boos en toorning. Gelovige moeten leren accepteren dat er ook mensen anders denken. Gelovigen doen dat veel minder dan ze denken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
denk dat shevan dit bedoeld;

deut 18:

9 Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. 10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, 11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. 12 Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg.

of

deut 7:

1 Wanneer de HERE, uw God, u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen, en Hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten, en de Jebusieten, zeven volken, talrijker en machtiger dan gij, 2 en de HERE, uw God, hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat gij hen verslaat, dan zult gij hen volkomen met de ban slaan; gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen. 3 Gij zult u ook met hen niet verzwageren; uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen; 4 want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen, en de toorn des HEREN tegen u zou ontbranden en Hij u weldra zou verdelgen.

*

Dit is geen verslag van een geschiedschrijving maar het zijn directe orders van de Heer. ERkennen wat er staat en niet bedekken met een deken van zoetsappigheid of politiekcorrectheid.

Dit en nog andere teksten is inderdaad waar ik op doel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid